Sunteți pe pagina 1din 1

CARACTERISTICA PSIHOLOGICĂ A PREŞCOLARULUI

I. Date generale despre copil:


Numele __________________________________________________________
Prenumele ________________________________________________________
Dezvoltarea fizică generală ___________________________________________
Starea sănătăţii _____________________________________________________
Componenţa familiei ________________________________________________
II. Relaţiile copilului cu familia:
1. Relaţiile interpersonale a copilului cu părinţii (cu cine din părinţi mai mult
comunică, de cine este mai tare ataşat).
2. Organizarea activităţii copilului în familie (cu ce se ocupă copilul des; se joacă
cineva cu el; dacă da, atunci ce jocuri şi cine?). ajută copilul adulţilor? Are
ungheraşul lui de jacă?
III. Jocul – activitatea de bază a copilului:
1. Participarea în jocuri. Ce jocuri preferă copilul (procesuale ori de rol)?
2. Rolurile îndeplinite în joc (diferite, ori unele şi aceleaşi).
3. Caracterul activ în joc (este iniţiator ori îndeplineşte pasiv cerinţele celorlalţi
copii).
4. Durata jocului. Dacă copilul întrerupe jocul mai devreme ca ceilalţi copii – de ce?
5. De comparat poziţiile copilului (sigur pe sine, încrezut, neâncrezut) în diferite
tipuri de activitate.
IV. Particularităţile proceselor cognitive:
1. Nivelul dezvoltării proceselor cognitive a copilului în comparaţie cu alţi copii din
grupă (pa baza datelor primite în experimente).
2. Nivelul dezvoltării vorbirii copilului. Care vorbire predomină: dialogată,
monologată. Nivelul dezvoltării părţii fonetice a vorbirii (pronunţă toate
fonemele; poate evidenţia fonemele în cuvânt). Bagajul de cuvinte. Construirea
propoziţiilor.
V. Particularităţile intereselor preşcolarului:
De enumerat toate interesele copilului: ascultarea muzicii, desenarea, preferă să asculte pe
alţi copii şi adulţi ori singur să povestească, cum, se va primi.
VI. Caracteristica generală a comportamentului:
1. Comportamentul (copilul e liniştit, reţinut ori manifestă hipermobilitate,
neastâmpărat).
2. îndeplinirea regimului.
3. Supunerea cerinţelor adulţilor (cu plăcere ori dacă este impus; deseori refuză să
îndeplinească cerinţele şi care anume). Cele mai tiice încălcări ale disciplinei.
VII. Relaţiile interpersonale cu semenii:
1. Atitudinea copilului faţă de colegii din grupă. Pe ce se bazează relaţiile lui cu alţi
copii.
2. Atitudinea celorlalţi copii din grupa faţă de el.
VIII. Particularităţile caracterului:
1. Trăsăturile de caracter bine exprimate, atât cele pozitive cât şi cele negative
(egoismul, comunicabilitatea, insistenţa, obtimismul ş.a.).
2. Este supărăcios, agresiv, capricios, închis ş.a.
3. Dispoziţie predominantă.
4. Stabilitatea dispoziţiei. Care-s cauzele schimbării dispoziţiei?
5. Atitudinea de succesele şi insuccesele proprii în diferite tipuri de activităţi.
IX. Atitudinea faţă de instituţia în care se află el:
1. Îi place aici unde se află, şi de ce? 2.
Relaţiile interpersonale cu colectivul din instituţia dată.Ce tip de comunicare predomină.