P. 1
Promisiunea sinalagmatica de vânzare-cumpărare

Promisiunea sinalagmatica de vânzare-cumpărare

|Views: 550|Likes:
Published by Darius Ivascu

More info:

Published by: Darius Ivascu on Mar 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/06/2012

pdf

text

original

Promisiunea sinalagmatica de vânzare ± cump rare

Promisiunea sinalagmatica de vânzare-cump rare face parte din categoria contractelor nenumite . Uneori, p r ile nu inten ioneaz s definitiveze contractul, urm rind îns s se asigure c , în viitor, contractul se va încheia. Un asemenea act juridic obliga ional preliminar este antecontractul, fiind cunoscut sub denumirile de: promisiune de contract (unilateral sau sinalagmatic ) , contract provizoriu, contract prealabil, contract preliminar, avancontract, promisiune de ofert sau contract preparatoriu . O varietate a promisiunii de contract este considerat antecontractul de vânzare-cump rare, îns în doctrina juridic i jurispruden a fost conacrat no iunea de antecontract. Antecontractul este un act juridic bilateral, care implic acordul de voin al p r ilor i genereaz obliga ii de a face, adic de a încheia în viitor contractul, în conformitate cu prevederile legale sau cu voin a p r ilor. El nu trebuie confundat cu oferta de a contracta (care este un act juridic unilateral, cât timp nu a fost acceptat poate fi revocat , nu este transminsibil mo tenitorilor), nici cu vânzarea sub condi ie suspensiv , ori cu conven ia de preem iune sau pactul de preferin . Antecontractul poate cuprinde o promisiune unilateral dar i sinalagmatic . Promisiunea bilateral de vanzare-cump rare reprezint o conven ie prin care una din p r i (promitentul vânz tor) se oblig s vând , iar celalt parte (promitentul cump rator), s cumpere un anumit bun, la un pre determinat, contractul de vânzare-cump rare, urmând a fi încheiat la o dat ulterioar . Codul civil sau alte legi speciale nu reglementeaz antecontractul. A fost întâlnit doar în cazul contractului de vânzare-cump rare imobiliar în art. 12 din Decretul nr. 144/1958 . Caracteristiciile promisiunii sinalgamatice de vanzare ± cumparare: a) Promisiunea sinalagmatic de v nzare-cump rare este un act de previziune, de proiec ie în viitor; b) Constituie o conven ie distinct de viitorul act de înstr inare, în sensul c nu are loc str mutarea propriet ii; c) Este o garan ie a perfect rii în viitor a contractului de vânzare-cump rare în form solemn , deoarece cuprinde obliga ia de Äa face´; d) Prin antecontract se poate promite instr inarea unui bun care nu se afl în patrimoniul viitorului vînz tor, acesta obligându-se, intr-o asemenea situa ie, de a procura bunul pân în momentul definitiv rii contractului . e) Promitentul poate permite înstr inarea unui bun indiviz, caz in care vânzarea-cump rarea va avea loc sub condi ie rezolutorie; f) Antecontractul poate fi desfin at atât pe cale judec toreasc cât i prin voin a p r ilor; g) Nerespectarea obliga iei de a încheia contractul în viitor se poate realiza prin intermediul unei hot râri judec tore ti, care s in loc de contract de vânzare-cump rare, sau prin intermediul c reia, cump ratorul-promitent este autorizat s - i valorifice dreptul; Fiind un contract nenumit, promisiunea sinalagmatic trebuie s întruneasc , în principiu, condi iile de validitate aplicabile contractelor in general. Dar cum aceasta constituie o proiec ie a unei vanaz ri, ea trebuie s întruneasc i condi iile de validitate specifice acestui contract. Condi iile de fond pe care trebuie s le îndeplineasc promisiunea sunt urm toarele: a) s existe consim mântul valabil exprimat de a încheia în viitor contractul: consim mantul nu este valabil, când este dat prin eroare, smuls prin violen a, sau surprins prin dol; b) capacitatea de a contracta: poate contracta orice persoana ce nu este declarat necapabil de lege; c) acordul s priveasc elementele esen iale ale contractului proiectat: lucrul vândut i pre ul, termenul în

