P. 1
plan de prevenire si protectie

plan de prevenire si protectie

3.0

|Views: 11,201|Likes:
Published by Anghel Dorin

More info:

Published by: Anghel Dorin on Mar 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/05/2013

pdf

text

original

Plan de prevenire şi protecţie

2011
(Elaborat în conformitate cu Anexa 7 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă)

Nr crt 1.

Locuri de muncă/ post de lucru Personal Tesa

Riscuri evaluate Staţionări, deplasări în spaţii productive, depozite sau curtea unităţii Împiedicare în praguri existente pe căile de acces şi circulaţie Cădere de obiecte sau risc datorat lipsei scării mobile pentru acces în arhivă Afecţiuni dorsale/ osteomusculare poziţii de lucru vicioase Efort static Solicitare psihicăoperaţii repetitive de ciclu complex Factori de risc electric: atingere directă şi indirectă,

MĂSURI Tehnice - dotare, instalare indicatoare de securitate (ex. limitarea vitezei în curtea unităţii la max. 10 km/h), marcare arii periculoase de lucru - eliminare praguri la nivelul pavimentului pe căile de acces şi evacuare - depozitare şi fixare corespunzătoare a mobilierului, obiectelor şi documentelor depozitate la înălţime - dotare cu scară mobilă dublă pentru acces arhivă Organizatorice - asigurarea instruirii tuturor persoanelor implicate, astfel încât să fie în măsură să-şi desfăşoare activitatea fără riscuri pentru sănătatea şi securitatea proprie, sau a celorlalţi lucrători, cât şi referitoare la raportarea imediată a unor neconformităţi - instruirea lucrătorilor privind poziţiile ergonomice de lucru şi efectele nerespectării acestora; - elaborarea unor instrucţiuni proprii de securitate a muncii privind lucrul cu videoterminale cu Igienico -sanitare - desemnarea şi pregătirea unei persoane care să acorde primul ajutor în cazul producerii de accident - menţinerea permanentă a curăţeniei pe scări, arhivă, holuri etc. - dotare cu trusă de prim ajutor, alimentare cu consumabile farmaceutice - asigurare materiale igienicosanitare (săpun de toaletă, unguente de protecţie alimentaţie de protecţie) la recomandarea medicului de medicina muncii, Alte măsuri - asigurare loc de servire a mesei; - asigurare utilităţi necesare pentru femei gravide, lăuze, etc. - asigurare utilităţi pentru persoane sensibile la riscuri (tineri, femei, persoane cu dizabilităţi); - acordarea pauzelor de odihnă; - selectarea atentă a personalului;

Acţiuni de realizare - procurarea şi montarea indicatoarelor de securitate - elaborarea unui suport de informare privind semnificaţia acestora - verificarea pragurilor de la toate uşile din clădire sau a altor modificări de nivel efectuate la nivelul pavimentului - angajaţii vor fi instruiţi să raporteze orice problemă legată de starea scărilor,

Termen realizare

Persoana responsabilă - Conducatorii locurilor de muncă -Lucrătorul desemnat cu ssm - Medicul de medicina muncii

