P. 1
Agricultura_ecologica

Agricultura_ecologica

|Views: 842|Likes:
Published by babau_

More info:

Published by: babau_ on Mar 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/26/2015

pdf

text

original

GHEORGHE EMIL DANDIeI IOANADORZA ILEANA ARDELEAN

EDITURA UNIVERSITATD DIN ORADEA, 2007

Referenti stiintifici: Prof.univ.dr. ing. Gbeorghe Ciobanu - Statiunea de Cercetare si Dezvoltare Agricola Oradea Conf.univ.dr.ing. Cornel Domuta - Universitatea din Oradea

!Descrierea elP a Bibliotecii Nationale a Romamei

IBANDICI, GHEORGHE
EcoagriculturiilGheorghe

[Ieana Ardelean Oradea, 2007

- Oradea

Emil Bandici, Ioana Borza, : Editura Universitatii din

ISBN 978-973-759-375-7

J. Borza, luana II. Ardelean, Ileana 631.95 EDITURA UNIVERSITATII DIN ORADEA ESTE ACREDITATA DE CNCSIS, COD 149.

EDITURA UNIVERSITATII DIN ORADEA Str. Universitatii, nr.l. Oradea

PREFATA
Amt pe plan national cat si pe plan mondial este semnalata tot mai mult dezvoltarea neechilibrata si exagerata a industriei, agriculturii ~i a urbanizarii neecologice, ceea ce a dus la
0

criza a mediului ambiant in diferite zone ale

Romaniei ~i mai ales ale globului, ceea ce ne face sa ne indreptam atentia foarte riguros asupra mediului in care traim ~i sa punem accent tot mai mare pe luarea de masuri concrete de introducere a unor tehnologii mai putin poluante si actiuni de depoluare, precum ~i pe respectarea unei legislatii corespunzatoare in toate activitatile social- economice. Acest fapt justifica pe buna dreptate actiunile care se intreprind pentru constientizarea asupra necesitatii de cunoastere a relatiilor ecologice din natura, a cauzelor ~i masurilor de prevenire si combatere a deteriorarii si poluarii mediului, pentru Iargirea orizontului de cuprindere a fenomenelor ecologice ~i de orientare a activitatii practice umane. Constientizarea prolemelor de siguranta alimentara si mediu a contribuit si contribuie la dezvoltarea agriculturii biologice (ecoagriculturii) in ultimii ani in Uniunea Europeans ~i mai ales in Romania, in contextul sigurantei alimentare a consumatorilor. Cunoasterea problemelor ~i mai ales a tehnologiilor privind agricultura ecologica cu referire speciala la cultura mare, pasuni si fanete, cresterea animalelor, legumicultura, pomicultura si viticultura este impusa de cerinta asigurarii de prod use ecologice pe piata europeana ~i mai ales pe piata agroalimentara din Romania, lara recent acceptata ca membra a Uniunii Europene. Manualul de Ecoagricultura sau agricultura ecologica (termen similar cu agricultura organica sau biologica) se gaseste la prima editie, fiind structurat in 9 capitole.

Primul

capitol

se

refera

la

problemele

agriculturii

in

lumea

contemporana, la pricipiile ~i obiectivele agriculturii ecologice, legile ecologice ca baza a agriculturii biologice, la calitatea produselor in agricultura biologica, In capitolul II al prezentei caqi sunt prezentate etapele care trebuie parcurse de un agricultor roman care s-a homrat sa practice agricultura ecologica, conversia ~i planul de conversie al intreprinderii. Capitolul III prezinta tehnologiile privind cultivarea biologica a

plantelor: cultura mare, pasuni ~i fanete. In capito lui IV sunt prezentate tehnologiile biologice privind cresterea animalelor, iar capito luI V se refera la principii noi privind combaterea bolilor ~i daunatorilor in hortiviticultura, urmand ca in capitolele VI, VII ~i VIII sa se faca referiri la legumicultura, pomicultura ~i viticultura prezentate in contextul agriculturii biologice. In final capitolul IX, face referiri la factorii cosmici care influentetza cresterea ~iproductivitatea plantelor. Lucrarea elaborata de noi se adreseaza prin urmare studentilor, cadrelor didactice ~i specialistilor din domeniul Agronomie, Horticultura si Zootehnie, precum si celor care doresc sa-~i insuseasca cunostinte referitoare la principiile, obiectivele si tehnologiile din agricultura ecologica, sa se familiarizeze cu
0

gandire ecologica, sa inteleaga conceptele si opiniile privind promovarea agriculturii ecologice (ecoagriculturii), protectiei mediului ~i realizarea unor produse agroalimentare ecologice. Asteptarn sugestii pentru revizuirea

manualului practic de agricultura biologica in viitor, la ce-a de-a doua editie.

Autorii

Cuprins

5

CUPRINS
Cap. I. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Cap. II. 2.1. 2.2. 2.3. Cap. 01. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.4.1. 3.4.2. 3.4.3. 3.5. 3.6. 3.7. 3.7.1. 3.7.2. NOTJUNI INTRODUCTIVE...... Agricultura ~i problemele lumii contemporane......................... Principiile agriculturii biologice Obiectivele agriculturii biologice Legile ecologice ca baza pentru agricultura biologica............... Istoricul agriculturii biologice.................................................... Calitatea produselor in agricultura biologica............................. CONVERSIA DE LA AGRICUL TURA CONVENTIONALA LA AGRICULTURA BIOLOGICA Generalitati Etapele parcurse de catre un agricultor roman care s-a hotiirat sa practice agricultura biologica Planul de conversie al intreprinderii CUL TIV AREA BIOLOGICA .. A .. PLANTELOR: 43 45 48 48 48 39 39 9 12 22 25 27 28 34

CUL TURA MARE, PA~UNI ~I F ANETE Masuri de ameliorare a solului Asolamentul ingr~aminte minerale Pregatirea gunoiului de grajd Pregatirea composturilor Pregatirea urinei ~i a mustului de gunoi · 1l. .. ~ • SIStem ul de ingrasarmn te verzi.
A

..

Studiul ~iameliorarea conditiilor locale de mediu

50
:...................... 51 51 52 52

.
. .

54 58 58 59 61

Samanfa ~i materialul saditor Controlul bolilor ~i daunatorilor daunatorilor in agricultura biologica Preparate fitofarmaceutice naturale

Metode, procedee ~i preparate pentru combaterea bolilor ~i

10. Preparate Cuprins care protejeaza sau fortifica daunatorii plantele impotriva 61 63 64 68 atacului unor boli Preparate care indeparteaza Preparate care omoara daunatorii (insecticide) Solutie cornplexa impotriva omizilor Preparate care "fun glcI e ") .3. 3.4.... 3..2. id Controlul buruienilor Notiuni de pratotehnica Organizarea teritoriului biologica ornoara virusurile..2. LEGUMICULTURA iN CONTEXTUL AGRICULTURII BIOLOGICE Importanta biologice Alegerea terenului Lucrarile de pregatire a terenului Rotatia ~i asocierea culturilor producerii legumelor in contextul .6 3.7. VI 6.. 3..3.2.. 4..2.4. 3. ..4.3.2.5.9.... 6.... .. 3.. agricol.. 4. 3.. ..] I. V Cap..1. PRINCIPII NOI PRIVIND COMBATEREA BOLILOR iN HORTIVITICUL TURA . IV 4.6.1... 3. AGROECOSISTEMUL LEGUMICOL. 4.. 4. 4.2... ciupercile (grupa .7.. 6.7.... 3. controlul poluarii.7.7.3...7. 6.1. 79 81 87 agriculturii 87 89 93 95 69 70 71 solului a apei si a aerului in zona Cultivarea biologica a plantelor aromatice ~i medicinale Cap. TEHNOLOGII ANIMALELOR Generalitati incarcatura Alimentatia Achizitionare Transportul BIOLOGICE PRIVIND CRE~TEREA cu animale la hectar Probleme sanitar-veterinare animalelor si sacrificarea Apicultura biologica ~I A DAUNATORILOR Cap.. bacteriile. 4. protejarea 72 73 75 75 76 77 de animale 78 78 79 .2.8.

Cuprins
6.5. 6.6. 6.6.1. 6.6.2. 6.7. Alegerea sortimentului dupa criteriul rezistentei la boli ~i a

7

plasticitatii ecologice Fertilizarea culturilor legumicole Reguli importante de fertilizare Combaterea biologica a buruienilor

101 105 107 117 120 131 131 136 136 biologa.; 138 139 139 149 149 154 biologica 159 160 180 186 pomiculturii 193 a 193

Cap. VII
7.1. 7.2. 7.2.1. 7.2.2. 7.3. 7.3.1. 7.3.2. 7.3.2.1. 7.3.2.2. 7.3.3. 7.3.3.1. 7.3.3.2. 7.3.3.3. 7.4. 7.4.1. 7.4.2.

boli ~i daunatori AGROECOSISTEMUL POMICOL. POMICULTURA iN CONTEXTUL AGRICULTURII BIOLOGICE
Protectia plante lor fata de Particularitatile agroecosistemului pomicol.... Zonarea in agroecosistemul pomicol

Importanta zonarii in pomicultura biologica Principii, criterii si norme de zonare in pomicultura Tehnologia de cultura in agroecosistemul pomicol

Intretinerea ecologica a solului in plantatiile de pomi .. Fertilitatea solului in pomicultura biologica Fertilizarea organica Fertilizarea minerala Problematica Combaterea Combaterea Combaterea Rolul biologice Cercetari, perspective ~i strategii tehnologice de crestere randamentului bioconversiei energetice in pornicultura Protectiei planteJor in pornicultura bolilor in pomicuJtura biologica buruienilor in pomicultura stiintifice biologica daunatorilor in pornicultura biologica.................

cercetarii

in promovarea

-

Orientari ale cercetarilor de ecologie in pomicultura biologica ,. .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . .. 199

Cap. VIn
8.1. 8.1.1.

AGROECOSISTEMUL VITICOL. VITICULTURA CONTEXTUL AGRICULTURII BIOLOGICE
Solul in viticultura biologica Structura soluJui

iN
204 207 208

8 8.1.2. 8.1.3. 8.1.4. 8.1.5. 8.1.6. 8.1.7. 8.2. 8.3. 8.3.1. 8.3.2. 8.4. 8.4.1. 8.4.2. 8.5. Cap. IX 9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.5. Biologia solului Continutul in humus

Cuprins 210 216 225 228 232 234 236 254 257 266 269 269 272 282
COSMICI CARE INFLUENTEAZA PLANTE LOR

Problema nitritilor in viticultura biologica Eroziunea solului in viticultura biologica Umiditatea solului Combaterea integrata a buruienilor Intrelinerea solului in viticultura biologica Fertilizarea plantatiilor viticole .. Fertilizarea cu ingr~aminte organice Folosirea ingra~amintelor minerale naturale in viticultura biologica .. Protectia vitei de vie Combaterea integrata a bolilor ~i daunatorilor Combaterea biologica a bolilor si daunatorilor Posibilitati de folosire a soiurilor rezistente in viticultura biologica
FACTORII CRE!;ITEREA !;IIPRODUCTMTATEA

286 286 290 291 291 .. 297

Generalitati, .. Utilizarea efectelor cosmice .. Efectullunii asupra speciilor legumicole semanat sau plantat
r.

........ ... ...

..... .... 289

Momentul critic fala de ciclurile lunare. Optimul pentru Efectullunii asupra pomilor fructiferi si a vitei de vie BIBLIOGRAFIE ..... .... .. ..

Capitolul l. Notiuni introductive

9

CAPITOLUL I NOTIUNI INTRODUCTIVE
Ecoagricultura sau agricultura ecologica (tennen similar cu agricultura organica sau biologica) este un procedeu "modern" de a cult iva plante, de a ingra~a animale ~i de a produce alimente, care se deosebeste fundamental de agricultura conventionala, Rolul acestui sistem de agricultura este de a produce hrana mult mai curata, mai potrivita metabolismului organismului uman, dar in deplina corelatie cu, conservarea ~i dezvoltarea mediului in respect falii de natura si legile ei. Agricultura ecologica contribuie la cresterea activitatilor economice cu 0 importanta valoare adaugata ~i are 0 contributie majora la sporirea interesului pentru spatiul rural. Ecoagricultura (agricultura ecologies), nu utilizeaza: fertilizanti
~l

pesticide de sinteza, stimulatori si regulatori de crestere, honnoni, antibiotice ~i sisteme intensive de crestere a anirnalelor. Organismele modificate genetic ~i derivatele lor sunt interzise in agricultura ecologica. Trecerea de la agricultura conventionala la cea ecologica se face prin respectarea perioadei de conversie, care in productia vegetalaare 0 durata de 2 ani pentru culturile anuale ~i 3 ani pentru culturile perene. Sistemul de agricultura ecologica se bazeaza pe respectarea unor reguli si principii de productie stricte in conformitate cu legislatia comunitara ~lia nati0tfla in vigoare de irnplementare a legislatiei comunitare. Co~tientizarea problemelor de siguranta alimentara ~i mediu de catre
~l

consumatori a contribuit la dezvoltarea agriculturii biologice in UE in ultimii

ani. Parlamentul European (PE) este preocupat de pastrarea increderii
consumatorilor, impiedicarea contaminarii cu organismele modificate genetic ~i cresterea importurilor.

10

Capitolull Notiuni introductive Reprezentand 3,6% din suprafata agricola a Uniunii Europene, cu
0

crestere de 30% pe an, ecoagricultura sau agricultura biologica este unul din cele mai dinamice sectoare din agricultura UE; cu toate acestea, in unele state membre estice este nevoie inca de dezvoltarea acestui potential. Ecoagricultura sau agricultura biologica respecta consumatorul, dar ~i mediul inconjurator si biodiversitatea ~i se bazeaza pe reciclare, rotatia

culturilor, interzicerea organismelor modificate genetic (OMG), a hormonilor ~i antibioticelor in cresterea animalelor. Un produs "bio" este un produs pentru care nu s-au folosit pesticide. Comisia Europeana a prezentat in 2004
0

comunicare intitulata .Planul

de actiune european in materie de alimentatie ~i agricultura biologica", care a fixat 21 de zone de actiune desemnate sa faciliteze dezvoltarea sectorului.

In

acest text, Comisia recunoaste pentru prima data faptul ca, agricultura biologica joaca un rol important in atingerea obiectivelor noii politici agrico1e comune (PAC) ~i sprijina abordarea bazata pe cerere pentru stimularea agriculturii biologice. Comisia sugereaza revizuirea legislatiei UE existente pentru redarea mai clara a principiilor ~i obiectivelor agriculturii biologice, pentru depasirea disfunctiilor pietei interne, completarea si imbunatatirea standardelor ~i

eficientizarea importurilor. ParlamentuI European a redactat un raport asupra propunerii Comisiei Europene pentru un regulament privind productia alimentelor biologice si etichetarea acestora. Raportul, redactat de catre deputata franceza Marie-Helene Aubert (Verzi), a fost adoptat in Comisia pentru agricultura pe 27 februarie 2007. Textul spune ca "cererea consumatorilor continua sa creasca ~i este acoperita din ce in ce mai mult de prod use importate, care pun probleme noi in privinta certificarii si etichetarii".

Capitolul1. Notiuni introductive Principala controversa la Parlamentul European este legata

11 de

etichetarea .produselor biologice". Pentru Parlamentul European, "produsele biologice" nu ar trebui sa.contina organisme modificate genetic. Legile actuale insa. permit etichetarea prod uselor drept biologice, chiar daca acestea contin 0,9% organisme modificate genetic (rnarja accidentala permisa), Unele tliri cer reducerea acestei marje la 0,2%. Pentru doamna Aubert insa, ceea ce conteaza nu este marja accidental a., ci luarea de masuri de catre statele membre pentru evitarea contaminarii accidentale. Principalele recomandari ale raportului Aubert sunt: organismele

modificate genetic sau produsele obtinute din acestea nu pot fi folosite in productia biologica si nici in medic ina veterinara, folosirea logo-ului european pe produsele alimentare ce contin 95% materie prima. "bio" si folosirea referintei "UE-biologic" sunt obligatorii; rlimane posibila ~i folosirea altor logouri; consolidarea etichetarii pentru a preveni neregularitati la cumparare ~i import ; operatorii din tarile terte trebuie sa prezinte un certificat eliberat de
0

autoritate cornunitara; Parlamentul European doreste extinderea acestei reguli la restaurante, cantine, produse din lana, uleiuri esentiale; regulamentul ar trebui sa urmeze procedura de codecizie, deoarece acopera productia ~i distribuirea de produse alimentare pe piata interns. In urma votului, raportorul Aubert a spus: "In contextul cresterii cererii pentru produsele biologice, si al cresterii ofertei, trebuie sa. garantam pentru consumatori siguranta produselor. Avem nevoie de reguli de etichetare care sa asigure informarea consumatorului in legatura cu locul de provenienta al produsului ~i standardele de calitate al procesului de productie, In garantarea sigurantei consumatorului, sunt limite care nu trebuie depasite: excluderea clara a organismelor modificate genetic si a substantelor sintetice (ca pesticide Ie) ~i interzicerea fermelor impartite intr-o parte conventionala si una biologics".

12

Capito/u/I Notiuni introductive 1.1. AGRICULTURA SI PROBLEMELE LUMII CONTEMPORANE La inceputul celui de-al treilea mileniu, dezvoltarea agriculturii nu poate fi

separata de problemele mari cu care se confruntii omenirea la ora actuala, cum ar fi: cresterea demografica; criza energetica si de materii prime; problemele mediului inconjurator. Problema cresterii demografice ~i a ridicarii nivelului de trai trebuie avuta In vedere ori de cate ori se emit prognoze privind dezvoltarea ramurilor agricole in scopul sporirii productiei agroalimentare. Daca astazi populatia globului numara peste 5,7 miliarde, In anul 2025 se estimeaza
0

populatie de 9,4 miliarde locuitori, crestere demografica care scoate

In evidenta faptul ca cerintele In prod use agroalimentare vor creste rapid. La majoritatea popoarelor ~i In toate timpurile, cerealele, plantele oleaginoase, plantele textile, plantele medicinale si aromatice, legumele, fructele, strugurii, vinul ~i celelalte derivate ale productiei agricole, la majoritatea popoarelor s-au bucurat de
0

mare apreciere din partea populatiei,

Prin continutul lor bogat In zaharuri, vitamine, saruri minerale ~i multe alte principii active, plantele agricole si produsele hortiviticole vor juca si in viitor un rol important In alimentatia umaria, ca alimentatii echilibrate ~i diversificate. Cultura plantelor implica un consum ridicat de energie, atat pentru obtinerea produselor primare, cat ~i a celor industrializate. Desi energia devine din ce In ce mai scumpa, ea va trebui sa creasca In agricultura. Pe viitor sporirea productiei agricole, se estimeaza ca va avea loc In contextul crizei de energie ~i de materii prime. Fala de aceste cerinte, masurile care se impun nu sunt de ordin restrictiv ci de economisire de energie, prin cresterea coeficientului de bioconversie. Agricultura dispune de posibilitati de reducere a consumurilor energetice, mai ales a celor legate de protectia fitosanitara, erbicidare, fertilizare ~i irigare.
0

componenta esentiala a unei

Capitolul I. Notiuni introductive

13

Reducerea consumului de fungicide, erbicide si ingrasaminte chimice va contribui la prevenirea poluarii solului, a apei, a plantelor si a recoltei. Agricultura viitorului va trebui sa tina seama de toti factorii de mediu, in conexiuni mai largi, sa foloseasca mai rational toate mijloacele de productie (solul, ingrasamintele, calitatea deosebita a soiurilor) in asa fel incat impactul asupra mediului inconjurator sa fie minim. Atat la nivel international, cat ~i in lara noastra, in ultimul timp s-a inregistrat
0

sensibilizare a opiniei publice fata de problema degradarii mediului

inconjurator. Actiunea necontrolata a omului poate conduce la alterarea ecosistemelor agricole (agroecobiomilor), ca si a celor naturale, la dereglarea echilibrului acestora. Sunt cunoscute efectele nocive ale poluarii solului, apei, atmosferei si recoltei. Prin aceasta din urma, actiunea necontrolata a omului asupra mediului inconjurator se poate intoarce asupra celui care a provocat-o. Intreaga agricultura a tarii noastre, se confrunta, printre altele, cu grave probleme de poluare, ca urmare a neglijarii problemelor protectiei mediului inconjurator, a mentinerii echilibrului ecologic. Practicarea deteriorarea acestuia, conventionala unor sisteme nerationale poluarea prin aceea de agricultura agricole. reprezinta a deterrninat Agricultura un sistem mediului inconjurator, diminuarea se caracterizeaza solului, reducerea fertilitatii ca

randamentelor

culturilor

energointensiv, din punct de vedere economic costisitor pentru societate, cu potential de daunare asupra mediului inconjurator ~i a sanatalii oamenilor. (N.
Lampkin, 1990).

Se apreciaza ca in ultimii 50 de ani, continutul in humus la principalele tipuri de sol din Romania a scazut cu 0,3-0,6%, alarmant prin proportiile sale, ca urmare a neglijarii proceselor din circuitele trofice ale solului (Gh. Stefanic, 1. D. Sandoiu, 1994 ). Cea mai importanta problema
0

reprezinta eroziunea soluri/or, fenomen

care se manifesta pe circa 7 miIioane de hectare cu folosinta agricola (C Rau{a.