promisiune pe care si-o asuma proprietarul unui anumit bun ca. p r ile nu transfer proprietatea ci doar se oblig s fac acest lucru în viitor. cand fata de refuzul uneia dintre parti de a contracta. Promisiunea cuprinsa intr-un antecontract valoreaza. in dreptul nostru. va pronunta. atunci cand este cazul. Antecontractul. contractul de vanzare-cumparare. la pretul stabilit. Antecontractul de vanzare-cumparare este o promisiune de a contracta un acord de vointa prin care partile se obliga sa incheie in viitor. contractul de vanzare-cumparare. fiind un contract ca oricare altul. in baza art. da nastere la doua obligatii reciproce de a face (si anume de a incheia in viitor contractul de vanzare-cumparare). De aceea se apreciaz c nu trebuie încheiat în form autentic nici atunci când se refer la încheierea viitoare a unui contract de vânzarecump rare referitor la un teren . iar cand este unilateral. partile pot incheia antecontractul in orice forma. Antecontractul trebuie sa cuprinda mentiuni cu privire la bunul ce intentioneaza a fi vandut. care. Precontractul are menirea de a conferi partilor certitudinea ca nici una dintre ele nu va da inapoi de la intentia realizarii contractului preconizat. Prin aceast conven ie. Executarea in natura a obligatiei asumate poate fi voluntara. Pactul de preferinta este o varietate a promisiunii unilaterale. Obligatia de a contracta izvorata din antecontract este o obligatie de a face. Sub aspectul formei. Promisiunea sinalagmatica de vanzare-cumparare. consimtamantul de a-l cumpara. in lumina principiului executarii in natura a obligatiilor. sau silit. Promisiunea bilaterala. in cazul in care se va decide sa-l vanda. respectiv art. poate fi executata in natura si fara concursul debitorului. . s fie licit i moral : obliga ia f r cauz sau fondat pe o cauz fals . dac vreuna din p r i refuz s contracteze în forma la care acesta s-a obligat. cand partile incheie de buna voie contractul promis. sa acorde preferinta unei anumite persoane. Promisiunea bilaterala (sinalagmatica) de vanzare-cumparare este atunci cand ambele parti se obliga sa incheie in viitor. este un antecontract. O promisiune de vanzare este neindoielnic un contract distinct. 1073 si 1077 Cod Civil. de obicei intr-un anumit termen.969 Cod civil. care este susceptibil de executare în natur . la pret egal. la o singura astfel de obligatie care este asumata de promitent. instanta. În literatura juridic s-a exprimat în mod unanim c antecontractul de vânzare-cump rare exprim obliga ie de a face. o hotarare care sa tina loc de contract de vanzare-cumparare. cu singura deosebire ca in acest caz oricare dintre parti poate cere incheierea contractului.care obliga ia de perfectare a contractului trebuie îndeplinit . totu i este indicat ca acordul de voin s fie consemnat într-un înscris pentru proba iune . conven ia analizat are caracter consensual. Promisiunea de vanzare (sau de cumparare) da nastere la un drept de creanta. sau nelicit . una dintre parti fiind obligata fata de cealalta parte sa vanda in viitor un anumit bun. la fel ca si cea unilaterala. sau silita. la pretul stabilit. ce nu este totusi o vanzare (deci nu poate produce efectele specifice ale contractului de vanzare-cumparare) si nu un act unilateral de vointa. atunci cand este sinalagmatic. Promisiunea unilaterala de vanzare intervine in cazul in care o persoana. voluntar prin perfectarea contractului. prevazand un eventual interes pentru ea de a dobandi proprietatea unui bun. Antecontractul se poate încheia în scris sau verbal. i se aplica principiul fortei obligatorii care guverneaza aceasta materie. aceea de a nu intreprinde nimic in directia consimtirii la o alta vanzare avand acelasi obiect sau a oricarei actiuni de natura sa impiedice perfectarea contractului promis. rezervandu-si facultatea de a-si manifesta ulterior. nu poate avea nici un efect. o obligatie de a contracta si ea indatoreaza partile la executare intocmai ca si orice alta obligatie conventionala asumata. Potrivit principiului consensualismului si al libertatii manifestarii de vointa. Partile au si o obligatie de a nu face. primeste promisiunea proprietarului de a vinde acel bun. cat si pretul pentru care urmeaza a se face vanzarea. d) clauza contractului s existe.

