Sunteți pe pagina 1din 4

Termodinamică - Seminar Unităţi de măsură

UNITĂŢI DE MĂSURĂ ŞI RELAŢII DE CONVERSIE

Lungime, l [m]

Picior: unitate de măsură original provenită din lungimea


tălpii unui picior de om, împărţită in 12 ţoli.
1 ft (')= 12 " = 0,3048 m
Ţol, inch: 1 in (")= 0,0254 m
Micron: 1 µ = 10-6 m
Angstrom: 1 Å = 10-10 m
Milă terestră: 1 mi = 1609,344 m
Milă marină 1 nmi = 1852 m
Iard: 1 yd = 0,9144 m

Suprafaţă, S [m2]

Picior pătrat: 1 ft2 (sq ft) = 0,092903 m2


Ţol pătrat: 1 in2 (sq in) = 6,4516 10-4 m2

Volum, V [m3]

Picior cub: 1 ft3 (cu ft) = 0,0283168465 m3


Litru: 1 l = 10-3 m3
Galon britanic: 1 gal = 4,546087·10-3 m3
Galon U.S.: 1 gal = 3,7853·10-3 m3
Baril U.K.: 1 br = 119,237·10-3 m3
Pint: 1 pt = 4,73176473·10-4 m3
Quart U.K.: 1 qrt = 9,4635295·10-4 m3
Iard cub: 1 yd3 = 0,764554857 m3
Uncie fluid: 1 floz = 2,95735295·10-5 m3

Viteză, w [m/s]

Picior pe secundă: 1 ft/s = 0,3048 m/s


Picior pe oră: 1 ft/h = 8,4666·10-5 m/s
Kilometru pe oră: 1 km/h = 0,2(7) m/s
Nod: 1 kn = 1 nmi/h = 0,51(4) m/s
Milă pe oră: 1 mi/h = 0,44704 m/s

Acceleraţie, a [m/s2]

Picior/secundă-la-pătrat:
1 ft/s2 = 0,3048 m/s2
Tol/secundă-la-pătrat:
1 in/s2 = 0,0254 m/s2

1 © Ghiaus A.-G.
Termodinamică - Seminar Unităţi de măsură

Masă, m [kg]

Livră (pound) masă,: unitate de măsură a masei egală cu 7000


grains, divizată in 16 uncii şi folosită în comerţ.
1 lbm = 0,45359237 kg
Uncie: masa egală cu 1/16 dintr-o livră.
1 oz = 0,028349523 kg
Slug: masa care este accelerată cu 1 ft/s2 de o forţă de 1 lbf.
1 slg = 14,593902 kg
Gram: 1 gr = 10-3 kg

Densitate, ρ [kg/m3]

Livră/picior-cub: 1 lbm/ft3 = 16,018463 kg/m3


Slug/picior-cub: 1 slg/ft3 = 515,379 kg/m3

Forţă, F [N]

Livră (pound) forţă: 1 lbf = 4.44822161526 N


Uncie forţă: 1 ozf = 0,27801385 N
Poundal: 1 pdl = 0,1382549543 N
Kilogram forţă: 1 kgf = 9,80665 N
Din (dyne) 1 dyn = 10-5 N

Vâscozitate dinamică, µ [kg/m·s sau N·s/m2]

Livră-masă pe picior şi secundă:


1 lbm/ft·s = 1,4881639 kg/m·s
Livră-forţă secundă/picior-pătrat
1 lbf s/ft2 = 47,880258 kg/m·s
Poundal secundă pe picior-pătrat
1 pdl s/ft2 = 1,4881639 kg/m·s
Slug pe picior şi secundă:
1 slg/ft·s = 47,880258 kg/m·s
Poise: 1P = 0,1 kg/m·s

Vâscozitate cinematică, ν [m2/s]

Picior-pătrat pe secundă:
1 ft2/s = 0,09290304 m2/s
Stoke: 1 st = 10-4 m2/s

2 © Ghiaus A.-G.
Termodinamică - Seminar Unităţi de măsură

Temperatură, T [K]

