Sunteți pe pagina 1din 2

LABORATOR 1

OPERATII CU VECTORI

Un vector poate fi definit prin coordonatele punctului de aplicatie si, respectiv,


al varfului sau.
In MathCAD un vector se defineste printr-o matrice care contine coordonatele
punctelor respective, ordonate pe linie

Exemplu:
Fie vectorul A definit de punctele a (avand coordonatele x a si ya ) si b
(avand coordonatele xb si yb ), cu valorile numerice:

xa 12 y a 57

xb 34 y b 76

In aceasta situatie ecuatia de definire a vectorului va avea urmatoarea forma

xa ya
A si numeric:
xb yb

12 57
A=
34 76

Pentru definirea matricei vectorului se utilizeaza comanda "Insert Matrix".

In vederea afisarii grafice a vectorului se foloseste un grafic 2D, avand ca variabila pe axa
X coloana corespunzatoare coordonatelor X ale punctelor semnificative iar ca variabila pe
axa Y coloana corespunzatoare coordonatelor Yale punctelor semnificative Se utilizeaza
in acest scop operatorul "matrix column", disponibil in bara de unelte Matrix cu simbolul
n< >, intre paranteze indicandu-se numarul coloanei respective.
Pentru exemplul de mai sus reprezentarea grafica este prezentata mai jos.

80

70
<1 >
A
60

50
10 20 30 40
<0 >
A

1
In vederea reprezentarii grafice a operatiei de adunare a doi vectori, prin metoda
paralelogramului, se presupune ca se dau vectorii B si C care au coordonatele punctelor
semnificative b 1,2,3,4 si respectiv c1,2,3,4 :

Punctul de aplicatie al vectorului B: b1 0 b2 0


b3 45 b 4 98
Varful vectorului B:
Punctul de aplicatie al vectorului C: c1 0 c2 0
Varful vectorului C:
c3 38 c 4 26
b1 b2 0 0
Vectorul B:
B B=
b3 b4 45 98

c1 c2
Vectorul C: C 0 0
c3 c4 C=
38 26

b1 c1 b2 c2 0 0
Vectorul suma D:
D D=
b3 c3 b4 c4 83 124

Vecorii care inchid paralelogramul, P 1 si P2 :

b3 b4 c3 c4
P1 P2
b3 c3 b4 c4 b3 c3 b4 c4

45 98 38 26
P1 = P2 =
83 124 83 124

Reprezentarea grafica:
150

<1 >
B

<1 > 100


C

<1 >
D

<1 >
P1
50
<1 >
P2

0 50 100
<0 > <0 > <0 > <0 > <0 >
B ,C ,D ,P 1 ,P 2

S-ar putea să vă placă și