Clauza de arvuna nu este nula pentru ca este cuprinsa intr-o promisiune de vanzare-cumparare neexistand vreo norma imperativa care sa interzica inserarea unui astfel de clauze intr-o alta conventie decat cea de vanzare-cumparare.000 lei efectuata de parati prin consemnatiune la CEC. anulandu-se plata reprezentand dublul arvunei.000. Tribunalul Bistrita-Nasaud. prin sentinta civila nr. o suprafata de 28.2 alin. deoarece acestea echivaleaza cu o lipsa a consimtamantului la incheierea contractului. In apel.V. Prin decizia civila nr.000.000.4358/2004 a Judecatoriei Bistrita.000 lei.273 mp de tren pentru pretul de 1. impotriva paratilor B. Nu se poate vorbi de nulitatea clauzei de arvuna pe motiv ca ar fi vorba de o obligatie asumata sub o conditie rezolutorie potestativa pura.C. Posibilitatea interpretarii clauzei de arvuna ca fiind o clauza de dezicere este infirmata de art. clauza are rol confirmatoriu în sensul ca în caz de nerealizare a vanzarii datorita culpei uneia dintre parti. a fost validata plata diferentei de pret in suma de 775.M. si anume exercitarea dreptului de preemptiune.36/1995 si art. paratii fiind obligati si la plata cheltuielilor de judecata in suma de 59. apelantii si intervenienta accesorie au relevat o imprejurare noua.V. pentru considerentele ce succed. art.. . cealalta parte are alegerea intre a cere executarea silita.545.1298 Cod civil. la data incheierii conventiei s-a achitat o arvuna de 650. promitenti-vanzatori s-au obligat sa-i vanda reclamantului. dupa intabularea in cartea funciara a drepturilor dobandite in baza sentintei civile nr.J. clar i neechivoca. cu obligarea apelantilor la plata sumei de 1000 lei cheltuieli de judecata catre intimati. intrucat sunt obligatiile asumate sub conditia suspensiva potestativa pura lovite de nulitate absoluta. in caz de refuz hotararea tinand loc de act autentic de vanzare-cumparare. dar nu mai tarziu de 18 aprilie 2005.12 din Legea nr.000 lei urmand sa fie platita intr-o singura transa pana la 18 aprilie 2005. si B. conform jurisprudentei si doctrinei. pentru pretul de 1.C.000 lei efectuata de reclamant prin consemnatiune la CEC.977 si art.7230 din 23 decembrie 2004. a admis actiunea formulata de reclamantii L.1 din Legea nr.978 Cod civil. a fost respinsa ca nefondata actiunea exercitata de promitentii-vanzatori impotriva promitentilor-cumparatori pentru rezolutiunea promisiunii sinalagmatice de vanzare-cumparare. fata de dispozitiile art.5 din contract. sau a pune in functiune clauza de arvuna. casatorit cu reclamanta. E. fiind un semn intaritor al incheierii ei. decizia nr.L. neinvocata in fata primei instante. rezulta ca intentia reala si comuna a partilor a fost de a da arvunei o functie de garantare a executarii promisiunii. din care.300. promitent-cumparator. in suma de 1. si L.000 lei. Fata de dispozitiile art.000 lei.425.000 lei. cu titlu de uzucapiune.000. prin care paratii. In motivarea hotararii s-a aratat ca paratii s-au obligat ca.N.54/1998 privind circulatia juridica a terenurilor. soldata cu acceptarea ofertei de vanzare de catre intervenienta. diferenta de 775.G.425. Sectia civila si de proprietate intelectuala.P. sa parceleze si sa vanda reclamantului imobilul obiect al litigiului.D.000. paratii fiind obligati sa le predea reclamantilor act apt pentru intabulare. sub nr.453/26 mai 2005. prin voin a lor. 982 Cod civil. fiind depusa dovada exercitarii dreptului de preemptiune si a contractului incheiat intre apelanti si intervenienta in fata secretarului primariei. 2688 din 27 martie 2007). conventia este o promisiune de vanzare-cumparare si nu un contract.000.6 din antecontract nu reprezinta o clauza de dezicere.Aceasta nu inseamna ca p rtile nu pot.. (Sursa: I. potrivit caruia Änimeni nu se poate razgandi de la acest contract´. totodata a fost respinsa si cererea de interventie accesorie formulata de P. in interesul apelantilor. Arvuna inserata la art. intrucat. s adopte o clauz de dezicere.C. Functia clauzei de arvuna in cadrul promisiunii de vanzare-cumparare are rol de clauza confirmatorie ori de clauza de dezicere in functie de termenii contractului.780/A din 21 septembrie 2005 pronuntata de Curtea de Apel Cluj a fost respins apelul declarat de parati impotriva hotararii aratate. s -a constata valabilitatea promisiunii de vanzare-cumparare autentificata de B. in caz contrar. interpretandu-se contractul potrivit dispozitiilor art.

