Sunteți pe pagina 1din 29

entare Power Point în colaborare

Pentru tine…

ww_edy@yahoo.com
&
Am citit zilele
acestea, pe
internet, o
scrisoare a
marelui nostru
om de cultură,
colos al artei
româneşti -
Florin
Zamfirescu –
şi am avut un
moment de
tăcere.....
cuvinte în
faţa
acestei
radiografii
limpezi şi
fără de
tăgadă a
bolilor ce
macină
România,
poporul
său şi pe
fiecare
dintre
Diaconu -
spunea,
(citându-l pe
Mircea Ionescu
Quintus), vis-
a-vis de
reacţiile
cetăţenilor la
măsurile
guvernanţilor,
că acestea
sunt profund
justificate
întrucât..... 
Nu pot decât să
fiu în consens cu
aceşti oameni, cu
aceşti români
adevăraţi şi, ca o
minimă reacţie,
voi posta în
continuare,
integral,
scrisoarea lui
Florin Zamfirescu
Citiţi-o şi apoi,
pentru un
moment, luaţi-
vă o clipă de
tăcere, priviţi în
sufletul vostru
şi plângeţi....:
Trăim în România!
Scrisoare către poporul
român ,

aflat în
legitimă apărare:
douăzeci de
ani asistăm
cum persoane
care nu au nici
o legătură cu
cinstea, cu
onoarea sau
cu interesul
naţional, se
luptă precum
fiarele pădurii
deasupra
trupului unei
Românii
“Rotaţia
cadrelor” la
care
participăm din
patru în patru
ani, produce
acelaşi
rezultat
deplorabil,
minciuna
ridicată la
rang de
realitate, ni se
aruncă în faţă
miliardari
fără nici
un merit,
în afară de
acela că
au ştiut
să se
înfrupte
fără jenă
şi perfect
legal, din
fasolea
stricată a
comunism
ieri şi de
azi
“motivează
” dezastrul
prin care
trecem, ne
face să
credem că
suntem
prea mulţi,
mâncăm
prea mult,
muncim
prea puţin,
drept:

plătim
taxe
care se
scurg
în
canalel
e lor,
instalat
e pe
sub
toate
instituţ
demnitatea
de români,
suntem
ţinuţi
deliberat în
coada
Europei la
toate
capitolele -
industrie,
agricultură,
cercetare,
inovaţie,
artă,
e peste Prut,
dar
spirocheţii
comunismulu
i ne-au
afectat în
aceeaşi
măsură şi pe
noi. Acolo
există o
scuză –
împuţinarea
populaţiei
autohtone.
de care se
feresc cu
toţii!
Leprozeriil
e noastre
sunt
izolate prin
legi
restrictive,
venite din
afară, şi
am început
să ne
învăţăm cu
ne
prefacem
că avem
mici
satisfacţi
i, dar
realitate
a este o
oglindă
care nu
poate fi
acoperită
la
nesfârşit
prostie şi
ignoranţă,
îndatorăm
pe veci
viitorul
urmaşilor
noştri, care
vor simţi
nevoia să
plece cât
mai departe,
lăsând
nepopulat
un spaţiu
Tânjesc după o dictatură a
dreptăţii şi adevărului!
Visez să
trăiesc
vertical,
într-o ţară
unde doar
cinstea şi
onoarea
sunt
“interes
naţional”,
iar nu în
genunchi
în faţa
marilor
Imi doresc
parteneri
care să-şi
ţină
cuvântul
dat, să
respecte
munca,
punctualit
atea şi
corectitud
inea!
câstigă
m
respectu
l
vecinilor
nostri,
iar
vecinii
nostri să
simtă
respect
din
partea
noastră.
r–
proprietar
de drept
al ţării,
căruia să-i
pese de
soarta şi
viitorul ei
şi care să
nu poată
spune “nu
mai am
nimic de
pierdut,
Danemarca, 
Olanda, Luxe
mburg,
Suedia şi
mai nou,
Spania, ar
trebui să ne
fie exemplu!
Sunt ţări cu
nivelul de
viaţă cel mai
ridicat din
lume, acolo
unde şi
Uniunea
Inaintaşii
noştri, în
anul 1864
ne-au
lăsat un
posibil
model.
Suntem atât de
incapabili să-l
cercetăm
atent?
Predecesorii
noştri aveau o
sfântă deviză,
uitată acum şi
pe care ar
trebui s-o
regândim cu
toţii: Regele şi
Dorobanţul!
Se
povesteşte
că odată,
prin anii
1900, Carol I
pleca liniştit,
pe jos, de la
Palat înspre
Cotroceni,
împreună cu
vreun
ministru.
Toţi
bună-credinţa
unui om care
se gândeste la
viitor. Aştept
păreri scrise cu
aceeaşi bună-
credinţă
constructivă,
lipsite de
preconcepţii… .

(Florin
Zamfirescu)
www_edy@yahoo.com Text şi fotografii -
& internet
Vanghelis -
Hymne