14
1992}. Se considera

Capito/u/ I Notiuni introductive

ca anual se pierd prin eroziune aproximativ a terenurilor

10 milioane de pomi ale

tone de sol ce contin 1,5 milioane tone humus ~i 500.000 tone NPK. Folosirea nerationala fructiferi in panta, ocupate cuprecadere la aparitia efectelor ~i vilA de vie, conduce frecvent negative

eroziunii solului. La intensificarea a solului cu mijloace mecanizate, reducerea plantelor continutului

eroziunii solului contribuie: deteriorarea cu timpul lor. sistematica producandu-se

lucrarea intensa dezgolire a

a structurii solului,
0

in humus,
si longevitatii ~i buruienile biologice

situate in amonte

~i colmatarea

celor din aval, cu efecte negative

asupra productivitatii

Bolile, daunatorii celor agrofitotehnice, In general, tratamente combatere Fractiunea

pot provoca pierderi de pana la 30% din cu certitudine la poluarea

recolta, folosirea cu priori tate a metodelor chimice de combatere, in detrimentul ~i fizice, conducand hortiviticole chimica a solului si a altor factori de mediu (T. Baicu, 1990). La culturile se aplica un numar mai mare de comparativ cu culturile de camp, ~i generative ale de poluare, Din solutia de in atmosfera important ~i pe sol. impotriva numai bolilor si daunatorilor, constituie
0

astfel incat pesticidele
0

sursa importanta pe organele

parte ramane

vegetative

plantelor (agrodisponibilitatea),

restul fiind imprastiat un element din sol.

care cade pe sol reprezinta nerational, pesticidele

in poluarea vatamari ale

mediului, putand afecta flora microbiana Folosite frunzelor ~i fructelor, modificari acumulari de reziduuri in sol etc. Cuprul, prezent in fungicidele fructelor provocandu-le tratamente antiparazitare,

pot produce,

de asernenea,

fiziologice

in urma acumularii

lor in plante, manei la In

cuprice folosite in combaterea

numeroase plante, dupa pornirea lor in vegetatie, poate fi daunator frunzelor si arsuri (mai ales in perioadele aplicate timp indelungat, fainarilor po ate deveni toxic pe solurile acide, umede si friguroase). solurile acide, cu pH sub 6, se poate manifesta toxicitatea cuprului prove nit din Sulful folosit in combaterea

sarace in coloizi organici si minerali.

la erbicidarea total a aplicata pe sol uri argiloase. aplicate la culturile invecinate cu cele hortiviticole daune acestora din urma. este pusa in evidenta de Erbicidele serie de simptome specifice ce apar pe frunze. in unele situatii se observa distrugerea dirninuare progresiva 0 superficial al solului. in plantatiile pomicole ~i viticole. caz. lara sa se respecte intervalul de timp de la ultimul tratament pana la cules.Capitolull Notiuni introductive Daca fungicidele sunt aplicate cu putin tirnp inainte 15 de recoltarea acumulate fructelor. mai ales prin folosirea masinilor grele. in anumite situatii determin 0 : -0 ca. ca urmare a antrenarii lor de catre curentii de aer pe distanta de cateva kilometri. este favorizata tasarea solului. S-a constatat ca irigarea excesiva. ca urmare a folosirii structurii de carbon aspectul organic in orizontul toxic asupra a acestora. La culturile de camp. mai ales. brune sau negricioase. . zone ale tarii folosirea nerationald a irigatiei a condus de salinizare ~i inmlastinire secundara pe suprafete mari de reducere a fertilitatii vitei de vie. sau pentru culturile urmatoare. mai ales ale celor preemergente. se manifesta. pun probleme in la cazul plantarilor noi pe aceleasi suprafete. S-a constatat Reziduurile In diferite aparitia proceselor sol. in care erbicidele patrund mai usor. a apei. in acest pot provoca in vase le liberiene ce pot fi obturate ~i in vasele lemnoase care 0 devin rosii. de catre radacinile Nu trebuie si microfaunei Pericolul absorbtiei in cantitate mai mare a erbicidelor apare pe solurile sarace in humus. de erbicide. a nivelului nici reziduurile pot influenta negativ insusirile organoleptice Poluarea datorita erbicidelor timp indelungat solului. in urma absorbtiei formanduAlterarea metabolismului plantei. erbicidele aplicate nerational pot provoca se acumulari 0 serie de leziuni interne. retinere 0 ~i sanatatea consumatorilor. sau prin folosirea unor doze necorespunzatoare. microflorei superficiale inrautatire a capacitatii de schimb cationic ~i a puterii de neglijat efectului din sol.

intarzierea maturarii fructelor. Mecanizarea lucriirilor agricole a determinat aparitia fenomenelor de tasare pe aproximativ 6 milioane de hectare. Complexele supradimensionale de crestere industrialii a animalelor. mai ales pe traseul rotilor tractoarelor. in viticultura ~i in pomicultura.sursa de alimentare cu apa potabila. chimice ~i biologice ale solului. scuturarea florilor.fisurarea boabelor si instalarea putregaiului cenusiu. sensibilizarea plantelor la boli. daunatori ~i conditii nefavorabile de mediu.16 Capitolul I. . prin degajarea pe sol. este favorizata de executarea unor lucrari de primavara sau de toamna in conditiile unui sol prea umed. reducerea fertilitatii.aparitia unui frunzis excesiv de bogat dar care nu se coreleaza cu un plus de productie. conducand la scaderi ale volumului sistemului radicular. Influenta negativa a tasarii se rasfrange asupra insusirilor fizice. coloratia neuniforma ~i intarziata a fructelor. acumularea mai redusa a substantelor utile. Sunt bine cunoscute efectele excesului de azot la plantele hortiviticole: cresterea luxurianta a organelor verzi. Poluarea datorita ingrasamintelor chimice este generata de catre dozele mari aplicate fie la infintarea culturiJor. . Poluarea cu nitrati a apelor freatice ~i a celor de suprafata a fost provocata si de folosirea nerationala a ingriisdmimelor minerale. fie in anumite faze de vegetatie. . Tasarea solului si numarul mare al trecerilor pe acelasi traseu in cultura mare. la nivelul intregii tari. .acumulari mai reduse de antociani.aparitia fenomenelor de cloroza. in rauri ~i lacuri a unor cantitati apreciabile de dejectii. Notiuni introductive . mai ales cele cu azot. au contribuit la poluarea cu nitrati a apei freatice .

fructe. facand-o vulnerabila in perioadele de criza energetica. precum si masurile care sa previna declaratiile frauduloase privind caracterul biologic la produselor alimentare. vinuri etc. Pentru obtinerea pe cale industrials a unui kg de azot se consuma 22100 Kcal. Astfel potrivit datelor Laboratorului de /giena Apei din /nstitutul de Igiena si Sanatate Publica din Bucuresti. combaterii bolilor ~i dannatorilor cu mijloace chimice. pe langa efectul poluant. ca urmare a folosirii repetate a unor doze sporite de azot. Se apreciaza astazi ca folosirea unor mijloace chimice de combatere a bolilor si daunatorilor sau de sporire a fertilitatii solului a asigurat nivele sporite de productie de calitate si. 17 In apele freatice. in 36.3550 Kcal. pentru 1 kg fosfor . iar pentru 1 kg potasiu . eficiente. azotul este ~i mare consumator de energie. ca si in unele legume. au fost evidentiate concentratii de nitrati care depasesc limitele admise. Cu toate aceste efecte negative. Astazi consumatorii au din ce in ce mai multe informatii privind metodele de .3% din ranmnile investigate (situate in 92% din totalul comunelor din Romania). al pastrarii biodiversitatii. in acelasi timp. In acelasi timp.4860 Kcal. pentru a spori increderea consumatorilor in reglementare care sa incadreze strict productia ~i politica calitatii. fertilizarii al cunoasterii biologiei plante lor cultivate. al mecanizarii. Chimizarea intensiva a hortiviticulturii in ultimele decenii a determinat un consum foarte mare de energie fosila necesara producerii de ingrasaminte. continutul de nitrati depasea concentratia maxima admisibila pentru apa de baut (stabilita la 45 miligrame la litru). la nivelul anului 1995.CapitolulI Notiuni introductive scuturarea duratei de pastrare a fructelor. chimice. In plus. La finele anilor '80 politica agricola cornuna a conferit agriculturii biologice un rol deosebit: pe langa reducerea excedentelor s-a incurajat promovarea produselor de calitate ~i a practicilor agricole care produsele biologice trebuia neaparat elaborata 0 sa respecte mediul inconjurator. distrugerii buruienilor cu ajutorul cu ingrasaminte erbicidelor. agricultura ultimei jumatati de veac a cunoscut progrese importante in domeniul ameliorarii genetice.

Agricultura biologica trebuie inteleasa ca Iacand parte integranta dintrun mod de productie agricola durabila ~i ca 0 0 perioada de conversie de doi ani (inainte de insamantare) in cazu1 culturilor anuale ~i de trei alternativa viabila fata de abordarile traditionale ale agriculturii. al factorilor de decizie politica. a tuturor exploatatiilor care reclama agricultura biologica.in baza initiativei comunitare "de la ferma la masa" ~i vor sa se asigure ca au fost luate toate masurile de precautie referitoare la siguranta ~icalitate in toate etapele producerii acestora. Din zona productiei biologice sunt in mod expres eliminate organismele modificate genetic (OGM) ~i produsele derivate. caprine. Exploatatiile care sunt certificate pentru acest mod de productie trebuie sa parcurga ani in cazu1 culturilor perene. Acest text trateaza printre altele aIimentele pentru animale.18 Capitolul I. zeci de mii de exploatatii sunt reconvertite in acest sistem de cultura. etichetarea ~i controlul principalelor specii de animale (bovine. profilaxia si ingrijirea veterinara. De la data intrarii in vigoare a legislatiei europene privind agricultura biologica. adica din 1992 prin Reglementarea 2078/92/CEE din 30 iunie 1992 (JO L 215130. primei transformarii din ~i comercializarii (Reglementarea alimentelor rezultate dintr-o agricultura biologica.07. Acestea constituie un cadru general aplicabil productiei vegetale De si animale. nu in ultimul rand. 0 alta consecinta este interesul tot mai mare al consumatorilor fata de aceste produse si. o aceeasi importanta a fost acordata procedurilor de control ce garanteaza inregistrarea la un organism de inspectie national. Aceste organisme sunt ele insele desemnate de autoritatile insarcinate cu verificarea capacitatii lor de a .1992). cabaIine ~i pasari). In august 1999 a fost aprobata Reglementarea 1804/1999/CE referitoare la producerea. Au fost adoptate reglementari pentru garantarea autenticitatii metodelor agriculturii biologice. implicit dar. la adoptarea dar ~i etichetarii. cu competente in domeniu. numeroase exploatatii din intreaga UE au trecut la modul de productie biologic. Notiuni introductive producere a alimentelor . reglementari 1991 2092/911CEE) si intrarea ei in vigoare in 1992.

au contribuit si mai mult la dezvoltarea agriculturii biologice. Comisia Europeana a creat un logotip cu mentiunea . Sanctiunile prevazute in caz de incalcare a reglementarii sunt retragerea imediata a dreptului de a face referire la modul de productie biologica pentru produsele in discutie. a bolilor plante lor si evita pesticide le. antibioticele sau modificarile genetice. in locul carora se utilizeaza tehnici care favorizeaza crearea unor ecosisteme durabile si care reduc poluarea. prin reglementarea productiei de carne ~i de carne de pasare se asigura un mod special de dezvoltare si 0 alimentatie naturala. in ultima vreme a 0 devenit unul din cele mai dinamice domenii agricole. prelucrare si ambalare. In martie 2000. Agricultura biologica respecta sistemele de autoreglare a naturii in )upta contra daunatorilor din culturi. specialistii anuntand 500%. restituind astfel solului elementele nutritive din deseuri. precum si hormonii de crestere. erbicidele. cererea de produse "curate" fiind din ce in ce mai mare. Exploatatiile sunt inspectatecel putin odata pe an ~i fac obiectul controalelor prin sondaj. inc1usiv la stocare. crestere a suprafetelor cultivate in regim biologic pentru urmatorii ani. ingrasamintele sintetice.Capito/u/ I Notiuni introductive 19 conduce sistemul de inspectie intr-un mod echitabil ~i eficient ~i se supun reglementarilor in vigoare. In ultimii ani atat interesul crescut al consumatorilor legat de problema sigurantei alimentelor cat ~i preocuparile fala de mediu. dupa ce inspectia a demonstrat ca metodele lor si produsele lor raspund conditiilor fixate de reglementarile VE. In domeniul cresterii animalelor si al pasarilor. Inspectia se face pe tot parcursul procesului de productie. Daca in anul 2000 agricultura biologica avea 0 pond ere de doar 3 % in Uniunea Europeana. cu Agricultura biologica difera de celelalte moduri de productie agricola pentru ca ea pune pe primul loc resursele neconventionale ~i recic1area. Consumatorii care cumpara produse astfel marcate pot fi siguri ca: .sistem de control CE" care sa fie utilizat cu titlu benevol de catre producatori.Agricultura biologicu . la care se adauga penalitati mai mari in caz de infarctiuni mai grave.

. recompensa care respecta sau iau masuri de agromediu prin programele Acolo unde exista exploatatii in care se practica sistem agricol este benefic mediului. preparatorului de inspectie. intrucat se pleaca de la premisa ca acest Pe langa aceasta.agricultura biologic a ~i dezvoltarea rurala. . ~i de la organismele ionizante aplicate alimentelor. sunt detaliate urmatoarele . .preocuparile consumatorilor. de dezvoltare rurala. opinia publica constientizeaza aduse mediului .Poluatorului-platitor". al prelucrarii ~i biologice in ansamblul aspecte: politicii agricole a Uniunii Europene. comercializarii. a mediului pentru toate tipurile de sau vanzatorului sau numarul de cod al organismului pe respectarea agricultura. principiul agricultorii masurilor de protectie Pachetul de reforme continut in . Notiuni introductive eel putin 95% din ingrediente produse din zona agriculturii biologice. ireparabile de integrate. satisfac regulile regimului de control oficial. provin direct de la producator sau preparator intr-un ambalaj sigilat.rolul agriculturii Pornindu-se domeniul alimentar siguranta alimentelor. in agricultura 0 trebuie sa se respecte anumite standarde de financiara si.asigurarea calitatii ~i a cadrului natural. Cu toate acestea Europeana. datorate alarmelor din modificate genetic.Agenda 2000" a pus un accent deosebit Astfel. chiar mai mult sa se respecte in Uniunea primesc 0 mediu de baza. de la tratamentele 0 la temerile consumatorilor. . Pentru a intelege rolul ~i functia agriculturii 0 agricultura biologica se agricultura biologica admite plata unei prime de agromediu. s-au elaborat norme de mare exigenta legate de privind metodele de tot mai mult daunele la poluarea solului ~i asigurarea calitatii ~i de informatiile prin practici care conduc Pe de alta parte.extinderea agriculturii biologice in spatiul Uniunii Europene. productie. poate fi incurajata prin investitii in domeniul productiei primare..20 acestea contin Capitolul l. rara compensare . poarta numele producatorului.

agricole. in acest context agricultura biologica. Deci productiei biologice. prevad colectarea detaliata de date. evidentierea riscuriIor ~iatuurilor activitatii agricole. Notiuni introductive 21 apelor. la epuizarea resurselor naturale ~i la distrugerea ecositemelor fragile. Reglementarile referitoare la sistemul de inspectie aplicat agriculturii biologice. a devenit un mod de productie de prima importanta. considerata pana nu demult ca activitate de margine ~i ocupand un segment mic al pietei. capabila nu numai sa produca alimente sanatoase. constituie sanse reale pentru economiile rurale ~i contribuie la dezvoltarea durabila. Cresterea acestor sectoare agricole. contribuie la imbunatatirea ocuparii fortei de munca in sectorul agricol. Ori din ce in ce mai multi consumatori sunt dispusi sa dea un pre] mai mare in schimbul garantarii calitatii si sigurantei alimentelor. Alimentele produse in zona agriculturii biologice au fost intotdeauna mai scumpe decat cele prod use in mod conventional. Aceste sisteme agricole pot aduce importante beneficii amt in economie cat ~i in procesul de coeziune sociala din zone Ie rurale. ci sa respecte ~imediul ambiant. EUROSIAI. fapt considerat alta data ca 0 piedica in calea dezvoltarii agriculturii biologice. Pe langa acest lucru. Faptul ca sunt puse la dispozitie ajutoare financiare si alte masuri stimulative in favoarea conversiei filierei agroalimentare. furnizarea de date precise privind productia ~i procesarea alimentelor catre asociatiile de consumatori. mai multe initiative ale Biroului de statistica al Comunitatilor Europene. Agricultura biologica ~i agricultura integrata. au avut in vedere imbunatatirea colectarii ~i punerii la dispozitie a statisticilor spre productia biologica stimuleaza dezvoltarea sectorului ~i sustinerea intreprinderilor in ansamblul 0 piata a consumului in expansiune este un factor principal care li incurajeaza pe agricultori sa i~i reconverteasca culturile in zona . Aceste instrumente de analiza servesc mai multor obiective: furnizarea de indicatori catre factorii de decizie politica.Capitolul I. a prelucrarii ~i serviciilor conexe.

intr-o serie de lan. pastrarii echilibrului natural. de miscari etc. In secolul nostru. a impactului serie de asociatii. italiana.. mai ales in ultimul deceniu s-a dovedit a fi sensibila la problemele mediului inconiurator ~i ale saniitatii oamenilor.2. a dezvoltarii industriale si disponibilitatii chimice ~i mecanice de interventie. care aplica principiile agriculturii biologice. PRINCIPIILE AGRICULTURII BIOLOGICE Cercetarea stiintifica si. mentinerii fertilitatii solului. Pare surprinzator astazi sa vorbim de agricultura biologica in contrapunere cu agricultura conventionala. Notiuni introductive 1. sub influenta factorilor social-economici.agricultura biologica" este folosit in limba franceza. spaniola ~i daneza. mai ales in cele din Uniunea Europeans. miscari ecologiste si organizatii neguvemamentale. S-au constituit 0 0 legislatie specifica. iar eel de "organica" . au avut loc . in sensul definitiei acceptate in Uniunea Europeans. practicarea agriculturii inseamna folosirea echilibrata a sistemelor biologice si a resurselor naturale. a diverselor partide politice. care sa nu afecteze sanatatea consumatorilor. in ultimul timp au aparut numeroase lucrari stiintifice ~i de informare care pledeaza pentru extinderea agriculturii biologice. prezenta atenta a omului in teritoriu. in general opinia publica. conservarea mediului inconjurator. vigilenta in privinta mediului inconjurator. se intelege acel sistem de cultura care tinde sa valorifice si sa pastreze sistemele biologice productive lara a recurge la substante chimice de sintezii. obtinerii unor produse agricole valoroase din punct de vedere biologic ~i igienic. de organisme. Prin agriculturii biologica. Termenul .in limba engleza. portugheza. Aceasta problema se afla in atentia guvemelor. in vederea protejarii mediului inconjurator. De milenii.22 Capitolull. "agricultura ecologica" in limba germana. ca si cum aceasta din urma nu s-ar baza pe principii biologice. in conditiile in care nu se folosesc produse chimice de sinteza. a aparut tehnologiilor modeme asupra acestuia ~i asupra omului.

Ea consuma mai multa energie solar! si mai purina integrate.folosirea soiurilor rezistente. ea utilizeaza unele elemente ~i principii ale combaterii . actiunilor preventive.folosirea rotatiilor diversificate. Mentinerea starii de sanatate a culturilor este legata de: . In lupta impotriva daunatorilor. optimizarea contribuie si reciclarea animalelor. un accent deosebit se metodele metoda catre fosila. agricultura metoda de productie stiintific realizat obiective care integreaza domeniile protejarea chimice. de productie diferitelor leguminoase considerabila a reziduurilor energetic al rotatii ale culturilor. in special a dejectiilor animale. pe modullor Aceasta risipei. pierderea fertilitatii solurilor si. reconsiderarii unui si tehnologie. fapt ce amelioreaza substantial productiei. necesitatea chimice. . prin fixarea azotului organice. a pesticidelor si buruienilor. Agricultura cunostintele agronomice. care.Capitoiui 1. un rol important preventive. Notiuni introductive schimbari radicale. 23 au condus la formarea prin: productivitate cu interventii ~i la degradarea la atragerea asupra unui cere vicios din eare este greu de iesit. in vederea si mediul tuturor efectelor echilibru inclusiv ale celor negative. ~i natura. de inlocuirii metodelor biologice de protectie biologice Toate acestea au condus la dezechilibre biologice a contribuit ecosistemelor plante lor. intre ~tiinla asupra pastrarii raporturilor productivitatii dintre intre om cultura acestora. mediului ambiant. De asemenea. pentru a diminua riscurile de stres si de boli. excedente de productie in multe tfui. agricole. alaturi de cresterea productiei. caracterizat aici. conditiilor la reducerea sistematica bilantul revine pe In productia de crestere a a ani mala. Ea exclude folosirea ingrasamintelor de sinteza ~i a erbicidelor. bolilor traditionale Unul in toate din principalele sale il constituie biosferei si a resurselor planetei. pune pe biologica reprezinta eu progresul 0 ridicata. Curentul pentru impunerea agriculturii atentiei controlarea realizarii inconjurator. atmosferic de prin folosirea de alimentatie.

mentinerea ~i sporirea fertilitatii acestuia . tinand seama de realitatile fizice ~i social-economice. integrand cunostintele traditionale cu progresul stiintific din toate domeniile biologiei si agronomiei.24 Capitolull Notiuni introductive .folosirea lucrarilor culturale adecvate.Protectia mediului inconjurdtor. ea creeaza noi locuri de munca.conditii indispensabile pentru pastrarea starii de sanatate a necesitate de prima urgenta. dar inca putin cunoscut. de resurse. In centrul preocuparilor agriculturii biologice se afla solul. fertilizarea. alegerea produselor pentru combaterea bolilor si daunatorilor etc. in armonie cu natura. ll constituie adaptarea tehnicilor biologice la conditiile locale. . complex.) au ca scop intensificarea activitatii microbiologice plantelor. Legumicultura. in general. intr-o perioada in care se accentueaza sornajul ~i exodul masiv aJ populatiei catre aglomerarile urbane.utilizarea tehnicilor de lupta biologica ~i a folosirii substantelor naturale. contribuind la eroziunea solurilor. Principiile agriculturii biologice se sprijina pe cunoasterea amanuntita a sistemelor de productie care valorifica la maximum resursele locale cu reducerea Ja minimum a riscurilor economice ~i ecologice. Aceste principii sunt formulate astfel: . degradarea sistemelor ecologice. de aceea.Mentinerea fertilitiitii solului. poluarea apelor freatice ~i a recoltelor cu pesticide ~i nitrati. Agricultura biologics. Multe tehnici culturale aplicate in ultimele decenii au avut consecinte nedorite asupra mediului inconjurator. pomicultura si viticultura se caracterizeaza printr-un grad ridicat de intensivitate. Un factor esential al succesului practicarii agriculturii biologice. 0 a solului. pentru evitarea degradarii acestui important . mentinerea fertilitatii solului devine patrimoniu pe care il constituie solul. ~i mai cu seama hortiviticultura necesita un volum mare de foqa de munca. precum si de traditiile locale. Toate actiunile vizate de agricultura biologica (lucrarile solului. . care interactioneaza strans cu plantele si animalele care il populeaza. considerat ca un mediu viu.

. in cantitati suficiente. de aceea. bazate pe saruri minerale simple (Cu. a composturilor. precum ~i aplicarea metodelor fizice (termice). In agricultura biologica se pune accent deosebit pe calitatea interventiilor neagresive ale omului asupra naturii. . 1. sunt urmatoarele: obtinerea produselor agricole cu valoare nutritiva ridicata. calitatea lor nutritiva ~i igienica (lipsa reziduurilor de pesticide. Folosirea erbicidelor este interzisa. dar care sa contina balanta echilibrata de elemente nutritive (protide. . unilaterala. vitamine ~i saruri minerale.) sau extracte de plante (ex. In agricultura biologics se 0 specializare ingusta ~i la exploatare intensiva. un organism in echilibru. avandu-se tot timpul in vedere ca indicatorul sintetic al bunei gospodariri Il constituie conservarea ~i sporirea fertilitatii solului. Legumele.Fermarenunta la 0 0 0 importanta deosebita in alimentatia omului unitate.) prezinta modem.Viziunea globald asupra interactiunilor din natura.3 OBIECTIVELE AGRICUL TURII BIOLOGICE Principalele obiective ale agriculturii biologice. comparativ cu agricultura conventionala. 0 Prin practicarea unei agriculturi biologice se urmareste obtinerea unor produse agricole de calitate. rara reziduuri de pesticide. de toxine etc. fiind permise numai produsele ce nu dauneaza plantelor. Organizarea unei ferme trebuie sa se faca cu respectarea stricta a legilor biosferei.Capitolull Notiuni introductive 25 Agricultura biologica urmareste pastrarea nealterata a mediului.Respectul pentru sdndtatea consumatorilor. asa cum sunt precizate de catre Federatia Internationala a Misciirilor de Agriculture Organica (IFOAM). . prin folosirea ingra~amintelor organice ~i a celor minerale mai putin solubile.: piretrul). glucide). acizi organici. prin evitarea folosirii produselor care pot avea efecte daunatoare. silicat de Na etc. fructele strugurii se consuma in mare a lor majoritate in stare proaspata. S. lipide.

evitarea oricaror forme de poluare ce pot rezulta din tehnicile agricole. Se recomanda evitarea oricaror interventii care dauneaza vietii solului ~i mediului inconjurator. Metodele agriculturii biologice sunt mai complexe.asigurarea unor conditii de viata pentru toate speciile de animale. . comparativ cu cele ale agriculturii clasice. utilizarea. prin tehnici adecvate ~i mentinerea unui nivel ridicat al materiei organice din sol.asigurarea pentru producatorii agricoli a unor conditii satisfacatoare de viata. care le permita exteriorizarea comportamentului lor specific. a unei retributii corespunzatoare ~i a unui mediu sanatos de lucru. 1994). Notiuni introductive aplicarea unor metode de lucru compatibile cu mediul inconjurator ("dupa natura"). Agricultura biologica se bazeaza pe pastrarea organismelor vii din sol.' Catherine de Silguy. mentinerea ~i ameliorarea durabila a fertilitatii solului.potentarea ~i cuprinderea ciclurilor biologice intr-un sistem in care un rol important revine rnicroorganismelor. in special micro flora ~i microfauna. . . Cultura plante lor furajere se integreaza in rotatii echilibrate. iar dejectiile animalelor sunt necesare pentru fertilizare economica ~i de calitate. Ea pune un accent deosebit pe folosirea unor sisteme de productie diversificate. care cere solutii adecvate. Schmid si colab. inclusiv protejarea plantelor ~i animalelor salbatice. Organizarea acesteia trebuie sa se faca tinand seama de faptul ca indicatorul sintetic al bunei gospodariri il constituie conservarea ~i sporirea fertilitatii solului. florei si faunei solului. prin rotatii adecvate ale culturilor.. . a resurselor reinnoibile pe plan local. pe utilizarea soiurilor ~i raselor locale rezistente la boli ~i daunatori. bazate pe un numar mare de culturi.26 Capitolul I. Fiecare exploatatie agricola constituie un sistem complex.sa se tina seama de impactul tehnicilor culturale asupra mediului inconjurator (0. in locul incercarii de dominare a naturii. un organism de sine statator. pe cresterea animalelor. 0 sa . . a mediului lor.rnentinerea diversitatii genet ice a sistemelor agrare. cat mai mult posibil. 1994.

