Sunteți pe pagina 1din 1

PROCES – VERBAL

DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Incheiat astazi ………………. in conformitate cu contractual nr.


………………….. (TERTI) pentru executarea lucrarii de
………………………………………………………….. Galati

Din partea S.C. ECOVIS CONSTRUCTII S.R.L.


Din partea ……………………………………….

Am procedat la predarea si respectiv primirea obiectivului de lucrari


specificat mai sus.

Se constata de noi ca lucrarile au fost efectuate conform devizului


estimativ.

Lucrarile se predau beneficiarului find terminate si nu mai necesita


remedieri si completari.

Prezentul proces verbal s-a incheiat in doua exemplare, din care un


exemplar la beneficiar si un exemplar la constructor.

CONSTRUCTOR BENEFICIAR
S.C. ECOVIS CONSTRUCTII S.R.L.

S-ar putea să vă placă și