Pc copertI: WASSIL Y KAI'DINSKY S:1!!C:ll~1 (JctJliu) 194.1 ulei re c;;Jrtan, 42 x 58 crn BASEL.

KunS1I11USCUm,

Wassily Kandinsky

\,

spiritualul în arta
Traducere si p'refata de AMELIA PAVEL

(".

\

KANDlNSKY Ober dos Geislige jn der Kunst R. Piper Verlag, Miinchen, 1911

Toate drepturile asupra prezentei ediiii În limba româna sunt rezervate Editurii Meridiane

EDITURA MERIDIANE BUCURESTI,1994

ISBN 973-33-0266-X

Kandinsky de a stabili anume corespondente stabile si obiective între sunete si culori, era de actualitate în epoca, În special În Rusia si mult studiata de Skriabin. Kandinsky o interpreteaza, mai pupn tel1nicist, În COI1cep(ia lui despre ejllotionalitatea artei. Un alt cClpitol important, cu unpronunpt caracter didactic, este consacrat culorilor, Îmbinarii si efectelor lor. Expunerea nu ramâne Însa niciodClta seaca, pur arti'xana1{l, ci ar~ permanent În vedere functia spirituala a fiecarui clement care intra În componenta Clctului de a picta. Exemplificarile lui Kandinsky sunt de altfel luate din diferite momente alt istoriei artelor, ceea ce da o conSiSlcn\a sporita analizelor sale. Si aici dimensiunea romantic-etica a lui Kandinsky se mentine la acelasi tonus entuziast, uneori Clproape extatic. Iar concluzia cartii încununeaza acest mic manual de Învatare a sperantei si încrederii În viitorul omenirii si al culturii, pe care Kandinsky le Întelege în spiritul umanlsmului goetheean trecut prin filtrul antropozofiei lui Rudolf Steiner al caruI adept Kandinsky era, si impregnat de lumea valorilor romantismului german*. AMELIA PAVEL

A.

GENERALITATI
I

II :1

!

* ef. Sixten Ringbom, Kunst in der "ZeiI des grossen Gei.'iligen". În "Jahl'esol'ing 40,7 Myth"J,,;;;,' </<:1' Aufklal'ung,Geheimlehre der Moderne, Munchen, 1993.

ope~a de arta este copilul· vremii .• ale, adesea si s felului nostru de a simti. Fiecare epocadecult'ura g~nereaza, propria-'{ arta, irepetabila.Straduinta de a reda viata unor principii din trecut; nu poate produce altfel de opere cel mult ase.manatoare unui copil nascut mort. fi, de pilda, cu neputinta, sa simtim si sa traim pe interior la fel ca vechii greci. De aceea si eforturile sa zicem - de a aplica în sculptura principiile estetice duc doar la crearea. unor forme asemanatoare celor . Grecia antica, dar în esenta pe veci neînsufletite. imitatii seamana cu modul de a imita al - Exterior judecând, miscarile mainlUtei par cu cele umane, Sade maimuta si tine în fata o carte, o rasfoieste, are aerul ca se gândeste la dar un sens interior al acestor miscari lipseste cu Exista însa o altfel de ast,manare exterioara a formelor artisti ce, la baza careia sta o necesitate de mare' Este corespondenta dintre aspiratiile inteale unei atmosfere morai-spirituale de ansamblu, nazuinta de' a atinge teluri deja uffi1arite în esenta, însa abandonate, si forme artistice fqlosite în logic cândva în trecut si cu succes, puse Î-n slujba aCE~]ol-asl aspiratii. În acest fel s-au putut naste - În parte
5

Aceasta lumina fii'ava este doar o presimtire.'. o rastignire. rafinarea si extensia În timp si spatiu a acestui sunet al sunetului ramân uniJaterale si nu epuizeaz~ posibilitatile artei de a . '. El cauta în opera de arta fie o pura imitare a riaturii c~re poate sluji unor scopuri practice (ca portretul În sensul obisnuit al cuvântului) sau drept copie dupa natura. caruia îi revine sarcina de a desemna unui suflet viu de al1ist. . Sunetul pe calc de a se trezi se mai ana Înca sub puternica impresie a acestui cosmar. Îsi Împlinesc scopul si devin hrana spiritu~la '(chiar si În.etral opuse. Întelegerea noastra pentru primitivi. Acest important punct de. daca stii sa-I atingi. .care sunetul nu se Încumeta pe deplin s-o priveasca. precum se poate' usor constata. .re\. a fost maltrat<it si în cele din urma batjocOJit. cu crapaturi.as:fel de opere vor feri suiletul de înaspnre. "Din stradaniile pacate si a~est cuvânt.:Stimmung" -'--dispozitie afectiva)*.icatura. gasit Îngropat În pamânt. Înclinarea spre primitivltate.. reusind pân. daca sunt cu adevarat artistice. cerc negru. Sentimentele mai putin nuantate. tainuieste germenii deznadejdii de a nu cunoaste credinta.Împrul11utata de fapt. provoc~ in mod necesar privitorului receptiv emotii mai subtile. cum ar fi frica. chiar .. Înca nu a'pierit În Întregime. În 'apropiere.În care privitorul poate descoperi o consonanta cu propriu-i suflet. EI va cauta sa aduca Ia lumina o sim\ire mai subtiia. mijlocii. A exist<it oare vreodata un cuvfint ma. sentimente fftra nume precis. sa-si ridice capul. De aceea. abia Începe sa se trezeasca. Artistul însusi traieste azi o viata complexa.orice aspecte exterioare si Întâmplatoare. Cosmarul conceptiilor materialiste. '. Întocmai ca o cheie de acordat corzile unei viori. actiona. Ca si noi. el începe acum. Sufletul nostru care. Pe suprafata lor sunt redate. mai rafinata. Fireste ca o astfel de cO)lsonanta (sau disonanta) nu poate sa ramâna goala de sens sau superficiala ci dispozitia afectiva" a operei' va putea adânci si ilu'min~ starea de spirit a privitorului .ne Ia o anume Înaltime. diam. acei artisti cu sunet pur se straduiau sa Jranspuna În operele lor esenta interioritatii. el suna. 16 Sa presupunem o cladire. mai mica sau mijlocie. ascutit de . Îrnpartita În diferite Îl1caperi. lupte si suferinte. bucuria. stând pe malul apei. care au facut din viata universului un joc malefic lipsit de tel. Primul este de ordin exterior si de aceea. cercul negru .Înrudirea interioara cu ei.11la urma sa scape totusi ca deo ispita vicleana.În ori~e caz . pe . primul caz). care nu pot fi cuprinse În cuvinte. Doar o firava lumina pâlpâie ca o p. mari. În chip deosebit În cazul al treilea. culcate În iarba. cu ajutorul culorilor. Dupa o perioada de ispite materialiste de caI~e spiritul parea sa fi fost· doborât. În dubiu fiind daca ea poate fi altceva decât un vis. mare sau foarte mare. . nu vor mai fi acum de mare atractie pentru .' Al doilea este de ordin interior si ascunde În sine samânta viitorului . Totusi. fie. ele îl vor menti. efort care implica de la sine renuntarea la . a . Îil sfârsit. ~ .' iar opera rezultata va . Într-un urias. nu poate fi În' actuala f011l1a.' Privitorul de azi este Însa arareori capabil de astfel de vibratii. Sa presupunem ca toli 'peretii sunt acoperiti cu pânze mici.vremuri de demult sunt.' care puteau ofe'riun contin'ut artei si În acea perioada a ispitelor.simp<ltia. Îndoieli de acest fel si suferintCle Înca . ca un vechi vas pretios. decât de scurtadurata. Toateaceste forme. fl:agmente de "natura": animale În umbra si lumina. Aceste doua feluri de asemanare ale artei noi cu f011l1eale undÎ".'fiind reaJitatea. jalea etc:. de a fi fost lipsit de scop si ideal. "stari de spirit tra vestite În lemne nalUrale" (ceea ce s-ar numi.. artist. În sunetul nostru exista fisuri. pe care muJ\imC<1 sa nu-! fi clesacralizat de înd<i(5 ? .ad5pându-se. dupa '0. DUl1potn va. oarecum interpretata. Uneori cu mii de pânze. apasatoare generate de filozofia materialista deosebesC puternic sufletul nostru de cel al "primitivilor". . contact interior ramâne totusi un punct.lunga • perioada de materialism.cel putin. asa cum o traim În momentul de rata. nu are nici un viitor. fie o piClura "impresionista". J .

Aceasta opera este privita cu ochi indiferenti si cu raceala.0 de la un tablou laaltul. Din acestc doua definitii ale activitatii artisticetrebuie s-a alegem pe a doua. Îndoieli..i~ tate. nastere .. Ura. În afara de latura lui pozi· tiva (de vreme ce frumosul egaleaza binele) apare efectul negativ al ne folosirii talentului pâna la capat (lalenfîn sensul Evangheliei). Omul· care ar fi avut ceva de spus oamenilor nll'le-a spus nimic. o viata cu multe chinuri. Aceasta arta.7 În . materi'aliste *.' O astfel de arta nu poate decât . Întrist(itoare si funesta imagine.sti un pepene). ceea ce.' . . cu ore de entuziasm si de ··lumina. Oameni . In locul unei munci intense În comun a artistilor ia ~. Scopul lui devine satisft-lcerea ambitiei . punctul de vedere al artistului... ! . . S-a spus mai sus ca arta este copilul vremii sale. ~ .'" care nu cuprinde În ea potente ale' . În principal. prin exercitIu.'-"1 . .În roz..' " concurenta prea mare si supraproductia. Cealalta arta. . fiecare tablou este tainic cuprinsa o întreaga viata.'-" aceste carti În mâini.o lupta pentru. viitorului. o -doamna În Înc!errlânarea.sa repete. partinire. spirit de casta. 18 o . *.: "".l.' .bunuri.. Multimea 'de oameni umbla agale prin sali si 'gaseste ca pânzeJe sunt "dragute" sau "grozave". . spune Tolstoi. iar cel care ar fi putut auzi. pentru inventivitatea sicapaciemotionala. De ce au venit . ci tin& spre alte obiective. duca ne gândim la expozitia m'ai sus descrisa: pe pânza iau llustere. exista clar si predominant ca rea. Excelenteis~leX~ doamna În verde.se schimba atmosfera în care a luat fonna. mai 'Înalte. Sufletele Înfometate ramân Însa cu foamea lor. Ea are viata scurta si moare moralmente atunci când. capabila de dezvoltari ulterioare. de arte lipsite de tel. soare strideht galbene. Armonizarea ansamblu'Jui pe pânza este calea care duce spre opera.'~' . virtuozitate si brio.. artistul Îsi cauta recompensa sub fom:a triaterial~.' intrigi sunt rezultatele unei astfel . Apoi pleaca. Se deplânae . spune Scbumann. în ansamblu este o risipa fara tel a fortelor.tului. în ' atmosfera prezenta.. cu mai multa sau maiputina libertate eJespirit.l'!. invidie. care deci nu este decât un copil al epociI si niciodata nu va ajU:~gesa gesteze matern viitorul. •. este o arta castrata. {li exceptii izolate nu Înlatura aceasta. atunci când a luatsi acest sunet l?arte la creatie? Ce vrea sa vesteasca? "Sa aduca luÎnin'a În adâncul inimii omenesti este m6scria artistului". artisli al caror crez este 'J'm! pour J'an.. Putinele 19 " . Toate sunt cu grija tipariteÎntr~o cat{e: nume de artisti. "Pictorul este un om care stie sa deseneze si sa picteze orice". cu efecteposibile la lpari distante În timp si spatiu. Cunoscatorii admira "factura" (asa cum ar admira un dansator pe sârma) si degusta "pictura" (asa cum degl. .rasfoiesc I?agini si citesc nume.Privitorul se distanteaz'a linistit de artistul care.. . are o forta pr:ofetica însufletitoare.În acest fel slujesc ei un ideal mai înalt care. nume de tablouri. îsi are si ea radacinile în spiritualitatea vremii saÎe..:-. obiecte care se îmbina într-o "pictura" mai fina sau mai grosolana. chiar si exceptiile sunt. Încotro se îndreapta aceasta viafa ? Spre te ~triga 'sufletul artis. Într-o arta pradata de ·finalitatea ei Îsi vede nu scopul vietii. n-a auzit nimic. Ia fel de saraci sau bogati ca atunci când au intrat În Cladire si sunt de Îndata absorbiti de interesele lor care nu au nici o legatura cu arta. Frumusetea exterioara este un elel~ent formati v al atmosferei spirituale. în acelasi timp. . În loc sa fi~ d'oar un ecou si ogiinda a acesteia.. si a aviditatii. mera tin ". pe cale artistica. "A Întelege" Înseamna a-l aduce pe pi'ivitor. dar.".

-------'--. el trage dupa sine greul car. o invizibila mâna malefica arunca În cale alte pietre. care uneori par sa astupe cu totul aceasta cale. Dupa ce o treapta este atinsa si'multi bolovani sunt Înlaturati din drum. însa pastreaza mereu acelasi Înteles interior si SCO]). un om ca noi toti. Sub focul batjocurii si al urii. prin mal111Ura. Deodata însa apare... Ca si cum ceva esential ar exista În corporalitatea unor martiri slujitori divini ai umanitatii. la dimensiuni gigantice. "cu sudoarea fruntii". piatra.-. Însa nu reu-seste. în fond... -.. ". În care odinioara se afla cel omJgiJt astazi. fier.Viaja spirituala. Ea poate 1 ua forme variate. r -----------------_ . _-_ . prin toate mijloacele. De acest dar elevat. tainic implantata În el. . o putere a "privitului". Împotmolit În bolovani. facând. bronz. fiind unul din cei lllai i)uternici agenti ai aces{ei vieti. corporalitati. al vietii umane. Ramân Însa Învaluite în întuneric cauzele care fac \ necesara o astfel dc miscare de l'naintare si Înaltare. atunci se Înccai'ca redarea acestei. este în esen\a ei o miscare de înaintare si înaltare complicata. dar precisa si usor accesibila: Aceasta miscare este mi scarea cunoasterii. care dispretuiau materia si serveau numai spiritualul. prin suferinte. pc care adesea îl poarta ca pe o cruce. dar care dctine. Adesea nu mai ramâne nimic pe pam!lnt din eul lui trupesc. inevitabil.. din care face parte si arta. _--_:.o de nerecunoscut. acelasi punct al starii lucrurilor. În orice caz..ar voi 'uneori sa se elibereie. . rau si chinuri. Este un om cnre vede lucrurile si le arata... aceasta recurgere la marmura este dovada ca un numar mai mare de oameni a ajuns la .

întreaga imagine a vietii spirituale. abia perl'cptibil. plina de bucurie.•• . .nprofet almediului sau si sprijin~ mlscarea. . În acest sens.fiindca nu-i vine nimic altceva În minte acestui tip fara ta!cnt. .. î! nUJTleSl.câtacest spatiu este mai mare (decicu cât se afla mai jos) cu atât mai mare vaf! . nu prezinta una din umbrele ei. abatele Stadler.În ." * Nu sunt unele monumente un trist raspuns la aceasta Întrebare '? 23 22 . iaI"acolo unde . ca sens interior. .••. :'{ . mai cuprinzatoare si mai înalte devin portiunile triunghiului divizat. atuncidefîl1data va fi pe deplin înteles si omagiat de toti camaraziiaceluiasi spatiu. "Acum extravagantele acestui geniu au atins punctul nec plus ultra.. . Într-unul din romanele sale..tqate porti uniI~. marea ei pata neagra. iata o· . D(':spre tensionatul pasaj al primei fraze cu. constient sau (mai adesea) inconstient.nu areovedere asctitita sau în scopuri si din motive josnice. De câti arii a fost nevoie... . pâna când fragmente mai mariale triunghiului sa ajung. consumata în doza inare.prii1 urmare.." . Între altele. .•. Nici cei mai apropiati lui nu-I înteleg. spunea despre simfonia a VII~a de Beethoven. Aceasta pâine îi va fi oferita de artistul ei. ÎntreguL triunghi se misca încet. yU atât mai mari. Îsi îritQarceprivirea ori o foloseste denaturat.escroc sau candidat Ia casa de nebuni. înainte. Se întâmpla astfel prea des ca acea pâirie spirituala sa ajunga a fi o hrana pentru unii care traiesc gejaînsfere mai Înalte. . Astfel a stat Be~lhoven singur **pe Înaltimi în tot timpul vietii.-. \...Daca însa. '. fireste. Sienkie"\icz compara viata spirituala cu Înotul: cine nu lucreaza neîncetat si nu lupta încontinuu împotriva tendintei de scufundare. Privirea lui.. Sc1lelTlaexacta a vietii spirituale. ceea ce ramâne pentru tot restul triurighiului o fantazarede neînteles.. seamana de fapt cu o tristete launtrica incomensurabila.'ajutând carul greu de urnit. a exclamat spre un vecin: "Mereu revine acelasi «mi" . În vârful vârfului se afla uneori un singur om. .</ în ciudatuturoflJ1onumentelor-oare sunt muI t'icei care Într-adeyars~?U înaltat pâna Ia acel punct?*. multimea care va întelege cltvinteJ. mâine.a Ia punctul în care el s-a aflat absolut singur.. portiunea cea mai ascutita îndreptata În sus. se poate pregati pentru "casa \ ea: Aceasta reprezentare schematica nu epuizeaza. Este limpede ca fiecare din portiunile 'spatiului Qivizat jinduieste. de pilda. ** Weber. va deveni mâine 'un continut al vietii.. "talentul" (în sensul Evangheliei) poate de nebuni". compozitorul operei "FreischUtz". Beethoven. o alta portiune b va dori si Un triunghi de mari dimensiuni. se va afla "mâine"* portiuneei ur~atoare. plin detâlc si sentiment pentru a doua portiune a triunghi ului. atunci dnd l·a auzit pcntru prima oara. Si * Acest" "astazi" si "mâine"se aseamana. Indignati. .a corespunzatoare. cei.0 asemenea pâine se transforma în otrava: în doze mici actioneaza astfel Încât face ca un suflet al sferelor mai Înalte sa coboare treptat Într-una mai joasa. cu "zilele" biblice ale creatiei.astazi'· identifi·· cam vârfuttlel maiînaIt. mai late.. . ceeace astazi este accesibil numai vârfurilor. acela va disparea cu siguranta... Pentru ei.. înapoi si în sus. divizat În parti inegale..triunghi ul uidivizat se gasesc artisti: ~iecare din. aceasta otrava provoaca o cadere care <lzvâr1esufletul din ce în ce mai În jos. "mi"·ul ei batând ca o inima. dupa o pâine spiritual.de gâmltelepropriului spatiu esteu. 'Cu cât ne Îndreptam mai În jos. CU.~ ' '..înstare sa p~ivt~sca dincqlo ..e artistului. darul natural al unui om.

În ciuda tuturor acestor amagiri. se -preocupa d~ bunuri materiale si saluta ca fapta mareata . desi în genere nici macar nu sunt luate în seama. para încetar~ se prabusesc suflete din înaltime în adâncuri. le amesteca fara oprire cu altele de proasta calitate. oamenii pun un pret deosebit pe succesele de ordin exterior. va fi totusi auzit. Se Iasa treptat noaptea spiritului. . în care lipseste pâinea duhovniceasca. Asemenea perioade. ci si pentru toti cei care manânca din acea pâine otravita. pierele interesul pentru o astfelde arta si îi întoarce linistit spatele.Pe acest fagas al lui "cum" arta Îsi continua. care nu pot fi napadite de somn si care resimt impulsul obscur catre viata spirituala. tot mai adânca. E~ îsi cauta continutul în matezia bruta. cu o forta ele neînvins.drullW1. de anumiti' . o. acestei înnoptari treptate. însala oamenii si ~i ajuta sa se însele pe ei însisi. se baricadeaza 1'n adaposturi le cuc'erite de ei. împing înapoi efortul spre progres si raspândesc în jur ciuma raului. este folosita în scopuri exclusiv mateliale. Se specializeaza. . Rarele suflete însa. La început. In astfel de timpuri oarbe si 'mute. convingându-se pe ei si convirigându-i pe ceilalti ca sunt însetati de spiritualitate si ca reusesc sa astâmpere aceasta sete spirituala cu apa celor mai pure izvoare. în cel mai bun caz. intrând în vizorul atentiei chiar si prin 'cel mai modest mod de a fi "altfel" si fiind remarcat tocmai din acest motiv. În oricare "centru artis• tic" traiesc mii ele asemenea artisti. care. -mai întâi de artist.se misc. Sau pare a . nici 25- . Grupuri mici care. Fortele pur spirituale sunt. altceva decât o noua "maniera" si nu creeaza altceva decât sumedenii de opere lucrate fara entuziasm cu inima rece si suflet somnolent. progresul tehnic care nu serveste si·nu poate servi decât trupului. mecenati si cunoscatori de arta (ceea ce îi aduce eventual în continuare mari venituri !) se va napusti asupra unei arte aparent usor de cucerit. sunt perioade a'. superficial dotati. Arta. Însinguratii înfometati si vizionari sunt batjocoriti sau luati drept nebuni. în întuneric.l doar înapoi. Invizibil. Publicul ramas în urma priveste lucrurile fara a le întelege. Limbajul lui. nesesizabilmaselor. care în asemenea vremuri duce o viata umilita. Opere de acest fel nu vor ajuta însa miscarea de elevatie spirituala. "Concurenta" creste.1. Atniosfera se face tot mai cenusie în jurul unor astfel de suflete înspaimântate. cunoastere si progres. în chip inconstient. chinuiti de îndoieli si epuizati. vede dansul în jurul vitelului de aur. în care arta nu are reprezentanti I de seama. iar purtatorii lor. Problema lui "ce" în artaelispareîn aceste conditii ea ipsa. Aceasta întrebare devine un crez.:' decaderii universului spiritual. un sunet neconsolat si jalnic. au reusit sa iasa din acest haos artistic si imagistic. navalnica. si aduce cu sine o noua întelepciune pentru oam~ni. încep sa deplânga indiferenta privitorilor fala de operele de arta. în ciuda haosului si voracitatii. în corul grosolan niaterial. Salbatic a vânatoare dupa succes împinge cautarile tot mai mult spre efectele exterioare. Moise coboara de pe munte. Este vorba despre artistul care-si foloseste forta pentru a flata nevoi de ordin in ferior. întâmplator. iar triunghiul pare~ în întreg~me imobil. din care majoritatea nu cauta. el prezinta un continut impur.. pe cea subtila n-o cunoaste . prefera adesea praî:Jusirea subita. o mare multime de oameni abilt. Din arta a fost ex til"p~t'sunetul. Deoarece artistul nu are de obicei În asemenea vremUli ele spus prea multe lucruri. . 24 Realitaple obiectuale a caror redare arta () consider~l scopul ei unic ramân mereu aceleasi. subestimate.. devine accesibila numai artistilor. într-o forma presupus artistic. blocheaza. dimpotriva. produc. aduna elemente firave. în realitate acel triunghi al spiritualitatii' înainteaza si se înalta încet dar sigur. Nu mai ramfine decât întrebarea "cum" o realitate corporala va fi redatfi de artist.deveni un blestem. nu numai pentru artistul înzestrat cu acest talent.

