Sunteți pe pagina 1din 68

VIESMANN VITOSOL

Instrucţiuni de proiectare
Mapa Vitotec Documentaţie de proiec-
tare, Registrul 8
A se arhiva în:

Coletori solari de la firma Viessmann – pen- VITOSOL 200


tru fiecare dorinţă sortimentul adecvat
Colector cu tuburi vidate cu circulaţie directă, de mare efi-
Utilizarea energiei solare pentru încălzirea apei potabile, cienţă, pentru montajul pe acoperişuri înclinate şi acoperi-
aport la încălzire şi pentru bazinul de înot cu ajutorul şuri terasă şi pe faţadele clădirilor precum şi pentru montaj
schimbătorului de căldură independent

VITOSOL 100 VITOSOL 300


Colector plat Colector cu tuburi vidate pe principiul Heatpipe pentru
pentru montaj pe acoperişuri terasă şi înclinate ca şi pen- montajul pe acoperişuri înclinate ca şi pentru montaj inde-
tru integrare în acoperiş, şi pentru montaj independent pendent pe acoperişuri terasă
Colector plat cu suprafaţă mare de captare
pentru integrare în acoperişuri înclinate cu ţigle

5835 135-8 RO 4/2006


Cuprins

Cuprins
1. Bazele tehnicii solare 1. 1 Schema generală de proiectare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1. 2 Programe de subvenţionare, autorizaţie şi asigurare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1. 3 Date referitoare la energia solară. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
& Influenţa direcţiei şi înclinării colectorilor solari şi a umbrei asupra cantităţii de

energie captată . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2. Date tehnice 2. 1 Structura şi funcţia colectorilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6


& Colectori plaţi Vitosol 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
& Colectori cu tuburi vidate Vitosol 200 şi 300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
& Privire de ansamblu asupra programului de colectori Viessmann . . . . . . . . . . . . 7
2. 2 Randamentul colectorilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2. 3 Cota de căldură asigurată prin energie solară . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

3. Instrucţiuni de proiectare şi de 3. 1 Dimensionare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10


funcţionare & Instalaţie de preparare de apă caldă menajeră - boiler pentru preparare de apă

caldă menajeră şi colector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10


& Instalaţie pentru susţinerea încălzirii încăperii – Boiler pentru preparare de apă

caldă menajeră şi colector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12


& Instalaţie de încălzire a apei din piscine - Schimbător de căldură şi colector . . . 12
& Indicaţie pentru boilere pentru preparare a.c.m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3. 2 Alegerea tipului de colectori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
& Acoperişuri înclinate - montaj pe acoperiş . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
& Acoperişuri înclinate - integrare în acoperiş . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
& Acoperişuri terasă. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
& Montajul pe faţade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
& Indicaţii generale de montaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
3. 3 Dimensionarea diametrului conductelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
& Regimuri de funcţionare a unei instalaţii solare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
& Material pentru instalare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
& Exemple de instalare (racord hidraulic) Vitosol 100, tip SV1 şi SH1. . . . . . . . . . . 24
& Exemple de instalare (racord hidraulic) Vitosol 200, tip SD2 . . . . . . . . . . . . . . . . 25
& Exemple de instalare (racord hidraulic) Vitosol 300, tip SP3. . . . . . . . . . . . . . . . . 26
& Rezistenţa la curgere a instalaţiei solare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3. 4 Dimensionarea pompei de circulaţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
3. 5 Elemente de siguranţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
& Indicaţii cu privire la agentul termic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
& Indicaţii referitoare la stagnare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
& Indicaţii pentru vasul preliminar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
& Capacităţile volumetrice ale componentelor instalaţiei solare . . . . . . . . . . . . . . . 33
& Vasul de expansiune cu membrană. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
& Supapă de siguranţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
& Termostat de siguranţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
3. 6 Optimizarea întregului sistem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

4. Scheme de instalaţii 4. 1 Schema de instalaţie 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40


& Preparare bivalentă de apă caldă menajeră cu un boiler Vitocell-B 100 sau

Vitocell-B 300, cu Vitosolic 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40


& Preparare bivalentă de apă caldă menajeră cu un boiler Vitocell-B 100 sau

Vitocell-B 300, cu Vitosolic 200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41


4. 2 Schema de instalaţie 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
& Preparare bivalentă de apă caldă menajeră şi susţinerea încălzirii printr-un

acumulator tampon de agent termic, cu Vitosolic 200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43


4. 3 Schema de instalaţie 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
& Preparare bivalentă de apă caldă menajeră cu două boilere, cu Vitosolic 200 . . 45
4. 4 Schema de instalaţie 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
& Instalaţii cu preparare bivalentă de apă caldă menajeră şi a apei din piscine . . . 47
4. 5 Schema de instalaţie 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
& Preparare bivalentă de apă caldă menajeră şi susţinerea încălzirii cu boiler

pentru preparare de apă caldă menajeră cu acumulare de agent termic pentru


încălzire sau cu acumulator tampon de agent termic cu sistem de încărcare în
straturi, cu Vitosolic 200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
4. 6 Schema de instalaţie 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
& Dotarea ulterioară a instalaţiilor existente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
5835 135-8 RO

2 VIESMANN VITOSOL
Cuprins (continuare)

4. 7 Opţiuni de extensie — Circuit bypass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54


& Varianta 1 - Circuit bypass cu senzor de temperatură la colector şi senzor

bypass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
& Varianta 2 - Circuit bypass cu celulă solară (de ex. cu schimbător de căldură

extern) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
& Varianta 3 - Instalaţie cu circuit bypass cu celulă solară şi senzor pentru tempe-

ratura la colector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

5. Funcţii suplimentare la Vitosolic 5. 1 Oprirea încălzirii prin circulaţie de agent termic de la cazan . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
100 & Instalaţii cu automatizare Vitotronic cu KM-BUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
& Instalaţii cu alte automatizări Viessmann (numai în combinaţie cu extensia de

racordare) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
5. 2 Funcţia suplimentară pentru prepararea de apă caldă menajeră . . . . . . . . . . . . . . 56
5. 3 Funcţia termostatului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
5. 4 Limitarea temperaturii maxime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
5. 5 Funcţia de răcire a colectorilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
5. 6 Funcţia de răcire a.c.m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
5. 7 Indicaţie pentru funcţie de răcire şi de răcire cu recirculare a colectorilor . . . . . . . 57
5. 8 Funcţia interval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
5. 9 Efectuarea bilanţului de căldură. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
5.10 Funcţia de protecţie la îngheţ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

6. Funcţii suplimentare la Vitosolic 6. 1 Privire de ansamblu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58


200 6. 2 Limitarea temperaturii maxime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
6. 3 Schimbător de căldură extern. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
6. 4 Funcţia de răcire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
6. 5 Funcţia interval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
6. 6 Funcţia de răcire a colectorilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
6. 7 Funcţia de răcire a.c.m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
6. 8 Funcţia de protecţie la îngheţ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
6. 9 Relee paralel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
6.10 Oprirea încălzirii prin circulaţie de agent termic de la cazan . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
& Instalaţii cu automatizare Vitotronic cu KM-BUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
& Instalaţii cu alte automatizări Viessmann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
6.11 Acumulator 2 (până la 4) pornit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
6.12 Preparare a.c.m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
6.13 Comandă prioritară acumulator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
6.14 Funcţia suplimentară pentru prepararea de apă caldă menajeră . . . . . . . . . . . . . . 61
& Instalaţii cu automatizare Vitotronic cu KM-BUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
& Instalaţii cu alte automatizări Viessmann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
6.15 Funcţia termostatului, reglaj pe baza DT şi programatoare orare . . . . . . . . . . . . . . 62
6.16 Efectuarea bilanţului de căldură. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
& Set extensie pentru contorul pentru cantitatea de căldură . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

7. Glosar ........................................................................ 63

8. Index alfabetic ........................................................................ 65


5835 135-8 RO

VITOSOL VIESMANN 3
Bazele tehnicii solare

1.1 Schema generală de proiectare


Proiectarea instalaţiei solare Proiectarea preparării de apă caldă Proiectarea încălzirii cu colectori/
menajeră încălzirii apei din piscine
1
Determinarea necesarului de a.c.m. Opţiune piscină: Opţiune încălzire
Pag. 10 Determinarea cu colectori:
necesarului de Determinarea
căldură necesarului de
Pag. 12 căldură
Pag. 12

Determinarea volumului boilerului pen- Alegereea tipului


tru preparare a.c.m. de boiler pentru
Pag. 13 preparare a.c.m.
(Verificarea încă-
perii de ampla-
sare)

Alegerea tipului de colectori Determinarea suprafaţei colectorilor


– Determinarea suprafeţei de Pag. 11
amplasare respectiv de fixare
– Verificarea staticii acoperişului
– Determinarea unghiului de încli-
nare
– Împărţirea câmpului de colectori

Selectarea schemei de instalaţie


Pag. 40

Proiectarea câmpului de colectori Parametrii instalaţiei


Pag. 14 – Boilerul pentru preparare de apă caldă menajeră (schema 1, 3, 4)
– Acumulator tampon de agent termic (schema 2)
– Boiler pentru preparare a.c.m. cu acumulare de agent termic pentru încălzire
(schema 5)

Eventual simulare/optimizarea cu programul de calcul ESOP al firmei Viessmann

Parametrii instalaţiei
– Vas preliminar, pagina 33
– Vas de expansiune, pagina 34
– Pompe, pagina 28
– Sistemul de conducte, pagina 23
5835 135-8 RO

– Aerisirea, pag. 36
– Dotarea cu elemente de siguranţă, pagina 40

4 VIESMANN VITOSOL
Bazele tehnicii solare (continuare)

Dimensionarea instalaţiilor mari vezi instrucţiunile de proiectare


„Instalaţii solare mari pentru prepararea de apă caldă menajeră“,
pe care, la cerere, vi le punem cu plăcere la dispoziţie.

1
1.2 Programe de subvenţionare, autorizaţie şi asigurare
Instalaţiile solare constituie o componentă importantă a păstrării Colectorii Viessmann se încadrează în limitele prevăzute de nor-
resurselor şi a ocrotirii mediului înconjurător. Împreună cu instala- mativul „Îngerul albastru“ conform RAL UZ 73. Aprobările nece-
ţiile moderne de încălzire Viessmann ele constituie o soluţie de sare pentru instalaţiile solare nu sunt reglementate în mod unitar.
sistem optimă pentru încălzirea apei menajere şi a apei pentru Dacă pentru o instalaţie solară trebuie obţinută o aprobare sau
piscine, pentru susţinerea încălzirii şi alte utilizări la temperaturi dacă aceasta trebuie declarată, aflaţi de la serviciul de construcţii
reduse. Din acest motiv instalaţiile solare sunt promovate de către la care este arondată zona respectivă.
stat. Colectorii solari Viessmann sunt testaţi conform DIN EN 12975-2
Cererile şi condiţiile pentru subvenţionare vă stau la dispoziţie la şi în ceea ce priveşte rezistenţa la influenţe exterioare, printre
Oficiul Federal pentru Economie şi Controlul Exportului (www. altele la grindină. Cu toate acestea recomandăm, ca măsură de
bafa.de). În mod suplimentar instalaţiile solare sunt promovate şi asigurare împotriva unor fenomene ale naturii deosebit de puter-
de unele judeţe şi comune. Informaţii se pot obţine şi de la filialele nice, includerea colectorilor solari în poliţa de asigurare a clădirii.
noastre. Garanţia noastră nu acoperă asemenea daune.
Informaţii cu privire la programele actuale de subvenţionare se pot
obţine şi în Internet la adresa „www.viessmann.com“ (Mijloace
de subvenţionare>Programe de subvenţionare la nivel federal).

1.3 Date referitoare la energia solară

Influenţa direcţiei şi înclinării colectorilor solari şi a umbrei asupra cantităţii de energie captată

Unghiul de înclinare α
Unghiul de înclinaţie α este unghiul dintre orizontală şi colector. În
cazul montajului pe acoperişuri înclinate, unghiul de înclinaţie
este dat de înclinarea acoperişului. Cantitatea cea mai mare de
energie poate fi preluată dacă planul în care se află colectorul
este perpendicular pe radiaţia solară. Deoarece unghiul de inci-
denţă al radiaţiei depinde de oră şi de anotimp, planul în care se
poziţionează colectorii trebuie să corespundă poziţiei soarelui în
5835 135-8 RO

intervalul cu radiaţie maximă. În practică s-au dovedit ca optime


pentru Europa Centrală unghiurile de înclinaţie cuprinse între 30
şi 55º. Pentru Republica Federală Germaina se recomandă, în
funcţie de intervalul de utilizare, un unghi de înclinaţie cuprins
între 25 şi 70º.

VITOSOL VIESMANN 5
Bazele tehnicii solare (continuare)

Unghiul azimutal Orientarea optimă şi înclinaţia


Unghiul azimutal descrie abaterea planului în care se află colecto- Pe direcţia sudică şi la o înclinaţie de cca 30 până la 35º faţă de
rii de la direcţia sudică; aceasta înseamnă că atunci când planul orizontală instalaţia solară captează ca medie anuală în Germania
colectorilor este orientat spre sud unghiul azimutal = 0º. Deoarece cea mai mare cantitate de energie. Dar chiar şi în cazul unor dife-
radiaţia solară este mai puternică în timpul prânzului, planul colec- renţe mari faţă de aceste valori (între sud-vest şi sud-est, înclina-
torilor trebuie să fie orientat pe cât se poate spre sud. Se acceptă ţie de 25 până la 70º instalarea unei instalaţii solare de încălzire
însă şi abateri de la direcţia sudică de până la 45º sud-est respec- este rentabilă.
tiv sud-vest. Abateri mai mari pot fi compensate prin suprafeţe mai Diagrama de la pag. 5 ilustrează reducerile radiaţiilor anuale,
mari ale colectorilor. Exemplu: Abatere de la direcţia sudică: 15º atunci când câmpul de colectori nu poate fi instalat într-o poziţie
est optimă. Diagrama indică că o înclinaţie mai mică este mai avanta-
joasă, atunci când suprafaţa colectorilor nu poate fi orientată spre
sud. Astfel o instalaţie solară termică cu o înclinaţie a colectorilor
de 30º captează chiar în cazul orientării la 45º pe direcţia sud-vest
2 încă 95% din cantitatea optimă. Chiar şi în cazul orientării spre est
sau vest se mai poate capta până la 85% din cantitatea optimă,
dacă înclinaţia acoperişului se situează între 25º şi 40º. Un unghi
de atac mai mic de 20º (la colectorii plaţi) trebuie evitat deoarece
în acest caz autocurăţarea colectorului scade. La instalaţii de
încălzire parţială este indicat un unghi de înclinare mai mare (cca.
40 până la 70º).

Umbra diminuează aportul de energie


Câmpul de colectori trebuie astfel amplasat şi dimensionat, ca
influenţa umbrii cauzate de clădirile vecine, pomi etc. să rămână
minimă.

A Câmpul de colectori
B Unghi azimutal

Date tehnice

2.1 Structura şi funcţia colectorilor

Colectori plaţi Vitosol 100


Componenta principală a colectorului Vitosol 100 este captatorul văzut cu o carcasă foarte bine izolată termic şi acest lucru asigură
din cupru acoperit selectiv cu strat de Sol-Titan. El asigură o cap- o reducere la minimum a pierderilor de căldură. Izolaţia termică de
tare eficientă a radiaţiei solare şi pierderi reduse prin radiaţie ter- calitate superioară este rezistentă la temperatură şi nu degajă
mică. La captator este fixată o ţeavă de cupru, prin care curge gaze. Colectorul este acoperit cu un geam de sticlă solară.
agent termic. Agentul termic preia căldura de la captator prin Aceasta este caracterizată printr-un conţinut redus de fier, ceea
ţeava de cupru. Captatorul străbătut de agentul termic în formă de ce conduce la creşterea enerigiei solare captate.
serpentină la tipul SV1/SH1 asigură în cazul câmpurilor de colec- Carcasa colectorului este compusă dintr-o ramă de aluminiu, la
tori o circulaţie uniformă prin fiecare colector. Captatorul este pre- tipul SV1/SH1 este acoperită cu un strat pulverizat, la tipul 5 DI
alb, în care este fixat etanş geamul de sticlă solară.
Pentru descrierea detaliată a colectorilor Viessmann vezi fişă teh-
nică a colectorului respectiv.

Colectori cu tuburi vidate Vitosol 200 şi 300


Colectorul este compus din mai multe tuburi vidate. În tuburi este Abaterile de la direcţia sudică pot fi compensate parţial prin rotirea
integrat un captator acoperit cu un strat protector de sol-titan. axială a tuburilor vidate (max. 25º).
Acesta asigură o captare eficientă a radiaţiei solare şi pierderi Vitosol 300:
reduse prin radiaţie termică. Unghiul de înclinaţie trebuie să fie min. 25°, pentru a asigura cir-
Vidul din tuburile de sticlă asigură o termoizolare eficientă; se culaţia lichidului de vaporizare în schimbătorul de căldură.
evită pierderile prin convecţie dintre tuburile de sticlă şi captator. Pentru descrierea detaliată a colectorilor Viessmann vezi fişă teh-
Astfel se poate utiliza şi o radiaţie (radiaţie difuză) redusă. nică a colectorului respectiv.
5835 135-8 RO

6 VIESMANN VITOSOL
Date tehnice (continuare)

Privire de ansamblu asupra programului de colectori Viessmann


La montajul pe faţade sau culcat pe acoperişuri terasă recoman-
dăm dimensionarea suprafeţei colectorilor mai mare cu 20 până la
30%
Utilizaţi programul de calcul Viessmann ESOP pentru compararea
captării energiei solare.

Colector/montaj Tip Suprafaţă Suprafaţă Suprafaţă de Dimensiuni Greutate


brută de captare apertură
Lăţime Înăl- Adân-
ţime cime
m2 m2 m2 mm mm mm kg
Vitosol 100 SV1 2,51 2,32 2,33 1056 2380 90 52
SH1 2,51 2,32 2,33 2380 1056 90 52

A, B (Pe acoperiş/integrare în aco-


periş), D, E

5 DI 5,25 4,76 2570 2040 116 105

A (integrare în acoperiş)

Vitosol 200, Tip SD2 1 m2 1,44 1,02 1,06 709 2031 143 26
2 m2 2,88 2,05 2,11 1418 2031 143 51
3 m2 4,32 3,07 3,17 2127 2031 143 76

A, B, C, D, E, F, (la tipul SD2,


1 m 2, numai F)
5835 135-8 RO

VITOSOL VIESMANN 7
Date tehnice (continuare)

Colector/montaj Tip Suprafaţă Suprafaţă Suprafaţă de Dimensiuni Greutate


brută de captare apertură
Lăţime Înăl- Adân-
ţime cime
m2 m2 m2 mm mm mm kg
Vitosol 300, tip SP3 2 m2 2,88 2,05 2,11 1418 2031 143 51
3 m2 4,32 3,07 3,17 2127 2031 143 76

A, D, E

Date cu privire la suprafeţele colectorilor

A Suprafaţă brută
Pentru solicitarea fondurilor de promovare, lungimea x lăţimea
dimensiunilor exterioare este hotărâtoare în cazul celor mai
multe programe de promovare.
B Suprafaţă de captare
Suprafaţă acoperită selectiv
C Suprafaţă de apertură
Suprafaţa proiectată cea mai mare, prin care poate intra radia-
ţia solară
În funcţie de modelul colectorului. se consideră suprafaţa de cap-
tare sau suprafaţa de apertură pentru dimensionarea instalaţiei. În
acest scop trebuie însă utilizate valorile corespunzătoare ale ran-
damentului.

