Sunteți pe pagina 1din 3

CATEDRA DE LIMBA FRANCEZĂ

LICEUL TEORETIC “ANA IPĂTESCU “- GHERLA

Raportul privind activitatea metodică pe semestrul I


an şcolar 2010 -2011

Pe parcursul semestrului I, an scolar 2010-2011, profesorii de franceză şi-au realizat


aproape integral obiectivele propuse.
Conform Planului managerial membrii catedrei au avut următoarele activităţi:
1.Curriculum
• Activitate metodică
 S - a efectuat evaluarea iniţială a elevilor la început de ciclu precum şi evaluarea
nivelului claselor.
 S-a stabilit un program comun de recuperare a elevilor care au prezentat lacune în
cunoaşterea limbii franceze, în vederea evitării eşecului şcolar.
 S-au întocmit fişe de lucru şi teste de evaluare pentru gimnaziu şi liceu.
 Profesorii catedrei au participat la activităţile cercului pedagogic iar in catedra au
avut următoarele activităţi :
- Referat, « “Évaluer sans décourager» - prezentat de d-ra prof. Livia
Divricean şi discuţii referitoare la această tema în 16.11.2010
- “« La formation des compétences linguistiques au niveau
phonétique » - referat - prezentat de d-ra profCamelia Gherman în 14.12.
2010
• Activitate curriculară
 În urma studierii programelor şcolare s – au realizat planificările calendaristice şi pe
unităţi de învăţare şi au fost aplicate în mod creativ la clasă.
 Pentru a moderniza şi perfecţiona metodele şi procedeele la clasă profesorii au
studiat noile apariţii în domeniu.
 S-au valorificat rezultatele testelor iniţiale şi s-au elaborat strategii recuperatorii.
 S-au conceput baremele de evaluare .
 S-au folosit metode activ - participative astfel încât elevii să poată învăţa lecţia în
clasă. S-au elaborat proiecte de lecţii pe ani de studiu.
 Promovabilitatea la disciplina franceză la sfârşitul semstrului I a fost de 99,95%.
 Pentru buna pregătire a examenului de bacalaureat elevii claselor a XII-a au fost
informaţi din timp de programele în vigoare şi s-au iniţiat pregătiri suplimentare
săptămânale de către d-ra profesoară Livia Divricean.
 S – au făcut asistenţe şi interasistenţe de către Prof. Livia Divricean (cate 2 pentru
fiecare profesor din catedra).
2. Olimpiade si concursuri şcolare:

 În lunile decembrie - ianuarie 2010-2011 a avut loc selecţia elevilor pentru


olimpiada şcolară de limba franceza.
 In 27.11. 2009 un echipaj format din 4 elevi (Man Adriana, Neamtu Madalina, Blajan
Alina, Tarta Laura, Popean Florin) din clasa a XI-a B pregătiti de d-ra profesoară Livia
Divricean, a participat la Concursul interjudeţean de limba franceză „Questions
pour un champion” desfaşurat la Colegiul de transporturi „Transilvania” - Cluj –
Napoca.
 Elevul Popean Florin a obtinut un premiu special la acest concurs
 In data de 20 decembrie 2010 au avut loc manifestări interdisciplinare ( franceză,
limba romana, contabilitate) cu titlul Noël dans le monde. Manifestările au
coordonate de prof. Livia Divricean si Ioana Dumitrescu. Prof. Colaborator :
Alexandrina Toma.
 4 elevi din clasa a XII –a B , diriginte prof. Livia Divricean au participat la proiectul
educational : „ O zi in Penitenciar.”
 Prof. Livia Divricean a participat in luna ianuarie la emisiunea Pururea tanar la radio
Renasterea Cluj, emisiune avand ca tema proiectul educational :„ O zi in
Penitenciar.”
3. Resurse umane

 Catedra de franceză a organizat activităţile Cercului pedagogic din septembrie 2010 şi


19.01.2011.
4. Perfecţionare cadre didactice
 Prof. Livia Divricean a participat la cursul de formare: Dezvoltarea Profesionala a Cadrelor
Didactice prin Programe de Mentorat –prof dr. Mircea Bertea

5.Resurse materiale şi financiare


 Membrii catedrei au fost preocupaţi de îmbogăţirea materialului auxiliar necesar
fiecărei lecţii dezvoltând cât mai mult creativitatea elevilor.
 S-a adaptat materialul didactic existent la necesităţile moderne ale unei lecţii
mărind eficacitatea acestora.
 S-a utilizat baza materială existentă.
 Profesorii au folosit aparatura IT şi Internetul în demersul didactic.
Data , Şef
de catedră,
08.02.2011
prof.Livia Divricean