Kelvin, Celsius, Rankine, Fahrenheit


∆T[K] = ∆t[ºC] ∆T[R] = ∆t[ºF]

Kelvin: T[K] = t[ºC] + 273,15


Kelvin: T[K] = 5/9 T[R]
Kelvin T[K] = 5/9 (t[ºF] +459,67)
Grad Celsius: t[ºC] = T[K] - 273,15
Grad Celsius: t[ºC] = 5/9 (t[ºF] - 32)
Rankine: T[R] = t[ºF] + 459,67
Grad Fahrenheit: t[ºF] = 9/5 t[ºC] + 32

Presiune, p [Pa]

Bar: 1 bar = 105 Pa


Atmosferă fizică: 1 Atm = 101325 Pa
Atmosferă tehnică: 1 kgf/cm2 = 98066,5 Pa
Torr la 0 ºC: 1 mm Hg = 133,322 Pa
Coloana apa la 4ºC: 1 cm H2O = 98,0638 Pa
Psi 1 lbf/in2 = 6894,7572 Pa
Din pe centimetru-patrat:
1 dyn/cm2 = 0,1 Pa

Energie, E (Căldură, Q sau Lucru mecanic, L) [J]

Unitate-termică-britanică IT:
1 Btu = 1055,05585262 J
Kilocalorie IT: 1 kcal = 4186,8 J
Erg 1 erg = 10-7 J
Livră-forţă picior: 1 lbf·ft = 1,3558179 J
Poundal picior: 1 pdl·ft = 0,04214011 J
Kilowatt oră: 1 kWh = 3,6·106 J

Căldură specifică, c [J/kg·K]

Unitate-termică-britanică pe livră şi grad Fahrenheit:


1 Btu/lbm·ºF = 4186,8 J/kg·K
Kilocalorie pe kilogram şi grad Celsius:
1 kcal/kg·ºC = 4186,8 J/kg·K

3 © Ghiaus A.-G.
Termodinamică - Seminar Unităţi de măsură

Flux termic, Q& (Putere, P) [W]

Unitate-termică-britanică pe oră:
1 Btu/h = 0,293071 W
Kilocalorie pe oră:
1 kcal/h = 1,163 W
Calorie pe secundă:
1 cal/s = 4,1868 W
Cal putere metric:
1 CP = 735,499 W

Flux termic unitar, q& [W/m2]

Unitate-termică-britanică/picior-pătrat şi oră:
1 Btu/h·ft2 = 3.1545905 W/m2
Calorie/centimetru-pătrat şi minut:
1 cal/cm2·min = 697,8 W/m2
Erg/centimetru-pătrat şi secundă:
1 erg/cm2·s = 10-3 W/m2
Watt/centimetru-pătrat:
1 W/cm2 = 104 W/m2

Conductivitate termică, λ [W/m·K]

Unitate-termică-britanică pe oră, picior şi grad Fahrenheit


1 Btu/h ft·ºF = 1,7307345 W/m·K
Unitate-termică-britanică ori ţol/picior-pătrat, secundă şi
grad Fahrenheit: 1 Btu·in/ft2·s·ºF = 519,22037 W/m·K

Difuzivitate termică, a [m2/s]

Picior pătrat pe oră: 1 ft2/h = 2,58064·10-5 m2/s

Coeficient de convecţie, α [W/m2·K]

Unitate-termică-britanică pe oră, picior-pătrat şi grad


Fahrenheit: 1 Btu/h·ft2·ºF = 5,678263 W/m2·K

Constanta de radiaţie, σo [W/m2·K4]

Unitate-termică-britanică pe oră, picior-pătrat şi Rankine la


puterea a patra: 1 Btu/h·ft2·R4 = 33,11563 W/m2·K4
2 4
σo = 5,6697 W/m ·K
σo = 0,1712 Btu/h ft2·R4

4 © Ghiaus A.-G.