2.2 Randamentul colectorilor


Randamentul unui colector indică ce proporţie din radiaţia solară La încălzirea colectorilor, aceştia transmit prin conducţie termică,
care cade pe suprafaţa de apertură sau pe altă suprafaţă de refe- radiaţie termică şi convecţie o parte din căldură ambianţei. Aceste
rinţă a colectorului poate fi transformată în putere termică utilă. pierderi se iau în consideraţie prin factorii de corecţie pentru pier-
Randamentul depinde de starea de funcţionare a colectorului. derile de căldură k 1 şi k 2.
O parte din radiaţia solară care ajunge la colector se „pierde“ prin
reflexie şi absorbţie. Randamentul optic η 0 ia în calcul aceste pier-
deri.

Următoarele valori sunt valori determinate conform EN 12975.


Tipul colectorilor Randament optic Factori de corecţie pentru pierderile de Capacitate termică Temperatura
(considerând căldură specifică maximă în stare de
suprafaţa de cap- nefuncţionare
tare)
ηo în % k 1 în W/(m 2 K) k 2 în W/(m 2 K2) kJ/(m 2·K) ºC
Vitosol 100
– Tip SV1/SH1 81 3,48 0,0164 6,4 221
– Tip 5 DI 83 4,16 0,0073 6,4 185
Vitosol 200 83,8 1,18 0,0066 25,5 300
Vitosol 300 82,5 1,19 0,009 5,4 150
5835 135-8 RO

8 VIESMANN VITOSOL
Date tehnice (continuare)

A Vitosol 100, tip SV1/SH1


B Vitosol 100, tip 5DI
C Vitosol 200
D Vitosol 300
Domenii de lucru tipice:
1 Instalaţie solară pentru apă caldă menajeră pentru o cotă de
căldură redusă
2 Instalaţie solară pentru apă caldă menajeră pentru o cotă de
căldură mai mare
3 Instalaţie solară pentru apă caldă menajeră şi susţinerea
încălzirii
4 Instalaţie solară pentru căldura de proces/climatizare solară

2.3 Cota de căldură asigurată prin energie solară


Cota de căldură asigurată prin energie solară indică ce procent
din energia necesară pe timp de un an pentru prepararea de apă
caldă menajeră respectiv încălzire este asigurată de instalaţia
solară.
Cu cât cota de căldură asigurată prin energie solară este mai
mare, cu atât se economiseşte mai multă energie convenţională.
Dar în acest caz se înregistrează excese de căldură vara şi în
medie un randament mai mic al colectorului. De asemenea cresc
timpii de repaus ai colectorului, iar eficienţa (cantitatea de energie
în kWh) pe m 2 de suprafaţă a colectorului scade.

A Dimensionarea uzuală pentru prepararea de apă caldă mena-


jeră în casă unifamilială
B Dimensionarea uzuală pentru instalaţii solare mari

Diagramele indică cotele de căldură asigurate prin energie solară


care pot fi obţinute cu diferitele tipuri de colectori.
Datele sunt valabile în următoarele condiţii şi sunt valori de refe-
rinţă:
& Acoperişuri orientate spre sud

& Înclinaţia acoperişului 45º

& Temperatura apei calde menajere din acumulator 45 ºC

Vitosol 100
5835 135-8 RO

VITOSOL VIESMANN 9
Date tehnice (continuare)

Vitosol 200 şi 300

Influenţa diferiţilor parametri asupra cotei de căldură asigurată prin energie solară

Instalaţie de referinţă:
& Gospodărie de 4 persoane cu un consum de apă caldă mena-

jeră de 200 litri/zi, temperatura apei calde menajere 45 ºC


& 2 colectori Vitosol 100, tip SV1/SH1
3 & Înclinaţia acoperişului 45º

& orientarea acoperişului spre sud

& boiler bivalent pentru preparare de apă caldă menajeră, capaci-

tate 300 litri


& Locul de amplasare Würzburg

Coloanele indică cotele de căldură care urmează să fie obţinute


prin energie solară în cazul unor abateri de la instalaţia de refe-
rinţă.

A Instalaţie de referinţă
B 100 litri/zi
C 300 litri/zi
D 400 litri/zi
E Înclinaţia colectorilor 30°
F Înclinaţia colectorilor 60°
G Orientare vest
H Orientare sud-vest
K Hanovra
L Freiburg

Instrucţiuni de proiectare şi de funcţionare

3.1 Dimensionare

Instalaţie de preparare de apă caldă menajeră - boiler pentru preparare de apă caldă menajeră şi
colector
Baza pentru dimensionarea instalaţiei solare pentru prepararea Necesarul de apă caldă V P în litri/
de apă caldă menajeră este necesarul de apă caldă. Dacă acesta (zi·persoană) la temperatura apei calde
nu poate fi determinat, el trebuie estimat conform următorului menajere
tabel (VDI 2067). 45 ºC 60 ºC
În clădiri de
locuinţe
5835 135-8 RO

confort sporit între 50 şi 80 între 35 şi 56


confort mediu între 30 şi 50 între 21 şi 35
confort simplu între 15 şi 30 între 11 şi 21

10 VIESMANN VITOSOL
Instrucţiuni de proiectare şi de funcţionare (continuare)

Un alt parametru este cota de căldură asigurată prin colectorii Pentru a obţine o cotă de căldură de 60 % capacitatea disponibilă
solari (vezi pag. 9). Pentru instalaţiile mai mici recomandăm o a boilerului (boiler bivalent pentru preparare de apă caldă mena-
valoare între 50 şi 60 %. jeră sau acumulator) trebuie să fie cca. de 1,5-2 ori mai mare
decât necesarul zilnic de apă caldă, considerând temperatura
Indicaţie dorită pentru apa menajeră.
La instalaţii având suprafeţe ale colectorilor mai mari de 30 m 2 În cazul unui consum variabil de apă caldă menajeră se selec-
vezi Instrucţiunile de proiectare „Instalaţii solare mari pentru pre- tează factorul 2, iar în cazul unui consum relativ constant factorul
parare de apă caldă menajeră“. 1,5.

Boiler pentru preparare de apă caldă menajeră şi alegerea colectorului


Necesarul de Capacitate Colector plat Vitosol 100 Colectori cu tuburi Vitosol 200 Colectori cu tuburi Vitosol 300
apă caldă pe boiler
zi
100 l 300 l 2 x SV1 * 1 1 x 3 m 2* 1 1 x 3 m 2* 1
150 l 2 x SH1
1 x 5DI
200 l 400 l 2 x SV1 * 1 2 x 2 m 2* 1 2 x 2 m2
250 l 2 x SH1
1 x 5DI
300 l 500 l 3 x SV1 * 1 1 x 2 m 2 şi 1 x 3 m 2* 1 1 x 2 m 2 şi 1 x 3 m 2
350 l 3 x SH1

&
3
Datele din tabel sunt valabile în următoarele condiţii: temperatura apei calde menajere de t W = 60 ºC
& orientare SV, S sau SE
& înclinări ale acoperişului de la 25 până la 55º.
5835 135-8 RO

*1
Pentru aceste modele Viessmann livrează pachete solare.

VITOSOL VIESMANN 11
Instrucţiuni de proiectare şi de funcţionare (continuare)

Instalaţie pentru susţinerea încălzirii încăperii – Boiler pentru preparare de apă caldă menajeră şi
colector
Perioada în care radiaţia solară este mai intensă este decalată
temporal faţă de perioada în care se înregistrează un necesar
maxim de energie termică pentru încălzire.
În timp ce consumul de căldură pentru prepararea de apă caldă
menajeră este relativ constant în timpul întregului an, în perioada
cu consum maxim de căldură pentru încălzire, energia solară care
stă la dispoziţie este foarte mică (vezi diagramă). Pentru a asigura
prin energie solară măcar o parte din căldura necesară pentru
încălzire, suprafaţa colectorilor trebuie să fie relativ mare. În felul
acesta pot să se producă pe timp de vară fenomene de stagnare
pe circuitul solar. Din punct de vedere hidraulic, instalaţiile pentru
încălzire parţială pot fi completate în mod simplu prin instalarea
unui boiler pentru preparare de apă caldă menajeră cu acumulare
de agent termic pentru încălzire (de ex. Vitocell 333 sau 353).
La variaţii de temperatură mari în circuitul de încărcare şi circuitul
de descărcare este indicată utilizarea unui acumulator a.c.m. cu
stratificare Vitocell 353. Baza pentru dimensionarea unei instalaţii
solare pentru susţinerea încălzirii este pe lângă căldura necesară
pentru încălzirea clădirii în perioada de trecere şi iarna, necesarul
3 de căldură vara, deci necesarul de căldură pentru prepararea de
apă caldă menajeră. În cazul unui necesar de încălzire vara, de
ex. pentru evitarea formării de condens în pivniţă, încălzire prin
pardoseală în baie, creşte necesarul de căldură. Pentru funcţiona-
rea economică a unei instalaţii solare de încălzire parţială, supra-
A Căldura necesară pentru încălzire într-o casă (construită după faţa colectorilor trebuie să fie max. de 2 ori până la 2,5 ori mai
1984) mare decât pentru necesarul de căldură vara.
B Căldura necesară pentru încălzirea unei case cu consum O orientare exclusivă pe baza căldurii necesare poate conduce la
redus de energie o supradimensionare problematică a instalaţiei solare.
C Necesar de apă caldă menajeră La casele ecologice cu consum redus de energie (necesar de căl-
D Energie solară captată la 5 m 2 suprafaţă de captare (colector dură mai mic decât 50 kWh/(m 2 · a)) trebuie atinse cote de căldură
plat) solară cuprinse între 20 şi 25% în raport cu necesarul total de
E Energie solară captată la 15 m 2 suprafaţă de captare (colector energie, incl. prepararea de apă caldă menajeră. La clădirile cu un
plat) consum de energie mai mare, cota de căldură solară este mai
mică.
Pentru calculele de dimensionare utilizaţi programul de calcul
Viessmann „ESOP“.
Suprafaţa max. a colectorilor ce poate fi racordată în cazul utiliză-
rii unui boiler pentru preparare de apă caldă menajeră cu acumu-
lare de agent termic pentru încălzire până la 15 m 2 (vezi schema 5
de instalaţie). În cazul unor instalaţii mai mari utilizaţi un acumula-
tor tampon de agent termic (vezi schema 2 de instalaţie).

Instalaţie de încălzire a apei din piscine - Schimbător de căldură şi colector


Piscine în aer liber
În Europa Centrală, piscinele în aer liber se utilizează între lunile
mai şi septembrie. Consumul lor de energie depinde de pierderile
prin neetanşeităţi, de evaporare, de apa scoasă din piscină (apa
caldă care trebuie adăugată) şi pierderea de căldură prin transmi-
sie. Printr-o acoperire se poate reduce în mod substanţial evapo-
rarea şi prin aceasta consumul de energie a piscinei. Cel mai
mare aport de energie vine direct de la soarele care străluceşte pe
suprafaţa bazinului. Astfel bazinul are o temperatură de bază
„naturală“ care poate fi ilustrată în diagrama alăturată ca tempera-
tură medie a bazinului în funcţie de timpul de funcţionare.
Acest decurs tipic al temperaturii nu poate fi modificat printr-o
instalaţie solară. Energia solară duce la o anumită creştere a tem-
peraturii de bază. În funcţie de raportul dintre suprafeţa bazinului
şi suprafaţa colectorului poate fi atinsă o creştere diferită a tempe-
raturii.

Decurs tipic al temperaturii unei piscine neîncălzite în aer liber


5835 135-8 RO

(valori medii lunare) în intervalul de timp 1.1.-31.12.

Locaţia: Würzburg
Suprafaţa bazinului: 40 m2

12 VIESMANN VITOSOL
Instrucţiuni de proiectare şi de funcţionare (continuare)

Adâncime: 1,5 m Piscine acoperite


Stare: protejat, iar noaptea acoperit Piscine acoperitr au de obicei o temperatură prevăzută mai mare
decât piscinele în aer liber şi sunt utilizate tot anul. Dacă în decur-
Diagrama alăturată indică ce creştere a temperaturii poate fi sul anului se doreşte o temperatură constantă a bazinului, pisci-
atinsă în medie cu care raport între suprafaţa de captare şi supra- nele trebuie încălzite bivalent. Pentru a evita dimensionarea
faţa bazinului. Acest raport este independent de tipul colectorului greşită, trebuie măsurat necesarul de energie al bazinului. Pentru
utilizat datorită temperaturilor comparabil reduse ale colectorilor aceasta trebuie oprită încălzire adăugată pentru 48 de ore, iar
şi a timpului de utilizare (vara). temperatura trebuie determinată la începutul şi la sfârşitul perioa-
dei de măsurare. Din diferenţa de temperatură şi din capacitatea
Indicaţie bazinului se poate calcula astfel necesarul zilnic de energie al
În cazul în care bazinul este adus şi menţinut la o temperatură de bazinului. În cazul construcţiilor noi trebuie efectuat calculul pen-
susţinere ridicată prin intermediul unei instalaţii de încălzire con- tru determinarea necesarului de căldură pentru piscină.
venţionale, nu se modifică nimic la acest raport. Faza de încălzire Înt-o zi de vară (fără umbră), o instalaţie de colectori utilizată în
a bazinului poate fi scurtată însă considerabil. Europa Centrală pentru încălzirea apei din piscine produce o can-
titate medie de energie de 4,5 kWh/m 2 suprafaţă de captare.

Exemplu de calcul pentru Vitosol 100


Suprafaţa bazinului: 36 m 2
Adâncimea obişnuită a bazinu- 1,5 m
lui:
Conţinutul bazinului: 54 m 3
Pierderea de temperatură în 2 2K
zile:
3
Necesarul de energie pe zi: 54 m 3 · 1 K · 1,16 (kWh/K · m 3) =
62,6 kWh
Suprafaţa colectorilor: 62,6 kWh : 4,5 kWh/m 2 =
13,9 m 2
Aceasta corespunde la 6 colec-
tori.

Pentru o primă aproximare (evaluarea costurilor) se poate porni


de la o pierdere medie de temperatură de1 K/zi . La o adâncime
obişnuită a bazinului de 1,5 m şi pentru menţinerea unei tempera-
turi de susţinere este nevoie un necesar de energie de cca
1,74 kWh/(d·m2 suprafaţa bazinului). Pentru această este indicată
utilizarea a cca. 0,4 m 2 suprafaţă de captare pe m 2 de suprafaţă a
bazinului.
Suprafeţele maxime de absorbţie indicate în tabel nu trebuie
depăşite în următoarele condiţii:
& Putere dimensionată de 600 W/m 2

& Diferenţa de temperatură între apa din piscină (turul schimbăto-

rului de căldură) şi returul circuitului solar max. 10 K

Vitotrans 200, tip WTT Nr. com. 3003 453 3003 454 3003 455 3003 456 3003 457 3003 458 3003 459
Suprafaţa maximă de captare
Vitosol care poate fi racordată m2 12 20 26 42 68 100 170

Indicaţie pentru boilere pentru preparare a.c.m.


La dimensionarea instalaţiei solare trebuie respectată numărul La o putere dimensionată de 600 W/m 2 şi o diferenţă de tempera-
max. de colectori care pot fi racordaţi la diferitele boilere pentru tură între temperatura apei calde (la înălţimea schimbătorului de
preparare de apă caldă menajeră. căldură solar, serpentina de jos a boilerului) şi returul circuitului
solar mai mică de 10 K, numărul max. de colectori indicat în tabel
nu trebuie depăşit.
În cazul în care sunt admisibile variaţii de temperatură mai mari în
instalaţie, numărul colectorilor poate fi maxim dublat.

Boiler pentru preparare de apă Capacitate acu- Numărul maxim de colectori Vitosol care pot fi racordaţi
caldă menajeră mulator
100 200 300
l 1 m2 2 m2 3 m2 2 m2 3 m2
Vitocell-B 100 300 4 10 5 3 5 3
400 5 12 6 4 6 4
500 7 14 7 5 7 5
Vitocell-B 300 300 4 10 5 3 5 3
5835 135-8 RO

500 7 14 7 5 7 5
Vitocell-V 300 200 3 8 4 3 4 3
300 4 10 5 3 5 3
500 7 14 7 5 7 5
Vitocell 333/353 750/33 6 12 6 4 6 4

VITOSOL VIESMANN 13
Instrucţiuni de proiectare şi de funcţionare (continuare)

3.2 Alegerea tipului de colectori


La alegerea tipului de montaj, montaj pe acoperiş sau integrare în Sistemele de prindere sunt dimensionate pentru o zonă de încăr-
acoperiş, joacă un rol important condiţiile constructive de la faţa care cu zăpadă de max. 2,55 kN/m2. Pentru Vitosol 100 există
locului. Astfel de ex. se recomandă la proiecte pentru construcţii seturi de prindere pentru zone de încărcare cu zăpadă mai mari
noi cu învelitoare din ţiglă integrarea în acoperiş. Pentru aceasta până la 4,25 kN/m 2.
sunt concepuţi colectorii Vitosol 100. Pentru altitudini mai mari, vezi următoarea diagramă.
Viessmann oferă pentru fixarea tuturor colectorilor sisteme univer- Se vor respecta normativele internaţionale (DIN 1055).
sale care simplifică procesul de montaj. Sistemele de fixare sunt
indicate pentru toate formele şi tipurile de acoperişuri cât şi pentru Indicaţie
montajul pe acoperişuri terasă. Toate datele privitoare la statică se referă exclusiv la montajul
Pentru montajul pe acoperişuri terasă se oferă seturi cu elemen- colectorilor Viessmann cu seturile de prindere corespunzătoare.
tele necesare pentru sistemul de aşezare.
Modul de construcţie al colectorilor exclude anumite moduri de
fixare (vezi tabelul pe pag. 7).

1 Zona de încărcare cu zăpadă 1


2 Zona de încărcare cu zăpadă 2
3 Zona de încărcare cu zăpadă 3

Acoperişuri înclinate - montaj pe acoperiş


Suprafaţa de acoperiş necesară Tipul colectorilor a mm b mm
Vitosol 300 tip SP3, 2 m 2 2031 1418 + 102 * 1
tip SP3, 3 m 2 2031 2127 + 102 * 1

Structură

Tipul colectorilor a mm b mm
Vitosol 100 Tip SV1 2380 1056 + 16 * 1
Tip SH1 1056 2380 + 16 * 1
5835 135-8 RO

Vitosol 200 tip SD2, 1 m 2 2031 709 + 47 * 1


tip SD2, 2 m 2 2031 1418 + 47 * 1 A Număr
tip SD2, 3 m 2 2031 2127 + 47 * 1 B Lemne pentru montaj

*1
Această valoare se va aduna pentru fiecare alt colector.

