P. 1
bolile profesionale

bolile profesionale

|Views: 87|Likes:
Published by Ioana Godan

More info:

Published by: Ioana Godan on Mar 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/05/2013

pdf

text

original

BOLI PROFESIONALE

Prof.ing. Cristiana VOICU Grup Scolar Tehnic Transporturi Cai Ferate IASI

dobândite ca urmare a particip rii la realizarea unui proces de munc . Äbolile profesionale constituie afec iuni ale c ror agen i etiologici specifici sunt prezen i la locul de munc . . asocia i cu anumite procese industriale sau cu exercitarea unor profesiuni´. Conform defini iei date de Organiza ia Mondial a S n t ii ± OMS.CE SUNT BOLILE PROFESIONALE? Bolile profesionale sunt afec iuni ale organismului.

caracteristici locului de munc sau de suprasolicit ri. chimici. . trebuie s fie îndeplinite trei condi ii: S decurg din exercitarea unei meserii sau profesii. Ac iunea factorilor de risc asupra organismului s fie de lung durat .BOLI PROFESIONALE Pentru ca o afec iune s fie calificat ca boal profesional . biologici. S fie provocat de factori de risc fizici.

c. . b.Dup timpul de expunere la ac iunea factorului de risc.Dup modul de ac iune a factorului de risc asupra organismului.Clasificarea bolilor profesionale a.În func ie de natura factorului de risc.

Dermatoze profesionale. Cancerul profesional. Boli prin expunere la presiune atmosferic ridicat sau sc zut . Alergii profesionale. Boli prin expunere la temperaturi înalte sau sc zute. Alte boli (care nu intr în categoriile anterioare). provocate de inhalarea pulberilor netoxice. Pneumoconioze. ingerare sau contactul      epidermei cu substan e toxice.În func ie de natura factorului de risc Intoxica ii. Boli prin expunere la energie radiant . provocate de inhalare. . Boli prin suprasolicitare. Boli infec ioase i parazitare. Boli prin expunere la zgomot i vibra ii.

 Intoxica ii cronice (se cerceteaz . dar care ac ioneaz timp îndelungat asupra organismului. provocate de regul . generate de o expunere de scurt durat la ac iunea factorului de risc.Dup timpul de expunere la ac iunea factorului de risc: Intoxica ii acute (se cerceteaz atât ca boal profesional cât i ca accident de munc ). ca boli profesionale). dar la doze mari. de doze relativ mici.

intoxica ii cu CO).Dup modul de ac iune a factorului de risc asupra organismului: Boli cu ac iune general . afec iuni dorso-lombare). . un aparat sau un organ (dermatite. care afecteaz o parte a organismului. Boli cu ac iune local . care afecteaz întregul organism (intoxica ii acute cu solven i organici.

2.TRATAMENTUL BOLILOR PROFESIONALE 1. Tratamentul simptomatic: tratament medical care simptomatic: se adreseaz simptomelor i disfunc ionalit ilor aparatelor i sistemelor organismului. Eliminarea toxicului absorbit în organism. 3. . Tratamentul patogenic: ac iuni medicale specifice patogenic: de contracarare a efectului toxicului i a evolu iei bolii. Tratamentul etiologic: Întreruperea contactului cu factorul etiologic se realizeaz în cazuri acute prin scoaterea din mediul nociv i îndep rtarea toxicului neabsorbit înc .

Împiedicarea ac iunii noxei asupra lucr torilor sau diminuarea acestei ac iuni prin reducerea efortului fizic.M SURI TEHNICO ± ORGANIZATORICE ÎN VEDEREA PREVENIRII ÎMBOLN VIRILOR PROFESIONALE Eliminarea noxei profesionale din procesul tehnologic prin   înlocuirea substan elor nocive sau a tehnologiilor nocive cu altele mai pu in nocive sau inofensive. fonoabsorb ie). suprasolicit rilor fizice i neuropsihice. ventila ie local ). procedee umede pentru pulberi. Asigurarea alimenta iei de protec ie i consumarea acesteia în unitate. Diminuarea concentra iilor noxelor existente la locurile de munc (ventila ie general . . Efectuarea corect a instructajului pentru securitatea i s n tatea în munc . Împiedicarea p trunderii noxei în aerul locurilor de munc (ermetizare. reducerea duratei zilei de munc . folosirea echipamentului individual de protec ie etc.

a lucr torilor în scopul respect rii regulilor de igien individual . purtarea corect a echipamentului individual de protec ie.în scopul realiz rii m surilor tehnico-organizatorice în condi ii de eficien tehnicomaxim . acordarea primului ajutor.M SURI MEDICALE Sunt reprezentate de: de: Efectuarea corespunz toare a examenului medical la angajare i a celui periodic (examene clinice i de laborator în func ie de tipul noxelor profesionale i intensitatea lor. Educa ia sanitar : a cadrelor de conducere tehnic i administrativ . cunoa terea i recunoa terea primelor simptome de intoxica ie acut i cronic profesional . care orienteaz i periodicitatea examin rilor). prezentarea la examenele medicale .

Bibliografie Valen e culturale ale securit ii i s n t ii în munc .ITM Iasi .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->