Sunteți pe pagina 1din 2

Şcoala Gen...................................

Caracterizare psihopedagogică

Elevul S.F.R. născut la data de 22.03.1996, este înscris la Şcoala


Generală .................................... , în clasa a VII – a F, clasă specială integrată în învăţământul de
masă .
Procesele cognitive şi stilul de muncă individuală:
 Gândirea : - operaţionalizare lentă, slab structurată ;
- lacune în achiziţia conceptelor abstracte.
 Memoria : - mecanică, de scurtă durată;
- nivel minim al raţionamentului logico-matematic.
 Atenţia : - capacitate redusă de concentrare a atenției.
 Imaginaţia : - săracă, reproductivă .
 Limbajul : - volumul vocabularului este mediu;
- exprimare săracă în idei.
- structurile gramaticale sunt incorecte.
 Voinţa : - capacitate de mobilizare şi concentrare .
 Afectivitatea : - hiperemotivitate.
 Motivaţia : - extrinsecă – pozitivă – afectivă .
Dezvoltarea cognitivă:
 Limba română:
- citeşte corect propoziţii, texte de mică întindere; utilizează corect unele cuvinte/expresii
învăţate;exprimarea orală nu este coerentă dar înţelege conţinutul textelor citite; scrierea este
dezordonată şi cu greşeli, construieşte enunţuri logice simple, scrie după dictare cu greşeli, deosebeşte
elementele de ansamblu de cele de detaliu în cadrul textului citit, recunoaşte semnele de punctuaţie dar
nu le utilizează corect.
 Matematică:
- înţelege şi utilizează sistemul poziţional de formare a numerelor formate din zeci şi unităţi; scrie,
citeşte, compară şi ordonează numerele naturale de la 0 la 1000;efectuează operaţii de adunare şi de
scădere în concentrul 0-1000, fără trecere peste ordin; recunoaşte formele plane ; sortează, clasifică
după formă obiecte date.
 Alte discipline:
- deoarece memoria este deficitară , informaţiile sunt reţinute pe termen scurt .
Activitatea elevului la şcoală:
- atent, participă la lecţii cu interes ;
- s-a integrat în colectivul clasei ;
- atitudine pozitivă faţă de cadrele didactice.

Petroşani, Diriginte,
24.9.2009 prof. ............................