Sunteți pe pagina 1din 2

Algoritm de analiză morfosintactică pentru clasa a VI-a

-schemă recapitulativă-

Substantivul Articolul Adjectivul Numeralul Pronumele verbul


-fel-comun/propriu -se acordă în-gen -fel-cardinal -fel-personal -fel-predicativ/nepredicativ
părţi de vorbire flexibile

-simplu/compus -fel-hotărât -număr -ordinal -de politeţe -auxiliar


-nehotărât -caz -colectiv -reflexiv -copulativ
-gen-masculin -posesiv (genitival) cu substantivul determinat -fracţionar -demonstrativ
-feminin -demonstrativ -posesiv -mod-personal-indicativ
-neutru (adjectival) -poate fi însoţit de articol adjectival Ob. ! numeralul poate -imperativ
avea diferite valori -persoană-I -conjunctiv
-număr-singular -grade de comparaţie: morfologice: -a II-a pt -condiţional-optativ
-plural -pozitiv -substantivală (când sunt -a III-a -nepersonal-infinitiv
(sau cu formă numai pentru -comparativ-de superioritate folosite singure) pron personal şi reflexiv -gerunziu
singular sau plural) -de egalitate -adjectivală (când însoţesc Pron de politeţe are numai -participiu
-de inferioritate substantive) pers a II-a şi a III-a, iar pron -supin
-caz-nominativ -superlativ-relativ-de sup reflexiv numai pers a III-a. -timp-prezent
-acuzativ -de inf -funcţie sintactică: -trecut-imperfect
-dativ + - prep -absolut -subiect -număr-singular -perfect compus
- genitiv Există şi adjective care nu au grade de -atribut -plural -perfect simplu
-vocativ comparaţie -complement -mai mult ca perfect
-nume predicativ -gen -feminin -viitor-viitor I
-felul -art cu – art hot -funcţie sintactică-atribut -masculin la pers -viitor anterior
Articulării -art nehot -nume predicativ a III-a
-nearticulat -caz-nominativ -persoană- I
-acuzativ -a II-a
-functie -subiect -dativ -a III-a
Sintactică -atribut -genitiv
-nume predicativ -vocativ -număr-singular
-complement -plural
-functie sintactică:
-subiect -funcţie sintactică:
-atribut -predicat
-complement -subiect
-nume predicativ -nume predicativ
-atribut
-complement
adverbul Prepoziţia Interjecţia Conjuncţia
-fel-simplă
-fel-de loc -fel-simplă -compusă -fel-simplă
-de timp simple/ -compusă -compusă
-de mod compuse -în general nu are funcţie sintactică.
-nu are funcţie Uneori are funcţie sintactică de -nu are funcţie sintactică
-provine din alte părţi de sintactică predicat verbal.
vorbire-din adjective Ex. : Uite (iată, iaca) un fluture.
-din substantive Hai cu mine!

Grade de comparaţie:
Părţi de vorbire neflexibile

-pozitiv
-comparativ-de superioritate
-de egalitate
-de inferioritate
-superlativ-relativ-de sup
-de inf
-absolut

-funcţie sintactică:
-complement
-atribut