Sunteți pe pagina 1din 3

Ministerul Tineretului şi Educaţiei al Republicii Moldova

Universitatea Liberă Internaţională din Moldova


Facultatea Psihologie şi Asistenţă Socială
Specialitatea Psihopedagogie

REFERAT
la FILOSOFIE

Tema: Filosofia Epocii


Renaşterii

A efectuat: Oprea Sergiu,


gr. 14 PPS

Titular de curs: Perciun Andrei


– Chişinău 2011 –
Ministerul Tineretului şi Educaţiei al Republicii Moldova
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Facultatea Psihologie şi Asistenţă Socială
Specialitatea Asistenţă Socială

REFERAT
la FILOSOFIE

Tema: ONTOLOGIA

A efectuat: Straistă Svetlana,


gr. 15 AS

Titular de curs: Perciun Andrei


– Chişinău 2011 –