' . fie popor. problema nu poate fi discutata mai lllult si este suficient transante.Si spirit. 26 .~um" tndudesi eÎnotiiJe artistului si este În stare'sa irttdieze trairile lui cele mai nuantate. sa ne marginim a nu face de limitari prea.rioad(~i ie redat numai "asa cum fanIazarii"* . Daca acest .sutlet al artei fara de caretrilpul ei (factorul "cum")mi poate duce o viata pe deplin sanatoasa. care sunt desemnate ca "mai mult sau mai putin" materiale. n-ar putea fi doar trepte ale materiei sali trepte ale spIritului? Gi'indul denu-. Acest "ce" este continutul pe care'numai arta îl poate . Acest nou "ce" nu va mai fi acel "ce" rriateJial. numai ca ea nu este receptata ca atare decât de simturi fine. mai târziu. nu de sirilturi grasolane. al perioadei-depasite. mÎtun produs al "spiritului" În stiinta pozitiva este tot materie. ci un continut artistic. '" Aici vine adesea vorba despre materialitate si nonmateIialitate. figurativ. Este oare..nu putin corporal decât realul pe.' precum si despre starile intermediare. Ar Însemna ca este spirit numai ceea ce mâna trupului nu poate pipai? în aceasta mica scriere. atunci ana sesi atla în pragul drumului pe care. cotulmatetie ? Este totul spirit? Oare deosebirile pe care J.cuprinde si exprima cu limpezime pân mijloacele ei specifice. în'tocmai ca omlll . devenit pâinea spirituala a actualului început de reînviere spirituala.postulam Între materie .fie indivjd.. va gasi negresit acel cândva pierdut "ce".c.

ci îsi pot Întemeia lipsa de credinta în DUll1nezeu pe cuvintele altora (de pilda pe fraza I'ui Virchow.ar~le aufostun lucru foarte usor. individualitatea naturalisti. ei sunt frecvent republicani. EJJJma lui Schweitzer. . tara gres.entarii populare sau repu~1J~~nJ.Jl1oscândsi si'temperamentul pâna la o anume limita de aceea au o nezdrunpretuind personalitatea. atunCi când. iar din ziare citesc articolele politice de fond. în atara d~ numel~ ei care le inspira spaima. În arta sunt stabilita de altii cinata încredere. nedemna de un savant: "am disecat multe c~davre. fapt pe care cei. reprezeFltantii lui difeI~itedel:umiri. " Tri~n?hiul spi.ceata.. pe aceea îsi si închipuie ca d:p1a~. dar niciodata n-am descoperit undeva vreun suflet"). aceste p~rso~ne sunt adepti ai reprez. Ei ascut sabia dreptatll raul. o pendulare o incertitudine.are s-au sacrificat pe ei însisi.ritual înainteaza si se înalta cu AstaZI unul dll1 marile lui compartimente . si cred în retete c~rora s~~n~tile poata obiecta nimic si fn mijloace efiCIente. acesti oameni sunt pozitivisti si recunosc numai ceea ce poate fi cântarit. Incertitudinea se datoreaza educati~i lor. nu orbeste atei. artistului. prin Legea de fier a lui LassalJe. .11ln1ICdespre toale aceste deplasari. În aceste spatii mai înalte apar treptat si alte rubrici. se pricep la diferite moravuri parlamen'tare. Sub aspect econ~I::]C acestI oameni sunt socialisti. se aduna nori grei si un vânt întunecat ridica apa În valuri negre si Înalte. le-au transferat a~t<3:iasupra anarhiei. la CnpitaJuJ lui Marx si înca mai departe). religios vorbind. Locuitorii acestui spatiu important al triunahiu1~i nu au rezolvat niciodata singuri vreo problema ~i au fost I~~reu tr~siîn caruta vietii de alti oameni cu mult superiOII lor S. III. "Dumnezeu e mort".Se numesc evrei. observate numal~ ~e la distanta. cu tarmurile disparute în. "Cerul'. Politic vorbind.l c. În acelasi timp însa ramâne Înca ferm atasat de vechea ~oziti~. (De la citate din. 'protestanti. mai curaJOSl sa~ cei mai marg!niti îl recunosc deschis. a sigurantei si nelipsitelor principii exista totusi o "frica" tQinuita.' s-a golIt. b În plin ocean. dJasurat. Din punct de vedere politic. Spatiul si mai jos situat va fi atras . Restul este considerat de ei o prostie. de care apartin si muzica si l. Cei din spatiile situate mai la îpaI(imc sunt. pe plan religios vorbind. 28 În aceste compartimente superioare. asemanatoare ceJeia din capetele Pasaaerilor unui mare si solid transatlantic. despre care nici nu stiu nimic. ' Din punct de vedere stiintific. catolici. ' Din punct de vedere economic. ~tc: In realItate sunt Însa atei. ei nu stiu de aceea . . în. care lipseau în cele descrise pâna 'acum: stiinta si arta.iteratura.Te~ma. ciuda uriei bune ordini vizibile. a decapitaspre a da lovitura de moarte hidrei capitaliste si . ~u:lge la primele cuvinte de ordine ale "crez"-tilui matenallst. uneori nociva. sunt socialisti de nuante variate si în stare sa-si sustina "convingerile" cu numeroase citate. asa cum considerau ieri teoriile "demonstrate" astazi. faptului . Însa si În care tocmai reC\. înfricosÎn'du-se de aventurarea în 'necunoscut si de posibilele" ei amagiri.aversiunea si ura pe care le întretineau rcn 11l1potnva acelor puncte de vedere. o confuzie. COTITURA SPIRITUALA orbeste spre aceleasi înaltimi de cel mai sus dyscris.

spirituali. Ei spun: soarele nostru devlnetot mai luminos si curând ultimele . traiesc într-adevar într-un fel de oras spiritual în care. zace în ruine. Acolo gasim si savanti de meserie care examineaza si reexamineaza materia. pâna când se va recunoaste ca un principiu exterior artei nu poate ramâne valabil decât pentru trecut si niciodata pentru viitor. totdeauna pe noul. capabile sa sintetizeze lucrurile._ se întreaba: "va putea oare stiinta. subit. Teoria). Daca mâine vor observa acest lucru. menita sa înlocuiasca total materia. Cladit din multi stâlpi' ascutiti. Teoria electronilor. Aici se gasesc si specialisti În arta care scriu carti apreciate si bogate în idei adânci despre o arta care ieri înca parea fara sens. Aici. Oamenii care traiesc aici. limita prudentei si pier în lupta pentru cucerirea noii cetati a stiintei. ICI ochi în stare sa priveasca Si car~ sunt. nu au fost de la bun Început acceptate. Vechi plorminte uitate se deschid si duhuri uitate se ridica de acolo. sa'ajunga la solL!tidnarea enigmelor ? Si daca re~seste.". va pieri orice frica. aceasta nesiguranta. Acolo se desfasoara o activitate care scutura cu îndrazneala stâlpii instalati de oameni.de azi sa fie-rasturnata de cea de maine? Iar cei mai temerari dintre ei raspund:"lucrulestededom~niul'. întocmai ca niste 31 . ametiti de întelepciuni straine. "nemuritori". formele Astfel de oameni dotati se 'Întreaba: da~a aceastaîntelep'c1une de alaltaieri a fost data peste cap de cea de ieri. 'care. ca într-un mare oras construit solid dupa . vor disparea. îsi gaseste în momentul de fata constructorii temerari care depasesc. iar aceasta de. care nici nu mai vad. 'va putea cineva sa se bizuie pe raspunsurile ei ?" In aceste compartin1ente exista savanti ~e Înalt profesionalism care-si pot aminti cum fapt~ certe re~unoscute azi de orice academie. În cursul acestei ocupatii. . care nu aud zgomotul" prabusirii. constatam o 'si mai mare confuzie. o parte a zidului gros s-a prabusit ca un castel· de' carti dejoc. Aici. posibiJitatilor. acei specialisti nu observa ca ei ridica barierele nu în fata. a existat înca înaintea ce VII. Înaldoilea r. ci În urma artei. lacare arhitectii si matematicienii spiritului nu s":au gândit. ici si colo. care nu se sperie de nici o Întrebare.i' precis contllrate frica. 'pâna ieri temelia si sprijinul întregului univers. pe drumuf pe care de multa vreme îl parcurge. orbiti de întelepciuni straine. un turn colosal. . . Nu poate exista o cristalizare materiala pentru ceva care înca nu 30 len. adica a electricitatii în miscare. actioneaza forte.. exista ochi În stare sa vad~ ceea Ce stiinta actualq "Înca nu poate explica". Soarele mesterit atât~e artistic este acoperit de pete si se întuneca: unde se +Ifla un înlocuitor pentr~ lupta cu Întunericur? În acest oras traiesc si oameni ~urzi.care l<interna atât m~ivizibile. ma. astazi . Cu ajutorul acestor caqi.cea de. Astfel de oameni . Dar si acesti oameni vor auzi si vor vedea adevarul. 'ca si ceea . înalti pâna Iii cer. 'ei înlatura bariere. ne urcam si mai sus.lui pete... Iar si mais\:ls. ar' fi zguduitdeo incomensurabilaforta. peste care arta. vor scrie noi carti si vor muta rapid barierele mai departe. toate regulile arhit~ctonicesi niatematice. valabila pentru drumul în continuare situat în imperiul non-materiaJitatii. a sarit~de mult. care de astadata trebuie sa ramâna stabile si pentru. dintr-odata.find. Vechiul cimitir uitat se clatina.nu devine posibil' si ca Întelepciunea . loc. . Iar aceasta ocupatie va continua fara' vreo schimpare. si care pun la îndoiala realitatea' materiei. Nu poate sa existe vreo teorie a unui asemenea principiu. si instaleaza altele.

. a Înnodat o legatura solida Între acesti"salbatic" si cultura noastra. Împreuna cu Eusapia Palladino. Mai presupune Blawatszky ca "în secolul al XXI-lea paIJ1ântul va deveni un paradis În compara(ie cu ceea ce este acum" . Teoria teozofica ce sta la baza acestei miscari a fost elaborata de J3. Blawatszky a fost prima care" dupa lungi ani de sedere În India. C. 250). . Doamna H. din procedee deja existente. . repuse Însa În circulatie Într-o forma relativ precisa**. Richet. mai cercet~\i~\ trecute sub tacere.) În sfârsit. de la Înaltimea cunostintelor noastre. în aceasta mai mari miscari spirituale. . sub anumite aspecte. P. Dar . Teozofia d-rului Steiner si articolele sale.din "Gnoza luciferica". chiar daca tendinta'teozofilor " FoaI1e frecvent se foloseste în asemenea de a cre~ o teorie Împrejurari cuvântul * Zollner. Aceste metode mai sunt Înca vii la popoare pe care. acum vreo doi ani. 32 . V. spre a informa publicul plin rapoaI1e perfect obiective despre rezultatele atinse). difelite acadeI11ii i-au Întors spatele. . Între aceste popoare se numara. Leipzig. chestiune una din cele reuneste astazi un mare forma materiala acestei teozofica". \ *** H. practicând comertul cu "ceea ce va place".. Încearca sa se_apropie de problemele spiritului. cunoasterii interioare. Crookes la Londra si mai târziu Ch.cu aceasta afirmatie Îsi încheie cartea. aceste . jertfindu-se în asaltul unei fortarete încapatînate. o organizatie care. numarul . . Cheia leozofiei.nu exista fortareata care sa . la sedinte spiritiste constiincios orga'nizate si recunoaste fenomenele.' din când În când. nu fusese Înca I~ ~cea data stabilita de Kandinsky. creatorul metodei antropologice În problema infraetiunii. de exemplu i'f1dienii care. se constituie treptat uniuni si societati stiin(ifice. În sfârsit. '. care stnntlfice a faptelor el1lgmatlce consacranufortele pot fi nic\ ". nici contestate".'ialistii cei mai pu. pe drumul r ! nu poata fi cucerita".' prezinta fapte enigI~atice savantilor culturii noastre. aceeasi hipnoza careia: În prima ei forma a mesmerismului. oamenilor care nu-si mai p'un nici o speranta În metodele stiintei materialiste cu privire la problemele referitoare la "nonmaterie" sau la o materie inaccesibila . Societatea De aici inainte Începe. spre a gasi un ajutor. 'sub :titlul "Constat faptele. Metodele lor sunt constituite în contrast total fata. care numar de oameni si chiar a dat O" uniuni spirituale prin "Societatea consta În loji care. Pe de alta parte. se arate ca o distinctie Între stiinta umanista orientata antropozofic Ia Rudolf Steiner si teozofia de sursa orientala a doamnei Blawatszky. care organizeaza chiar calatorii de studii În Franta. Societatea de studii psihice.. \\ Pe de alta parte se mareste. FJamlJKuion (chiar si ziarul pruizian Le Marin a prezentat declaratiile acestuia. va astepta sosirea soliei.)fin cuvinte* si explicatii superficial~. Wagnti. . Oricum.soldati care uita de sine. În . Pe lânga alti savanti care se dedica pe cont propriu unor astfel de studii. hipnoza. . Întocmai ca În arta care~si cauta sprijin la primitivi. trece. C. care urmaresc aceleasi scopuri (de pilda. de cele pozitive.simturilor noastre.. În 1889.venit din partea societatii teozofice va gasi omenirea pregatita pentru solia sa: va exista o forma de expresie În care vor putea fi "'-Jnvesmîntate noile adevaruri. "Un nou n1esager al adevarului . Diferiti savanti. În care elevul primeste la întrebarile sale raspunsurile precise ale teozofului. Îsi. teozofia se confunda cu adevaj:ul vesnic***. despre cararile cunoasterii.ri. se Înmultesc sau devin mai des cunoscute rilple din cele pe care stiinta de ieri le Întâmpina cu obisnuitul cuvânt "înselaciune". Max AJtmann.. . . acesti oameni se Îndreapta spre timpuri pe jumatate uitate cu metodele lor pe jumatate uitate. spre a Înlatura din calea ei obstacolele si greutatile materiale" (p. Este indicat astazi sa . Blawatszky. Chiar si ziare. se vad silite În unele cazuri sa-si domoleasca tonul ironic al relatarilor sau chiar sI renunte la ele. ori au fost izgonite ca niste muste sâcâitoare.În cea mai mare parte . .lawatszky În formele unui catehism. Cartea a ~parut Î? limba engleza la Londra. sunt Împrumutate. Dupa spusele d-nei Blawatsz-ky. printre care se afla~si m. fapte care ori n-au fost luate în seama. dar nu le explic". . ne-am obisnuit sa le privim cu mila si dispret. punctul lor de pleca~e.i".~tel. P. de ex. desigur fiindca con~' fruntari si dezbateli 'cu plivire la cele doua concePtii opuse au avut lo'c abia În a~ii aceia.slujnice supuse ale succesului si plebei. Butleroff Ia Petersburg. Lombroso..

I" team a g.:. .seref1ecta' clarînaceste lucrar'i *. . Este vorba de trecerea necesara. "Orbii" etc. i "..IF. Aceste domeniireflecta deîndata' imaginea-sumbra aprezentului si presimt valori careIa început sunt sesizate la dimensiuni infinitesimale. as~cum ni se înfatiseaza eroii stiIizati ai pieselor lui Shakespeare.. un obiect dematerializat care de îndata trezesteîn "ini~a'.folosireacuvârttului.:.' ." .i.. repetarea lui I \ '. iau un bat drept cal sau.-. Acest caracter stimulator al fanteziei spectatorului joaca În teatrul actual un rol . din obiectul care. Ape care îl "slihtim. ..' ". El ne-a condus într-o lume fan" * Printre acesti vizionat! ai deCaderii se numara în primul rând Alfred'Kubin. amenintate sa se înabuse în ceata si ~easupra carora pluteste o forta invizibila. si apoi cu minima atingere a unei ciOIi transforma cavaleristul Într-un cal (Din Kiigelgen: Amintirile unui vârstnic). cofacul din' livada. ramâne totu?i .":' ". vânt.'. din 34 35 .:"" r" '.tiJ. puternicului sprijinaI lui fljietzsche) sunt supuse unei zguduiri. putine inimi deznadajduite învalutte in umbra si noapte.\ '. lipsa de îndrumator.'.I1p. acesta este poate unul dintre primJi profeti.deseneI~. nu sunt oameni din alte vremuri.. dupa fantezia lor.Cele sapte printese".'''. ** Atunci când la Petersburg.:. ' . incertitudinea nestiintei si . rosu. 'stiinta si l1lorala(uItima cu' ajutorul .~' int:rior aAtun~i~ând aUZIm cuvantul copac. " ". el' Însusi a dispus:la una din repetitii... .•. .:c9g~ llsatoar~~." "'.olosuea mdemanatlca' (în functie desimtirea poetiqa) a unui cuvânt.afIpututda5ur~ndun rasPllns Unlli v~snicsi imenssernn 'd~în trebareîlipot '» usortranspune pe obs'ervatorîntr~o dispozitiecal1l sc~p~'..~' rasarind. sub propria conducere a autorului... 'muzica si arta sunt primel~ domenii. .prezent~ITIiscarea spiritualadepro-f>: .n1. "Printesa ' Maleine'\ :.sunetinterior**.Atunci când religia. . Da~ at~ncicârid cuvântul însusi nu poate fi 'vazut si este auzit doar numele'lui. Astfel.ucurialorputin' prematura de. în domeniul literaturii. Sunt pur si simplu suflete tatonând în ceata. . si ·'·si. în timp ce pentru marea multi~~ a oamenilor ele nici nu exista .:'.:. "). îrlseamna doar 6 împrejurare materiala... fiind folosi te în special ca. ~. Aceasta forta se desprinde din . ta de ea.o brlrtliirepoTterisÎvizionâri ai decaderiil11ai'susclts<:rise . N-a considerat deci importanta confectionarea unui decor precis imitativ..-. prin cuvânt.:. Întunecareaatmosferei spirituale" mâna 'distruaatoare. " . ajl.. în care aceasta orientare spirituala se facerealmente simtita.~'. mai bine spus.prinmijloacepur artistice.Domeniile artistice reflecta mareletntuneric care iese· la iveala. cititorul este atras În atmosfera de groaza a unui vid neîndurator. printre care elementele materiale (cetati sumbre. . suprasenzoriala.:. În acest sens scenografi a rus5 a lucrat deosebit de intens si a atins rezultate remarcabile.tica.) portii.' .: )'::.nematerialiste ale sufletu'lui însetat Unul dintre acesti poeti este.'.) joaca un rol mai curând sImbolic. sa se puna În !ocul. în teatrul viitorului. partial (saJ poate înprimui rând). Literatura.lngând si sub aceasta forma 4e sunetfill1lântuirii)a nu. de la material la spirituaL tastica sau.'-~' ': :". Cu o forta de nestavilit. Astfel.unui turn lipsa o simPla bucata de pânza. La rândul lor. au fost reprezentate unele drame ale lui ivlaereriinck.' : "'.-"_:"'> " ""':::.-' ~ -'c--" ': '.âna întinsa. Ia început abia semnalizat. devine denumire. prec u."" . galben.' . sumbra: Intunericul spiritual.b.o formaîiltâmplator materializata a cop~cului. ca si din romanul lui. care. . ca 0m.:"J:. Cuvântul este' un sunet interiof Acest sunehnterior deriva. nopti cu luna. bufnite etc.Maeterlinck e~od?astf~Ide' atmosfera<în' primuÎ rând. puternic. MaeterIinck. Die andere Seite (Cealalta fata). important. si \ cele mai sensibile. mlastini.. Principalui procedeu al lui MaeterIinck sta în .. Pe de alta parte se distanteaza de continutul lipsit de suflet al vietii actuale si se îndreapta catre subiecte si împrejurari care lasa mâna libera stradanii lor si ~ cautarilor . În jocurile lor.:: . se naste îri mintea ascuitatorului 0reprezentare abstracta.ispera-' .. o yibratie. drumul pierdut.~. verde.atrriosf~raspidtualizata" . activa într-o .". ': .. fac din ciori de hârtie întregi regimente de cu· valerie. s '. ~:. iar stâlpii exteriori de sustinere sImt amenintati de prabusire" omul îsi în tbarc e privirea 'dela cele din afara spre sine însusi. cei mai mari fantasti ai tuturor timpurilor. doar de foarte putini.'i. dânq ajuto(si IUil1ina.' ':.' .' în aselasi . ele se întuneca si se încrunta..-. frica de ea constituie lumea eroilor lui Maeterlinck.. A procedat la fel ca si copiii.

cu mijloace personale de mare valom'e . Mijloacele cu adevarat interioare nu-si pierd atât de repede forta si efectul*. . Ar fi'Însa temerar sa afirrriam ca prin definirea aceasta. mai "suprasenzoriaIa" decât emotia creata de sunetul unui clopot. de disperare chiar. ci se limiteaza la exploatarea valorii interioare a !e-nomen ului. Pe de' alta parte. un cuvânt: care la prima impresie ap~e ca neutru capata un sunet sumbru. El ne indica drumul de-a lungul caruia observam curând ca tunetul. de pilda. al unei scânduri cazute. Ceva asemanator a facut în muzica Richard Wa2:ner. Tocmai de aceea este adesea'comparat Debussy cu pictorii impresionisti cOllsiderându-se ca el. L~ fel. forma de arta o poate· folosi si prin care ca se adreseaza suOetului. face din fenomene ale naturii . transformându-Ie în forme pur muzicale. Asupra lui Debussy a avut o mare inOuenta muzica "- l * Acest lucru apare evident în comparatia dintre operele lui Maeterlincksi cele ale lui Poe. sa emane o atmosfera de descurajare. nu pot-suporta sa. ascuns -. nimic despre prezenta lui. În acest din urina ca~. prin fard si·efecte de lumina. o substanta pe care numai aceasta 0\. si aceasta se întâmpla chiar daca nu au stiut . În ciuda punctului 'de contact cu impresionistii. Acest sunet "pur" îl mai auzim poate în subconstient si În acordul cu obiectul real sau. consideratii este nu numai un exemplu pentru faptul ca diferitele arte din zilele noastre Învata unele de la altele si adesea se aseamana În telurile lor. Acest motiv este o modalitate de a exprima muzical o atmo. La acest punct se deschid mari posibilitati pentru o literatura viitoare. de trei. în "Serres ch'audes" (Sere calde). 36 Mulle cxpcrill1cnte au aratat ca o astfel de atmosfera spirituala este fllielnica nUllumai eroilor. prezinta impresii spizituale pe care le culeg adesea din natura. vibratia Înca mai complicata. Celebrele lui leit-motive exprima si ele efortul ~de a caracteriza eroul nu numai prin recuzita teatrala.unai la amplificarea sunetului interior. al unei corzi sonore. dar este în stare sa scoata la iveala si alte însusiri spiri~ ~ tuale. caracteristica muzicii progI:amatice. Debussy nu utilizeaza nici În imaginile "impresianiste" o natatie pe de-a-ntregul materiala.stea într-o camera În care s-a aflat un 0111 sufleteste antipatic lor. prin repetarea frecventa a cuvântului Goc agreat. constituie adevarata substanta a poeziei si literaturii. zdruncinati. În forma embrionara aceasta forta a cuvîntului este deja folosita.mai întîi unul direct sesizabil si apoi unul interior. In sfârsit. fulgerul si. ivindu-se gol numai sunetul pur al cuvântului. va fi uitat chiar si întelesul devenit abstract al obiectului desemnat. ' . În interpretarea lui Maeterlinck. mai târziu abstractizat. uitat mai târziu de tineret) acesta îsi pierde întelesul exferior al denumirii. care are prin urmare doua întelesuri . ( de exemplu cuvântul par) poate. Este aici înca un exemplu de tranzitie a mijloacelor artistice de expresie de la material la abstract. Pcrso:Ulclc scnsibilc. care ajunge sa fie supus unei vibratii fara obiect. i amintesc de "omul negru" al copilariei. luna de dincolo de norii În mers sunt mijloace exterioare materiale care. pe scena înca si mai mult decât În natura.scopul operelor sale. întocmai ca si acei mari pictori. de pilda. Un cuvânt simplu. adica printr-un procedeu pur muzical.interioara necesara de doua. ci fiecarui om. înca nebanuite. cu toate suferintele lui chinuitoare si nervii lui. as spune. În imagini ale spiritului. ci si printr-un anume moriv precis. Asa procedeaza Maetetlinck. Acolo. sunetul pur trec. impulsul acestui muzician spre continuturile interioare este atât de puternic încât În operele lui poate fi de Îndata recunoscuta tâsnirea sufletului sonor al prezentului. semnificatia creatiei lui Debussy ar fi epuizata. de mai multe ori poate duce nu nj. Adevarul atlat În aceste . printr-o folosire adecvat resimtita. de exemplu Debussy. Iar cuvântul." :* .sfera spirituala ce-l precede pe erou si pe care acesta o iradiaza spiritual la mare distanta*. obisnuit. Muzicienii cei mai modern·i. pe primul plan si exercita o presiune directa asupra sufletului.

. •. . .:Bep~ssy ~re vunume' înrudire icutin~rii . 104.L···L . si-a îmbracat aIc~tuirile . . Împotrivi-s-ar * "Die Musik" (Muzica) X. "escroc" si . necesitate interioara lafrLImosul banal.Jrum'os interior este fru~. Celui care.<· } : .-.simtinducse încontinuu'azvârlit ca o [TIînge de teni~ pentru. Extras din Hannonielehre (Universal Edition).a. . Backlin a pornit-o pe terenul mitologiei si al basmeloî. pe plan interior.(MlJ S.cârpaci". Rosetti s-a îndreptat catre Prerafaeliti. Signac: De DeI...este posibil.. (în ger- mana aparut la Charlottemburg.. fireste ca acest frumos interibr .".···. ..'·. În fiecare epoca exista o masura proprie de masurat aceasta libertate.. de fiecar~ data. prelua ca atare forme ale n'aturii...între. exista si aici anumite conditii de care depinde faptul ca folosesc cutare sau cutare disonanta"*. reînvie formele lor abstracte.' nu poate sari nici cea mai geniala capacitate. unde trairile'muzicale nu sunt acustice. epuizata..peac ~eanueste·c1emirare . ci pur sufletesti. în ciucla formei vizibil materiale. Aceasta masura trebuie însa în orice caz epuizata si va fi.a . pe care uneori le prelucra pâna în cele mai mici' detalii (de exemplu lanturi de munti. desparte pe cei doi .rusi". dar se pricepea întodeauna ca. Iar dincolo de limitele acestei libertati.':-'.•. spune în Cursul lui 'd~ annonie: " . Aceste trei nume au fost alese tocmai ca exemple ~aracteristice ale unor cautari în domenii imateriale . Cam în aceeasi perioada luam act de alte trei fenornene complet diferite: 1) de Rosetti si elevul sau Burne-Jones cu sirullorde discipoli. Teoria neoimpresionismului (care se considera o inetodauniversal recunoscuta) sustine ideeade a nu fixa pe pânza un fragment întâmplator luat din natura.• ~oiLSchonberg cauta si el sav epuize:le. motiv pentru care.exista Vnsunetint~rior'inru~·· . orice pas înainte . abstracte în forme corporale materiale. Segantini care.- . de ex.' Si sunE ide.1C'roixau Neo-impressionisme 1910). ·'\. • adversari: reprezentantii "frumusetii" exterioare si pe cei ai. Dllpa telurile idealislc.•. chiar si azi. sa creeze figuri abstracte.' - '.compozitori . ori smulsi dintr-odata de 'p~ teritoriul "noilor sonoritati urâte. pentru a um1a seductiile "frumusetii" mai mult ~aumai putin conventionala. nu este obisnuit cu asâ ceva. L '. plasa care. Renuntînd total la frumosul banal. Acestia sunt cercetatorii interiori* i mosuIobtinut· prin renuntarea ceruta/de o superioara . socotind sacre toate mijloacele care împlinesc scopul autoexprimarii.ei*. Sch6nherg intuieste exact ca cea mai mare libertate.i dit..'. Muzica lui Sch6nberg ne introduce într-unl)ouimpe'riu. '-:--. ·'L.ca.prirnuI.caretre?uiesocotitîi) ./.nticegreselilecare~l ifJdispunades~ape .i• ·>Ls.frumosului" interior. '. p. spre cele exterioare si nu recun<.muzica viitorului". 2) De ~i:icklin. cu urmasullui directStu~k si discipolii lor. Acest. Acest '"facator de reclame".: cew]refractar'câtv. . Eu simt însa.. interioara a si'desc()pent mina de ama noii frumuseti. ca ambii compozitarisunt une-' . e buna de nimic.ac~~st~libertate~·i~r pe.. animale etc. spre deo'sebire de Rosetti.). '. încercând sa. Ascultatorul se simte adesea cje-a dreptul lezat. dar si pietre. îrhprejurari în care. La acest punct. Orice acord. 3) de Segantini ai carui imitatori strict formali alcatuiesc o suita care nu . 38 39 V.····i}·. omul este în' genere înclinat. care pentru arta este aerul liber si neconditionat.·.. îiapafe !1rât.~~treicompozitijJe celor doi ...în pictura .. compozitorul vienez Arnold SchOnberg este astazi înca singur.'..dr~TI1ulspre necesitatea . )( •. poate fi socotit cel mai imaterial artist din seria mentionata. . exterior vorbind..>astecu placere necesitatea interioara (Si aceasta m~i ales astazi!). . nu poate fj totusi absoluta. recunoscut doar de câtiva putini entuziasti. ca. vin la rând cautariIeimpresionistecarele-au înlocuit pe primele.. ascultator: anjlme faptul.: .rân1·.. De aici începe . ci aînfatisa natura întreaga în stralucirea si somptuozitatea..•. dat fiind ca. .SO rg~ki) . ..rv~. 2.·Skriabip. Ultimele se încheie în forma lor dogmatica si prin aspiratiilepur naturaliste. este în aceasta însiruire cel mai "material" din toti.

