Sunteți pe pagina 1din 1

continuare

Semnătura şi parafa
medicului,
____________________