Sunteți pe pagina 1din 2

Cuprins_________________________________________________________

CUPRINS

INTRODUCERE 5
CAPITOLUL 1
ORGANIZAREA FAMILIEI 7
1.1. Structura familiei 8
1.2. Functiile familiei 15
1.3. Rolul familiei in formarea personalitatii minorului 19
1.3.1. Responsabilitati specifice ale educatiei copilului in familie 20
1.3.2. Socializarea ca proces de modelare a personalitatii 25
1.3.2.1. Forme ale socializarii (delimitari conceptuale) 27
1.3.2.2. Socializarea in cadrul familiei 28
1.3.3. Consecinte ale dezorganizarii familiei 30
CAPITOLUL 2
FENOMENUL DE INFRACTIONALITATE 37
2.1. Trasaturile si dimensiunile fenomenului de infractionalitate 37
2.2. Abordarea fenomenului de infractionalitate din perspectiva
psihologiei sociale 41
CAPITOLUL 3
ASPECTE CONCRETE PRIVIND CARACTERISTICILE SOCIALE
SI EDUCATIONALE ALE DELINCVENTILOR MINORI 44
3.1. Caracteristici ale relatiilor in familiile din care provin
delincventii minori 44
3.2. Conditii generale de locuit 45
3.3. Repere despre personalitatea minorilor delincventi si
conduitele infractionale ale acestora 46
34. Date privind statutul socio-profesional al parintilor 52

___________________________________________________________ 3
Cuprins_________________________________________________________
III.5. Opiniile parintilor referitoare la calitatea propriilor preocupari
educationale si evolutia devianta a minorului 54
3.6. Date privind statutul socio-profesional si calitatea asistentei
psihopedagogice prestata de cadrele didactice 56
3.7. Atitudini si preocupari ale cadrelor didactice fata de evolutia
devianta a elevilor care au comis fapte penale 57
3.8. Observatii si concluzii 59
CAPITOLUL 4

4.1. Obiective, ipoteze


4.2. Metodologie
4.3.Prezentarea conduitei experimentale
CAPITOLUL 5
5.1. Descrierea demersului experimental
5.2..Prezentarea rezultatelor experimentului si interpretarea acestora
5.3.. Concluzii referitoare la ipoteze
5.4. Concluzii generale
NOTE
BIBLIOGRFIE
ANEXE

___________________________________________________________ 4

S-ar putea să vă placă și