In agricultura biologica se 0 intervine asupra acestor interactiuni numai cu mijloace naturale. punandu-le la dispozitia plantelor. a cat mai multor organisme vii. plantele verzi produc hrana pentru om ~i animale. folosind 0 0 retea de raporturi intre organismele vii. a carui fertilitate trebuie mentinuta pentru generatiile viitoare. Prin activitatea din 0 diversitate de mijloace. ingrasaminte verzi.) fapt pentru care. etc. organice obtinute in ferma hranesc organismele solului care 0 0 flora infestanta foarte 0 0 infestare cu singura specie. constand influenta asupra acestei interactiuni. diversa este mai putin periculoasa decat Cu cat stabile. prin folosirea ingrasamintelor organice naturale (gunoi de grajd.Capitolull Notiuni introductive 1. exploatatie agricola dispune de un numar mai mare de culturi ~i de specii de animale. composturi. In agricultura biologica un accent deosebit se pune pe respectarea ciclului substantelor. Acolo unde este posibil. Solul este considerat un "organism viu". unele mijloace ~i metode de aparare a culturilor (de ex. plantatie viticola. care. 0 cultura de plante legumicole reprezinta un ecosistem creat de catre om. se poate practica cu succes in exploatatiile agricole care au un sector zootehnic bine dezvoltat. Ingr~amintele Astfel.4. combaterea mecanica a buruienilor) trebuie sa conduca la supravietuirea. LEGILE ECOLOGICE CA BAZA PENTRU 27 AGRICUL TURA BIOLOGIC~ Ecologia reprezintd agricultura omul exercita implicatii. cu atat se ajunge la un echilibru natural si la raporturi mai elibereaza elemente nutritive. . o cultura de plante cerealiere. cu atat devine mai unilateral in privinta organismelor vii pe care la contine. 0 livada. cu multiple practic in interactiunea dintre acestea ~i mediul inconjurator. cu cat este exploatat mai intensiv. cu atat viata comunitatii respective va fi reglata in mod natural prin concurenta reciproca. concomitent. Agricultura biologica se bazeaza pe ridicarea coruinutului solului in materie organica. Cu cat este mai variata lumea vegetala ~i animala.

s-au diferentiat cronologic. trebuie sa dispuna. pentru a se dezvolta. pe baza principiilor acestei agriculturi. 1. in orizontul superficial al solului. "a se hrani" ~i"a constitui hrand pentru alte fiinte vii". acordata . iar mai tarziu discipolul sau Ehrenfried Pfeiffer a condus exploatatii agricole din mai multe tari. Legile naturale care stau la baza acestui concept sunt: . se administreaza la suprafata.Jntelepciunea omului ca particica a intelepciunii divine.tendinta vietii de a creste continuu.5. de hrana. in agricultura Europei. Oat fiind faptul ca organismele vii sunt localizate. iar gunoiul de grajd. Respectarea principiilor ecologiei constituie unor bune rezultate in agricultura biologica. .existenta unui echilibru dinamic care face ca viata ~i moartea sa se interconditioneze prin contradictii interne ~i externe. in sol exista nenumarate organisme vii care. Rudolf Steiner a pus bazele unei filozofii: "antropozofid".28 Capitolull Notiuni introductive Principiul ecologic fundamental se refera la legatura care exista intre "a triii". 3 curente: agricultura biodinamicii. cu precadere. organicii # biologicii. ISTORICUL AGRICULTURII BIOLOGICE 0 garantie pentru obtinerea Idea unei agriculturi biologice a luat nastere la inceputul secolului 20 cand societatea industriala a inceput s-o inlocuiasca pe cea rurala. . a ratiunii universale". in permanenta. in anul 1924 a tinut un curs de prezentare a fundamentelor stiintifice ~i filozofice ale agriculturii biodinamice. este bazata pe respectarea legilor naturale ale vietii ~i ale unitatii sol-planta-animal-om. Promotorii acestui curent au fost Rudolf Steiner si Ehrenfried Pfeiffer in Germania. traditionala. de asemenea.fortelor vitale". in agricultura biologica araturile se executa superficial. care porneste de la . cea mai mare importanta fiind Agricultura biodinamicii.

in Austria. urzici. 1994). Sandoiu. Davidescu. Fondatorul acestuia. este necesara intocmirea unui calendar al efectuarii lucrarilor agricole. ale disparitiei rnicilor exploatatii ~i ale folosirii ingrasamintelor artificiale.cultura organ. inspiratO din curentul aparut in Elvetia sub influenta lui Hans Muller ~i se bazeaza pe observatia ca. Schmid st colab. dereglat in unna interventiei omului. In aceeasi perioada. valeriana. Sattler. alge) si microfauna (rame. Gh.principalii agenti care participa la desfasurarea normala a vietii solului sunt microflora (bacterii. dar ~i a altor planete. in cadrul caruia trebuie sa existe un anumit echilibru lntre cultura plantelor ~i cresterea animalelor.). Davidescu. V Wistinghausen . in primul rand de pozitia Lunii. vienni etc. Albert Howard. a aparut in Anglia dupa cel de-al doilea razboi rnondial si se bazeaza pe folosirea exclusiva a fertilitatii organice. care exercita 0 influenta asupra solului ~i asupra plante lor. homeopatice. Preparatele biodinamice se realizeaza din plante medicinale (coada soricelului.. papadie. Velicica Davidescu. 1992). cu scopul restabilirii echilibrului momentan. Acest curent atribuie humusului un rol fundamental in echilibrul biologic ~i fertilitatea solului.ca. climatului. musetel. gunoi de grajd ~i silice. Hans Peter Rusch propune 0 metoda de agricultura organo-biologica. Exploatatia agricola este considerata un organism viu. Metoda biodinamica se caracterizeaza prin utilizarea unui numar de 9 preparate (numerotate 500-508). ciuperci. D. in natura. prin fortarea cresterii plantelor (D.Capitolull Notiuni introductive 29 . E. ele avand un efect stimulator asupra altor mecanisme biologice (F. precum ~i rolul culturilor asociate (graminee-leguminoase) ~i al fertilitatii solului in asigurarea rezistentei plantelor la paraziti. Agr. resturile . El subliniaza dezavantajele monoculturilor. scoarta de stejar). publicat in 1940. Davidescu. Cantitatile care se folosesc la hectar in amestec cu apa sunt foarte mici. alaruri de radacinile plantelor si factorii de mediu (D. Stefanic. 1994. si-a enuntat teoriile in "Testament agricol". de aceea. 0. 1994). lucrarile solului ~i recoltat se tine seama de influentele cosmice. Pentru semanat. nematozi.. Velicica 1994. plantat.

1981).30 Capitolul I. garantarea conditiilor pentru concurenta loiala intre producatori. . 1994). etichetarea si controlul produselor agricole ~i alimentare rezultate printr-un mod de productie biologic (Regulamentul CEE productiei. Motivele orientarii catre agricultura biologics. sunt legate de experienta negativa cu produsele chimice ~i problemele de sanatate aparute. Ministrii agriculturii din tarile Uniunii Europene au hotarat sa favorizeze dezvoltarea agriculturii biologice. Papacostea. In anii 1980 se dezvolta constiinta responsabilitatii fala de mediul 0 lnconjurator. iar la inceputul anilor 1990. considerand ca aceasta corespunde noilor obiective ale politicii agricole comune (PAC): echilibrarea cererii ~i ofertei de produse alimentare. Aceasta organizatie s-a dezvoltat continuu. in anul 1991. In ultimele doua-trei decenii s-au format mai multe organizatii ale producatorilor. A fost elaborat un caiet de sarcini-cadru. La aceasta s-a adaugat si consumul de materii prime ~i energie la costuri foarte ridicate. in anul 1972 s-a constituit Federatia Intemationalii a Miscarilor de Agriculturii Organicd (IFOAM). Principiile agriculturii biologice au fost difuzate dupa eel de-al doilea razboi mondial de catre consumatorii si medicii preocupati de efectele alimentelor asupra sanatalii oamenilor. Notiuni introductive vegetale si dejectiile se biodegradeaza si ajung sa ingrase solul lara ca cineva sa Ie incorporeze in sol. precum ~i libera circulatie a produselor. in tarile occidentale. saturarea ~i liberalizarea pietei produselor agricole. care serveste ca referinta pentru toate organizatiile existente la nivel mondial ~i care permite domeniul biologice. la nivelul Uniunii Europene a fost adoptat un regulament ce prevede metodele de obtinere. Agricultura biologicii. protectia mediului inconiurator si a spatiului rural. Ca urmare a regruparii unor astfel de organizatii. 0 organizare a reglementarilor din in . (P. grupand la nivelul anului 1993 aproximativ 400 de asociatii din 60 de tari (Catherine de Silguy. avand ca scop promovarea agriculturii biologice. se inregistreza supraproductie de alimente. in anii 1970.cadrul agriculturii etichetarii ~i comercializarii.

alge ~iproduse din alge. 1994) sunt: gunoi de grajd si gunoi de pasari sau urina. in Franta . ansamblul filierelor de productie. acest sistem de productie este in curs de extindere in majoritatea tarilor europene (A.. roci fosfatice naturale.3.1995).240 ha. compost din deseuri menajere organice. In Italia . Schmid si colab. roci de fosfat de aluminiu calcinate. transformare ~i import este supus acelorasi reglementari In toate tarile Uniunii Europene. Campagnoni. paie.873 de exploatatii cu 72. produse animale transformate provenite din abatoare ~l din industrializarea pestelui. fiind acceptate numai ingrasamintele organice. compost din reziduuri vegetale.000 ha (1993). totalizand 127. subproduse organice rezultate din industria alimentara si textila.000 ha. Produse destinate fertilizarii ~i ameliorarii solurilor admise in agricultura biologica (dupa Catherine de Silguy. precum si cateva ingrasarninte minerale putin solubile ~i un numar foarte redus de produse chimice simple.Capitolull Notiuni introductive 31 2092/91). In anexele acestui regulament sunt prevazute produsele admise atat pentru fertilizare. rumegus de lemn. compost uzat din cultura ciupercilor.300 de ferme. . zgura lui Thomas. Potrivit acestuia.700 de ferme cu 71.3. scoarta ~i resturi lemnoase. La nivelul anului 1992 agricultura biologica se practica in Germania in 9. 1994. turba. cenusa de lemn. Regulamentul european cu privire la agricultura biologica prevede respectarea metodelor de productie specifice. roci potasice macinate. 0. cat ~i pentru prevenirea ~icombaterea bolilor si daunatorilor.

gips.32 calcar.prod use pe baza de piretrine din specia Chrysanthemum cinerarifolium. .bicarbonat de sodiu. microelemente (bor.preparate . dupa constatarea de catre organismul de control. perlit). pudra de roci. continand.silicat de sodiu. pe baza de metaldehida. argila (bentonita.preparate pe baza de Ryania speciosa. creta. continand un repulsiv impotriva animalelor superioare ~i utilizate in capcane.preparate pe baza de Derris elliptica. 0.preparate pe baza de Quassia amara. mangan.sulf. roci calcaro-magneziene."pamant" de diatomee. zinc). . . sulf. sulfat de potasiu. . cupru.zeama de Burgundia. . . fier. Notiuni introductive roci de magneziu. .. . . . 1994. ~i 0 substanta sinergica.propolis. . Schmid si colab. molibden.pudra de roci. 1994) sunt: . eventual. Capitolul I.zeama bordeleza. . Produse autorizate pentru combaterea extrase bolilor ~i daunatorilor (dupa foliare aplicate la mar. clorura de calciu (numai pentru tratamente ~i magneziu). sulfat de magneziu. a carentelor de calciu Catherine de Silguy.

in special pe continentul american. Paris. 1995). 1994). P. armonizarea dezvoltarii agriculturii cu pastrarea echilibrului ecologic si implementarea acestui sistem de agricultura durabila au in vedere obtinerea unor productii optime. 1990. economic viabil si social responsabil" (C Ingels.uleiuri de parafina. . distrugerea buruienilor cu ajutorul caldurii.sapun potasic. Produsele autorizate pentru combaterea bolilor ~i daunatorilor vor fi folosite numai in situatia unor pericole iminente care ameninta cultura.preparate pe baza de feromoni. .Capitolull Notiuni introductive . s-a extins. 1992). Pinto. procedee mecaice.uleiuri vegetale ~i animale. al Comisiei Mondiale asupra Mediului ~i Dezvoltarii (WCED). Paris. Pentru agricultura tArii noastre. tara a compromite capacitatea generatiilor viitoare de a Ie satisface pe cele proprii" (P. 33 Pentru combaterea bolilor. protejarea faunei utile. Keeney. Se apreciaza ca aceasta raspunde necesitatilor oamenilor de a produce in mod constant cantitatile necesare de alimente si materii prime pentru industrie. dezvoltarea durabila este "aceea care are in vedere necesitatile prezentului. rara sa fie afectate echilibrul si diversitatea biologica a plantei (D. J C Coelho. pornind de la conceptul de dezvoltare durabila. 1992). . A. curentul agriculturii durabile. . cu eficienta economica si asigurarea protectiei mediului inconjurator (C Riiufii. Q. Agricultura durabila este definita ca fiind "un sistem de agricultura sanatos pentru mediul inconjurator. programarea unei rotatii corespunzatoare a culturilor. Potrivit Raportului Brundtland (1987). In ultimul deceniu. de calitate. daunatorilor ~i buruienilor sunt precizate urmatoarele masuri: alegerea speciilor ~i soiurilor rezistente.

). rezistenta la boli). in asemenea cazuri. prin aprecierea subiectiva a consumatorilor. raportul dintre acestea. rezistenta la boli si transport. . aciditatea. in parte a subiectivitatii.6. . clientul cumpara produsele agroalimentare dupa aspectul vizual.calitatea vizuala cuprinde: culoarea. Se apreciaza. simplitatea culturii. de metale cu . marimea si forma.~.fiecare anumite caracteristici si anume: .calitatea agronomicd se refera la caracteristicile de cultura ale unui soi.calitatea organolepticd este determinata de savoarea unui aliment.. . pentru eliminarea. pentru cerintele sale fata de factorii de mediu. cerinte fata de factorii climatici. Ea este data de absenta microorganismelor patogene. CALITA TEA PRODUSELOR iN AGRICUL TURA BIOLOGlc. perceptiile senzoriale sunt divizate. durata de pastrare etc. a reziduurilor toxice (de pesticide.34 Capitolull Notiuni introductive 1. amareala etc. de obicei.calitatea nutritiva se refera la insusirea unui aliment de a satisface cerintele nutritive ale consumatorului. consistenta pulpei. care in urma consumului grele.calitatea tehnologica este reprezentata de aptitudinea pentru pastrare a unui produs. privit din punct de vedere al productiei (potential productiv. nitrati etc. "Calitatea reprezinta totalitatea caracteristicilor unui produs sau serviciu care ii confera acestuia aptitudinea de a satisface nevoile consumatorului". codificate ~i analizate. gust.. Conceptul de calitate comporta mai multe tipuri de calitate. gustul dulce. .calitatea igienica este data de cerinta pentru un produs sanatos. . iar consumatorul va aprecia un produs de buna calitate dupa aspect. Producatorul va aprecia un soi de buna calitate pentru rezistenta la boli si intemperii. de tot ceea ce comporta aceasta (ansamblul insusirilor gustative si olfactive). In cazul determinarii calitatilor gustative ale unui produs de catre un juriu antrenat. sa nu dauneze siinatalii.

respectiv "Biodyn". ca ~i din comunitatile de lucru ale producatorilor. in parte de mediul pedoclimatic in care acestea prin marime. 0 asociatie de agricultori. mai "naturale" si. consumatorii sunt dispusi sa plateasca un pret mai ridicat pentru calitatea lor biologica. Produsele hortiviticole obtinute prin varianta agriculturii biologice sunt mai sanatoase. precum ~i de interventia omului. Marca de origine si semnele calitiitii produselor biologice. arome. consilieri si persoane calificate din cele mai diferite domenii ale vietii. In privinta reziduurilor de pesticide. uniformitate. in principal. prezinta importanta deosebita capacitatea de a atrage consumatorul pielitei. coloratie. gust. diferit si uniform colorate. de patrimoniul genetic al soiurilor. In cadrul Institutului pentru Cercetarea Biodinamica. . Aceste diverse aspecte ale calitatii sunt determinate. Calitatea gustativa a produselor biologice este superioara fala de produsele conventionale. In Germania produsele care provin din culturile biodinamice poarta marca protejata " Demeter". rezistenta la transport ~ipastrare. 35 al transformarii. al distributiei (ambalaje) ~i al consumatorului asupra mediului in agricultura biologic a se pune un accent deosebit pe valoarea nutritiva si igienica a produsului care se comercializeaza. cu toate ca uneori nu au un aspect comercial deosebit. dar. sunt cultivate. forma.Capito/ull Notiuni introductive . fructele speciilor pomicole ~i legumicole. Pentru strugurii de masa.calitatea ecologicd este reprezentata inconjurator. cu arome de diferite intensitati. a diferitelor tendinte spre fructe apirene. de impactul producerii. Continutul in nitrati al produselor este putin dependent de modul de productie. crocanta pulpei. oameni de stiinta. este in functie de fertilizare ~i de conditiile pedoclimatice. ca urmare a imbunatatirii calitatii vietii. garantia nefolosirii pesticidelor de catre producator asigura 0 probabilitate redusa de a gasi reziduuri de produse. Agricultura zilelor noastre trebuie in parte. cu perioade diferite de maturare etc. finetea sa tina seama. de evolutia in timp a gustului consumatorilor.

Un mare interes se remarca in tarile vest europene. desi uneori nu au un aspect comercial deosebit. De aceea. in fiecare ambalaj produsele sunt de aceeasi marime. in practica distribuirii moderne se vor anticipa clientii carora Ii se va distribui marta standard. calitatea produselor ~i efectueaza analiza de reziduuri de prezentarea produsului si. Ambalarea moderna se realizeaza in material plastic transparent in care produsele se vad bine. forma. De a fiecarui produs in.A. Notiuni introductive sunt elaborate si stabilite liniile directoare pentru efectuarea culturilor. totodata. precum ~i hotararile privind comercializarea si prelucrarea ulterioara a produselor. Prelucrarea ulterioara in diferite marfuri alimentare "Demeter" are loc prin procedee care rnenajeaza calitatea. in aceste tari au luat se face prin autoservire. Piata de desfacere ~i pretul produselor agriculturii biologice. care sunt socotite mai sanatoase. pentru produsele agricole obtinute prin varianta agriculturii biologice. pe ambalaj fiind trecut pretul produsului ~i cantitatea existentii. ca si pentru existenta unei piete paralele (mai scumpa) pentru fructele si legume le realizate prin aceste variante. in mod regulat controleaza pesticide. astfel cD. produsele biologice vor fi protejate intotdeauna in ambalaje speciale ~i vor purta etichete pe care se va trece marca produsului. in lfuile vest europene. Dincolo de acest cadru.U. acordandu-se atentie speciala valorii nutritive. in S. Cumpararea ultima ora este ambalarea individuals ceea ce imbunatateste pierderile de apa. din partea unor consumatori. sectorul de calitate "Demeter" din Institutui pentru Cercetarea Biodinamica.folie transparenta. ~i Canada exista un curent favorabil pentru practicarea agriculturii biologice. reduce ofilirea ~i .36 Capitolul I. sortarea fiind obligatorie. Drumul parcurs de produselor "Demeter" panfl la consumator este asigurat prin protectia marfii ~i prin contracte. culoare. mai naturale. imbuniitatirea comunicatiei cu piata si cu consumatorii se face prin publicitate. Arnbalarea produselor se poate face in cutii de carton gofrat cu hartie.

Capitolul I. Asemenea preocupari . in discutii comune ale reprezentantilor organizatiilor de consum "Demeter" cu reprezentanti ai comertului ~i ai celor care prelucreaza mai departe produsele "Demeter". La finantarile operatiunilor variate (protectia marcii comerciale. De regula. Profitul provenit din vanzarea produselor agricole trebuie sa-i ofere producatorului posibilitatea de a obtine si in viitor alimente de cea mai buna calitate. Daca aceste prod use sunt calitativ mai bune. Daca consumatorii au convingerea di folosirea in hrana zilnica a produselor agriculturii biologice corespunde intentiilor lor. In afara de asociatii particulare exista organe oficiale de stat care dau sfaturi competente celor care doresc sa practice aceasta varianta a agriculturii. atunci pretul lor este justificat. periodic.a. controlul de calitate. procesul parcurs de produse ~i fonnarea preturilor lor. informarea generala) contribuie "protectia Demeter". atunci nivelul pretului nu intereseaza. Piata de desfacere a prod uselor realizate prin agricultura biologica poarta diferite denumiri: Produse bio. inteligibil si transparent pe toate treptele. Numai in acest caz curentul de marfuri ajunge la cei interesati ~i contribuie la asigurarea economica a gospodariei. Plata Eco. produse care sunt certificate in ceea ce priveste autenticitatea ~i calitatea biologica de catre personalitati stiintifice recunoscute. De asemenea au fost organizate magazine pentru desfacerea produselor membrilor asociati. Notiuni introductive fiinta asociatii 37 profesionale ale unor producatori care. Este important ca un numar cat mai mare de produse ale unei gospodarii sa ajunga pe piata "Demeter" ~i sa nu se yanda pe piata generala. ca ~i cu reprezentanti ai comunitatii de lucru ~i horticole se incearca sa se faca. Exploatatiile agricole care realizeaza bioproduse au costuri mai ridicate la unitatea de produs ~i unitatea de suprafata si folosesc mai multa mana de lucru. publica reviste cu teme specifice agriculturii biologice s. pretul acestor produse este mai ridicat. organizeaza cursuri de pregatire si reciclare profesionala. Produse prin agricultura biologica.

a plantelor ~i animalelor. Orice gospodarie organizata biodinamic. alimente variate de calitate superioara ~i sa conserve "sanatatea" si fertilitatea solului. in urmatorii ani. . pe hmga contactul dintre consurnator ~i producator cu prilejul vanzarii la locul productiei. la un raport sufletesc intre populatia urbana si cea ruralii. dupa toate regulile. trebuie sa fie In situatia financiara de a putea sa produca. prin incasarile obtinute pentru produsele sale.38 Capito/u/l Notiuni introductive conduc.

este organizata in asociatii lucrative. ca ~i agricultura biologics. specialistii sunt unanim de acord eli agricultura biologica eel mai bine organizata se intalneste la popoarele de limba germana.) cu metodele ~i procedeele intensive. care a functionat ~i scoala de pregatire a agricultorilor pentru trecerea la agricultura biologica. Trebuie specificat faptul ca. GENERALITATI Dupa experimentiirile efectuate in India (1910-1931) de catre Albert Howard ~i dupa ce Rudolf Steiner si-a publicat cursul de agricultura biodinamica (1924). agricultura biologica incepe sa castige tot mai multi adepti in Anglia. Prin urmare. erbicide. folosirea pesticidelor eel mai putin toxice. Astazi. este controlata ~i putemic sprijinita de catre stat. in larile europene dezvoltate. ca ~i cea biologica. pesticide. dar aplicate la nivelul minimului necesar (ingrasaminte chimice. Statele Unite. dar ea se practica sporadic ~iintr-un mod necontrolat. Agricultura integrata. folosirea intensiva a_masurilor preventive de combatere. dupa cum li spune ~i numele. cum este Olanda. Franta.1. irigare). Germania. Agricultura integrata. agricultura ecologica are . integreaza metodele ~i procedeele blande. sunt supuse inregistrarilor statistice distincte ~i controlului. mecanizare. in tarile functioneaza ca 0 cu 0 agricultura biologica semnificativa s-a dezvoltat mai intai agricultura integrata. beneficiaza de Normative tehnologice.Capitolul II Conversia de la agricultura conventionald la agricultura biologica 39 CAPITOLUL II CONVERSIA DE LA AGRICUL TURA CONVENTIONALA LA AGRICUL TURA BIOLOGICA 2. agricultura integrata este un pas mare inainte spre ecologizarea agriculturii. in unele lari. agricultura integrata. in Romania se vorbeste de mai bine de 20 de ani despre agricultura integrata. ocrotitoare de mediu (combaterea biologica a bolilor ~i daunatorilor. Elvetia. fertilizarea organo-minerala etc.

la aceea datil. care este afiliata la IFOAM. Suprafata medie a unei intreprinderi agricole in tarile Uniunii Europene este de 16. asistenta tehnica acordata intreprinderilor de agricultura integrata este platitil de catre stat. cele mai marl suprafete gospodarite biologic Ie detin Italia. In cifre absolute.). existand circa 5 milioane de proprietari.92 ha (Marea Britanie) si 2. se considera competitiva cu 0 0 intreprindere agricola suprafata de 30-50 ha. fapt explicat prin aparitia Directivei Consiliului Europei din 1991. In Germania. pentru ca in 0 anii '90 sa se inregistreze dezvoltare exploziva. in baza unor conceptii unitare. Agricultura biologica a inceput sa se dezvoIte in anii '70. ponderile cele mai mari inregistrandu-se in Suedia (8. Austria si Suedia. suprafata medie a unei exploatatii agricole este de 1. 0 intreprindere agricola poate sa functioneze ori in nsistem integrat. etapa de conversie ~i trei In secolul al XXI . In Romania. stea in cazul agriculturii integrate. In conditiile din Europa de vest. In Romania.16 % din total.62 %) si Finlanda (3. . (tabelul 2.58 (lrlanda). La IFOAM au organizatii afi1iate peste 50 de lari. La data de 1 ianuarie 1997. Daca ne referim la dezvoItarea agriculturii biologice putem spune ca.40 Capitolul 11 Conversia de la agricultura conventionala la agricultura biologica 0 acelasi insemn de marca. suprafata agricola gospodarita biologic in tarile Uniunii Europene a fost de 1.86 %). dupa ce in anul 1972 s-a infiintat organizatia internationala pentru agricultura biologica.lea probabiJ ca in Uniunea Europeana. s-a infiintat asociatia coordonatoare pentru agricultura biologics. BIOAGRIROM. privind agricultura biologica ~i ca urmare a stimulentelor acordate de stat. agricultura biologica a inceput sa se dezvolte organizat. sub care se inscrie: stele pentru agricultura biologica. in 17 octombrie 1998. vor functiona doar doua sisteme agricole: eel integrat (majoritar) si eel bilogic (in continua dezvoltare). Germania. fiind cuprinsa intre 70.68 %).52 ha.1. doua stele in cazul agriculturii biologice. ori practicand agricultura biologica. numita International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM).2 ha. nefiind admisa coexistenta mai multor sisteme agricole in aceeasi intreprindere. Austria (8.

