Sunteți pe pagina 1din 160
Trina Petrea $i tu poti fi Supernanny Cum sé-ti cresti bine copilul | TRel EDITOR! sili Dragomit sale Dem, Zamfireseu DIRECTOR EDITORIAL, ‘Magdalena Marculeset COPERTA Faber Staxto (Silvia Olteana gi Dinu Dumbravician) Dip Cristian Cloud Coban Conecturd Sinziana Doman Descrieres CIP a Bibioteii Nationale a Romie PETREA, IRINA Sit pot fi supernanny com sii crest bine copilul / Ina Potea.-Socureyti: Editura Teo 2007+ ISBN 9765973-707- 16.594 © Bditura Te, 2007 P.27.0850, Bcurst Tei/Fbe nh 021 3008090 emai ofeetediturtreao ‘woreda ISBN 978-073-707-148-6 Dedic aceasta carte Mami de la care am mereu atéten de luroifat. O cunose de aproape patruzeci de ani sin inceteaza ‘@ mii surprinda. fi nulfumesc pentru tot si, mai ales, pentru cit a stiut stem daruins libertaten de a deveni eu insanui I thank to Robin wwho constantly encouraged me to erite. He trusted me more than I ever did and altoays believed I had somtething to say. Lam glad I listened to him. At least this time. De asentenea, le multumesc directorilor Editurii Tre, D-lui Prof. Vasile Dem. Zamifirescu si D-lui Siloiu Dragomir pentru sprijinul, rdbdarea si increderen cu care mau ajutat sf duc la bun sfarsit tot acest demers si tuturor celor care au ‘muuncit pentru ca aceastt carte sf ajung la cititori. Mi-aw dus antinte ce mare efort si ce mintmatt se ‘atunei cind faci primi pasi si ce important este sf fie altri a te find de maint fie tresti de tine cineva care s