14 VIESMANN VITOSOL
Instrucţiuni de proiectare şi de funcţionare (continuare)

C Cârlig de acoperiş
D Şină de montaj

Pe căprior se montează cârlige de acoperiş cu şinele de montaj


potrivite.
Cârlige de acoperiş pentru acoperişuri cu ţigle-solz
Indicaţie
În cazul montajului fără cârlige de acoperiş, de exemplu pe acope-
rişuri de tablă, şinele de montaj se fixează direct cu piese de
fixare respectiv corniere de fixare pe suportul executat de instala-
tor.
Pentru montajul pe acoperişuri fălţuite trebuie folosite dispozitive
de fixare corespunzătoare (puse la dispoziţie de către instalator)
pentru şinele de montaj.

Cârlige de acoperiş pentru acoperişuri cu plăci ondulate

Cârlige de acoperiş pentru învelitoare pentru ţigle de acoperiş


3

Corniere de fixare pentru acoperişuri de tablă

Cârlige de acoperiş pentru acoperişuri cu învelitoare de ardezie

Piesă de fixare pentru acoperiş de tablă

Acoperişuri înclinate - integrare în acoperiş


Pentru acest tip de montaj este conceput Vitosol 100. Suprafaţa de acoperiş necesară
& Integrarea în acoperiş o recomandăm doar la acoperişuri cu un

unghi de înclinare de min. 25º şi cu un acoperiş de ţigle a


căror dimensiune „c“ este maxim 65 mm.

Tipul colectorilor a mm b mm
Indicaţie Vitosol 100 Tip SV1 3000 2100 + 1080 * 1
La ţiglele cu formă de plăci ca de ex. Tegalit sau un tip asemă- Tip SH1 1500 3410 + 2410 * 1
nător, montajul trebuie efctuat cu acordul specialistului în aco- Tip 5 DI 2800 3300
perişuri.
5835 135-8 RO

& Pentru asigurarea unei aerisiri ireproşabile sub acoperiş, tre-


buie luate în calcul cel puţin 3 rânduri de ţigle de la coama aco-
perişului, .
*1
Această valoare se va aduna pentru fiecare alt colector.

VITOSOL VIESMANN 15
Instrucţiuni de proiectare şi de funcţionare (continuare)

Structură

Tip 5DI
Tip SV1/SH1
3
A Număr
A Număr B Ramă pentru colectori
B Ramă pentru colectori C Lemne pentru montaj
C Lemne pentru montaj E Tablă de plumb laminată → Scurgerea apei
D Şipcă pană pentru sprijinirea tablei laminate → Scurgerea apei
Indicaţii referitoare la Tipul 5 DI
Traversa de lemn conţinută în setul de livrare este calculată static
pentru următoarele zone de încărcări cu zăpadă:
& Zona de încărcare cu zăpadă 1, până la 500 m peste nivelul

zero
& Zona de încărcare cu zăpadă 2, până la 400 m peste nivelul

zero
& Zona de încărcare cu zăpadă 3, până la 300 m peste nivelul

zero
În cazul unor altitudini mai mari în zona respectivă de încărcare cu
zăpadă şi la zona de încărcare cu zăpadă 4 se va monta, ca ele-
ment de sprijin o traversă de lemn suplimentară (de la instalator)
pentru fiecare punct de fixare.
Dacă se montează mai mulţi colectori, se vor lăsa între module
câte 2-3 rânduri de ţigle. Legăturile hidraulice se vor executa de
către instalator.

Acoperişuri terasă
Dacă capacitatea portantă a acoperişului o permite, rândurile de Se determină unghiul β al poziţiei soarelui. În Germania acest
colectori vor fi montate cu un unghi de înclinare de la 35 până la unghi este cuprins în funcţie de latitudine între 12º (Flensburg) şi
45º. În acest scop trebuie respectate distanţele minime până la 20º (Freiburg).
marginea acoperişului conform DIN 1055. În afara acestui spaţiu
pot interveni turbulenţe semnificativ crescute ale vântului. În plus
instalaţia este greu de accesat pentru lucrări de revizie. Dacă
dimensiunile acoperişului necesită o modificare a împărţirii câm-
purilor, aveţi grijă să creaţi câmpuri parţiale de aceeaşi dimen-
siune.
O instalaţie de colectori poate fi fixată pe o bază suport fixă sau
pe plăci de beton. La montajul pe plăci de beton, colectorii trebuie
asiguraţi împotriva alunecării şi a ridicării prin greutăţi suplimen-
tare (vezi tabelele de pe paginile următoare).
Alunecarea este deplasarea colectorilor pe suprafaţa acoperişului
datorită vântului, datorită aderenţei insuficiente între suprafaţa
acoperişului şi sistemul de fixare al colectorilor.
Tabele detaliate cu încărcătura totală se găsesc in internet la
adresa www.viessmann.de urmând link-ul Login Markpartner >
Dokumentation > Weitere.
5835 135-8 RO

Determinarea distanţei z între rândurile de colectori


Pentru a evita apariţia umbrelor la montarea mai multor rânduri de
colectori unii în spatele celorlalţi trebuie respectată o anumită dis-
tanţă (dimensiunea z).

16 VIESMANN VITOSOL
Instrucţiuni de proiectare şi de funcţionare (continuare)

α = unghiul de înclinare a colectorului


ß = unghiul faţă de poziţia soarelui

Exemplu:
Würzburg se află pe gradul de latitudine 50.
Unghiul β = 90º − 23,5º − Gradul de latitudine
(23,5º trebuie considerat constant)
90º − 23,5º − 50º = 16,5º
Vitosol 100, tip SH1
h = 1056 mm
α = 45º
β = 16,5º

z = Distanţa între rândurile de colectori


h = înălţimea colectorilor (≙ dimensiunea b, vezi pagina 7)
3

Distanţa între rândurile de colectori


Tipul colectorilor Vitosol 100 Vitosol 200 şi 300
Tip SV1 Tip SH1
Unghiul de înclinare 35º 45º 35º 45º 35º 45º 50º
α
Cot β Distanţa z dintre rândurile de colectori
mm
15,0º 7004 7960 3130 3530 6010 6800 7110
16,5 6558 7364 2910 3268 5596 6285 6558
17,5º 6280 7002 2790 3110 5360 5990 6240
20,0º 5700 6310 2530 2800 4860 5380 5580
22,5º 5250 5750 2330 2550 4480 4900 5060
25,0º 4880 5290 2160 2350 4160 4520 4640
27,5º 4570 4920 2030 2180 3900 4190 4290

Vitosol 100, tip SV1 şi SH1

Suporţi colectori

Suporţii pentru colectori sunt montaţi din fabricaţie. Sistemul de


suporţi este compus din suporţi de bază, suporţi de susţinere şi
suporţi de fixare. Suportul de fixare superior conţine găuri pentru
reglajul unghiului de înclinare.
Pentru câte 1 până la 6 colectori într-un rând sunt necesare prop-
tele de legătură pentru asigurarea stabilităţii.
5835 135-8 RO

VITOSOL VIESMANN 17
Instrucţiuni de proiectare şi de funcţionare (continuare)

Tip SV1: Dimensiunea găurii în suportul de bază Tip SH1: Dimensiunea găurii în suportul de bază
3

Montajul pe baza suport, calcularea dimensiunii z, vezi pag. 16

A Proptea de legătură
5835 135-8 RO

18 VIESMANN VITOSOL
Instrucţiuni de proiectare şi de funcţionare (continuare)

Montajul pe greutăţi de prindere, calcularea dimensiunii z, vezi pag. 16

A Proptea de legătură

Tipul colecto- x mm y mm
rilor
SV1 596 481
SH1 1920 481

Greutate ce trebuie asigurată şi încărcarea nominală a suportului de bază pe acoperişuri terasă conform DIN
1055

Datele pentru greutatea indicată în tabel se referă la kg pe colec-


tor.

Unghiul de încli- 25º 45º


nare a colectorului
Asigurare împotriva alu- Asigurare împotriva ridi- Asigurare împotriva alu- Asigurare împotriva ridi-
necării cării necării cării
Înălţime m până între 8 între până între 8 între până între 8 între până între 8 între 20
deasupra la 8 şi 20 20 şi la 8 şi 20 20 şi la 8 şi 20 20 şi la 8 şi 20 şi 100
solului 100 100 100
Tip SV1 kg 295 554 793 144 304 465 508 842 1213 128 224 346
Tip SH1 kg 323 561 800 155 345 476 492 845 1198 132 254 375
5835 135-8 RO

VITOSOL VIESMANN 19
Instrucţiuni de proiectare şi de funcţionare (continuare)

Vitosol 200, Tip SD2

La colectori tubulari montaţi orizontal, cantitatea de energie poate


fi optimizată prin rotirea tuburilor individuale cu 25º în raport cu
orizontala.

3 A Element de sprijin A
B Element de sprijin B

Greutate ce trebuie asigurată şi încărcarea nominală a suportului de bază pe acoperişuri terasă conform DIN
1055

Asigurare împotriva alunecării Asigurare împotriva ridicării


Înălţime m până la 8 între 8 şi 20 între 20 şi 100 până la 8 între 8 şi 20 între 20 şi 100
deasupra
solului
Tipul colectorilor 2 m2 3 m2 2 m2 3 m2 2 m2 3 m2 2 m2 3 m2 2 m2 3 m2 2 m2 3 m2
Greutate fie- kg 22 33 44 65 66 98 15 22 31 46 48 72
care element
de sprijin A
Greutate fie- kg 26 39 46 69 67 101 18 27 32 49 48 73
care element
de sprijin B

Vitosol 200, Tip SD2 şi Vitosol 300, Tip SP3

A Element de sprijin A
B Element de sprijin B
5835 135-8 RO

20 VIESMANN VITOSOL
Instrucţiuni de proiectare şi de funcţionare (continuare)

Greutate ce trebuie asigurată şi încărcarea nominală a suportului de bază pe acoperişuri terasă conform DIN
1055

Unghiul de înclinare al colectorilor 25º


Asigurare împotriva alunecării Asigurare împotriva ridicării
Înălţime deasupra solului m până la 8 între 8 şi 20 până la 8 între 8 şi 20
Tipul colectorilor 2 m2 3 m2 2 m2 3 m2 2 m2 3 m2 2 m2 3 m2
Greutate fiecare element de spri- kg 76 116 129 195 26 41 51 80
jin A
Greutate fiecare element de spri- kg 102 155 178 269 6 100 125 191
jin B

Unghiul de înclinare al colectorilor 45º


Asigurare împotriva alunecării Asigurare împotriva ridicării
Înălţime deasupra solului m până la 8 între 8 şi 20 până la 8 între 8 şi 20
Tipul colectorilor 2 m2 3 m2 2 m2 3 m2 2 m2 3 m2 2 m2 3 m2
Greutate fiecare element de spri- kg 102 156 177 266 — — — —
jin A
Greutate fiecare element de spri- kg 171 256 287 430 73 111 137 206
jin B

3
Montajul pe faţade
Pentru acest tip de montaj este conceput Vitosol 200.
Cantitatea de energie poate fi optimizată prin rotirea tuburilor indi-
viduale.

A Faţadă

Indicaţii generale de montaj


& Egalizarea potenţialului/protecţia instalaţiei solare contra & Cablurile de conectare şi cablurile senzorilor trebuie protejate
descărcărilor electrice ca să nu fie deteriorate de păsări şi animale mici.
Sistemul de conducte al circuitului solar trebuie legat la pământ & Instalaţiile solare se vor umple numai cu agentul termic „Tyfo-
în partea inferioară a clădirii, conform normativelor în vigoare. cor-G-LS“, nu se va utiliza un amestec din agenţi diferiţi. Se vor
Racordarea instalaţiei de colectori la o instalaţie de protecţie respecta indicaţiile privitoare la agentul termic, prezentate la
împotriva descărcărilor electrice, existentă sau nou executată, pag. 32.
sau realizarea unei egalizări locale de potenţial pot fi executate & Conductele pentru circuitul solar trebuie conduse printr-un ele-
numai de personalul de specialitate autorizat şi ţinând cont de ment corespunzător de trecere prin acoperiş (piesă de aerisire).
condiţiile de la faţa locului.
& Se va utiliza o termoizolaţie rezistentă la temperaturi ridicate.
La oprirea pompei şi la radiaţii puternice ale soarelui colectorii
ating temperaturi de peste 200 ºC, în cazul tuburilor vidate chiar
şi peste 300 ºC. Materialul termoizolant nu are voie să absoarbă
umiditate din exterior. În cazul în care nu se prevăd solicitări
datorate umidităţii, în perimetrul interior se poate lucra cu un
material cu porii deschişi.
5835 135-8 RO

VITOSOL VIESMANN 21
Instrucţiuni de proiectare şi de funcţionare (continuare)

Tip de ţiglă Secţiune de aerisire cm2


Ţiglă tip Frankfurt 32
Dublu S 30
Ţiglă tip Taunus 27
Ţiglă tip Harz 27

Normative tehnice pentru instalaţiile de colectori tubulari

Regulile pentru instalaţiile de colectori tubulari se găsesc în Lista


de normative tehnice (LTB).
În ea sunt cuprinse reglementările tehnice ale tuturor landurilor cu
privire la folosirea panourilor de sticlă dispuse liniar (TRLV), stabi-
lite de Institutul german pentru tehnica în construcţii (DIBT) Între
acestea se numără şi colectorii cu tuburi. Se are în vedere în pri-
mul rând protecţia suprafeţelor circulabile de elementele de sticlă
care pot cădea.
& Panourile de sticlă cu un unghi de înclinare mai mare de 10°

sunt numite Panouri de sticlă tip acoperiş


& Panourile de sticlă cu un unghi de înclinare mai mic de 10° sunt

numite Panouri de sticlă verticale


& La panourile de sticlă verticale, a căror muchie superioară se

află într-un loc public la max. 4 m deasupra solului, nu se aplică


prevederile TRLV.
& Tipurile de sticlă care intră sub incidenţa TRLV sunt sticlele de

protecţie ca sticla armată, ESG, VSG, VG şi sticlă de oglindă


conform 1249
& Alte tipuri din sticlă, ca de ex. sticla pentru colectori, pot fi folo-

site, dacă sunt luate măsuri speciale eficiente care să împiedice


căderea elementelor de sticlă, de ex. prin plase sau recipienţi
colectori, vezi figurile următoare
5835 135-8 RO

22 VIESMANN VITOSOL
Instrucţiuni de proiectare şi de funcţionare (continuare)

3.3 Dimensionarea diametrului conductelor

Regimuri de funcţionare a unei instalaţii solare


Debitul volumetric în câmpul de colectori Care regim de funcţionare este indicat?
Instalaţiile de colectori pot fi utilizate cu diferite debite volumetrice Din punctul de vedere al energiei primare, modul de funcţionare
specifice. Unitatea de măsură pentru aceasta este debitul în litri/ „Modul de funcţionare Low-flow “ are mici avantaje în comparaţie
(h·m2). cu „Modul de funcţionare High-flow“ în cazul colectorilor
La aceeaşi radiaţie, deci la aceeaşi sarcină a colectorilor, un debit Viessmann, atâta timp cât sunt asigurate o circulaţie sigură a
volumetric mare înseamnă ecarturi de temperatură reduse în cir- întregului câmp şi un flux turbulent. La instalaţiile solare cu auto-
cuitul colectorilor, un debit volumetric redus ecarturi de tempera- matizare Vitosolic 200 şi mod de funcţionare variabil, debitul volu-
tură mari. În cazul unor ecarturi mari de temperatură, temperatura metric optim (în raport cu temperaturile actuale ale a.c.m. din
medie a colectorilor creşte, aceasta însemnând că randamentul boiler şi radiaţia actuală) se reglează de la sine. Nu trebuie decât
colectorilor scade corespunzător. Din această cauză în cazul unui determinat şi verificat debitul volumetric maxim. Această valoare
debit volumetric redus se reduce utilizarea de energie auxiliară (în litri/min) poate fi citită pe indicatorul de debit al sistemului
(curent pompe) şi se poate instala o conductă de racordare mai Solar-Divicon.
mică, dar cu consecinţa scăderii randamentului.
Pentru menţinerea unei circulaţii sigure şi a unui flux turbulent, în Exemplu:
cazul colectorilor plaţi Vitosol este necesar un debit de min. 4,6 m 2 Suprafaţă de captare
15 litri/(h·m 2), iar în cazul colectorilor cu tuburi Vitosol un debit de Debit volumetric dorit: 40 l/(h·m 2)
min. 25 litri/(h·m 2). De regulă la determinarea debitului volume- Rezultă: 184 l/h, deci cca 3 l/min
tric al colectorilor trebuie respectat şi debitul volumetric necesar La o putere a pompelor de 100 % ar trebui atinsă această valoare.
al schimbătoarelor de căldură racordate. Se poate realiza un reglaj prin intermediul treptelor de putere ale
& Regim low-flow pompelor. Efectul pozitiv din punctul de vedere al energiei primare
Funcţionarea cu debite volumetrice până la cca 30 de litri/(h·m 2) se pierde, dacă debitul dorit al colectorilor s-ar atinge prin inter-
& Regim high-flow mediul unei pierderi mai mari de presiune ( = consum de energie
Funcţionarea cu debite volumetrice mai mari de 30 de litri/(h·m2) mai mare). Trebuie selectată treapta pompei situată deasupra
& Regim matched-flow valorii dorite. Reglajul reduce apoi automat debitul volumetric, ali-
Funcţionarea cu debite volumetrice variabile mentând pompa circuitului solar cu o cantitate mai mică de ener-
Cu colectorii Viessmann sunt posibile toate regimurile de funcţio- gie.
nare.
Recomandare pentru viteza de curgere
Pentru a menţine în conductele instalaţiilor solare o pierdere
redusă de presiune, viteza de curgere în conductele de cupru tre-
buie să nu depăşească 1 m/s. Recomandăm viteze de curgere
5835 135-8 RO

între 0,4 şi 0,7 m/s. La aceste viteze de curgere se înregistrează


pierderi de presiune cuprinse între 1 şi 2,5 mbar/m lungime de
conductă.

VITOSOL VIESMANN 23
Instrucţiuni de proiectare şi de funcţionare (continuare)

Indicaţie Pentru instalarea colectorilor recomandăm dimensionarea con-


O viteză de curgere mai ridicată determină o pierdere de presiune ductelor ca în cazul unei instalaţii de încălzire convenţionale în
mai mare, o viteză mai redusă îngreunează aerisirea funcţie de debitul volumetric şi de viteza de curgere (vezi tabelele
următoare şi exemplele de instalare de la paginile următoare).

