Sunteți pe pagina 1din 1

SUGESTII DE TEME

PENTRU ŞEDINŢELE CU PĂRINŢII

Temele vizează informarea psihopedagogică a părinţilor elevilor, pe categorii de


vârstă:

I. Gimnaziu
- Particularităţile psihofizice ale elevilor din gimnaziu;
- Căldura familiei - garanţia stabilităţii emoţionale a copilului;
- Metode de cunoaştere a preadolescentului;
- Rolul familiei în formarea unei atitudini civilizate a elevilor;
- Implicarea familiei în orientarea şcolară şi profesională a elevului din clasa a VEI-a;
- Rolul mijloacelor mass-media în dezvoltarea psihică a elevului;
- Exerciţii de dezvoltare a memoriei;
- Tulburări de comportament la preadolescenţi;
- Relaţiile fete-băieţi în gimnaziu;
- Alegerea prietenilor;
- Dependenţa de nicotină;
- Complexele de inferioritate la preadolescent;
- Cunoaşterea aptitudinilor preadolescenţilor;
- Timpul liber al preadolescentului;
- Metode şi procedee de educaţie utilizate în familie;
- Atitudini greşite ale părinţilor în relaţia cu preadolescentul;
- Timiditatea la preadolescenţi;
- Banii de buzunar ai preadolescentului.
II. Liceu
- Particularităţile dezvoltării personalităţii adolescentului;
- Particularităţi ale lumii contemporane şi influenţa lor asupra tinerilor;
- Pregătirea adolescenţilor pentru viaţa de familie;
- Ce este temperamentul şi cum trebuie să ţinem seama de el în activitatea educativă?
- Ce este caracterul şi cum se formează el în familie?
- Rolul familiei în orientarea şcolară şi profesională a adolescenţilor;
- Factori implicaţi în agresivitatea adolescenţilor;
- Comunicarea şi conflictul între generaţii;
- Adolescentul şi timpul său liber;
- Atitudini ale părinţilor în relaţia cu adolescenţii;
- Evenimente familiale stresante; educaţia sexuală la adolescenţi;
- Regimul de muncă al adolescentului;
- Nicotină şi alcoolul;
- Prietenia la vârsta adolescenţei; insuccesul şcolar;
- Convieţuirea între generaţii - mod de viaţă românesc;
- Şcoala şi familia - concurenţă sau complementaritate;
- Influenţa anturajului asupra adolescenţilor;
- Aptitudini şi metode de depistare a lor;
- Stimularea adolescentului în vederea implicării în sarcinile şcolare.
Temele prezentate au un caracter orientativ. Fiecare colectiv didactic are competenţe necesare
în elaborarea unui program de activităţi cu părinţii în funcţie de problemele educative pe care
le întâmpină. Temele sugerate/ enumerate dau un conţinut mai concret întâlnirilor dintre
profesori şi părinţii elevilor, aceştia din urmă simţindu-se astfel antrenaţi direct în munca de
educare a copiilor lor.

S-ar putea să vă placă și