Permanent

Pagina 1 din 6

asigurarea unei ventilaţii naturale sau artificiale corespunzătoare. Anual se va verifica rezistenţa de dispersie a prizei de legare la pământ Termen realizare Persoana responsabilă Permanent Temperatură coborâtă iarna şi ridicată vara Curenţi de aer.control medical la angajare şi periodic -aplicare indicatoare de securitate de interzicere a accesului .se va avea grijă ca toate instalaţiile – prize.Medicul de medicina Pagina 2 din 6 . ştechere MĂSURI Tehnice . lucrările vor fi executate numai de personal calificat şi autorizat ca electrician Igienico -sanitare reglementat prin CIM Alte măsuri Acţiuni de realizare căilor de acces. pardoselilor etc -identificarea tuturor tablourilor electrice de distributie din spaţiile de lucru .Conducatorii locurilor de muncă.asigurare vestiar . Agenti distribuitori Agenti comanda Neutilizarea mijloacelor de protecţie din dotare (ex. la tablouri electrice. .Acordarea gratuită de alimentaţie de protecţie lucrătorilor care se încadrează în prevederile OG 99/2000 în perioadele cu temperaturi extreme 2.verificarea dotării tuturor autoturismelor cu aceste mijloace de siguranţă .asigurare materiale igienico- . -Lucrătorul desemnat .orice intervenţie la instalaţia electrică aflată sub tensiune este interzisă. triunghiuri reflectorizante) . alimentare cu consumabile farmaceutice .Nr crt Locuri de muncă/ post de lucru Riscuri evaluate intervenţii la instalaţii electrice fără autorizarea şi calificarea necesară.dotarea tuturor autoturismelor cu toate mijloacele de siguranţă conform prevederilor actuale (Codul Rutiei şi Ordonanţa . de la geamuri şi uşi deschise. sau aparatele electronice să aibă asigurată legarea electrică la pământ. prize.prelucrare şi instruire în cadru organizat a Codului .procurarea şi montarea de încuietori pentru securizarea tablourilor electrice -montarea centurilor de împământare a clădirilor -legarea la pământ a tablourilor de distribuţie a energiei electrice şi a echipamentelor de muncă -verificare anuală a rezistenţelor prizelor de împământare a echipamentelor electrice cu o firmă autorizată .asigurare loc de servire a mesei .verificare periodică a instalaţiilor de ventilaţie/ condiţionare aer Organizatorice prelucrarea cerinţelor minime din HG. aparate de aer condiţionat .1028 din 09/08/2006 (transpunerea Directivei 90/270 CEE) .Acordarea de sancţiuni sau stimulente economice în funcţie de nerespectarea respectiv de Permanent .dotare cu trusă de prim ajutor.

dotarea echipamentelor de . Termen realizare Persoana responsabilă muncii Lovire de către alte mijloace de transport Permanent Plecarea în cursă fără verificarea stării tehnice (instalaţie de frânare.toţi angajaţi sunt obligaţi si vor fi instruiţi să poarte centurile în timpul circulaţiei pe drumurile publice .menţionarea verificării tehnice în foaia de parcurs a vehiculului sau ordinului de serviciu 3. unguente de protecţie.procurarea şi montarea indicatoarelor de securitate (viteză maximă admisă) -verificarea respectarii prevederilor privind circulatia pe drumurile publice.verificare stare tehnică a vehiculului la orice plecare in cursă .este interzisă circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor care nu corespund din punct de vedere tehnic.control medical la angajare şi periodic -admiterea la lucru numai a şoferilor care sunt în deplinătatea capacităţii de muncă. reglementat prin CIM Alte măsuri Acţiuni de realizare realizarea măsurilor SSM . .desemnarea şi pregătirea unei . 10km/h) .asigurare vestiar .Nr crt Locuri de muncă/ post de lucru Riscuri evaluate MĂSURI Tehnice 17/2002) Organizatorice Rutier şi Ordonanţei 17/2002 . alimentaţie de protecţie) la recomandarea medicului de medicina muncii.Conducatorii locurilor de Pagina 3 din 6 . prezentând aptitudini psihofiziologice si o stare de sănătate corespunzătoare .angajaţii vor fi instruiţi .elaborare IPSM . Manipulanti marfa Executarea defectuoasă de .verificarea purtării permanente a EIP Igienico -sanitare sanitare (săpun de toaletă. iluminat.stabilire viteză maximă de deplasare în curtea interioară (max. direcţie. etc) . precum şi în cazul în care termenul de valabilitate al inspecţiei tehnice a expirat.

