Sunteți pe pagina 1din 8

CONTABILITATE I

1. Se subscrie societatea SC ALFA SA, prin subscrierea şi vărsarea sumei 5.000


lei, în numerar.

Rezolvare:
a) subscrierea de capital pentru suma de 5.000 lei, conform Borderoului de
subscriere:
i. 456 = 1011 – 5.000 lei
b) Evidenţa vărsării capitalului social subscris:
i. Prin bancă, conform extrasului de cont:
1. 5121 = 456 – 5.000 lei;
ii. Numerar la caserie:
1. 5311 = 456 – 5.000 lei;
c) constituirea capitalului social vărsat:
i. 1011 = 1012 – 5.000 lei.
2. SC GAMA SA formată la 1 ian. 2004, cu un capital de 10.000 lei constituit
din aport în bani. Valoarea noimnală a unei acţiuni este de 10 lei, deci
societatea dispune de 1.000 acţiuni. Prin contractul de societate se specifică
că 1/5 din valoarea capitalului să fie vărsat la bancă odată cu subscrierea
(10.000 /5 =2.000 lei). La finele exerciţiului financiar se varsă 3/5 deci 6.000
lei.
Rezolvare:
- la 01.01.2004:
456 = 1011 – 10.000 lei
- vărsarea a 1/5 din valoarea capitalului la bancă:
5121 = 456 – 2.000 lei;
- la 31.12.2004 - vărsarea a 1/5 din valoarea capitalului la bancă:
5121 = 456 – 6.000 lei
- subscriere capitalului varsat:
1011 = 1012 – 8.000 lei

3. La SC CRIŞUL SA se înregistrază următoarele operaţii referitoare la acţiunile


emise anterior de unitate:
a) Rascumpărarea a 1.000 acţiuni la preţul unitar de 5,2 lei / acţiune şi
valoarea nominală de 5 lei, cu decontarea ulterioară, peste un an;
b) Anularea a jumătate din acţiunile răscumpărate;
c) Vânzarea a 200 de acţiuni către un terţ, la preţul de 5,3 lei / acţiune, cu
decontarea prin virament;
d) Vânzarea a 300 de acţiuni către angajaţii societăţii, la preţul de 5 lei /
acţiune, cu încasarea imediată prin numerar.

Rezolvare:
a) răscumpărarea a 1000 de acţiuni la preţul de 5,2/ acţiune:
i. 1091 = 462 – 5.200 lei;
ii. Decontarea ulterioară, peste 1 an:
462 = 5121 – 5.200 lei;
b) Anularea a jumătate din acţiunile răscumpărate:
i. % = 1091 – 2.600 lei
2.500 lei – 1012
100 lei – 149

c) Vânzarea de acţiuni proprii către un terţ:


i. 1.060 lei - 461 = %
1092 – 1.040 lei
149 - 20 lei
ii. decontarea prin virament:
5121 = 461 – 1.060 lei

d) Vânzarea a 300 de acţiuni către angajaţii societăţii, cu încasarea imediată prin


numerar:
i. % = 1091 – 1.560 lei
1.500 - 5311
60 149

4.
Rezolvare:
a) obţinerea creditului în sumă de 10.000 EURO la cursul de 3,8 lei EURO:
i. 5124 = 1621 – (10.000 X 3,80 ) 38.000 lei
b) Evaluarea la finele exerciţiului a datoriei în devize, cursul valutar la 31.12.N
fiind de 3,88 lei / euro
i. 665 = 1621 - 800 lei (38.800 -38.000)

c) Evaluarea la finele exerciţiului următor a datoriei în devize, cursul valutar la


31.12.N+1 fiind de 3,85 lei/EURO
i. 1621 = 765 - 300 lei (38.800-38.500)
d) La scadenţă, se rambursează creditul bancar la cursul valutar de 3,91 lei /
EURO:
i. Ajustarea creditului la cursul valutar de 3,91 lei/ euro:
1. 665 = 1621 – 600 (39100-38500=600 lei)
ii. Rambursarea creditului la cursul de 3,91:
1. % = 5124 - 39.100 lei
38.500 – 1621
600 - 665
5. SC TRAMECO SA achizitioneaza in anul 2003 o camioneta in valoare de
8.000 lei cu o amortizare inregistrata de 5.000 lei. In anul 2005 se reevalueaza
camioneta in functie de inflatia comunicata de Institutul National de Statistica, care
este de 25%.
Rezolvare:
a) achiziţionarea în anul 2003 a camionetă la valoarea de 8.000 lei, cu o
amortizare înregistrată de 5.000 lei:
i. 2133 = 404 – 8.000 lei
ii.
b) În anul 2005 se reevaluează camioneta în funcţie de inflaţia comunicată de
Institutul Naţional de Statistică, care este de 25%.
i. 2113 = 105

