Sunteți pe pagina 1din 7

Prof.

Canila Mihaela-Luiza
Clasa a X - a

Lectia nr.1. Compusi HIDROXILICI. ALCOOLI

Data: 27.02.2007
Clasa: a X-a
Tema: Compusi hidroxilici . Alcooli
Titlul lectiei:: Alcooli :definitie, formula generala, nomenclatura, clasificare
Tipul lectiei: comunicare de noi cunostinte
Competente specifice:1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2, 4.1
Obiective operationale :
La sfarsitul lectiei elevii trebuie sa stie :
O1 -sa defineasca alcoolii dupa examinarea structurii unor modele
O2-sa modeleze cu ajutorul modelelor structurale alcoolii
O3- sa stabileasca formula generala a alcoolilor
O4-sa denumeasca alcoolii pe baza algoritmului indicat
O5-sa clasifice alcoolii dupa criteriile indicate
O6-sa aplice algoritmul de stabilire a formulei moleculare
O7 -sa aplice cunostintele in situatii noi

Metode de invatamant :descoperirea dirijata, conversatia euristica, modelarea, rezolvarea de


exercitii si probleme, problematizarea.

Mijloace de invatamant :trusa de modele cu bile si tije, fise de exercitii.

Scenariul desfasurarii activitatii didactice.


I. Moment organizatoric. Se asigura conditii optime pentru desfasurarea lectiei
II. Reactualizarea cunostintelor invatate anterior necesare atingerii obiectivelor
propuse
Elevii rezolva din fisa de exercitii problema nr 1 si 2, iar ecuatiile reactiilor sunt verificate la
tabla.
Profesorul intreaba clasa ce au in comun compusii organici formati. Elevii sesizeaza prezenta
gruparii hidroxil in molecula produsilor .Condusi de profesor ei descopera si definesc compusii
obtinuti.
III. Captarea atentiei si Anuntarea obiectivelor
Anuntarea temei noi: ALCOOLI
De obicei cand rostim cuvantul alcool, ne gandim la spirtul medicinal sau la bauturile
spirtoase, dar aceste tipuri de alcooli, contin o anumita substanta organica numita etanol.
Alcoolii sunt unii dintre cei mai utilizati si cunoscuti compusi chimici.
La sfarsitul lectiei va trebui :
 sa definiti,
 sa denumiti,
 sa clasificati alcoolii
IV. Prezentarea noului continut si conducerea invatarii

