P. 1
plan de prevenire si protectie

plan de prevenire si protectie

3.0

|Views: 11,263|Likes:
Published by Anghel Dorin

More info:

Published by: Anghel Dorin on Mar 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/05/2013

pdf

text

original

Plan de prevenire şi protecţie

2011
(Elaborat în conformitate cu Anexa 7 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă)

Nr crt 1.

Locuri de muncă/ post de lucru Personal Tesa

Riscuri evaluate Staţionări, deplasări în spaţii productive, depozite sau curtea unităţii Împiedicare în praguri existente pe căile de acces şi circulaţie Cădere de obiecte sau risc datorat lipsei scării mobile pentru acces în arhivă Afecţiuni dorsale/ osteomusculare poziţii de lucru vicioase Efort static Solicitare psihicăoperaţii repetitive de ciclu complex Factori de risc electric: atingere directă şi indirectă,

MĂSURI Tehnice - dotare, instalare indicatoare de securitate (ex. limitarea vitezei în curtea unităţii la max. 10 km/h), marcare arii periculoase de lucru - eliminare praguri la nivelul pavimentului pe căile de acces şi evacuare - depozitare şi fixare corespunzătoare a mobilierului, obiectelor şi documentelor depozitate la înălţime - dotare cu scară mobilă dublă pentru acces arhivă Organizatorice - asigurarea instruirii tuturor persoanelor implicate, astfel încât să fie în măsură să-şi desfăşoare activitatea fără riscuri pentru sănătatea şi securitatea proprie, sau a celorlalţi lucrători, cât şi referitoare la raportarea imediată a unor neconformităţi - instruirea lucrătorilor privind poziţiile ergonomice de lucru şi efectele nerespectării acestora; - elaborarea unor instrucţiuni proprii de securitate a muncii privind lucrul cu videoterminale cu Igienico -sanitare - desemnarea şi pregătirea unei persoane care să acorde primul ajutor în cazul producerii de accident - menţinerea permanentă a curăţeniei pe scări, arhivă, holuri etc. - dotare cu trusă de prim ajutor, alimentare cu consumabile farmaceutice - asigurare materiale igienicosanitare (săpun de toaletă, unguente de protecţie alimentaţie de protecţie) la recomandarea medicului de medicina muncii, Alte măsuri - asigurare loc de servire a mesei; - asigurare utilităţi necesare pentru femei gravide, lăuze, etc. - asigurare utilităţi pentru persoane sensibile la riscuri (tineri, femei, persoane cu dizabilităţi); - acordarea pauzelor de odihnă; - selectarea atentă a personalului;

Acţiuni de realizare - procurarea şi montarea indicatoarelor de securitate - elaborarea unui suport de informare privind semnificaţia acestora - verificarea pragurilor de la toate uşile din clădire sau a altor modificări de nivel efectuate la nivelul pavimentului - angajaţii vor fi instruiţi să raporteze orice problemă legată de starea scărilor,

Termen realizare

Persoana responsabilă - Conducatorii locurilor de muncă -Lucrătorul desemnat cu ssm - Medicul de medicina muncii

