Sunteți pe pagina 1din 8

GRILĂ DE OBSERVAŢIE

A NIVELULUI DE DEZVOLTARE PSIHO – FIZICĂ A COPILULUI

A. ABILITĂŢILE COPILULUI
I CUNOAŞTEREA SCHEMEI CORPORALE
CORECT INCORECT INCOMPLET
1
CJCLSJFLJOOO Ştie care sunt măinile şi căte are
2 Ştie care sunt picioarele şi căte are
3 Ştie care sunt degetele şi căte are
4 Cunoaşte corpul şi toate părţile componente,(cap, trunchi, membre)
5 Recunoaşte corect: umerii, coatele, abdomenul, genunchii, gleznele,călcâile
6 Poate localiza părţile dureroase ale corpului

II CAPACITATEA DE ORIENTARE SPAŢIALĂ

1 Ştie care este măna dreaptă / piciorul drept


2 Ştie care este măna sângă / piciorul stâng
3 Ştie unde este tavanul
4 Ştie care este partea de jos a camerei
5 Enumeră lucruri care se află în faţa sa
6 Numeşte lucruri ce se găsesc în spatele său
7 Diferenţiază între: scurt-lung, mare-mic, gros-subţire,
8 Foloseşte corect termenii: aici, acolo, departe, aproape,împrejur,dedesubt, alături, etc.
9 Înţelege şi execută comenzile mai complexe: stănga-jos, dreapta–sus, mijloc–sus, etc.
CORECT INCORECT INCOMPLET

III CAPACITATEA DE REDARE GRAFICĂ A UNUI MODEL


1 Redă un pătrat după model
2 Redă imaginea unei mingi
3 Desenează un copil
4 Plasarea desenului în pagină
5 Numeşte 4 culori fără greşeală
6 Diferenţiază două culori asociate
7 Redă corect o figură nou cunoscută
8 Desenează un copac
10 Respectă proporţiile în desen şi plasarea în pagină

B. AUTONOMIA SOCIALĂ
I AUTOSERVIRE

1. IGIENA PERSONALĂ

1 Îşi spală măînile cu săpun în mod acceptabil


2 Ştie să se şteargă pe mâini după spălat
3 Se spală pe mâini corect
4 Se spală singur, corect şi complet fără supraveghere
5 Îşi aranjează părul
6 Se spală frecvent în mod acceptabil pentru a fi curat, fără să I se aducă aminte
7 Îşi spală dinţii, faţa, (urechi, gât), aşa cum trebuie
8 Îşi piaptănă părul şi se preocupă să arate prezentabil
9 Se ocupă singur şi corect de igiena intimă
10 Se îmbăiază singur, regulat şi corect fără să fie ajutat

2. FOLOSIREA CORECTĂ A GRUPULUI SANITAR


1 Se duce singur la toaletă
2 Ştie să folosească singur, corect toaleta
3 Îşi spală mâinile după folosirea grupului sanitar
4 Foloseşte duşul pentru igiena personală

3 ÎMBRĂCATUL ŞI ÎNTREŢINEREA HAINELOR


1 Îşi pune ciorapii / şosetele
2 Încheie şi descheie nasturii
3 Înnoadă şireturile
4 Îşi curăţă relativ corect îmbrăcămintea
5 Poate alege singur, corect, imbrăcămintea în raport cu anotimpul
6 Poate fără supraveghere să-şi schimbe lenjeria la timp
7 Are grijă de hainele lui şi le curăţă regulat
8 Poate să-şi spele unele lucruri singur

4 SERVIREA MESEI
1 Foloseşte lingura şi furculiţa fără să necesite ajutor
2 Bea fără să verse lichidul din pahar
3 Se serveşte singur şi mănâncă fără ajutor
4 Toarnă lichide, ceai, apă, într-o cană
5 Foloseşte cuţitului pentru a tăia pâinea şi un fruct
6 Foloseşte furculiţa şi cuţitul corect
7 Se comportă corespunzător la masă
8 Ştie să străngă masa , să facă ordine

5 GRIJA PENTRU PROPRIA SĂNĂTATE


1 Ştie să se ferească de lovituri în timpul activităţilor
2 Conştientizează consecinţele unor simple gesturi periculoase (lovit, aruncat, înţepat,
zgăriat cu diferite obiecte)
3 Ştie să se apere în diferite situaţii
4 Ştie să se comporte în caz de răniri
5 Ştie să străngă masa, să facă ordine

