Sunteți pe pagina 1din 2

Grupul Şcolar „Tudor

Tănăsescu”
Timişoara

Anul şcolar 2004-2005


Clasa a XII a: A şi B

PLANIFICARE ANUALĂ
ISTORIA ROMÂNILOR
CLASA a XII a
ANUL ŞCOLAR 2004-2005

Nr
NR.O
. TOTAL SEMESTR
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE R
cr ORE UL
E
t.
1. Introducere 2
2. De la geneza etnică la geneza statală 8
3. Civilizaţia românească în context european sec. XV-XVII 4
4. Premisele constituirii României moderne 4 24 I
5. Crearea instituţiilor moderne 4
6. Liberalismul - ideologie şi practici politice 1
7. Evaluare 1
1. Conservatorism, naţionalism, tradiţionalism 2
2. Unitate şi diversitate în România Mare 8
3. Stat, societate, cultură 8
4. Economia şi societatea în perioada comunistă 6
5. Dominaţia ideologică şi represiunea politică 6
38 II
6. Statul şi societatea civilă după 1989 2
7. România în politica internaţională în secolul XX 2
8. Evaluare finală 4
Prof. PRIBAC Marinela