Debit volumetric Viteza de curgere în m/s


Dimensiunea conductei
l/h l/min DN10 DN13 DN16 DN20 DN25 DN32 DN40
100 1,67 0,35 0,21 0,14 0,09 0,06 0,03 0,02
125 2,08 0,44 0,26 0,17 0,11 0,07 0,04 0,03
150 2,50 0,53 0,31 0,21 0,13 0,08 0,05 0,03
175 2,92 0,62 0,37 0,24 0,15 0,10 0,06 0,04
200 3,33 0,70 0,42 0,28 0,18 0,11 0,07 0,05
250 4,17 0,88 0,52 0,35 0,22 0,14 0,09 0,06
300 5,00 1,05 0,63 0,41 0,27 0,17 0,10 0,07
350 5,83 1,23 0,73 0,48 0,31 0,20 0,12 0,08
400 6,67 1,41 0,84 0,55 0,35 0,23 0,14 0,09
450 7,50 1,58 0,94 0,62 0,40 0,25 0,16 0,10
500 8,33 1,76 1,04 0,69 0,44 0,28 0,17 0,12
600 10,00 2,11 1,25 0,83 0,53 0,34 0,21 0,14
700 11,67 2,46 1,46 0,97 0,62 0,40 0,24 0,16
3 800 13,33 2,81 1,67 1,11 0,71 0,45 0,28 0,19
900 15,00 3,16 1,88 1,24 0,80 0,51 0,31 0,21
1000 16,67 3,52 2,09 1,38 0,88 0,57 0,35 0,23
1500 25,00 5,27 3,14 2,07 1,33 0,85 0,52 0,35
2000 33,33 7,07 4,19 4,14 1,77 1,13 0,69 0,47
2500 41,67 8,84 5,23 4,84 2,21 1,41 0,86 0,58
3000 50,00 10,61 6,28 3,09 2,65 1,70 1,04 0,70

Dimensiuni recomandate ale tubului

Material pentru instalare


& Se folosesc ţevi de cupru din comerţ şi fitinguri de bronz respec- & Componentele utilizate trebuie să fie rezistente la agentul ter-
tiv ţevi de inox. mic (pentru compoziţie, vezi „Fişa tehnică“ a colectorului).
& Nu se vor folosi ţevi zincate, fitinguri zincate şi nici garnituri gra- & Izolaţia termică a ţevilor din exterior trebuie să fie rezistentă la
fitizate. Cânepă se va utiliza numai împreună cu substanţe de temperatură şi radiaţii ultraviolete ca şi la deteriorări provocate
etanşare rezistente la presiune şi temperatură.* 1 a cablurilor. de păsări şi animale mici.
& Conductele „fierbinţi“ din interior trebuie izolate corespunzător
regulilor cunoscute ale tehnicii (protecţie contra incendiilor, pro-
tecţie împotriva atingerii), de exemplu izolaţie HT de la firma
Armacell.

Exemple de instalare (racord hidraulic) Vitosol 100, tip SV1 şi SH1


Funcţionare în regim high-flow

Racordare unilaterală

A tur
B retur
C Aerisire (blocabilă)
5835 135-8 RO

*1
Un material indicat este pasta solară Viscotex de la firma Locher, CH-9450 Altstätten

24 VIESMANN VITOSOL
Instrucţiuni de proiectare şi de funcţionare (continuare)

A tur A tur
B retur B retur
C Aerisire (blocabilă) C Aerisire (blocabilă)
3

Racordare alternativă Funcţionare în regim low-flow (regim cu debit redus)

Racordare unilaterală

A tur
B retur
C Aerisire (blocabilă) A tur
B retur
C Aerisire (blocabilă)

Racordare alternativă

A tur
B retur
C Aerisire (blocabilă)

Exemple de instalare (racord hidraulic) Vitosol 200, tip SD2


Indicaţie
O suprafaţă de captare de max. 15 m2 poate fi conectată în serie
într-un câmp de colectori.
5835 135-8 RO

VITOSOL VIESMANN 25
Instrucţiuni de proiectare şi de funcţionare (continuare)

Racordare unilaterală din partea inferioară (variantă


preferată)

A tur
B retur
C Aerisire (blocabilă)
3 A tur
B retur
C Aerisire (blocabilă)

Racordare în serie, regim low-flow/high-flow

A tur
B retur
C Aerisire (blocabilă)

Exemplu pentru calculul debitului volumetric


& High-flow

Debit volumetric per m 2 = 60 l/h


Debit volumetric la 15 m 2 = 900 l/h
& Low-flow

Debit volumetric per m 2 = 25 l/h


Debit volumetric la 15 m 2 = 375 l/h

Exemple de instalare (racord hidraulic) Vitosol 300, tip SP3


Indicaţie
O suprafaţă de captare max. 6 m 2 poate fi conectată într-un câmp
de colectori.
5835 135-8 RO

26 VIESMANN VITOSOL
Instrucţiuni de proiectare şi de funcţionare (continuare)

Racord din stânga (varianta preferată) Racord din dreapta

A tur A tur
B retur B retur
C Aerisire (blocabilă) C Aerisire (blocabilă)

Rezistenţa la curgere a instalaţiei solare


Rezistenţa totală la curgere a întregii instalaţii solare se compune Vitosol 100, tip SV1 şi SH1 3
din următoarele rezistenţe:
& Rezistenţa colectorilor

& Rezistenţa conductelor

& Rezistenţa individuală a fitingurilor

& Rezistenţa schimbătorului de căldură din boilerul pentru prepa-

rare de apă caldă menajeră


Determinarea rezistenţei totale la curgere:
& racordarea colectorilor în serie

rezistenţa totală la curgere = suma rezistenţelor individuale la


curgere
& racordarea colectorilor în paralel:

rezistenţa totală la curgere = rezistenţa individuală la curgere


(ipoteză: toate rezistenţele individuale la curgere sunt egale)

Rezistenţa la curgere pe conducta de tur şi de retur


pentru circuitul solar
Per m lungime de conductă din tuburi flexibile de oţel inoxidabil,
raportată la apă, corespunde Tyfocor G-LS la cca 60 °C
5835 135-8 RO

Rezistenţa la curgere a colectorilor


raportată la apă, corespunde Tyfocor G-LS la cca 60 °C

VITOSOL VIESMANN 27
Instrucţiuni de proiectare şi de funcţionare (continuare)

Vitosol 200 Vitosol 300

A 6 m2
B 5 m2
C 4 m2
A 1 m2 D 3 m2
B 2 m2 E 2 m2
C 3 m2

3.4 Dimensionarea pompei de circulaţie


Dacă sunt cunoscute debitul şi pierderile de presiune din întreaga Dacă la instalaţiile cu un circuit bypass unitatea solară de pom-
instalaţie, se alege pompa pe baza caracteristicilor pompelor. Cel pare urmează să fie amplasată în partea dreaptă lângă sistemul
mai indicate sunt pompele cu trepte, care pot fi adaptate la insta- Solar-Divicon, pompa sistemului Solar-Divicon serveşte ca pompă
laţie prin comutare respectiv prin schimbarea turaţiei la Vitosolic. bypass şi aceea a unităţii solare de pompare ca pompă pentru cir-
Pentru simplificarea montajului ca şi a alegerii pompelor şi a ele- cuitul solar. În acest caz grupul de siguranţă se va monta la unita-
mentelor de siguranţă firma Viessmann livrează Solar-Divicon în tea solară de pompare.
următoarele modele: Unitatea solară de pompare se poate procura în următoarele
& tip PS10 variante:
& tip PS20 & tip P10

Sistemul Solar-Divicon conţine: & tip P20

& Grupul de armături şi grupul de siguranţă deja montate din fabri-

caţie şi etanşate Indicaţie


& Supapa de reglare a debitului pentru controlul instalaţiei solare Sistemul Solar-Divicon şi unitatea solară de pompare nu sunt indi-
la punerea în funcţiune şi în timpul funcţionării cate pentru un contact direct cu apa din piscine.
& Clapete unisens integrate Sistemul Solar-Divicon se montează pe cât posibil mai jos decât
& Racord pentru vasul preliminar (la nevoie) colectorii, pentru ca în caz de stagnare să nu poată pătrunde abur
Pentru instalaţiile cu un al doilea circuit de pompe sau un circuit în vasul de expansiune.
bypass este nevoie de un sistem Solar-Divicon şi o unitate cu În cazul centralelor aşezate la mansardă sau a unor conducte
pompe. scurte trebuie prevăzut eventual un vas preliminar (vezi
pagina 33).

Suprafaţă de captare Debit volumetric specific în l/(h·m2)


15 20 25 30 35 40 50 60 80
5835 135-8 RO

Funcţionare în regim low- Funcţionare în regim high-flow


flow (regim cu debit redus)
m2 Debit volumetric în litri/h
2 30 40 50 60 70 80 100 120 160
3 45 60 75 90 105 120 150 180 240

28 VIESMANN VITOSOL
Instrucţiuni de proiectare şi de funcţionare (continuare)

Suprafaţă de captare Debit volumetric specific în l/(h·m2)


15 20 25 30 35 40 50 60 80
Funcţionare în regim low- Funcţionare în regim high-flow
flow (regim cu debit redus)
m2 Debit volumetric în litri/h
4 60 80 10 120 140 160 200 240 320
5 75 100 125 150 175 200 250 300 400
6 90 120 150 180 210 240 300 360 480
7 105 140 175 210 245 280 350 420 560
8 120 160 200 240 280 320 400 480 640
9 135 180 225 270 315 360 450 540 720
10 150 200 250 300 350 400 500 600 800
12 180 240 300 360 420 480 600 720 960
14 210 280 350 420 490 560 700 840 1120
16 240 320 400 480 560 640 800 960 1280
18 270 360 450 540 630 720 900 1080 1440
20 300 400 500 600 700 800 1000 1200 1600
25 375 500 625 750 875 1000 1250 1500 2000
30 450 600 750 900 1050 1200 1500 1800 —
35 525 700 875 1050 1225 1400 1750 2100 —
40 600 800 1000 1200 1400 1600 2000 — —
50 750 1000 1250 1500 1750 2000 — — —
3
60 900 1200 1500 1800 2100 — — — —
70 1050 1400 1750 2100 — — — — —
80 1200 1600 2000 — — — — — —
90 1350 1800 2250 — — — — — —
100 1500 2000 — — — — — — —

Montarea tipului PS10 resp. P10, la 150 mbar înălţime de pompare restantă
Montarea tipului PS20 resp. P20, la 260 mbar înălţime de pompare restantă

A Solar-Divicon C Elemente de siguranţă cu racord pentru vasul de expansiune


B Indicator de debit D Unitate solară de pompare
5835 135-8 RO

VITOSOL VIESMANN 29
Instrucţiuni de proiectare şi de funcţionare (continuare)

E Racord pentru vasul preliminar


F Robinet de închidere
G Termometru
H Supapă unisens
K Pompă pentru circuitul solar

Componente Solar-Divicon

B Indicator de debit
C Grup de siguranţă
3
Date tehnice referitoare la sistemul Solar-Divicon respectiv unitatea solară de pompare
Solar-Divicon Tip PS10 PS20
Unitate solară de pompare Tip P10 P20
Pompă de circulaţie (marca Grundfos) 25-60 25-80
Tensiune nominală V~ 230 230
Putere absorbită la treptele I, II, III W I 40 I 140
(vezi caracteristicile de mai jos) II 60 II 210
III 75 III 245
Cantitate maximă pompată m 3/h 1,4 2,8
Înălţime max. de pompare m 5,8 8
Indicator de debit l/min între 2 şi 12 între 7 şi 30
Grup de siguranţă (numai la Solar-Divicon) bar 6 6
Temperatura max. de lucru °C 120 120
Presiunea max. de lucru bar 6 6
Racorduri (cu inele de strângere Ø):
Circuit solar (conducta pentru circuitul solar din oţel mm 22 22
inoxidabil)
Vas de expansiune (numai la Solar-Divicon) mm 22 22

Indicaţie
Instalaţii cu Vitosolic
Pompele cu o putere absorbită mai mare decât 120 W trebuie
racordate în combinaţie cu automatizarea pentru instalaţia solară
Vitosolic cu un releu suplimentar şi reglajul turaţiei pompei trebuie
deactivat.
5835 135-8 RO

30 VIESMANN VITOSOL
Instrucţiuni de proiectare şi de funcţionare (continuare)

A Caracteristica de rezistenţă a sistemului Solar-Divicon respec- A Caracteristica de rezistenţă a sistemului Solar-Divicon respec-
tiv a unităţii solare de pompare tiv a unităţii solare de pompare
B Înălţime de pompare disp. B Înălţime de pompare disp.
5835 135-8 RO

VITOSOL VIESMANN 31
Instrucţiuni de proiectare şi de funcţionare (continuare)

3.5 Elemente de siguranţă


Instalaţia solară trebuie să fie dotată cu elemente de siguranţă
conform DIN 12975 şi12976.
Circuitul colectorului trebuie astfel asigurat ca la cea mai mare
temperatură ce poate fi înregistrată la colector (= temperatura în
stare de repaus) să nu poată să se scurgă agent termic pe la
supapa de siguranţă.
Acest lucru se asigură prin dimensionarea corectă a vasului de
expansiune şi prin adaptarea presiunii din instalaţie.
În cazul lungimilor totale ale ţevilor mai mici de 10 m sau la centra-
lele amplasate la mansardă, recomandăm montajul pe tur a unui
vas preliminar şi a unui vas de expansiune cu membrană, iar pe
retur numai a elementului de siguranţă.

A Număr
B Supapa de siguranţă
C Solar-Divicon
D Vas preliminar
E Vasul de expansiune cu membrană
F Boiler bivalent pentru preparare de apă caldă menajeră
G Termostat de siguranţă (vezi pag. 35)
h Înălţime statică
RL retur
VL tur

Indicaţii cu privire la agentul termic


Instalaţia trebuie bine spălată după montaj. & În cazul stării de repaus a instalaţiei trebuie asigurate, printr-o
Agentul termic „Tyfocor-G-LS“ nu trebuie expus la temperaturi de realizare corespunzătoare a hidraulicii sistemului, următoarele:
durată de peste 170 ºC. Temperaturile mai mari conduc la o des- – Agentul termic poate fi evacuat în exterior din colectori, pe cât
compunere termică înceată a propilenglicolului 1,2 care poate fi posibil complet, la atingerea temperaturii de fierbere prin pri-
recunoscută datorită colorării închise a agentului termic. Astfel mele bule de vapori care se formează.
durata de viaţă a mediului poate fi redusă substanţial. – Agentul termic trebuie să poată fi preluat de vasul de expan-
În special în combinaţie cu substanţe străine (produse de ardere, siune cu membrană.
şpan) poate conduce la depuneri de nămol şi depuneri sub formă & Agentul termic trebuie verificat la fiecare 5 ani.
de crustă în circuitul solar.
După umplerea instalaţiei cu agent termic trebuie asigurată o aeri- Indicaţie
sire regulamentară a instalaţiei şi preluarea căldurii suplimentare Temperaturile prea ridicate reacţionează critic în special în combi-
în sistem, în felul acesta evitându-se timpi lungi de stagnare. naţie cu oxigenul. De accea trebuie golită de aer instalaţia solară
Cu respectarea următoarei condiţii poate fi utilizat „Tyfocor-G-LS“ înainte de punerea în funcţiune.
în instalaţii solare cu temperaturi mari în stare de repaus:

Indicaţii referitoare la stagnare


Opririle instalaţiilor, de ex. cele datorate defecţiunilor sau deservi- Colectorii şi conductele de racordare sunt dimensionate pentru
rii greşite nu pot fi excluse niciodată. Din acest motiv, instalaţiile temperaturile maxime care pot apărea în cazul stagnării. Însă la
5835 135-8 RO

solare trebuie realizate sigure la oprire conform reglementărilor în temperaturi peste 170 ºC, proprietăţile agentului termic sunt
vigoare, acest lucru înseamnă că în acest regim de funcţionare influenţate negativ (vezi pag. 32). La proiectarea câmpului de
ele nu trebuie să se avarieze sau să constituie un pericol. colectori trebuie avut în vedere, ca instalaţia să poată evacua
vapori fără probleme (de ex. nu se va monta nici o conductă solară
peste un câmp de colectori).

32 VIESMANN VITOSOL
Instrucţiuni de proiectare şi de funcţionare (continuare)

Indicaţii pentru vasul preliminar


În instalaţii solare termice, vasele preliminare sau recipientele cu Capacitatea de preluare a vasului de expansiune dimensionat
stratificări în funcţie de temperatură au funcţia de a proteja vasul corect minus conţinutul conductei de retur între câmpul de colec-
de expansiune cu membrană împotriva supraîncălzirii în cazul tori şi vasul de expansiune.
stagnării. Conform VDI 6002 se recomandă montajul când conţi- Determinarea conţinutului vasului preliminar:
nutul conductelor între câmpul colectorilor şi vasul de expansiune 1,5 x conţinutul colectorului x numărul colectorilor
este mai mic de 50% din capacitatea de preluare a vasului de
expansiune dimensionat corect. Valoarea de referinţă este volu- Capacitatea Număr colectori
mul total care se evaporă la oprire. vasului preli- Vitosol 100 Vitosol 200 Vitosol 300
În instalaţii, care evacuează vapori prin returul colector, recoman- minar
dăm montarea vasului preliminar pe retur. l SV1 SH1 1 m 2 2 m 2 3 m 2 2 m 2 3 m 2
Dimensionare: 12 4 3 4 2 1 6 4

Capacităţile volumetrice ale componentelor instalaţiei solare


Vitosol 100 Tip SV1 l 1,83
Tip SH1 l 2,48
Tip 5 DI l 4,20
Vitosol 200 tip SD2, 1 m 2 l 2,20 3
tip SD2, 2 m 2 l 4,20
tip SD3, 3 m 2 l 6,20
Vitosol 300 tip SP3, 2 m 2 l 1,20
tip SP3, 3 m 2 l 1,80

Solar-Divicon l 0,30
Unitate solară de pompare l 0,18

Vitocell-B 100 Capacitate acumu- l 300 400 500


lator
Capacitatea serpentinei inferioare l 10 10,5 12,5

Vitocell-B 300 Capacitate acumu- l 300 500


lator
Capacitatea serpentinei inferioare l 11 15

Vitocell-V 300, tip Capacitate acumu- l 200 300 500


EVI lator
(cu serpentină
interioară)
Capacitatea serpentinei l 11,9 11 15

Vitocell 333 Capacitate acumu- l 750/33


lator
Capacitatea recuperatorului solar de căl- l 12
dură

Vitocell 353 Capacitate acumu- l 750/33


lator
Capacitatea recuperatorului solar de căl- l 12
dură

Vitotrans 200, tip WTT Nr. com. 3003 453 3003 454 3003 455 3003 456 3003 457 3003 458 3003 459
Capacitate l 4 9 13 16 34 43 61

Conductă de cupru Dim. 12 × 1 15 × 1 18 × 1 22 × 1 28 × 1,5 35 × 1,5 42 x 1,5


Capacitate l/m 0,079 0,133 0,201 0,314 0,491 0,804 1,195
ţeavă

Tub ondulatdin oţel ino- Dim. DN 16


xidabil
Capacitate l/m 0,25
ţeavă
5835 135-8 RO

VITOSOL VIESMANN 33
Instrucţiuni de proiectare şi de funcţionare (continuare)

