Sunteți pe pagina 1din 4

Subiecte de examen la

„Drept constituţional şi instituţii politice”


2011

1. Constituţia în sens material şi constituţia în sens formal (note de curs; Vrabie


I);
2. Constituţii cutumiare şi constituţii scrise (note de curs; Vrabie I);
3. Constituţii flexibile şi constituţii rigide (note de curs; Vrabie I; Drăganu I);
4. Clasificarea constituţiilor în funcţie de modul de adoptare (note de curs;
Vrabie I; Drăganu I);
5. Revizuirea Constituţiei (note de curs; Vrabie I; Drăganu I);
6. Limitele revizuirii constituţiei (note de curs; Vrabie I; Drăganu I);
7. Puterea constituantă (note de curs; Vrabie I);
8. Forme de control al constituţionalităţii legilor (note de curs; Vrabie I;
Drăganu I);
9. Controlul jurisdicţional al constituţionalităţii legilor (note de curs; Vrabie I);
10. Controlul constituţionalităţii legilor în România; „Procesul tramvaielor”
(note de curs; Vrabie I);
11. Statul; definiţie (note de curs; foi volante; Vrabie I; Drăganu I; Deleanu);
12. Elementele teritoriului (note de curs; foi volante;Vrabie I; Deleanu);
13. Caracterele juridice ale teritoriului (note de curs; foi volante; Vrabie I;
Deleanu);
14. Poporul ca element al statului (note de curs; foi volante; Vrabie I; Dranu I;
Deleanu);
15. Caracteristicile puterii de stat (note de curs; foi volante;Vrabie I);
16. Suveranitatea: origine şi evoluţie istorică (note de curs; foi volante;Vrabie
I);
17. Suveranitatea: accepţiunea actuală a termenului şi factorii care îi impun
redimensionarea (note de curs; foi volante; Vrabie I);
18. Separaţia şi echilibrul puterilor statului în România (note de curs; Vrabie I;
Drăganu I; Deleanu; Muraru/Tănăsescu I);
19. Drepturi şi libertăţi fundamentale: noţiune şi clasificări (note de curs;
Muraru / Tănăsescu I);
20. Drepturi şi libertăţi fundamentale: principii generale (Muraru / Tănăsescu
I);

21. Principii care guvernează reglementarea cetăţeniei române (Vrabie / Balan);


22. Moduri de dobândire a cetăţeniei române (Vrabie / Balan);
23. Pierderea cetăţeniei române (Vrabie / Balan);
24. Drepturi şi îndatoriri specifice cetăţenilor români (Vrabie / Balan);