000 600 0.240 0.10 0.936 4.042 12.329 1.71 14.000 0.76 Tara ha % Nr.47 19.59 2.000 0.166 R~ublica Ceha 0.17 75.58 6.77 45 Ungaria 0.552 3.68 3.62 18.500 105 Estonia 3.28 0.01 Finlanda 84.40 Franta 327.446 0.099 69.08 30.1.000 0.53 Portugalia 0.041 0.29 500 Italia 33. conform date lor publicate de catre Guvemul elvetian - .09 31.25 19.49 6.854 1.800 0.200 Luxemburg 650 0.55 Olanda 0.06 350 Spania 0.30 1636 2.62 7.20 12.000 1.40 291 Danemarca 63.452 0.01 • 7 %.000 8.27 0.465 0.64 5.- - Factorii de crestere a rentabilitatii - intreprinderilor biologice sunt: folosirea la maximum a fortei de munca familiale.120 2.82 Norvegia 7.74* 6.45 0.51 22 0.100 Irlanda 12.000 0.300 Suedia 276.418 0.28 31.99 0.12 Grecia 5.86 11.22 119 Romania < 1.36 850 .433 Belgia 6.47 33.05 Elvetia 4.240.38 19.10 0.920 8.000 1.000 4.897 0.68 34. . % Austria 299.56 70. 1999) Suprafata gospodarita biologic Numarul intreprinderilor biologice Suprafata medie a unei intreprinderi agricole ha 13.92 16.89 4.04 236 Slovacia 2.76 20.90 1.33 100.26 Marea Britanie 17.Capitolul II Conversia de la agricultura conventionala la agricultura biologica 41 Tabelul 2.37 183 Po Ionia 7.1.28 11. Dezvoltarea agriculturii biologice in Europa (01 ian.78 946 1.75 17.20 Germania 6.52 11.67 29. 1997) (dupa Nicolae Biilii~culii.000 0.16 Total DE 1.000 3.65 17.

42 Capitolul II Conversia de la agricultura conventionala la agricultura biologica prelucrarea primara a produselor in gospodarie. ceea ce sporeste productia cu 450 . caz in care se poate spune despre conversie cli aceasta se efectueaza intr-un singur pas. mai ales in viticultura. conversia poate dura 5 ani. Acest proces se realizeaza intr-o perioada de timp mai lunga sau mai scurta. plantatii de hamei etc. la agricultura biologica este un proces biodinamic de creare a unui sistem agricol durabil ~i autoreglabil. pornicultura. de exemplu. de la 4 la 5 ani. Perioada de timp de la anul Zero panli la obtinerea autorizatiei de acreditare se numeste perioada de conversie.. realizabila in cadrul intreprinderilor mixte (culturi de camp + taurine) sau in intreprinderi specializate in culturi de camp. sporirea duratei de lactatie la vacile de lapte. pregatirea profesionala ~i constientizarea ecologica a fermierului etc.. folosirea rnasinilor agricole universale sau cu grad de adaptabilitate ridicat. structura intreprinderii agricole la inceputul conversiei. Perioada de 2 ani este 0 perioada de conversie normala. adaptarea structurii productiei la conditiile locale de sol. pad urea. In situatii speciale. livrarea produselor direct din gospodarie. infestarea cu buruieni. poluarea solului. in functie de gradul de chimizare preexistent. efectuandu-se in 2 .600 1de lapte pe cap de animal si pe an. etc. este foarte dificila. piala. clima. Primul an in care se aplica principiile si tehnologiile de agricultura biologica se numeste "anul Zero" sau "anul de carenta". diversificarea activitatilor econornice si aplatizarea curbei de utilizare a fortei de munca. Acest tip de conversie a primit denumirea de conversie pas-cu-pas. Trecerea de la agricultura conventionala. Ea poate dura 2-5 ani.3 etape. intens chimizata. traditii. asa dupa cum este. legumicultura. a intreprinderilor inalt specializate si a intreprinderilor cu datorii. gradul de atac al bolilor ~i daunatorilor. Nu este necesara o perioada de conversie cand se iau in cultura pamanturi virgine sau cele la care . Conversia marilor intreprinderi de tip socialist.

ape murdare. in fapt. tinand cresterea biologica a animalelor filiale ale asociatiei tehnologice cont de Normativele . productiei.a plante lor. durata ei fiind. . De asemenea. se elaboreaza biologica. constituind.2. intre I • 12 luni in functie de ~i sursa de achizitionare Exemplu de conversie specie. sa se inscrie intr-o asociatie regionale se infiinteaza ~i valorificarea Normativele normative Ie tehnologice nationale. de pe langa Ministerul nationala concepe ~i detine Agriculturii insemnului ~i Alimentatiei.august 2001 incheierea anului Zero in camp + 0 luna pentru oua Zero + doua luni pentru lapte Zero + 3 luni pentru carne de pasare Zero + 6 luni pentru carne de porc Zero Zero + 12 luni pentru carne de vita ROMAN. Asociatia efectueaza jurisdictia controlul si certificarea (prin filiale).Capitolul II Conversia de la agricultura conventionald la agricultura biologica 43 nu s-au administrat chimicale. De asemenea trebuie avut in vedere faptul ca. trebuie sa avem in vedere faptul ca nu se poate practica permanente terenurile gospodarite In incheierea 0 agricultura biologica in apropierea unor surse intense si de poluare: combinate chimice. privind cultivarea pe zone mari de cultura. incepe pot fi cu greu imediat dupa erodate. animalelor. domeniui s. fabrici de ciment.februarie 200 I . elaboreaza Asociatiile etape: regionala biologica. BIOLOGICA roman trebuie sa de agricu 1tura Ele un agricuItor . destinatie in zootehnie: • august 2000 • septembrie 2000 . cai rutiere cu trafic intens putemic biologic.noiembrie 2000 . cresterii anului Zero. In general. conversia a animalelor.cadru intocmite de Comisia Nationala pentru Normative si Acreditare.in primul rand. cele foarte acide sau saraturate. emite sanctiuni.a. ETAPELE PARCURSE DE CATRE UN AGRICULTOR HOT ARA T SA PRACTICE AGRICULTURA Pentru a practica agricultura parcurga urmatoarele biologica. de maroa. 2.

in acest scop. regional a.aprobatori ai Ministerului Agriculturii. Jumalul intreprinderii este un registru oficial asemanator cu registrele de ferma care au existat la noi in lAS-uri.dupa un an de zile. cum este Centrul Demonstrativ pentru Agriculturd Durabild Cincsor. . cat ~i pentru cele acreditate. Jurnalul este astfel conceput .dupa anul zero.sa-si insuseasca cunostintele teoretice minime privind agricultura biologics.zisii de conversie. conducatorul intreprinderii incheie cu aceasta un contract pentru parcurgerea anului Zero. se incheie eel de-al doilea contract.sa invite in intreprinderea sa ~i sa se consulte cu controlorii si consultantii Asociatiei. EI se foloseste amt pentru intreprinderile aflate in conversie. din momentul in care a devenit membru al Asociatiei. precum ~i cu inspectorii . . dat fiind faptul ca un bioagricultor trebuie sa fie mult mai bine pregatit decat un agricultor traditional. Acesti inspectori vor avea sediul. in afara cartii de fata. . la anumite inspectorate judetene pentru controlul semintelor si materialului saditor. adica contractul pentru perioada propria . c) planul de conversie a fermei.sa participe la cursurile de initiere in agricultura biologica. mentionata in bibliografia cartii. se recomanda.44 Capitolul11 Conversia de la agricultura conventionala la agricultura biologica . combinat cu registrul de control.eel de-al treilea contract este contractul pentru intreprinderile acreditate. b) jurnalul intreprinderii. probabil. judetul Brasov. Cu bioagricultorul se incheie 3 contracte. .sub indrumarea consultantilor si controlorilor Asociatiei. . agricultorul biolog va intocmi 0 serie de documente obligatorii: a) contractele cu asociatia de agricultura biologica. etapizate in timp dupa cum urmeaza: . -sa viziteze intreprinderi agricole gospodarite biologic. . mai intc1iconsultarea literaturii de specialitate in limba romana.sa contacteze si sa se consulte cu specialistii de la cea mai apropiata statiune de cercetari agricole.

8 -1 animale (se recomanda Taurinele ea intreprinderile rand taurine.rezultateeconomico-financiareinregistrate etc). poluarii. 9. 12. Controlul bolilor si daunatorilor. 5. 7. conditii de mediu. 3. 2. 11. 2. incarcatura sanitar-veterinare ). inclusiv planul de fertilizare pe optima. toate lucrarile si actiunile desfasurate zilnie 45 se tree in insa mai ales cele care au tangenta cu procesul de productie. PLANUL DE CONVERSIE AL iNTREPRINDERII Planul de conversie al intreprinderii 1. Diagnoza intreprinderii cuprinde urmatoarele capitole: la inceput de conversie (cartarea pedologies ~i agrochimica. Alegerea speciilor ~i soiurilor. Cresterea animale. (dimensionarea micro fermei.Capitolul II Conversia de la agricultura conventionala la agricultura biologicii incat sa indeplineasca In jurnal intreprindere. UVM/ha. principala sa aiba un caracter optima organiee. structura fermei. Masuri de ameliorare a solului (se vor studia tntr-un capitol ulterior). cartarea buruienilor. masuri ingrasamintelor. poluare. 4. sistemul de intretinere. Masini pentru luerarea protectiva a solului. 8. Stabilirea plante/animale. . situatia bolilor ~i daunatorilor. Protejarea apelor de suprafata si a eelor subterane.3. piali\. animalelor protejarea mediului din zona de amplasare a organizarea ecologica a terenului. Structura culturilor si asolamente. 10. si functia de contro1. pentru a cu normative Ie tehnologice. dotare. Samanta si materialul saditor. structura efectivului de planul de furajare. in primul incareatura constituie sursa de ingrasaminte sunt ~i cele mai valoroase). Controlul intreprinderii. capital. Jurnalul nu inlocuieste se face confruntarea evidenta financiar-contabila. raportului optim intre culturile de camp si biologice cu 0 incarcatura eu mixt: care de 0. Managementul parcele 6.

parcelele cultivate biologic se vor marca conventional. . ele se vor cultiva cu alte specii sau soiuri decat parcelele gospodarite conversie. De regula.un plan calendaristic realizare. acreditarea ~i consultanta. certificarea. Capital ~i rentabilitate. Evidenta contabila se va line distinct. din care 6 ha pasuni ~i fanete Indicele de bonitare a terenului: 52-68 Structura culturilor pana la conversie: .46 Capitolul II Conversia de la agricultura conventionald la agricultura biologica 13. Probleme de organizare forta a muncii: (fise tehnologice pe culturi ~i evidenta categorii de animale. Analiza chi mica anuala a reziduurilor toxice din produsele bio. 14.3 ha orz de toamna . Dupa in intreprindere conventionale. este interzisa prezenta agriculturii se vor depozita ~i valorifica separat.6 ha ovaz . plata). (fiind lucrare tehnica ~i economica la scara convenabila. computerizare). financiar contabila. Planul de conversie. de munca.10 ha grau de toamna . va 17. 16. 15. In cazul conversiei pas-cu-pas. mai contine in anexa: . cooperarea in productie.7 ha porumb siloz . Valorificarea produselor (marketing. Prod use Ie biologice prime si un distinct in teren si pe planul de situatie.planul cadastral al intreprinderii. a unor materii Prezentam materiale caracteristice in continuare 0 0 cu obiectivele exemplu concret de conversie: Tara: Republica Federala Germania intreprinderea: Conducatorul F ehrenberg intreprinderii: Hans Appel 1988 Anul inceperii conversiei: Durata conversiei: 2 ani (anul Zero + 1 an) Suprafata agricola: 32 ha. de conversie ~i termene precise de complexa). Control ul.

eu 50% dieotiledonate ~i 50% graminee. Miisuri de conversie: . Urina ~i mustul se anului. 4-5 t/ha la ovaz. din care 4 vaei de reproductie. . . + lucerna si iarba in cultura ascunsa de 8 ani.Capitolul Il Conversia de la agricultura conventionalii la agricultura biologica Productii obtinute: 5-6 t/ha la porumb siloz. Sfecla ~i eartoful se fertilizeaza intretinere eu legarea ternporara a vaeilor la iesle. astfel: .grajdul pentru vaci va eu leguminoase perene. adoptandu-se sistemul de fi eeologizat. rasa Holstein.pajistile se vor suprainsarnanta . porei pentru eonsum propriu. Solul este aeoperit eu vegetatie tot timpul eu gunoi de grajd. or 1) Lucerna in amestee eu ierburi perene 2) Lucerna in amestee eu ierburi perene 3) Grau de toamna 5) Sfecla furajera 6) Grau de toamna eu trifoi (alb) in cultura ascunsa + ingrasaminte verzi 4) Ovaz eu trifoi in cultura ascunsa 7) Cartofi + ingrasaminte verzi 8) Ovaz Asolament Leguminoasele dau pe pajisti.eliminarea ehimiealelor .sehimbarea asolamentului .inscrierea in asociatia Bioland ~i respeetarea normative I aeesteia. Cresterea animalelor: 47 grau si orz. 80 t/ha la 32 vaei de lapte. pentru vaei.eonstruirea unui padoe aeoperit. reprezinta peste 25%. din intreprindere.

care sunt bine adaptate 'in zona si verificate pe un numar mare de ani. MASURI DE AMELIORARE A SOLULm Masurile de ameJiorare a soJuJui in agricultura urmatoarele doua objective esentiale: . Astfel. pomii si arborii razleti. in zona de amplasare a intreprinderii.2. de aceea popoarele anglo-saxone au denumit sistemul de agricultura al carui obiectiv biologica vizeaza . . pasuni si fdnete CAPITOLULID CUL TIV AREA BIOLOGIC A A PLANTELOR: CULTURA ~. Ecoagricultorul. va tine cont de zonarea si microzonarea productiei agricole. Solul este un organism viu. 25% aer ~i 23% apa.PA~UNI~IFANETE 3. traieste si poate muri.sporirea fertilitatii naturale. se vor construi cuiburi pentru pasari ~i ascunzisuri pentru reptile si arici. astfel: razoarele ~i tufarisurile se vor mentine 'in limite rezonabile. cultivand numai acele specii ~i soiuri de plante ~i va creste numai acele specii ~i rase de animale. se va inventaria fauna folositoare din zona etc.1. 7% substante organice. se vor pastra sanatosi. EI este format din 45% substante minerale. vor sta permanent conditiile locale de mediu. 3. Substanta organica a solului este izvorul vietii ~i fertilitatii. acesta va veghea la pastrarea curata a mediului inconiurator ~i a biodiversitatii. care se naste. se vor planta perdele de protectie.48 Capitolul III Cultivarea biologica a plante lor: cultura mare. STUDIUL ~I AMELIORAREA CONDITIILOR LOCALE DE MEDIU In atentia agricultorului biolog.cresterea activitatii biologice din sol.

evitarea cornpactarii solului. dar mai ales rame. ingrasaminte verzi. culturi succesive.administrarea sistematica de gunoi de grajd . Gunoiul de grajd se va completa cu ingrasaminte verzi. mezofauna si macrofauna (protozoare. crustacei. exista 0 0 parte ~i humusul din sol pe de alta stransa corelatie pozitiva. intre flora ~i fauna solului pe de parte. Principalele masuri de ameliorare a solului in sensul celor prezentate . alge ~i ciuperci) reprezinta 4%. muIcire.mentinerea solului acoperit cu vegetatie tot anul (daca se poate si iarna) prin: culturi intercalate. nematode. 10% radacini de plante si 5% flora si fauna solului ("inima" care mentine viata). Tipul de sol ideal pentru agricultura biologica este un sol de culoare bruninc hisa. . cartite. pasuni sifdnete 49 principal este mentinerea sau cresterea cantitatii ~i calitatii substantei organice din sol. micro flora (bacterii. pastrand rentabilitatea intreprinderii este un continut bogat in humus. cu treceri cat mai putine peste teren (treceti peste teren "in vdrful picioarelor"!). agricultura organicd. acarieni. colembole. fapt pentru care piatra unghiulara a agriculturii biologice este humusul solului. bogat in textura mijlocie ~i un drenaj bun. principalul indicator al vietii biologice din sol). . Din acest 5%. in asolament se vor introduce plante leguminoase in proportie de 25-33%. "batalia" pentru humus. cu rame ~i radacini de plante. Solul se va lucra numai la umiditatea optima. fapt pentru care se vor folosi tractoare ~i masini agricole usoare. cu miros de pamant de padure. iar 1 % este microfauna. actinomicete. Substanta organica este fermata din 85% humus. miriapode. ci un rezultat al harniciei ~i priceperii omului. cu anterior sunt: . in nici un caz "pe moale".eel mai important ingra~amant ~i ameliorator de sol din agricultura biologica. Agricultorii stiu ca humusul nu este un dar al naturii (ca in padure).Capitolul III Cultivarea biologica a plantelor: cultura mare. 0 se spune: 0 structura glomerulara. fapt pentru care pe buna dreptate aratd-mi humusul tau ca sii-li spun ce fel de agricultor esti! Prima sansa care ni se ofera pentru a renunta la chimicale.

. discuieste dupd masa!"). pasuni # fdnete . Acest fapt face ca solul sa suporte mai bine conditiile climatice nefavorabile ~i eventualele greseli tehnologice. .pentru completarea neeesarului de microelemente. conditie care determina valorificarea integrala a macro. data la 3-5 ani. tuf vulcanic). veriga tehnologica hotaratoare in reusita printr-un asolament corespunzator se deoarece. solului: • aratura superficiala (in nici un caz nu se va ajunge la orizontul 8) + afanare cu scormonitorul sau afanatorul. in doze fractionate. in doze de 200-500 kg/ha anual sau 500-1. • mentinerea solului. pe soIurile grele. imediat dupa aratura ("Ce ari de dimineaia. dolomit. grapelor vibratoare. de-a lungul a 2-3 ani. 0 0 0 data eu gunoiul de grajd. • folosirea: grapelor cu discuri usoare. • scarificarea. . • folosirea cultivatoarelor. . granit. se administreaza !aina de roca (bazalt.50 Capitolul III Cultivarea biologicii a plantelor: cultura mare.~i microelementelor de catre plantele de cultura ~i cresterea capacitatii de tamponare a solului. sapelor rotative etc. in general. care inseamna interventii blande asupra grapelor-perie. ASOLAMENTUL Planul de asolament este agriculturii realizeaza: biologice. a IN AGRICUL TURA BIOLOGIC~.3.mentinerea pH-ului solului in limite optime (6-7).500 kg.. cultivatoarelor-pieptene. .a.drenarea solurilor cu exces de umiditate s. • lucrarea solului la: umiditatea optima.masuri ~i tehnologii antierozionale pe pante.lucrarea protectiva a solului. 3. grapelor cu colti. acoperit eu vegetatie sau cu materiale organice. Pentru corectarea pll-ului se vor folosi. combinatoarelor. Este bine sa administram amendamentele toamna. Activitatea biologica la un pH slab acid decurge cu intensitate maxima. amendamentele cunoscute.