Vasul de expansiune cu membrană


Structură şi funcţionare Vas de expan- Capa- Øa b Racordare Greutate
Un vas de expansiune cu membrană este un vas de expansiune siune citate
închis, a cărui cameră de gaz (umplută cu azot) este separată de l mm mm kg
camera de lichid (agent termic) printr-o membrană şi a cărei pre- A 18 280 370 R¾ 7,5
siune preliminară depinde de înălţimea instalaţiei. 25 280 490 R¾ 9,1
Pentru a împiedica în mod eficient formarea vaporilor în faza de 40 354 520 R¾ 9,9
funcţionare trebuie ca în colectorii în stare rece să existe o supra- B 50 409 505 R1 12,3
presiune de cel puţin 1 bar. 80 480 566 R1 18,4
Din aceasta rezultă de ex. la o înălţime statică de 10 m o presiune
în instalaţie de 2 bar. Presiunea din vasul de expansiune cu mem-
brană trebuie să fie reglată astfel încât să fie cu 0,3 bar mai mică Calcularea volumului nominal
decât presiunea din instalaţie.
În stare caldă presiunea în instalaţie creşte cu aproximativ 1 până
la 2 bar. (pentru temperatura max. la oprire a colectorilor vezi
pagina 8.)
Pentru ca în timpul vaporizării (stagnare) să nu se poată scurge
agent termic pe la supapa de siguranţă, dimensiunea vasului de
expansiune trebuie astfel aleasă ca în cazul vaporizării acesta să V N= Volumul nominal al vasului de expansiune cu membrană în
poată prelua întregul conţinut al colectorilor. litri
V v= Obturator hidraulic de siguranţă (aici agent termic) în litri
3 V v = 0,005·VA în litri
(min. 3 l)
VA= Cantitatea de lichid din toată instalaţia
(vezi pag. 33)
V 2= Creşterea volumului la încălzirea instalaţiei
V 2 = VA·β
β = coeficient de instalaţie (β = 0,13 pentru aget termic
Viessman de la −20 până la 120 ºC)
p e= Suprapresiunea finală admisă în bar (ü)
p e = p si − 0,1·p si
p si = Ventil de siguranţă de purjare
p st= Presiunea preliminară a azotului în vasul de expansiune în
bar (ü)
p st = 0,7 bar + 0,1 bar/m·h
h = înălţimea statică a instalaţiei în m
(vezi figura la pagina 32)
A Agent termic z= Număr colectori
B Umplere cu azot V k= Capacitatea colectorilor în litri
C Pernă de azot (vezi pag. 33)
D Coeficient de siguranţă, min. 3 l
E Coeficient de siguranţă Exemplu:
F Starea de livrare (3 bar presiune preliminară) Instalaţie solară cu 2 Vitosol 100, tip SV1 cu câte 1,83 Liter
G Instalaţie solară umplută fără acţiunea căldurii VA = 25 l
H Sub presiune maximă la temperatură maximă a agentului ter- p e = 5,4 bar
mic p si = 6 bar
h= 5m
Date tehnice
5835 135-8 RO

34 VIESMANN VITOSOL
Instrucţiuni de proiectare şi de funcţionare (continuare)

Recomandăm multiplicarea valorii calculate pentru V N cu coefi- Număr colectori Capacita- Înălţime Capacitatea
cientul de siguranţă 1,5. Şi în circuitul solar de conducte este posi- tea instala- statică h vasului de
bilă formarea de abur. ţiei VA expansiune
Se va alege vasul de expansiune de 25 litri. l m l
4 35 5 40
Alegerea vasului de expansiune 10 50
(în funcţie de tipul colectorilor şi în combinaţie cu o supapă de 5 40 5 50
siguranţă de 6-bar) 10 80
Datele din următoarele tabele sunt valori de referinţă. Este nece-
sară o verificare prin calcul.
Vitosol 200
Indicaţie Suprafaţă de Capacita- Înălţime Capacitatea
Mărimea vasului de expansiune trebuie verificată prin calcul de captare tea instala- statică h vasului de
instalator. ţiei VA expansiune
l m l
Vitosol 100, tip SV1 3 20 5 25
Număr colectori Capacita- Înălţime Capacitatea 10
tea instala- statică h vasului de 4 25 5 40
ţiei VA expansiune * 1 10
l m l 5 30 5 40
2 20 5 25 10
10 6 35 5 40 3
3 25 5 25 10 50
10 40
4 32 5 40
10 Vitosol 300
5 35 5 40 Suprafaţă de Capacita- Înălţime Capacitatea
10 50 captare tea instala- statică h vasului de
ţiei VA expansiune
l m l
Vitosol 100, tip SH1 3 16 5 18
Număr colectori Capacita- Înălţime Capacitatea 10
tea instala- statică h vasului de 4 18 5 18
ţiei VA expansiune 10
l m l 5 23 5 18
2 20 5 25 10 25
10 40 6 25 5 25
3 30 5 40 10
10

Supapă de siguranţă
Presiunea de declanşare a supapei de siguranţă este conform Conductele de purjare şi de evacuare trebuie să se verse într-un
DIN 3320 presiunea maximă din instalaţie +10 %. recipient deschis, dacă se foloseşte apa cu agentul de protecţie
Supapa de siguranţă trebuie dimensionată conform EN 12975 şi antiîngheţ sau agentul termic sintetic, care poate fi amestecat cu
12976. apă (de ex. agent termic Viessmann) şi al căror punct de vapori-
zare este mai mare decât cel al apei. Recipientul trebuie să poată
Suprafaţă de apertură Mărimea supapei (mărimea prelua cel puţin întregul conţinut al colectorilor.
supapei la intrare) Se vor instala numai supape de siguranţă pentru max. 6 bar şi
m2 DN 120 ºC şi care conţin litera „S“ (Solar) în marcajul lor.
40 15
80 20 Indicaţie
160 25 Sistemul Solar-Divicon este dotat cu un ventil de siguranţă de
max. 6 bar şi 120 ºC şi are codul de omologare TÜV.SV.01-546.
DN.W.Q.P
Supapa de siguranţă trebuie să fie adaptată la puterea termică a
colectorului sau a grupului de colectori şi să poată evacua puterea
lor maximă de 900 W/m 2.

Termostat de siguranţă
Automatizările pentru sisteme solare Vitosolic 100 şi 200 sunt Exemplu:
dotate cu o limitare electronică a valorii temperaturii. 3 colectori plaţi Vitosol 100,
Un termostat de siguranţă în boilerul pentru preparare de apă 7 m 2 suprafaţă de captare,
5835 135-8 RO

caldă menajeră este necesar în cazul în care pe m2 de suprafaţă Boiler pentru preparare de apă caldă menajeră cu capacitate de
de captare stau la dispoziţie mai puţin de 40 litri de capacitate a 300 litri
boilerului. Astfel se evită cu siguranţă temperaturi peste 95 ºC în 300:7 = 42,8 l/m 2,
boilerul pentru preparare de apă caldă menajeră.
*1
Vas de expansiune din sortimentul oferit de firma Viessmann (vezi Lista de preţuri).

VITOSOL VIESMANN 35
Instrucţiuni de proiectare şi de funcţionare (continuare)

deci nu este necesat un termostat de siguranţă.

3.6 Optimizarea întregului sistem


Un colector solar de calitate superioară nu garantează singur o Instalaţiile solare corect dimensionate şi dotate cu componente
funcţionare optimă a instalaţiei solare. Întreaga instalaţie trebuie compatibile asigură între 50 şi 60% din energia necesară pe an
concepută ca o unitate tehnică completă. Firma Viessmann pentru prepararea de apă caldă menajeră în case cu unul sau
livrează toate componentele necesare pentru o instalaţie solară: două apartamente. Pentru dimensionarea instalaţiilor solare va
& Automatizări adaptate la instalaţia solară stăm cu plăcere la dispoziţie.
& boiler pentru preparare de apă caldă menajeră cu recuperator

de căldură solar dispus în partea inferioară


& Accesorii adaptate, care asigură un mod rapid de reglaj şi astfel

o eficienţă sporită a instalaţiei solare.

A Colector solar
B Aerisitor automat (cu teu)
sau
C Aerisitor manual
D Cablu de conectare, 1 m lungime
E Conductă de tur şi de retur pentru circuitul solar
3 F Solar-Divicon (vezi pagina 28)
G Vas preliminar (vezi pag. 32)
H Automatizare instalaţie solară
K Vană de amestec automată cu termostat
L Separator de aer
M Boiler pentru preparare de apă caldă menajeră
N Cot filetat
sau
O Set de montaj pentru conducta de racordare
P Conducte flexibile de racordare, 24 m lungime (opţional)
R Armătură de umplere
S Pompă manuală pentru umplerea sistemului solar
T Vas de expansiune (vezi pag. 34)
RL retur
VL tur

Indicaţie
O aerisire ireproşabilă a circuitului colectorilor este premisa pen-
tru funcţionarea fără perturbaţii şi eficientă a instalaţiei solare.
Separatorul de aer trebuie montat pe turul colectorului într-un loc
uşor de accesat, înaintea componentelor cum ar fi pompa şi
schimbătorul de căldură (văzut în direcţia de curgere). Astfel aerul
poate fi evacuat înainte de a ajunge la aceste componente greu
de aerisit.

Aerisitor automat (cu teu)


Nr. de comandă 7316 789

Se montează în punctul cel mai înalt al instalaţiei.


Cu robinet de închidere şi racord cu inele de strângere.
5835 135-8 RO

36 VIESMANN VITOSOL
Instrucţiuni de proiectare şi de funcţionare (continuare)

Aerisitor manual
Nr. de comandă 7316 263

Racord cu inele de strângere cu aerisire.


Se montează în punctul cel mai înalt al instalaţiei.

Conductă flexibilă de racordare


Nr. de comandă 7316 252

Tub flexibil din oţel inoxidabil cu termoizolaţie şi racord cu inele de


strângere.

Conductă de tur şi de retur pentru circuitul solar Sistem de bază: 12 m


nr. de comandă 7317 009 Set extensie: 6 m
Tub flexibil din oţel inoxidabil cu termoizolaţie, racord cu inele de
strângere şi cablu pentru senzori.

Vană de amestec automată cu termostat


Nr. de comandă 7265 058

Pentru limitarea temperaturii de ieşire a apei calde menajere.


Domeniu de reglaj de la 35 până la 65 ºC. Cu racord cu inele de
strângere.
5835 135-8 RO

VITOSOL VIESMANN 37
Instrucţiuni de proiectare şi de funcţionare (continuare)

Separator de aer
Nr. de comandă 7316 049

Se va monta pe conducta pentru turul circuitului solar, de prefe-


rinţă înainte de intrarea în boiler.

Cot filetat
Accesorii pentru boilerul pentru preparare de apă caldă menajeră

Pentru montajul senzorului pentru temperatura apei calde mena-


3 jere din boiler pe returul boilerului.
Cu aerisitor automat, robinet de închidere şi racord cu inele de
strângere.

Indicaţie
La utilizarea setului de montaj, nu este necesar cotul filetat.

Set de montaj pentru conducta de racordare

Componente:
& 2 racorduri cu inele de strângere

& garnituri şi bride pentru conductă

& 2 coturi filetate (1 cot cu teacă de imersie, 1 cot fără teacă de

imersie)

Boiler pentru preparare de apă a mm Nr. com.


caldă menajeră
Vitocell-B 100, -B 300, 300 l 190 7143 746
Vitocell-B 300, 500 l 242 7143 747
Vitocell 333 şi 353 242 7143 748

Indicaţie
În cazul utilizării setului de montaj nu este necesar cotul filetat
pentru montarea senzorului de temperatură pentru apa caldă
menajeră din boiler pe returul acestuia.
5835 135-8 RO

38 VIESMANN VITOSOL
Instrucţiuni de proiectare şi de funcţionare (continuare)

Conductă flexibilă de racordare


Nr. de comandă 7143 745

Pentru legarea sistemului Solar-Divicon la boilerul pentru prepa-


rare de apă caldă menajeră.
Tub flexibil din oţel inoxidabil cu termoizolaţie.

Armătură de umplere
Nr. de comandă 7316 261

Pentru spălarea, umplerea şi golirea instalaţiei. 3


Cu racord cu inele de strângere.

Pompă manuală pentru umplerea sistemului solar


Nr. de comandă 7188 624

Pentru completare şi ridicarea presiunii

Ventil de comutare cu trei căi


Nr. de comandă 7814 924

La instalaţii cu încălzire parţială. Cu acţionare electrică.


5835 135-8 RO

VITOSOL VIESMANN 39
Scheme de instalaţii

În zona noastră de climă: instalaţii bivalente


În zona noastră climatică radiaţia solară nu este suficientă pentru De aceea o instalaţie solară pentru prepararea de apă caldă
a acoperi prin energie solară întreaga cantitate de căldură nece- menajeră respectiv încălzirea apei din piscină şi încălzirea locuin-
sară pentru prepararea de apă caldă menajeră respectiv încălzi- ţei trebuie să fie întotdeauna combinată cu un alt generator de căl-
rea apei din piscină şi încălzirea locuinţei. dură.
În instalaţiile bivalente de exemplu, căldura care mai este nece-
sară în mod suplimentar este asigurată de un cazan pe combusti-
bil lichid, gazos sau solid.

Cum se instalează?
În cele ce urmează se dau exemple de proiectare a unor instalaţii Încălzirea prin circulaţie de agent termic a apei din boiler cu ajuto-
cu dotare diferită, se descrie modul lor de funcţionare şi se pre- rul cazanului este oprită de Vitosolic 100 sau 200, atunci când se
zintă instalarea acestora sub formă de scheme. O vedere de presupune că necesarul de căldură pentru prepararea de apă
ansamblu conţine toate dispozitivele de reglaj necesare. caldă menajeră poate fi acoperit numai de instalaţia solară.
Temperaturile indicate sunt valori de referinţă; în funcţie de fiecare Pentru îmbunătăţirea comportării instalaţiei respectiv în instalaţii
caz în parte se pot regla şi alte valori. cu mai multe câmpuri de colectori recomandăm la pornire funcţio-
Pompele indicate în exemple (conţinute în sistemul Solar-Divicon) narea cu un circuit bypass.
sunt pompe pe curent alternativ.

Funcţie suplimentară pentru prepararea a.c.m.


Conform DVGW W 551/W 553, în instalaţiile mari cu capacitate Dacă se doreşte funcţionarea cu pompă bypass şi funcţie supli-
peste 400 litri sau când conductele între boilerul pentru prepara- mentară pentru prepararea de apă caldă menajeră, ultima trebuie
rea a.c.m. şi punctul de consum au un conţinut mai mare de 3 litri, să decurgă prin intermediul ceasului programabil Vitosolic 200.
întregul conţinut de apă trebuie menţinut la 60 ºC.

4
Protecţie antiopărire
Apa caldă menajeră cu temperaturi de peste 60 ºC provoacă
opăriri. Pentru limitarea temperaturii la 60 °C trebuie montat un
dispozitiv de amestec, de ex. un amestecător termostatic automat
(accesoriu la boilerul pentru preparare a.c.m., vezi şi pagina 37).

Instalaţii cu supraţa de colectori mai mare de 30 m 2


Vezi Instrucţiunile de proiectare „Instalaţii solare mari pentru pre-
pararea de apă caldă menajeră“.

Prescurtări utilizate în scheme


KW Apă rece VL tur
WW Apă caldă menajeră S senzori
RL retur R Releu (pompă de circulaţie, ventil de comutare)

4.1 Schema de instalaţie 1

Preparare bivalentă de apă caldă menajeră cu un boiler Vitocell-B 100 sau Vitocell-B 300, cu Vitosolic
100
Preparare de apă caldă menajeră fără panouri solare Pompa R1 se opreşte în următoarele condiţii:
Apa din partea superioară a boilerului este încălzită cu ajutorul & diferenţa de temperatură scade sub diferenţa de temperatură de

cazanului. Sistemul de reglaj al temperaturii apei din boiler la care deconectare DT A


este legat senzorul pentru temperatura apei din boiler de la auto- & se depăşeşte valoarea pentru limitarea electronică a temperatu-

matizarea circuitului cazanului porneşte pompa de circulaţie pen- rii (max. 90 °C) reglată la automatizare, respectiv la termostatul
tru încălzirea apei din boiler. de siguranţă (dacă este necesar).
Condiţiile pentru funcţia suplimentară (vezi pag. 40) sunt îndepli-
Prepararea de apă caldă menajeră cu panouri solare nite prin pompa de circulaţie R2.
5835 135-8 RO

Când diferenţa de temperatură între senzorul de temperatură la


colector S1 şi senzorul pentru temperatura apei calde menajere
din boiler S2 este mai mare decât diferenţa de temperatură de
conectare DT E, atunci porneşte pompa circuitului solar R1 şi se
încălzeşte apa din boiler.

40 VIESMANN VITOSOL
Scheme de instalaţii (continuare)

Schema de instalare

A Colector solar C Boiler pentru preparare de apă caldă menajeră


B Pompă de recirculare D Cazan pe combustibil lichid/gazos

Aparate necesare
Poz. Denumire Număr Nr. com.
Automatizare pentru încălzirea apei din boiler cu panouri solare
1 Vitosolic 100 1 7198 328
S1 Senzor de temperatură la colector 1
S2 Senzor pentru temperatura a.c.m. din acumulator * 1 1
R1 Pompă pentru circuitul solar (încorporată în Solar-Divicon, vezi pag. 28) 1 7188 391 sau 7188 392
R2 Pompă de circulaţie (restratificare) 1 Lista de preţuri Vitoset
2 Termostat de siguranţă (vezi pag. 35) * 2 1 Z001 889
3 Extensie de conectare (necesar numai la conectarea unei pompe de circulaţie R2 1 7170 927
şi/sau a termostatului de siguranţă sau a blocării alimentării la instalaţii cu automati-
zarea circuitului cazanului fără KM-BUS)

Preparare bivalentă de apă caldă menajeră cu un boiler Vitocell-B 100 sau Vitocell-B 300, cu Vitosolic
200
Preparare de apă caldă menajeră fără panouri solare Prepararea de apă caldă menajeră cu panouri solare
Apa din partea superioară a boilerului este încălzită cu ajutorul Când diferenţa de temperatură între senzorul de temperatură la
cazanului. Sistemul de reglaj al temperaturii apei din boiler la care colector S1 şi senzorul pentru temperatura apei calde menajere
este legat senzorul pentru temperatura apei din boiler de la auto- din boiler S2 este mai mare decât diferenţa de temperatură de
matizarea circuitului cazanului porneşte pompa de circulaţie pen- conectare DTPORNIT, atunci porneşte pompa circuitului solar R1 şi
tru încălzirea apei din boiler. se încălzeşte apa din boiler.
Pompa R1 se opreşte în următoarele condiţii:
5835 135-8 RO

*1
Pentru montaj este necesar cotul filetat (la Vitocell-B 100 este inclus în setul de livrare, la Vitocell-B 300 accesoriu).
*2
Pentru montarea în Vitocel-B 300 este necesară un capac de închidere pentru boiler (accesoriu la boilerul pentru preparare a.c.m.). La
Vitocel-B 100 trebuie respectat numărul maxim de colectori care pot fi racordaţi (vezi pagina 13).

