Sunteți pe pagina 1din 3

Actualitate

Vânzările Den Braven, în creștere cu 28%


Compania Den Braven România a înregistrat în 2010 vânzări totale în valoare de 39,5
milioane de euro, în creștere cu 28% față de nivelul de 30,8 milioane euro din 2009.
Compania Den Braven România a înregistrat în Pe de altă parte, vânzările cumulate din România
2010 vânzări totale în valoare de 39,5 milioane și Republica Moldova au avansat anul trecut cu
de euro, în creștere cu 28% față de nivelul de 30,8 6% față de 2009, la 19,9 milioane de euro, tota­
milioane euro din 2009. lizând, astfel, peste 50% din cifra totală de afaceri
«Într-un an 2010 considerat de specialiști drept a companiei», au declarat reprezentanții compa­
cel mai dificil an al crizei economice, vânzările de niei. Cele mai importante vânzări au fost realizate
spumă poliuretanică, principalul produs al com­ pe piețele din Polonia, Austria, Italia, Cehia și Slo­
paniei, au crescut cu 11% pe piața românească, în vacia. Den Braven România exportă în prezent în
condițiile în care sectorul local al materialelor de 32 de țări, după ce, în 2010 a intrat și pe piețele
construcții a înregistrat scăderi de până la 50%. din Vietnam, Argentina și Lituania.

Ytong – o nouă identitate în mediul online


Xella și Ytong își re­
definesc identitatea on­
line prin relansarea site-
ului www.xella.ro. Noua
structura online sus­
tine valorile brandu­
lui Ytong, focusul pe
eficiență energetică
și sustenabilitate,
vizând facilitarea ac­
cesului la informații
complete pentru to­
ate categoriile de
public interesate de
construcțiile de cali­
tate.

ISOMAT
O nouă fabrică Isomat în Serbia
La sfârșitul anului 2010 a fost Următorul pas al Companiei mi­nistraţiei şi a unităţii de
finalizată la Belgrad construcţia ISOMAT în domeniul investiţiilor producţie, a căror construcţie se
noilor birouri ale administraţiei este finalizarea birourilor ad­ află în desfăşurare în România.
şi a fabricii de produse chimice
şi mortare pentru construcţii
a companiei ISOMAT, în urma
unei investiții de 7 milioane de
euro.
Unitatea de producţie ultra­
mo­dernă, cu o capacitate de
producţie de 350 de tone pe
zi, va satisface cererile cres­
cânde pe piaţa materiale­
lor de construcţii din Serbia.

6 martie 2011 | www.100construct.ro


A luat ființă cel mai mare dezvoltator
de proprietăţi imobiliare industriale
la nivel mondial
AMB Property Corporation (NYSE: AMB) și Pro­
Logis (NYSE: PLD) au anunțat încheierea unui
acord definitiv privind combinarea activităților
lor, prin fuziunea diviziilor omoloage, creâ­
nd astfel cel mai mare proprietar, operator și
dezvoltator de proprietăți imobiliare industriale
la nivel mondial. Se preconizează ca, în urma
fuziunii, companiile vor avea o capitalizare de
piață pe baza capitalului propriu pro forma
de aproximativ 14 miliarde $, o capitalizare
bursieră totală de peste 24 miliarde $ și active
brute deținute în proprietate și administrare de
aproximativ 46 miliarde $. Părțile se așteaptă ca
tranzacția să fie finalizată în al doilea trimestru
din 2011. La finalizarea fuziunii, compania se va
numi ProLogis și va fi tranzacționată sub simbo­
lul bursier PLD (NYSE).
Portofoliul combinat cuprinde aproximativ 55,7
milioane mp de spații de distribuție moderne, lo­
calizate pe piețe cheie și pe coridoare logistice im­
portante din 22 de țări. Ambele companii au por­
tofolii substanțiale în America de Nord, Europa
de Vest și Japonia. ProLogis este bine consolidată
în Marea Britanie și Europa Centrală și de Est,
iar AMB are o prezență semnificativă în China și
Brazilia. Consiliul de Administratie al noii com­
panii va consta din șase membri desemnați de
ProLogis și cinci membri desemnați de AMB. În
urma finalizării tranzacției, sediul corporativ al
noii companii va fi în San Francisco, iar sediul
operațional al companiei va fi localizat în Denver.

SW Umwelttechnik: creștere de 12% a cifrei de afaceri


Compania austriacă a raportat o cifră totală de afaceri de 73,8 milioane
de euro, în creștere cu 12% față de 2009, în contextul în care piețele de
construcții din România, Ungaria și Austria (principalele piețe de desfa­
cere ale grupului) s-au contractat cu peste 15%. «În special în Ungaria și
România, 2010 a fost unul dintre cei mai grei ani din istoria companiei
noastre. Pentru anul în curs estimăm o ușoară revenire a economiei din
regiune, aceasta fiind deja resimțită pe anumite segmente ale pieței», a
declarat directorul general al grupului, Bernd Wolschner (foto).
SW Umwelttechnik Romania, companie specializată în furnizarea de
echipamente pentru rețelele utilitare, a înregistrat anul trecut o cifră de
afaceri de 18,1 milioane de euro.

www.100construct.ro | martie 2011 7


Actualitate
Adeziv flexibil creat pentru aplicări la
temperaturi scăzute şi lucrări urgente
Duraziv lansează Duraziv cu Kauciuc AM 17, un adeziv flexibil care se poate aplica pe
vreme geroasă, la temperaturi de -5°C şi care se usucă extrem de rapid, în aproximativ
5 ore suprafaţa de gresie sau piatră naturală fiind deja practicabilă la trafic intens.
În plus, produsul asigură un angajaților în propriile birouri.
consum cu 30% mai redus decât Spre deosebire de un adeziv
cel al unui adeziv obișnuit, ceea obișnuit, Duraziv cu Kauciuc®
ce permite şi economii financiare AM 17 permite lipirea rapidă de
deloc de neglijat. Kauciucul® din plăci ceramice peste placări mai
compoziţie asigură durabilitate vechi sau pardoseli încălzite,
în timp şi uşurinţă în aplicarea precum şi reparaţii rapide la
produsului. Noul adeziv este re­ placări mai vechi.
comandat și pentru proiectele Duraziv garantează rezistența
de renovare rapidă a spațiilor produsului timp de 10 ani de
comerciale sau a sediilor de com­ la data punerii în operă, cu
panie care trebuie finalizate peste condiția respectării normelor de
noapte, pentru a nu împiedica ac­ aplicare și a indicațiilor din fișa
cesul clienților în magazin sau a tehnică a produsului.

Maşina de spălat vase compactă Bosch


a câştigat premiul “Best of Best Interior Innovation 2011”
În ianuarie 2011, concernul Bosch Electrocasnice a fost
premiat la Köln pentru una dintre maşinile de spălat vase
compacte, Bosch ActiveWater Smart.
Premiul “Best of Best Interior Innovation 2011”, design simplu şi atemporal. Mai mult, ecranul cen­
oferit de către Consiliului de Design German, a fost tral, încadrat pe ambele părţi de elemente de control
acordat produselor pentru casă din toate segmentele simetrice, este tipic tuturor electrocasnicelor Bosch,
acestei industrii – de la mobilier, la aparate de ilu­ ceea ce face mult mai uşoară familiarizarea clienţilor
minat sau electrocasnice. Criteriile de selecţie au fost cu acest produs. Juriul a mai apreciat şi faptul că,
designul şi inovaţia produ­ selor. Premiul a datorită înălţimii reduse de 45 de cm, maşina de
fost acordat în spălat vase poate fi amplasată aproape oriunde în
cadrul ceremo­ bucătărie – la un nivel înalt, mediu sau mai jos ­ ceea
niei de deschi­ ce oferă multă flexibilitate clienţilor şi contribuie la
dere a Târgului folosirea eficientă a spaţiului. Fie că se pune într­un
de electrocas­ dulap înalt, departe de accesul copiilor, sau într­o
nice "Living­ ’’insulă de gătit’’, alături de alte electrocasnice Bosch,
Kitchen". această maşină de spălat vase poate fi amplasată
Juriul german lângă, sub sau deasupra unui cuptor, de exemplu.
a apreciat ca­ca Imaginaţia este singura limită, iar această flexibilitate
litatea şi faptul a fost punctată de juriu.
că aparatul În plus faţă de ergonomie și design modern, succesul
Bosch dis­ maşinii de spălat vase compactă Bosch se bazează şi
pune de un pe caracteristicile sale funcţionale.

8 martie 2011 | www.100construct.ro