In fiecare an se va intocmi balanta ingr~amintelor.sporirea eficacitatii de combatere a buruienilor. Folosirea ingrasamintelor organice nu exclude posibile greseli.4. 3. . . Pregitirea guneiulnt de grajd organice din resurse proprii.mentinerea fertilitatii solului. gunoi de pasari. pasuni # fdnete . Se pot face calcularii dozelor optime erori de supradozaj cu aparitia azotului in exces. Intocmirea lui cere cunostinte teoretice. Importanta creste in cazul acestor ingrasaminte. In ceea ce priveste modul de administrare a ingrasamintelor in agricultura biologica se va respecta regula: "Diiputin si vino des!" Pregatirea (innobilarea) ingrasamintelor 3. iNG~AMlNTE piatra de incercare pentru toti agricultorii biologi.Capitolul III Cultivarea biologicii a plantelor: cultura mare.afanarea solului si tmbunatatirea structurii. urina. . cat ~i intrarile ~i iesirile de substante nutritive. adica fabricarea "ad-hoc" de ingrasaminte minerale.depozitarea gunoiului in gramezi mici. pe platforma de gunoi sau la capatul tarlalei.\. Un plan de asolament adecvat este si putina maiestrie.imbogatirea solului in humus si azot.crearea unor conditii optime pentru viata microbiana din sol.1. .mobilizarea substantelor minerale 0 din "camarile" solului. concomitent cu reducerea surselor de infectare.4. experienta practica MINERALE iN AGRICUL TURA BIOLOGIC.sporirea rezistentei lao boli si daunatori a plantelor. faina de sange. mai ales la gunoiul proaspat. Planul de fertilizare se va intocmi pentru intregul plan de asolament avandu-se in vedere atat cartarea agrochimica. 51 . prin 4 procedee: . . . In agricultura biologica gunoiul de grajd se fermenteaza numai pe cale aeroba.

destul de bine oxigenat. fermentate aerob in prezenta unor ingrediente. humus sau pamant bogat in humus. asezate direct pe sol. Se amesteca ud cu uscat. moale cu tare. Pentru grabirea fermentarii. piisuni sifdnete . compostul de gunoi se "injecteaza" cu compost copt sau preparate bacteriene. nici prea mici. plamadeala de urzica. 3 dg/rrr'. prin amestecarea lui cu pamant. afanat cu compact. pamant sau fiiina de roca.2. nisip. lut. in cantitati nici prea mari. . Pentru descompunere. Amestecarea componentilor unui compost nu se face la Intamplare. Pregatirea urinei fi a mustului de gunoi Urina ~i mustul de gunoi sunt ingrasaminte organice prezente in majoritatea intreprinderilor biologice. ca urmare a amestecarii cu pamant.4. . intr-un strat subtire de cca 7 . Se numeste "compostare". fiind un amestec de urina cu apa. ffiina de roca.depozitarea gunoiului in gramezi mari.52 Capitolul III Cultivarea biologicii a plantelor: cultura mare. Prisma se uda periodic cu plamadeala de urzica. 0 prisma bine alcatuita intra repede "in calduri" ~i nu mai este necesar sa fie lntoarsa.compostarea de suprafata consta in imprastierea direct pe tarla a gunoiului proaspat sau aproape proaspat. 3. compost vechi. Fermentarea se produce direct in camp.10 ern ~i incorporarea sa imediata sub disc. 3.compostarea gunoiului in prisme de compostare. Administrarea se face cu masini de mare capacitate.3. care activeaza fermentarea ~i cresc valoarea fertilizanta a ingr~amantului: gunoi de grajd bine fermentat. in schimb urina impune mai multe operatii pregatitoare. Cantitatea de gunoi care se da la hectar este de 15-30 t (/IDa putin si vino des!''). Eventualele erori irnpun intoarcerea gramezii dupa cca 3 luni. Prismele au latimea si inaltimea de 3 m. Compostul se obtine in prisme de compostare. este nevoie de apa si aer. var stins. pe platforme betonate. intr-un mod . Pregitirea Composturile composturilor sunt amestecuri ("cocteiluri") de resturi vegetate.4. Daca mustul de gunoi nu ridica probleme deosebite de pregatire. avand intre ele canale de aerisire.

in urina bine pregatita. Apa leaga amoniacul ~i dilueaza toxinele.Capitolul III Cultivarea biologica a plante lor: cultura mare. Majoritatea partilor componente ale instalatiilor de oxigenare se pot construi in gospodarie. • instalatia de pulverizare. urina se amesteca cu apa in proportie de I: I. in locul diluarii cu apa. De regula. c. adaugare de mina de roca in asternut sau de bentonita in bazin. Se cunosc 5 instalatii mai frecvent folosite pentru oxigenarea urinei: • instalatia de oxigenare cu bule de aer. temperatura ~ipfl-ul. • instalatia de turbionare la suprafata. d adaugare de compost copt sau balega uscata sau maruntita. Criteriile de calitate a urinei sunt: mirosul. . culoarea. daca se introduc rame.5 mm). adica sa nu contina mai mult de 6% substanta uscata. 1 roaba la 20-25 mJ de bazin. Pentru 0 administrare usoara. Urina astfel pregatita se poate administra in oricare perioada a anului ~ipe orice vreme. adaugarea de pamant. acestea nu mor. pasuni si fdnete 53 mai simplu. b. urina trebuie sa fie "subtire". se administreaza la inceputul cresterii plantelor in mai multe reprize a 1O-15t1ha(adica 0 ploaie tina de 1-1. • instalatia de insuflare a aerului. astazi se prefera oxigenarea sub presiune a urinei ~i adaugarea de ingredienti valorosi. cu ajutorul unor cisterne de mare capacitate prevazute cu instalatii adecvate de imprastiere. e. Oxigenarea sub presiune a urinei. adaugare de zeama de lut (preparata cu betoniera). care sa reduca la minimum pierderile de amoniac. pentru legarea amoniacului si reducerea mirosului. Operatiile de pregatire a urinei sunt: a. • adaptarea pompei de vacuum de la instalatia de muls. dar volumul de ingr~amant aplicat se dubleaza odata cu cheltuielile de transport ~i de administrare. sau mina de paie (pentru transformarea azotului mineral in azot organic).

de sol (iama). rezistente la iernat (culturi acoperitoare). sunt din ce In ce mai mult . de furaje. ca urmare 0 verzi in ogor propriu. Intreprinderile tara zootehnie sau cu sector zootehnic verzi. culturile insotitoare pot fi: . . redus trebuie sa apeleze. De regula. . sursa suplimentara . in mod obligatoriu.culturi furajere. in agricultura pura. ne referim sunt rare la sistemul cand motive: de ingrdsdminte se practica verzi.culturi succesive.amintele agricultura. SISTEMUL DE iNGRA~AMINTE VERZI Daca. sau succesiva.ingr~aminte la ingrasamintele jngra~amintele verzi se clasifica astfel: verzi in ogor propriu. piisuni ~ifdnete 3. datorita urmatoareor imbogatirea solului in humus si elemente nutritive.ingrasaminte verzi.culturi acoperitoare . cu doua sub ~i plante sensibile la ger. ingri. ingra.ingrii~aminte verzi in cultura premergatoare grope: plante rezistente la iemat (culturi acoperitoare) . hamei).ingrasaminte verzi in cultura 0 asociata cultura ascunsa (asociere cu cultura neprasitoare).5. putin folosite La aceste ingrasaminte apeleaza atunci cand sola este epuizata sau "obosita" (dupa pomi.54 Capitolul III Cultivarea biologicii a plantelor: cultura mare. vie.culturi asociate. culturile insotitoare pot fi: Dupa destinatie.culturi premergatoare. prasitoare sau in in se cu plante sunt .amintele clasifica astfel: verzi in cultura premergateare sau succesiva se a. . se foloseste trifoiul rosu. protejarea solului si a vietii microbiene. tara culturi cazurile cultura insotitoare. . biologica. Dupa epoca de semdnat. a Jipsei de rentabilitate.

floarea soarelui etc. dar ~i aeeasta ridica anumite pretentii tehnologice.). se mai folosesc: borceagu1 de primavara. lintea pratului. imediat dupa cereale sau cartofi. este grabita descompunerea. b. apoi se incorporeaza sub plug (cu antetrupita) sau sub disc. ingra~amintele verzi in cultura asociata sunt de asemenea destul de mult folosite existand mai multe tipuri de asociere si anume: . bobul furajer. urmeaza sola furajera de baza. trifoiul de Persia. In afara plantelor mentionate in tabel. dispar substantele inhibitoare de crestere ~i se poate semana.se incorporeaza usor -Ia inceputul iernii sau primavara timpuriu. sensiblle la ger. cartofi. Se cultiva: soia. lucerna. Permit aeoperirea solului iama impiedica spalarea in adancime a substantelor nutritive. . .Capitolul Ill. Iucerniera). Prin adaugarea de gunoi fermentat sau urina. in amestec sau nu cu ierburi. Se mai folosese frecvent amestecurile de trifoi cu ierburi: amestecu1 Landsberg. In ciuda unor dificultati tehnologice. adeseori dupa sola de cereale + cultura ascunsa. trifoiul de Alexandria. amestecul 200 (in Elvetia) etc. trifoi tarator. Cultivarea biologica a plantelor: cultura mare. bobul furajer. trifoi rnarunt. agricultorii biologi incearca sa gaseasca solutiile eele mai bune._au urmatoarele avantaje: .permit aratura de iarna.se descompun rapid. pasuni si fdnete 55 folosite. Plantele folosite eel mai frecvent sunt trifoiul rosu. Dupa 3-4 saptamani lncepe descompunerea. este cea mai interesanta metoda. timpurie. trifoi alb. Folosirea lor impune in primavara. dar si a nitratilor. sau eel putin 0 0 a doua aratura diseuire energica. In primavara. cu cic1u bienal (trifoiste.. . lupinul dulce.asociere cu culturi nepriisitoare (cultura ascunsa). Consideram interesant sa expunem rezultatele obtinute in urma unui . permitand semanatul culturilor din epoca I ~i II. lintea pratului (Lathyrus cicera).asociere cu culturi priisi!oare_{porumb. in lntreprinderile eu sector zootehnic dezvoltat. fapt important pe solurile grele . se lasa 3-4 zile pe loe. nemaifiind nevoie de tocare. masa verde se toaca cu masina de tocat vreji. Semanatura se face in miriste.

la porumb se foloseste eel mai frecvent trifoiul marunt (galben).70% din agricultori folosesc ingrasamintele porumbului ~i 50% in cultura cerealelor paioase. 0 larga raspandire in agricultura biologica inregistreaza fainurile de roca.56 Capitolul III Cultivarea biologica a plantelor: cultura mare. intre care amintim: faina de bazalt. calcarul de alge. innobilarea urinei etc. crom. terenul se praseste mecanic si manual. faina de saruri brute de potasiu.Calcarul de alge (sub formii de /dina). Cand porumbul are 20 ern. . vanadiu. in Italia de Nord se foloseste dizolvat in apa. privind culturile asociate folosire ca ingra~liminte verzi: . In continuare prezentam cateva dintre lngrasamintele minerale naturale mai importante: . sulf etc. bogata in azot. in malul de Nil se adauga fractia organica. in cantitati cuprinse intre I0 ~i 100 mg/kg. ca ingra~amant foliar pentru pomii fructiferi. . zinc. nichel.inainte de sernanat. faina de dolomita. faina de bazalt mai contine: cupru. pasuni sifdnete sondaj de opinie efectuat in Elvetia. Compozitia fainii de bazalt sau granit se aseamana cu compozitia chimica a malului de Nil. Desigur. ingra~amantul se incorporeaza cu plugul. trifoiul rasare uneori nesatisfacator. 2-3% magneziu si numeroase microelemente. se pot folosi ingriisaminu: minerale naturale. kalimagnezia.. in completarea ingrasamintelor organice. . In alte verzi asociate in cultura . contine: 32% ca 1ciu (solubil in apa). tufurile vulcanice etc. mijloc de prevenire ~i combatere a unor boli si daunatori. In plus. faina lui Thomas. din sacul de sernanat. ingredient valoros pentru composturi. dupa 3-4 saptamani de la recoltatul porumbului. se seamana trifoiul: cu mana.in grau. iar in anii secetosi concureaza graul in ceea ce priveste apa. cu semanatoarea sau chiar cu cultivatoarele hranitoare. bor. la nevoie echipat cu antetrupita. De mentionat faptul ca. pe baza de studii agrochimice. care si-au gasit intrebuintari multiple: ingr~amant complex. fiind nevoie de analize chimice atente inainte de folosirea lor. seleniu. faina de fosforiti. nu toate rocile sunt valoroase pentru agricultura. faina de granit.

facandu-se cu atentie. din cariere. magneziu 6. Contine 26% potasiu ~i 5% magneziu. lipsita de sodiu (dupa purificare in fabrica). Faina din calcar de alge (care se obtine din corali de alge rosii) nu este aceeasi cu faina din alge (care se obtine din alge brune. care se extrage si in tara noastra. calciu 4550%. Actiune de ingrasare lenta. rezultat prin descompunerea cadavrelor ~i a excrementelor de pasari ~i animale din pestera cu acelasi nume. magneziu 1. Se foloseste ca ~i faina de fosforiti (ingrasamant insolubil. La noi in tara se cunoaste fosfatul natural de Cioc1ovina.na lui Thomas. pe sol sau direct pe fiunze. putandu-l inlocui pe acesta. Amendament ~i ingrasarnant valoros. calciu 48%. vii). precum ~i 0 actiune de indepartare sau prevenire a atacului de paduchi de frunze sau omizi. deci.1 %. este putin folosit la noi in agricultura. Din pacate. Efectele fitofarmaceutice se. Este eel mai bun ingredient pentru compost. . contine: fosfor 16-20%. uti1izarea lui naturale de potasiu se gasesc ~i in lara noastra (jud. contine : fosfor 26.Fii. pe de-o parte. care produce mana la tomate ~i cartofi. . constatandu-se faptul ca. Se utilizeaza ca ~i calcarul de alge. se numeste patentkali. Se foloseste ca ingra~amant de baza. .Neamt). contine: potasiu 0. jngra~amant usor solubil si. Kalimagnezia. prin absorbtia apei din tesuturile daunatorilor cu tegumentul moale. usor asimilabi1.Kalimagnezia.explica prin schimbarea pH-ului de la suprafata frunzelor.4% ~i calciu 22%.Capitolu/ III Cultivarea biologica a plantelor: cultura mare. este un minereu. admis in agricultura biologica.Fiiina de dolomitii. 0 roca prove nita la . in afara efectului de ingrasare foliara are ~i 0 actiune pe prevenire ~i reducere a atacului ciuperci Phytophtora irfestans. . pe de alta parte. Contine 9-25% fosfor.6%.Faina de fosforiti. magneziu 1-4%. .8%.Fiiina de bazalt. Zacaminte Predomina sulfatul de potasiu. care se descompune treptat sub actiunea acizilor huminici ~i a microorganismelor din sol). provine din macinarea bazaltului. iar. Se obtine din zacaminte naturale existente in Africa de Nord. Insolubila in apa. pasuni si fdnete 57 tari se utilizeaza sub forma de pulbere de prafuit.

fiind certificata ca atare. in prezent stinsi. dar ~i iradierea sau tratarea acestora cu microunde. impotriva lor nu se "lupta" (nu se declara razboi). ca si dolomita. Tara noastra poseda zacaminte de bazalt. pasuni ~ifdnete randul ei din lava vulcanilor. eel mult se combat. 3. faina de bazalt se utilizeaza astazi pe scara larga in agricultura biologica din tarile dezvoltate economic. Eventualele preparate naturale posibil de folosit la tratarea semintelor. dar netratat chimic. aceasta roca nu a fost destinata uzului agricol. inca In principiu. dar pana in prezent. singur sau in compozitie mai complexa (potasiu. Prin caracteristicile ei fizico-chimice. . fier ~i poseda zacaminte bogate de tuf vulcanic.Tuful vulcan ic.6. bolile ~i daunatorii nu se "starpesc".7. deodorant pentru zemurile din plante.58 Capitolul III Cultivarea biologica a plante lor: cultura mare. Se interzice folosirea de seminte sau material saditor obtinut prin manipulari genetice. amestec cu alte preparate. SAMANTA ~I MATERIALUL SADITOR 0 ingredient pentru compost. sunt produsele fitofarmaceutice admise in agricultura biologica. 3. ci ele se controleaza. Acolo unde nu exista aceasta posibilitate se poate folosi material biologic conventional. preparat fitofarmaceutic. Se interzice tratarea chimica a semintelor. samanta ~i materialul saditor trebuie sa provina din intreprinderi biologice. CONTROLUL BOLILOR ~I DAUNATORILOR Pentru controlul bolilor ~i daunatorilor in agricultura biologica. In agricultura biologica. . dar este mai valoros decat aceasta intrucat are multe microelementej. se foloseste in stare macinata. deosebit de valoroase. se interzice utilizarea pesticidelor de sinteza chimica. in calitate de ingr~amant.Romania putin exploatate. Este admisa inmultirea plantelor "in vitro".

apa. mlastini mici. . . bine adaptate in zona.1. a) Mijloacele jizico-mecanice se refera la: . pH.amplasarea justa a culturilor. balti. . . de biotopuri umede.igiena fitosanitara. dupa cerinte. ger ~i seceta.strange rea unor daunatori ~i oparirea acestora (limacsi. Cultivarea biologicd a plante lor: cultura mare. ~i in .protectia mediului inconjurator: solul. mai intai cele "blande" (cu impact minim asupra mediului). se vor folosi dupa epuizarea celor preventive. .ameliorarea solului: humus. activitate biologica intensa. gandaci). mai ales in legumicultura.).alegerea justa a plante lor asociate. . . .controlul buruienilor.cunoasterea faunei folositoare de pe cuprinsul intreprinderii protejarea acesteia (perdele de protectie.7.fertilizarea organo-minerala echilibrata. lacuri).practicarea culturilor asociate.semanatul sau plantatulla epoca optima. cuiburi.asolament armonios. aerul. . procedee ~i preparate pentru combaterea bolilor si Metodele preventive de combatere sunt celemaiimportante. .ca medicina umana sau veterinara. pdsuni # fdnete diunitorilor in agricultura biologica 59 3. daca este posibil.crearea. .lucrarea protectiva a solului. .alegerea celor mai rezistente specii ~i soiuri. cu multe leguminoase. la boli. . adaposturi etc.strivirea oualor sau chiar a unor omizi. structura. Enumeram cateva dintre acestea: .CapitolullII. oxigenate (paraie. Se vor avea in vedere rezultatele de cercetare ~i observatiile practice a mii ~i mii de cultivatori. pe . succesive ~i a celor acoperitoare de sol. Metode. dimineata ~i strangerea gandacilor de mai sus. ~l Metodele curative de combatere. apoi cele cu efect de omorare.scuturarea pornilor. daunatori. .

. . toamna si primavara. piisuni $i fdnete .instal area de inele cleioase sau braie-capcana in pomicultura.sterilizarea masculilor cu ajutorul radiatiilor.tratarea solului cu aburi in sere ~i eventual in solarii. se ard (nu se composteazal).strangerea fructelor mumifiate. fructe tuberculi s. . Capcanele se strang ~i se oparesc.E.taierea unor paqi de planta atacata (fainare. sau plase. in beciuri si depozite. .inmultirea infectia). impotriva rozatoarelor. mustei morcovului ~i a musculitei albe. in sol.strange rea plante lor bolnave. . oparirea sau destinarea acestora pentru distilat sau pentru consumul porcilor.strangerea zilnica a fructeJor cazute. . c) Mijloacele refers la: biologice ("viu contra viu") sau combatere biologica se plantelor prin culturi de meristeme (previne sau elimina . . cele infectate cu virusuri. .a. . b) Mijloacele biotehnice se refera la : a . . ca sperietori impotriva pasarilor. de culoare galbena.instalarea unor aparate de produs zgomote.instalarea de curse mecanice pentru soareci ~i sobolani.instalarea de capcane feromonale. precum ~i strangerea cuiburilor de omizi. impotriva mustei cireselor. .varuirea pomilor de doua ori pe an.mulcirea cu paie sau rumegus a capsunilor. . .razuirea scoartei pomilor deasupra unor folii P . paduchi etc. pe sol.) .. .instalatie pentru culesul mecanic al gandacilor de Colorado. .60 folii de polietilena. pasarilor ~i a cartitelor.instal area de benzi argintii.distrugerea virusurilor prin termoterapie etc. bacterii sau ciuperci care circula in planta (produc ofiliri rapide sau lente). Capitolul III Cultivarea biologica a plantelor: cultura mare. ..instalarea de capcane biologice: pat1i de plante.instalarea de capcane c1eioase.

3. in aceasta ultima calitate se foloseste silicatul de sodiu. cu un pH cuprins intre 11 ~i 13. care paraziteaza ~i omoara unii daunatori: Granusal irnpotriva viermelui merelor. de crescatorie. intr-o stare ceva mai diluata.7. in plus. pelin.folosirea faunei utile. afidelor si. condurasi. . . lastari de soc etc). ciuperci). Ea schimba deci. Thuringin sau Dipel pentru omizile de frunza si viermii de fructe.semanarea sau plantarea de plante-sanitar. o metoda de combatere biologica mult folosita in tarile dezvoltate economic. in unele tari. cimbru.1. este un silicat de sodiu sau potasiu. craite. Entomophora $i Vertcillium. Descriem 4 preparate dintre cele mai utilizate: Apa de sticld. de care se leaga efectul de fortificare.7. . levantica..atragerea animalelor ~i insectelor folositoare prin crearea unor conditii bune de hrana ~iadapost. acest fel de apa de sticla se poate cumpara de la drogherii. Preparate care protejeazd sau fortified plamele impotriv« atacului unor boll Acest procedeu de combatere face parte. telina. a musculitei albe etc. impotriva gandacului de Colorado. dar inca destul de scumpe ~i se refera la combaterea anumitor daunatori. ciupercile Beauveria. in fapt. care sunt moderne. Preparate fitofarmaeeutiee naturale 3.2. Virin EKS pentru buba verzei. este folosirea mijloacelor microbiologice de combatere. Apa de sticla se foloseste pentru protejarea lemnului impotriva focului. salvie. eficace. cu preparate obtinute din anumite microorganisme vii (virusuri. Virin EKS impotriva omizii paroase a stejarului. la preturi accesibile. Contine silice solubila. la fabricarea anumitor sapunuri ~i in calitate de conservant pentru oua. din metodele preventive. respect iv. pl-l-ul de la suprafata frunzelor si. bacterii.2. ceapa patrunjel. Apa de sticla este un preparat alcalin. ca ~i sapunul. pii~uni # fdnete 61 .Capitolul III Cultivarea biologica a plantelor: cultura mare. care indeparteaza sau reduc atacul unor boli sau daunatori (usturoi. care se obtine prin topirea cuartului in prezenta sodei sau a carbonatului de potasiu. menta.

Produs slab toxic. fiind deseori utilizata pentru infectii in gat (apa de gargara). sau ca adeziv pentru sulful muiabil sau zeama bordeleza. Faina de bazalt. In contact cu substrate organice elibereaza oxigen. pentru a se usura spalatul fructelor. primavara ~i vara timpuriu. trandafirii). concentratie de 1. iritanta pentru ochi (se vor utiJiza ochelari de protectie). in cazul cand se foloseste in 0 unor fainari (vita de vie. Previne sau franeaza extinderea micozelor si bacteriozelor.apa de sticla nu trebuie sa ajunga pe suprafete de sticla (geamuri. de culoare violet-inchis. sau la tratarea semintelor (0. uneori. pentru prevenirea atacului de boli. Preparatul se foloseste de mult timp in pomicultura unor lari. Se spala usor de pe frunze. Este.3%. altfel apa de sticla se usuca ~i poate astupa lancile ~iduzele.62 formeaza 0 Capitolul III Cultivarea biologica a plantelor: cultura mare.5%.aparatura de stropit trebuie spalata imediat dupa intrebuintare. sporind mult efectul insecticid a) fainii de bazalt (do lomita. ochelari. protejeaza frunzele ~i lastarii impotriva infectiilor cu ciuperci. curativ (ornoara). In calitate de adeziv se va utiliza in concentratie de 0. calculandu-se un timp de pauza de eel putin 3 saptamani. Factorii care ingreuneaza utilizarea apei de sticla in protectia plantelor sunt: . cu multa .5%. care dezinfecteaza. Concentratia cea mai utilizata este de 0. actioneaza preventiv (protejeaza) si. din apartamente (tratament efectuat prin pensulare). de exemplu. prin stropirea pomilor fructiferi. Pentru prevenirea atacului de boli se utilizeaza in concentratie de 1- 2%. Intrucat formeaza pete opace. sare cristalina. Modul de folosire este acelasi cu eel utilizat in cazul daunatorilor. . apa de sticla ar putea da bune rezultate in combaterea paduchilor testosi la plantele cu frunze tari. Solutiile cu apa pateaza tesuturile si pielea.1-0. de asemenea. combaterii Este 0 Actiunea curativa se manifesta. De asemenea. pasuni si fdnete pelicula greu penetrabila pentru sporii ciupercilor.01%). sticla de ceas). cenusa) la combaterea gandacului de Colorado. apa. pe care gasim in farmacii. Permanganatul de potasiu. din cultura cartofului.

este un sulfat dublu de aluminiu ~i potasiu. Prin stropirea solului se previne atacul de melci. asemanatoare zaharului. Timp de pauza: 3 zile. adica 100 . eel mai bun bazalt este eel care are un pH intre 10 si 11 si un continut in silicati de cca 50%. frunzele se spala mai greu.4%). Efectul repelent se explica prin cristalele de alaun. care apar pe frunze ~i pe corpul insectelor. dupa evaporarea apei (urmare a insolubilitatii in apa rece). Alaunul se foloseste in industria hartiei. Faina de bazalt are tuturor daunatorilor care ataca 0 exceptionala capacitate de indepartare a organelor vegetale.7. Preparate care indepiirteazii diiuniitorii A/aunu/ sau piatra acrd.300 g la 101 apa. Gustul este foarte acru ~i foarte astringent. care se administreaza saptamanal pe frunzele plantelor.2. Netoxic pentru om ~i nepoluant pentru natura.2. la prepararea pieilor ~iin vopsitorii. este bine sa evitam folosirea alaunului la legume Ie varzoase ~i la verdeturi. previne in mod eficient atacul de fainare la castraveti. in concentratie de 0. inclusiv exteriorul daunatorii-sugatori. lara miros. 3. Se cunoaste preparatul german "BiobJatt". se administreaza impotriva paduchilor de frunza ~i omizilor. Faina de baza/t.15%. Din acest punct de vedere. capsuni ~i trandafiri. Nediluat. Stropirile de prevenire se repeta la intervale de 3-4 zile. pasuni sifdnete 63 Peste 0. din bauxita si caolin. intrucat. apoi se adauga apa rece._se foloseste in concentratie de 1-3%. prafuirea. Faina de bazalt nu este solubila in apa. Plantele trebuie stropite eel putin cu 3 saptamani inainte de recoltarea partilor comestibile. 0 stropire cu alaun line paduchii "departe" timp de 2-3 luni.5% poate produce arsuri pe frunze. care se pot administra cu pompele de stropit Principala metoda de administrare ramane.Capito/u/ III Cu/tivarea biologicd a plante/or: cu/tura mare. dar gradul fm de macinare (particule sub 20 microni) asigura formarea unor suspensii fine. insa. mar. care se extrage din zacaminte (sisturi naturale) sau se obtine pe cale industriala. pana la 10 1 (adica 0. Actiunea . Reteta este urmatoarea: 40 g alaun se dizolva in putina apa fierbinte. cu 25% lecitina din soia. Lecitina vegetala. Pudra cristalina.