VITOSOL VIESMANN 41
Scheme de instalaţii (continuare)
& diferenţa de temperatură scade sub diferenţa de temperatură de Condiţiile pentru funcţia suplimentară (vezi pag. 40) sunt îndepli-
deconectare DTOPRIT nite prin pompa de circulaţie R5.
& se depăşeşte valoarea pentru limitarea electronică a temperatu-
rii (max. 95 ºC) reglată la automatizare, respectiv la termostatul
de siguranţă (dacă este necesar).

Schema de instalare

A Colector solar C Boiler pentru preparare de apă caldă menajeră


B Pompă de recirculare D Cazan
& Cazan pe combustibil lichid/gazos

sau
& Aparat mural pe combustibil lichid/gazos

F Racorduri pentru boilerul de preparare a.c.m.


G Racorduri pentru circuitul de încălzire

Aparate necesare
Poz. Denumire Număr Nr. com.
Automatizare pentru încălzirea apei din boiler cu panouri solare
1 Vitosolic 200 1 7170 926
S1 Senzor de temperatură la colector 1
S2 Senzor pentru temperatura apei din boiler * 1 1
R1 Pompă pentru circuitul solar (încorporată în Solar-Divicon, vezi pag. 28) 1 7188 391 sau 7188 392
R5 Pompă de circulaţie (restratificare) 1 Lista de preţuri Vitoset
2 Termostat de siguranţă (vezi pag. 35) * 2 1 Z001 889
5835 135-8 RO

3 Doză de derivaţie 1 de la instalator

*1
Pentru montaj este necesar cotul filetat (la Vitocell-B 100 este inclus în setul de livrare, la Vitocell-B 300 accesoriu).
*2
Pentru montarea în Vitocel-B 300 este necesară un capac de închidere pentru boiler (accesoriu la boilerul pentru preparare a.c.m.). La
Vitocel-B 100 trebuie respectat numărul maxim de colectori care pot fi racordaţi (vezi pagina 13).

42 VIESMANN VITOSOL
Scheme de instalaţii (continuare)

4.2 Schema de instalaţie 2

Preparare bivalentă de apă caldă menajeră şi susţinerea încălzirii printr-un acumulator tampon de
agent termic, cu Vitosolic 200
Preparare de apă caldă menajeră fără panouri solare Încălzire cu panouri solare
Apa din partea superioară a boilerului este încălzită cu ajutorul Când boilerul pentru preparare a.c.m. nu poate fi încălzit şi dife-
cazanului. Sistemul de reglaj al temperaturii apei din boiler la care renţa de temperatură între senzorul de temperatură la colector S1
este legat senzorul pentru temperatura apei din boiler de la auto- şi senzorul de temperatur pentru acumulatorul tampon S4 este
matizarea circuitului cazanului porneşte pompa de circulaţie pen- mai mare decât diferenţa de temperatură ΔT2 PORNIT, pompa de cir-
tru încălzirea apei din boiler. culaţie R4 porneşte pentru a încălzi schimbătorul de căldură.
Dacă diferenţa de temperatură scade sub valoarea reglată pentru
Prepararea de apă caldă menajeră cu panouri solare diferenţa de temperatură de deconectare ΔT2 OPRIT, respectiv dacă
Când diferenţa de temperatură între senzorul de temperatură la se atinge temperatura maximă pentru acumulatorul tampon
colector S1 şi senzorul pentru temperatura apei calde menajere Tsp2max, pompa se opreşte.
din boiler S2 este mai mare decât diferenţa de temperatură de Dacă diferenţa de temperatură dintre senzorul de temperatură
conectare DTPORNIT, atunci porneşte pompa circuitului solar R1. (schimbător de căldură) S3 şi senzorul de temperatură al acumu-
Pompa R1 se opreşte în următoarele condiţii: latorului tampon S4 este mai mare decât valoarea reglată ΔT5 POR-
& diferenţa de temperatură scade sub diferenţa de temperatură
NIT, porneşte pompa de circulaţie pentru încălzirea acumulatorului
DTOPRIT tampon R3.
& se depăşeşte valoarea pentru limitarea electronică a temperatu- În cazul coborârii sub diferenţa de temperatură ΔT5 OPRIT sau când
rii (max. 95 °C) reglată la automatizare, respectiv la termostatul pompa de circulaţie R4 este oprită, se opreşte şi pompa R3. Tem-
de siguranţă (dacă este necesar). peratura din acumulatorul tampon de agent termic este limitată de
Condiţiile pentru funcţia suplimentară (vezi pag. 40) sunt îndepli- limitatorul electronic de temperatură sau de termostatul de sigu-
nite prin pompa de circulaţie R5. ranţă (dacă este necesar). La depăşirea temperaturii reglate,
acestea opresc pompa de circulaţie R4.
Încălzire fără panouri solare Funcţionarea pompei de circulaţie R4 este întreruptă la fiecare
Dacă diferenţa de temperatură între senzorul de temperatură pen- 15 minute pentru cca 2 minute (valori reglabile), pentru a verifica
tru acumulatorul tampon S5 şi senzorul de temperatură pe returul dacă temperatura la senzorul de temperatură la colector este sufi-
circuitului de încălzire S6 scade sub diferenţa de temperatură cienrtă, pentru a comuta pe încălzirea apei din boiler. Dacă în 4
ΔT6 OPRIT, ventilul de comutare R6 rămâne fără curent (poziţia „AB- acest timp se depăşeşte DT-Kol, se încălzeşte în continuare apa
B“). Agentul termic nu mai circulă prin acumulatorul tampon. din boilerul pentru preparare de apă caldă menajeră.
Cazanul alimentează circuitul de încălzire cu căldură, corespun- Dacă diferenţa de temperatură între senzorul de temperatură pen-
zător caracteristicii de încălzire reglate la automatizarea circuitu- tru acumulatorul tampon S5 şi senzorul de temperatură pe returul
lui cazanului. circuitului de încălzire S6 este mai mare decât diferenţa de tempe-
ratură reglată ΔT6 PORNIT, ventilul de comutare R6 se comută în
poziţia „AB-A“; agentul termic pe returul circuitului de încălzire
este condus la cazan prin acumulatorul tampon. Dacă tempera-
tura agentului termic astfel încălzit pe retur nu este suficientă,
agentul termic este încălzit în continuare în cazan până la atinge-
rea temperaturii necesare pe tur. În cazul în care diferenţa de tem-
peratură coboară sub valoarea reglată ΔT6 OPRIT, ventilul comută
în poziţia „AB-B“.
5835 135-8 RO

VITOSOL VIESMANN 43
Scheme de instalaţii (continuare)

Schema de instalare

A Colector solar D Cazan


B Pompă de recirculare & Cazan pe combustibil lichid/gazos

C Boiler pentru preparare de apă caldă menajeră sau


& Aparat mural pe combustibil lichid/gazos

H Preselector hidraulic
E Schimbătorul de căldură (livrabil la comandă)
F Rezervoare tampon de agent termic
5835 135-8 RO

44 VIESMANN VITOSOL
Scheme de instalaţii (continuare)

Elemente necesare de reglaj


Poz. Denumire Număr Nr. com.
Automatizare pentru încălzirea apei din boiler cu panouri solare
1 Vitosolic 200 1 7170 926
S1 Senzor de temperatură la colector 1
S2 Senzor pentru temperatura apei din boiler * 1 1
R1 Pompă pentru circuitul solar (încorporată în Solar-Divicon, vezi pag. 28) 1 7188 391 sau 7188 392
R5 Pompă de circulaţie (restratificare) 1 Lista de preţuri Vitoset 4
2 Termostat de siguranţă (vezi pag. 35) * 2 1 Z001 889
Reglarea încălzirii cu energie solară
S3 Senzor de temperatură (schimbător de căldură) 1 7170 965
S4 Senzor de temperatură (acumulator tampon), încălzire 1 Setul de livrare pentru
poz. 1
S5 Senzor de temperatură (acumulator tampon), golire 1 7170 965
S6 Senzor de temperatură pe retur (circuit de încălzire) 1 7170 965
R3 Pompa de circulaţie pentru încălzirea apei din acumulatorul tampon 1 de la instalator
R4 Pompa circuitului solar pentru încălzirea apei din acumulatorul tampon 1 7188 393 sau 7188 394
(încorporată în unitatea solară cu pompă, vezi pag. 28)
R6 Ventil de comutare cu trei căi 1 7814 924
2 Termostat de siguranţă (vezi pag. 35) 1 Z001 889
3 Releu contactor 1 7814 681
4 Doză de derivaţie 1 de la instalator

4.3 Schema de instalaţie 3

Preparare bivalentă de apă caldă menajeră cu două boilere, cu Vitosolic 200


Preparare de apă caldă menajeră fără panouri solare Prepararea de apă caldă menajeră cu panouri solare
Boilerul 2 pentru preparare de apă caldă menajeră este încălzit cu Când diferenţa de temperatură între senzorul de temperatură la
ajutorul cazanului. Sistemul de reglaj al temperaturii apei din boi- colector S1 şi senzorul pentru temperatura apei calde menajere
ler la care este legat senzorul pentru temperatura apei din boiler din boiler S2 este mai mare decât diferenţa de temperatură de
de la automatizarea circuitului cazanului porneşte pompa de cir- conectare DTPORNIT, atunci porneşte pompa circuitului solar R1.
culaţie pentru încălzirea apei din boiler. Pompa de recirculare B Pompa R1 se opreşte în următoarele condiţii:
(dacă există) este în funcţiune şi pompa pentru restratificarea ter- & diferenţa de temperatură scade sub diferenţa de temperatură

mică R5/R6 este oprită, astfel încât recircularea apei calde mena- DTOPRIT
jere se realizează numai prin boilerul al 2-lea pentru preparare de & se depăşeşte valoarea pentru limitarea electronică a temperatu-

apă caldă menajeră. rii (max. 95 ºC) reglată la automatizare, respectiv la termostatul
de siguranţă (dacă este necesar).
5835 135-8 RO

*1
Pentru montaj este necesar cotul filetat (la Vitocell-B 100 este inclus în setul de livrare, la Vitocell-B 300 accesoriu).
*2
Pentru montarea în Vitocel-B 300 este necesară un capac de închidere pentru boiler (accesoriu la boilerul pentru preparare a.c.m.). La
Vitocel-B 100 trebuie respectat numărul maxim de colectori care pot fi racordaţi (vezi pagina 13).

VITOSOL VIESMANN 45
Scheme de instalaţii (continuare)

Dacă diferenţa de temperatură între valorile înregistrate la senzo- Pompa de recirculare B (dacă există) pentru boilerul 2 este
rii S5 şi S6 este mai mare decât diferenţa de temperatură ΔT6 POR- comandată de automatizarea circuitului cazanului.
NIT sau dacă este deblocată prepararea de apă caldă menajeră în
combinaţie cu funcţia suplimentară pentru prepararea de apă Indicaţie
caldă menajeră (vezi pag. 40), porneşte pompa pentru restratifica- Funcţie suplimentară pentru prepararea a.c.m., când nu există
rea termică R5/R6, dacă diferenţa respectivă de temperatură este legătură prin KM-BUS cu automatizarea circuitului cazanului, vezi
mai mică decât diferenţa de temperatură ΔT6 OPRIT, respectiv la pag. 62.
încheierea funcţiei suplimentare, pompa se opreşte.
Recircularea se face prin ambele boilere. Astfel apa încălzită în
boilerul 1 este pompată în boilerul 2. Astfel şi boilerul 2 este încăl-
zit cu energie solară.

Schema de instalare

A Colector solar D Boiler pentru preparare de apă caldă menajeră 2


B Pompă de recirculare E Cazan
C Boiler pentru preparare de apă caldă menajeră 1 & Cazan pe combustibil lichid/gazos

sau
& Aparat mural pe combustibil lichid/gazos

G Racorduri pentru boilerul de preparare a.c.m.


H Racorduri pentru circuitul de încălzire

Elemente necesare de reglaj


Poz. Denumire Număr Nr. com.
Automatizare pentru încălzirea apei din boiler cu panouri solare
1 Vitosolic 200 1 7170 926
S1 Senzor de temperatură la colector 1
Senzor pentru temperatura apei din boiler * 1
5835 135-8 RO

S2 1
R1 Pompă pentru circuitul solar (încorporată în Solar-Divicon, vezi pag. 28) 1 7188 391 sau 7188 392
2 Termostat de siguranţă (vezi pag. 35) * 2 1 Z001 889
*1
Pentru montaj este necesar cotul filetat (la Vitocell-B 100 este inclus în setul de livrare, la Vitocell-B 300 accesoriu).
*2
Pentru montarea în Vitocel-V 300 este necesară un capac de închidere pentru boiler (accesoriu la boilerul pentru preparare a.c.m.).

46 VIESMANN VITOSOL
Scheme de instalaţii (continuare)

Poz. Denumire Număr Nr. com.


Comutare recirculare
S5 Senzor de temperatură pentru boilerul 1 1 Setul de livrare pentru
poz. 1
S6 Senzor de temperatură pentru boilerul 2 1 7170 965
R5/R6 Pompă pentru circulaţia apei 1 Lista de preţuri Vitoset
3 Doză de derivaţie 1 de la instalator

4.4 Schema de instalaţie 4

Instalaţii cu preparare bivalentă de apă caldă menajeră şi a apei din piscine


Preparare de apă caldă menajeră fără panouri solare Funcţionarea pompei de circulaţie R4 este întreruptă la fiecare
Apa din partea superioară a boilerului este încălzită cu ajutorul 30 min. pentru cca. 7 min. (valori reglabile pentru t-st şi t-prepar.),
cazanului. Sistemul de reglaj al temperaturii apei din boiler la care pentru a verifica dacă temperatura la senzorul de temperatură la
este legat senzorul pentru temperatura apei din boiler de la auto- colector este suficientă, pentru a comuta pe încălzirea apei din
matizarea circuitului cazanului porneşte pompa de circulaţie pen- boiler.
tru încălzirea apei din boiler. Dacă diferenţa de temperatură dintre senzorul de temperatură S3
şi senzorul de temperatură al acumulatorului tampon S4 este mai
Prepararea de apă caldă menajeră cu panouri solare mare decât valoarea reglată ΔT5 PORNIT, porneşte pompa de circu-
Când diferenţa de temperatură între senzorul de temperatură la laţie pentru încălzirea apei din piscină R3. Dacă diferenţa de tem-
colector S1 şi senzorul pentru temperatura apei calde menajere peratură scade sub valoarea reglată pentru diferenţa de
din boiler S2 este mai mare decât diferenţa de temperatură de temperatură de deconectare ΔT2 OPRIT, respectiv dacă se atinge
conectare DTPORNIT, atunci porneşte pompa circuitului solar R1. temperatura reglată Th2 aus, pompa se opreşte.
Pompa R1 se opreşte în următoarele condiţii: Dacă energia solară nu este suficientă pentru a încălzi apa din
& diferenţa de temperatură scade sub diferenţa de temperatură piscină, urmează încălzirea apei din piscină cu ajutorul cazanului
DTOPRIT pe combustibil lichid/gazos prin intermediul senzorului de tempe-
& se depăşeşte valoarea pentru limitarea electronică a temperatu- ratură R5 din schimbătorul de căldură 2. 4
rii (max. 95 ºC) reglată la automatizare, respectiv la termostatul Pompa de circulaţie 6 şi pompa de filtru 7 pornesc dacă tempe-
de siguranţă (dacă este necesar). ratura coboară sub valoarea reglată la termostatul Th3 PORNIT şi se
Condiţiile pentru funcţia suplimentară (vezi pag. 40) sunt îndepli- opresc la atingerea valorii reglate la Th3 OPRIT
nite prin pompa de circulaţie R5. Timpul de filtrare şi încălzirea adăugată prin circulaţie de agent
termic de la cazan trebuie să se realizeze în afara intervalelor în
Încălzirea apei din piscină care se presupune că încălzirea se realizează cu energie solară.
Dacă temperatura apei din boiler Tspmax atinge valoarea maximă Timpii de pornire şi oprire se reglează la programatorul orar 2.
sau dacă apa din boiler nu mai poate fi încălzită, se verifică dacă
se poate încălzi piscina. Dacă între senzorul de temperatură la
colector S1 şi senzorul de temperatură S4 există o diferenţă de
temperatură care depăşeşte valoarea reglată ΔT2 PORNIT, porneşte
pompa de circulaţie R4. Dacă diferenţa de temperatură scade sub
valoarea reglată pentru diferenţa de temperatură de deconectare
ΔT2 OPRIT, respectiv dacă se atinge temperatura maximă a apei din
piscină Tsp2max, pompa se opreşte.
5835 135-8 RO

VITOSOL VIESMANN 47
Scheme de instalaţii (continuare)

Schema de instalare

A Colector solar E Piscină


B Pompă de recirculare F Schimbător de căldură 2
C Boiler pentru preparare de apă caldă menajeră G Schimbător de căldură 1
D Cazan
& Cazan pe combustibil lichid/gazos

sau
& Aparat mural pe combustibil lichid/gazos

K Racorduri pentru boilerul de preparare a.c.m.


L Racorduri pentru circuitul de încălzire
5835 135-8 RO

48 VIESMANN VITOSOL
Scheme de instalaţii (continuare)

4
M Semnal de conectare pentru instalaţia de filtrare cu pompă 7
N Pornirea externă a arzătorului în combinaţie cu următoarele
automatizări:
& Vitotronic 200 şi 300:

Racordul în conectorul cu fişă aBÖ la bornele „PORNIT“,


„PORNIT“
sau
Racordul în conectorul cu fişă „X12“
sau
în mufă „DE4“ în modul de conectare V în conectorul cu fişă
a-D la bornele „1“ şi „2“
& Vitodens şi Vitoplus cu automatizare comandată de tempe-

ratura exterioară:
Racordul în conectorul cu fişă „X4“ la bornele „X4.1“ şi
„X4.2“
& Aparat mural pe gaz cu Vitotronic 200, Tip HO1:

Racordare în extensie externă H1, nr. de comandă 7179


058, în conectorul cu fişă aVD la bornele „1“ şi „2“

Elemente necesare de reglaj


Poz. Denumire Număr Nr. com.
Automatizare pentru încălzirea apei din boiler cu panouri solare
1 Vitosolic 200 1 7170 926
S1 Senzor de temperatură la colector 1
S2 Senzor pentru temperatura apei din boiler * 1 1
R1 Pompă pentru circuitul solar (încorporată în Solar-Divicon, vezi pag. 28) 1 7188 391 sau 7188 392
R5 Pompă de circulaţie (restratificare) 1 Lista de preţuri Vitoset
2 Termostat de siguranţă (vezi pag. 35) * 2 1 Z001 889
Automatizare pentru încălzirea apei din piscină cu energie solară
S3 Senzor de temperatură (schimbător de căldură 1) 1 7814 924
S4 Senzor de temperatură (piscină) 1 Setul de livrare pentru
poz. 1
R3 Pompa de circulaţie pentru încălzirea apei din piscină 1 Lista de preţuri Vitoset
R4 Pompă pentru circuitul solar pentru încălzirea apei din piscină (încorporată în unita- 1 7188 393 sau 7188 394
5835 135-8 RO

tea solară cu pompă, vezi pag. 28)


3 Termostat (limitarea valorii maxime) 1 Z001 887
*1
Pentru montaj este necesar cotul filetat (la Vitocell-B 100 este inclus în setul de livrare, la Vitocell-B 300 accesoriu).
*2
Pentru montarea în Vitocel-B 300 este necesară un capac de închidere pentru boiler (accesoriu la boilerul pentru preparare a.c.m.). La
Vitocel-B 100 trebuie respectat numărul maxim de colectori care pot fi racordaţi (vezi pagina 13).