În ultimele sale lucrari (1911). ca francez fiind dotat în mod special s( admirabil pentru culoare. ba În JOs.culoarea si [oJ]]w. aceste obiecte întocmai ca pe' niste ·9ameni. mai apropiata de mij~oncele picturale pure a pornit în aceeasi misiune cercetatorul noilor legi ale forrnei . A sevedea articolul sau din "Alta si artisti". situata deasupra norilor.CeZ'anne.. Picasso ajunge logic la niIl1icirea. caiet VIII. sau orice altceva) ca punct de plecare. Dintr-o ceasca de ceai el stia sa zamisleasca o fiin\a însufletita S<\. spaniolul Pablo Picasso. tablouri în care nu palpita. distruaerea materialita\ii. întâlnim si alte tablouri.lmeste în fond operele sale unul dintre cei mai mari artisti francezi I'tJ{lderni . ' . alaturi de tablouri de mare vitalitate interioara. gurmanda de puresonoritati m:lodlce ale PICtUfll ~ste atrasa catre o zona rece. Cezanne înalta . dar si sa le cuprinda în forme care vor fi înaltate la ran: gul unor formule adesea matematice. ci toate astea sunt folosite de Cezann. pe plan interior învie. produse în principal de impulsuri de ordin exterior sau de stimuJi exteriori (cât de frecvent te gândesti în asemenea ocazii la Manet !). precum si mijloacele specifice picturii si numai ei . adesea antrenat într-un chip _de-a dreptul furt~nos.IIJ~af. 1909. mai precis spus.. Ghidat de talentul pur personal. . Tocmai aceste probleme constituie p:IncIpala forta a lui Picasso. impresionism~l îi curge înca în vine. Matisse . Acum însa tre~uie ~in nou sa înceapa chiliuitorul drum ba în sus.tblou. sau exclusiv. decât viata exterioara. iradiind armonie. Permanent mânat de impulsul imperios al autoexprima~ii. ..pe altul. ..fonna.natura moarta" la un nivel la care .exterior 'vo~bind "moarte".-culoarea. ~iciodat~ n. dominant.tatii în lumea exterioara.despre care voi vorbi pe larg în paJtea a 'doua a scnem de fata. obi~ctele. atunCI o arunca peste bord si picteaza un ta~lo~ În brun si alb.bussy. Asa se face ca la Matisse.Henri Matisse.PIcasso se napusteste când pe un mijloc tel~I1lc. mat~l:alItatll. nascute din presiunea necesitatii interioare. 40 . Asa îsi si denl. nu foloseste alte mijloace decât obiectul (om.ll. dar nu prin anihilarea ei. Picasso Încearca sa ajunga la constructiv pe calea relatiilor numerice. s-ar pe parea .:. si în aceste "tablouri" încearca sa redea "divinul"*. ci printr-u~ soi de îmbucatatire a partilor componente si distribuirea lor c~nstl~uct~vav suprafata tabloului. a discipolilor sai. . EI picteaza "tablouri". La fel ca si De.u ca?e în I1~rejeleacestui tip de frumusete celalalt panzlan Ilustru. PIcasso .~ vr~a. Daca între aceste mijloace apare o ?r~pastIe.e în scopul alcatuirii acelui obiect purtator al unui sunet pis:tural interior. nu se va putea elibera multa'vreme de genul defrumusete deprinsa. Stia sa le imprime acea expresie a culorii în stare sa se constituie ca pura notntie picturala. cu sonoritate abstracta. În aceste cazuri. ra~inat. nici de cea a unui mar sau a unui copac. În ~hjp ciudat. spre groaza multimii. El trateaza. de cealalta parte a arenei. ~stfel s-a nascut ultima miscare "franceza" a cubismU. IIJuman de !nare. Picasso nu se sperie de nici un mijloc si daca 1Il. Pentru aajunge aici. frumusetea specific franc~za. Acestia erau tocmai pe_cale sa creada ca l-au ajuns din UI111a. Matisse plaseaza centrul de greutate si întreaga încarcatura a imaginii în culoare.~.'. PIcasso pur si simplu face un salt nebunesc si ~ata-]. Pe alta cale. cu toate acestea? sa pastreze aparenta . Nu este vorba de reprezentarea unui om. Doua îndrumari de seama spre un tel de seama.proble~a purei forme grafice îl stânjeneste culoarea.cand . pentru ca avea darul sa recunoasca jJretutindeni viata interioara.lui. sa identifice în aceasta ceasca o fiinta. numit ti.

În felul acesta, diferite' genuri de arta pornesc treptat s~. exprime ceea ce pot exprima Inai bine, fiecare din ele prin mijloacele pe c.aLele detine in exclusivitate. Dar tocmai În ciuda sau multumita acestei separari, nicicând În ultima vreme nu s-au aflat artele ca atare, rhai aproape una de alta decât În acest ultim ~~as al unei cotituri spirituale. I În toate cele aratate se afla germel}ii aspiratiei spre ceea ce este dincolo de natural, spre abstractie' si spre natura interioara. Constient sau inconstient, artistii asculta de cuvântul lui Socrate: "Cunoaste-te' pe tine însuti !" Constient sau inconst)ent, ei se adreseaza trep.tat si În principal materialului ce le sta la dispozitie; îl examineaza si asaza pe cântam] spiritului valoarea interioara a elementelor care se potrivesc creatiei În arta lor proprie. Iar din aceasta aspiratie rezulta de lasine consecinta fireasca - o comparatie a elementelor proprii cu cele ale altui gen de arta. Într-un asemenea caz, cele mai bogate învataminte le ofera muzica. Lasând la o parte câteva exceptii si abateri, muzica este arta care, de mai multe secole Încoace nu-si foloseste mijloacele pentru a reprezenta fenomenele naturii, ci ca mijloc de expresie a vietii sufletesti a artistului si pentru a zamisli viata proprie a tonurilor muzicale.
43

, Un artist care nu-si gaseste telul propriu În imi tarea, fie ea si artistica, a fenomenelor naturii, dar care este un artist creator care vrea si trebuie sa dea expresie universului sau interior, priveste cu invidie cât de firesc si de usor pot f(atinse asemenea teluri În arta - astazi cea mai imateriala - a muzicii. Este de Înteles ca ,un asemenea artist se va' adresa muzicii si va Încerca sa gaseasca si În arta sa mijloace asemanatoare, De aici se trage interesul actual al picturii pentru ritm, pentru constructia matematica, abstracta, precum si actuala pretuire 'a repetitiei tonu'lui cromatic, a felului În tare culoarea este pusa În miscare etc, ' Aceasta co'mparatie între mijloacele artelor celor mai diferite Între ele si acest mod al artelor de a învata unele de la altele pot Învinge s'i avea succes numai daca preluarile de metoda nu ramân exterioare, ci sunt de principiu. Acestea Înseamna ca ceea ce un anume gen de arta are de învatat de la alt gen de arta este felul de a. proceda cu mijloacele ei proprii; trebuie sa învete acest lucru pentru a trata la fel propIiile ei mijloace; conform principiului specific numai ei. Înproc.esul acestei. învatad, artistul nu trebuie sa uite ca fiecare mijloc de expresie ascunde în sine modul de folosire potrivit si ca acest mod de folosire trebuiedibacit. Muzica poate - în folosirea formei - sa atinga rezulta'te la care pictura nu poate ajunge. Pe de alta parte, în anumite aspecte si caractere, muzica ramâne În urma picturii. De pilda, muzica are la dispozitie timpul, extensia În timp. În schimb pictura, prin faptul. ca riu detine avantajul mentionat, poate sa ofere privitorului Într-o, singura clipa Întreg continutul operei, lucru de nerealizatÎn muzica*. Muz,ica, pe deplin emancipata, exterior vorbind, de natura, nu are nevoie sa Împrumute

de undeva din exterior forme pentru limbajul ei*. Pictura este Înca si astazi aproape complet depenc1enta de formele naturale, de formele Împrumutate din natura. Iar sarcina picturii este.astazi sa-si examineze fortele si mijloacele, sa le cunoasca, asa cum muzica o face de mult, precum si sa Încerce sa aplice În scopul creatiei aceste mijloace si fOrte"într-un mod pur pictural. Dupa cum adâncirea unui anume gen de arta În sine îl delimiteaza de celelalte, tot astfel comparati a le reuneste iarasi în aspiratiile interioare. Asa se poate observa ca fiecare gen de arta Îsi are fortele lui proprii, care nu pot fi Înlocuite cu cele ale altui gen de arta. Asa se poate aj unge, În cele din urma, la unirea fortelor specitice diferitelor arte. Din aceasta unire va rezulta cu timpul o arta pe care o putem presimti de pe acum ca adevarata arNi monumentala., Si orice artist care se cufunda În comoriie tainice ale interiodtatii artei ·sale, este un colaborator de invidiat la faur~eapiramidei spirituale ce se va Înalta pâna la cer.

* Câr-de jalnic esueaza Încercarile de a folosi mijloace muzicale pentru a reda forme exterioare o dovedeste inuzica programatica Îngust Înteleasa, Au mai fost facute asemenea experimente si de curând, A imita oracaitul broastelor, cotcodacitul pasarilor de curte, zgomotul unei benzi de tocilarie este desigur o treaba cu totul demna de scena unui varieteu si poate, ca gluma distractiva, avea' efecte foarte
amuzante, Pentru muzica serioasa Însa asemenea excenuicitati ramân numai exemple instructive p~ntru esecurile În-,,iedarea naturii". Natura . are limbajul ei propriu, care actioneaza asupra noastra cu o fOJ1aihvint cibila. Acest limbaj nu trebuie imitat. Daca reprezinti, pe cale muzicala, o curte de gaini pentru a crea o dispozitie unei atmosfeJe "natumie" si a·1 transpune pe ascultator Într·o asemeI]ea dispozitie, apare clar ca sarcina este imposibila si deloc necesara. O astfel de stare de spirit sta la Îndemâna oricarei arte, dar nu prin imitarea exterioara a ci prin redarea artistica a atmosferei În valorile interioritatii ei.

" Aceste deosebiri, ca olice În aceasta lume, trebuie Îlltelese în mod relati.v. Într·un anume sens, muzica poate evita exte~sia 'În timp, iar pictura poate folosi aceasta extensie ..Cum am spus, orice afirmatie are o valoan: relativa.

44

ACT'UNEA CULORII Atunci când îti plimbi privirea pe o paIeta acoperita de culori. tot astfel efectul fizic al culorii va fi uitat. Obiectele însa care ne întâmpina pentru prima oara imediat asupra noastra o impresie· de ordin Copilul resimte în acest fel universul. Numai obiectele· cu care ne-am obisnuit actioneaza superficial asupra unui om cu o sensibilitate mediocra. mai adânci. Sau ochiul este înviorat. ca atare. . De asemeni. aliment picant. Ele sunt. superficiale si nici nu Iasa vreo impresie durabila. Asa· dupa cum la atingerea ghetii nu poti trai decât senzatia ~nei raceIi fizice. Privitorul resimte multumire. . :tot astfel impresia superficiala poate si ea deveni traire.. daca patrunde mai adânc în corp. trezeste si alte senzatii. se calmeaza sau se racoreste la fel ca degetul care atinge o bucata de gheata'. daca sufletul' ramâne absent. rezulta dS1uaefecte principale: 1) Un efect pur fizic. bucurie. odata întoarsa privirea. Oricum toate acestea sunt senzatii fizice care. în plus. întocmai ca si cerul gurii de un. experienta.V. atunci când îmbuca o deIic~tesa. ochiul însusi fiind cucerit de frumusetea si de alte calitati ale culorii. la fel ca un "gourmet". Dar tot asa cum senzatia fizica a racelii ghetii. uitând de aceasta senzatie dupa ce degetul s-a reîncalzit. nu pot fi decât de scurta' durata. pentru . si poate provoca un lant de trairi psihice.

Numai într-un stadiu maiîna1t'de dezvoltai-ea lui se mareste necont6nit cercul acelor însusiri care se refera Ia obiecte si fiinte dh:ersifIcate. Ia fel ca si urechii sunetul înalt si strident al unei trompete.. Moscova. o eJo. ~ i mobilele î~c~ si mai iute.mâncarii. Rosu d~~ ii' . nr. -. v'l emanatoare oamenu. poate da impresia de acru pnn PiC~~~ i I 9~~i l:. 50 a:t~on~aza agitatoric. pp.maiaresi 'prietenoasa..Iar forta prima elementara. ' e dureroase. 1" adica pentru actIUmle el nu efecte fIzIce ale cu vederi( dar si asupra altor numai asupra organu. . 2) Al doilea rezultat important al observarii culorii este efectul psihic al acesteia. Aici se vorbeste si despre suprasenzonaf. r amane_ antenoa. ~are exercita new] OCI un efect neplacut asupra sufletulm.tua . . n:e~. fizica. 65). 1908.'d e pi'lda .sLpnnasem narea _ . devine calea pe care culoarea ajunge Ia suflet.c artedar tOtUSI l 1 pe plan spiritual.deauSpI . iar omul din oglinda nu este unul veritabil. t l doilea efect este într-adevar unul ---. în cele din urma.ca si. indica proxima stabilire a uneI asemenea leo!' . gatitul. elfiecareq/.:·1 'i' . referitoare la ea sunt înmagazinate în creier..' 51 * Dr.!li~ sufleteasca asemanatoare cele! p~~mU1telc ara' pentru ca rosul este culoare~ flacam..:~::are.e c un '='. care trezeste o vibratie sufleteasca . culoarea rosie ~oa~e . . îsi frige degete~ ).vrea s-()upuce. psihica a culorii. 1a . Dar si în. prelungeste . nu suporta îndelung privitul si cauta sa se adânceasca în linistea albastrului l'au verdelui.Dupaacumularea a...iar particularitatea flacarii de a oferi uri spectacol se lupta cu totala indiferenta fata' de ea. caii pot alerga iute si auto- u' Dac aces a tea presupune din rândurile . În'cazul unei dezvoltari superioare. . si dObândeste frica. 'fi 1" drept ~n °am u"sntul ca reslmte g terlzeaza unSuianumit sos întot.cu a. mai calde: rosul de cinabru atrage si stimuleaza ca si flacara pe care omul o priveste Întotdeauna cu lacomie. iar cunostinteI . comparative nu postu e 1911 r 9 Cu si"uranta ca acolo se revista "Muzica". o . iunii de asociatie.Freu en efo· . ~ a cralben .Ochiul se nelinisteste.plicatIeSIpe~tru.' calatracâinii. ba chiar si un. . .:~:s~ r explIcatIe n p unul din pacien~i sai. în I pn ~J. cal e spre 10 as dezvoltati • o ~ .~. poate.. asociatie o alta corespunzatoare pnmel sa provoace pnn r' 'voca o ii De exemplu. lumina es(e atras de ea. Dispare interesul intens. Galbenul strident al lamâiei dupa un interval mai lung provoaca ochiului durere.nupoate provoca decât un efect ce dispare curând dupa încheierea stimulului.ziua.pr~ fi :~. aza mc! o lege generaIV V si L Sabaneiev . ea 'izgoneste întunericul. aceasta situatie efectul cel mai simplu. si înca si mai mult si mai tare de culorile ceIi~ mai deschise. ca lumea 'se afla departe. '. deschIS. poate oferi caldura. aceste obiecte si fiirîtedobândesc o valoare intrinse. nu este întotdeauna unul si acelasi. .:.n()ttaMcâ~ci 'csopilulved . ce e...'\. ' n. '1 A care aceasta culo~ii s~nt ~un~~~~t:i ~~~~~~~a~0~~~~~c din Dresda aso~:.. Ia un nivel inferior al sensibilitatii sufletesti. Deoarece sufletul este în gen~re s~r~ns poate ~ tru devine posibil faptul ca o emotJe PSI:UC~ legat e p'.cestorexperiente. La fel se întâmpla si cu culoarea care. elppa:e c:este pâ~a la .: " u a'uDaca acesta ar fi cazut atunCI a~ g~Sl usor.. 'provoaca un Sunet interior.~~~e imposibil sa fie duse ~âna la capat' t" Tocmai în ceea ce pnveste gustul asemenea exp Icalu. SImt . si respect fatadeflacara)Apoiînvat ca lumina. . cunostinta cu lumina' este rezolvata. ~ri Se poate într-adevar presupun. .. 'acest fel aceasta culoare trezeste âncre e curgan . cum s-ar pu A dIre ct ' dupa u daca este un rezultat asociativ. care autorul observq ca tabelele auzul colorat (p. Doar se stie ca arborii fac umbra. O~hiul este mai mult si mai tar~ atras de culodle deschise. Aici iese la lumina forta .. lb tru"* adica îl simtea ca o culoare na SI negresIt ca "a tas ad~ite si o alta explicatie. torul no~. pe care îl caracrel~teaza despre -'eobi nuit de elevat pe plan .)iectfiirido. d b' u Disjunctia personalitatii ("Universul " 64-65). albastra S-ar pu ea d'ferita si anume ca tocmaI. . uneI ]len A d AIn'. pe lânga fata ei dusmanoasa. ' "lOt :mi~tirea unui alt agent fizic. cll~te . Pe aceasta cale universul îsi pierde treptat farmecul. .spec tacol amuzant. .

atins direct. În acest domeniu a lucrat timp de mulli ani dona A.bel. dImpotriva. verdele cfomoxid. cu ajutorul culorilor (de ex. ceea ce este cazul. iar lumma albastra. fapt tot printr-o asociere de idei) nu va fi suficienta în anume cazuri. elaborând o metoda precisa speciala "de a vedea sunetul În culoare si de a auzi muzical culorile". ~aca se pot observa astfel de efecte si asupra ammalelor SIplantelor. . de gust. poate provoca paralizii te~porare. încât probabil ca nu exista nici un om care sa încerce sa redea impresia galben ului strident pe clapele. rasuna o data cu alt instrunient. în timp ce altele. Aceasta interpretare (de . Ar fi vorba despre un fel de ecou identic celui al unor instrumente muzicale care. catifelate.Ochiul este cioca. proaspat chiar fiind scoasa din tub.c d-n'ei Unkowsky. Aceas'ta metoda-este practicata de multa vreme În scoala si a fost recunoscuta de conservatorul din SI. astfel ca. Chiar si deosebirea dintre rece si cald într-o tonalitate cromatica se bazeaza pe ·astfel de impresii. Sufletul este pianul cu multe corzI. vibreaza În toate componentele si fibrele lor. Exista de asemenea culori care par "moi'~ (lacul de garanta) si altele care dau întotdeauna impresia de duritate ~verdele cobalt. cele mai joase ale pianului sau care sa compare lacul de garanta visiniu cu o voce de soprana*. Pe de alta parte.nul. I~ gener~l ~nsa~ culoarea este un mijloc de a exercIta o mfluenta dIrecta asupra sufletului~ Culoarea este clapa . piuI afectarii adecvate a sufletulu~ ~~~nes~. par lunecoase. Astfel de oameni puternic emotivi seamana cu acele viori bune. culoarea poate parea uscata. .dimpotriva. Artistu( ~ste mâna prin care una sau alta din clape fac sufletul omenes()l sa vibreze adecvat. "Prometeu". su~etul culorilor este ceva atât de precis. prilejuri cu care s-a remarcat ca lumi~a rosie aCtIone~za ca excitant si asupra -inimii. Unele ~ulori pot avea un aspect zgrunturos. Petersburg ca Iar S'kriabin a alcatuit pe cale empirica un tabel paralel ~I tonurilor muzicale si cromatice. În practica.i I suflet-si impresiile acestuia sunt atât de direct accesibile Încât un efect care trece prin gust. Aceasta baza va fi denumita principiul necesltatl1lDtenoare.. atunci explicati a prin asociere este total eliminata. ca org~nism fizic.uI. Sacharin-Unkowsky. S-a încercat în fel si chip sa se exploateze aceasta forta a culorii. ci si de toate celelalte simturi. Preluând aceasta explicatie trebuie. pe care s-a cântat mult si care.. Daca însa procedeul aSOCIerII nu pare îndestulator în cazul acesta. atunci nu ne vom putea multumi cu aceasta explica~ie: nici . Cine a auzit de cromoterapie stie ca lumina colorata poate avea efecte cu totul speciale asupra întregului corp omenesc. În sfârsit. fireste. Este limpede ~e~i . fjz. într-adevar. care poate influenta în întregime corpul omen. * În acest domeniu s-a lncrat mult pâna acum -. întepator. foarte asemanator C\l ta. ajunge de Îndata În suflet si de acolo deschide caile corespunzatoare prin care alte organe materiale pot participa (În cazul no~tru . sa fie luat În consideratie faptul ca vazul este legat nu numai. oxidul albastru-verde). . la· fiecare atingere de arcus. Pe baza asemanarii multilaterale (si pe planul vibraliei fizice a aerului si luminii) s-a· cautat si pentru pictura posibilitatea de a-i construi un sistem contrapunctic. Asa se si Întâmpla. fara afi direct atinse..:supra pSIhICul~I. lacul de garanta). chemând parca mângâierea (albastrul ultramarin închis.în A ceea ce pri:este actiunea culorti . deosebit de importante pentru noi. Skriabin si-a folosit convingator\ pnnclplUl 1ll \ 52 .ochiul). prin flon). s-a Încercat cu succes învalarea unei melodii de catre copii nedotali muzical.es~.si teoretic si practic. Realitatile acestea dovedesc în orice caz ca exista în culoare o forta enorma. Expresia "culori parfumate" este de uz curent..ca annoniile cromatice nu se pot baza decât pe pnncl. folosind-o în diverse cazuri de boli ne:voase. putin cercetata.

