Sunteți pe pagina 1din 12

STUDIU DE CAZ PRIVIND OPTIMIZAREA

PROCESELOR TEHNOLOGICE DE
TRATARE A APEI SUBTERANE

Dr. ing. Ilie VLAICU, Director general AQUATIM S.A.

Seminar ştiinţific „Probleme actuale ale gestionării şi exploatării


resurselor de apă subterană”
Facultatea de Hidrotehnică, UTCB, 29 octombrie 2009
Schema bloc - Staţia de Tratare a Apei Urseni
Front captare
foraje

Aerare
Optimizare

Deferizare
Tratare ape de
spălare

Demanganizare

Rezervor Rezervor

Staţie de pompare

Page ƒ 2
Seminar ştiinţific „Probleme actuale ale gestionării şi exploatării resurselor de apă subterană”, Facultatea de Hidrotehnică, UTCB, 29 octombrie 2009
Optimizarea procesului de deferizare /demanganizare
din cadrul Staţiei de tratare a apei Urseni

ƒ Teste la scară pilot

ƒ Implementarea soluţiilor de optimizare a procesului de


deferizare/demanganizare

Page ƒ 3
Seminar ştiinţific „Probleme actuale ale gestionării şi exploatării resurselor de apă subterană”, Facultatea de Hidrotehnică, UTCB, 29 octombrie 2009
Schema instalaţiei pilot
Spre filtre Uzină Alimentare Filtrul 2
Uzină Alimentare Filtrul 1

Aer de la suflantă
suflantă spre Staţ
Staţia Pilot

Aer de la compresor spre Staţ


Staţia Pilot
Alimentare Filtrul 3
M
Spre filtre contor
Uzină
Uzină

suflantă
suflantă Vas
sub
presiune Filtrul
contor
compresor 1

Alimentare apă
apă Spre filtre contor
de spă
spălare Uzină
Uzină

Filtrul
3 M

Filtrul
2 contor

P1 P2
contor

Alimentare apă
apă de
spă
spălare Staţ
Staţia Pilot contor

canal
Page ƒ 4
Seminar ştiinţific „Probleme actuale ale gestionării şi exploatării resurselor de apă subterană”, Facultatea de Hidrotehnică, UTCB, 29 octombrie 2009
Parametrii de funcţionare ai filtrelor instalaţiei pilot

Page ƒ 5
Seminar ştiinţific „Probleme actuale ale gestionării şi exploatării resurselor de apă subterană”, Facultatea de Hidrotehnică, UTCB, 29 octombrie 2009
Gradul de colmatare a crepinelor

Page ƒ 6
Soluţiile adoptate şi rezultatele implementării

ƒ Modificarea sistemului de drenaj, schimbarea materialelor din statul


filtrant, modificarea parametrilor de spălare a filtrelor în vederea asigurării
unor intensităţi de spălare optime.

ƒ Implementarea acestora a condus la reducerea consumului tehnologic de


la 8% la sub 6%, dar şi la mărirea timpului de utilizare a stratului filtrant de
la o medie de 2-3 ani la o medie de 5-6 ani, ducând implicit la reducerea
costurilor de exploatare.

Page ƒ 7
Seminar ştiinţific „Probleme actuale ale gestionării şi exploatării resurselor de apă subterană”, Facultatea de Hidrotehnică, UTCB, 29 octombrie 2009
Modernizarea procesului de recuperare a nămolului
din apele de spălare rezultate din procesul tehnologic
de tratare la Staţia de Tratare a Apei Urseni

ƒ Caracterizarea apelor de spălare


ƒ Tratabilitatea apelor de spălare fără adaos de polielectrolit
ƒ Tratabilitatea apelor de spălare cu adaos de polielectrolit
ƒ Implementarea sistemului de tratare a apelor de spălare

Page ƒ 8
Seminar ştiinţific „Probleme actuale ale gestionării şi exploatării resurselor de apă subterană”, Facultatea de Hidrotehnică, UTCB, 29 octombrie 2009
Caracterizarea apelor de spălare

Parametrul Proba analizată


analizat
ADF ADM ADF: ADM=1:1
Reziduu total, mg/l 1129 616 699

Reziduu fix, mg/l 479 475 468

Suspensii, mg/l 650 141 231

Fier total, mg/l 257 20 137

Mangan total, mg/l 17 9 17

Amoniu, mg/l 0.7 0.2 0.3

pH 8.0 8.1 8.0

Page ƒ 9
Seminar ştiinţific „Probleme actuale ale gestionării şi exploatării resurselor de apă subterană”, Facultatea de Hidrotehnică, UTCB, 29 octombrie 2009
Tratabilitatea apelor de spălare cu şi fără adaos de
polielectrolit
Timp de ADF ADM
sedimentare / Fier în supernatant, mg/L Mangan în supernatant, mg/L
min fără PE cu PE fără PE cu PE
0 91 85 8,7 6,5
5 80 14 7,6 3,0
10 72 12 7,3 2,3
15 45 7 6,7 2,1
20 36 6,7 6,6 2,0
25 35 6,4 6,1 1,7
30 31 6,0 5,9 1,6
60 30 5,6 5,1 1,1
90 20 5,4 4,5 0,7
120 17 4,3 1,9 0,5
Page ƒ 10
Seminar ştiinţific „Probleme actuale ale gestionării şi exploatării resurselor de apă subterană”, Facultatea de Hidrotehnică, UTCB, 29 octombrie 2009
Sistemul de tratare a apelor de spălare

Page ƒ 11
Seminar ştiinţific „Probleme actuale ale gestionării şi exploatării resurselor de apă subterană”, Facultatea de Hidrotehnică, UTCB, 29 octombrie 2009
Sistemul de tratare a apelor de spălare

Page ƒ 12
Seminar ştiinţific „Probleme actuale ale gestionării şi exploatării resurselor de apă subterană”, Facultatea de Hidrotehnică, UTCB, 29 octombrie 2009