Sunteți pe pagina 1din 2

Fişă de evaluare

1) Efectuaţi calculele (3 p.):


a) 15,7 + 8,9 = c) 25,4 – 11,8 = e) 12 + 8,25 =
b) 67 -59,9 = d) 0,25 ∙ 1,8 = f) 1,55 : 3,1 =
2) Comparaţi numerele x şi y unde (3 p.):
X= 0,23 +1 şi y = 0,1 + 0,2 + 0,3 + 0,4
3) Transformaţi în fracţii ordinare (1,5 p.):
a) 1,3; b) 2,(5); c) 1,2(7).
4) Transformaţi în fracţii zecimale (1,5 p.):
7 2 1
a) ; b) ; c) .
25 3 6

Total: 9 p. + 1 p. oficiu
Barem de corectare
1 p din oficiu

1) 3 puncte
a) 24,6 (0,5 p) c) 13,6 (0,5 p) e) 20,25 (0,5
p)
b) 7,1 (0,5 p) d) 0,45 (0,5 p) f) 0,5 (0,5
p).
2) 3 puncte
Calculează pe x (1 p)
X = 1,008
Calculează pe y (1 p)
Y=1
Compară x cu y (1 p)
X>y
3) 1,5 puncte
13 23 115
a) 10 (0,5 p); b) 9 (0,5 p); c) 90 (0,5 p).
4) 1,5 puncte
a) 0,28 (0,5 p) b) 0,(6) (0,5 p) c) 0,1(6) (0,5
p)