Sarcina de lucru: a)stabiliti cele doua parti principale care intra in structura unui alcool
b) deduceti formula generala a unui alcool
Prof. Canila Mihaela-Luiza
Clasa a X - a
Raspuns corect:a) radical hidrocarbonat si grupare hidroxil (-OH)
b) R  OH
Definitie( se formuleaza impreuna cu elevii):
Informatie: Alcoolii , sunt compusi organici monofunctionali ce provin de la o hidrocarburi prin
inlocuirea unuia sau mai multor atomi de hidrogen cu grupari hidroxil, iar gruparea hidroxil este
legata de un atom de carbon saturat.
Elevii rezolva ex 3 de pe fisa de exercitii.
Raspuns corect: elevii au modelat si apoi au notat in caiet: a)CH 3OH b)CH3-CH2-OH c)
CH2=CH-CH2-OH d) C6H5-CH2-OH
Concluzie: cele patru structuri scrise sunt exemple de alcooli
Nomenclatura.
Informatie: denumirea alcoolilor se face respectand urmatoarele reguli sau tipuri de denumiri
pentru ca, pentru un alcool putem avea una sau mai multe denumiri:
 denumire hidrocarbura + sufixul ol
 indicarea pozitiei gr. OH + denumire hidrocarbura + sufixul ol
 cuvantul alcool + denumire radical hidrocarbonat + sufixul ic
 in cazul mai multor gr. OH, se procedeaza astfel: indicarea prin cifre a pozitiei gr OH +
denumire hidrocarbura + sufixul di, tri, tetra etc. + ol
 indicarea pozitiei gr OH + cuvantul (di, tri, tetra, etc.) hidroxi + denumire hidrocarbura
 denumiri uzuale, din practica
Exemple: avand formula
CH3  CH  CH2 CH3
OH
Il putem denumi conform instructiunilor de mai sus: alcool sec- butilic, 2- butanol, 2-hidroxi-
butan
Sarcina de lucru:
Se cere elevilor sa compare structurile compusilor din exercitiul din fisa nr.1 si sa precizeze
natura atomului de carbon de care se leaga gruparea OH, cate grupari hidroxil are fiecarea
alcool in parte, si de ce fel de radical hidrocarbonat se leaga gruparile hidroxil, alcatuind astfel
in final o clasificare a alcoolilor.
Raspuns corect:
Nr. Crt. FORMULA ALCOOLI DENUMIRE TIP DE ALCOOL
1. CH3 OH Alcool metilic, denumire interzisa de Alcool monohidroxilic,
OMS saturat
Metanol
2. CH3 CH2 OH Alcool etilic Alcool monohidroxilic,
Etanol saturat, primar
3. CH3 CH2 CH2 OH n-propanol Alcool monohidroxilic,
alcool propilic saturat, primar
4. CH3 CH CH3 2-propanol Alcool monohidroxilic,
OH Alcool izopropilic saturat, secundar
2-hidroxi-propan
5. CH3 CH2 CH2 CH2 OH n-butanol Alcool monohidroxilic,
alcool butilic saturat, primar
6. CH3 CH CH2 CH3 2-butanol Alcool monohidroxilic,
OH 2-hidroxi-butan saturat, secundar
Alcool sec-butilic (sec-butanolul)
7. CH3 CH CH2 OH 2-metil-propanol Alcool monohidroxilic,
CH3 Izobutanol saturat, primar
Prof. Canila Mihaela-Luiza
Clasa a X - a
8. CH3 Alcool tert-butilic Alcool monohidroxilic,
2-hidroxi-2-metil-propan saturat, tertiar
CH3 C CH3
2-metil-2-propanol
OH
9. Alcool alilic Alcool monohidroxilic,
CH2 CH CH2 OH 3-propen-1-ol nesaturat, primar
10. CH C CH2 OH Alcool propargilic Alcool monohidroxilic,
3-propin-1-ol nesaturat, primar
11. CH2 OH Alcool benzilic Alcool monohidroxilic,
fenilmetanol aromatic, primar

12. Difenilmetanol Alcool monohidroxilic,


CH Difenilcarbinolul aromatic, secundar
OH benzhidrolul
13. CH2 CH2 1,2-etandiol Alcool dihidroxilic,
1,2- dihidroxi-etan saturat, primar
OH OH Glicol
14. CH2 CH2 CH2 1,3-propandiol Alcool dihidroxilic,
OH OH 1,3-dihidroxi-propan saturat, primar
15. CH2 CH CH2 1,2,3-propantriol Alcool trihidroxilic, saturat
OH OH OH 1,2,3-trihidroxi-propan
Glicerol
glicerina

Informatie:I. un criteriu de clasificare al alcoolilor este natura radicalului hidrocarbonat de