• . Forma. portocaliul si rosu} exprima si transmit. Aceste doua citate dovedesc profunda Înrudire a artelor Între ele. pnVlfea crunta ca a lui Ereb. "Oricine stie ca gaJbenul. Aceasta formulare profetica a lui Goethe reprezinta o presimtire a situatiei În care se gaseste azi pictura. 55 .LIMBAJUL FORMELOR '<sr~[CU~ORI~OR. febr. Signac .vezi si interesantul articol de K. si a muzicii cu. . I " Intr-un astfel de om nu te Încrede . În general. 2) Forma.liie sa-si obtina propria tonalitate de fond. 1901). la: ~mtea lu] ca noaptea-i de obscura. În acest scop Îi stim la dispozitie doua mijloace: 1) Culoarea. . .emul În care m~zica nu-siafIa loc . Pe aceasta frapanta Înrudire si-a construit cu siguranta Goethe opinia ca pictura trtb. ideea de bucurie. În cele din urma.• care nu vi!Jreaza la dulcele ei sunet ~ nu~ai bun . "TonUl muzical are acces direct la sufletul' omului. ajungând. Scheffler Notite despre culoare ("Arta decorativa". În special. de vreme ce omul are "muzica În 'el Însusi".asculta muzica f" s] SHAKESPEARE * P. ca reprezentare a unui obiect (real sau nu) sau ca. . gaseste' imediat ecou.VI. el fiul noptii. de abundenta" (Delacroix)*. . situatie care este punctul de plecare al unui drum pe 'iare pictura se va dezvolta cu ajutorul propriilor ei mijloace. a unei . pâna Ia nivelul" artei În sens abstract. .de-hot. la compozitia pur picturala. delimitare pur abstracta a unui spatiu. unde . escroc sitradator.pictura.

care nu . ci doar ti-I reprezinti în . Acest material la inepuizabil. Este. trezeste. fara alte particularizari.* Un rol . proximitate) caracteristicile subiective se modifica (dobândind Un învelis obie~tiv): aici se pronunta consonanta obiectiva. ~e aceea calific acest vaz spiritual drept imprecis. care are un sunet pur mtenor*. O asemenea trecere trebuie adaugata mental. ca o noua sansa spre o noua armonie. . si 2) trebuie delimitat de alte culon .mod abstract. Cu un tri~nghi umplut cu galben.un fei delimitat. în cazul folosirii instrumentului de catre conducator~1 unui postalion. Acest rosu. traind din. La fel se întâmpla cu cercul. ." rioara precisa sau imprecisa. are propriul ei sunet interior. ca valoarea unor culori este subliniata prin unele forme si atenuat~ prin altele. patratul si orice alte forme· posibile*. Acest lucru' are o mare importanta1 în pictura. nu implica nici luat În sine vreo trecere expresa spre cald. pe de alta pare limpede Ca nepotrivirea dintre forma si culoare nutrebui~ socotita ca exprimând o "lipsa de amlOnie". deoarece sunetul interior ramâne tn stare pura. sau rece. Un rosu infinr{nu conceptual sau spiritual. Ne imaginam sunetul.." fi extinsa peste anumite exista decât sub aspect auzi cuvântul "rosu". ci. Rosul pe care nu-l vezi materialmente. ramâne Însa rn fond neschimbat. combinatiile posibile sunt si ele infinite ".pot fi evitate si datorita carora (prin delimitari si. fara Înclinari întîmplatoare ducând la particularizari spre cald sau rece. exercitate de forma asupra culorii. culorilor care tind spre tonuri le adânci sunt accentuate în aceasta tendinta de formele rotunde (de exemplu. albastrul În cerc). sunet pe care ni-l reprezentam legat de cuvântul trompeta etc. poate exista Culoarea nu. deci trebuie sa i se dea o caractenzar~ asa-zis subiectiva. prin poate poate Când ea însasI. un soldat sau un instrumentist virtuoz. pe 'de alta parte. în reprezen'tarea noastra. Un triunghi (fara alte precizari daca este vorba despre un triunghi ascutit. autonom. Acest parfum se diferentiaza În cursul raporturilor cu alte forme. este o esenta spirituala cu trasaturi care fac parte din identitatea ei.. Acest sunet interior seamana cu sunetul. fara deosebirile care intervin fie prin situarea în aer liber sau într-un spatiu încbis.u etc. cu acest prilej.it al rosuriJor posibile. material si în exemplul urmator'cu unde elementul al reprezenlalii ocupa un loc mai 56 . fireste. apoi din nou un triunghi cu verde.suprafete. Se poate observa usor.. asociata culorii în mod fortat. ÎntruCât numarul culorilor si al formelor este infinit. în specificul lor. la neVOIe. o anume reprezentar~ int~. Dar daca acest rosu trebuie redat material (ca în pictura) atunci: 1) trebuie sa posede o anume tonalitate ale~sa din sirul nesfîrs. . cu propriul ei par. Deci aceeasi desfasurare ca cea de mai sus" privitbare la culoarea rosie: O substanta subiectiva în învelis obiectiv. ca un soi de nuantare fina a tonului de royu. nu este în nici . dupa cum mireasma tra"ndafirului nu va putea niciodata sa se confunde cu mireasma violetei.. dobândeste nuante secundare. un cerc cu galben. mare. Forma însasi. e' '.'sonoritatea cuvântului. unpatr~t cu verde.a. culorile ascutite suna. Acest raport de neevÎtat dintre culoare si fe)J'Tna ne determina sa observam efectele. unei trompete sau al unui instrument. isoscel sau echilateral) este o esenta de acest fel. În oriCe caz. Este totusi în acelasi timp si precis. foarte asemiinato." fum spiritual. care se afla obligatoriu pe suprafata imaginii. de un vânator.semnificativ îl are aici si directia în care se afla de pilda tri~ncrhiul d~ci miscarea. dimpotriva. mai puternic daca se asociaza cu o forma ascutita (de exemplu galbenul în triunghi). un' cerc cu albastru. fie ea si complet abstracta si aidoma unei f0l111egeometrice.avem În fata ochilor esente cu totul diferite între ele si cu efecte tot atât de diferite. fie prin asocierea cu alte instrumente. _ aces-t rosu. * Un re~ultat copacul."' fel si actiunile lor. Culoarea nu limite. un patrat cu albastr. . O asemenea delimitare trebuie. Aici se evidentiaza clar reciprocitatea de efecte Între forma si culoare.

influen'tasi capaCitate proprii de a aCtion~ suntpatratuI.expresivcontin!ltul interior al formei**.'. nu trebuie Întelese lucruril~ ad jitteram.zarea . "nu spune nimic". Forma va va sluji. ** Acest termen de "expresiv" trebuie Înteles exact: uneori forma este expresiva chiar daca este potolita. ea nu va depasiniciodat.o vIata c autonbnia. >. pentru el. decurgând de aici. care "sa nu spuna chiar nimic". 'ci este doar un semnal. . '. trap~zul SI toate celelalte forme nenumarate\ din ce în ce maI comnI" este. <face sa vibreze corespunzator sufletul omenesc. \ infinit de fOlme." .a doua limite extreme si anume: 1. • În momentul de fata. . care în acest caz 'slujeste formei drept instrument. 'doua teluri ale ei. Aici se cuvine sa :ne gândini la exemplul mai sus citat cu'pianul. '. . '. ceea ce p~11a l..' .".plicate si care' TIU aua denumire m~tematica . scopului de a material dintr-o suprafata. cauta nea. A te hmIta m excluslv~t~t~ ~a. odinioara idealizare. care. I ! dominat~ fie de elem~ntul material. ci caracterizarea el subhnIata plin eliminarea particularitatilor neesentJale.arat sa dea expresie obiectului desti~aL reprezentarii. tocmai atunci când nu merge pâna la limita ei. de a o Iidica la nivelul ei ideal. triunghiul. expre~ . cele .ci va avea o exis'tenta PllT abstracta.numar. ivita mai mult din motivatii de ordin impreSIOnIst. pe o clapa sau alta (clapa-forma).~oate ~ces~ te fOrme sunt cetateni cu dreptun egale al Impenului abstractiJnilor.cu toata exactitatea: de bme. care nu se poate multumI cu înreaistrarea protocolara a obiectului material. pastr~ o nota de o predominanta elocventa exterioara. Uneori forma ofera cu maximum de expresivitate 'necesarul.undeîn loc de " . Nu exista nici o forma. Însa în ciudâtuturor variimtelor pe care forma lE< poate fmbraca. un . a-fi împuJina mijloacele de expresie.'ciun'obiectreal. ulterIor stilizare. O. .'.· . ca'de altfel nimic pe lume.Aspectul ~xteriotal formei. De aceea. Acest principiu a fost denumit aici principiulnece~ sitatii interioare.în arta vreo forma o nunwi si numai materiala. bontinutulu/ . sau forma decupa un oqiect de a desena acest 2. în as'emenea cazuri. sco~ Înfrumllsetarea" formei or"anice. avea c~ prun.tntenor. Im?reCIZle. stim ca nu exista. In asem:ne cazuri sunetul creatiei.în miezul interior al lucrului. 'armonia formelor nu se poate sprijini decât pe principiu! sensibilizariiadecvate a sufletului omenesc.. Aceasta este . adica nu va indica . indicând directia spre expresia exteriorizata.(trageelementele creatiilor sale. . ~ exclude umanul cel mai pur si.doua limite extreme se afla. "culoare" se scrie "forma":. ~rtistul nu poate iesi astazi la lim~n. îns'eamna a fi rapit de multe poslblI1tap. 'act 'nuD1it. a 58 .~I schematizarii si al stingerii sunetului perso~al . desi era impregnat de caractcr p~rsonal. Pe de alta. prin urmare obiect material pe suprafata." aceste forme reprezmta tezaurul din care artistul îsi eJ. fie de cel ~b~tract. Cele doua fete ale formei sunt. De aceea. sau ramâne abstracta. reactioneaza mai artistic decât sufl~t~l sau care nu doreste sa depaseasca telurile fotogra~lel. Nici nu este po~ibil sa redai. '. "Stlh. forma materiala ..cer~ul..eau. mai bine zis.a impr~c~se . sau de rau artistul este supus ochiului si mâinii sale.În acelasi timp. rombul.. A " * Atunci când o forma nu impresioneaza sau... delimitarea exterioara este total corespunzatoare numai atunci când scoate la iveala în modul cel mai .parte.e ~untpre. adica delimitarea.nsa cu sl~e nsc. Ac:ste form.' ÎntIie aceste . în' care ambele aspecte sunt prezente.. Este 'astfel limpede' ca. ~ Astf~Id~'aIcatuiriabstracte car. " . P~ox~ma tratare s: transformare 59 a formei organice are drept scop dezvalUIrea sunetulUI nu ". poate' fi foarte diferit. artistul este mâna care. a atare.'. iar mâine cine stie cum altfel*. ca delimitare. Cu f~rmeexclusiv si pur abstracte. i * Es~ntialul "idealizarii" se afla În stradania ?e ~ Înf~lIm~seta forma. . Artistul constient însa.

Forma organica nu mai slujeste aici obiectul la Îndemâna. forma singulara poate avea si un accent personal redus. . abandonat pâna la urma. . dupa -' cum s-a mai spus. Forma singulara ~ste construita asa si nu altfel. Compozitia pur picturala urmatoarele doua sarcini: are. sa nu comporte o modificare esentiala a sunetului de baza. chiar si atunci când este total împins în planul al doilea. În a~est caz. organicul poate sustine abstractia (prin consonanta sau ecou) sau o poate perturba. Aici se urmareste respectiv compunerea ca tel definitiv prima sarcina întregului tablou**. organicul În. cu deplina În'dreptatire. Este firesc ca. \ nici Însufletire. abstractia sa ajunga de la sine si tot mai mult pe primul plan si sa dobândeasca rasunet." dizarmonica).' propOl1iile figurii omenesti: n~ numai întreaga figura trebuie sa tinda spre vârful triunghi ului. În acest fel. sunt punctele de plecare ale artistului care-si cauta drumul ce duce de la conotatia "literara" a obiectului la intentia pur artistica (respectiv picturala). aparent. O compozitie romboidala este construita. ci este doar un element al limbajului divin. forma aleasa îsi face auzit sunetul. În dublul sunet (acordul spiritual) al ambelor componente ale formei. pentru ca. un su. Într-o vizibila extensie. de un puternic impuls interior si deyine parca tot mai usoara. sau este identic cu sunetul interior al secundei componente a !. În combinatii variate. ci Însusi scopul artistic proclamat sonor. deoarece a degenerat În fonne academice rigide. aceleiasi forme (a abstractiei adica) printr-o combinare simpla a ambelor elemente. Aceste compozitii mai mici sunt alcatuite din forme singuJare de coJoraturi interioare felurite. bineînteles. acest efort de a prelu~ de la obiecte latura lor expresiva. atunci' ne aflam aici În fata C6zanne a acestui principiu. ' ** Un bun exemplu este aici tabloul "Femei scaldÎndu-se" de Cezanne. Acest drum duce la arta compozitionala . important. Aici forma geometrica este În acelasi timp un mijloc destinat ideii de compozitie În pictura: centrul de greutate se sprijina pe cautarea pur artistica asociata cu puternica consonanta a abstracti ei. în calitatea ei de material constructiv chemata sa serveasca compozitia respectiva si nu fiindca propriul sunet interior al acelei fOime ar cefe-o. inteIÎor. înlocuit cu altul. desi pâna mai ieri se. * O compozitie 60 '. sau poate fi de natura diferita (într-o combinare complicata si poate inevitabil!". 1. În orice caz însa.. cu un numar de personaje umane.net interior propriu care. 2. O examinam intuitiv si ne' întrebam: sunt oare acele personaje absolut necesare compozitiei sau ar putea fi înlocuite cu alte fonne organice. . alegerea obiectului real este de mare importanta. se subordoneaza compozitiei de ansamblu*. În acest fel. construirii acelei forme. din câteva compozitii mai mici. (Triunghiul mistic. fara nici un scop. Folosirea de catre . i) O asemenea constructie de forma geometi'ica este un vechi principiu. ea slujind în pri~1UI râhd restructurarii formei compozitionale mari. dar în asa fel încât sunetul lor interior de baza sa nu sufere? Iar daca da. prin accentuarea puternica a factorului compozitional si pur pictural. În sine Încheiate. pe masura ce forma organica este tot mai mult respinsa. sa zicem. ascundea timid si de-abia perceptibil în spatele cautarilor pur materialiste. Aceasta crestere si în cele din urma depasire a abstractiei este fireasca. care nu mai aveau nici sens interior. În ·acest caz. este. De aceea. Obiectul poate provoca un sunet pur întâmplator care. obiectele. prin oameni. Ceea ce ramâne din forma organica are totusi. pot fi opuse Între ele si totusi pot servi (tocmai plin opozitia lor) compozitiei principale. i-a dat un nou suflu. o compozitie În triunghi. ci si fiecare parte a corpului este împinsa de jos În sus. În cea mai mare masura. triunghiul nu este un mijloc auxiliar În armonizarea grupajului. care. care are nevoie de uman'de vreme ce se adreseaza. oamenilor. de mari dimensiuni poate. si trebuie privita prioritar ca uri element al acesteia.Aceasta imposibilitate si inutilitate (în arta) de <t copia. rapo~tat la forma. De· aceea si modifica Cezanne. Compunerea întregii imagini. sa fie alcatuita. neaparat si independent de compozitia cea Ii1are. elementul abstradintra treptat pe primtl! plan. un numar de obiecte (reale sau eventual abstracte) se subordoneaza în tablou unei singure fonne mari si se modifica În sen'sulpotrivirilor cu acea forma. Crearea unor forme singulare care.

.m par haotlce. mereu identic p~ntru orice întrebaredin domeniul artei si care ar începe prin cuvântul "trebuie": în arta nu exista nici un "trybuie". forme corporaleJotal doua cazuri . . Al' ' m reamllltl exempll:lJ cu pianul In OCUl.aredlspune de aceste t ' I ) Z. A . rmel se o-aseste pura.Si%~~:~~e li:t~t~~it~:a 'a~rtl'SnonoritateaAi e~te ~ai e " A urmare mtr o co p~zlt1e. consonanta celor' douaeIemen te formale (cel obiectuaI si cel abstract). mai mult sau mai ~al p~tm de f putm. independent . Ne aflam aCum în fata întrebarii: darertutrebuiesa renuntam.~:t~l culori{ obiectului sufletul omen~at ~e pl1nclplUlunui Contactlunc. pamament În armonia" !ormel ') nu se poate baza de A ".. ". care-l ajttta sa acumuleze toCmai multe cunostinte de limbaj abstract •si. . om) trezeste în noi o anume vibratie interioara. se compun din trei el Acu A ~ A . 63 ' . A P o rectele).e înfatisea a ' <:. întrebareade mai sus primeste însa acel raspuns vesnic. rel e emente Iar noi t f~ ~ ocolisuri concluzia: si aici 'oaca' " ~agem ara nalitatea:Este deci ]jmped~ ca a/: rol dec:slv fu~ctioment-sunet de acom' e". . În ceea ce priveste a doua problema a compozitiei' .:. m locul naturii s. cer.. oricare dintre cele În ~aual integ~arii formei pur' doar ca c~ sunetul ori replica) sa ramân~' a abstracte. mai ades asemenea forme abstractizate sau abstracte.l~ ansamblu aceasta forma A1Cl vo ab1. tot asa orice obiect reprezentat ima.t. .tra. lplU necesltatll Jnterioare. Pe lânga acest raspuns actual.culoarea"'si' forma" c b' ' ob' t (t~ v " u "o lectul" cet:~alîz:. a cOirei. de unde decurg doua consecinte:' 1.re ~~~ f:~~ ~~~~ se ~~~.sa le stapâneasca.a~libe~a încui~dli-Si 'sufl. 'Mul te d' nemcetat supus acest~i influente m rezultatele ei vor a A A "subconstient'~ (unde v~r ave ' fi' r mane' m creator). Vl rat1l. Si. ceste efecte. fie cu 62 . ua. . . De <:> . acesta poate fi.m msa.'lrenu este Ar trebui deci '" obiect mai potrivit abstractler (pot ' 't A' . însusi.:-. La fel se tntâmpla si cu privitor111ghidat de artist.el patrunde mai'adâncîn acest dome. m fl uenta Omul este A " a psihice. mP~lSOS.Ea fuge de acest "trebuie" ca ziua de noapte. ... . ..m care corporalul este mai mult sau' .i artlstul. (jae f::n~e~:~~~ î.sa~l smulgem din camara noastra de provizii.si' anume crearea uhor forme singulare în vederea constructiei unei compozitii în ansamblul ei .cti:z:atl~.~ct la fel de viu si de .adaugam ca. tul s.ereaoblectulUI (ele. A ne lipsi de posibilitatea de a produce o vibratie ar însemna sa ne diminuam arsenalul mijloacelor deexpreste. . Ia obiect.. mult d' m "constlmta superioara". a fo . corzile pianului (suflet~l) A . daca sunetul ideal se modifica prin combinare C. în general. prin însasi dispufaîn legatura cu. cu atât lumea lor îi devine mai familiaraiar.. care adesea ni se .încompozitie..t f~~" selectia obiectului rezulta ..emereu în schimbare al ~':n l' ' adlca medlUl exterior.u alte forme. fireste. Numai ca în general conditiile sunt mereu altele.creat de 'natura s{ se. cu o lllevitabila forta de . mediul cla elor ( b' u Ulpermuta mereu prin inter'b .în conditii identice. în cele din urma.se cuvine sa mai. o unta cu viata proprie si decuro-ând de aic' 1. Aceasta este în orice caz situatia astazi. . gistic trezeste b astfel de vibratie. ne si Îndeamna de îndata spre un raspuns. l . Du'pa cum orice cuvânt pronuntat (copac. arta este întotdeauna libera. sfatuitorsi arbitru trebuiesa fiesentimentul(intuitia). Ai nVl Jn consonanta trebuI ca.~::~l. lasat pe dlllafara si Înlocuit fie cu arme pur abstracte. . Altele VOr urca A a un e . o aceeasi forma îsi pastreaza mereu aceeasi sonoritate. sa-lazvârlim în patru _ vânturi si sa prezentam integral abstrac~apura?Aceasta este întrebarea care ni se impune de Ia sine iar.tionalcu si ea din princ' S~'l n aces. cucât'artistul foloseste. Cu cat componenta abstracta Într o' .:. .' niJ.e ce~. singufliljudecator.

deplasare a uneia din paqi o va modifica în mod ~se~tiaJ. maI stabil decât acelasi triun"hi asezat. adica îmbinarea.ale ~IJI~ac:lor de expresie vor creste si ele. . cantita. Oricine este insensibil la sunetul interior al formei (al celei obiectuale. bIla.~a fiecarei forme singulare pâna în cele mal ml~I detalu. antrenarea sau ruperea formelor singulare. Atâta vreme cât suntem foarte receptivi numaI f'l. stânjenirea unei forn1e prin alta. dar mai ales al celei abstracte) va Considera mereu un astfel de mod de a compune drept arbitrar si inconsistent. de pilda. ce este secundar cade de la sine si ramâne tIi picioare numai esentialul telul artistic. ' '" \ . In felul acesta. va cadea de la sine si pI~bl~ma ".c~leiasi forme: o repetitie cu adevarat exacta este I~POSIbIla.mregIstram'. Întâlnim aici acelasi criteriu si acelasi principiu pe care pâna acum îl întâlneam pretutindeni ca fiind singurul pur artistic. at~nci ~el se ~modifica si când ramâne În acelasi' ~evdlU (In masura In care pastrarea acestuia este posi- bIla). pe de o parte greutatile a:. In va~e. dominanta obiectuala sau a abstracti ei În aceasta forma singulara pe de o parte. aparent arbitrara.'. * C~ numim mi?care. eliberat de accesorii: "PIincipiul necesitatii interioare".a mal calm. constituie unul din izvoarele unui infinit sir de creatii pur artistice. de asemenea deplasarea. Daca oamenii vor dobândi Însa. o alta . Atunci când trasaturi fizionomice.tei vor creste. de la sine. ordin secundar.i) ~ o receptivitate mai fina si mai puter~Ica.tIv SI caII!atlv .într-acolo mcat este poate ~nai ilsor sa Obtii acelasi ton cu ajutorul unor forme varIate.Nu exista nici un lucru absolut. si anume: cât de învaluitsau de direct este sunetul interior al unei forme date'? Aceasta schimbar: a punctelor de vedere va conduce si ea din no~ si mal de?arte la o si mai mare Înmultire a mijloacelor de ~xpresle. iar pe de alta asocierea dintre formele care constituie formele mari ale grupurilor de forme.. Înlocuita fiind {le una mai propnu-zls artIstica. consecI~I~ . de ex: un triunghi simplu directionat în sus sun. r. impercepti-. directionarea ei În imagine (miscarea). Si aceasta împrejurare merge pâna . În cazul nostru însa tot ceea. Tocmai deplasarea aparent inconsecventa a formelor singulare pe suprafata imaginii se înfatiseaza în 'acest caz ca joc inconsistent de forme. decât sa-I exprimi din nou pr{n repe~area a. si de una anatomica. asocierea dintre fomlele singulare si grupurile de forme alcatuind fonna cea mare a imaginii de ansamblu. si de aceea compOZItIa de forme bazata pe aceasta relativitate va depind. faptul este important mal mult pe plan teoretic.va~I~bllItat.. daca. pe lânga problema pur picturala.supletea unei f0l111esingulare.· ' Prin Ul111are..Iasi timp.prin folosirea formelor mai abstracte sau tot~l abstracte (care nu vor mai fi interpretari ale unei o~Iectualitat.ta de ansamblul compozitiei. de a deplasa formele. schimbarea asa-zisa interior-organica. obhc pe o suprafata. deoarece voalarea reprezinta. forma este deplasata În directia acelUI ~l1edlU De aiCI decurge apoi. apoi pril1cipiile consonantei sau ecoului tuturor partilor citate. Orice fonna este la fel de sensibila ca si u~ nonsor de fum: pâna si cea mai mica. atunci ne izbim. sau diferite pai'ti ale corpului sunt "înregistrate" si deplasate în imagine din motive artistice.· ~. mal statIC. a -combinarii dintre ritmicitate si aritmie pe aceeasi suprafata. atunCI SI acest ~apt va câstiga o tot mai mare Importanta practica.e: ?e variabilitatea compunerii formelor si 2) de . a combinarii formelor abstracte pur geometrice (mai simple sau mai complicate) cu forme geome:65 !~ \ I . Tocmai aceasta posibilitate. Combinarea rostirii voalate cu rostirea dlr~c~~ va oferi noi posibilitati leit-motivelor unei compozltn de forme.._ pe de alta însa bogatia de for:me . o l~ensa putere. \ 64 În lipsa unei asemenea evolutii În acest domeniu compunerea de forme n-ar fi posibila. ce frâneaza intentia picturala si obliga la evaluari de. tratarea egala a grupurilor de forme. a combinarii elementelor voalate cu cele prezentate direct.specti~a. pentru arta. . dar în realitate strict determinabila. formelor singulare.

ar. relativ opac. ~ . este dator sa . atâta vreme cât riatiunea va eXlsta ca atare). Vo'in întelege atunci' . primele doua elemente includ temporalul si spatiul. . cu atât va fi acoperit mai mult sunetul primelor doua si tocmai prin aceasta îngreuiat drumul spre sufletulcontempora. este dator sa .motivatii este formata dm treI nevOl mistice: de . . de elementul stilului epocii. ceeace-i atenua efectul artistic.\. d il' .veacu.duce pe culmile ametitoare ~ep.t~celedin.CeI alartistÎcului . . ramâne •si vesnic viu. cu oamenii timpului ei: si asta pentru c~ era înca· prea puternic legata de acea vreme. .t. prin care .namte seva spune tot mai des în legatura cu stIlul ~lltorului. va conduce.mai mult decât reusea s-o faca demult.pursi vesnic. In ea un potential infinit.ist.~ :"'..pIcturava ajunge Ia I~eal~l cornpozitional . Necesitatea inte~' ~oara )an~st~red~n trfi.spremar~le contrapunct al picturii. permanent pentru toti ?amenII. 'se v~ pune în slujba divinului. De aceea. .. Este îndeajuns sa patrunzI cu privirea spirituala primele doua elemente pent. care în ciuda deosebirilor aparent mari dintre ele. se disc~ta înca mult despre factorul personal In arta.' :r~ - . dIn când În când se spune ca~te '. .ru a-l vedea clar pe al treilea. tant(peveni!!d. . . laolalta . restnctII de timp si spatiu. '. Timpul mi-idiminueaza forta.'v~l~nle ?e ordin interior.: ~e. Demersul evolutiei artistice consta oarecum din desprinderea artisticului pur si vesnic de factorul personalitatii. ca si stilul epocii dau nastere. c~SPiritcreator. FI. are ca efect crearea unui anume învelis. În acest fel.poaral treileGielement. alcatuit din limbajul eP?Cll SI lImbajul natiunii.sa_si .).Ordin mistic. expnm~ propria ~ersonalitate (Elementul personalitatii).at pura. în cursul fiecarei perioade. adica se întrepatrund. .ai. . de-a 1un "'li! 1:> 66 . d. Mereu acelas~g?i~ in:ailibil ..usor si rn. cu atât mai . .'. . .(l~clP1U1U1necesltat1l Interioare. vizibil In ~p~erafIecarui. . ex~n~e PTIn arta specificul artei în general. de 'trasaturiie înca vii ale epocii' si ale personalitatii înfatisate.".e. trebuie sa treaca uneori secole pâna când sunetul celui de-al treilea element sa ajunga la sufletul om~lui.si apoi al Inileniilor. sunt de fapt înrudite 67 1: Fiecare artist este dator.:'.colo~na de templu indian grosolan cioplita este pe deplIn anImata de acelasi duh ca si cea mai animata opera "moderna". .'o • . O sculptura' egipteanane 'emotioneaza astazi cu siguranta . ca slujitor al artei. ceea ce. dominanta acestui al treilea element într-o opera este semnul maretiei ei si al dimensiunii spirituale a artistului.~eaînsasi un material contrapunctic. ci si pe acela al unor frâne.fifesc va gasi drum spre sufletele contemporanilor. J S-a d~scutat si.nilor. (Element al artIstIc~lU1 pur 'si simplu si vesnic. Chiar daca aceste probleme sunt de mare Importanta.:nul. Iar pe de alta parte: cu cât o opera "actuala" este mai bogata în primele doua elemente. 1~1toate popoarele si în toate timpurile. Ea .si.I.rilor . În acest fel. unna indiferente si m()arte. . ca SI o . 2. ceva SI ~ ICL. ele pierd treptat. cele doua elemente nu au numai rolul unor forte contributive.ca arta CU ad~va:. care se afla dincolo de timp si spatiu. ' alb culoarea: . unor forme precise si numeroase. Totusi./. ca fiu al epocii sale.de baza In ar~a. Aceste trei necesitati de ordin mistic coincid cu cele trei elemente necesare ale operei de arta care sunt strâns legate' între ele. Stilul personal. ~ea~expresl~ specificului acestei epoci (Elementtil stilis~ tIc l~.cio facesacreasca neîncetat. 3:-Fiec~re aitist. el nu cunoaste ca element. ceea ce reuseste sa exprime oricând unitatea operei. pentru opera pura si eterna.' '.' Astazi desprindem din aceeasi opera sunetul dezgolit 'al artei eterne. Si mai departe: cu cât al treilea element este mai prezent într-o opera actuala.ec~e artIst. din acuitate si impor~ .o ~~.. . ::::\.

