Sunteți pe pagina 1din 2

CHESTIONAR PENTRU PARINTI

INTERPRETAREA REZULTATELOR CHESTIONARULUI

Aspecte positive/negative în
activitatea

curentă a personalului
didactic

Numărul chestionarelor aplicate: 14

Părinții consideră că:

Cadre didactice bine pregătite metodic 93%

Cadre didactice bine pregătite stiintific 100%


Nu exista discriminari de nici un fel între copiii 93%
grupei
Este aplicata egalitatea sanselor 100%
Implicarea parintilor în activitatile grupei, 72%
gradinitei
Personal didactic si auxiliar amabil si prompt 86%
Sali de clasa amenajate in conformitate 86%
specifice vârstei

Sali de grupa, spatii sanitare curate 100%

Conditii optime de desfasurare a activitatii: 93%


caldura, lumina etc.
Activitati optionale conform interesului
72%
copiilor/parintilor

Informarea parintilor cu privire la evolutia copiilor-


activitati demonstrative 64%

Cadre didactice flexibile în activitatea de consiliere


79%
a parintilor
Cadre didactice atasate de copii. Communicative,
86%
empatice
În urma chestionarului aplicat părinţilor, s-a ajuns la concluzia că aceştia sunt
multumiţi de pregătirea cadrelor didactice, de sălile de clasă amenajate corespunzător, de
condiţiile optime de desfăşurare a activităţilor. Totodată, reiese că părinţii sunt mulţumiţi
în ceea ce priveşte comportamentul educatoarelor faţă de copii, neexistând reproşuri
legate de discriminarea între copii.
S-a ajuns la concluzia că e necesară o mai mare implicare a părinţilor în activităţile
grupei, punându-se accent pe o comunicare mai intensă şi deschisă între părinţi şi
educatoare.