ca urmare a prezentei cristalelor de cuart.inhibarea nutritiei. dar nu egalabile. motiv pentru care utilizarea piretrinei se recomanda numai in situatii extreme. in sfarsit. alaturi de masura privind introducerea in fabricatie a sapunului de potasiu. 3. . Totusi. Produce paralizia nervilor la insectele daunatoare.schimbarea pH-ului de la suprafata frunzelor. Ie au ~i faina de dolomita sau cenusa de lemn. de contact. in rastimp de 48 de ore. piretrina . Preparate care omoara daunatorii (insecticide) Piretrina (extract din florile de piretru. avand ca principiu activ. coastele Dalrnatiei. Pyrethrum cinerariaefolium) Piretrul este 0 crizanterna salbatica. a fainii de bazalt se explica prin: . cu faina de bazalt. Nu este periculoasa pentru albine ~i pentru animalele cu sange cald. Iran. .2. faina de bazalt are ~i 0 actiune secundara de dezodorizare. dar ~i la cele folositoare. pdsuni ~ifdnete complexa de prevenire ~i combatere a daunatorilor. Piretrina este un insecticid natural. care este fermata din esteri ai acidului crizantemic. cu efect de soc si spectru larg de actiune. aceasta din urma in masura in care poate fi foarte fin cernuta. astupa ochii ~itraheele.7. de calitate. ne vorn feri de contactul prelungit cu picaturile. Consideram ca. piretrina.64 Capitolul III Cultivarea biologica a plante lor: cultura mare.3. ce se acumuleaza in cantitati indestulatoare numai in conditiile florei spontane. dar ~i a bolilor. industria mica rornaneasca ar trebui sa i~i inceapa "campania" de sprijinire a agricultorilor biologi prin producerea fainii de bazalt ~i a unor aparate de prafuit. face eficace Proprietati asemanatoare. a cristalelor de cuart. ceea ce impotriva daunatorilor care ataca interiorul organelor vegetale. Marele avantaj al piretrinei este degradarea ei rapida in natura. vaporii solutiei de stropit. Guatemala. 0 respectiv de neutralizare a mirosurilor specifice plantelor. cu 0 raspandire mai mare in Kenya.actiunea directa. ceea ce explica costul relativ ridicat al preparatului. de la slab acid (preferat de majoritatea daunatorilor ~i agentilor patogeni) la slab alcalin. Efectul acaricid este numai satisfacator. care ranesc corpul insectelor. rnecanica.

importul de Bio. Sanoplant. Timp de pauza: 3 zile. Lemnul de Quassia se importa maruntit. Mod de folosire ~i actiune ca la piretrina. numite piretroide (Decis. Biocid. Detia plaga. 0 eel putin pentru gradinile de liinga Rotenona (extract din radacinile plantei tropicale Derris elliptica. Pentru tara no astra. Piretrina se livreaza sub forma de concentrate prafuit sau fumiganti. dar depasesc multe alte chimicale din acest punct de vedere.1%. Se poate amesteca cu dar nu se poate amesteca cu produsele sapunul de potasiu. Pyreth etc. ~i a altor daunatori. pulberi de de sulful muiabil. pe pasuni. actiune lecitina. apoi se fierbe lemnul in apa de inmuiere. faina de bazalt). dimineata. Incepand cu anul 65 1949. grupa a III-a) nu egaleaza sintetice. Denumire comerciala: Sabur. Are lanes ~i daunatorilor bordeleza. EI este foarte bogat in substante tanante. s-au moderat descoperit ~i a inceput fabricarea piretrinelor toxice. In America. galicoli. gandacului albe. ca vermifug ~i chiar ca tonifiant pentru stomac. Isathrina. cu actiune insecticida. pasuni sifdnete se descompune total in produsi inofensivi. Cvasia (extract din lemnul plantei tropicale Quassia amara). tripsilor. are se foloseste la combaterea taunilor. Nu distruge ouale. sub forma de aschii mici. casa. Denumiri comerciale emulsionabile. Piretrina este eficace impotriva: de Colorado. Ambush s. Cultivarea biologica a plantelor: cultura mare. Cvasia este urmatorul 0 fiertura. De multe ori se foloseste 0 actiune insecticida mai puternica dedit piretrina. ecologice. S-a folosit ~i in medicina umaria. care poate inlocui chinina.). atata timp cat gandacul de Colorado va continua sa constituie pulbere de piretrina ar fi pe deplin justificat. pentru stropit au in general concentratia utilizate in tlirile din vestul Europei: Spruzit. Parexan. care este in cantitate de I . respectiv nicotina. Permetrina. care se obtine din 50 g aschii ~i 5 1 apa dupa de seara panli mod de lucru: mai intai se lasa lemnul la inmuiat.a. in amestec cu piretrina. Intre substantele amare se remarca quassina. (insecticide sub raportul compatibilitatii Fastac. rotenona ~i alcaline (zeama paduchelui ~i musculitei miniere.Capitolul Ill. Florestin. Piretroidele piretrina. Solutiile 0. cicadelor moliilor slaba impotriva afidelor (paduchii de frunza).

66 Capitolullll Cultivarea biologica a plante lor: cultura mare. Preparatul Neudosan se utilizeaza in concentratie de 2% cu eficacitate foarte buna impotriva paduchilor ~i puricilor de frunza. Actioneaza mai lent decat piretrina. Are actiune selectiva. Are 0 consistenta fluida. Actiunea asfixianta a sapunului este inferioara celei create de uleiurile minerale. Extractul se poate pastra un sezon. este un exemplu de felul prin felul in care industria poate veni in sprijinul agriculturii biologice. protejand insectele folositoare. Actiunea fungicida se explica. hidroxidul de potasiu ~i care au. . Fiind lips it de orice urma de toxicitate. Sapunurile solide se fabrica cu soda . ca insecticld de contact ~i ingestie. care se fabrica folosindu-se. in acest domeniu. livrandu- se in butoaie de 40 1 pentru biofennieri. in canistre bine inchise. Neudosan. Prin adaugare de sapun de potasiu 1 % ~i spirt 2%. ca lesie. inclusiv mustele din casa si din grajd. se poate folosi si in zilele sau orele cu arsita. Siipunul de potasiu. pentru biogradinari. pentru combaterea multor daunatori. stiinta nu si-a spus inca ultimul cuvant. se poate folosi ~iimpotriva paduchilor testosi ~i paduchelui lanes. Cele mai potrivite sapunuri pentru combaterea insectelor la plante sunt sapunurile de potasiu. Cvasia se utilizeaza in stare nediluata. acarienilor (tara sa apara fenomenul de rezistenta) ~i a musculitei albe. care din punct de vedere al compozitiei chimice contine 51% saruri de potasiu ai unor acizi grasi naturali. nu se stabilesc timpi de pauza. spre deosebire de sulful muiabil. lernnul se usuca putandu-se folosi pentru inca 2-3 extractii. Dupa prima extractie. avand o compatibilitate deplina cu frunzele plante lor. Sapunul de potasiu. Preparat total inofensiv pentru om ~i animale. cu alte cuvinte avem de-a face cu un sapun de potasiu concentrat. prin alcalinizarea pH-ului de la suprafata frunzelor. caustica (hidroxid de sodiu). este unul din cele mai vechi insecticide ~i se pare ca. pdsuni ~ifdnete litru. se filtreaza si se adauga restul de apa. Este un preparat produs de firma Neudorff din Gennania (maroa inregistrata). de regula. Dupa racire. inc1usiv albinele. Timp de pauza: 3 zile. ca si in cazul fainii de bazalt. ~i in mici pulverizatoare. Nu afecteaza intr-un mod 0 consistenta fluida (lichid sau pasta).

70°C). se poate adauga inchise.180 g/cmc. Pentru a se pastra consistenta fluida (ca smantana) a sapunului pe timp indelungat. Se fierb impreuna 2. se adauga 50 g spirt denaturat (poate fi ~i medicinal) si se agita energic. sa mai spunem ca sapunul de potasiu poate avea 0 culoare verde. Se amesteca energic continutul cca 20 minute. care se pastreaza in vase lesie cu greutatea specifica de 0. Se toarna lesia peste amestecul din sticla si se agita energic eu un betisor. la foe constant. putem prepara un sapun de casd. dupa care se introduce sticla lntr-o baie marina. Sapunul lichid de potasiu se prepara dupa urmatorul mod de lucru: Se introduc 100 ml ulei vegetal (soia. Se inveleste oala cu prosoape. Lesia trebuie sa aiba 0 greutate specifica de 1. tumandu-se peste ele 10 1 apa. timp de 10-12 ore. se continua agitarea. picatura care se dizolva imediat si total (tara sedimente). din care prima ora la foe iute. Saponifiearea se realizeaza in eea 5 minute. depinde de felul acizilor grasi pe care ii contine. se agita energic. cand amestecul s-a mai racit. sunt caustice!) ~i 33 g apa calduta. Incheierea saponificarii se verifica prin tumarea unei picaturi de sapun intr-un pahar cu apa (de ploaie sau apa moale).5-3 ore. verde-galbuie sau galbuie ~i ca actiunea sa insecticida . drogherii. Se stinge focul si. de calitate.606 din 20 g hidroxid de potasiu (tablete de la farmacii. fabrici cu profil chimic. Se prepara 0 0 data cu spirtul si 175 g glicerina. apoi la foe moale. astfel incat putem introduce pentru putin timp degetul (60. dupa care se adauga 300 g lesie de potasiu (hidroxid de potasiu). in. pe bazd de sodiu. pentru omogenizare. Sapunul pasta de potasiu se prepara in felul urmator: se topesc intr-o oala 500 g untura de porc. atentie. la cald. Daca apar picaturi de ulei la suprafata apei. la 50° C. timp in care se amesteca mereu.Capitolul III Cultivarea biologicii a plante lor: cultura mare. Nu se stabilesc timpi de pauza. Se obtine cca 1 kg sapun-pasta. . 67 Inainte de a prezenta doua retete de preparare a sapunului de potasiu in gospodarie.) ~i 70 ml spirt denaturat intr-o sticla de lapte de 1 I. Daca nu dispunem de hidroxid de potasiu. pasuni si fdnete semnificativ insectele folositoare. de preferat ermetic. astfel: 4 kg grasime animala ~i 1 kg soda caustica se introduc tntr-o oala (cazan). in vederea unei raciri lente. rapita etc.

care favorizeaza depunerea impuritatilor ("nisipului"). impotriva paduchelui ldnos. Cu un astfel de preparat se pot combate acarienii. Se poate incerca si impotriva larvelor gandacului de Colorado sau. in urma stropirii.5 1 spirt denaturat. omizile. care sunt mai putin poluante . se topeste din nou. sapunul de potasiu trebuie sa constituie primul pilon de sprijin. in cazul folosirilor abuzive. pentru 10 1 apa. se taie in bucati si se scoate din cazan. se toarna peste sapun 1-1 . Cu aceasta solutie. devenind mai greu levigabila.ie complexa impotriva omizllor Impotriva omizilor se poate prepara 0 solutie complexa in felul urmator: se amesteca 300 g sapun de potasiu sau de casa. Acest lucru poate duce. Saponificarea s-a incheiat picatura de sapun se dizolva complet intr-un pahar cu apa. in solutia de sapun se adauga 1-3% spirt denaturat. precum ~i pentru a largi spectrul de actiune.7. prin pensulare.5 1 apa rece. Uleiurile parafinice. nu se introduce sare de bucatarie. larve. errnetica. 3. Solu.68 Capitolul III Cultivarea biologicii a plante lor: cultura mare. pasuni # fanete 0 amestecand din cand in cand cu cand 0 lopatica de lemn. Uleiurile parajinice. fiind deschise la culoare. Inainte de a stinge focul. Asupra tegurnentelor moi ale insectelor actiune distructiva directa. Alaturi de faina de bazalt. se stropesc plante Ie in cazul unor atacuri putemice de omizi defoliatoare.4. fapt pentru care sunt admise in combaterea integrata. sunt uleiuri minerale cu un continut ridicat de hidrocarburi parafinice. adaugandu-se aceeasi cantitate de apa rece (bineinteles. dupa spalarea cazanului). 0.Ele actioneaza asupra insectelor (oua. formand in jurul acestora se exercita si 0 0 pelicula fina. la astuparea organelor de respiratie ale plantelor . mai usor suportate de plante. paduchii de frunza cenusii (fainosi) etc. pe care industria romaneasca urmcaza sa il ofere agricultorilor. Actiunea asfixianta este superioara sapunului.2. Daca nu este destul de curat. paduchii lanosi. adulti) prin asfixie. paduchii testosi. fractia uleioasa lise rupe" partial de apa cu care a emulsionat. deoarece. se mai numesc ~i masini albe. Dupa ce s-a intarit. Pentru a spori actiunea insecticida a sapunului. In sapunul de casa destinat protectiei plantelor. 1 lingura var ars ~i 1 lingura sare de bucatarie. dar rara sa se faca abuz.

Daca ne putem procura parafna lichida.2%. care este inceputul dezmuguritului.Capitolul III Cultivarea biologica a plante lor: cultura mare. Nu sunt toxice pentru om ~i animale. prin adaugarea a 0.arenarinul (extract din flori de pai. . . Ca urmare a folosirii lor iarna sau primavara timpuriu. Un alt motiv pentru care nu trebuie sa utilizam uleiurile minerale in mod abuziv. nu se stabilesc timpi de pauza. respectiv stomatele frunzelor). bactertile. US-92. Este foarte important sa se respecte momentul optim de tratare. ci greselile noastre tehnologice" . numit si ulei spindel. este acela ca aceste uleiuri afecteaza ~i insectele folositoare. este produs de OLTCHIM Ramnicu Valcea ~i se foloseste in concentratie de 1. Uleiul parafinic rornanesc. . putem prepara in gospodarie un ulei emulsionabil. eulturile de halnei ~i cartofi. viticultura.3. uleiul se poate comb ina cu oxiclorura de cupru (Turdacupral) in concentratie de 0. substanta activa) . cu implicatii negative asupra longevitatii.zeama sulfocalcica (culturi perene). se mai adauga detergent. ciupercile (grupa "fungicide") Cateva preparate mai importante sunt: . sub forma de zeama bordeleza sau oxiclorura de cupru. Este mai rentabil sa ne procuram produsul de la inspectoratele judetene pentru protectia plante lor sau de la fitofarmaciile satesti. asa-numita faza "urechiusa de soarece" moment in care.sulfatul de eupru (max.7. Se face proba cu apa.5% pentru stropiri la pomi . La nevoie.sulful muiabil.5% detergent lichid din eel folosit la spalatul cu rnasina. 3.in pomi cultura.2-0. 3 kg/haJan. Se amesteca energic. pentru a preveni infectiile primare eu rapan. Acest subcap ito I poate fi incheiat cu un citat din opera lui Albert Howard: ''Nu parazitii sunt adevdrata cauza a boli/or plante lor agricole. cu efect impotriva unor bacterioze ~i viroze). Preparate care omoari virusurile. pdsuni si fdnete 69 (Ienticelele scoartei.

sau a grapei . . ~i in cazul buruienilor.S. in ti\rile europene de limba germans se foloseste in locul termenului de "buruiana''.densitatea optima de semanat. in cazul cerealelor paioase.a. .cultivatorul pentru cultivartie totala. .plugul tara antetrupita. Reducerea recoltei se compenseaza prin cresterea pretului de vanzare.fertilizarea echilibrata. combaterea termica si combaterea manualii.pieptene cand plantele sunt in faza de 3 frunze. se efectueaza. in completarea masurilor preventive.cultivatorul . Are latime mare de lucru (6 m) ~i ca preventive de combatere sunt cele mai importante si obligatoriu de folosit. in principal.folosirea unor soiuri cu crestere viguroasa.folosirea culturilor asociate. buruienile taratoare. mai ales la dezmiristit. se folosesc cele curative: combaterea mecanicd. cu urmatoarele utilaje: . in special pe terenurile cu pir. Dintre acestea. .). CONTROLUL BURUIENILOR BIOLOGICA t N AGRICULTURA Deoarece unele buruieni nu numai ca nu concureaza plantele agricole.prasitor tip pieptene. mentionam: .asolament optim. care este un cultivator special pentru pra~it cu distanta mica intre randuri. . inainte de rasarire. Combaterea mecanicd. . . pe terenurile putemic imburuienate se poate introduce semanatul in randuri simple sau in benzi de doua randuri. devine posibila utilizarea cultivatorului . . Astfel. culturile neprasitoare se pot transforma in culturi prasitoare prin adoptarea unor scheme adecvate de semanat.cultivatorul pentru plante tehnice. . pasuni si fdnete 3.mulcirea.70 Capitolul III Cultivarea biologica a plantelor: cultura mare.perie. ci Ie stimuleaza cresterea sau activeaza viata microbiana a solului (buruienile leguminoase. La nevoie. cele cu talie mica s. misurile . acela de "planta insotitoare".folosirea tngrasamintelor verzi. In aceasta situatie.

pentru suprafete Combaterea zapezii.grapa vibratoare. Timpul de pauza intre doua cosiri sau doua mare.Capitolu/ III Cultivarea biologicd a plante/or: cultura mare. NOTIUNI DE PRATOTEHNICA BIOLOGIC. poate deservi mai multe intreprinderi. unelte Wolf. pentru a usura munca. pentru curatirea doar cativa centimetri de ardere este de 50 . Se va urmari prin toate rnijloacele rnentinerea unei cornpozitii floristice 0 intensiva suprainsarnantari periodice. se practica frecvent in agricultura biologica. Epocile autoinsamantarea de taiere a ierbii se vor altema. S-au conceput diferite tipuri de sape ergonomice. se aerisirea telinei ~i activarea vietii a pasunii. In culturile de plante neprasitoare foloseste oticul. termica Exista ~i instalatii de se pot folosi si s-a raspandit la ardere ieftine. Temperatura Solul se incalzeste Fiind costisitoare.perie (sefoloseste inainte de semanat sau plantat).70°C. inainte de semanat. pasuni # fdnete 71 organe active niste cutite subtiri. de exemplu). . mai mici. Combaterea manuala a buruienil or. montara pe tractor. In agricultura biologica. pentru ca in covorul vegetal pasunari va fi suficient de speciile de sa se instaleze si sa se mentina vigoare mai slaba. portabile. precum ~i dupa rasarirea culturii. Acestea a buruienilor cultura legume lor. La parcela va fi de 4-6 zile. Dupa pasunat. pentru a se favoriza pe toata suprafata. Instalatia poate lucra in adancime. Cutitele au trei pozitii de lucru: deasupra solului (pentru turita. imediat dupd semanat. . folosirea erbicidelor este interzisa.grapa cu discuri. plantele medicinale si aromatice. cultivatoare cu se roata.~. ascutite la capat si fixate pe arc. Timpul de pasunat pe grapeaza pentru imprastierea cat mai variate.9. se vor efectua excrementelor. porumb si sfecla. In fiecare an se va incepe pasunatul pe alta 0 parcela. superficial in sol ~i mai addnc in sol. 3. .grapa . folosire solului. se realizeaza cu ajutorul instalatiei cu propan lichid. . Combaterea termicd a buruienilor.

amt in cuprinsul intreprinderii. cand iarba a acumulat energie luminoasa maxima.72 Capitolul III Cultivarea biologica a plante lor: cultura mare. pomi razleti. apa. se admit cele pe baza de polietilena ~i propilena. In pragul iernii se recomanda mulcirea pasunilor ~i fanetelor cu gunoi paios. cand miristea este mai inalta ranul se usuca mai repede. SOLULUI. Tehnologiile de cultura vor avea ca obiectiv principal reducerea drastica a poluarii solului. pentru a mentine densitatea pajistii ~i pentru a se evita introducerea in nutret a sporilor de mucegaiuri. Materialele plastice pe baza de PVC (policlorura de . Cosirea ierbii se va face imediat dupa perioada de crestere intensiva. vor fi pietruite sau asfaltate. pomirea timpurie in vegetatie. iar raportul proteine/energie din.ratia de furajare se irnbunatateste. CONTROLUL POLUAruI. biotopuri umede etc. A APEI ~I A AERULUI iN ZONA Organizarea teritoriului agricol va viza mentinerea unui peisaj natural cu perdele de protectie. Organizarea terenului agricol poate fi facuta in doua moduri: conventional (monoton) si ecologic (diversificat). cat ~i in afara acesteia. Ca materiale plastice. Acolo unde exist! suspiciune de poluare. apei. deoarece microflora de descompunere de la suprafata solului se reduce. ORGANIZAREA TERIRORIULUI PROTEJAREA AGRICOL. organul de inspectie va indica efectuarea de analize periodice la sol. Inallimea de taiere nu va fi prea jos.10. Solele lucrate biologic se vor delimita in mod foarte clar. razoare intelenite. tufarisuri. precum ~iviata solului. 3. plante ~i va compara datele cu limitele maxime admise. ceea ce influenteaza pozitiv rezistenta ierbii la iernare. aerului ~i vegetatiei. inguste ~i cu alveole de asteptare. in primul rand spori de Aspergillus j1avus. raspunzator de aparitia in ran a alfatoxinelor. Cosirea se efectueaza dupa amiaza sau seara. Drumurile de camp. De asemenea. pasuni # fdnete Folosirea ingrasamintelor naturale prelungeste viata ierburilor.

Inainte de ambalare.). La nevoie se vor infiinta perdele de protectie. De asemenea se va evita procesul de saraturare a solului. combinate chimice. biologice. iar fata de drumurile de camp.11. Urina sau mustul de gunoi nu se vor administra toamna tarziu sau iama. Umiditatea finala trebuie sa fie de 8 %.Capitolul III Cultivarea biologicii a plantelor: cultura mare. exceptie facand speciile perene unde slimanta ~i materialul saditor pot proveni ~i Imediat dupa recoltare se va efectua conditionarea productiei. care nu se va depozita in gramezi mici si se va avea mare grija pentru a nu veni in contact cu substante care 0 - in anul cu recolta. pot murdari. intr-un spatiu Dupa conditionarea inc his. fapt pentru care consultanta este obligatorie. intreprinderii. drogul va avea temperatura mediului din spatiul de ambalare. Se va evita consumul exagerat de apa de suprafata sau de adancime. Distanta fala de soselele nationale va fi de minim 50 m. Samdma si materialul saditor vor proveni din intreprinderi de la intreprinderi conventionale. Se va evita amplasarea culturilor in apropierea unor resurse de poluare (fabrici de ciment. de minim 5 m. iar ca sursa de incalzire se va utiliza curentul electric sau gazul metan. Gunoiul proaspat se va administra inainte de pomirea in vegetatie a plantelor. materiei prime aceasta se usucd. 3. Materialele 73 plastice uzate nu vor fi arse pe teritoriul de colectare. La uscarea materiei prime tratamentele chi mice sunt categoric interzise Nu se recomanda 0 mdruruire exagerata. CUL TIV AREA BIOLOGICA. pii$uni sifdnete vinil) nu sunt admise. Ambalajul nu trebuie sa . fenne zootehnice etc. A PLANTELOR AROMA TICE SI MEDICINALE Cultura plante lor medicinale ~i aromatice este 0 activitate foarte spacializata. ci vor fi predate intreprinderilor Defrisarile prin ardere sau arderea paielor trebuie reduse la minim.

in loc uscat ~i racoros. culesul nu afecteaza stabilitatea ecologica a zonelor naturale ~i nu pericliteaza existenta speciilor. Zona de recoltare trebuie bine delimitata geografic.74 Capitolul III Cultivarea biologicii a plantelor: cultura mare. se considers parte a agriculturii biologice. pasun: si jdnele EI trebuie sa protejeze perfect drogul de influenta contina substante daunatoare. iar recolta poate fi certificata daca: suprafetele de provenienta nu au fost tratate in ultimii trei ani cu substante interzise. . ciuperci ~i fructe din flora spontana. Activitatea de cules trebuie bine documentata ~i sa permita un control eficient. Se vor efectua controale saptamanale privind conditiile de pastrare. Zonele de recoltare trebuie sa fie departe de arealele cultivate in mod conventional. Culegerea de plante. Depozitarea se va face la intuneric. luminii.

la conditiile prin: de stabulatie in cresterea animalelor.iluminatul artificial va fi reglementat de organele de control. . de constructie turmei nu a grajdurilor trebuie sa sau cotetelor influenteze nu trebuie sa contina substante potential toxice . . prin urmare animalele din turma nu vor fi crescute . la - pasune. . . .grajdurile nu se vor eonstrui pe gratare sau acestea se vor desfiinta.aer ~i apa proaspete.umbra. . sa se caraterizeze . .materialele Marimea comportamental izolat. pe cat posibil.spatii de liniste. .protejare impotriva vanturilor si ploilor.corelarea eu suprafata de teren agrieol disponibila. aeestea . negativ modelul al speciei.tehnologiile Referitor trebuie de crestere eonforme cu cerintele naturale ale speciei.Capitolul IV Tehnologii biologice privind crestererea animalelor 75 CAPITOLUL IV TEHNOLOGII BIOLOGICE PRIVIND CRE~TEREA ANIMALELOR 4.animalele sa aiba posibilitatea de a iesi in aer liber si.asternut din materiale naturale.posibilitati sporite de miscare.respectul pentru animale.lumina natural a. . .1. . GENERALITATI La baza cresterii pentru animale trebuie sa stea: .furajare echilibrata. .