interioara este permanenta Sl neoboSlta rioare.tenoare trecute. în factorii externi. fara oprire. de elementul national). Din punctul de vedere al necesltatll mte68 . adica o\anume forma exterioara subiectiva. nu numai I ca nu a slabit. Si pe de alta parte. ~e pilda.ubiectiv. ca necesar. sa însemne. este prematura. si artis~ tul doreste sa se exprime pe sine si selecteaza ~u~a2 formele cu care are afini~ti. în continutul mistic al artei. Ochiul lui . Un canon al acest~l libertati limitate este: artistul poate transpune în expresle orice forma atâta vreme cât ramâne pe terenul formelor împrumutat~ din natura. mistic vorbind. în detaliile ei. pentru toate vrem!1rile si în mod special pentru azi !). din aria factorului s. nu pot duce decât pe drumuri gresite. careia i se rapeste actuala delimitare exterioara si. izvorul necesitatii interioare.ta.e" sau "nerecunoscute~' si surd în fata teoriilor si dorintelor epocii. se contureaza pana la urma sti1ulepo~ii. nu pot aduce decât neîntelegere. întunecare. de-a lungul mileniilor. "ultimul cuvânt'~. Asa.de expresie a element. daca sunt. interior. Spiritul ~s~ continua drumul si de aceea legile de aZl ale armv~m:l interioare vor fi mâine legi exterioare care vor tral. de stil (si pe lânga asta. cu program.trebuie sa se îndrepte spre viata interioara. "înainteaz. 'nu se afla în exteri~ ar.atât de organic. ca si toate cele anterioare. care se face înteles cu ajutorul factorului subiectiv. în consecinta. numai un caracter temporar.ului forta pe care o d~numim aici necesltate si care. decât un sunet de baza. care. Artistul trtbuie sa fie orb fata de formele "recunos~ cut. ~ ~~:~a a~tazl recunoscuta reprezinta o cucenre a necesltatll 1I1. ramasa pe o anume treapta extenoara a eliberarii. În arta. în sfârsit (si lucrul este de o importanta imensa. Si se vede ca înrudirea generala dintre opere. Cerinta aceasta are însa. necesare..mereu deschis . Numai atunci va fi îndreptatit sa întinda mâna spre oI:icare din mijloacele pem1ise si. iar urechea sa si-o aplece spre glasul necesitatii interioare. si anumite mijloace de' expresie precis specifice unei epoci. o anume forma generala iar m. ca întotdeauna. la alte trepte. în orice caz teoria.gasi într-o opera "principii". pana care. Aceasta libertate actuala a fost asigurata prin lupte si pare. Vointa obiectiv este "interioaraH foloseste azi Necesitatea inevitabila . Treptat. la fel de usor. P~ ' scurt. esteJupta sublectlvl~ tatii cu obiectivitatea. trebuie definita astfel: artistul poate folosi orice faIma pentru a se exprima. ci În rad~cina radacinilor. s-a fortificat din ce în ce mai mult. Pe de alta parte însa. La fel. o asemenea delimitare nu poate fi facuta. în cele din urma. ci . dar nici nu are acea mare importanta care i se acorda astazi. amutire. În ' acest fel se vede. poate si astazi teoretiza la nesfârsit. Toate mijloacele sunt pacatoase daca nu izvorasc din . goana dupa "orientari".". a libertatii. rolul factorului obiectiv. actiunea necesitatii interioare si deci evolutia artel este expresia progresiva a eternului obiectiv prin ~em?~raIul subiectiv.:. ~xterioara actuala. teoria nu premerge niciodata creatiei si nu trage niciodata practica 69 pârghie. nu numai ca nu poate fi realizata intentionat. Si se vede ca dependenta de "scoli". ca cercetarea preocupata efe elementul personal. . numai cu ajutorul acestei necesitati devenita exterioara. pentru multi. Ea este expresia exterioara actuala adica hecesit~t~~. iar artistului îi este îngaduit sa se sprijine cu totul pe bazele interioritatii de astazi. " Toate mijloacele sunt sfinte. 'pretentia de ~. dimpotriva. Artisticul pur si etern are. spre oricare din cele interzise. daca pe aceasta cale se mai . 111 utilizarea lor ulterioara. O epoca vrea sa se reflecte pe sine în întregime. Ambele aceste elemente sunt de natura subiectiva.. Aceasta este singura cale pe care poale'fj exprimat ceea ce apare. sa-si exprime artistic viata ei.âlne o al.a. Este clar ca forta spiritu~Ia interioara a artei face din forma ei actuala numal o treapta spre a ajunge mai departe. încât ar putea fi considerate ca o forma unica: sunetul lor interior nu este.

Acest punct de plecare este aprecierea valorii. ce~a ce s-:ar mal putea numi'sI simtul limitelor. Si pe buna. Întrebându-l cum utiliza maestrul Ins USI ::ng~l'1tek :. nu este nevoie sa ne încurcam încomplicatiileadânci si fine ale culorii. Ulai mari 'pf9bleme ale picturii va Drumul pe care nesiaf1amastazi . . daca ar fi. Ceea ce se afla Îrisa În legatura cu necesitatea interioara era definit ca "frumos". Piper & Co. este prin definitie frumos si. .s-asi încercat si azi se încearca din nou.. disperat de ~nsuc~e~. ~ Marele si . ci sa ne multumim cu reprezentarea elementara a culorii simple. atunci va fi edificata nu atât pe baz~ " legllQr fiZIce (cum. prin urmare. ?unle. care imtrebuie îngropat Artistul care nu-si foloseste talentul este un sclav lenes. notiunea de "matetie". "Necesitatea interioara" nu cunoaste asemenea limite si... puluiriostru . sunt o realitate din afara artistului. rioritate a materialulufcu ajutorul marii balante a obiectivitatii. dupacum trupul se fortifica si se dezvolta prin exercitiu.Mae~trul nu l~ foloseste niciodata. Prin urmare. tot asa si spiritul. ca artistul sa' cul10asca punctul de plecare al acestor exercitii.-.poate .nultilateralul maestru'Leonardo da: Vinci a imaginat un SIstem sau o suita de linguri le.deja incorporate.adica a cercetarii ":'.~terioaraI~isi reprezinta. unUl coleg.es laînceputeste~. "Uratul" este.seîntâmpIainvers. s-~ adresat.. tactul artI~tic -:-calitati înnascute artistului si care. Chiar daca' generala ar putea fi Qbtinutasi pecalepuqeomai ramâne un plus care este veritabilul sufl~t al (deci pâna la un 'punctsi'esenta ei). continua multa vreme sa duca o viata aparenta. De acet:aest~ absolut necesar si deloc nociv. 71 70 . de A.. trad.. de. Prin acest pr?cedeu se urmarea oblinerea unei armonii mecanice. dreptate ..Î~ acest domesi mai al. În lb. prin ela. In vremurile acelea apuse era etichetat ca urât orice nu se afla atunci În directa legatura cu necesitatea interioara. . Editura R. :Niciproportiile celemai sIgur c~lculate. . trebuie sa aiba în orice caz un efect Î' .Ne concentram mai întâi asupra culorii izolate. asupra. talsi. nici cântaririle si evaluarile cele mai fine nu pot duce la un rezultat ex~ct.de ajunge lajusteteaartistica.. pentru luatul culorilor.fundamentul esential al sitatii interioare: Însa.caci tot ceea ce aduce Ia suprafata Î1ecesitatea interioara. Unul din elevii ~Ul Leonardo se chin1Jia c~ folosirea acestui procedeu si. În 'calitatea lui de rezultat exterior al unor necesitati interioare active odinioara si .si mai ales la început.a~tlO~anumaI cu ajutorul lui.s. In acest sen.' . care nu poate niciodata conduce dincolo de limitele "frumosului" unanim recunoscut si doar traditional. aceea. va fi În mod 'inevitabil recunoscut ca atare. pe care le putem denumi linistiti legi sufletesti. mai devreme sau mai târziu. celor ci lucrurile . creeaza adesea lucruri despre care suntem obisnuiti sa spunem ca sunt "urâte". pot fi înaltate Ia rangul unei revelatii geniale.este drumui pe cate exteriorltate*. De primul am nevoie numai ca un Înlocuitor al fonnularii"necesitaln extetioare".de inte. tot asa se întâmpla si cu spiritul. poate fi 'gasita 'de-a ProportiiIesi evaluariIe nu. i-a raspuns co~egul (dm MereJkovsk1: Leonardo da Vinei. asupra oncu]'. Ehasberg. în cele din urma sa ~e ajun~a la ea.pentru caîn'locul ment sa asez~rriun altul. De~arece art~ acp~neaza. prin intuitie.i. Intuitia înnascuta a artistului este tocmai talentul din Evanghelie. sentiIl1entului.aprec~ere dedil~tiva. exista si posibilit~tea de a întelege formu~ larea profetIca a lui Goethe cu privire Ia sunetul de fond în pictura.în cqzul nostru a culorii care. Dupa cum un trup neglijat se debiliteaza si ajunge neputincios.afaradecazul ca insufla p~neasteptate acest plus în creatie.. . MUnchen). * Conceptul de "exteriodtate" nu trebuie confundat aIci cu . asemenea balanta nu. ~i o reali tate. 'în ansamblu.obtinut prin calcul IIlen.problemade . lUI. O astfel d~ grhmatica a-picturii poate fi deocamdata doar presimtita si. . germ. în cubism) cât pe baza legilor necesitatii interioare. doar un concept rutinar care.'nkiodata siobtinut cu ajutoruI'teoriei. i\semeneaproportiinupot fi calculate SI.

Aici este de luat În considerare o schema cât mai simpla. = al II-lea contrast Nearu b 2 Miscari: 1. În cursul careia culoarea calda se va Îndrepta. Excentrice si copcentrfce. Cele doua mari compartimente care ne izbesc de Îndata privirea sunt: 1.luata În general .spre galben sau spre albastru . Culorile Însele. Al doilea mare contrast este diferenta'dintre alb si negru. . excen~ice II oO li Negru concentnce Luminos Alb Întunecat . A doua Întâlnire dintre galben si albastru care contribuie la evidentierea primului dintre marile contraste. orizontale catre privjtor _ . Are loc aici o miscare orizontala. rigida (v. . . sau II. Caldura sau raceala tonului colorat. calda si 1. deci dintre culorile care genereaza cealalta pereche din grupul sunetelor de ba?a: înclinarea culorii spre luminozitate sau Întuneric. d'ar" realizeaza apoi si o alta miscare ce deosebeste puternic o culoare de cealalta: prin acest fapt exprima primul mare contrast În lumea valorilor interio~ ritatii. ca sa spunem asa. forma rigidizata. ci Într-una statica.2. si 2.Este· vorba aici de o diferentiere ce se' petrece. catre privitor. rezulta imediat patru sunete de baza ale oricarei culori: ea este 1. pe . Aceste doua ultime aspecte cunosc si ele aceeasi miscare spre si dinspre privitor. ..caracterizate de aceeasi miscare. Miscarea de rezistenta Rezistenta continua si totusi potentialitate (nastere) Alb Lipsa totala de rezis. Caldura sau raceala culorii este Înclinarea '. iar cea rece se va.lasând-o sa actioneze asupra noastra din singuratatea ei. pe suprafata orizontala. numai ca actst sunet va fi ori predominant material. luminoasa sau 2~ întunecata. ca În cazul galbenului si albastrultii. înclinarea unei culori spre rece sau spre cald este un fapt de incomeilsurabila semnificatie s{ importanta interioara. ori predominant imaterial. dar nu Într-o maniera dinamica. Întreaga problema va fi cuprinsa Într-o forma cât ma( simpla. luminoasa sau 2. Galben ~~~»J ~--Albastru dinspre privitor (spirituale) . Întunecata. sunt la rândul lor:. Ca atare. rece si 1. Tabelul I Prima pereche de contraste I si II (ale caracterului interior ca actiune psihica) I Cald Galben Rece Albastru :::Primul contrast 2 MiscaJi: 1. Îndeparta de el. Luminozitatea sau întunecimea lui. aceeasi suprafata.• (corporale) • .. Tabelul 1). care provoaca miscarea orizontala a altei culori. darîn . În acest fel.tenta si nici opotentialitate (moarte) 2. culoarea pastrîndu-si sunetul de baza.

' I SI negru). irita sufletul omenesc si indica acel caracter al violentei exprimata cromatic.'. alcatuind verdele sunt actiyesi dinamice. Este interesant faptul ca lamâia este galbena (puternic acida). datorita unor circumstante de ordin exterior. deoarece albastrul poate dobândi o adâncime în stare sa atinga limitele negrului. cutia postala galbena din Bavaria.! în sens fizic. ' Deoarece ambele culori. încât un galben foarte închis nici nu poate exista. ar fi împedicat sa-si realizeze aspiratiile si sa-si foloseasca energia.' Acest efect se mareste. întocmai ca un om plin de aspiratii si energie. Cercul altJastru însa. galbenul dobândeste un caracter oarecum maladiv si suprasenzorial. . care. verdele.. ca valoare interioara. . . . prima miscard a galbenului. de omiscarecentrifu. lo' '. dintre galben si alq este reala. .". frâneaza galbenul. Într-adevar." " . . . situatie în care. ajungem la acelasi rezultat.' ". Albastrul. de exemplu. risipirea fortei în ambianta . cele doua miscari opuse se * Toate aceste afirmatii sunt rezultatele unor trairi empiricsufletesti si nu se bazeaza pe nici o stiinta pozitiva.stabilitatea si în cele din urma rewlta griulcare. agreseaza. Rezulta. . : .. când nu si-a pierdut culoarea initiala. daca lucram experimental SI lasam culorile sa-si exercite asupra noastra .imobilitate incapabila de rezistenta (ca un zid pornit spre infinit. ca n1iscare de sens complet opus.saritul peste. Numai ca verdele cupJinde în el galberml si alb astruIsub forrn_a unor forte paralizate. Înrudirea profunda. poat~ fi potentata pâna la o * Asa ac\ioneaza. 75 .ll se gompune din culori care 'nu 'poseda o forta pur activa (dinamica).O sansa o are verdele.. atât de . Aceasta Însusire a galbenului.chiar si asupralQr. Daca Încercam sa "racim" galben'ul (aceasa culoare tipic calda). psihologic vorbind.efectul.limite.llui. dar si a doua miscare . Aici ne aflam în fata unei intensitati deosebite a tonului colorat.zontala si cea excentrica) diminueaza de îndata. . '.1 trage. galbenul. se afla foarte aproape • de verde. Primul cer~ a'greseaza qchiul. ci. albastru si negru pe de alta).cutit). Îi lipseste fiindca griJ.mportanta. tendinta lui iradi-' anta spre privitor si care poate fi potentata pâna la agresiune (prin intensificarea galbenului). la fel. Mai exista.seamana cu acele însusiri ale fortei materiale ce se napusteste inconstient asupra obiectului si iradiaza fara tel în toate dire'ctiile: Pe de alta parte. desparte accentuat cele doua perechi (galben si alb pe de o parte. c~ridîl umbrim cu " negru.. iar pe de alta parte dintr-o . pe de o parte constau dintr-o rezistenta irriobila. Îsi pierde( . îndepartându-se de privitor.. ca si înr4direa dintre albastru si negru. cu tendinta lui accentuata spre tonalitati mai luminoase. el devine verzui si ambele miscari (cea ori. efectul albastrului se potenteaza atunci când mai Închidem culoarea (prin adaosul de negru). daca observam ca galbenu. care' ar putea fi reactivate.ca' cercul. privit direct-(într-o oarecare forma geometrica) nelinisteste.ia si de privitor mod aproape' concret.J ~gale si coloram ?bservam. si una oarecum de ordin psihic care.a<. care în cele' din urma are asupra dispozitiei sufletesti efectul unei insolente si incomoditati*. Acest fapt capata si o mai mare i.Îrttimp ce al doilea absoarbe privirea. prin adao'sul continuu de albastru. În acest fel.La fel se îritâmplasi cu albul. pe lânga aceasta asemanare fizica. puternic spre lumina (alb).. canarul este galben (ciripit. miscare centripeta (ca un Care s-ar retrage în cochilia lUI). . desfasoara o. . înrudind însa-foarte îndeaproape pe cei doi mel11bri ai fiecarei perechi (despre acestea mai detaliat în discutia referitoare la alb . 74 anuleaza 'reciproc pâna la urrnasi ceea ce rezulta est~ o deplina imo~jJitEltesi liniste. putem stabili chiar si pe plan pur 'teoretic efectele spirituale ale culorilor judecând dupa caracterul acestor dinamisme. nesfîrsit de solid si o groap1't fara furid).daca se adauga si diferenta dintre luminozitate si Întunecare: efectul galbenului se potenteaza atunci când mai deschidem "uloarea (mai simplu spus: prin adilOsul de alb). care îi lipseste cu totul griJ.

Înclinarea albastrului catre. Faptul este cunoscut de mult nu numai 1 cu o existenta exclusiv spirituala). Toate framântarile. usor de realizat pe cale teoretica. 1886. este o liniste pamânteasca multumita de ea însasi. de nebunie oarba. "adânc" este atât de mare. Galbenul este culoarea tipic lumeasca. al caror final nu exista si nici nu poate exista. Mai seamana si cu acea risipa nebuneasca a ultimelor energii ale verii în frunzisul strident al toamnei. ale carui variate . sunetul albastrului este comparabil cu cel al orgii. în planul misciirilor fizice: 1. A!bastru! este culoarea tipic cereasca**. iar albastrul . ** În alt mod decât \'ioletul. Ia atb. 2. etc. Gontradietiile pamdntescului trebuie trai te. Se face liniste. centripet spre propriul centru.. cu atât este mai lipsit de sunet. asa cum va fi denumita culoarea ultei'ior. Rezulta de aici culori de o forta extraordinara.!irneni nu li s-a putut sustrage. Histoire de J'art byzantin consid. Cu cât un albastru este mai adânc. risipindu-si fortele în toate directiile. La fel si miscarile din . Ne gândim. Paris. seamana tot mai mult cu minunatele sunete ale contrabasului. *Nu Însa ca linistea verdelui care.. în lumea culorilor. corespunzatoare unor culori diferite. Prin urmare. a ipohondriei. albastrul deschis seamana cu un flaut. În principal la tonalitatea cromatica pura temperata. ci adâncindu-se solemn. Aceasta este încheierea' logica. cu cât 'este mai deschis Ia culoare. în final.intensitate si forta insuportabile pentru ochi si suflet. Apare o adâncire fara de sfârsit a unor stari de spirit grave. ' SI ll1spre centru. II. întrebaIile. caruia i se riîpeste albastruiul linistitor. voI.închis cu un violoncel. O asemenea potentare pare acompaniata de o trompeta acuta în care se sufla tot 'mai tare sau de un sunet înalt de fanfara*. pe masura ce se adânceste. teoretic ~orbind. careia îi lipseste însa cu totul darul adâncimii. nu însa a melancoliei. dupa cum pe vioara pot evolua sunete foarte diferite. pâna când ajunge la linistea tacerii. (În Kondakov. Este culoarea cerului. cu greu ne putem apropia: pe plan inferior.. . la fel ca înaltul cer albastru deschis. încât devine mai intens tocmai în tonurile mai adânci. Racit prin interventi. de dominantele de albastru. Coborând spre negru. trezindu-i dorul de puritate si. cum s-a aratat mai sus. ". dincolo de pi'imântesc. Intrucât însa aceastiiliniste nu ne este cea mai straina dintre toate. ** Niinburile . Miscarile orizontale se anihileaza reciproc. N.382). 76 .. asa cum ni-l imaginam când auzim sunetul cuvântului cer. El nu pemlite adânciri considerabile. !. dupa cllm VOIJ. . ' 77 . galbenul dobândeste. În cunoasterea acestei necesitati sta Izvorul "linistii". Albastrul se acutizeaza greu si nu se poate ridica Ia tensiuni Înalte. se Îmbogateste cu acompaniamentul unei tristeti dincolo de omenesc* *. ecouri interioare mai caracteristice. ci a unui acces de furie. cu atât i se adreseaza omului ca o chemare spre infinit. Acest dar îl poseda albastru!: mai întâi. desfasoara linistea pâna în adâncul sufletului omenesc*. ~ . . În. . procedeu mai putin adecvat albastrului. o tenta maladiva. Iar actiunea directa asupra sufletului plin intermediul privirii duce la acelasi rezultat. dobâl}dind în acelasi timp. galbenul ar putea însemna reprezentarea colorata a dementei. tot asa se întâmpla cu galbenul. p. Galbenul se acutizeaza usor si nu poate coborî la mari adâncimi. Raportat Ia o stare de spirit umana. reprezentarea muzicala. pâna ce le devoreaza complet.. Echilibrul ideal al amestecului dintre aceste doua' culori diametral deosebite una de cealalta da nastere verdelui. se afla inevitabil si pamântescul. princip.. În cazul În care acesta are tendinta de a ilumina culoarea. în legatura cu asemenea paralelisme. în forma cea mai adânca si solemna. iar pe plan muzical la tonul mijlociu fara variatii provocate de vibratii . 'Albastrul îsi * Corespondenlu tonurilor colorate cu cele muzicale este bineînteles doar relativa. distrugând totul.a albastrului. fara plan si limita. el capata un caracter indiferent.l vedea. ta fel se întâmpla atunci când lasam albastrul sai actioneze (în orice forma geometrica dorita) asupra' sufletului. centrifug în raport cu privitorul.f891.nuante pot fi exprimate prin variate instrumente. Lucrul acesta trebuie înteles literal: pe drumul ce duce spre acest "dincolo". de transcendenta. Galbenul seamana cu un bolnav napustindu-se asupra oamenilor. se distanteaza cu nepasare de 0111. dans les millialures. înaltat Ia cer. de turbare. sunt aurite când e~te vorba de împarat si profeti' (deci oameni) si "bleu-cielu în cazul personajelor simbolice (d~ci fiint~ .

