Sunteți pe pagina 1din 2

Ed.

Rad Teodora- Roxana

AVANTAJELE PROFILULUI PEDAGOGIC

Filiera vocațională a învățământului liceal cuprinde pe lângă profilul militar sau


teologic- profilul pedagogic. La început, fiecare liceu cu profil vocațional deținea un loc
important în rețeau școlară a marilor orașe; apoi, treptat, în funcție de cerințele sociale acestea
au propus elevilor specializări diverse, îmbogățind oferta educațională și cu alte profile.
Profilul pedagogic reprezintă un segment important din cadrul învățământului
preuniversitar, deoarece deține o finalitate aparte față de celelalte profile ale liceelor.
Un prim avantaj al acestui profil se remarcă încă din momentul înscrierii elevilor-
ocuparea locurilor în clasele de pedagogic se realizează în urma unor probe eliminatorii. În
acest sens, elevii care vor forma colectivul viitoarelor clase vor fi selecționați, fiind aleși cei
cu rezultatele cele mai bune în limita locurilor disponibile. Acest aspect motiveză în plus
elevii, care devin conștienți că nu doar o medie anuală sau un examen național contează, ci și
anumite deprinderi pe care le dețin deja.
Chiar dacă profilul pedagogic are ca finalitate posibilitatea de a profesa meseria de
educator și/sau învățător, acesta nu se adresează numai elevilor care doresc să aibă o astfel de
meserie pe viitor. Un alt avantaj al acestui profil ar fi posibilitatea multiplă de alegere mai
tărziu a facultății sau chiar a meseriei. Acest avantaj se remarcă datorită abilităților pe care
acest profil își propune să le formeze, dezvolte și evalueze pe parcursul a patru ani de liceu.
Dintre acestea pot fi amintite: abilități de socializare, de comunicare cu cei din jur, de
cunoaștere a celorlalți, precum și de autocunoaștere. De asemenea, profilul pedagogic
urmărește formarea unor indivizi deschiși spre nou, cu o capacitate deosebită de control
comportamental și emoțional.
Orele din cadrul acestui profil vor fi atent îndrumate de cadre didactice model pentru
elevii acestor clase. Vor descoperi adevărați oameni și prieteni, totodată, dornici de a-i ajuta,
sprijini și sfătui. De asemenea, informațiile transmise de aceștia elevilor, vor îngloba
cunoștințe de sprecialitate, precum și din diverse domenii de activitate- de la orele de
pedagogie sau psihologie până la cele de română, matematică, limbi străine,istorie, geografie,
educație muzicală, educație fizică, educație plastică, educație antreprenorială, economie, etc.
În acest sens, elevii vor fi foarte bine pregătiți, iar la finalul celor patru ani, vor deține
un bagaj bogat de cunoștințe de specialitate, dar și generale. Acest fapt permite unui absolvent
de pedagogic să urmeze mai apoi cursurile facultaților de psihologie, pedagogie, dar si a celor
de litere, de contabilitate sau chiar medicină.
Profilul pedagogic surprinde latura umanistă a elevilor, dar cu toate acestea le oferă o
largă perspectivă în ceea ce privește alegerea viitorului loc de muncă.
Dacă anterior s- au subliniat anumite avantaje ale profilului pedagogic în ceea ce
privește elevii care nu doresc neapărat o carieră didactică, în cele ce urmează se va face
referire directă la elevii dispuși să devină cadre didactice.
În ceea ce privește formarea viitorului cadru didactic, profilul pedagogic deține o serie
de atuuri în favoarea elevilor care optează spre această specializare.Dintre acestea pot fi
amintite: formarea unui vocabular si a unui limbaj bogat în termeni de specialitate, educarea
modului de relaționare cu copiii/ elevii, antrenarea empatiei. Un aspect deosebit de important
îl deține desfășurarea orelor de practică psiho- pedagogică. Aceasta are un real impact asupra
absolvenților de licee pedagogice, deoarece la această vârstă reușesc să- și formeze mai ușor
deprinderile necesare desfășurării eficiente a procesului instructiv- educativ.
De asemenea, profilul pedagogic permite absolvenților săi să practice meseria de
educator și/sau învățător, în funcție de specializarea aleasă, doar cu diploma de bacalaureat și
certificatul de competențe profesionale.
În concluzie, alegerea profilului pedagogic de către viitorii liceeni le va oferi acestora
un real succes în desfășurarea activităților în cadrul societății actuale, dar și de perspectivă.
Un absolvent al profilului pedagogic va fi format de dascălii săi spre a reuși să devină un
individ educat în adevăratul sens al cuvântului, cu un bagaj serios de cunoștințe, cu abilități
deosebite de comunicare, cu un limbaj specific interlocutorilor, precum și cu un bun control
emoțional, ce îl va ajuta să deschidă orice ușă în atingerea obiectivelor pe care și le-a propus.
De asemenea, în cadrul acestei specializări te formezi ca om, îndrăznești să țintești cât mai
sus, fiind educat să lupți cu bunătate, înțelegere, răbdare și conștiinciozitate .