Scroafele vor fi inchise eel mult 14 zile dupa fatare. De asemenea vor dispune de spatii inierbate sub voliere. In general. Grajdurile de pasari vor dispune de lumina naturala. iNCARCATURA CU ANlMALE LA HECT AR In agricultura biologica. Ouatul se va face in cuibare.2. Tehnologii biologice privind cresterea animalelor Taurinele vor fi crescute in sistem nelegat sau cu legare temporara. scroafele trebuie sa aiba acces zilnic in aer tiber. Rasele trebuie sa fie bine adaptate la conditiile locale. De retinut faptul ca. este de 1 UVM!ha sau 0. paoa in momentul in care se va dispune in totalitate de furaje biologice. Singurele manipulari admise asupra animalelor sunt: castrarea. rara iluminat artificial. fiind interzise manipularile genetice ~i transferurile de embrioni. Palmipedele trebuie sa dispuna de apa. Scurtarea dintilor si taierea cozilor sunt interzise. la pasune. 15 % pentru porci si 20 % pentru pasari. Se va line cont de obligativitatea intreprinderea ca minim 50 % din necesarul de furaje sa provina din proprie. odihna de noapte fiind de minim 8 ore. Pasarile trebuie sa aiba posibilitatea sa scurme. . Cresterea pasarilor in baterii nu se admite. in masura posibilitatilor . 4. Porcii trebuie sa aiba acces la padoc cu asternut si. Impiedicarea piciarelor sau legarea la taru~ in timpul pasunatului sunt de asemenea interzise. Reproducerea animalelor se va realiza numai pe cale naturala. se admite achiztionarea de furaje conventionale intr-o anum ita structura ~i in limite maxime.7 UI (unitati de ingrasamant) la hectar. indepartarea coamelor si marcarea cu inele.76 Capitolul IV. Scurtarea ciocurilor si aripilor se va evita pe cat posibil. sa ciuguleasca si sa se odihneasca pe capre de lemn.10 % In cazul rumegatoarelor. scurtarea cozilor la miei. raportate la substanta uscata . Transhumanta si practicile nomade sunt acceptate numai pe terenuri neinfectate cu chimicale. incarcatura optima cu animale. Sistemul de pasunat cu ajutorul pastorului electric este interzis. In domeniul producerii furajelor se recomanda cooperarea intre doua sau mai multe intreprinderi biologice.

nutret succulent. in anumite situatii speciale. Porcii vor primi obligatoriu fibroase ~i vor avea acces la pasunat. a ureei si a inlocuitorilor proteici. avand ca obiectiv prioritar pastrarea unei stari de sanatate bune. lama ratia de ian va fi orientativ in jur de 3 kg/cap de vaca/zi. sare ~i creta. astfel incat ieslea sa fie in permanenta plina. in alimentatia taurine lor se va urmari ca acestea sa dispuna. in padoc vor exista: mina de roca. la discretie de nutret fibros: ian. produse prin sinteza chimica este limitat. controlorii pot aproba folosirea laptelui praf. in cazul sacrificarii lor camea se va vinde la conventional. 0 cornpozitie floristica . care trebuie sa aiba foarte bogata. ian murat. Furajul de baza pentru taurine Ie la ingrasat va fi porumbul siloz. dar numai pe suprafete controlabile ~i in baza unui jurnal de pastorit. boabe de cereale. mim de mazare furajera sau/si mina de lucerna. Vara. Consumul de vitamine ~i microelemente.3. in cazul oilor se admite _pastoritul nomad. Este interzisa cu desavarsire utilizarea antibioticelor. Ratele. Viteii vor primi lapte integral pana in saptamana a 8-a. inlocuitorii de lapte sau laptele de vaca conventional. gastele ~i curcile trebuie sa consume si ele nutret celulozic. cu mentiunea ca. Nutretul concentrat in cazul taurine lor va fi format din sroturi de cereale ~i boabe de leguminoase. Ei vor primi de asemenea. ALIMENTATIA Furajele utilizate in hrana animalelor vor corespunde cerintelor naturale ale speciilor. Se interzice alimentatia porcilor cu nutret concentrat. paie. Nu se admite furaj proteic de origine animals. in situatii exceptionale in alimentatia mieilor se admite: laptele praf. a stimulentilor chimici. lara adaus de antibiotice sau alti ingredienti chimici. cu exceptia proteinei din lapte.Capitolul IV Tehnologii biologice privind crestererea animalelor 77 4. Pasarile vor primi mina de soia. pasunatul se va completa cu ian. Ratia de furajare se va stabili in functie de varsta animalelor si productivitate.

In scop preventiv. fitoterapie ~i acupunctura.78 Capitolul IV Tehnologii biologice privind cresterea animalelor Ca produse medicinale naturale. bolile vor fi tratate numai Acestea nu se vor folosi niciodata se vor folosi cand nu exista alta 0 saptamana.viteii pfma la 4 saptiimani daca s-au hranit cu colostru ~i lapte integral. din intreprinderi cumpararea specia1izate. usturoiul ~i semintele de in. se admite conventionala.pentru a salva viata. Sunt admise urmatoarele exceptii: . La cumparare purceii trebuie sa aiba minim 6 saptamam si nu mai mult de management) acestora. . 4. Tratamentele alopatice Chimioterapia se admite doar in urmatoarele situatii: . trebuie stabilite si masurile de eliminare a naturale. Se vor prefera rasele lent crescatoare. cu padoc In aer liber. PROBLEME SANITAR . trebuie sa se nasca ~i sa provina de regula. cu prioritate. greselile in cazul animalelor. In limita a 10 % din de animale din agricultura numarul de animale existente In intreprindere. .4. pentru toate speciile de animale sunt considerate: faina de lucerna. . floarea de ran. din intreprinderile care practica sistemul de crestere la sol. alternativa. Achizitionarea pasarilor se va face. Se vor folosi numai medicamentele prin homeopatie. ACHIZITIONAREA DE ANlMALE Toate animalele cumparate.5. urzica maruntita.puii de maximum de 25 kg.pentru a evita suferinta inutila. Daca acest lucru nu este posibil. 4.VETERINARE in cazul aparitiei de imbolnaviri cauzele (de regula.

La alegerea metodei de tratament. acid formic. care sunt dubli fata de agricuJtura conventionala. In timpul transportuJui se vor administra tranchilizante. Tehnologii biologice privind crestererea animalelor 79 . varsta. Transportul pe roti (rutier.7. Taierea aripilor albinelor este interzisa. Se vor respecta timpii de pauza dupa medicatie. ProduseJe farmaceutice de sinteza sunt interzise. se adapa si Ii se asigura asternut. feroviar) nu va dura mai mult de 8 ore. In timpul transportului. iar durata sangerarii nu va fi mai mare de 45 de secunde. Pentru igiena stupului se admit: Bacillus thuringiensis. . paie. Toate masurile sanitar-veterinare vor fi consemnate in jurnalul de sanatate. lut. Teritoriul cules va fi unul ecologic ~i acesta trebuie sa asigure necesitatile populatiei de albine. Hrana suplimentara va contine 90 % ingrediente naturale ~i se foloseste numai in prag de iarna. Pentru podea ~i peretii exteriori. inainte de sacrificare. se va avea in vedere stresarea minima a animalelor.pentru parazitoze endemice.6. animalele se furajeaza. Ele vor fi insotite de un ingrijitor. 4. cu exceptia podelei. sex). TRANSPORTUL ANIMALELOR ~I SACRIFICAREA TransportuJ animalelor ~i sacrificarea trebuie astfeJ efectuate incat sa se reduca la minim stresul ~i suferintele inutile. La abatoare. Vaccinarile sunt permise prin efectul legii sau in cazul unor boli endemice. mijloacele de impregnare nu vor contine compusi toxici (se recornanda ulei de in). Peretii interiori. Animalele carora Ii se ia sangele. toate materialele de constructie a stupului vor fi naturale: lemn. acid lactic. 4. nu se vor trata cu mijloace de impregnare. animalelor Ii se vor creea conditii de odihna. In ce priveste cresterea bilogica a albinelor este de remarcat faptul ca. daca nu exista medicamente naturale eficiente. document supus controlului. Nu se vor transporta impreuna tipuri diferite de animale (specie. acid acetic. se vor anestezia in mod eficient. APICULTURA BIOLOGIC\.Capitolul IV.

pentru a nu se distruge enzimele. toxice. aceasta nu se va lncalzi la peste 40°C. La prelucrarea mierii. in apicultura conversia dureaza I an. .80 Capitolul IV Tehnologii biologice privind cresterea animalelor acid oxalic. Apicultorul trebuie sa intocmeasca un plan pastoral. La recoltarea mierii nu se vor folosi substante repelente.

Conceptul combaterii integrate a bolilor ~i daunatorilor (lPDM). se bazeaza pe efectele colaterale negative ale protectiei chimice a plante lor ~i pe transferul unor principii ecologice in domeniul protectiei plante lor (T. pe baza noului concept denumit combaterea cuprindere mai larga. mana la cartof etc. factorii naturali. Intrucat numarul de tratamente cu substante chimice a Iuat amploare pe masura intensivizarii culturilor hortiviticole. care foloseste toate metodele tehnice in scopul de a mentine populatiile daunatorilor ~i agentilor patogeni la un nivel cat mai scazut. 1996). depasind 8-12 tratamente in livezi ~i vii sau peste 15 tratamente in culturi de sera. agroecosistemul s-a diversificat . au permis scaderea numarului de tratamente la vita de vie de la 8-121a 4-6 pe an. cu referire ~i asupra buruienilor. pentru a nu produce daune economice Pe de alta parte. in conditiile actuale in care suprafetele ocupate cu vii si livezi s-au diminuat si faramitat in parcele mici. in culturile efectuate in sere ~i in plantatiile de tip nou de pomi si vita de vie. ecologice ~i toxicologice. Organizatia Internationald peruru Controlul Biologic (OICR). de exemplu. Introducerea metodelor modeme de combatere pe baza de avertizare prin sisteme informationale pentru principalii agenti patogeni ca. explica conceptul de combatere integrata ca un complex de metode de control care foloseste. pe liinga alte metode corespunzatoare cerintelor economice. Baicu.Capitolul V Principii noi privind combaterea daunatorilor in horticulturii boli/or si a 81 CAPITOLUL V PRINCIPII NOI PRIVIND COMBATEREA BOLILOR ~I A DAUNATORILOR iN HORTIVITICULTURA Lupta impotriva bolilor ~i daunatorilor a inceput sa fie privita cu optica. rapanul la mar. in primul rand. aceasta a avut urmari grave asupra ecosistemelor ~i in privinta poluarii produselor. ca un sistem de control al boli/or $i daunatorilor integrate 0 alta 0 ~i care are in contextul agroecosistemelor. Acest concept a fost definit de FAO (1967). mana vitei de vie.

Vanden Bosch (1981). datorita caracterului sau static (constructii de sere. omogen si unilateral infolosinta.82 Capitolul V. paoli la 20-50 ani in cazul plantatiilor de pomi ~i vila de vie. prin monoculturi ~i schimbari in structura speciilor si sortimentului dupa un numar mare de ani.). durata sezonului de cultura ~i scopul culturii (pentru fructe. superioritate asupra antagonistilor. in agroecosistemele mai stabile (pii~uni). Tratamentele masive cu pesticide pot diminua nu numai agentii patogeni sau daunatori. protozoarele. gandacul de Colorado etc. seminte. Principii no. entomofagi ~i diferite artropode avand.). privind combaterea bolilor si a daunatorilor in horticultura importante schimbari in frecventa si intensitatea atacului producandu-se agentilor patogeni si daunatori. Sectorul hortiviticol reprezinta. plantatii de durata mare). sensibilitatea ~i rezistenta plantelor la factori de stres. paianjenii ~i alte insecte folositoare in descompunerea materiei organice. prin intensitatea culturilor. micoparazitilor. Dupa M L. durata culturii de la foarte scurta. fotoperioada etc. Astfel. daunele prod use de agentii patogeni sau daunatori sunt mai reduse fala de sistemul monoculturii. concurenti ai agentilor patogeni importanti. ramele.). dar severitatea atacului masura economics importanta. urniditate. viennii. fainarea. astfel: factori de clima (temperaturi extreme. a daunatorilor. cat ~i a buruienilor. combaterea integrata line seama de un numar mare de factori. in acelasi timp. Exista un numar relativ redus de boli ~i daunatori care afecteaza gray recoltele (mana. influenteaza atat diversitatea agentilor patogeni. Cultivarea pe suprafete mari creeaza conditii favorabile pentru agentii patogeni ~i daunatori care sunt mai greu atacati de pradatori parazitoizi. Daunele produse de diferiti agenti patogeni si daunatori nu afecteaza intotdeauna nivelul recoItei intr-o invelisului foliar. eel mai scazut nivel de stabilitate in privinta biodiversitatii. ci ~i bacteriile. fungii. In unele situatii sunt mult mai grave daunele produse fructelor decat cele produse . de 30-45 zile. in planul general al ecosistemelor. Flint # R. radacini etc.

de nivelul de sensibilitate al speciei. S-au creat cultivari foarte productivi cu diferite nive1e de rezistenta la patogenii mai importanti. insa dozele mari de azot ~i densitatea mare ii fac sensibili la 0 serie de patogeni ~i paraziti cum sunt mana ~i afidele. 1983) si 38 de specii de pradatori. Tehnologiile agricole modeme cu caracter intensiv. unde se constata cazuri de adaptare a parazitilor pe unii portaltoi sau unele soiuri. comercializa 14 pradatori. in faza de larve nematozii sunt combatuti prin tratamente cu abur (in sere). 1996). cu aplicarea principiilor sistemului integrat. Aceste constatari au determinat gasirea unei solutii de combatere a bolitor ~i daunatorilor. Combaterea unor daunatori ~i agenti patogeni importanti se realizeaza ~i prin folosirea de pradatori ~i parazitoizi ai acestora. iar monocultura li sporeste frecventa. s-au pus la punct metode noi de combatere a cancerului bacterian la pomi prin folosirea preparatelor de Agrobacterium Agrobacterium vitis la vita de vie in momentul plantarii. au inceput sa surprinda fazele vulnerabile in procesele de dezvoltare si reproducere. Este yorba despre culturile de tomate ~i. De asemenea folosirea frecventa a unor fungicide pentru combaterea manei la vita de vie a dus la favorizarea atacului de fainare. pentru export si la producatorii comerciali cu suprafete mai mici. Aceasta situatie este ~i mai pregnanta in cazul plantatiilor de pomi ~i villi de vie. . Firma" BIOBEST' din Olanda in 1994. dar si de nivelul tehnologiei de cultura. au produs schimbari esentiale in densitatea populatiilor ~i intensitatea atacului agentilor patogeni (T Baku. cazuri in care nu se respecta rotatiile. in cazul Laspeyresia pomonel/a in Moldova se cunosc 72 specii parazitoide (Babidorich. castraveti in sera sau pe mari suprafete. Studiile aprofundate privind etiologia agentilor patogeni ~i a daunatorilor. Astfel. care urmaresc obtinerea de recolte bogate ~i de calitate. sau Aleochara bilineata Gyll.Capitolul V Principii noi privind combaterea bolilor si a daunatorilor in horticulturii 83 este in functie de conditiile climatice. Astfel. radiobacter sau Fluturele verzei (Pyeris brassicae) poate fi cornbatut cu Trybliographa rapae Westw.

dar ~i fitotoxicitati i. In conceptul combaterii integrate punctul de plecare it reprezinta. chiar mai mult decat cele prod use de reziduurile de pesticide (I'. In analiza oportunitatii si rentabilitatii tratamentului conform principiilor combaterii integrate. daca se actioneaza asupra echilibrului pozitiei lor in agroecosistem. prezinta 0 serie de formule de analiza ~i calcul al oportunitatii unor tratamente in functie de intensitatea # frecventa atacului. este important ca. dar ~i de efectul poluant asupra produselor. cunoasterea biologiei patogenilor ~i parazitilor. atat cele de contact. pe baza unor analize ~i probe de plante si paraziti sa se studieze frecventa ~i intensitatea atacului. se va line seama de costul acestora. Problema centrala in sistemul luptei integrate 0 constituie introducerea de cultivari rezistenti la boli ~i daunatori. Sistemul luptei integrate se bazeaza pe asocierea armonioasa a unor metode diversificate de combatere. In protectia plantelor pe baza de substante chimice sunt din ce in ce mai frecvent recomandate prod use cu toxicitate scazuta ~i persistenta redusa. Principiile agriculturii biologice exclud folosirea pesticide lor. 1983). In lucrarea "Principles of integrated pest and disease management" T Baicu (1996). Baicu. mult mai gray fala de riscurile formarii de micotoxine sau fitoalexine induse de agentii micotici.84 Capitolul V Principii noi privind combaterea bolilor si a daunatorilor in horticultura Tratamentele pe baza de avertizare s-au extins la peste 100 specii de agenti patogeni si daunatori (1. Poleakov # W Ebert. cat ~i cele cu actiune sistemica. pe baza unor inspectii efectuate de agenti profesionisti. Capacitate a patogenilor ~i parazitilor de a produce daune poate fi diminuata in permanenta. uneori. /996). datorita toxicitatii remanente. iar aplicarea lor sa se faca prin metode selective ~i in contact minim cu mediul inconjurator. . A. Riscul de a nu efectua nici un tratament este. identificarea acestora ~i stabilirea masurilor de combatere in stransa relatie cu protectia mediului prin reducerea la minimum a pesticide lor. in cazul exploatatiilor mici si mijlocii. dar si de aspectele economice privind costul substantelor pesticide.

Ferrari ~i colab. In special In combaterea 0 rase lor rezistente la pesticide si. 0 85 fiind ecosistem. Foarte adesea combaterea mai buna protectie dar 117 chimica ~i cea biologica sunt antagoniste. in special unor feromoni. antagoniste. serie de metode biologice 70 zoofagi sunt prezentate antibiotice numar un redus pentru intre rezistenta unor cultivari ~i combaterea chimica poate sa existe sinergisme. asocierea combaterii de combatere este mult mai mare. (1990) au elaborat un model metodologic aplicativ pentru lupta integrata (tabeluI5. . de combatere. fizice pur chimice ~i restrangerea ~i agrotehnice. in acelasi timp furnizeaza a organismelor benefice. produse dar numai biologice. ~i virusuri F. situatie unica. 100 de pentru practic.. 0 folosind De asemenea. microorganisme combatterea disponibile.1.Capitolul V Principii noi privind combaterea bolilor ~i a daunatorilor in horticultura Orice masura trebuie considerata In contextul intregului important sa cunoastem faptul ca fiecare cultura este pe variate cu metode metode biologice. Lupta integrata abandonarea lor. active. prezinta specii de insecte ~i alti daunatori. (1989). daunatori. ~i sub stante biologic peste sunt.). avind ceea ce unele particularitati inseamna folosirii Eficienta ~i 0 anumita sensibilitate se bazeaza metodelor acestora integrate la stresuri abiotice. Kozar ~i colab.

insecticide regulatoare de dezvoltare: metode "autocide" Faza a II-a Verificarea conditiilor ambientale Cercetari ~i determinari asupra praguJui interventie de referitoare la parazit Determinarea momentului de interventie in functie de prezenta organismelor utile Faza a III-a Interventii Agronomice Fizice Faza a IV-a Integrarea si planificarea interventiilor Chimice Biologice Biotehnologice . 1990) Fazal Diagnoza Identificarea stadiului fenologic al plantei Identificarea parazitului Cercetarea inamicilor naturali prezenti in mediul ambiant ~i aprecierea frecventei lor Operatiuni: se nurnarli ouale. se veri fica parametrii climatici. nimfe. indivizii activi. oua. larve.lansarea de pradatori Si parazitoizi .protejarea de adversitati meteorologice . roaturi. se verifica densitatea populatiei (capcane sexuale. metode de creare de "confuzii". captatoare de spori). Principii noi privind combaterea boli/or si a diiunatorilor in horticulturd Tabelul 5. prelevare de esantioane. coloniile vii.utilizarea de bioinsecticide (Bacillus thuringie nsis) . parametrii climatici lucrarile solului. captare de spori. Model metodologic aplicativ pentru lupta integrata (dupa Ferrari si colab. feromoni "Traptest"). fertilizare.utilizarea de principii active (selective) contra patogenului si fitofagului .1. excremente).conservarea faunel utile ("Mastrap" . fitofagi parazitati ~i cercetari asupra hiperparazitilor depasirea pragului: capcane sexuale.dendrochirurgia .protejarea de ranire .eliminarea organelor vegetale vatlimate .86 Capitolul V. indivizii paraziti: prezenta de reziduuri care indica activitatea parazitului (scuame. taieri. irigare .

frunze. dar poate fi utilizata ~i pentru producerea de composturi. se foloseste in hrana animalelor. atat prin utilizarea unor asolamente si rotatii mixte.Capitolul VI Agroecosistemul legumicol. in exploatatii comerciale mari. Legumicultura permite prin specificul sau cultivarea intensiva a terenului eu 2-3 culturi pe an. Legumicultura in contextual agriculturii biologice 87 CAPITOLUL VI AGROECOSISTEMUL LEGUMICOL. mijlocii ~i mici..1. asigurand. radacini). tulpini. recicIarea elementelor nutritive. astfel. dar ~i in gradinile de pe langa casa". uneori. utilizarea prod uselor secundare- . Pe langa recoltele propriu-zise (fructe. Apa ~i sarurile minerale sunt extrase prin sistemul radicular care difera de la 0 specie la alta ~i care lasa in solo cantitate foarte mare de materie organica fiind astfel favorizata dezvoltarea microorganismelor ~iin general viata in sol. deoarece producerea legume lor se face tot timpul anului in spatii adapostite (sere. afectand sau deranjand cicIurile biologice ale agentilor patogeni sau ale parazitilor. Marea diversitate de specii anuale cu perioade de vegetatie scurte (2-3 Juni) sau mai lungi (pana la 6-7 luni) asigura 0 iN mai buna stabilitate a agrosistemului. dar si prin asocierea a 2-3 specii in acelasi cicIu de cultura. viticole ~i zootehnice. rasadnite si in camp deschis). Legumicultura are relatii multiple cu alte ramuri ale agriculturii. solarii. IMPORTANT A PRODUCERII LEGUMELOR CONTEXTUL AGRICUL TURII BIOLOGICE Una din cele mai intensive ramuri ale horticulturii este legumicultura. foarte multe specii legumicole produc ~i 0 cantitate importanta de masa verde care. LEGUMICUL TURA iN CONTEXTUL AGRICUL TURII BIOLOGICE 6. in succesiune. cum ar fi: culturile de camp. numarul celor polifagi fiind mai restrans. dar ~i cu cele pomicole.

la nivelul suprafetelor apreciabile de sere de care dispunem. desi este justificata pe termen scurt prin obtinerea de productii foarte mari si de calitate. Solutia nu poate fi decat extinderea treptata a culturilor pe substrat organic. etc. scurgerea excesului de elemente fertilizante in panza de apa freatica. aceste spatii nu beneficiaza de ploi ~i in cazul unei aerisiri defectuoase se creeaza conditii de stres amt pentru plante. combinata cu fertilizarea cu solutii nutritive. deoarece temperaturile ridicate din timpul verii sau condensul ce se formeaza primavara devreme sau toamna tarziu favorizeaza atacul agentilor patogeni. argile. are implicatii ecologice deosebit de grave privind reciclarea materialelor inerte. evaeuarea prin drenuri a exeesului de umiditate. cat ~i pentru microorganismele din sol.. Culturile de legume efectuate sub adaposturi de polietilena. cu utilizare primavara si toamna. ~i a daunatorilor. in conditiile actuale ale perioadei de tranzitie. prezinta avantajul actiunii inghetului asupra solului ~i formelor de rezistenta a agentilor patogeni ~i a daunatorilor. lipsa de etanseitate. dar ~i surse de destabilizare a agroecosistemului si de poluare a mediului sunt: degradarea actualelor constructii in sere. cat si prin folosirea unor spatii temporar disponibile (primii 2-3 ani de plantatii) ceea ce asigura 0 sporire a diversitatii in cadrul agroecosistemului. cresterea pH-ului solului la peste 8 etc. perfect reciclabil si utilizarea tehnologiilor modeme cum ar fi: irigarea prin picurare. Pentru modernizarea constructiilor ~i a materialelor de sera.88 Capitolul VI Agroecosistemullegumicol. eu cerinte foarte variate fala de conditiile . Cu toate acestea. Legumicultura in contextual agriculturii biologice reziduale. prin crearea de hibrizi ~i soiuri rezistente. Tendinta actuala pe plan european. Cauzele cresterii pretului de cost al productiei. prin pradatori etc. Cultura legume lor in camp are 0 bogata traditie. reducerea bolilor. de introducere a culturilor lara sol si inlocuirea solului cu substraturi artificiale ca: vata minerala. se pune problema inlocuirii solului cu materiale inerte. utilizarea composturilor. in afara de cerintele extraordinare de investitii pentru constructii. poliuretan. caracterizata fiind printr- o mare diversitate de specii ~i soiuri. cu mari pierderi de energie termica.