întinerit si vesel. de vreme ce omul. ' . Verdelese aseamana cu o vaca grasa. ca si în amestecul mecanic de alb SI negru = Gn IV Portocaliu .primavara .. Daca un tablou pictat În galben iradiaza intotdeauna caldura sufleteasca SelU un tablou în alb~stru apare racoros (sunt efecte active. nu' Chf~aITla mIc. '.si s-a cufun. m conti.!totu~. coborând spre o tonalitate' adânca. verdele absolut este pentru lumea culorilor exact ceea ce.TIua absenta a miscarii este CU uneftct binefacator asupra' oamenilor si obosite." . dupa unanuine'timpde odihna. de primul caz . în directie excentrica' . Pasi~itateaeste calitatea cea mai caracteristica a verdelui semaiad~uga. ' Verde =-a1 ID-Iea contrast primul cont~ast anulat spiritual i . Daca verdele absol ut este scos' din echilib. atunci . Violet '= al IV-lea contrast Provenit din I-ul contrast prtn 1. ca sa spunem asa. elementul activ al galbenului în rosu 2. înviorându-se. toate directiile. foarte sanatoasa. 'dat într-o liniste multumita de sine (v. dar cu un c~racterdiferit. de nimic altceva capabila decât de rumegat si care contempla univ. Prin dominanta de albastru.si par~ absolut. Cât de bine acest lucru si Christos: '"Nu esti nici rece si nici cald:. Tablourile pictate în de.. deveni plicticoasa. culcata în nemiscare. .. elementul pasiv al albastrului în rosu == :::': Portocaliu Violet· .ru. verde con firma aceasta parere. ti spus 78 79 .nuînre gis t~eaza al pasiunii.este d~stinatmiscarii permanente. Tabelul IT).r. este asa-nuitiita burghezie:un element imobil multumit de sine.pe deasupra. miscare în sine (autonoma) în directie concentrica •• Acesta este efectul mult Iaudatului echilibru. De aceea. cade pe gânduri. Miscare în' sin~ (autonoma). devine serios' si. verdele capata cu totul alt sunet. urca spre galb~n. . Nu cere nimIC. limitat în. dar.. ca element al universulUi. Elementul activ patrunde astfel si în acest caz. publicului îngen~ . . Verdele este culoarea principalaa verii.ea mai linistita din O directi e. careia fumul unui soi de ortduozitate si automultumire. = mobilitatea potentiala = imobilitate i Rosu Miscarile excentrice si concentrice lipsesc ci. în universul oamerlilor. = Gn In amestec OptIC . Prin amestecul ~e galben' si-a filcut loc O forta activa. în care natura a depasitperioada de "Sturm und Drang" a anului .ersul cu privirea ei idioata si tocita*. yerdele da doar o impresie de plictiseala (efect pasiv). poate vesnice). c.

iar într-unul întunecat este mai accentuat cel de-al doilea. exprimata material. încât pur si simplu se desprinde de fond~ lpteste În aer si sare În ochi. fara viitor si speranta este sunetul interior al negrului. dupa care Uffi1eaza continuarea. pus pe un fond alb.. este gTiul. în scrisorile sale. . de putina vreme Încoace numita expresie. . care."'f. în întrebarea lui Van Gogh identificam sîmburele "traducerii naturii". fond negru. poate fi înfeleasa. âe adâLlca întristare. plasat între doua culori active. . Este ca tacerea unui trup dupa moarte. Nu în zadar a fost ales albul ca vesmânt-simbol al purei bucurii si. În interior. Iar negrul ca vesmânt de mare doliu. ne apare ca un zid rece. debilitat*.A far~ . cea mai slaba. Î~trebarea daca n-ar putea picta un zid alb direct cu alb. ca însusiri. Tot asa cum în acest ultim caz recunoastem tranzitia de la academism si realism la impresionism si naturnlisl11. . calitati si substante materiale au disparut. deoarece foloseste culoarea ca sunet interior.simbol al morfii. curateniei desavârsi te. întinzându~se la infinit. un neant dinaintea Începutului. apare în ochii unui pictor impresionist-naturalist ca un atentat la adresa naturii. B\V * RosuI de cinabru. Nu este o tacere moarta.Jre un efect atât de puternic. de-o înaltime mijlocie. brusc.. /. îl auzim ca pe un non sunet. adica tendinta de a reprezenta natui'a nu ca fenomen exterior. 80 linistea verdelui. O asemenea întrebare treguie sa para în ochii acestui pictor la fel de revolutionara pe cât pare~ de revolutionara si iesita din comun modificarea umbrelor din brun În albastru (exemplul f2. ca un neant disparut dupa apusul soarelui. este reprezentat ca o pauza de completa încheiere.. cadavru.. ale viorii.tât eVIdent apare elementul dezolant SI Iese 111 rehef lui sufocant. . Negrul este stingere. care lasa totul sa alunece peste el. încheierea unei vieti. În cazul griului mai deschis. Cu câ!acest gri este mai în~u~ecat~ cu a. În termeni muzicali. Acest univers se afla atât de sus în com~ paratie cu noi. griul exprima imobilitatea sp~ranta. Poate ca acesta era ~ul1etul pamântului În perioadele albe ale glaciatiunii. Firest~ ca o culoare ce ia nastere în acest fel nu poate avea nici sunet exterior. Aceasta imobilitate m-e Însa un alt caracter decât i:este ( I '" * Van Gogh Îsi punea. Nu ca pe fondul alb care tulbura sunetul oricarei culori aproape. .. adesea considerat ca o nonculoare (în special din cauza in\presionistilor care nu vad "albul în natura"* actioneaza ca simbol al unui univers din care toate culorile. întrucât prin aceasta pauza a luat forma un anume ceva pentru totdeauna încheiat: cercul s-a închis . continut si nu reprezillta încheierea . ce nu ar prezenta pentru un pictor din afara realismului nici un fel de greutati. în general. ceva care nu participa emotional Ia nici un eveniment. prelungi. riici vibrafie. Albul suna ca o tacere../J' mal t~caracterul :. Ca un neant fara latente. ceea ce ar corespunde oarecum unor pauze muzicale. Aceste doua ultime culori .. De aceea.iar unele se dizolva cu totul si Iasa în urma lor un sunet slab. de netrecut. încât noua nune parvine nici un sunet de acolo.albul si negrul au fost deja definite. pe negru . indestructibil. se accentueaza primul caracter. ei definitiva. albul actioneaza asupra suf7etului nostru ca o prelunga tacere. chiar si cea mai slaba sonor rasuna maiputemic si mai precis. situatie În care. Este un neant tineresc sau mai precis spus. de-a dreptul uluitoare. De aceea. Media de echilibru dintre aceste doua culori rezultata. ca un început de lume noua. Privind lucrurileîn detaliu. dinainte de a se fi nascut. Gliul este lipsit de sunet si imobil. se dizolva. Extelior vorbind este culoarea cea mai lipsita de sonoritate. verdele îsi pastreaza caracterul originar de indiferenta si liniste.. pe . ci de a comunica în primul rând elementul impresiei interioare. . Pe plan muzical. ca o tacere vesnica. pentru noi absoluta .vorit 'cu "cerul verde si iarba albastra"). nemiscare. Coboara în schimb de acolo o vasta tacere care. as desemna verdele absolut cel mai bine prin sunetele linistite. se Încarca puternic cu o forta stridenta. apare opac si murdar. albul. Faptul este firesc dat fiind ca aceste· modificari se obtin cu ajutorul albului si negrului. Galbenul deschis pe alb se debiliteaza.În cazul trecerii de la luminos la întunecat. gramada de gunoi ars.Într-un context luminos. dinamestecul lor mecanic. ci una 1 Încarcata de latente. pe fondul careia olice alta culoare. acelor pauze care nu întrerup decât temporar dezvoltarea unei frazari sau a· unui. si care produsul lor. Aceasta întrebare.

zu rosu U1.A '. rosuI decinabru. Din folosirea necesara a brunuluiJezu1ta o frumusete inte.. ' 1ll cald sau . are un caracter în primul rând material si foarte activ (daca este izolat) si.•.ci. C4Ioar~a se aeris~.mu~t g. In amestecili spirItual dl. . " lmagm m.de ~aranta.:' I':. ' . mai ales interio. ." . ... mcalen Însa . dl~~ctl1le. .' s' 82 . rioara de nedes~ris: re(inerea.. .. în care rosul suna ca un susur de-abia perceptibil. triumf plenar !t. ~cest.ca ' i :ceasta mcandescenta. . . a totUSI caracterul usuratic 'al 17albenuluic' U a 't" . - cuiI'a. nu tinde spre adâncirea tonului. dincolo . Doar prin patrunderea într-un mediu coloristic mai potentat se adânceste sunetul acestui rosu.i d .. Rezulta de aici însa brwwl 'opac. asplr~t1e.Rosul ' asa cum ni' l' .pe'plan interior.. ". " ne . " .." I .. u onslplr Ylm. Sa ne ..nac: ..'.'.e.istenta materiala.:oate.: o pas1U~e mereu la fel de incancfescenta..$ ex. Acest rosu. ~er~le. ~reste stabilitatea senzatiei acu~e a rosului: este c. plem- * Griul. .. ca o culoare fara linii . '. . '. Tabelul II).. care V?Ia s~o obtina prin amestecul de verde si rosu (S' O' eJa) Imstea pe *~ Once culoare poate fi desi "ur ' . . populara. Totusi. )nsistent. dintre . 'a .' cu oare foarte vIe ' '.rpsu. ' .. pe fOrma ei materiala. pr?Vllle..Altf~l. ... dar mai mult pentru sîne}nsusî. Nu'. '. curat."" ' ". '.• 6ate suporta însa. pe plan interior este murdar. imobilitate l' 't D e 1acrOiX preslmtea d . . p~te~~ n~c. unde în aer liber.. fiind cu placere si mult folosit în ornamentica primitiva.stei •parca începe sa iesPire. evitarea "murdariei" înpictura este astazi la fel de iTljusta side marginita" ca si teama de ieri în fata culorii "pure". trebuie niciodata uitat ca toate mijloacele nascute dintr-o necesitâte in1erioara sunt pure: Ceea ce aici apare exterio~ ca murdar este.. contrastul acesta nu este ataAtd '" SI rece ~I calda. cum ar fi rosul de cmabru. . aminteste bucurie.'a si l~~reptata spre exterior. o maturitat~ sa-i •vmla (v.. caracterul cam nebllnesc al galb. asem~nare cu galbenul inijlociu (cuprinde ca pilmle ~ relatt> .. iflcandesc"i~nta jntens acti " .. . poseda.. Comparate cugalbenul. . deoarece negrul cel mort stinge incandescenta sau o r~duce la minimum...sltateaigen~reazao nota puternica'de for constlen~a depropnul ei scop. ve.' J . 'propriul ei sunet interior...- Si aceasta. desi tendinta apropierii lor de om este mult mqi redusa: acest fel de rosu. ~osul îsi dovedeste' c~pacitatea de a~ i '1 pastra relatIv bme tonalitatea de dA' S. l' r. ' l' .' lui..reusm.. rosul englezesc.'. de asemeni.enului lipsindu-i aproape cU desavârsire. e accentuat ca În ca 1 1. os~l.. limpede si puternic. devieri si variante. întocmai ca fierul inCins 1 .. fI~P sa aIba un aspect caracteristicbaza . .. d'" ' ' .. prea putin dinamic.calda a..rece**acelasI ~.. 'i . rosul saturnian si rosulde cinabru se as~am~naîntreele.'nt're' '" '. la fel ca si galbenul... în costume'le p'opulare taranesti.alben) si trezeste senzatia de for. . mai bine racireviohinf~. Deaceea. dur. ' ..r'd'e' SI ros. Un gri asema ii. realizeaza efecte deosebit 'de "frumoase".. pierzându-siîn sonoritateasi' sensuL Sau. .de toata enerl7i~ Inten..' an InterIor c 1 .'. " ".' . care nu poate fi usor înfrânta. uZlcal vorbmd.. O " tudille de posibilitati interioare! " ' .sprintena .. Rosu! deschis si cald (Saturn) are o an~mit . ' .ctioneaza pe pl ' . '. ca orice . ideal .... • ". .nteascu~s~ . . . . de sunetul fanfarelor 'A c~re !uba ~v~necuto~ulei încapatânat. în p modlfican mart. . . Rosul de cinabru suna ca 83 ~a rosul saturn~an... turl1t~ de sin~si o.. Adâncirea prin negru este primejdioasa.-.Ac~s't'fel . în raporturi complementare cu verdele. JnlS e. o fora sl"u:a de sm~.. "rezulta.De aceea este si probabil preferat galbenu."dIn amestecul optic.da nastere c1ita"murdarie'''' pe care în special ' si o'dispretuiesc. paSlvlt mu.. Exista în acest vuiet d6rosllnll interventie a recelui. decizie.'. dar oa~e fi stmsa c? ajutorul albastrului. ar însemna ca ~eea ce ~ste exterior curat.!tr~gica. . din acest sunet exterior dis~ cret se desprinde unul interior. . arde.de latonuriIe cele mai deschise la cele mal lllchls.• ' ~pare s~mpulullel ~P:era..(-.caractensttc. tenta. l'InISttt a" care nu. In stanle colortstice mijlocii. .

când într-alta . Rosul cald. a con. iar în tonurile închise cu sunetele adânci ale instrumentelor de lemn (de exemplu. Ultimele doua culori. Ba chiar apare senzatia ca avem de a face cu un dansator pe sârma. curate de fata. creste impresia de incandescenta. ceea ce corespunde si pe plan spiritual.ulo~i caracterizate adineaori (portocaliul si violetul) reprezinta contrastul al patrulea si ultimul în imperiul cromatic al tonurilor simple. Acest rosu de baza trebuie sa fie însa un rosu rece. sau ca o calda voce de alto ori ca o viola cântând un largo. al fluierului ciobanesc.. relatia de reciprocitate dintre ele fiind. pentru vestimentatia . stins (zgura de carbune!). deoarece caldul rosului nu se poate combina cu raceala albastr. tot asa. este granita care desparte violetul net de rosu sau de albastru***? Ambele c. ci face loc unei presimtiri. Prin acest amestec. bis~rica. Ea seamana cu sunetul cornului englezesc.. îsi poate schimba în mod pronuntat caracterul: în acest caz. trist. ma~ cantabile ale viorii*. m~i înalte. care trebuie sa fie foarte atent si sa se balanseze când într-o parte. Pe de alta parte. care are tendinta de a se îndeparta de privitor. Tabelul. fete pentru vestimentatie. în sens fizic. cu un galben înrudit. alefagotului)**. Culoarea sucului de zmeura se aseamana cu rosul deschis si rece tocmai descris mai sus. adica de complementaritate (v. aceeasi ca a contrastului al treilea (rosu si verde). Dupa cum portocaliuI rezulta din apropierea rosului de privitor.ale clopoteilor (si zurgalailor cavalini) se spune pe ruseste ca "suna a zmeura". primitive. rosul de garanta) se Iasa supus adâncirii tonului (în special prin glazura). devine \ portocaliu. are o anume materialitate si aminteste de tonurile mijlocii si adâncf. fie cu albastru. . adica nu prea grozav. De aceea. întrucât rosul. când este deschis. acest rosu si adâncirea tonului albastru. Rosul "însa. devine si mai rriaterial. prin distantarea lui cu ajutorul aIbastrului. Unde începe portocaliul si se termina galbenul sau rosul? Unde. 84 85 . ca si cum ceva care s-ar fi retras sta înca Ia pânda si ascunde în sine tainica posibilitate de a face un salt salbatic. Ca *"Angelus Domini".ului (prin nici un procedeu). asemanându-se cu un om sigur de " propriile-i forte. *** Violetul are si tendinta de a transforma în mov. dar de o materialitate pura si suna a bucurie juvenila. Rosul rece. Amestecându-Ie. Aici sta si marea deosebire dintre. acest element nu lipseste cu totul. printre artisti circula raspunsul glumet: "complet violet".topirii cu mediul. nu 'au un echilibru stabil. ' . dinamica interna a rosului începe sa 4evina o miscare iradianta. pronuntata zilnic la ora ~miezii si a înserarii (n. fie cu galben.t. curata. scurta rugaciune catolica în cinstea Maicii Domnului. tinere. De aceea si are în sine ceva maladiv. mentine în aceasta culoare si sunetul seriozitatii. rezultate din însumarea Întocmai oricarei culori în fond reci. se intensifica numai prin amestecul cu alb este o cur6are agreata de tinerele. purtatoare de ecouri pasionale ale violoncelultii. intensificat. Violetul este prin urmare un rosu racit în sens atât fizic. chiar si în aceasta situatie. se observa tendinta -lor de a-si pierde echilibrul. unei noi scânteieri de energie. vesele . asa cum se întâmpla cu verdele închis. unei asteptari.tuba si ar putea fi comparat tobei.ce cheama credinCiosii !a rugaciunea * J. dar el~mentul activ dispare treptat cu totul. cu puternicele batai ale "Angelus"*.)espre sunetele succesive pure. Chinezii o folosesc de-a dreptul ca o culoare a hainelor de doliu. Nu în zadar aceasta culoare este considerata ca po'trivita .). Aceasta culoare care. cât si psihic. ** La întrebarea "ce mai facf?". De asemenea. II). rosu} rece (de pilda. Asemenea imagine poate fi usor exprimata muzical prin sunetele limpezi. . femeilor în vârsta. care joaca un rol important în componenta portocaliuIui. rosului. se produce violetul. Si unde începe unul si se termina celalalt? . el trezeste o accentuata senzatie de sanatate si rasuna ca un clopot moderat de . asemanatoare unei siluete proaspete.

Repetitia acelorasi "sunete". cu timpul . exlsta una bazata tocmai pe faptul mai sus precizat.. .cuvintel~ suntsi .sporde'bogatie . respeCtiv literatura) ar contrazice necesitatea unei dive~sitati a artelor.a1te mijloace sta sisansaarteimonumentale. .a tonului.~ altele etc. Tonalitatile culorilor. "sunetul" repetat .în ~cea~ta impo~il?mtate de a înlocui esenta culorii prin . dupa caz. Daca î~~a ni<. aceasta armonie. ca emitatori sau receptori de "sunete"). . bogatie si forta inaccesibile unei singure arte. devine un IJlcru clar pentru fiecare. ar fi realizabile prin dominanta unei. repetitia nu si-ar pierde numai prin acest fapt semnificatia. pnntre combinatiile Joartebogate si diverse. întocmai ca si cele muzical~. prin cresterea contrastelor dintre diferitele arte sat! pe baza consonantei tacute cu . moment prin intermediul unor genuri artistice diferite.. împrejurare datorita careia fiecare gen îsi va demonstra. La fel si sentimentele prin care au fost caracterizate acele culori (de exemplu bucuria. Dupacum s-a spus.lndici relativi ~xteriori ai culorilor. Este limpede ca toate caracteriza~ile acestor culori sim-' ple sunt doar provizorii si elementare. Fiecare ton va putea . dotati . pentru o arta sau alta (activi sau pasivi. tristetea etc. si acel plus esential careîi '1 N V Contrastele ca cerc bipolar = viata culorilor elementare între nastere si moarte.ibziduu cu neputinta deînt. reproducerea exacta a aceluiasi "sunet" în expresii artistice de genuri diferite nu este posibila. Nu acesta este Însa' adevarul.u unpi .rafl1ân~ si un . dar întotdeauna va 86 este propriu. . cuvânt.cel putin exterior vorbind . Chiar daca o asemenea repetitie ar fi iposibila.De aceea. (Cifrele romane reprezinta perechile de contraste) . i anume s ca acelasi sunet interior poate fi obtinut în acelasi . acumularea lor concentreaza atmosfera spirituala necesara maturizarii sentimentelor (chiar si a celor de cea mai 87 . nici atunci o asemenea repetitie n-ar fi de prisos. covânt sau. .i acest aspect n-ar exista. trezind vibratii mult mai fine ale sufle~ t~lui.anume arte. Aceste sentimente nu sunt decât stari materializate ale sufletului.'. . pe lânga acest sunet comun. Japt datorat ÎI1ta n. în primul rând.foarte probabil. Ce disonanJe si combinatii infinite. egale în forta si adâncime cu.).ar fi c'olorat altfel. iamândoar s~mnaie.. daca prinllrmare repetItla aceluiasi sunet În expresii artistice de genuri dife:ite ar reusi sa atinga (exterior si interior) exact aceeasi rezonanta.•• citocmaiesenteiacestuia. tate.. a artei plastice prin.' Aici. Si chiar daca nici asa n-ar fi. adaugândastfel bogatie si forta sunetului comun. ~are nu pot fi traduse în cuvinte. etc. fiindca oamenii sunt. Se aude adesea parerea ca posibilitatea echivalarii dintre arte (de ex.'.sunt de o esenta mult mai subtila.otali.sa-si gaseasca un corespondent în expresia verbala.

acestea fac armonia noastra. o imagine consolatoare si o speranta. se polueaz1i si mai mult. conditie absoluta a maturizarii lor. Un vag exemplu ar fi omul asupra caruia repetarea unor actiuni. partinire. În ger-eraI. gânduri nepro7 nuntate. deoarece diferitele caractere omenesti reactioneaza fiecare În alt fel fata de un mediu artistic sau altul. astfel ca rezultatul unnarit de 'ele creste În intensitate pentru toti oamenii. Se realizeaza tablo'uri (artizanale. În fond straine de noi. reprezinta baza pe care adeseaa fost edificata armonia coloristica. omucideri. josnice. sunt ipostaze ale spiritului. Nu trebuie totusi sa gândim atmosfera spirituala numai În contextul acestui exemplu foarte concret. sunt elementel~. Împletirea . Compozitia întemeiata pe o asemenea armonie este o alcatuire de forme cromatice si * Pe o astfel de repetitie exterioara se ** Exista perioade de sinucideri. sentimente ajunge În cele din urma sa-si exercite puternic influenta chiar daca el este . Lupta dintre tonuri. omenia. Acest efect greu definisabil al fiecarei culori În parte este fundamentul p~ tare diferitele val6ri se armonizeaza. presimtiri.personal . Pe lânga acestea.diferite genuri de arta (si Însumate . ura. Într-âjutorarea. din faptul ca traim Într-o epoca plina de Întrebari. "principii" În decadere. gândurile pUfe si elevate. tot asa cum penu-u coacerea anumitori fructe este necesara atmosfera densa a unei sere._ comportându-se asemenea unei. O atmosfera spirituala este . mari probleme.Sinucideri. gânduri. pentru altii forma picturala.. impulsuri parca sfâsiate nostalgic.pe plan spiritual . Razboiul si revolutia (ultima înniai mica masura decât razboiul) sunt produse. Poate ca reusim. . despre care "nimeni nu stie ". Infiltrarea unui ton colorat. violente.prin amestec . cu sentimente razboinice dusmanoase etc. divers. Aceasta forma de repetitie este Înca si mai puternica.în fondul lor diferite unele de altele. pe cont propriu. grafice cu o existenta autonoma ca atare. invidie. realitati spirituale nascatoare de atmosfera**.~onstitutive ale unei atmosfere spirituale. lanturi sfarâmate si legaturi unificatoare. A existat oare una mai mareata decât cea a crestinismului. desi fiecare gen de arta lucreaza izolat. egoism. ucid microbii si refac o atmosfera respirabila***. Invers... sa receptam operele lui Mozart.plina de contradictii. opozitii si contradictii --:. Nu numai actiunile pe care oricine le poate observa. fortele ascunse ale diferitelor arte sunt.arta monumentala). pe aceasta cale. "patriotism". dar si actiuni complet ascunse. sentimente neexprimate (În actiuni umane). dreptatea sunt re-alitati care. Întocmai ca soarele. dusmanie. echilibrul pierdut. Din cele tocmai afirmate cu privire la efectele culoriior. totusi le percepem ca pe niste sunete ale unor timpuri trecute. Cealalta forma de repetitie (mai complicata) este cea Ia care participa elemente diverse de aspect bazeaza efectele reclamei.a doua culori Învecinate. asupra oricui .invidie si întris. Cu masura cu care masori. ale unei asemenea atmosfere care. dragostea.identica aerului care poate si el sa fie curat sau Încarcat de diferite elemente impure.fina substanta).ala cea mai accesibila (care actioneaza. sacrificiul de sine. altruismul. pentru altii cea literara etc.de acee~ . interpretari si . diferite. vei fi si tu masurat! *** Istoria cunoaste si astfel de vremuri. Ele sunt pentru noi ca o pauza binevenita în vuietul vietii noastre interioare. pentru unii este forma muzic. gânduri nedemne. ahiar instalatii Întregi) Într-un ton local ales conform intuitiei artistice.exceptiile fiind foarte rare). tesaturi groase stropita de primele picaturi de ploaie*. tata simpatie. care a atras pe cei mai slabi în lupta spirituala? Pâna si în razboaie si revolutii exista factori de natura sa spuI bere aerul infestat. În cazul nostru . bucuria Ia norocul altuia. scoase l~ iveala de o necesitate interioara si care. în cadrul unei 89 88 . sau gândurile si sentimentele care pot fi exprimate exterior. neasteptate batai de toba. cu .putincapabiJ sa absoarba intens fiecare din acele actiuni etc. putem trage usor concluzia ca tocmai pentru vremurile noastre armonizarea pe baza unei singure culori este cea m~i putin potrivita. stradanii aparent fara tel.

. plasticizate. pe Maica Domnului într-o tunica rosie peste care este aruncata o manta albastra. În ac_estfel.interferentele dintre culori. ' . a unei anume culori asupra celorlalte. adica prin efortul de a pastra "tablouiui" c.nota pronuntat materiala..dizolvarea culorii uniCe sau rnultiple"reJil1ereapetci de culoare în. principiul artistic cel mai . ci de a o narea uneia asupra alteia.nia: ~n conceptia noastra.spiritual putermc dIntre ele sunt prefera te astazi ca fiind una din armoniile cele mai intens active. Munchen doua expozitii (1910-1911).de exemplu articolul Le Fauconnier în Catalogul celei de-a a gruparii "Neuen Kunstlervereinigung". unit cu aspiratia spre compozitional. cele mai potrivit~. dupa toate probabilitatile. limita.:> rnina~ea petei d~. ciocnirea dintre feluritele culori.irce se pierde În departan intangibile deposibi1itati pur picturale (= cromatice).cl.le timpum. vedea. Asa se'întâmpIa. O asemeneaconditionare Însemna în acelasi timp si o restrângere a posibilitatilor. deter* Cu multe circumstante atenuante de ordin cromatic Frank Br~~gwyn a oferit recent aceasta combinatie în imaginile s. în forma populara sculptufll relIglOase)*.ele~ga fiZIC. pre!ingerea petei dincolo de aceasta. în asa fel încât aceasta sa se configureze înainte de a ajunge la suprafata materiala a pânzei. extragerea sonoritatii uneia din alta. Faptul ~a tocmai "astazi" necesitatea interioara cere un arsenai mfinit de mijloace de expresie. cu al~turarea dintr~ ro?U si albastru. culori care nu s.) încât s-a pastrat pâna astazi în u~ele ve:tigii ale ace~?r v~e~uri (de exemplu.felul cum identificam noi armonia. obiectul real se deplasa spre abstractie. 91 .chip'l~gic. Este rezultatul inevitabil al aplicarii exterioare a unui principiu izvorât din necesitatea interioara. 90 " V. ceea ce conferea picturii o' "." etc. nu trebuie uitat ca exista si alte mijloace de a conserva suprafata materiala. Tocmai Într-un caz ca acesta. din compozitia cu triunghi uri plate a rezultat o compozitie cu tric unghiuri tridimensionale. Acest progresa avut însa imediat drept urmare legarea diferitelor posibilitati de suprafata reala a uneI ~ânze. Armo.decurge de aici si a'socier~a tonuri cro~atice. în acele lucrari de pictura si scu]ptura)colorata populara. deci cu piramide (asa-numitul "cubism"). etc. delimitariIe stricte. culoar~. Efortul de a ~e elibera' de aceasta materializare si restrângere. domi~ CI c. se r~fere la harul ceresc daruit omului pe pamant SI memt sase învaluieîn divin umanul. S-a încercat . Foarte frecvent putem .transpunerea imaginii pe o suprafata ideala. la renuntarea la o suprafata reala. S-ar parea ca artistul d~re: sa. firesc.curgere' prin : delimitare grElfica. decurge logic di~. de a crea o suprafata ideala fa~a a o imobiliza ca suprafata plata.' ?e pilda. Modelarea a fost eliminata. dar tocmai pnn contrastul. trebuia sa duca. p~ baza aceluiasi principiu al anl:iIogic. de o mare si exclusiva importanta. . printre primii. Renuntarea la figurktiv si unul din primii pasi facuti în Pmperiul abstractiunii a avut loc În sistemul de raporturi grafico-picturale prihexcluderea dimensiunii a trei~. * Astfel. A 'rezultat însa foarte curând si miscarea de inertie concentrata tocmai asupra unei asemenea forme si care a dus din nou la împutinarea posibilitatilor. Combinatii "permise" "nepermise". italieni etc. se sprijina în principal ~e pnnciplUL contrastului. Contrastul nostru este însacel aL~ontr~stului interiol~ singurul prezent si care ex. deschid un s.aracterul de pictura pe o suprafata.:ii vor fI alatura te acum culori care multa vreme au u:ecutca fiind dizarmonice între ele.' ceea ce însemna un anume progres:.]mporta~t al tuturor timpurilor.~d~:OrIce ajutor 'lazi perturbare si prisos) al altor' pnnclpll de armonizare ! Ciudat este~ca tocmai aceasta combinatie de rosu si albastru era atat de agreata de primitivi (de vechii O'ermani.