Impotriva deciziei au declarat recurs B. B.977. cum sunt reclamantii. Cum Legea nr.7230/23 decembrie 2004 a schimbat natura si intelesul lamurit si vadit neindoielnic al acestuia deoarece a considerat gresit ca prevederile art. contractul poate fi valorificat pe calea prestatiei tabulare..1020-1021 Cod civil nu sunt aplicabile.1298 Cod civil in cazul in care promitentul cumparator nu isi respecta obligatiile contractuale.M. Avand valoarea unei clauze rezolutorii. Intrucat in planul antecontractelor de vanzare-cumparare care dau nastere unei obligatii de a face. Aceasta nu inseamna ca partile nu pot. art. ea se interpreteaza in sensul in care produce efecte juridice.. ceea ce insemna ca intervenienta cunostea pretul mai mic din primul contract. in conditiile in care actiunea acestora era notata in cartea funciara.1020-1021 Cod civil. Modul de interpretare adoptat de instanta a transformat clauza intr-o simpla reiterare a dispozitiilor art. D.978 si art.. In practica judiciara s-a decis ca este valabila si obligatorie intre parti chiar si o conventie accesorie prin care acestea stipuleaza o clauza de dezicere nemotivata de la perfectarea in viitor a contractului de vanzare-cumparare. exista astfel doua antecontracte. Recursul este nefondat pentru considerentele ce succed. acesta va pierde arvuna de 650. 2.V. in nume propriu si in calitate de succesoare legala a paratului B. clauza contractuala de la pct. iar nu acela in care nu ar putea produce nici unul. exercitarea facultatii de dezicere transforma obligatia de a face intr-o obligatie de a da care rezulta din clauza de arvuna. J. V. in conformitate cu art..La momentul solutionarii apelului. in caz contrar. criticand decizia pentru motivele ce urmeaza: 1. i se aplica principiul fortei obligatorii care guverneaza aceasta materie. .5. art. unul incheiat cu reclamantii si unul incheiat cu intervenienta. iar nu cu caracter de dezicere.E.V. Instanta.. in calitate de succesori legali ai paratului B. .6 din act au natura juridica a unei clauze de arvuna cu caracter confirmatoriu.1298 Cod civil si a prevederilor art.000 lei . duce la concluzia ca partile au inteles sa reglementeze contractual o clauza de dezicere. Decizia a fost pronuntata cu incalcarea dispozitiilor art. 3. Pe de alta parte. Interpretarea clauzei prin prisma dispozitiilor art.969 Cod civil.6 din promisiunea de vanzare-cumparare deoarece au confundat efectele juridice ale promisiunii de vanzare-cumparare cu cele produse de insasi conventia de vanzare-cumparare.54/1998 nu mai este in vigoare.. nu isi gaseste incidenta in contractele in care partile au stipulat o clauza de arvuna dezicere. fata de dispozitiile art. Intervenienta a platit un pret superior celui achitat de reclamanti.300. care nu este titular al dreptului de preemptiune. Acordul de vointa intervenit intre reclamanti si parati cuprinde la articolele 5 si 6 urmatoarele dispozitii: Änimeni nu se poate razgandi de la acest contrat´ si Äin situatia nerespectarii clauzelor contractuale de catre vreuna din parti. clauza are rol confirmatoriu in sensul ca in caz de nerealizare a vanzarii datorita culpei uneia dintre parti. potrivit careia nimeni nu se poate razgandi de la acest contract.D.. si B.. deoarece invocarea pentru desfiintare este la indemana oricarei parti. fiind un contract ca oricare altul.1298 Cod civil.1298 Cod civil. prin vointa lor sa adopte o clauza de dezicere. cu consecinta pierderii sumei date drept arvuna sa a restituirii ei duble. cealalta parte are alegerea intre a cere executarea silita sau a pune in functiune clauza de arvuna. Prevederile art.969 Cod civil nu sunt aplicabile atunci cand in contract s-a inserat o clauza de razgandire. solutia corecta era aceea de a se constata rezolutiunea promisiunii de vanzare-cumparare.000 lei. Promisiunea sinalagmatica de vanzare-cumparare.978 Cod civil cand o clauza este neclara.V.V. dispozitiile art. interpretand gresit promisia de vanzare-cumparare autentificata sub nr. a carui nerespectare sa atraga nulitatea relativa a contractului de vanzare-cumparare. Potrivit art.. partea in culpa urmand a suporta cheltuielile de judecata. nu mai exista un drept de preemptiune prevazut de lege in favoarea proprietarului vecin.C. clara si neechivoca. exercitarea dreptului de preemptiune inseamna sa fie preferat la conditiile egale de pret cu un alt posibil cumparator. Drept urmare.969 si art. unilateral.