unguente de protecţie.dotare cu sisteme de detectare şi alarmare în caz de incendiu .Acordarea de sancţiuni sau stimulente economice în funcţie de nerespectarea respectiv de realizarea măsurilor SSM . cât şi referitoare la raportarea imediată a unor neconformităţi . sau a celorlalţi lucrători. astfel încât să fie în măsură să-şi desfăşoare activitatea fără riscuri pentru sănătatea şi securitatea proprie.organizarea apărării Igienico -sanitare persoane care să acorde primul ajutor în cazul producerii de accident .dotare cu stingătoare în număr suficient . abrazive MĂSURI Tehnice muncă cu apărători de protecţie .procurarea şi montarea indicatoarelor de securitate . degradări .acordarea de perioade suficiente de repaus fiziologic sau de recuperare.achiziţionare echipamente de muncă pentru transportul şi manipularea mecanizată a materialelor .dotarea echipamentelor de muncă cu sistem de pornire protejat Organizatorice distribuit conform Normativ intern .control medical la angajare şi periodic .dotare cu trusă de prim ajutor.elaborare plan de intervenţie (în urma stabilirii scenariului de incendiu şi evaluarea riscului de incendiu) . care solicită în special coloana vertebrală .dotare cu echipament individual de protecţie Permanent Solicitare fizica Afecţiuni dorsale/ osteomusculare provocate de manipularea unor materiale grele de poziţii de lucru vicioase Efort dinamic intens la manipularea unor materiale grele sau pentru executarea unor lucrări manuale Neluare măsuri PSI . distribuitori de EIP . efort fizic prea frecvent sau prelungit.efectuare verificări PRAM. utilizarea greşită a mijloacelor de protecţie etc. Alte măsuri . reglementat prin CIM -Acordarea gratuită de alimentaţie de protecţie lucrătorilor care se încadrează în prevederile OG 99/2000 în perioadele cu temperaturi extreme.asigurare loc de servire a mesei Acţiuni de realizare referitor la importanţa apărătorilor de protecţie si sa raporteze orice problemă legată de starea apărătorilor de protecţie – lipsuri.Medicul de medicina muncii .Nr crt Locuri de muncă/ post de lucru Riscuri evaluate operaţii.purtarea echipamentului de protecţie adecvat de către toţi participanţii la procesul de muncă -.asigurarea instruirii tuturor persoanelor implicate. -se va urmări în permanenţă Termen realizare Persoana responsabilă muncă -Lucrătorul desemnat cu ssm . Efectuarea de operaţii neprevăzute prin sarcina de muncă pornirea echipamentelor de muncă Neutilizarea mijloacelor de protecţie din dotare Suprafeţe sau contururi periculoase. alimentaţie de protecţie) la recomandarea medicului de medicina muncii. alimentare cu consumabile farmaceutice .Contactarea cât mai multor producători. materiale cu suprafeţe tăioase.efectuare verificări PRAM Pagina 4 din 6 .asigurare materiale igienicosanitare (săpun de toaletă.

manevre greşite Factori de risc electric (atingere directă şi indirectă intervenţii la instalaţii electrice fără autorizarea şi calificarea necesară.respectarea prescriptiilor de lucru -amplasare de semne de securitate de interzicere a accesului . cordoane de alimentare) Temperatura aerului ridicată sau scăzută Zgomot de nivel ridicat in timpul lucrului .interdicţii lucrul cu foc deschis. prize. conf.verificări instalatii şi scule înainte de inceperea lucrului Permanent . grafic de întreţinere şi reparaţii .amenajare locuri de fumat. circulare. ştechere. temperatură adevată la locul de muncă -dotare cu antifoane la locurile de muncă unde zgomotul nu poate fi redus prin măsuri tehnice. afişare .) Deviere de la traiectoria normală a sculelor de găurit Fixări necorespunzătoare a materialelor de prelucrat. semnalizate şi dotate cu scrumiere . etc.fixarea adecvată a pieselor la maşinile de debitat. Pagina 5 din 6 .interzicerea utilizării echipamentului de muncă acţionat Igienico -sanitare Alte măsuri Acţiuni de realizare starea depozitelor de butelii recipiente sub presiune (goale sau pline ) Termen realizare Persoana responsabilă Depozitări necorespunzătoare a recipienţilor sub presiune Mişcări funcţionale ale echipamentelor de muncă (discuri abrazive.asigurare ventilaţie generală. la tablouri electrice.Nr crt Locuri de muncă/ post de lucru Riscuri evaluate MĂSURI Tehnice Organizatorice în caz de incendiu. fumat .verificări periodice ale echipamentelor de muncă.procurarea şi montarea de încuietori pentru securizarea tablourilor electrice .întocmire IPSM referitoare la amenajarea depozitelor de butelii recipiente sub presiune . găurit .întocmire grafic de verificări/ întreţinere/ reparaţii .interdicţie intervenţie la instalaţia electrică aflată sub tensiune. lucrările vor fi executate numai de personal calificat şi autorizat ca electrician .

efectuare determinări de zgomot Igienico -sanitare Alte măsuri Acţiuni de realizare Termen realizare Persoana responsabilă Contact cu flacără deschisă şi particule incandescente la operaţii de sudură. Inspector SSM: Anghel Dorin Pagina 6 din 6 . arsuri termice Permanent INTOCMIT.Nr crt Locuri de muncă/ post de lucru Riscuri evaluate MĂSURI Tehnice Organizatorice electric cu mâinile umede sau folosind îmbrăcăminte umed .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->