Permanent

Pagina 1 din 6

-Lucrătorul desemnat . alimentare cu consumabile farmaceutice .1028 din 09/08/2006 (transpunerea Directivei 90/270 CEE) .asigurare loc de servire a mesei .procurarea şi montarea de încuietori pentru securizarea tablourilor electrice -montarea centurilor de împământare a clădirilor -legarea la pământ a tablourilor de distribuţie a energiei electrice şi a echipamentelor de muncă -verificare anuală a rezistenţelor prizelor de împământare a echipamentelor electrice cu o firmă autorizată .Conducatorii locurilor de muncă.Nr crt Locuri de muncă/ post de lucru Riscuri evaluate intervenţii la instalaţii electrice fără autorizarea şi calificarea necesară. ştechere MĂSURI Tehnice .Medicul de medicina Pagina 2 din 6 .asigurare materiale igienico- . Agenti distribuitori Agenti comanda Neutilizarea mijloacelor de protecţie din dotare (ex. triunghiuri reflectorizante) .orice intervenţie la instalaţia electrică aflată sub tensiune este interzisă. Anual se va verifica rezistenţa de dispersie a prizei de legare la pământ Termen realizare Persoana responsabilă Permanent Temperatură coborâtă iarna şi ridicată vara Curenţi de aer. la tablouri electrice. pardoselilor etc -identificarea tuturor tablourilor electrice de distributie din spaţiile de lucru . de la geamuri şi uşi deschise. . prize.dotarea tuturor autoturismelor cu toate mijloacele de siguranţă conform prevederilor actuale (Codul Rutiei şi Ordonanţa .dotare cu trusă de prim ajutor.verificare periodică a instalaţiilor de ventilaţie/ condiţionare aer Organizatorice prelucrarea cerinţelor minime din HG.Acordarea gratuită de alimentaţie de protecţie lucrătorilor care se încadrează în prevederile OG 99/2000 în perioadele cu temperaturi extreme 2.prelucrare şi instruire în cadru organizat a Codului .control medical la angajare şi periodic -aplicare indicatoare de securitate de interzicere a accesului .asigurare vestiar .se va avea grijă ca toate instalaţiile – prize.Acordarea de sancţiuni sau stimulente economice în funcţie de nerespectarea respectiv de Permanent . aparate de aer condiţionat . sau aparatele electronice să aibă asigurată legarea electrică la pământ. lucrările vor fi executate numai de personal calificat şi autorizat ca electrician Igienico -sanitare reglementat prin CIM Alte măsuri Acţiuni de realizare căilor de acces.asigurarea unei ventilaţii naturale sau artificiale corespunzătoare.verificarea dotării tuturor autoturismelor cu aceste mijloace de siguranţă .

control medical la angajare şi periodic -admiterea la lucru numai a şoferilor care sunt în deplinătatea capacităţii de muncă.Nr crt Locuri de muncă/ post de lucru Riscuri evaluate MĂSURI Tehnice 17/2002) Organizatorice Rutier şi Ordonanţei 17/2002 . 10km/h) . iluminat. alimentaţie de protecţie) la recomandarea medicului de medicina muncii.este interzisă circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor care nu corespund din punct de vedere tehnic.angajaţii vor fi instruiţi . .dotarea echipamentelor de .asigurare vestiar .stabilire viteză maximă de deplasare în curtea interioară (max.menţionarea verificării tehnice în foaia de parcurs a vehiculului sau ordinului de serviciu 3. reglementat prin CIM Alte măsuri Acţiuni de realizare realizarea măsurilor SSM .Conducatorii locurilor de Pagina 3 din 6 .toţi angajaţi sunt obligaţi si vor fi instruiţi să poarte centurile în timpul circulaţiei pe drumurile publice . direcţie.verificare stare tehnică a vehiculului la orice plecare in cursă . etc) .procurarea şi montarea indicatoarelor de securitate (viteză maximă admisă) -verificarea respectarii prevederilor privind circulatia pe drumurile publice.elaborare IPSM . Manipulanti marfa Executarea defectuoasă de . prezentând aptitudini psihofiziologice si o stare de sănătate corespunzătoare . unguente de protecţie. precum şi în cazul în care termenul de valabilitate al inspecţiei tehnice a expirat. Termen realizare Persoana responsabilă muncii Lovire de către alte mijloace de transport Permanent Plecarea în cursă fără verificarea stării tehnice (instalaţie de frânare.desemnarea şi pregătirea unei .verificarea purtării permanente a EIP Igienico -sanitare sanitare (săpun de toaletă.

organizarea apărării Igienico -sanitare persoane care să acorde primul ajutor în cazul producerii de accident .procurarea şi montarea indicatoarelor de securitate . alimentaţie de protecţie) la recomandarea medicului de medicina muncii.efectuare verificări PRAM Pagina 4 din 6 .Medicul de medicina muncii . astfel încât să fie în măsură să-şi desfăşoare activitatea fără riscuri pentru sănătatea şi securitatea proprie. unguente de protecţie. cât şi referitoare la raportarea imediată a unor neconformităţi . sau a celorlalţi lucrători.dotare cu sisteme de detectare şi alarmare în caz de incendiu .Contactarea cât mai multor producători. Alte măsuri .achiziţionare echipamente de muncă pentru transportul şi manipularea mecanizată a materialelor . -se va urmări în permanenţă Termen realizare Persoana responsabilă muncă -Lucrătorul desemnat cu ssm . Efectuarea de operaţii neprevăzute prin sarcina de muncă pornirea echipamentelor de muncă Neutilizarea mijloacelor de protecţie din dotare Suprafeţe sau contururi periculoase.asigurare materiale igienicosanitare (săpun de toaletă.dotarea echipamentelor de muncă cu sistem de pornire protejat Organizatorice distribuit conform Normativ intern . degradări . alimentare cu consumabile farmaceutice . utilizarea greşită a mijloacelor de protecţie etc. care solicită în special coloana vertebrală .Acordarea de sancţiuni sau stimulente economice în funcţie de nerespectarea respectiv de realizarea măsurilor SSM . distribuitori de EIP .elaborare plan de intervenţie (în urma stabilirii scenariului de incendiu şi evaluarea riscului de incendiu) .asigurarea instruirii tuturor persoanelor implicate. abrazive MĂSURI Tehnice muncă cu apărători de protecţie . materiale cu suprafeţe tăioase. reglementat prin CIM -Acordarea gratuită de alimentaţie de protecţie lucrătorilor care se încadrează în prevederile OG 99/2000 în perioadele cu temperaturi extreme.acordarea de perioade suficiente de repaus fiziologic sau de recuperare.dotare cu trusă de prim ajutor.dotare cu stingătoare în număr suficient .efectuare verificări PRAM. efort fizic prea frecvent sau prelungit.control medical la angajare şi periodic .Nr crt Locuri de muncă/ post de lucru Riscuri evaluate operaţii.purtarea echipamentului de protecţie adecvat de către toţi participanţii la procesul de muncă -.asigurare loc de servire a mesei Acţiuni de realizare referitor la importanţa apărătorilor de protecţie si sa raporteze orice problemă legată de starea apărătorilor de protecţie – lipsuri.dotare cu echipament individual de protecţie Permanent Solicitare fizica Afecţiuni dorsale/ osteomusculare provocate de manipularea unor materiale grele de poziţii de lucru vicioase Efort dinamic intens la manipularea unor materiale grele sau pentru executarea unor lucrări manuale Neluare măsuri PSI .

conf.interzicerea utilizării echipamentului de muncă acţionat Igienico -sanitare Alte măsuri Acţiuni de realizare starea depozitelor de butelii recipiente sub presiune (goale sau pline ) Termen realizare Persoana responsabilă Depozitări necorespunzătoare a recipienţilor sub presiune Mişcări funcţionale ale echipamentelor de muncă (discuri abrazive.fixarea adecvată a pieselor la maşinile de debitat. găurit .verificări instalatii şi scule înainte de inceperea lucrului Permanent . fumat .) Deviere de la traiectoria normală a sculelor de găurit Fixări necorespunzătoare a materialelor de prelucrat. circulare. lucrările vor fi executate numai de personal calificat şi autorizat ca electrician .întocmire IPSM referitoare la amenajarea depozitelor de butelii recipiente sub presiune . Pagina 5 din 6 .interdicţii lucrul cu foc deschis. ştechere.interdicţie intervenţie la instalaţia electrică aflată sub tensiune.amenajare locuri de fumat. cordoane de alimentare) Temperatura aerului ridicată sau scăzută Zgomot de nivel ridicat in timpul lucrului . temperatură adevată la locul de muncă -dotare cu antifoane la locurile de muncă unde zgomotul nu poate fi redus prin măsuri tehnice.respectarea prescriptiilor de lucru -amplasare de semne de securitate de interzicere a accesului . etc. afişare .asigurare ventilaţie generală. grafic de întreţinere şi reparaţii .întocmire grafic de verificări/ întreţinere/ reparaţii .Nr crt Locuri de muncă/ post de lucru Riscuri evaluate MĂSURI Tehnice Organizatorice în caz de incendiu.verificări periodice ale echipamentelor de muncă. manevre greşite Factori de risc electric (atingere directă şi indirectă intervenţii la instalaţii electrice fără autorizarea şi calificarea necesară. semnalizate şi dotate cu scrumiere . prize. la tablouri electrice.procurarea şi montarea de încuietori pentru securizarea tablourilor electrice .

efectuare determinări de zgomot Igienico -sanitare Alte măsuri Acţiuni de realizare Termen realizare Persoana responsabilă Contact cu flacără deschisă şi particule incandescente la operaţii de sudură. Inspector SSM: Anghel Dorin Pagina 6 din 6 .Nr crt Locuri de muncă/ post de lucru Riscuri evaluate MĂSURI Tehnice Organizatorice electric cu mâinile umede sau folosind îmbrăcăminte umed . arsuri termice Permanent INTOCMIT.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->