instanta are la dispozitie urmatoarele solutii: inlocuirea actului autentic prin hotarare judecatoreasca . iar in situatia Änerespectarii clauzelor contractuale de catre vreuna dintre parti . Fata de refuzul debitorului obligatiei de a contracta. 3. promitentii-vanzatori nu vor proceda . Prescriptia reprezinta actiunea prin care promitentul-cumparator il cheama in judecata pe promitentul-vanzator pentru perfectarea actului juridic de vanzare-cumparare.2. instanta poate mari cuantumul lor.... denuntarea unilaterala.. Interpretarea data de recurenti clauzelor aratate in sensul existentei unei clauze exprese de dezicere in temeiul careia antecontractul poate fi denuntat unilateral.7 Äorice clauza . fiind aplicabila regula simetriei in contracte si nu exceptia. Cuantumul sumei si unitatea de timp pentru care se acorda se stabilesc prin hotarare judecatoreasca. art.hotararea judecatoreasca pronuntata de instanta va tine loc de contract de vanzare-cumparare. a incheiat cu intervenienta Pascal Gabriela un act juridic referitor la instrainarea obiectului primului act juridic. interpretarea data clauzelor contractuale de instanta de apel este in acord cu dispozitiilor art. potrivit dispozitiilor art. de garantare a executarii promisiunii. Fiind o actiune personala. Interdictia denuntarii unilaterale rezulta fara echivoc din continutul art. constand intr-o suma de bani pe care debitorul trebuie sa o plateasca pentru fiecare zi de intarziere pana la executarea obligatiei..2 din contract. unele prin altele. cu incalcarea art. cu obligatia intoarcerii arvunei indoite.iar in cazul in care promitentii vanzatori nu-si vor respecta obligatiile contractuale . cum promitentul-cumparator si-a indeplinit sarcina de plata a pretentiei si de consemnare a diferentei de pret..969 Cod civil nu poate fi primita. . 5 si 7 din conventie sustin ideea ca intentia reala si comuna a fost aceea de a da arvunei o functie confirmatoare. este prescriptiva in cadrul termenului general de prescriptie daca promitentul-cumparator nu a intrat in posesia bunului. . fata de ponderea clauzelor ce stabilesc obligativitatea incheierii actului de vanzare-cumparare in detrimentul clauzei ce ar putea fi interpretata ca una de dezicere. iar promitentul-vanzator. Pentru considerentele aratate. 972. In operatiunea de interpretare a prevederilor contractuale. contractul poate fi valorificat prin instanta de judecata pe calea prestatiei tabulare´.. actul va putea fi validat pe calea judecatoreasca´ (art. avand efect constitutiv de drepturi..2). instanta de apel a dat eficienta interpretarii ce rezulta din intreg actul. Obligativitatea incheierii actului in forma autentica. Astfel. Drept urmare.. va putea fi modificata prin consimtamantul mutual al partilor´.5 Änimeni nu se poate razgandi de la acest contract´ precum si din continutul art. Daca debitorul persista in a nu-si executa obligatia. operand transferul dreptului de proprietate de la data cand ramane definitiva si daunele cominatorii.. ca exceptie de la regula instituita de art. vor returna promitentului cumparator dublul sumei primite ca arvuna´. in sarcina recurentilor rezulta din dreptul paratilor ca in situatia Äin care din motive neimputabile promitentului-cumparator.972 si 978 Cod civil. mijloc indirect de asigurare a executarii in natura a obligatiilor de a face.969. Inalta Curte. a respins recursul ca nefondat. 978. la perfectarea contractului de vanzare-cumparare in forma autentica sau la predarea terenului. prescriptia se implineste in cadrul termenului general de trei ani. 1073 si 1294 Cod civil.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->