II AUTOCONTROL - AUTOAPRECIEREA
1 Controlează şi apreciază propria ţinută
2 Se joacă împreună cu alţii, dar nu cooperează cu ei
3 Cooperează cu alţii în joc
4 Participă la jocurile în echipă, înţelege şi se supune regulilor
5 Se orientează în clasă şi şcoală în mod corect
6 Ştie să se deplaseze singur în internat şi şcoală
7 Este permanent preocupat pentru o ţinută îngrijită, corectă, cochetă
8 Este prietenos şi binevoitor
9 Foloseşte în mod frecvent: “vă rog”, “mulţumesc”,
10 Respectă drepturile şi lucrurile altuia
11 Este politicos (spune ,bună dimineaţa, bună ziua, bate la uşă, se scuză)
12 Oferă din lucrurile lui
13 Cooperează şi apreciază activitatea şcolară
14 Poate aprecia corect alte persoane

III AUTOCONDUCEREA – CONDUITA INDEPENDENTĂ

1 ATITUDINEA ELEVULU LA REGIMUL CENTRULUI


1 Se adaptează regimului
2 Participă activ la program
3 Se adaptează la regimul folosit în activitate şi capacitatea la efort, oboseală
4 Este emotiv, timid, plăngăcios, absent, la ce se petrece în jur
5 Îi place să execute diferite munci
6 Este agresiv, retras, evită contactul cu ceilalţi copii
7 Manifestă interes pentru activitate

2 CUNOAŞTEREA UNOR DATE PERSONALE DESPRE EL ŞI FAMILIE


1 Ştie numele şi prenumele
2 Ştie căţi ani are
3 Ştie adresa unde locuieşte
4 Îşi cunoaşte membri familiei (mama, tata, fraţi, bunici)
5 Îşi cunoaşte data naşterii şi poate calcula vârsta
6 Ştie profesia părinţilor
7 Ştie locul de muncă al părinţilor
8 Îşi recunoaşte rudele apropiate
3 ORIENTAREA
1 Se poate deplasa singur pe scări în interiorul casei
2 Poate traversa singur străzile

4 AJUTORUL ÎN GOSPODĂRIE
1 Poate face servicii foarte simple
2 Ajută la treburi (udă florile, duce gunoiul, etc.)
3 Primeşte cu plăcere mici responsabilităţi
4 Poate îndeplini sarcini de rutină fără supraveghere, (curăţă haine, şterge praful,
strănge jucăriile)
5 Îşi îngrijeşte lucrurile personale
6 Aranjează şi îşi face singur curăţenie la locul său

5 RELAŢII ÎN COLECTIV ŞI INTERPERSONALE


1 Respectă pe cei din jurul său
2 Stabileşte relaţii de cooperare cu cei din jur
3 Alege şi imită modele pozitive din colectiv
4 Îi place să urmărească emisiuni TV
5 Ştie să se poarte corect cu persoane cunoscute şi necunoscute
6 Are prieteni
7 Stabileşte relaţii pozitive cu membrii colectivului

IV CAPACITATEA DE ORIENTARE ÎN TIMP


1 Ştie cum se numeşte partea din zi în care se trezeşte
2 Ştie cum se numeşte partea din zi în care se culcă
3 Ştie cum se numesc părţile din zi în care serveşte masa
4 Ştie cum se numeşte ziua care a trecut
5 Ştie cum se numeşte ziua care vine după ziua de azi
6 Numeşte zilele săptămânii
7 Foloseşte corect termenii: acum, zilnic, ieri
8 Ştie lunile anului şi anotimpurile
9 Ştabileşte relaţii corespunzătoare între oră – zi, zi – săptămână, săptămână – lună,
lună – an,
10 Asociază timpul indicat de ceas cu diferite acţiuni şi evenimente
11 Cunoaşte ceasul
12 Calculează corect timpul folosind calendarul

V REALIZAREA COMUNICĂRII
1 Execută ordine simple
2 Înţelege întrebări simple şi dă răspunsuri ineligibile
3 Poate executa o triplă acţiune
4 Înţelege ordine ce conţin termenii ( lăngă, înainte, înapoi)
5 Foloseşte corect cuvinte ca: pentru că, din cauză că, dar,
6 Povesteşte după imagini
7 Povesteşte întămplări simple, coerent
8 Execută ordine mai complicate
9 Relatează evenimente în mod inteligibil din activitatea zilnică
10 Poate transmite adecvat diferite mesaje
11 Poate cere informaţii în legătură cu diferite situaţii corecte
CORECT + INCORECT - PARŢIAL X