t . apoi plasarea formei pe suprafata./ l' . intersectarea unei f01111e alta sunt exemple suficiente cu în operatia de extindere grafica a spatiului. în consonanta sau contrast.. ceea ce echivaleaza cu extinderea picturala a spatiului.folosi ca spatiu tridimensional. reprezinta unul din elementele cele mai bogate si mai puternice ale compozitiei graficpicturale. care. Unirea celor doua forme de extindere. Chiar si subtirimea sau grosimea unei linii. facând din tablou o fiinta ce pluteste în aer. bine folosita. poate avea tendinta de a porni sau de a regresa. Posibilitati asemanatoare ofera culoarea. poate înainta sau se poate retrage.

si embrionii sunt tratati la fel si joaca acelasi rol social. de azi sa)distrugem cu totul legatura noastra cu natura. posibiJitatea 'sa evalueze culoarea conform ilor criterii. însa pe temelii . rI1ultumindu-ne apoi. Muzica î i c .~amenfiprematur. zguduiri sufletesti prea slabe.~eae:. concomlÎntre1<uintarea ca o for~a . Henr1' R ove Lexem~lu. este() l}lul1c~de lunga durata. aici O paralela cu muzica d . mai torill sa-si cultive si 'sufletul. t s~ ::::a~Clp. ori este doar un talmes-balmes lipsit de logica. unoaste SI e~ gra. cea din d 'l~ es lOIS d'h . dar seva limita În principal Ia zona de suprafata a nervilor. practic la l' nta . sa pornim brutal la eliberarea noastra. in teriori. Sustme .. •. (asa. exclusiv. contnbutle de seama o aduce NouvelIes".~are si prin a firelativoarba. de pilda. 721). armome e la peit)ture receptarea impresii lor venite din afara (uneori fireste si interioara) ci.partiCÎpând astfel activ nu numai la \ Din specificul armoniei noastre actuale dec ' ~~n:S:. faptul :_:1 fo~a au f~st i' pe recut pana nco~stIent. aceasta gramatfca i-a era . care ori nu mai este accesibi1~ întelegerii noastre (ornamentica veche). atunci putem afirma ca'nu ne mai desP?Tt decât putine "ore" de aceasta compozitie pura. principii referitoare la existenta un~I.pl]l. silUca aCt~steaar duce ineVitabil)1: ::~~~.~'p:~:eal~~hI:: fn ~cursul un~r tent. pentru ca va provoca vibratii emotionale. SI~mereu.'. unei cravate sau unui covor. " ar I însa oricarui lucru Sv.e. Frumusetea culorii si formei (în ciuda afirmatiilor estetilor puristi ca si ale naturalistilor care urmaresc în principal "frumosul") nu este în arta un scpp ce-si ajunge siesi. dIrect sAubordonata fata de pâna acum cu!oar:-a }a la mceputul Illceputurilor. Daca Însa ne gândim ca schimbarea spirituala a început sa ia un tempo de-a dreptlll vijelios. ' ace asI rezultat ca 1 d . în fata unor opere de arta aplicata). avea. fauri:ea ar duce. ca sa spunem asa. :/tii~~:. adultii. Vibratia nervoasa exista fireste. nr. Asemenea tentative -. 'unde fiinte cu parti dezmembrate ale trupului sunt asezate la un loc cu nasuri. Daca am începe înca. vulgar vorbind.Tendances et de la musique sont les memes" C.suntem prea putin în stare sa ajungem astazi la trairea experientei interioare a unei compozitii de culori si forme complet autonoU:. cu lingudta lui Leonardo da V' . un univers unde. ca pâna si baza "cea mai soliâa" a vietii spiritului omenesc adica stiinta pozitiva' este antrenata si se afla la poarta disolutiei materiei.C)~data reguli fixe. si ca o forta decisiva în procesul creatiei. degete 95 94 . p msa. i~ictura n?astra s~ a~~ ~~~~o:~ta~~~i~ ~~~ ~: "natura". cu Succes. întocmai perioade m~d de tim.matica. cu variate combinatii de culori pUfe si forme autonome. 35 . asem'?natoare. taI. Ea are o viata in terioara proprie. S-au facut asemenea Încercari O '. A utilizate ca agenti acum oarecu unei fo ~ m rme ""eoveche (de exem- . pomemt. Subordonarea compozitiei metnce era de mult practicata m arta * i.~it::ac~~~~~~~~:i~e :a~put~n decât oricâ:~~~~~ila unui element pictural fU~dar::hnl conturate*. a~ crea opere care ar! arata ca o ornamentica geometrica. Desigur ca nici ornamentica nu este o fiinta cu totul inerta.a~ a ~Ja lllsa ca în pictura 'nu vor exista " mcl.. Tocmai ca urmare a stadiului nostru înca elementar în pictura. 'În plus. D~ca . nu 'numai ochii.

încât îl suportam linistiti În dormitoarele si sufrageriile\ noastre si nu-I rtsimtim mai intens decât o cuvertura de masa brodata cu paralute. tenta legata de o f0ll11a naturala.sursa . Este haosul unui caleidoscop*. cale. atunci naturaletea cerului este si mai pregnanta. se poate vedea În acelasi timp cât de enonna este nevoia de a cultiva aceasta intuitie. cu aceleasi adjective adica. un ornament oriental este.ui.decât natura. african.. luând În considerare punctul Ia care am ajuns. Privita mereu stimulatoare. modifica esential valoarea ei mai este izolata ca un sunet element participativ la o exis- . eventual chiar s-o nimiceasca. în momentul actual. îsi va interioara. De la acest punct. În fo. triste. ne impresioneaza atât' de putin. care. Câteva exemple vor aduce un raspuns oarecum satisfacator acestui al doilea aspect al întrebarii. obiceiul generalizat de a denumi mostre textile ca fiind vesele . Grave. ornamentica are totusi un efect asupra noastra. o Încercare de a crea cu sila astfel de ornamente ' s-ar asemana cu încercarea de a forta cu d~getele deschiderea unui boboc de floare. de exemplu. Serioso. folosite În cele din UIma aproape ca niste hieroglife. . vii etc. Un cer rosu se asociaza pentru noi cu apusul soarel. Sa legam acest rosu . este În principiu necesar si ofera ' Suntem înca. specific. Desiaur ca aici lucrurile depind foarte muil Lie felul În '" care vor fi tratate celelalte obiecte combinate cu cerul " rosu. elen antic etc.!icopac. chip omenesc. obisnuitului efect al rosului izolat. asemenea efecte neputând. de a modifica formele si cu ce culori le putem conex a ? Aceasta libertate poate merge pâna la punctul la care este În stare sa ajunga intuitia artistului. se va dezvolta o ornamentica noua având În proportii foarte j'eduse un caracter geometri.d. si interior vorbind. Astazi însa. De pilda. Oarecum în acelasi fel va arata conexiunca rosului cu u~ obraz pe care aceasta culoare poate indica efect~l uneI emotii a chipului pictat sau care poate rezulta dmtr-un . De aceea au si devenit trep-.fi înlaturate decât printr-o considerabila abstractizare a celorlalte portiuni ale imaginii.de imaginea cerului. Nu fara motiv exista. cu un incendiu sau ceva asemanator.. Este în mare masura posibil ca ornamentul sa-si fi avut odinioara originea în natura (si decoratorii moderni îsi cauta motivele în paduri si câmpii). unde hazardul material si nu spiritul are rol de autor. chiar daca întâmplator si fara vreun plan**. Dar în ciuda acestei incomprehensiuni sau incapacitati de a fi din principiu înteleasa. foarte legali de natura exterioara si I~evoiti sa ne zamislim (ormc!e pornind de la ea. ci este folosita ca izolat.de picioare si boricuri autonome. De aceea" marea întrebare este: cum putem 's-o fac'em ? mai precis spus: pâna unde poale merge libertatea noastra. a unui cal sau a un1.) pentru a determina discursul piesei muzi. tin zmeu chinezesc care a pastrat totusi în forma lui ornamentala o accentuata si precisa' corporalitate. folosite mereu de muzicieni (Allegro. ci mai curând ca niste simbolUIi. solemn sau ameninrator). cu totul diferit de unul suedez. ' ' ** Universul descris este totusi lin univers cu sunetul l~i interior neconditionat posibilitati. datorita . ecleraj speciaJ. rochii. ele pot sa diminueze prin acest fapt impresia de "naturalete" a cerului. • Poate ca la Încheierea acestei perioade de amura care o este a noastra. în ornamentul de calitate fOI~e1e si rculonle naturale nu erau totusi tratate pur exterior. Prin urmare. atunci când nu --abstract. calda. Dar chiar si atunci când am accepta ideea ca nu 'a fost folosita nici o alta . O astfel de în~un:ar~ a rosului cu diferite forme naturale va provosa SI dlfente efecte interioare care vor suna totusi înrudite. culoarea rosie.' severe. Daca însa celelalte obiecte se îndeparteaza foarte mult de natura. * Acest talmes-balmes reprezinta si' el un anu~le fel de viata dar apartine altei sfere. a unei flori. tat inaccesibile si nu mai suntem în stare sa le descifram valoarea lor interioara. _ 97 96 . Vivace etc. Daca obiectele sunt puse într-o legat~ra c~u~aIa cu roseata cerului si corelate cu anume culon potrlVIte lor. este vorba aici de un efect "natural" (în acest caz.

si efecte Între aces.. o disonanta de asa natura.sibilitatea naturala a existentei unui .·. va ramâ. daca Întreaga tonalitate a imaginii este una trista.. deja mentionat. atunci acel rosu al rocQiei va sublinia deosebit de accentuattristetea imaginii si mai ales pe cea a personajului principal. subliniem aici în mod expres ca toate aceste cazuri. Încât nici un fel de sentiment n-ar aproba-o si n-ar exista nici o pqslbilitate de 'n o integra în vreo unitate. sa cufunzi privitorul în contradictii.aseaza în alta atmosfera. . Lucrurile vor arata iarasi altfel. la fel ca În toate cazurile citate... un privitor carenu este în stare sa se aseze pur si simplu În fata unui tablou (si asta mai ales "cunoscatorul de arta"). pot fi modificate.'<iinipotriva. ** Mereu suntem nevoiti sa subliniem ca expresii ca "trist.ne neatins.unei 'evel1tual enecesi ta ti . numai trairea personala * Daca basmul nu este integral "tradus". prin miscarea lui. 'atunci când acelasi rosu va fi folosit În imaginea unui copac. Un peisaj obisnuit. ar forma la un loc cu un asemenea cal. alcontrastului. prin trasaturile fetei'.i poate avea ori efectul . Este vorba aici de niste conventii.fel. natura vazuta prin temperamentul. sa pr. i~r aceasta tonalitate se concentreaza prioritar âsupra personajului ~mbracat În rosu (prin locul personajului În . nu poate. Elementul dramatic rezulta aici numai din includerea rosului În compozitia În ansamblu tragica.rochie poate avea orice alta Un astfel de rosuya' putea avea.unei ciudatenii (deci un efect doar superficial si neartistic) ori al unuibasm* inabil conceput (deci ca o ciudatenie motivata. Iata' deci din nou prezent principiul. Posibilitatile se Întind în siruri infinite. prin ea însasi trista. "pictura".t rosu a1rochiei si percu aceasta culoare si invers. ci cauta Într-un tablou tot ce vrei si nu vrei (imitatia naturii.repr~zii1ta. Cum poate fi înteleasa aceasta "unitate" si Cl. Tonul fuqamental al rosului. sunt grosolane si nu pot servi decât ca indicatoare pe terenul vibratiilor afective fine. Aceeasi perioada mateliaIista a produs iarasi. În toate aspectele vietii.u~ ·. Chiar si sunetul acestor cuvinte nedepl. imateriale. desenate anatomic.. ~ompozitie. De exem) plu. deci si În arta. desi suprafata interioara va ramâne mereu aceeasi. .picturale'i. un caz iarasi total diferit este calul rosu. ci numai În planul necesitatiiinterioare. etc. naturalist niste personaje . cu efect neartistic). stare d. ar slabi impresia diminuarea elementului dramatic* . deoarece rosul. Elementele de constructie ale imaginii nu trebuie deci cautate acum în exterior. cazrosul ar pute<:tfi tratat În sine. exemple etc.oduca efectul tristetii**. O alta culoare. Culoarea se con. sfârsit.cal rosu pretinde neaparat un mediu la fel denenatural. fata cu scopuri materiale. o arâta definirea actualului concept al al1TIoniei. necorporala sau corporala). tmuta capului. impresia de ansambh.inte . culoarea fetei etc.câz deoareceo . asemanare cu basmele cinematogmfice. vesel" etc. Privitorul este si asa prea obisnuit sa caute în astfel de situatii un "sens".putinta sa divizezi o întreaga imagine. Rezulta totu.). anatomie. am mentionat-o în legatura cu folosirea rosului vesm. artistului deci acest t. linistita a sufletului). stire de dispozitie exterioara etc. În. se cuvin privite numai ca valori schematizate .emperament. unitate de ordin sufletesc ca si orice alta notiune reala.e spirit spontâna. Jn conditii obisnuite. Impo. perspectiva. care prin unele puternice efecte compozitionaJe sauJa fel de simplu. sa-I conduci prin toate felurile de suprafete.lmva putea ea exista. 99 _ * Trebuie din nou sa. În care un asemenea cal ar fi plasat: Alt. Trebuie dedus de aici ca este cU. modelate.t9peste deplin cu obiectul si devine un element de <Il actiuneizolatafara·conotatia. sa construiesti pe orice fel de suprafet~ exterioare. '. cel mâi' . atunci când este complet izolat (atingând deci suprafatq de reflectare. dramatica pe care tocmai . I se va asocia Însa valoarea emotiva a toamnei (deoarece chiar si numai cuvântul "Toamna" reprezinta o. abstracta.). printr-o simpla trasatura. 98 a' vietii intco are drept urmare . adica o legatura exterioara între portiunile tabloului.

mai 'întâi. aceasta face o impresie atât de puternica. produc un efect-nervos (asp~ct fiziologic) etc. gândurile si sentimentele lui si nu ne gândim la faptul ca foloseste cuvinte c0111pusedin litere. exista oare o arta privita mai usor decât cea "plastica"? În orice caz. 101 " . culoarea obiectelor inspirate de natura (reala sau i~'eaIa) nu trebuie sa provoace nici Ull fel de efecte narative exterioare sau cu implicatii exterioare. el o considera valabila si prin um1arc: l. Se spune . dezvaluind demer* Aceastli lupta cu atmosfera de basm seamana c'u lupta cu natura. a buzelor etc. ca literele. compozitia sugerând impresia de basm. pur întâmplatoare. fel. mai adânc si mai interiorizat. se 'va dezvolta posibilitatea de a ne exprima prin mijloace pur artistice si va deveni lucru de prisos Împrumutul de forme ale lumii exterioare prjn limbajul interior. sa excluda impresia de basm* si. Si asta. trebuind totusi sa se mentina pe unul si acelasi plan moral..este anihilat. este exterior mai putin motivata. Noi stim ca toate acest~ aspecte sunt cu totul secundare în convorbirea noastra. O miscare foarte simpla. al carei scop este neCunoscut. . Daca scopul unei munci elementare facute În comun (de exemplu. În al doilea rând. fiindca aceasta atitudine cere mai putine eforturi. Cu cât o miscare. ajung în constiinta noastra (aspect psihologic). Pe de alta parte. omului nu-i place patrunderea În adâncul lucrurilor. decât sa lupti cu ea. solemn. cauta fabula. Cât de usor si de frecvent Îsi pune "natura" pecetea pe operele unui . ca În fata unei existente pe alte planuri. de Îndata ce privitorul considera ca se ana Într-o lume a basmelor. ca trebuie folosite momentan ca niste mijloace exterioare necesa~e.-În. Ui1 asemenea efect transpune privitorul Într-o atmosfera pe care.. dar aceasta .rioare a ill1ai!iniin-o cauta si nici n"u-ilasa acesteia libertatea de a aqiol1:l asupra lui. forma care.' 2. artist creator de coinpozitii cromatice. tainic. îi cercetam structura interioara.e drept . pur interior. cu timpul.ca "nu exist. creeaza prin ea însasi un efect semnificativ.acest . ramâne putin sau 'deloc 100 sensibil fata de purul efect al culorilor. sa le atenuam sau sa le potentam În valoarea lor interosu În rioara. sa nu Împiedice În nici un fel pura actiune a culorilor. De aceea trebuie gasita o . pentru a se produce au "nevoie de aspirarea aerului în plamâni (aspect anatomic) si de expirarea aerului din plamâni. forme care astazi ne mai dau prilejtJl ca. forma.am sapatTundem în sutletul omului. de pilda. ochiul ~j1iritului nu cauta ceea ce se exprima prin intermediul acestor mijloace. efectul direct. pregatirile În vederea ridicarii unei mari greutati) este necunoscut. provocilnd o vibratie a aerului (aspect fizic) care prin timpan apoi._ sideratie-. Orbit de mijloacele exterioare. adesea chiar împotriva vointei lui! Este mai usor sa pictezi dupa natura. . nu sunt decât niste sunete functionale care. reusind astfel sa beneficiem si qe efectul direC\:tsi aQstract al operei. pâna În momentul când famlecul a trecut. Atunci" efectul ei ran1âne o pura sonoritate. atâta timp cât scopul exterior. Contrastul (ca cel w vesmântul compozitia mohorâta) poate fi oricât de violent. prin forma'si culoare._ având aceasta nota de basm. al culorii nu mai este posibil: elementele exterioare au usor prioritate' fata de cele interioare. al miscarii nu este cunoscut. când explicatia practica vine ca un trasnet. Obiectele "nenaturale" si culorile potrivite cu ele pot usor dobânqi o tenta literara. de dramatica si de acaparanta: Încât involuntar ramânemnemiscati ca În fata unei viziuni.. practic. de tainica. Într-o astfel de situatie. problema culorii abordata În exemplele noastre nu este Înca rezOlvi!ta. respectiv. Dar chiar si În cazul când acest plan este luat ÎI) con. În orice caz. În general.profunzime este cea a mlastinei. telul operei . Apoi. încerc. Atunci când dUCe}ll o discutie interesanta cu cineva. dar ca esenta con vorbirii sta În comunicarea ideilor si a sentimentelor. el devine imun la vibi'atiile sufletesti puternice . miscqrea. precum si de o pozitie speciala a limbii.a nimic mai adânc decât superficialul". Aceeasi atitudine ar trebui s-a avem si fata de opera de arta. În acest scop. cu atât efectul ' ei va fi mai pur. prefera sa ramâna la suprafata lor.

va începe dansul viitorului. Din miscarile· "lipsite de frumusete". de natura pur sexuala. Dupa cum cele doua elemente de baza ale picturii (forma grafica si forma pictu~aIa) au fiecare viata lor autonoma si se exprima prin mijloace specifice. Din acest motiv. Treptat. la suprafata .1) Miscare muzicala. a artei monuÎ1J~ntaJe. rezulta compozitia în pictura.va fi construil"noul dans". Aceeasi norma a folosirii n.tiI.orice activitate zilnica.. Pe acest principiu ar trebui saJie sii .De acee~ observarea unor astfel de miscari elemerÎt~re de~ine posibila si . cooperarea (sau efectul de contrast) celor trei miscari mai sus pomenite. si de la sine. de prim rang în viitor. plasat. În stare sa provoace si vibratii sufletesti mai nuantate. nu exista "su~eteurâte" . de a se folosi dansul ca practica de cult. Ne aflam În fata necesitatii de a crea o noua arta a dansului a dansului viitorului. astazi la acelasi nivel de vaJoare cu muzica si pictura contemporana. doar un stadiu ne tranzitie. adica. 'nimic enigmatic. ca un al treilea element. Compozitia scenica va fi alcatuita initial din aceste trei elemente: . practica.? sufenigmaticsimoti aparjnmoddeosebit vatia acestui a.co~clitionate a sensului interior al miscarii ca element capital al dansului va actiona si se va tinalizasi aici.folosirii aplicate a misc'arii. dati. tot asa compozitia scenica va putea fi realizata pri n . sedesprind nemijlocit o intensitate nebanuita si o forta vi'e. "disonante"de ordin exterior. a tuturor caracterelor si posibiiitatilor. d~pa. devenite acum dintr-o data frumoase. este un limbaj mult prea naiv pentru vremurile viitoare: el foloseste numai la exprimarea sentimentelor materiale (dragoste. s-ar putea. Fireste ca si aceasta situatie este. tot asa si în dans va fi În curând resimtita valoarea interioara' a fiecarei miscari. În dansul popul~r a acestui element originar.în lumea noastra nu are voie sa exis'te. In orice caz. În urma celor spuse mai sus despre compozitia de pictura pura. Acest lucru s-a întâmplat din acelasi motiv pentru care pictorii cauta ajutor în arta primitivilor. mai observam si astazi . cum.în afara cercului vietii practice:' De Îndata b~ ne amintinI însa ca. actualii reformatori ai coregraiiei si-au 'îndreptat privirea spre forme ale trecutului.) si trebuie Înlocuit cu altul. dupa cum din combinarea acestor elemente. sensul practic al mifcarii elimina sensul. În care mai cauta si astazi sprijirt. abstract al acesteia. ambele aplicari practice au dobândit <> coloratura artistica. De aici . 3) Miscare artistic coregrafica. Întregul sens interior al miscarii in timp si spa. frica etc. functionala. 2) Miscare picturala. În gânduri abstracte. singurul mijloc de a epuiza' "întteaga semnificatie. În plus. . Necesilatea aparuta mai târziu. dezvoltata de-a lungul secolelor si Încheiata cu limbajul miscarilor de balet.0ri~inea dansului este. în dans ca si În pictura.'Asemenea ca~~ de 'usor atunci cândsuntemcufup vafi sazvârlitapeste bord ca si si nici â IT1isCarii:iar demerspl tul Iiterar)dec1arat inutil si La muzica sau în pictura. cu evidenta prezenta. 103 . Asa s-a nascut legatura creata delsadora Duncan între dansul grecesc si dansyl viitorului. va dobândi de îndata si functia de a încarna. Astfel de gânduÎi rup omule! .1. va întelege fiecare ce am '\rut sa spun cu privire la triplul efect al miscarii interioare (= compozitie scenica). ramâne ca sa spunem asa. Trebuie sa fie si 102 Acest dans al viito'rului. Acest limbaj este accesibil astazi numai unui public restrâns si Îsi pierde tot mai mult c1aritalea. interesul pentru miscare cade imediat. compozitia scenica.în cele doua ari~ citate orice sunet si asoCiere de sunete sunt 'frumoase (= functionale)daca izvorasc dintr-o necesitate interioara. înlocuita fiind frumusetea exterioara p'rintr-unainterioara.

este decât un diclionar. si pâna la granita din stânga si dincolo de ~. 1899. Berlin.' Încercarea lUI lui Skriabin. Tocmai acest ~ltim procedeu a fost deja utilizat de Arnold Schonberg Jil cvarl~l~le sale. Delacroix spune.. si 2) cum trebuie. largimea. în momentul actual. pentru :lrtist.tocul este pus.. Acest drum se afla între ~OUf:T. despre care am mai vorbit de a se ajunge pâna la granita din dreapta si . (N. destinate unui scop creator. ca. acesta va fi caIClLizit. corespunzând si . la fel. : 105 ** .întreg": un asemenea întreg însu nu-l poale gasi în natura. O. natura ill!. pornesc din una si aceeasi radacina: din apelul categoric al necesitatii interioare.B. dincolo de ele. la dreapta.tre. Astazi este ziua unei libertati care nu poate fi conceputa decât în vremea de germinatie a unei mari epoci*. ci este rodul p. :lI suflului unei i!1spirate respiralii divine. de pilda.opriului sau spirit sau. exist<Înd în si dincolo de acele granite. !) Este îns:1 stapânul ei. p. în 1a\a oridirui pionier. pe deplin emancipata. Artistul doreste ~a se adreseze lumii printr-un .est drum.sirer. întrucât supune aceste mijloace terestre unor intentii de ordin superior. v. dar si iden· ' riqilre . ea. fantasticul materiei celei m'ai dure). Intre aceste limite (aici parasesc drumul' . lntâlnim si la pictoti asemenea gânduri. iar la stânga realismul pur (adica un fantastic superior .-:. De exemplu. abstractia pura (adica o abstractie înca si mai propuntata decât cea a formei geometrice). Din exemplele mai sus examinate. prea tare inhibata. t903. epocii noastre este nu numai egal în valoare cu abstractia. Bruno Ca. atunci când acordul exterior este folosit în sensul acesta.a culorii în aspect "c9rporal" (fantasticul) . adâncimea. Totodata (si probabil numai astazi). articolul Despre prolJlerilil fonnei în almanahul "der Blaue Reiter" (Piper. (1uriwJ. Wilde spune: "AM încep~ de acolo . deasupra naturii si ci poate trata conform scopurilor lui mai înalte. tedtoriile purei abstractii si ale purului realism . bogatia posibilitatilor si.. deoarece toate aceste posibilitati. (d~ a potc~lla efectul tonului muzical prin actiunea tonucromatIc corespunzator). Goethe spune: !"Artistul se afla liber în spirit.de fOlme exte- depali. ca principiu general. o încercare cu totul elementara. a trei elemente ale compozitiei scenice mai pot fi foIosite si procedeele urmatoare: tonul contraSta~t aqiunea alternativa a autonomiei particulare a fiecarui~ dintre elemente sau folosirea autonomiei depline (desigur exterioare) a acestor elemente etc. pis'.. d:lca vreli. Pornind de la opera lui Henri Rousseau. exista posibilitatea 104 Îndeosebi literatura a exprimat de. care se întind. Sa n~ imaginam dsadar noul univers nascator de bucurie al celor trei putern iec marete elemente. prapastii de nemasurat.cu o mâpa infailibila de acelasi conducator _ principiul necesitatii interioare. reprezentând numai una din modalitati.. 684). Pentru noi este însa important în ce situatie se alla astazi acest principiu si pâna unde putem ajunge mâine '" Cu privire la aceasta problema. schematizarii) se afla. Sunt ncvoitaici sa renunt Ia dezvoltarea în continuare a acestei importante teme. 246). rezulta: 1) unde se afla drumul catre pictura. la urma unnei. facându-le utile acestora.pentru' C'I. a CU!~f1J 1J1 forma "geometrica" (ornamentica). Aici se si vede cât de mult câstiga în putere SI Importanta acordul interior.ZUJ de fala. În acelasi timp însa. Este sclavul ei. utl1Jzareil_ -mai reala. în schimb sunt cauzal legate de trecut si de viitor. mult acest principiu. Goethe. de 3 (:i:. Cititorul va trebui sa foloseasca principiul referitor la pictura. ed. ca o plasa nesfârsita strabatând scc~l~re paduri întun?'cate. cI este în acelasi timp st1ipânul si sclavul ei. demonstrez acolo ca realismul care va fi al !lC cu ea.libertatea fara margini. Pe caile Î!ltonochcatc ale acestui nou imperiu. astfel c'a în fata ochiului sau spiritual se va 1 VI de Ia sine visul fericit al scenei viitorului. la stânga. privind folosirea unei culori. Si: "realismul ar trebui definit ca un anlipod al :u1ei". de unde se opreste natura" (De Profundis).. (Karl Heinelllann. Noile principii ~u pica nici ele din cer.. teritorii (astazi doua primejdii): la dreapta. din nevoia si semnificatia folosirii formelor "naturale" corelate culorii ca ton.:un Jnghetate.. Iar între ele . fireste. ramâne. În afara de cooperarea a doua sau. p. In zilele noa<. aceeasi libertate este si una din cele mai ma.'i non_o libertati. 1912). întrucât e nevoit su lucreze cu mijloace terestre pentru a fi înleles. umblat pe ac. în slujba artistului. adâncurr ametitoare.. Nu este o noua descoperire faptul ca arta sta mai pre~ sus de natura**. tolos:~:a complet abstracta.