VITOSOL VIESMANN 49
Scheme de instalaţii (continuare)

Poz. Denumire Număr Nr. com.


4 Releu contactor 1 7814 681
Automatizare pentru încălzirea apei din piscină cu un cazan
S5 Senzor de temperatură (schimbător de căldură 2) 1 7170 965
5 Termostat (limitarea valorii maxime) 1 Z001 887
6 Pompă de circulaţie pentru încălzirea apei din piscină (încălzire adăugată prin circu- 1 Lista de preţuri Vitoset
laţie de agent termic)
7 Pompa instalaţiei de filtrare 1 de la instalator
8 Releu contactor 1 7814 681
9 Doză de derivaţie 1 de la instalator

4.5 Schema de instalaţie 5

Preparare bivalentă de apă caldă menajeră şi susţinerea încălzirii cu boiler pentru preparare de apă
caldă menajeră cu acumulare de agent termic pentru încălzire sau cu acumulator tampon de agent
termic cu sistem de încărcare în straturi, cu Vitosolic 200
Preparare de apă caldă menajeră fără panouri solare Dacă radiaţia solară incidentă este suficientă pentru prepararea
Partea superioară a boilerului este încălzită cu ajutorul cazanului. de apă caldă menajeră, atunci întregul volum al boilerului pentru
Preparatorul instantaneu de apă caldă menajeră încorporat/apa preparare de apă caldă menajeră cu acumulare de agent termic
din acumulator este încălzită de agentul termic din acumulatorul pentru încălzire este încălzit de instalaţia solară.
tampon care îl înconjoară. Încălzirea adăugată cu ajutorul cazanului a apei din partea supe-
Sistemul de reglaj al temperaturii apei din boiler la care este legat rioară a boilerului pentru preparare de apă caldă menajeră şi
senzorul pentru temperatura apei din boiler de la automatizarea încălzire se face numai atunci când temperatura coboară sub
circuitului cazanului porneşte pompa de circulaţie pentru încălzi- valoarea nominală reglată la automatizarea circuitului cazanului.
rea apei din boiler. Dacă energia solară nu este suficientă, apa caldă menajeră este
preîncălzită în partea inferioară a boilerului. În partea superioară
4 Prepararea de apă caldă menajeră cu panouri solare este adusă prin cazan la temperatura dorită.
Când diferenţa de temperatură între senzorul de temperatură la
colector S1 şi senzorul pentru temperatura apei calde menajere Încălzire cu panouri solare
din boiler S2 este mai mare decât diferenţa de temperatură de Dacă diferenţa de temperatură între senzorul de temperatură S5
conectare DTPORNIT, atunci porneşte pompa circuitului solar R1. şi senzorul de temperatură pe returul circuitului de încălzire S6
Pompa R1 se opreşte în următoarele condiţii: este mai mare decât diferenţa de temperatură reglată ΔT6 PORNIT,
& diferenţa de temperatură scade sub diferenţa de temperatură ventilul de comutare cu 3 căi R6 se comută în poziţia „AB-A“.
DTOPRIT Agentul termic pe returul circuitului de încălzire este condus la
& se depăşeşte valoarea pentru limitarea electronică a temperatu- cazan prin acumulator.
rii (max. 95 ºC) reglată la automatizare, respectiv la termostatul Dacă temperatura agentului termic astfel încălzit pe retur nu este
de siguranţă (dacă este necesar). suficientă, agentul termic este încălzit în continuare în cazan până
la atingerea temperaturii necesare pe tur. În cazul în care dife-
renţa de temperatură coboară sub valoarea reglată ΔT6 OPRIT, ven-
tilul comută în poziţia „AB-B“.

5835 135-8 RO

50 VIESMANN VITOSOL
Scheme de instalaţii (continuare)

Schema de instalare

A Colector solar C Boiler pentru preparare de apă caldă menajeră cu acumulare


B Pompă de recirculare de agent termic pentru încălzire Vitocell 333 sau 353
D Cazan
& Cazan pe combustibil lichid/gazos

sau
& Aparat mural pe combustibil lichid/gazos

F Preselector hidraulic

Elemente necesare de reglaj


Poz. Denumire Număr Nr. com.
Automatizare pentru încălzirea apei din boiler cu panouri solare
1 Vitosolic 200 1 7170 926
S1 Senzor de temperatură la colector 1
S2 Senzor pentru temperatura a.c.m. din acumulator 1
R1 Pompă pentru circuitul solar (încorporată în Solar-Divicon, vezi pag. 28) 1 7188 391 sau 7188 392
2 Termostat de siguranţă (vezi pag. 35) 1 Z001 889
Reglarea încălzirii cu energie solară
S5 Senzor de temperatură (acumulator) 1 Setul de livrare pentru
5835 135-8 RO

poz. 1
S6 Senzor de temperatură pe retur (circuit de încălzire) 1 7170 965
R6 Ventil de comutare cu trei căi 1 7814 924
3 Doză de derivaţie 1 de la instalator

VITOSOL VIESMANN 51
Scheme de instalaţii (continuare)

4.6 Schema de instalaţie 6

Dotarea ulterioară a instalaţiilor existente


Preparare bivalentă de apă caldă menajeră cu două boilere, cu Vitosolic 200

Descriere detaliată şi aparate necesare, vezi Schema de instalare


3.

Schema de instalare

A Colector solar D Boiler pentru preparare de apă caldă menajeră 2


B Pompă de recirculare (boiler pentru preparare de apă caldă menajeră, existent)
C Boiler pentru preparare de apă caldă menajeră 1 E Cazan
& Cazan pe combustibil lichid/gazos

sau
& Aparat mural pe combustibil lichid/gazos

G Racorduri pentru boilerul de preparare a.c.m.


H Racorduri pentru circuitul de încălzire

Preparare bivalentă de apă caldă menajeră şi încălzire parţială cu ajutorul unui boiler pentru preparare de apă
caldă menajeră cu acumulare de agent termic pentru încălzire, cu Vitosolic 200

Preparare de apă caldă menajeră fără panouri solare Prepararea de apă caldă menajeră cu panouri solare
Boilerul pentru preparare de apă caldă menajeră este încălzit cu Când diferenţa de temperatură între senzorul de temperatură la
ajutorul cazanului. Sistemul de reglaj al temperaturii apei din boi- colector S1 şi senzorul pentru temperatura apei calde menajere
ler la care este legat senzorul pentru temperatura apei din boiler din boiler S2 este mai mare decât diferenţa de temperatură de
de la automatizarea circuitului cazanului porneşte pompa de cir- conectare DTPORNIT, atunci porneşte pompa circuitului solar R1.
5835 135-8 RO

culaţie pentru încălzirea apei din boiler. Pompa R1 se opreşte în următoarele condiţii:

52 VIESMANN VITOSOL
Scheme de instalaţii (continuare)
& diferenţa de temperatură scade sub diferenţa de temperatură O restratificare a apei calde, reglată de temperatură, nu este posi-
DTOPRIT bilă.
& se depăşeşte valoarea pentru limitarea electronică a temperatu-

rii (max. 95 ºC) reglată la automatizare, respectiv la termostatul Încălzire cu panouri solare
de siguranţă (dacă este necesar). Dacă diferenţa de temperatură între senzorul de temperatură S5
Dacă radiaţia solară incidentă este suficientă pentru prepararea şi senzorul de temperatură pe returul circuitului de încălzire S6
de apă caldă menajeră, atunci întregul volum al boilerului pentru este mai mare decât diferenţa de temperatură reglată ΔT6 PORNIT,
preparare de apă caldă menajeră cu acumulare de agent termic ventilul de comutare cu 3 căi R6 se comută în poziţia „AB-A“;
pentru încălzire este încălzit de instalaţia solară. agentul termic pe returul circuitului de încălzire este condus la
O încălzire adăugată cu ajutorul cazanului se produce în boiler, cazan prin acumulator.
când temperatura coboară sub valoarea nominală reglată la auto- Dacă temperatura agentului termic astfel încălzit pe retur nu este
matizarea circuitului cazanului. suficientă, agentul termic este încălzit în continuare în cazan până
Dacă energia solară nu este suficientă, apa caldă menajeră este la atingerea temperaturii necesare pe tur. În cazul în care dife-
preîncălzită solar în boilerul cu acumulare de agent termic, iar în renţa de temperatură coboară sub valoarea reglată ΔT6 OPRIT, ven-
boiler este adusă la temperatura dorită cu ajutorul cazanului. tilul comută în poziţia „AB-B“.

Schema de instalare

A Colector solar E Cazan


B Pompă de recirculare & Cazan pe combustibil lichid/gazos

C Boiler pentru preparare de apă caldă menajeră cu acumulare sau


de agent termic pentru încălzire Vitocell 333 sau 353 & Aparat mural pe combustibil lichid/gazos

D Boiler pentru preparare de apă caldă menajeră, existent G Preselector hidraulic


F Recirculare cu filet interior, Nr. de comandă 7198 542
5835 135-8 RO

VITOSOL VIESMANN 53
Scheme de instalaţii (continuare)

Elemente necesare de reglaj


Poz. Denumire Număr Nr. com.
Automatizare pentru încălzirea apei din boiler cu panouri solare
1 Vitosolic 200 1 7170 926
S1 Senzor de temperatură la colector 1
S2 Senzor pentru temperatura a.c.m. din acumulator 1
R1 Pompă pentru circuitul solar (încorporată în Solar-Divicon, vezi pag. 28) 1 7188 391 sau 7188 392
2 Termostat de siguranţă (vezi pag. 35) 1 Z001 889
Reglarea încălzirii cu energie solară
S5 Senzor de temperatură (boiler pentru preparare de apă caldă menajeră cu acumu- 1 Setul de livrare pentru
lare de agent termic pentru încălzire) poz. 1
S6 Senzor de temperatură pe retur (circuit de încălzire) 1 7170 965
R6 Ventil de comutare cu trei căi 1 7814 924
3 Doză de derivaţie 1 de la instalator

4.7 Opţiuni de extensie — Circuit bypass


Pentru îmbunătăţirea comportării instalaţiei respectiv în instalaţii
cu mai multe câmpuri de colectori recomandăm la pornire funcţio-
narea cu un circuit bypass.

Varianta 1 - Circuit bypass cu senzor de temperatură la colector şi senzor bypass


Vitosolic 200 înregistrează prin senzorul de temperatură la colec-
tor temperatura la colector. În cazul depăşirii diferenţei de tempe-
ratură dintre senzorul de temperatură la colector şi senzorul
pentru temperatura apei calde menajere din acumulator se por-
4 neşte pompa bypass.
În cazul depăşirii diferenţei de temperatură dintre senzorul de
temperatură al circuitului bypass şi senzorul pentru temperatura
apei din boiler cu 2,5 K se porneşte pompa circuitului solar şi se
opreşte pompa bypass.

Indicaţie
Pompa de la Solar-Divicon este utilizată ca pompă bypass, pompa
unităţii solare de pompare ca pompă pentru circuitul solar.

R1 Pompă pentru circuitul solar


R5 Pompă bypass
S1 Senzor de temperatură la colector
S3 Senzor bypass
5835 135-8 RO

54 VIESMANN VITOSOL
Scheme de instalaţii (continuare)

Varianta 2 - Circuit bypass cu celulă solară (de ex. cu schimbător de căldură extern)
La această variantă pompa circuitului solar preia această funcţie
în mod suplimentar. Vitosolic 200 înregistrează prin celula solară
intensitatea radiaţiei incidente.
În cazul depăşirii unei valori limită reglate se porneşte pompa cir-
cuitului solar.
Pompa se opreşte atunci când intensitatea radiaţiei incidente
scade sub valoarea reglată (oprire întârziată după cca. 2 min.)

CS Celula solară
R1 Pompă pentru circuitul solar
S1 Senzor de temperatură la colector

Varianta 3 - Instalaţie cu circuit bypass cu celulă solară şi senzor pentru temperatura la colector
Vitosolic 200 înregistrează prin celula solară intensitatea radiaţiei
incidente. În cazul depăşirii unei valori limită reglate se porneşte
pompa bypass. În cazul depăşirii diferenţei de temperatură dintre
senzorul de temperatură la colector şi senzorul pentru tempera-
tura apei calde menajere din acumulator se opreşte pompa
bypass şi se porneşte pompa circuitului solar.
Pompa pentru circuitul bypass se opreşte şi în cazul în care inten-
sitatea radiaţiei incidente scade sub valoarea reglată (oprire întâr-
ziată după 2,5 min).

Indicaţie
Pompa de la Solar-Divicon este utilizată ca pompă bypass, pompa 5
unităţii solare de pompare ca pompă pentru circuitul solar.

CS Celula solară
R1 Pompă pentru circuitul solar
R5 Pompă bypass
S1 Senzor de temperatură la colector

Funcţii suplimentare la Vitosolic 100

5.1 Oprirea încălzirii prin circulaţie de agent termic de la cazan

Instalaţii cu automatizare Vitotronic cu KM-BUS


Automatizările gamei de produse actuale sunt dotate cu software- La automatizarea circuitului cazanului se reglează prin adresa de
ul necesar. În cazul unei dotări ulterioare a unei instalaţii exis- codare „67“ o a 3-a valoare pentru temperatura apei calde mena-
tente, automatizarea circuitului cazanului trebuie dotată cu o jere (domeniul de reglaj 10 până la 95 ºC). Această valoarea tre-
placă de circuite integrate (vezi lista de preţuri). buie să fie sub prima valoare reglată pentru temperatura apei
Încălzirea adăugată a apei din boiler prin circulaţie de agent ter- calde menajere.
mic de la cazan este oprită de automatizarea circuitului solar Apa din boilerul pentru preparare de apă caldă menajeră este
atunci când boilerul este încălzit. încălzită de agentul termic din cazan (pompa circuitului solar este
5835 135-8 RO

în funcţiune) dacă această valoare reglată nu este atinsă cu ajuto-


rul instalaţiei solare.

VITOSOL VIESMANN 55
Funcţii suplimentare la Vitosolic 100 (continuare)

Instalaţii cu alte automatizări Viessmann (numai în combinaţie cu extensia de racordare)


Încălzirea adăugată a apei din boiler prin circulaţie de agent ter- Apa din boilerul pentru preparare de apă caldă menajeră este
mic de la cazan este oprită de automatizarea circuitului solar încălzită mai întâi de agentul termic din cazan (pompa circuitului
atunci când boilerul este încălzit. Printr-o rezistenţă în extensia de solar este în funcţiune) dacă valoarea reglată a apei calde mena-
racordare se simulează o temperatură reală a apei calde mena- jere nu este atinsă cu ajutorul instalaţiei solare.
jere cu cca. 10 K mai mare.

A Extensie de conectare G Senzor pentru temperatura apei din boiler (PTC) la automati-
B Vitosolic 100 zarea circuitului cazanului
C La conectarea unui termostat de siguranţă, trebuie îndepăr- H Senzor pentru temperatura apei din boiler (NTC) la automati-
tată puntea zarea circuitului cazanului
D Pompă pentru circuitul solar K Pentru automatizarea circuitului cazanului (racordare pentru
E Pompă de circulaţie pentru încălzirea treptei de preîncălzire senzorul pentru temperatura apei calde menajere din acumu-
(funcţie suplimentară pentru prepararea de apă caldă mena- lator)
jeră) L Comutator pornit-oprit, de la instalator
F Termostat de siguranţă (dacă este necesar)

5.2 Funcţia suplimentară pentru prepararea de apă caldă menajeră


Posibil numai în combinaţie cu automatizare Vitotronic cu KM- Reglaje la automatizarea circuitului cazanului:
BUS şi extensie de racordare. & 2. Temperatura reglată a apei calde menajere trebuie codată

La instalaţii cu volum de acumulare de apă caldă menajeră peste & 4. Intervalul de încălzire pentru prepararea de apă caldă mena-

400 litri trebuie ca întregul volum de apă să fie încălzit o dată pe zi jeră trebuie activat
la 60 ºC (vezi pagina 40). În acest scop poate fi conectată încă o Prin KM-BUS este transmis acest semnal la Vitosolic 100 şi
pompă de circulaţie E (conectare la setul extensie, vezi pag. 56). pompa de circulaţie porneşte.
5835 135-8 RO

56 VIESMANN VITOSOL
Funcţii suplimentare la Vitosolic 100 (continuare)

5.3 Funcţia termostatului


Numai în combinaţie cu extensia de racordare. Domeniul de reglaj: 0 până la 95 ºC
Funcţia termostatului poate fi folosită independent de funcţiona- NHE = NHA Funcţionarea termostatului nu este activată; releul 2
rea cu panouri solare se conectează atunci când se depăşeşte tempera-
Cu ajutorul acestei funcţii, căldura suplimentară este descărcată tura maximă a apei din boiler.
cât mai repede posibil. NHE > NHA Funcţia termostatului pentru utilizarea căldurii exce-
Temperatura de conectare a termostatului „NHE“şi temperatura dentare
de deconectare a termostatului „NHA“ pot fi reglate. NHE < NHA Funcţia termostatului pentru încălzirea adăugată prin
Starea de livrare: circulaţie de agent termic
NHE = 40 ºC,
NHA = 45 ºC

5.4 Limitarea temperaturii maxime


În cazul depăşirii temperaturii maxime reglate pentru apa din boi-
ler, se opreşte pompa circuitului solar pentru a preveni o supraîn-
călzire a apei din boilerul pentru preparare de apă caldă
menajeră.

5.5 Funcţia de răcire a colectorilor


În cazul atingeriii temperaturii maxime reglate pentru apa din boi-
ler, se deconecteazã pompă pentru circuitul solar.
Dacă temperatura la colector creşte şi atinge valoarea fixată pen-
tru temperatura maximă la colector, pompa de circulaţie porneşte
şi rămâne atât timp în funcţiune, până când temperatura scade cu
5 K . În acest timp temperatura apei din boiler poate creşte în con-
tinuare, dar cel mult până la 95 ºC.

5.6 Funcţia de răcire a.c.m.


Funcţia trebuie folosită doar când funcţia de răcire a colectorilor
este activată. În cazul depăşirii temperaturii maxime reglate pen-
tru apa din boiler, pompa de circulaţie a circuitului solar rămâne în
funcţiune pentru a preveni o supraîncălzire a colectorului. Seara, 5
pompa funcţionează până când apa din boiler este din nou răcită,
prin colector şi conducte, la temperatura maximă reglată pentru
apa din boiler.