6. SC ARTIC SA produce frigidere, pentru care la vanzare acorda o perioada de


garantie de 1 an de zile. Pentru remedierea eventualelor defectiuni neimputabile
intervenite in aceasta perioada (anul 2004), ea va constitui un provizion in valoare
de 2.200 lei. In perioada de garantie oferita clientilor, urmare a reclamatiilor
primite de la acestia, se estimeaza ca societatea va fi obligata in anul 2005 la
efectuarea unor remedieri de 2.500 lei. Deoarece cumparatorul se afla intr-o alta
localitate unde unitatea producatoare nu are reprezentanta se va apela la o terta
persoana pentru remedierea defectiunilor, care factureaza producatorului suma de
2400 lei, TVA 19%.

Rezolvare:
a) Inregistrarea constituirii provizionului pentru garantii acordate clientilor:
i. 6812 = 1518 – 2.200 lei
b) Inregistrarea sumei datorate prestatorului ce a efectuat reparatiile:
% = 401 - 2.400,00
628 2.016,81
4426 383,19
c) Înregistrarea anulării provizioanelor pentru garanţii deoarece s-au efectuat
reparaţiile:
i. 1518 = 7812 – 2.200 lei
7. SC ALFA SA efectueaza cheltuieli cu infiintarea societatii, in valoare de 80 lei,
astfel: taxa de inscriere la Reg Comertului, achitata din contul de disponibilul de la
banca, in suma de 40 lei; factura nr. 101, primita de la o societate specializata,
pentru cercetarea pietei, in suma de 30 lei, sume platite pentru publicitate TV, din
caseria unitatii 10 lei.
Cehltuieli de constituire se amortizeaza in 5 ani, cu o cota anuala de 16 lei, dupa
care se scot din evidenta.
Rezolvare:
a) achitarea cheltuielilor de constituire:
i. din contul de disponibil la bancă:
1. 201 = 5121 – 70 lei;
ii. din caseria unităţii:
1. 201 = 5311 - 10 lei
b) Amotizarea lunară a cheltuielilor de constituire:
i. 6811 = 2801 – 1,33 lei(80/60 luni)
ii. Sau amortizarea anuală
1. 6811 = 2801 – 16 lei
2. 6811 = 2801 – 16 lei
3. 6811 = 2801 – 16 lei
4. 6811 = 2801 – 16 lei
5. 6811 = 2801 – 16 lei

c) La finalul perioadei de 5 ani scoaterea din evidenţă:


i. 2801 = 201 – 80 lei

8. La SC OMEGA SA se inregistreaza valoarea programelor informatice


achizitionate astfel:
- 360 lei achizitionate de la terti;
- 240 lei create in unitate;
- 300 lei aduse ca aport la cap soc al societatii
Programele informatice se amortizeaza in 3 ani, dupa care se scot din evidenta

Rezolvare:
a) înregistrarea achiziţionării programului informatic de la terţi:
i. % = 404 – 360,00 lei
208 302,52
4426 57,48

b) Înregistrarea programului informatic creat în unitate:


i. 208 = 721 – 240 lei;
c) Înregistrarea programului informatic adus ca aport la capitalul social:
i. 208 = 456 – 300 lei
d) Amortizarea lunară timp de 3 ani (842,52 lei /36luni = 23,40 lei lunar)
i. 6811 = 2808 – 23,40 lei
e) La finalul perioadei de 3 ani se scot din evidenţă:
i. 2808 = 208 – 842,52 lei
9. sc exmob sa achizitioneaza un fond de comert la cost de achizitie de 10.000 lei.
Elementele de activ inregistrate in conturi sunt:
- brevete de inventii 700 lei
- caldiri 3500 lei
- obiecte de inventar 300 lei
- materii prime 1700 lei
- produse finite 2600 lei
- conturi in banci 400 lei
fond comercial = fond de comert - elemente de activ inregistrate in conturi = 10000-
(700+3500+300+1700+2600+400)=800 lei
Rezolvare...............

10. SC AURA sa achizitioneaza o instalatie de lucru, acordand furnizorului un avans de


400 lei, TVA 19%. se primeste factura furnizorului si se receptioneaza instalatia la
valoarea de 3200 lei, tva 19%. se regularizeaza datoria fata de furnizor prin accepatrea
unui bilet la ordin scadent peste 3 luni.

Rezolvare:
- acordare avans:
o 232 = 5121 - 400 lei
o 4428 = 5121 – 76 lei
- Primirea facturii si receptia instalatiei:
o % = 404 – 3808
3.200 – 213
808 - 4426

- Regularizarea avansului conform facturii primite:


o 404 = 232 - 400 lei
o 404 = 4428 – 76 lei
- Achitarea cu billet la ordin
o 404 = 403 - 3.332 lei
- Decontarea BO peste 3 luni:
o 403 = 5121 - 3.332 lei
-
11. SC FLORES SA achiziţionează titluri de participare de la o filială din cadrul
grupului cu plata ulterioară, în valoare de 25.000 lei.

Rezolvare:
263 = 2691 – 25.000 lei

12. SC ALFA SA acordă la începutul anului 2005 SC BETA SA un împrumut pe 2


ani în valoare de 20.000 euro la cursul de 4 lei / euro. Dobânda este de 10% pe an.
La sfârşitul anului 2005 cursul a crescut la 4,3 lei / euro, dar dobânda se încasează la
începutul anului 2006 când cursul este de 4,2 lei/ euro. La sfârşitul celui de-al doilea
an când se încasează împrumutul şi dobânda cursul este de 4,5 lei / euro.

Rezolvare:

1. acordarea imprumutului la inceputul anului 2005:


a. 267 = 5124 - 80.000 lei
b. Dobanda 267 = 472 – 16.000 lei

2. regularizarea imprumutului si a dobanzii la cursul valutar de 4.3 lei/ euro


a. 267 = 765 – 6.000 lei
b. 267 = 472 – 1.200 lei
3. incasarea dobanzii la inceputul anului 2006 la cursul de 4,2 lei / euro
a. 472 = 763 – 8.400 lei concomitent cu
b. 5124 = 267 – 8. 400
4. la finele anului 2007:
a. diferente favorabile aferente imprumutului: 267 = 765 - 4.000 lei
b. diferente favorabile aferente dobanzii: 267 = 765 – 800 lei
c. repartizarea veniturilor inreg inavans : 472 = 763 – 8.800
d. incasarea imprumutului: 5124 = 267 - 90.000 lei
e. incasarea dobanzii : 5124 = 267 - 9.600 lei

13. SC ATACRET SRL are în stoc matrii prime la începutul anului de 1.000 lei. În
cursul anului se achiziţionează materii prime în valoare de 2.800 lei, cheltuieli de
transport în sumă de 200 lei. Costul de achiziţie este de 3000 lei, TVA 19%. Se
elaborează în consum materii prime la costul de achiziţie de 3500 lei.
Stocul faptic la sfârşitul anului este de 400lei, faţă de 500 lei, stoc faptic , deci cu 100
lei mai puţin. Se înregistrează diferenţa în minus constatat.
Să se efectueze înregistrările necesare în cazul:
a) inventarului permanent;
b) inventarului intermitent (periodic).
Rezolvare:

1. inventarului permanent
a. Sold initial: 301 = 1000 lei
b. Intrari : % = 401 3.570
3000 - 301
570 -4426
c. consum: 601 = 301 – 3.500 lei
d. minus imputat : 601 = 301 – 100 lei concomitent
e. 119 lei - 461 = %
7588 - 100 lei
4427 - 19 lei
f. sold final : 400 lei.
2. Inventarul intermitent
a. Sold initial: 301 = 1000 lei
b. se anuleaza soldul initial: 601 = 301 – 1000 lei;
c.Intrari : % = 401 - 3570 lei
3000 lei – 601
570 lei - 4426
d. conusum : NU
e. Minus: NU
f. sold final: 301 = 601 - 400 lei

14. SC DORIS SA cumpără obiecte de inventar în valoare de 1450 lei. Cheltuielile


de transport sunt în sumă de 150 lei, TVA 19%. Se dau în folosinţă obiecte de
inventar în sumă de 2.500 lei, repartizându-se cheltuielile de transport aferente.

Rezolvare:
1. cumparare obiecte de inventar:
303 = 401 - 1.450 lei
2. cheltuieli de transport:
% = 401 – 178,50 lei
150 lei – 624
28,50 lei - 4426
3. ob inv in folosinta:
603 = 303 – 2.500 lei
Concomitent cu debit 8035 – 2.500 lei

15.SC ORINTEX SA se aprovizionează conform facturii nr. 35972, de la SA


CRISUL FAVORIT SA cu încălţăminte pentru copii, în valoare de 7.000 lei, TVA
19%. Valoarea ambalajelor este de 210 lei, TVA 19%.
La recepţie se constată o lipsă în valoare de 300 lei (9 lei ambalaje), care se impută
delegatului propiu la preţul de vânzare a mărfii de 341 lei plus valoarea mabalajelor
lipsă. Se recepţionează suma prin stat de plată şi se achită FF nr. 32972.

Rezolvare:
1. inregistrat ff 35.972:
i. % = 401 - 8.579,90 lei
7000 lei - 371
210 lei – 381
1.369,90 lei - 4426

2. lipsa prin imputatii:


a. 607 = 371 – 291 lei
b. 608 = 381 - 9 lei
c. 416,50 lei - 4282 = %
7588 - 350 lei
4427 - 66,50 lei

3. retinerea sumelor pe stat:


a. 421 = 4282 - 416, 50 lei
4. achitarea facurii;
401 = 5121 - 8.579,50 lei

16.SC ARGO SRL executa cu forte proprii o amenajare de teren al carui cost este
de 1500 lei, care se amortizeaza intr-o perioada de 5 ani, dupa care se scoate din
activul patrimonial.

Rezolvare
1.amenajarea cu forte proprii: 2112 = 722 - 15.000 lei
2 amortizarea anuala I: 6811 = 2811 - 3000 lei / an
3 amortizarea anuala II: 6811 = 2811 - 3000 lei / an
4 amortizarea anuala III: 6811 = 2811 - 3000 lei / an
5. amortizarea anuala IV: 6811 = 2811 - 3000 lei / an
6. amortizarea anuala V: 6811 = 2811 - 3000 lei / an concomitent 2811 = 2812 - 15.000
lei

17. SC ORINTEX sa realizeaza in luna mai o reducere de adaos comercial la


confectii pt copii, pentru un stoc de marfa de 4000 lei, cu un adaos de 20%

Rezolvare

18.SC ALFA sa livreaza la SC BETA sa produse finite (BETA le receptioneaza ca


marfuri) a caror valoare este de 2300 lei, conform facturii nr. 1300 din 1 feb.2005, cu
scadenta la 28 feb.2005. Pretul de inreg al produselor finite este de 2.000 lei. Rabatul
acordat pentru defecte este de 30 lei. remizele acordate pentru vanzari superioare sumei
de 1000 lei, 1%, iar remiza pt pozitia priveligiata detinuta de Beta este de 5%. Scontul
pentru decontarea facturii la 10.02.2005 este de 2% si se acorda print-o factura ulteriaora.
inregistrari la SC ALFA si SC BETA SA factura nr. 1300 cuprinde:
- valoarea produselor livrate 2300 lei
- rabat 30 lei
_____________
2270 lei
- remiza I (2270000*1%)-22,7
___________________________
2247,30 lei
- remiza II (2247300*5%)-112,3 lei
___________________________
net comercial 2135 lei
TVA (2135*19%)405,7 lei
Factura ulterioara cuprinde:
Scont 2%*2135=42,7 lei
Rezolvare...............
19. SC Uamt SA livreaza un lot de produse finite cu factura nr. 1500 la SC DACIA , in
valoare de 6000 lei, TVA 19%. SC Uamt SA accepta un credit comercial acordat de
DACIA pe termen de 3 luni, acceptand in acest sens un bilet la ordin emis de client. se
depune efectul de incasat inainte de scadenta, acordandu-se un scont de decontare de 5%,
reprezentand scontul acordat platitorului.
Rezolvare...............
20 SC MULTIMOD SRL vinde produse finite unui partener extern, la pretul de vanzare
de 1000$, cursul de schimb al dolarului 3.4lei/$. La finele perioadei de gestiune cursul de
schim scade la 3.38 lei/$
Incasarea creantei se face la 3.41 lei/$.
Rezolvare...............