care se leaga gruparea hidroxil:
- saturati (compusii 1-8, 13, 14, 15 din tabel)
- nesaturati (compusii 9, 10 din tabel)
- aromatici (compusul 11, 12 din tabel)
II. un alt criteriu de clasificare este natura atomului de carbon de care se leaga gruparea
hidroxil:
- alcooli primari (compusii 2,3,5,7,9, 10,11, 13,14 din tabel)
- alcooli secundari (compusii 4,6,12 din tabel)
- tertiari (compusul 8 din tabel)
III. un alt criteriu de clasificare este dupa numarul gruparilor hidroxilice:
- monohidroxilici (monooli): compusii 1-12
- dihidroxilici (dioli):compusii 13,14
- polihidroxilici (polioli):compusul 15
IV. Concluzii in legatura cu noul continut: impreuna cu elevii s-au tras urmatoarele
concluzii:
-ALCOOLII sunt substante organice in care intalnim legate de un rest de hidrocarbura unul sau
mai multe grupari hidroxil
-au formula generala R  OH unde, R – rest sau radical hidrocarbonat
-se denumesc conform algoritmului prezentat
-alcoolii se pot clasifica dupa mai multe criterii: natura atomului de carbon de care se leaga gr.
OH, dupa numarul gruparilor OH, si dupa natura radicalului hidrocarbonat
Prof. Canila Mihaela-Luiza
Clasa a X - a
-pentru aceeasi formula moleculara pot exista mai multi izomeri de pozitie, de catena sau de
functiune
V. Evaluarea performantei. Pentru a realiza gradul de atingere al obiectivelor am aplicat o
proba de evaluare formativa
VI. Tema pentru acasa: realizati un referat cu titlul: Alcooli- importanta practica si
fiziologica
Prof. Canila Mihaela-Luiza
Clasa a X - a

FISA NR. 3.
TEST ALCOOLI (FORMULE, CLASIFICARE, DENUMIRE)

ALEGETI RASPUNSUL CORECT:


1. alcoolii sunt compusi hidroxilici in care gruparea hidroxil se leaga de un atom de carbon al
unei legaturi:
a. simple
b. duble
c. triple
d. din nucleul benzenic
2. alcool tertiar este:
CH2 CH CH2
OH OH OH
a.
CH3 CH CH2 OH
CH3
b.
CH3 CH CH2 CH3
OH
c.
CH3
CH3 C CH2 CH3

d. OH

3. denumirea corecta a alcolului ce provine de la metan prin inlocuirea unui atom de hidrogen
cu o grupare hidroxil este:
a. alcool metilic
b. etanol
c. metanol
d. alcool metilic si metanol
4. alcoolul cu formula
CH3 CH CH CH3
OH OH
are urmatoarea denumire:
a. alcool izobutilic
b. butandiol
c. 2,3-butandiol
d. Pentanol
5. Alcoolul cu formula moleculara C5H12O are masa moleculara egala cu:
a. 88
b. 80
c. 72
d. 90
Prof. Canila Mihaela-Luiza
Clasa a X - a

FISA DE LUCRU NR. 2

Sarcina de lucru: Folosind indicatiile de mai sus, denumiti urmatorii alcooli:

Nr. Crt. FORMULA ALCOOLI DENUMIRE TIP DE ALCOOL


1. CH3 OH

2. CH3 CH2 OH

3. CH3 CH2 CH2 OH

4. CH3 CH CH3
OH
5. CH3 CH2 CH2 CH2 OH
6. CH3 CH CH2 CH3
OH
7. CH3 CH CH2 OH
CH3
8. CH3
CH3 C CH3
OH
9. CH2 CH CH2 OH
10. CH C CH2 OH
11. CH2 OH

12.
CH
OH
13. CH2 CH2
OH OH
14. CH2 CH2 CH2
OH OH
15. CH2 CH CH2
OH OH OH
Prof. Canila Mihaela-Luiza
Clasa a X - a
FISA DE EXERCITII NR 1 - ALCOOLI

 1. Scrieti structura urmatorilor radicali: metil, etil, propil, n-butil, sec-butil, tert-
butil, alil, benzil
 2. Scrieti ecuatiile reactiilor chimice dintre:
H2SO4
CH2 CH2 + H2O
-
CH2 CH2 KMnO4, HO , H2O

H2SO4
CH2 CH CH3 + H2O
 3. Inlocuiti in molecula
a) metanului un atom de hidrogen cu o grupare hidroxil
b) etanului un atom de hidrogen cu o grupare hidroxil
c) propenei un atom de hidrogen de la at de carbon mai bogat in hidrogen
d) toluenului un atom de hidrogen din catena laterala
Notati formulele acestor compusi.