5.7 Indicaţie pentru funcţie de răcire şi de răcire cu recirculare a colectorilor


Instalaţia solară trebuie asigurată în orice caz prin dimensionarea
corectă a vasului de expansiune cu membrană şi în cazul creşterii
în continuare a temperaturii la colector după atingerea tuturor
valorilor limită de temperatură. În caz de stagnare (starea unui
colector, dacă nu se descarcă căldură prin intermediul agentului
termic) sau la creşterea în continuare a temperaturii la colector,
pompa circuitului solar este blocată sau oprită (oprire de sigu-
ranţă) pentru a preveni o suprasolicitare termică a componentelor
conectate.

5.8 Funcţia interval


Se activează în instalaţii cu senzorul de temperatură la colector
plasat nefavorabil, pentru a evita o decalare în timp a înregistrării
temperaturii la colector.

5.9 Efectuarea bilanţului de căldură


5835 135-8 RO

Pentru determinarea cantităţii de căldură se ţine cont de diferenţa


dintre temperatura la colector şi cea a apei din boiler, debitul
reglat, tipul agentului termic şi de timpul de funcţionare al pompei
circuitului solar.

VITOSOL VIESMANN 57
Funcţii suplimentare la Vitosolic 100 (continuare)

5.10 Funcţia de protecţie la îngheţ


Se activează doar la utilizarea de apă ca agent termic.
La o temperatură exterioară sub +4 ºC porneşte pompa circuitului
solar pentru a evita deteriorarea colectorilor. La temperaturi exte-
rioare peste +5 ºC pompa se opreşte.

Funcţii suplimentare la Vitosolic 200

6.1 Privire de ansamblu


Pentru fiecare tip de instalaţie pot fi activate funcţii suplimentare.
Funcţiile, pentru care poate fi folosită aceeaşi ieşire de releu, pot
fi utilizate numai alternativ.

Opţiuni Releu Realizabil la schema de instalaţie


1 2 3 4 5 6
Varianta bypass R5
1 - cu senzor de temperatură la colector şi senzor pentru circuitul x x* 1 x — x x
bypass
2 - cu celulă solară — — — — — —
3 - cu celulă solară şi senzor de temperatură la colector x x* 1 x — x x
Schimbător de căldură extern R2 x — x*2 — x* 2 —
Funcţia de răcire — x – x – x x
Funcţie interval (Funcţie specială pentru colectori tubulari) — x x x x x x
Funcţia de răcire a colectorilor — x x x x x x
Funcţia de răcire a.c.m. — x x x x x x
Protecţia la îngheţ — x x x x x x
Relee paralel R5 x x x x x x
Red.înc.acm R7 x x x x x x
A.c.m. 2 pornit R4 — x — x — x
Funcţie suplimentară pentru prepararea a.c.m. R5 x x x x x x
Preparare a.c.m. R6 x — — x — x
Termostat 1 R3 x — x — x x
Termostat 2 x — x — x x
ΔT5 x — x — x x
Programator 1 x — x — x x
Termostat 3 R6 x — — — — —
Termostat 4 x — — x — —
ΔT6 x — — — — —
Programator 2 x — — — — —
Termostat 5 R7 x x x x x —
Termostat 6 x x x x x —
ΔT7 x x x x x —
6 Programator 3 x x x x x —

6.2 Limitarea temperaturii maxime


Descriere, vezi pag. 57.

6.3 Schimbător de căldură extern


Toţi consumatorii existenţi într-o instalaţie trebuie alimentaţi prin
intermediul schimbătorului de căldură. Când unul dintre consuma-
tori poate fi încălzit solar, se porneşte pompa primară a schimbă-
torul de căldură P WT. La depăşirea unei diferenţe de temperatură
reglabile pentru conectare se porneşte pompa pentru agentul
secundar în sistemul de acumulare a.c.m. S WT
5835 135-8 RO

*1
Senzorul de referinţă (senzorul bypass) trebuie conectat la S7.
*2
Senzorul de referinţă (senzorul pentru schimbătorul de căldură externă) trebuie conectat la S8.

58 VIESMANN VITOSOL
Funcţii suplimentare la Vitosolic 200 (continuare)

6.4 Funcţia de răcire


Funcţia pentru descărcarea căldurii suplimentare. La atingerea
temperaturii maxime a apei calde menajere din boiler şi a unei
diferenţe de temperatură pentru pornire se conectează pompă
pentru circuitul solar şi un consumator conectat la R4 şi în cazul în
care diferenţa de temperatură coboară sub valoarea de deconec-
tare se deconectează.

6.5 Funcţia interval


Descriere, vezi pag. 57.

6.6 Funcţia de răcire a colectorilor


Descriere, vezi pag. 57.

6.7 Funcţia de răcire a.c.m.


Descriere, vezi pag. 57.
Trebuie ţinut cont de indicaţie pentru funcţia de răcire şi de răcire
cu recirculare a colectorilor la pag. 57

6.8 Funcţia de protecţie la îngheţ 6


Descriere, vezi pag. 58.

6.9 Relee paralel


Cu această funcţie se conectează paralel la releul care conec-
tează pompa de circulaţie a unui consumator solar un alt releu (în
funcţie de configuraţia instalaţiei R3, R5 sau R6), de ex. pentru
comanda unui ventil de comutare.

6.10 Oprirea încălzirii prin circulaţie de agent termic de la cazan

Instalaţii cu automatizare Vitotronic cu KM-BUS


Automatizările gamei de produse actuale sunt dotate cu software-
5835 135-8 RO

ul necesar. În cazul unei dotări ulterioare a unei instalaţii exis-


tente, automatizarea circuitului cazanului trebuie dotată cu o
placă de circuite integrate (vezi lista de preţuri).

VITOSOL VIESMANN 59
Funcţii suplimentare la Vitosolic 200 (continuare)

Încălzirea adăugată a apei din boiler prin circulaţie de agent ter-


mic de la cazan este oprită de automatizarea circuitului solar
atunci când boilerul (consumatorul 1) este încălzit. La automatiza-
rea circuitului cazanului se reglează prin adresa de codare „67“ o
a 3-a valoare pentru temperatura apei calde menajere (domeniul
de reglaj: 10 până la 95 ºC). Această valoarea trebuie să fie sub
prima valoare reglată pentru temperatura apei calde menajere.
Apa din boilerul pentru preparare de apă caldă menajeră este
încălzită de agentul termic din cazan numai dacă această valoare
reglată nu este atinsă cu ajutorul instalaţiei solare.

Instalaţii cu alte automatizări Viessmann


Încălzirea adăugată a apei din boiler prin circulaţie de agent ter-
mic de la cazan este oprită de automatizarea circuitului solar
atunci când boilerul (consumatorul 1) este încălzit. Printr-o rezis-
tenţă se simulează o valoare efectivă a temperaturii apei calde
menajere cu 10 K mai mare. Apa din boilerul pentru preparare de
apă caldă menajeră este încălzită de agentul termic din cazan
numai dacă această valoare reglată nu este atinsă cu ajutorul
instalaţiei solare.

A Soclu de legături Vitosolic 200


B Doză de derivaţie (de la instalator)
C Rezistenţă 20 Ω (de la instalator)
D Senzor pentru temperatura apei calde menajere din boiler la
automatizarea circuitului cazanului
E Pentru automatizarea circuitului cazanului, racordare pentru
senzorul pentru temperatura apei calde menajere din acumu-
lator

6
Senzor pentru temperatura apei din boiler ca PTC
5835 135-8 RO

60 VIESMANN VITOSOL
Funcţii suplimentare la Vitosolic 200 (continuare)

A Soclu de legături Vitosolic 200


B Doză de derivaţie (de la instalator)
C Rezistenţă 10 kΩ (de la instalator)
D Senzor pentru temperatura apei calde menajere din boiler la
automatizarea circuitului cazanului
E Pentru automatizarea circuitului cazanului, racordare pentru
senzorul pentru temperatura apei calde menajere din acumu-
lator

Senzor pentru temperatura apei din boiler ca NTC

6.11 Acumulator 2 (până la 4) pornit


Cu această funcţie se poate exclude un alt consumator (de exem-
plu acumulator tampon sau piscină) de la încălzirea solară.
Întreruperea sau scurtcircuitul la senzorului corespuunzător de
temperatură pentru temperatura apei calde menajere din boiler nu
mai sunt semnalizate în acest caz.

6.12 Preparare a.c.m.


Cu această funcţie se poate încălzi o anumită zonă din boilerul
pentru preparare de apă caldă menajeră, zonă stabilită prin pozi-
ţia senzorilor. 6
Funcţia se realizează prin intermediul a două termostate respectiv
a unui releu.

6.13 Comandă prioritară acumulator


La această funcţie se încălzeşte apa din boilere în ordinea lor cro-
nologică, până când se atinge temperatura a.c.m. maximă pentru
fiecare.

6.14 Funcţia suplimentară pentru prepararea de apă caldă menajeră

Instalaţii cu automatizare Vitotronic cu KM-BUS


Automatizările gamei de produse actuale sunt dotate cu software- & 2. Temperatura reglată a apei calde menajere trebuie codată
ul necesar. În cazul unei dotări ulterioare a unei instalaţii exis- & 4. Intervalul de încălzire pentru prepararea de apă caldă mena-
5835 135-8 RO

tente, automatizarea circuitului cazanului trebuie dotată cu o jeră trebuie activat


placă de circuite integrate (vezi lista de preţuri). Prin KM-BUS acest semnal este transmis automatizării instalaţiei
Reglaje la automatizarea circuitului cazanului solare. Pompa pentru circulaţia apei în boiler (pompa de circulaţie
pentru restratificare) porneşte la o oră ce poate fi reglată, dacă
apa din boiler nu a atins înainte min. o dată pe zi 60 ºC.

VITOSOL VIESMANN 61
Funcţii suplimentare la Vitosolic 200 (continuare)

Instalaţii cu alte automatizări Viessmann


Pompa pentru circulaţia apei în boiler (pompa de circulaţie pentru
restratificare) porneşte la o oră ce poate fi reglată, dacă apa din
boiler nu a atins înainte cel puţin o dată pe zi 60 ºC.
Printr-o rezistenţă se simulează o temperatură a apei calde mena-
jere de cca 35 ºC.

A Soclu de legături Vitosolic 200


B Releu contactor, nr. de comandă 7814 681
C Rezistenţă (de la instalator) la
PTC: 560 Ω
NTC: 8,2 kΩ
D Pentru automatizarea circuitului cazanului, racordare pentru
senzorul pentru temperatura apei calde menajere din acumu-
lator
E Senzor pentru temperatura apei calde menajere din boiler la
automatizarea circuitului cazanului
F Pompă pentru circulaţia apei

6
6.15 Funcţia termostatului, reglaj pe baza DT şi programatoare orare
Funcţiile pot fi utilizate numai dacă intrările şi ieşirile nu sunt alo-
cate prin funcţii în schema de bază.

Funcţia termostatului Programatoare orare


Releul corespunzător conectează la atingerea temperaturii de Releul corespunzător conectează la ora de conectare şi deconec-
conectare şi deconectează la atingerea temperaturii de deconec- tează la ora de deconectare. (se pot activa 3 ferestre de timp).
tare. Acest releu conectează, abia la atingerea tuturor condiţiilor de
conectare reglate pentru un releu.
Reglaj pe bază ΔT
Releul corespunzător conectează la depăşirea diferenţei de tem-
peratură de conectare şi deconectează când temperatura scade
sub diferenţa de temperatură pentru deconectare.
5835 135-8 RO

62 VIESMANN VITOSOL
Funcţii suplimentare la Vitosolic 200 (continuare)

6.16 Efectuarea bilanţului de căldură


Bilanţarea poate fi făcută cu şi fără setul extensie cu contoare de Ca senzori pot fi utilizaţi senzori deja folosiţi, fără ca funcţia lor în
căldură (accesoriu). schema respectivă să fie influenţată.
& Fără set extensie

Prin diferenţa de temperatură măsurată de senzorul de tempe-


ratură pe tur WMZ şi de cel pe retur WMZ pentru contorul de căl-
dură şi pe baza debitului reglat
& Cu set de extensie

Prin diferenţa de temperatură măsurată de senzorul de tempe-


ratură pe tur WMZ şi de cel pe retur WMZ pentru contorul de căl-
dură şi pe baza debitului reglat înregistrat de elementul de
măsurare a volumului

Set extensie pentru contorul pentru cantitatea de căldură


Componente:
& 2 senzori de temperatură PT 500 cu teacă de imersie, R ½,

45 mm lungime
& Element de măsurare a volumului pentru înregistrarea debitului

de amestecuri apă-glicol

Element de măsurare a volumului 06 15 25


a mm 205 205 225
Rata impulsurilor litri/imp. 1 10 25
Diametru nominal DN 20 20 20
Filetul de racordare la contor R 1 1 1
Filetul pieselor de asamblare filetată R ¾ ¾ ¾
Presiunea max. de lucru P max. bar 16 16 16
Temperatura max. de lucru T max. ºC 110 110 110
Debit nominal ´ m 3/h 0,6 1,5 2,5
Debit maxim ´ max. m 3/h 1,2 3 5
Limita de decuplare ±3 % ²t l/h 48 120 200
Debit minim ´ min. l/h 12 30 50
Pierdere de presiune la cca ⅔ ´ Δp v bar 0,1 0,1 0,1

Temperatura admisă a mediului ambiant


& la funcţionare: 0 până la +40 ºC

& la depozitare şi transport: -20 până la +70 ºC

Domeniul de reglaj pentru concentraţia de glicol: 0 până la 70 %


(agent termic Viessmann 55%)

Glosar

Captator Heatpipe (tub termic)


Dipozitiv din colectorul solar care absoarbe energia solară şi o Recipient închis, sub formă de tub capilar, care conţine o cantitate
transmite sub formă de căldură unui lichid mică de lichid care vaporizează uşor
7
Absobţie Condensator
Capacitate de a absorbi radiaţia solară Echipament în care vaporii condensează

Intensitatea radiaţiei (radiaţie incidentă) Convecţie


Puterea radiaţiei incidente pe unitatea de suprafaţă, măsurată în Transfer de căldură prin curgerea unui fluid. Prin convecţie se pro-
W/m 2 duc pierderi de energie, cauzate de o diferenţă de temperatură,
de exemplu între sticla colectorului şi captatorul fierbinte
Emisie
Emiterea (radiaţia) de raze, de exemplu. lumină sau particule Suprafaţă cu proprietăţi selective
Captatorul din colectorul solar este tratat cu o peliculă cu proprie-
5835 135-8 RO

Evacuare tăţi selective pentru creşterea eficienţei. Prin această peliculă


Aspiraţia aerului dintr-un recipient. În felul acesta scade presiu- specială nivelul de absorbţie pentru spectrul luminii solare inci-
nea de aer, se formează vid dente este foarte ridicat (cca 94 %) Emisia de unde lungi de căl-
dură se evită în felul acesta în mare măsură. Pelicula neagră cu
crom are proprietăţi selective ridicate şi este foarte rezistentă.

VITOSOL VIESMANN 63
Glosar (continuare)

Energie radiantă
Cantitatea de energie care se transmite prin radiaţie

Dispersie
Interacţiunile dintre radiaţie şi materie prin care se schimbă direc-
ţia radiaţiei, dar energia totală şi lungimea undelor rămân nemodi-
ficate.

Vid
Spaţiu fără aer

Agent termic
Lichid care preia căldura utilă din captatorul colectorului şi o con-
duce la un consumator (schimbător de căldură)

Randament
Randamentul unui colector solar este raportul dintre puterea
transmisă de colector şi puterea absorbită de acesta. Mărimi care
influenţează randamentul colectorului sunt printre altele tempera-
tura mediului ambiant şi temperatura captatorului.

7
5835 135-8 RO

64 VIESMANN VITOSOL
Index alfabetic (continuare)

A M
Accesorii (cârlige de acoperiş) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Montajul pe faţade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Accesorii pentru instalaţiile solare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Agentul termic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 N
Alegerea colectorilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Necesar de apă caldă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Alegerea colectorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Alegerea tipului de colectori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 O
Asigurare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Orientarea colectorilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Autorizaţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
P
B Pompă de circulaţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Blocarea încălzirii adăugate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55, 59 Posibilităţi de montaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Boiler pentru prepararea a.c.m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Preparare a.c.m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Boilere pentru preparare a.c.m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Program de colectori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Programe de subvenţionare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
C Protecţia instalaţiei solare contra descărcărilor electrice . . . . . . . . 21
Capacităţi volumetrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Caracteristicile pompelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 R
Circuite bypass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Randamentul colectorilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Colector cu tuburi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Randamentul optic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Colector cu tuburi vidate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Regimurile de funcţionare ale unei instalaţii solare
Colector plat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 & Regim high-flow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Cota de căldură . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 & Regim low-flow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Cota de căldură asigurată prin energie solară . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 & Regim matched-flow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Rezistenţa la curgere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
D
Date referitoare la energia solară . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 S
Debit volumetric . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Scheme de instalaţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Diametrul conducteilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Schimbător de căldură . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Dimensionare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Solar-Divicon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Dimensionarea diametrului conductelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Stagnarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Dimensionarea pompei de circulaţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Structura colectorilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Distanţa dintre rândurile de colectori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Supapă de siguranţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Suprafaţa brută . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
E Suprafaţa de acoperiş necesară . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-15
Efectuarea bilanţului de căldură . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57, 63 Suprafaţa de apertură . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Egalizarea potenţialului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Suprafaţă de captare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Elemente de siguranţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Susţinerea încălzirii în încăpere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Exemple de instalare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
T
F Temperatura în starea de repaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Factorii de corecţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Termostat de siguranţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Funcţia colectorilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Funcţia suplimentară pentru prepararea de apă caldă menajeră . . U
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56, 61 Umbrirea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Funcţia termostatului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Unghiul azimutal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Funcţiile automatizării instalaţiei solare Unghiul de înclinare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
& Vitosolic 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

& Vitosolic 200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 V


Vasul de expansiune cu membrană . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
I Vasul preliminar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Încălzirea apei din piscină, Piscine în aer liber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Viteza de curgere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Încălzirea apei din piscine, Piscine acoperite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Încălzirea încăperii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Indicaţii de instalare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Indicaţii generale de montaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Instalarea pe acoperişuri terasă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 7
Întregul sistem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
5835 135-8 RO

VITOSOL VIESMANN 65
5835 135-8 RO

66 VIESMANN VITOSOL
5835 135-8 RO

VITOSOL VIESMANN 67
Tipărit pe hârtie ecologică,
albită fără clor

Firma Viessmann îşi rezervă dreptul de a efectua modificări


tehnice!
5835 135-8 RO

Viessmann S.R.L.
RO-507075 Ghimbav
Braşov
E-mail: info-ro@viessmann.com
www.viessmann.com

68 VIESMANN VITOSOL