. in primul rand. a unor soiuri rezistente si a unor tehnici specifice. alegerea terenurilor sanatoase (nepoluante). Legumicultura in contextual agriculturii biologice pedoclimatice. radacinoasele.2. de asemenea. Pentru infiintarea culturilor de legume in camp. iar necesarul de apa este asigurat din panza de apa freatica de la diferite adancimi. terenurile se aleg cu deosebita atentie. precum ~i mari consumatoare de substante nutritive. cu respectarea echilibrului agro-ecosistemului ~i grija fata de mediu. ALEGEREA TERENULUI Mentinerea fertilitatii solului pe termen lung este una dintre indatoririle cele mai importante ale agricultorilor. pentru culturile de consum sau pentru producerea semintelor si.Capitolul VI Agroecosistemullegumicol. in micile gospodarii. altele sunt termofile (tomate. de exemplu. it influenteaza. in special in partea de nord a tarii (cartoful. Pentru satisfacerea cerintelor personale. in ambele situatii culturile legumicole sunt influentate de agroecosistem si. Practicarea unei legumiculturi biologice urmareste. principalul criteriu fiind asigurarea apei (irigatiei). varza). in protectia plantelor care devine dificila de controlat pe plan general. vinete. in partea de sud a tarii. fiind conditionata economic de folosirea unor tehnologii superioare ~i de posibilitati de export. utilizarea hibrizilor F 1 este costisitoare ~i riscanta si se practica pe scara redusa numai la tomatele timpurii. un regim bun de umiditate este 0 89 conditie esentiala pentru obtinerea unor productii mari si de calitate superioara. 6. Aceasta interactiune este evidenta in cazul polenizarii speciilor de catre insecte sau prin vant. soluI este in permanents lucrat ~i ameliorat prin utilizarea gunoiului de grajd ~i a composturilor menajere. pentru efectuarea unor culturi legumicoe pe mari suprafete. de asemenea. Deoarece sunt specii pretentioase in privinta fertilitatii solului si a regimului de irigare ~i drenaj. Unele specii se cultiva rara irigare in zonele cu pluviometrie asigurata. pepeni).

Legumicultura in contextual agriculturii biologice Rudolf Steiner. ale straturilor solului (a stratului dar ~iconditiile social(traditie. in ce priveste: grosimea ~i insusirile fizico-chimice invelisul vegetal a1 terenului. penetrat de radacini si activo Observatiile precedente sunt confirmate de faptul ca: cea mai mare parte din organismele superior (superficial). afanate s-a demonstrat prezenta radacinilor la adancimi vii din sol traiesc in stratul relativ mari. el trebuie mentinut aerat. Trebuie efectuata 0 analiza atenta a calitatii terenului. Stratul de sol nu trebuie sa fie deranjat. latimi de lucru mai ample. economice orografica. humic.90 Capitolul VI Agroecosistemul legumicol. fondatorul agriculturii biodinamice a afirmat. cu presiune joasa.). totusi. Pentru practicarea unei agriculturi biologice nu pot fi acceptate: . periodic. largi.). pedoclimatica. fata de caile de acces si departarea falii de pietele de valorificare.). unele masini care etc. foqa hidrografica. in scopul evitarii tasarii respects insusirile solului (pneuri dubIe. tractoare mai usoare. fertil ~i stratului mineral . exista tendinta diminuarii numarului de lucrari. un aport regulat de substante organice mareste numarul ~i varietatea organismelor in terenurile Compactarea nerespectarii vii din sol. continutul in calcar ~i reactia solului (PH). La alegerea terenului. insecte. ca "pdmdntul este un organism viu". tehnica moderna agricola prevede efectuarea de lucrari superficiale anuale ~i aeratie profunda. activitatea biologics (fungi. precum ~i optim de umiditate. trebuie. viermi etc. ceea ce permite obtinerea de productii mari. Exista. textura solului."roca mama"). combinatoare solului. solului ~i inactivarea vietii organismelor ~i folosirii unor din sol se datoreste mecanizdrii intensive a lucrarilor momentului masini grele. amplasarea etc. in primul rand sa se tina cont de amplasarea s-a geografica. de munca.

terenurile grele. metale grele etc. de aer ~i elemente nutritive al solului. cu nivelul apei freatice la 2-3 m. Contine multi hidrati de carbon si N.) Cel mai important indicator al "vocatiei terenului" pentru practicarea legumiculturii biologice este continutul in humus. trebuie aplicate mas uri speciale special trifoi. Se poate obtine cu 0 0 crestere a humusului brut in terenuri doza ridicata de compost matur si prin fertilizare cu ingrasaminte verzi.). terenurile cu remanent! in pesticide (substante organo-clorurate. in in ce priveste solurile sarace in humus. Atrazin etc. heptaclor etc. Se poate calcula ca pentru fiecare 1% de humus prezent in sol exista 1 000 kg azot la hectar. care dupa Sir Albert Howard. Humusul rezulta din descompunerea substantelor vegetale ~i animale. sodiu. Legumicultura in contextual agriculturii biologice 91 terenurile cu umiditate excesiva.). sunt prezente circa 600 kg de rame. Excrementele ramelor contin pot produce: de 5 ori mai mult azot solubil. DDT. erbicide (Simazin. Se poate calcula ca. prin aplicarea de mulci de acoperire sau prin ingrasaminte verzi de scurta durata. la un hectar de camp sau gradina. Cd etc.Capitolul VI Agroecosistemullegumicol. Humusul amelioreaza bilantul de apa. poate fi foarte costisitoare. 0 serie de elemente nutritive.. astfel ca ele . un teren apreciat ca "bun" trebuind sa contina 2% humus pentru culturi de camp ~i eel putin 6% humus pentru legume. sunt capabile sa produca t 2-15 t excremente. terenurilesaraturate. rotatie si clima. cu orice pre]. ce contin metale grele (Pb. Mult mai recomandata este acumularea humusului din sol prin aport de mici cantitati de compost (nu prea matur). deoarece 0 crestere a continutului in humus. cu continut mare in clor. o activitate biologica optima in teren presupune 0 buna crestere a plantelor. in timp de circa 3 ani ramele sunt in stare sa mobilizeze in intregime terenul. continutul in humus de schimb fiind foarte mult influentat de tipul solului. rara drenaj.

In terenul cultivat dornneste regula "mananca si vei fi mdncat". pentru a permite accesul elementelor nutritive. in special sub forma de compost matur in doze de 5 kg/rrr'. iar in conditii de clima uscata este avantajos sa fie un strat de acoperire mai gros. Multe traiesc In sol foarte putin timp si se reproduc foarte repede. daca terenul este inundat. astfel. AmeJiorarea unui teren argilos se poate face. Cultivarea gradinii prin metode biologice are ca unnare posibilitatea de a favoriza activitatea biologica a terenului. . caz in care este bine sa se favorizeze viata solului. ameliorandu-i structura. de 11 ori mai mult potasiu solubil. care corespund greutatii de 0. Pe de alta parte. iar daca se usuca devine dur ca 0 placa de ciment. se distrug agregatele. cu atat solul respectiv va deveni mai fertil. In conditii de clima umeda acoperirea terenului trebuie sa fie mult mai superficiala.5-2 tone masa vie/hectar. altele amelioreaza structura solului. In sol traiesc 2-4 milioane de rame/ha. caz in care se recomanda sa se adauge !aina de roca. practic. amestecandu-l frecvent cu nisip si cu un aport considerabil de substanta organica. Relatiile Intre fiintele din sol sunt multiple ~i putin cunoscute. Cu cat sunt mai multi fungi In sol. de 2 ori mai mult magneziu. La efectuarea lucrarilor solului se acorda multa atentie gradului optim de umiditate. altele descompun materia organica moarta etc. Terenurile argiloase sunt supuse compactarii ~i sunt dificil de aerat. in combinatie cu amestecul de acoperire. Un ecoagricultor trebuie sa lina seama de aceste "ajutoare" de neinlocuit. Unele bacterii sunt importante prin facilitarea absorbtiei de catre plante a elementelor nutritive cu ajutorul perisorilor radiculari. Numarul de organisme (micro ~i macro) prezente intr-o lingurita de sol este. Legumicultura in contextual agriculturii biologice de 7 ori mai mult fosfor solubil. incalculabil.92 Capitolul VI Agroecosistemul legumicol. fungii (ciupercile microscopice) sunt sensibili la interventii cu fungicide.

5. Plante indicatoare de aciditate Viola tricolor . /lex aquifollium. o alta posibilitate este de a se observa prezenta unor ''plante indicatoare". Veronica officinalis. se obtine 0 ameliorare permanents a gradului de aciditate.trei frati patati. se efectueaza corectia necesara folosind piatra de var. Galeopsis ochroleuca. inferior lui 6. iar in cazul compostului fore stier se va efectua un test de germinatie cu seminte cu puterea de gerrninatie cunoscuta. eventual ~i paie toeate.Capitolul VI Agroecosistemul legumicol. in special in gradina de legume. mai degraba decat doze marl aplicate rar. Se recomanda aplicarea unor doze mici anuale. pentru scaderea valorii acestuia se poate folosi frunzis sau compost bine descompus din coaja de copac ~i rumegus.3. Litospermum arvense.lupinel. traditionala "aratura addncd" "intoarcere a terenului". Sinapis arvense. Raphanus silvatica. raphanistrum. dar cere observatii pe un numar oarecare de ani. 6. LucRAIuLE DE PREGATIRE A TERENULUI ~l In conceptia agriculturii ecologice. variaza in functie de tipul terenului valoarea pll-ului dandu-ne unele indicii asupra continutului in calcar.5-7. in cazul unui pH ~i al unui continut in calciu prea ridicat. este 0 interventie distructiva pentru stratificarea solului. Prin sapatul terenului sau aratura adanca stratul arabil fertil cu toate organismele vii impreuna cu microorganismele . Plante indicatoare de pH prea bazic (mai mare de 7): Salvia pratense salvia. Pentru majoritatea plante lor aceasta valoare trebuie sa fie cuprinsa intre 6. (PH inferior lui 7): Raphanus Euphorbia exigua. Legumicultura in contextual agriculturii biologice 93 Continutul in calcar ~i reactia terenului. Trebuie sa se aiba in vedere ca turba este considerata material nereciclabil. Dozele variaza in mod decisiv in functie de teren ~i de continutul in calciu al produselor fertilizante. Stach is arvensis. astfel ca sa se stimuleze activitatea organismelor din sol ~i chiar cu faina de rod} de calcar (calcar dolomitic. In caz de pH prea acid. Prin aplicarea amendamentelor cu calcar timp de mai multi ani succesiv. Onobrychis viciifolia . carbonat de calciu ~i alte fainuri de roca bogate in calciu).

de scurta durata si trebuie sa se repete. In cazul suprafetelor cultivate care permit mecanizarea lucrarilor. De asemenea. insa. evitandu-se ca solul lucru trebuie sa fie aleasa cu multa atentie. iar humusul ~i fertilitatea solului scad ceea ce nu inseamna ca in solurile prea grele aratura adanca ~i mobilizarea solului nu au un efect favorabil. evitandu-se ca solul sa fie excesiv de umed ~i rece.94 Capitolul VI Agroecosistemullegumicol. este ingropat in adancime. Important este ca in primavara sa se execute lucrarea terenului la momentul optim. dar cu introducerea de materie organica si tara practicarea acoperirii solului la suprafata prin mulcire ~iingrasaminte verzi. se inclina inainte ~iinapoi. numarul organismelor vii din sol se reduce din an in an. Legumicultura in contextual agriculturii biologice aerobe. In cazul suprafetelor cultivate care permit mecanizarea lucrarilor. iar stratul eel mai putin fertil ~i microorganismele anaerobe sunt aduse la 0 suprafata. se recomanda mobilizarea terenului cu furca de sapat. Astfel. in benzi de 10 em latime. deoarece aerarea activeaza viata solului. astfel. In functie de textura terenului se folosesc. In gradinile mici. epoca de lucru trebuie sa fie aleasa cu multa atentie. de preferinta. . parte din materia organica este mineralizata. este important ca in primavara sa se execute lucrarea terenului la momentul optim. ca de exemplu freza cu lame flexibile. la 0 sa fie excesiv de umed ~i rece. Aceasta lucrare trebuie sa se repete periodic. fiind necesara 0 discuire. masini cu lame unghiulare sau linguri. Furca de sapat se infige vertical. renuntandu-se la sapatul adanc cu cazmaua. in cazul solurilor grele. Se lucreaza. aceasta aerisire a solului fiind. pare sa fie aparenta deoarece curand dupa prima ploaie de primavara intensa terenul devine compact. Foarte important este sa se evite folosirea rnasinilor cu organe active care lucreaza cu mare viteza. cream de actiunea alternanta a inghetului ~i dezghetului. Asa zisa "structure artificiala". epoca de viteza joasa.

economisirea apei. castraveti. bob. Anul V-VIII: in cazul folosirii materialului saditor de capsuni (produs "in vitro").secretiile radacinilor pot face incompatibila cultivarea unei alte specii. ovaz. posibilitati de nutritie ~i reproducere (creste frecventa si virulenta agentilor patogeni ~i a daunatorilor). in continuare. Legumicu/tura in contextual agriculturii biologice 95 6. . tomate. care corespunde mai bine exigentelor nutritive la consumatorii mari. Anul III' gura-leului.extragerea acelorasi elemente nutritive. care este. influenteaza calitativ ~i cantitativ microflora. praz. pastarnac. Anul II: salata. flori. cu plantarea la inceputullunii august. Agroecosistemul legumicol. zinia. de asemenea. care conduc la scaderea productivitatii. Exemplu de rotatie trienala il ofera rotatia Howard. orz. capsuni. morcovi. in functie de intensitatea consumului de elemeote nutritive. valerianela. 0 rotatie trienala . varza. ROTA TIA ~I ASOCIEREA CUL TURILOR In ce priveste rotafia cu/turi/or. ceapa sau usturoi.rotatia culturilor ofera posibilitati de alternanta a epocilor de infiintare a culturilor. de fapt. se practica 3 culturi anuale. care imparte terenul in 3 sectoare. Rotatia mai des utilizata este cea trienald. permit masuri judicioase privind lucrarile solului. Anul IV: mazare. Tagetes si Calendula. refacerea rotatie de 8 ani. dintre care mentionam: . mijlocii sau slabi. ridichi.Capito lui VI. care nu pot fi compensate nici macar cu eel mai bun compost. aplicarea Ingrasamintelor insusirilor fizice etc.dezvoltarea unor organisme nocive care gasesc. ingtasaminte verzi. andive. . Maria Thun propune de legume. de asemenea.4. fasole. . secara. floarea-soarelui. cultivarea aceleiasi specii legumicole pe aceeasi parcela prezinta 0 serie de dezavantaje. mustar. telina. Anul I: cartofi. spanac. 0 ~i stratului de acoperire.

hreanul tine de parte de unele cu1turi afidele. devin mai picante daca nu metoda de (Nasturtium) de spec ii. ~i patrunjelul contra boli1or .usturoiul criptogamice. larvele ~i cartitele.salata este un obstacol de afide asupra ridichilor alternativ sunt protejati cu prazul ~i ceapa cultivate ~i ceapa protejeaza capsunul contra parazitilor specifici. ca musca morcovului si a prazului.ridichile vecine cu nasturelul sunt asociate cu salata. S-a constatat ~i 0 ameliorare a gustului. in care scop este nevoie de 0 planificare adecvata aplicata la populare privitoare la momentul potrivit. cu radacini superficiale favorabil pentru fiintele si cu radacini acoperita. din sol ~i se contribuie mai echilibrata a exigentelor plantelor si o "intrajutorare" Prezentarn verzei. in general. Asocierea in legumicu1tura actuala este. fata de boli: si . Se practica asocierea pe aceeasi parcela a unor specii cu timp de maturare suprafata diferit. Legumicultura in contextual agriculturii biologice Asocieri. Agricultura asociere. adanci.patrunjelul cu1tivat pe sub tomate Ie face mai gustoase.craitele (Tagetes) ~i galbenelele (Calendula) alunga nematozii (de exemplu la ceapa ~i usturoi). legumicole noi.96 Capitolul VI Agroecosistemullegumicol. . . privita ca "planificare experienta rationalii" a unei multitudini ~i de spirit de observatie. in acest mod astfel ca se creeaza un la combaterea de teren este complet si constant Se realizeaza satisfacerea microclimat infestantilor. Asocieri care influenteaza gustul: .menta cultivata printre cartofi ii face mai . . . ecologies dar ~i de 0 aromati.prazu1 apara telina de atacul de rugini. cunoscute cultivatorilor ~i consumatorilor . a speciilor asociate privind protejarea lor de infectii fungice ~i in continuare cateva asocieri pentru protectia contra atacului paraziti. reactualizeaza traditiile amplificandu-le ~i completandu-le in contextul introducerii de specii din lara noastra. varza.morcovii .telina si tomate1e lin afide1e departe de .

Pentru ingheata in timpul iemii. pe margini se recomanda Totul se acopera 3 randuri brazda de 1. 0 brazda de 1. cu un strat subtire de 2 randuri sau invers. ingr~amiint verde. De exemplu: Cultura anticipata Cultura principal a Cultura succesiva Pe Spanac sau Tagetes. In mijloc se seamana cateva randuri de spanac. elemente nutritive. a cepei. valerianela (fetica) Aceasta asociere se incepe in toamna precedenta. 0 cultura intercalata. iar cei specie de ingrasamant verde adecvata. Calendula Cartofi timpurii. care se umplu cu compost matur. Legumicultura in contextual agriculturii biologice Pentru umbreasca 0 97 crestere normala ~i 0 stare de sanatate buna. cicoare.20 m. dupa capsuni sau ceapa. Astfel. conservare foarte maturat. adanci de 15 em. pot aparea fenomene de alungire. trifoi vegetale se strang ~i se sau de cu furca cu coltii intorsi. etiolare. Resturile Solul ramane structurat ~i se mobilizeaza morcovului. eventual in turba si perlit (1: 1). 0 culture principald ~i principale. respectiv. Mazariche de vara Ceapa ~i morcov Spanac.20 m se planteaza de morcov. se traseaza 2 rigole la 30 em de centru. Astfel. de soare reciproc. carente in anumite macro ~i microelemente. se aplica doza mai In cultura anticipata se prefera speciile rezistente la frig: spanac ~i salata Dupa recoltarea culturii principale timpurii 0 matur. Distanta de . Pe 0 Se recomanda sa se planteze bulbii de ceapa odata cu semanatul morcovului putin dupa semanatul compost arpagic. # aero Trebuie evitat ca plantele sa se pentru apa ~i sa intre in competitie in zona radacinilor calitative.Capitolul VI Agroecosistemul legumicol. plantele au nevoie de un anum it spatiu de teren. De exemplu: Cultura anticipata Cultura principal a Cultura succesiva Mazarichea composteaza. Se folosesc cartofi lncoltiti (fortati). Morcovii se pot combina cu trifoi. la distanta de 60 ern. Cartofii timpurii se planteaza la inceputul lunii aprilie. poate deveni "inter-culture" principala. spanac Cicoare. tarzii sa se asocieze ~i la mijloc ca morcovii cu praz. mare de compost tardivi cu 0 si. prin infiintarea unei noi culturi in intervalele eliberate. ambele specii sunt protejate de musca morcovului din soiuri rezistente. salata de iarna. mare favorizeaza dezvoltarea Dupa desfiintarea unei In orice asociere se disting culturi dar si deficiente In plus. desimea bolilor ~i infestarile parazitare.

Pentru a obtine aromatizarea cartofilor. Dupa recoltare in centrul brazdei se seamana fasole urcatoare. Unii cultivatori folosesc spanacul taiat ~i lasat pe brazda. Mai tarziu se smulge mustarul cu mana ~i se lasa ca mulci. dupa 0 mobilizare usoara a terenului. se seamana intre intervale menta. sau salata de dipalana. Legumicultura in contextual agriculturii biologice plantare este de 40 em in rigole umplute din toamna cu compost. la 20 ern). totodata ~i 2 kg iaina de roca la 10 m2• Fasolea pitica se seamana la 40 cm intre randuri. se seamana brazda cu valerianela (fetica). iar salata se planteaza pe centrul brazdei de 120 cm. Mai inainte trebuie fertilizata cu compost. Martie Iunie Spanac Fasole urcatoare Salata Mustar alb Praz Valerianela Praz Septembrie Exemple de succesiuni Ridichi de luna Spanac Salata Cultura anticipata Cultura principal Cultura succesiva a Fasole pitica. intre randurile de spanac. intre cartofi. salata Fasole urcatoare. iar cartofii sunt musuroiti. salata. De 0 parte ~i de alta a randului de . spanacul se taie "la ras". ridichi Salata de tuns. ca material de acoperire. spanac Mustarul se seaman a la sfarsitul iernii. Cand cartofii ajung la 20 ern se acopera cu compost semidescompus. in cultura anticipata se seamana fenicul sau cicoare scarola ori creata. fin maruntit. Ian vechi. De exemplu: Cultura anticipata Cultura principal a Cultura succesiva Ridichi. Se acopera apoi cartofii cu un strat de paie. ridichi albe. Dupa recoltarea salatei se planteaza praz ~i la inceputul lunii septembrie. distribuind. nu mai tarziu de sfarsitul lunii august-septembrie. in caz de inghet se acopera brazdele cu folie din plastic perforata. salata Praz. valerianela (fetica) lntre randuri Se seamana spanac si ridichi (2 randuri din fiecare. spanac.98 Capitolul VI Agroecosistemul legumicol. iar pe margini se planteaza salata.

Dupa recoltarea salatei ramane suficient spatiu pentru yam. stropit cu macerat de urzici diluat. gulii. Varza alba are nevoie insa. sustinute pe tutori sau pe un spalier. Se mai recornanda inca 3-4 stropiri cu macerat in timpul vegetatiei. Pe 0 brazda de 120 cm se seamana pe laturile extreme fasole pitica. 0 doza de raina de roca sau Astfel. . salata. Salata ~i guliile pot alterna in randuri de 30 em. Pe randurile libere se poate planta fenicul sau cicoare.Capitolul VI Agroecosistemullegumicol. fasole pitica Fenicul. in centru se traseaza rigole ~i se planteaza varza la distanta de 60 ern. castraveti Valerianela sau secara de iarna La sfarsitul iernii brazda se elibereaza de resturile de ingra~amant verde. eieoare Dupa cultura de trifoi nu mai este necesara fertilizarea. Tomatele pot fi inlocuite cu castraveti cornison. pentru a proteja planta de musca verzei. Dupa fasole urmeaza spanac semanat prin imprastiere pe toata brazda. care va fi compostat ~ise incorporeaza superficial de piatra de calcar (2-3 kg/100 m 2 ). Pe mijlocul brazdei se planteaza tomate cu port inalt. In timpul vegetatiei se aplica stropiri cu macerat de urzici 1:10 si se mentine umed terenul. Cultura anticipata Cultura principala Cultura succesiva Ingrasamant verde. se prepara patul seminal care va fi sernanat cu nasturel prin imprastiere. pe cele 2 randuri ramase se pune salata la 25 ern. de compost matur in gropile de plantare. De exemplu: Cultura anticipata Cultura principala Cultura succesiva Cultura de aeoperire eu trifoi alexandrin sau mazariche eu ovaz Varza eapalanli. Rasadul trebuie plantat mai adanc ~i apoi rnusuroit usor. Dupa recoltarea salatei si apoi a guliilor se poate cultiva fasole oloaga rara fertilizare. Nasturelul poate fi recoltat pentru consum in momentul plantarii tomatelor. La plantarea tomatelor si guliilor se pune compost in gropi. iar pe randurile exterioare se planteaza salata de tuns. Legumicultura in contextual agriculturii biologice 99 fasole se planteaza gulii. Restul se incorporeaza ca ingra~amant verde. amestee de mazariche eu ovaz Tomate. fasole pitica. salata.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->