25. Dreptul la viaţă (note de curs; foi volante; Muraru / Tănăsescu I);
26. Dreptul la integritate fizică şi psihică (note de curs; foi volante; Muraru /
Tănăsescu I);
27. Libertatea individuală (note de curs; foi volante; Muraru / Tănăsescu I);
28. Dreptul la apărare (note de curs; foi volante; Muraru / Tănăsescu I);
29. Dreptul la liberă circulaţie (note de curs; foi volante; Muraru / Tănăsescu
I);
30. Inviolabilitatea domiciliului (note de curs; foi volante; Muraru / Tănăsescu
I);
31. Secretul corespondenţei (note de curs; foi volante; Muraru / Tănăsescu I);
32. Libertatea conştiinţei (note de curs; foi volante; Muraru / Tănăsescu I);
33. Libertatea de exprimare (note de curs; foi volante; Muraru / Tănăsescu I);
34. Dreptul de asociere (note de curs; foi volante; Muraru / Tănăsescu I);
35. Dreptul de proprietate (note de curs; foi volante; Muraru / Tănăsescu I);
36. Accesul la justiţie (Muraru / Tănăsescu I);
37. Dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică (Muraru / Tănăsescu I);
38. Restrângerea exerciţiului unor drepturi (Muraru / Tănăsescu I);
39. Îndatoririle fundamentale (Muraru / Tănăsescu I);
40. Principii ale organizării politice a statului român / = decizii fundamentale
ale constituantului român (Vrabie / Balan);
41. România – stat unitar (note de curs);
42. România –stat de drept (note de curs);
43. România – stat pluralist şi democratic (note de curs)
44. România – stat social (note de curs);
45. Noţiunea de autoritate publică (Vrabie / Balan);
46. Sistemul electoral şi scrutinul (note de curs; Vrabie / Balan; Muraru /
Tănăsescu II)
47. Constituirea Parlamentului (suport de curs; Vrabie / Balan);
48. Structura Parlamentului (suport de curs; Vrabie / Balan);
49. Drepturile şi îndatoririle parlamentarilor (suport de curs; Vrabie / Balan);
50. Protecţia mandatului parlamentar (suport de curs; Vrabie / Balan);
51. Structura Parlamentului (suport de curs; Vrabie / Balan);
52. Comisiile parlamentare (suport de curs; Vrabie / Balan);
53. Funcţionarea Parlamentului (suport de curs; Vrabie / Balan);
54. Funcţiile Parlamentului (suport de curs; Vrabie / Balan);
55. Procedura legislativă actuală (suport de curs; Vrabie / Balan);
56. Sesizarea Camerelor (suport de curs; Vrabie / Balan);
57. Proceduri legislative speciale (suport de curs; Vrabie / Balan);
58. Controlul parlamentar (suport de curs; Vrabie / Balan);
59. Alegerea Preşedintelui României (suport de curs; Vrabie / Balan);
60. Mandatul Preşedintelui României (suport de curs; Vrabie / Balan);
61. Suspendarea Preşedintelui României (suport de curs; Vrabie / Balan, Muraru
/ Tănăsescu, Selejan-Guţan);
62. Atribuţii pe care Preşedintele României le exercită în colaborare cu alte
autorităţi (suport de curs; Vrabie / Balan);
63. Atribuţii pe care Preşedintele României le exercită singur (suport de curs;
Vrabie / Balan);
64. Funcţiile Preşedintelui României (suport de curs; Vrabie / Balan);
65. Învestitura Guvernului României (note de curs; Vrabie / Balan);
66. Răspunderea Guvernului şi a membrilor Guvernului (note de curs; Vrabie /
Balan);
67. Autoritatea judecătorească (Vrabie / Balan, Muraru / Tănăsescu, Selejan-
Guţan);
68. Principiul independenţei judecătorilor (Muraru / Tănăsescu; Selejan-Guţan)
69. Organizarea Curţii Constituţionale (suport de curs; Vrabie / Balan);
70. Atribuţiile Curţii Constituţionale: enumerare şi clasificare (suport de curs;
Vrabie / Balan);
71. Curtea Constituţională: controlul constituţionalităţii legilor anterior
promulgării (suport de curs; Vrabie / Balan, Selejan-Guţan, Muraru /
Tănăsescu);
72. Curtea Constituţională: controlul constituţionalităţii legilor pe cale de
excepţie (suport de curs; Vrabie / Balan, Selejan-Guţan, Muraru /
Tănăsescu);

Teme suplimentare pentru notele 9 şi 10

73. Statul de drept (foi volante; Vrabie I; Drăganu I);


74. Contribuţii doctrinare relevante pentru teoria statului de drept (note de curs,
foi volante);
75. Concepţia lui Locke asupra separaţiei puterilor (note de curs, foi volante);
76. Separaţia puterilor în concepţia lui Montesquieu (note de curs, foi volante);
77. Provocări contemporane la adresa separaţiei puterilor (note de curs,
Deleanu);
78. Structura de stat (Vrabie I; Drăganu I);
79. Forma de guvernământ (foi volante; Vrabie I; Drăganu I);
80.Apariţia controlului constituţionalităţii legilor: cazul Marbury v. Madison
(1803) (note de curs, suport de curs);
81. Regimul politic sau constituţional(Vrabie I);
82. Regimul politic prezidenţial (Vrabie I; Drăganu I);
83. Regimul politic parlamentar (Vrabie I; Drăganu I);
84. Regimul politic semi-prezidenţial (Vrabie I; Drăganu I);
85. Regimul de adunare (Vrabie I; Drăganu I);
86. Cetăţenia europeană (Vrabie / Balan, Selejan-Guţan);