\. . în fond. si aceasta legatura poate fi exprimata în forma matema. . Formele naturale pun stavile ' care.' operele sale vor suna de la sine pe acel ales zilele noastre. si câte Qbstacole inutile reprezinta 'aceste forme în asemenea cazuri.1 . stare de constiinJa (cunostintele obiective . asa cum:' mai enuntat. nu ar exista nici un raport: absenta ~xterioara a acestui raport Înseamna. Astfel se si explica impulsul. numarul (cifra). destinata sa fie cea mai bogata În P?sibilitati. aici. l i ! Tocmai aici se si afla viitorul teoriei armoniti înpic>' t~ra:Formelecare sunt immai "oarecum" În legatura. pentru ca sa se poata exprima se mai formapi~turalaca . . de a._ Ca tltima expresie. I I limpede caracterul obiectiv. De pilda cubismui. în general. tot aparent. puternic si precis întreele... "emanciParea" progre-<' creste pe terenul necesitatii interi()are c~rc. temelie a.' ap)i~ . În orice caz. posibilitatea de a spune "sunt.. '. . putem recunoaste spiritul epocii si În domeniul constructiei. . una din formele de tranzitie. In lo~ de "eram . ele vor fi Înlaturate. interioara. stauÎi1 calea acestei exprim~rLDe aceea..:. cea mai expresiva. repetat ---.' numai c~aaici. Daca Însa ne gândim Ia felul în"care am definit în cartea de fata armonia În sensul ei actual.identica:în ca. În multe cazuri. La urma url11ei. care ar fi nu constructia evidenta '("geometrica"). . acest element obiecdvcere ratiune.elemeryte. ci constructia ascunsa.COi1structie în scopul constructiei. . astazi se aplica. Iar aceasta ramâne. poate fi nu . ' ". Aceasta constructie ascunsa poate fi alcatuita din forme aruncate pe pânza aparent întâmplator si între car~. astazi"deja evident. pentru ambcle 106 . se descoperi formele constructive'ale epocii.sunetul de fond.tica. picturii) ca forte de colaborare neaparat ne::sar~: Iar aces~ caracter va -?feri operei. opereaza poate mai curând cu CIfre lmp~e decat cu CIfre pare. Este de Ia sine înteles ca. este forta spirituala a elementului' arta. . se . . Relaxarea exterioara Înseamna aici contopire. batatoare la ochi. iar spatiul ramas liber întrebuintat pentru l'tura obiectivaa formei . ÎnsaartistuUsi acordeaza sufletuL}ii.~e art~" acum s~.m VIItor. arata cât de frecvent formele naturale trebuie subordonate cu forta unor intentii ~onstructive. pe de alta parte.. În 'o[Jcare gen de arta. tocmai prezenta interioara. El tinde astazi sa se afirme cu o tensiune Formele concrete ale temporalitatii asadar.. unele cu altele se leaga totusi.1 acest principiu si . ivindu-se pe neobservatedin imagine si deci destinata mai putin ochiului si' mai mult sufletului. pare~se" singura posibilitate de a da expresie caracterului obiectiv al formei. abstracta ramâne. o constructie denudata care este.

abstra:etie facând de aceasta vibratie sufleteasca. ca orice alta fiinta vie. însa. "din artist". creatoare. Pornind de la acest aspect interior.a categorie. Daca într-o anume directie. stapâneste niste forte active.VIII. ci. Daca este "proasta" din punctul de vedere al formei sau prea inconsistenta. in masura îil care au macar. aparut întâmplator si care-si traieste cu indiferenta traiul în lumea spiritului. Tot astfel. Desprinsa de el. atunci aceasta înseamna ca acea <forma este proasta si incapabila sa provoace în vreun fel pure vibrapi sufletesti*. genereaza SI vibratii strict corporale de joasa categorie (cum se spune astazi). actioneaza si participa la crearea atmosferei spirituale discutate mai sus. forma adevarata. OPERA DE ARTA SI ARTISTUL Opera de arta se naste într-un mod tainic. neartistice). conform definitiei f1oastre. ori pricinuiesc si o vibratie sufleteasca. în realitate nu este "bine pictat" acel tablou în care ~alorile (inevitabilele "valeurs" ale * Opcreasa-zis "irnorale" sunt ori cu totul incapabile sa provoace vibratii sufletesti (în care caz sunt. existând ca fiinta. iar nu persoana care reactioneaza fata de acea opera plin vibratii de jow. opera de arta nu este un fenomen oarecare. Atunci sunt opere "bune"." ° 109 . devine ea însasi o personalitate. Ea traieste. dar posedând si o viata materiala reala. se poate raspunde la întrebarea daca opera este buna sau proasta. opera dobândeste o viata autonoma. nu ar trebui trasa concluzia ca este de dispretuit opera. Prin urmare. subiect independent cu suflu spiritual. enigmatic.

actiune si împlinire reciproca. finalifati. ci numai proble-. .·. f • drept un scamator ale carui îndemânari si inventivitati . Aceasta necesitate repreziflta drep. artist~l ~u efte numai îndreptatit. functie de cald si rece. si socotindu-se nu un stapân al lucrurilor.Daca arta se sustrage acestei sarcini.i. ma daca artistul are nevoie de acea forma îh aspectul ei extenor. nici aruncarea. apare opinia ca art'. .v practice /"" decurgînd de aici. în. Lucrul se razbuna însa curând. utilizabila pentru.' ci si dator sa .miscarii triunghi ului. 111 . îri forme numai ei proprii. recunoscându-si datoria sa fata de arta.l"pura" nu este destinata omului. ci O [ofla cu finalitati.! în. Acest principiu nu apartine Îns1i numai artei. în primul caz apare o imitatie (materiala) a naturii.":.plu mod de a crea fara scop lucruri care se pierd în gol.fr#ncezilor)·stiri tdi~tribuitej~sfsau.bazeze pe temeiul necesltatll mtenoare (numita si sinceritate). prg~pe .ile~ c'az~ootraveste9i . In felul acesta. nu va ramâne niciodata o redare ca si moarta a naturii.·.~ p()lueaza. . iar privitorul întoarce artistului spatele sau îl considera A . · Nici ap. Al~~.limpede ca aceasta imitatie a naturii.tul la o libertate nelimitata.mansamblu. sunt necesare imaginii in .atomia sauaItele asemanatoare. IiJi interioara sa fieperturbata.atunciramâne în continuare un gol fi!ndca nu exista niCi o forta în stare sa înlocuiasca arta*. ~curt. si ast~ . . în scopuri specifice. necredintei si eforturilor exclusi. "UIl bun desen "este de asemenea.PrirrlUI caz saraceste atmosfer1 î. vesnic viu. În al doilea caz. atunci când sufletul omenesc traieste mai pu tetriic..• • ··. prin . numai acela În care nu sepoate interveniînvreun fel J~ra ca viatB.Iibertate fara bariere trebuie sa se . precum si forta sufletului omenesc.. opinie reprezinta unul din puti"ii mijlocitori ideali în asemenea vremurl'. Tot astfel culorile trebuie folosite nu pentru ca .. 110 poate usor fi umplut cu otrava si gunoi. Arta este limbajul care. arta devine si ea n:uli vie. ele exista sau nu în natura cu anume 'tonaIitati. dar si fata de sine însusi. Plcturaeste o-arta Iar arra. Sufletul poate vorbi si se poate face auzit si pe aceasta cale. exterioare sunt de admirat. Aici nu se pune problema daca o forma exterioara (deci întotdeauna o forma întâmplatoare) este lezata. ndiferent d~ faptul ca desenul respectiv ar contraveni i 'anatomiei. vorbeste sufletului despre lucruri..'.. ~i în mod special: a urmari fara scop realitatile stl1npfice nu este niciodata un lucru atât de nociv..\. accesibila lui numai în aceste forme . artistul trebuie sa încerce schimbarea situatiei. • "'". ci ca e lipsita de . botani~ii sau oricarei alte stiinte.. deoarece între suflet s. Iritotcteauna.acea tonalitate sau nu sunt. ci ~ste bine pictat tabloul CaI'e ··arev1ata interioara.Munchen). care poate ti ametit. '. pacat cu o lunga suita de urmari . toate ~omeniile vietii (deci si în arta).. trebuind sa sIUjeascadezvoltarii si rafinarii sufletului omenesc . fiindca artistul si privitorul (care comunica între ei cu ajutorul limbajului sufletului) <nu se mai înteleg. · peste bord din principiu a acestor stiinte riu sunt nece· sare artistului în alegerea mijloacelor sale: ci numai libertatea luitotaIa*. nu este un sim. Este un protest inconstient împottiva matetialismului care doreste ca totul sa fie practic si func\ional. A:~~ta . Ca exemple contrastante pot servi peisajele lui Canaletto 9puse capetelor de trista celebritate ale lui Denner (Pinacoteca veche .·stiinti a ti~. acesta este 'scopul p~. ci slujitorul unor scopuri superioare si ale carui obligatii sunt precise.. care devine însa infractiune de îndata ce nu se sprijina pe acea necesitate.. dar nu ucis. El este cea mai importanta spada a adevaratului om superior În fata filistinilor. * Acest gol ** Aceasta *.utl1Jzeze culonle numai in felul necesar sqopiJlilor lui. pe cât :e~te înlaturarea lor nemotivata. . Dovedeste si cât de putemica si de indestructibila este arta. este vorba de o înselaciune artistka. legatura dintre arta si suflet este pe jumatate anesteziata.p~.r. Artistic este nU!TIaidreptul Ia &patiul moral interior in~ocat. 1 ~egative. diverse scopuri speciale**.i ârta "exista o legatura. ** Este . În primul rând deci. daca provine de Ia un artist cu reala existenia sufleteasca. Iar perioadele când sufletul este tulburat si neglijat datorita conceptiilor materialiste. ca arta exista numai pentru arta ("I'art POlit J'art")**. care reprezinta pentru suflet pâinea lui zilnica.~1pietreste. . ci si vietii. ci pentru' ca.

Maeterlinck -" spune: "Nu exista pe IUJ. pe care l-am întâlnit pretutindeni. gândurile lui. trebuie ca faptele. acest "frumos" se cuvine si el cautat în cadrul aceluiasi principiu al valorii interioare. tori spirituali ai artei actuale din care se va desprinde arta de mâine . Am mai spus-o: adevarata opera de arta se naste În chip misterios. confuz. Este jj'umos ceea ce este interi~r frumos*. p. pe plan interior. Unul din primii precursori. ca si ale' celorlalti oameni sa creeze o atmosfera spirituala. gânduri. Daca artistul este un preot al "frumosului". În circulatie al termenului. ci tol ceea ce.care i se poate înfatisa si artistului însusi în lJlod neasteptat. B. în asa fel încât aerul sa fie transfigurat si nu poluat. el nu va fi liber în viata.de la 'sine". cum îl numeste Sar Peladan.. aceea si sunt foarte putini aceia. în comparatie cu cineva care nu este artist: 1. De aici decurge de la sine faptul ca artistul ?re de trei ori raspunderi în plus. stie ca fiecare din faptele. adica în actiunea asupra celorlalti. adevarate servicii..mari si sacre. Glasul interior al sufletului îi si spune acestuia de care forma are nevoie si de unde s-o ia (din "natura" exterioara sau interioara). EI trebuie sa . senti~ * Este sigur clar ca aici ne referim la educatia sufletului sinu la necesitatea de a forta intrarea unui continut premeditat în orice opera sau de a da fortai o haina artistic~ acestui continut. înca neclar. 2. unul din primii compozi. pentru ca orice culoare provoaca o vibratie a sufletului.. cOlJlpozitia anterioara sa nu fie decât trepte premergatoare. peste tot si în orice împrejurare. pc care se ajun. vor activa atmosfera spirituala. chiar artistului însusi. ci numai în ~ta. morala exterioara sau chiar interi0a:a În sensu( general si obisnuit. Acest "frumos" poate fi masurat numai cu masura dimensiunii interioare si a necesitatii care ne-au adus si pâna acum. din care vor rezulta operele sale si ca. care adesea va fi o cruce de dus. sufletul artistului va gasi ce are de spus. orice culoare este interior frumoasa. 187). În asemenea cazuri. ceva ce s-ar putea sa-i fie. de neîntrerupt. pentru moment. Nu. o alta.e la telul . desigur. tocmai de aceea. Astfel. . De Ia sine. si 3. con. De. intangibil. devine posibila. ci si în sensul ca obligatiile lui sunt mari. doar aparenta goala . abia vizibila.ne nimic mai însetat de frumusete si mai usor de înfrumusetat decât un suflet omenesc . î~ainteaza si se înalta. în sensul ca ar detine o mare putel:e.>cklin spunea ca o opera de arta adevarata trebuie sa fie o grandioasa improvizatie. orice este urât pe plan exterior. atunci . totusi continua. In acest fel va trebui înteleasa si folosirea u1l11atoruiui contrapunct. trebuie sa serveasca drept material pentru creatiile sale care. Iar aceasta calitate a spiritului este unsoarea cu ajutorul careia miscarea lenta. Ar(istul trebuie sa aiba ceva de spus. la rândul lor. potrivita se instaleaza în locul celei (lintfli. daca sufletul unui artist este viu. ci adaptarea respectivei forme la continut*. sa-si cultive mai întâi si sa-si dezvolte acest suflet propriu pentru ca talentul sau sa aiba ceva de învesmântat si nu sa arate ca manusa pierduta a unei mâini necunoscute. el are o munca grea de îndeplinit. a tdunghiului spiritual. Asa este În viata. . constituie materialul fin.În stare sa reziste dominatiei unul suflet daruit frumuse~i**. poate fi frumos. n-ar rezulta decât o treaba seaca fara suflet. 112 . la fel ca si în arta. chiar si în forma cea mai intangibila. sentimentele. struC\ia. Artistul nu este numai un "rege". gândurile. Verlag.. temporar si aparent stagnanta. De asemenea. rafineaza si Îmbogateste sufletul. De aceea. ** Despre frumusetea interioariI (K. ' Este humos ceea ce provine dintr-o necesitate sufleteasca interioara. pentruca nu stap§nirea formei este datoria lui. . * Prin acest "frumos"· nu se întelege. adica reflexia. atunci nu are nevoie de sprijinul teoriiJor si al cugetarilor intelectului. rcspinsa. în pictura de exemplu. nimic nu poilte fi "urât" În efectul sau interior. iar orice vibmtieimbogiItestesufletuI. trebuie sa restituie talentul primit. sentimentele lui.si fara sens a unei mâini. .!. dar solid. Artistul nu este copilul rasfatat al vietii: el nu are dreptul sa traiasca fara obligatii. EI trebuie sa se autoeduce si sa se adânceasca în propriul suflet. men te. aceste fapte. Orice artist care lucreaza dupa asa-numita intuitie stie cât de subit si de neasteptat o forma inventata de el îi devine antipatica si cum ca . Robert Langewiesche Dilsseldorf si Leipzig.

motiv pentru care fundamentarea interioara dobândeste un accent deosebit de puternic.' . asemenea devieri nici nu au un caracter de criteriu decisiv. se descopera forme geometrice primitive sau un sistem liniar.. compusa din mai multe form~. În cele din urma. în care principiul melodic este în mod necesar prezent. care a fost/însa pâna acum înfrânta. Cele optreproduceri alaturate constituie exemple ale tendintejor constructiviste în pictura. de Rrima lege a evolutiei. Întregul mers al dezvoltarii seamana Hapant cu cel muzical.-.rt în doua grupe principale: . Acest fel de compozitie complicata o numesc simfonIca. . "exterior vorbind. Numesc acest fel de compozitie melodica. de tranzitie. Aceasta forma de baza poate fi. De aceea. 1) Compozitia simpla. . foarte greu de gasit. Daca din compozitia melodica se elimina figurativul si se înlesneste astfel dezvaluirea formei picturale ce-i sta la baza. Aceste tendinte se împa. c1are sau voalate. subordonata unei fomle simple si usor descifrabile. 2) Compozitia complicata. la rândul lor subordonate unei forme principale. Devieri ale celor doua demersuri evoluti ve rezulta dintr-o alta lege asociata. 115 . i Între cele doua grupe principale se afla diverse fomle .

lui Hodler'sunt compozitii ' mel6dice cu * Aici joaca u'n rol important traditia.mice" mai complicate si cu puterniCe semnaJizari· ale principiului simfonic. de la pnma vedere. În opozitie si inhibante. În . pers ani.utile miscarii de ansamblu. care În fond nici nu exista. în multe picturi. de exemplu mozaicul din R~venna. japonezi. de repetare calma. imagini le numesc Impravizatii. Iubirea sau ura fata de opera se evapora.- . Spre acest triunghi. pe plan intcrior. Involuntar revin În memorie vechi compozitii corale. ulterior. În care grupul pnnclpal formeaza un triunghi. •.'. Mozart si. alice opera serioasa suna. Sunetul acestor cuvinte dureaza vesnic. ** ?rep~ exemplu al acestei constructii melodice de ritm des~his. aceste compo:z. trezite la o noua viata. Acest gen de . Ele pot. si dezvaluita astfel structura . solemna si calma a domului gotic. iese la iveala o compozitie edificata pe baza unui sentiment de liniste. si pe baza unei distribuI]i relativ egale*.. prin Hodler. Aici s-a aflat miezul renas. -'~:. ' aproape toate aceste opere. Este totusi clar. figurile celelalte se apleaca în mod tot mai putin observabiI.'::'. am adaugat trei reproduceridupa picturile mele. de aceea. un soi final caruia îi voi da numele muzical d~ "fermata"*. nascute subit din demersuri de ordin interior. deoarece nici scopurile . ese11la însa. (Intocmai ca si distinctia dintre cpnsonanta si dlsc:nanta."~ ~ .itii melOdice au primit în vremea noastra si denumirea de ritmice. de icoanele rusesti si în special de foile gravate populare etc. Asemenea opere apartin formelor de tranzitie. poate fi examinat tabloul lui Cezunne Femei la baie". În perioadele de germinatie sunt prezente prea multe elemente combati ve. ca limitarea conceptului de "ritm" în exclusivitate la acele cazuri. ~ A se vetJea. pentru ca linistea sa poata dobândi o nota vizibil dominanta. la fel ca si sublimcle cuvinte: "Sunt prezent".terii aspiratiilor compozitionale. tot astfel se întâmpla. Distinctia dintre' ceea ce este ritmic si ceea ce este . dobândind Însa totodata si o noua structura. Prin C6zanne si. În ultima ei . Numesc aceste imagini Impresii. Brntul intins si perdeaua de pe usa constituie . fireste ca orice opera serioasa este linistita. Sa ne amintim doar de vechii maestri germani. compozitia simfonica este înca foarte puternic legata de cea melodica. se dizolva. Aceste reproduceri exemplifica trei surse initiale: 1) Impresia directa venita din "natura exterioara" si. Opere de acest fel se nasc cu deosebiri) în perioada de Înflorire a unei epoci de cultura artistica (sau patrund în cea urmatoare). si numai În calitate de componenta subordonata.. Atâta doar ca în natura acest ritm nu ne apare Întotdeauna evident.fermata·~. Toate aceste forme constructive delin un sunet interior simplu. ~n epocile artistice ale trecutului.aritmic ?evineprin urmare cu totul relativa si conv~nponaIa. Ca exemple de compozitii simfonice noi.. raspândeste o atmosfera de liniste interioara. . xilogravuri. Acestea potservi În acest ultim caz unor scopuri diverse. Toate acestea sunt opere mai mult sau mai putiriînrudite cu arhitectura mareata. mai ales În arta devenita • populara.' pe deplIn eVidente. aritmica.compozitionala.naturii (uneori tocmai în cazurile importante) nu ne sunt clare. '2) Expresii provenite în primul rând din inconstient. si în pictura. Ceea ce înseamna ca atunci când este înlaturat conlinutulobiectualitalii. Înflorirea deschisa..miniaturi etc_ ~e întâlnesc compozitii "rit. este exagerata. Numai ca aceasta liniste ultima (grandoare) nu sta usor Ia îndemâna omului contemporan cu opera. constitui de pilda. .:--::. pe deplin formata. care se exprima printr-o forma grafic-picturala. pe care-l are orice melodie. . Dupa cum în muzica alice co'nstructie poseda un ritm propriu.: ~" . 116 117 I ~<. În cele din urma. *** Multe din tablourile ecouri simfonice. . Aceasta miscare de ansamblu se va repeta în fragmentele singulare. deci impresii venite din "natura interioara"·. Echilibrul si distributia proportionata a componentelor sunt diiIpazonul si baza spirituala a unor astfel de constructii. uneori cu variante izolat'e ale liniilor si fonnelor.)** . Beethoven.etc***. În care ele_mentul melodic Îsi gaseste o }ntrebuintare numai uneori· . dupa cum în distributia absolut "întâmpIatoare" a lucrurilor În natura exista întotdeauna si un anume ritm. Aceasta alcatuire neclara este numita.

.·.. Cuvânt de încheiere : · ·.··.. . Qpera de arta si artistul : . '.. III. mândri de faptul ca nu stia'u"'sa explice nimic).··" 94. .·· ·.·În. ca în curând pictorul va fi mândru '. Aici rolul dominant îirevine' ratiunii.. 1.··· 15 22 ·········. acest conceptal pic-. . numesc compozitii. 43 B. : :_49·. Miscarea . '.···· ·.··.' . 5.în spiritulm~u. Cotitura spirituala IV..creztimpÎl)delunJ: gen de.. ..'i sa-si declare operele ca fiind constructive (în contrastcu impresionistii puri.' :...Piramida · : · ~.. .. .. Prefata .~ VI. imagini le.. intentiohaIitatii..·.leexarriinezsi Jeprelu. ..si aproape cu pedan terie.115 .~... va devc::ni desigur Iimpedepentrll . .întrTun felasemanator (dar foarte IenQsi pe care. Limbajul formelor si al culorilor 55 VII. " . ca ne aflam de pe acum' în epoca unei ..:\"J. rationale. noi' ne' apropiem tot mai mult de vremyrile co.!09 '. cel ce Citeste cu rabdare cartea de fata.... ~. acelasi timp însa. •. creatii cu finalitate si ca. A. Teorie : ·. . În sfârsit.. .. ~ : .:..-.· ... 28 ···· · ·. GmffiRALITATI.i "gat .' .. constiintei..Acest . întrucât acest concept este sufletul unei epoci a Înaltei spiIitualitati. ....: - ~~ .'. finaHtatii.. dreptatea nu-i revine calculului~ ci: mereu sentimentului. Ce''fel de constructie inconstienta sau constienta sta la baza fiecaruia din cel~ trei genuri 'i.> "'. I '".~.:" În Încheiere as dori sa observ ca. II.:.: .:.PICTURA· V" Actiunea culorii ..''. '.i....mpozitiei ' . dupa parerea mea.:. dupa' p'rimeJe schite... Introducere . .'j' constiente. VIII..!...: ale imaginilor mele..~. unui nou imperiu spiritual..::.. turii este organic legat de noua înfaptuire 'deja începuta a .··.'.•:> 3) Expresiile<carese formeaza .

. . ..

Pfângerea fui Christos . Pinacoteca Veche. Pinacoteca Sfânta Familie (din casa Canigiani) Veche" Munchen . RAFAEL.3 ALBRECHT DURER. Munchen 2.

VICTOR si HEINRICH OUNWEGGE. Munchen lui Christos .4. Raslignirea Colectia bavareza de pictura.

5. 1895-1905 \. 6. Impresie nr.18. WASSIL Y KANDINSKY. 1911 )' 7. PAUL CEZANNE.i' 5. Femei sca/dâhdu-se. 1911 . Improvizatie nr. WASSILY KANDINSKY.

APARITIA ACESTEI CART' A FOST SUBVENT/ONATk DE MiNISTERUL eUL TURI/ Redactor: DOINA MARIAN Tehnoredactor: KLARA GALIUCBun de tipar: mai 1994 Aparut: 1994 Coli de tipar: 5 Tehnoredactare compUterizata "UNIVERS INFORMATIC" .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful