Sunteți pe pagina 1din 4

ACTE ÎNSCRIERE - ADMITERE 2007

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

1. DIPLOMA DE BACALAUREAT SAU DIPLOMA ECHIVALENTĂ CU


ACEASTA, ÎN ORIGINAL SAU COPIE LEGALIZATĂ;

PENTRU CANDIDAŢII CARE AU PROMOVAT EXAMENUL DE


BACALAUREAT ÎN SESIUNEA IUNIE – IULIE 2007 SE ACCEPTĂ
ADEVERINŢĂ ELIBERATĂ DE LICEU, ÎN ORIGINAL SAU COPIE
LEGALIZATĂ;

2. FOAIA MATRICOLĂ – CLASELE IX – XII (XIII – SERAL) ÎN ORIGINAL


SAU COPIE LEGALIZATĂ ;

3. BULETINUL /CARTEA DE IDENTITATE ÎN COPIE NELEGALIZATĂ;

4. CERTIFICATUL DE NAŞTERE ÎN COPIE NELEGALIZATĂ ;

5. CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE ÎN COPIE NELEGALIZATĂ, PENTRU


CANDIDAŢII CARE ŞI-AU SCHIMBAT NUMELE PRIN CĂSĂTORIE;

6. 3 (TREI) FOTOGRAFII TIP BULETIN DE IDENTITATE;

7. ADEVERINŢĂ MEDICALĂ TIP MINISTERUL SĂNĂTĂŢII, ELIBERATĂ,


DUPĂ CAZ, DE CABINETELE MEDICALE ŞCOLARE, DE MEDICUL DE
FAMILIE SAU DE MEDICUL DE LA ÎNTREPRINDEREA LA CARE ESTE
ANGAJAT CANDIDATUL SI CARE TREBUIE SĂ ATESTE APTITUDINEA
CANDIDATULUI PENTRU ACTIVITĂŢILE DIDACTICE ŞI PROFESIONALE ALE
DOMENIULUI PENTRU CARE OPTEAZĂ; ADEVERINŢA MEDICALĂ TREBUIE
ÎNSOŢITĂ DE REZULTATELE EXAMENULUI RADIOLOGIC LA PLĂMÂNI
ŞI ANALIZA SÂNGELUI;

8. DOSAR PLIC.

CANDIDAŢII DIN CADRUL ETNIEI RROMILOR VOR PREZENTA O


DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE, DATĂ ÎN FAŢA UNUI NOTAR,
SAU O ADEVERINŢĂ ELIBERATĂ DE PRIMĂRIA LOCALITĂŢII DE
DOMICILIU, CARE SĂ ATESTE APARTENENŢA LA ACEASTĂ ETNIE.

ABSOLVENŢII CARE DORESC SĂ URMEZE A DOUA SPECIALIZARE VOR


PREZENTA ÎN PLUS DIPLOMA DE LICENŢĂ/ ABSOLVIRE/ INGINER ÎN ORIGINAL
SAU COPIE LEGALIZATĂ ŞI ANEXA ACESTEIA (FOAIA MATRICOLĂ/SUPLIMENTUL
LA DIPLOMA).
ACTE ÎNSCRIERE – ADMITERE 2007
STUDII DE MASTERAT
STUDII POSTUNIVERSITARE DE SPECIALIZARE
PERIOADA DE ÎNSCRIERE : 10 - 17 septembrie 2007

1. DIPLOMA DE BACALAUREAT ŞI DIPLOMA DE


FINALIZARE A STUDIILOR UNIVERSITARE DE LUNGĂ
DURATĂ, ÎNSOŢITĂ DE ANEXA ACESTEIA (FOAIA
MATRICOLĂ/SUPLIMENTUL LA DIPLOMĂ), ÎN ORIGINAL
SAU ÎN COPII LEGALIZATE;

2. BULETINUL/CARTEA DE IDENTITATE, ÎN XEROCOPIE ;

3. CERTIFICATUL DE NAŞTERE, ÎN XEROCOPIE;

4. CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE, ÎN XEROCOPIE, PENTRU


CANDIDAŢII CARE ŞI-AU SCHIMBAT NUMELE PRIN
CĂSĂTORIE ;

5. ADEVERINŢA MEDICALĂ TIP MINISTERUL SĂNĂTĂŢII


ELIBERATĂ, DUPĂ CAZ, DE CABINETELE MEDICALE
ŞCOLARE, DE MEDICUL DE FAMILIE SAU DE MEDICUL DE
LA ÎNTREPRINDEREA LA CARE ESTE ANGAJAT
CANDIDATUL ŞI CARE TREBUIE SĂ ATESTE APTITUDINEA
CANDIDATULUI PENTRU ACTIVITĂŢILE DIDACTICE ŞI
PROFESIONALE ALE DOMENIULUI / SPECIALIZĂRII
PENTRU CARE OPTEAZĂ; ADEVERINŢA MEDICALĂ
TREBUIE ÎNSOŢITĂ DE REZULTATELE EXAMENULUI
RADIOLOGIC LA PLĂMÂNI ŞI ANALIZA SÂNGELUI;

6. 3 (TREI) FOTOGRAFII TIP BULETIN/CARTE DE


IDENTITATE;

7. UN DOSAR PLIC.
ACTE ÎNSCRIERE – ADMITERE 2007
CONTINUARE DE STUDII

PERIOADA DE ÎNSCRIERE : 10 - 17 septembrie 2007

1. DIPLOMA DE BACALAUREAT ÎN ORIGINAL;

2. DIPLOMA DE ABSOLVIRE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI DE


SCURTĂ DURATĂ, ÎNSOŢITĂ DE FOAIA MATRICOLĂ,
AMBELE ÎN ORIGINAL ;

3. BULETINUL /CARTEA DE IDENTITATE, ÎN XEROCOPIE ;

4. CERTIFICATUL DE NAŞTERE ÎN XEROCOPIE ;

5. CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE ÎN XEROCOPIE, PENTRU


CANDIDAŢII CARE ŞI-AU SCHIMBAT NUMELE PRIN
CĂSĂTORIE ;

6. ADEVERINŢA MEDICALĂ TIP MINISTERUL SĂNĂTĂŢII


ELIBERATĂ, DUPĂ CAZ, DE CABINETELE MEDICALE
ŞCOLARE, DE MEDICUL DE FAMILIE SAU DE MEDICUL DE
LA ÎNTREPRINDEREA LA CARE ESTE ANGAJAT
CANDIDATUL ŞI CARE TREBUIE SĂ ATESTE APTITUDINEA
CANDIDATULUI PENTRU ACTIVITĂŢILE DIDACTICE ŞI
PROFESIONALE ALE DOMENIULUI / SPECIALIZĂRII PENTRU
CARE OPTEAZĂ; ADEVERINŢA MEDICALĂ TREBUIE
ÎNSOŢITĂ DE REZULTATELE EXAMENULUI RADIOLOGIC
LA PLĂMÂNI ŞI ANALIZA SÂNGELUI ;

7. 3 (TREI) FOTOGRAFII TIP BULETIN/CARTE DE


IDENTITATE ;

8. UN DOSAR PLIC.
TAXE DE ÎNSCRIERE – ADMITERE 2007
Pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere, taxa de
înscriere este de 70 LEI pentru toate domeniile şi formele de
învăţământ din cadrul universităţii.

Candidaţii care se înscriu la două sau mai multe domenii în cadrul


aceleiaşi facultăţi vor achita taxele de înscriere astfel:
ƒ pentru primul domeniu – 70 LEI;
ƒ pentru al doilea domeniu şi următoarele - câte 35 LEI.

TAXE DE STUDII

AN UNIVERSITAR 2007 – 2008

ƒ TAXA ANUALĂ DE STUDII PENTRU CANDIDAŢII


ADMIŞI PE LOCURILE CU TAXĂ LA
ÎNVĂŢĂMÂNTUL DE ZI / ÎNVĂŢĂMÂNTUL LA
DISTANŢĂ / ÎNVĂŢĂMÂNTUL CU FRECVENŢĂ
REDUSĂ ESTE 1600 LEI;
ƒ TAXA SE ACHITĂ ÎN 4 (PATRU) RATE EGALE
(CONFORM CONTRACTULUI DE STUDII).