Sunteți pe pagina 1din 15

4.1.3.

Programele analitice ale disciplinelor din Planul de învăţământ


PSIHOLOGIE ID – Anul de studii: I

PROGRAMA ANALITICA

Denumirea FUNDAMENTELE PSIHOLOGIEI I


disciplinei

Codul disciplinei 101 Semestrul 1 Numarul de credite 6

Facultatea PSIHOLOGIE Nr. ore pe sem/activitati


Profilul PSIHOLOGIE Total SI TC AT AA
Specializarea PSIHOLOGIE 56 28 20 8

Categoria formativa a disciplinei


DF-fundamentala, DG-generala, DS-de specialitate, DE-economica/manageriala, DU-umanista DS
Categoria de optionalitate a disciplinei: DI-impusa, DO-optionala, DL-liber aleasa (optionala) DI

Discipline Obligatorii (conditionate) Nu are


anterioare Recomandate Nu are

Obiective Cunoaşterea şi interpretarea conceptelor de baza ale psihologiei ştiinţifice,


curente, teorii, sisteme şi metode.
Continut Obiectul şi metodele psihologiei ştiinţifice. Principii, legi şi explicaţii în
(descriptori) psihologie. Natura şi organizarea psihicului uman. Stările modificate ale
conştiinţei. Abordarea sistemică a psihicului uman. Taxonomia psihologiei.
Procesele senzoriale. Reprezentarea. Gândirea. Imaginaţia. Memoria. Limbajul.

Forma de evaluare (E-examen, C-colocviu/test final, LP-lucrari de control) E


Stabilirea -raspunsurile la examen/ colocviu/ lucrari practice 70%
Notei finale -activitati aplicative atestate/ laborator/ lucrari practice/ proiect, etc. -
(procentaje) -teste pe parcursul semestrului -
-teme de control 30%
Bibliogafie M. Golu, Bazele psihologiei generale, Bucureşti, Ed. Universitară,
2002
Lista Curs
materialelor
didactice
necesare

Coordonator de Grad didactic, titlul, prenume, nume Semnatura


discplina
Fundamente
psihologiei I Conf. univ. dr. Mihai Aniţei
Legenda : SI – studiu individual, TC – teme de control, AT – activitati tutoriale, AA – activitati aplicative aplicate
PROGRAMA ANALITICA

Denumirea FUNDAMENTELE PSIHOLOGIEI II


disciplinei

Codul disciplinei 102 Semestrul 2 Numarul de credite 6

Facultatea PSIHOLOGIE Nr. ore pe sem/activitati


Profilul PSIHOLOGIE Total SI TC AT AA
Specializarea PSIHOLOGIE 56 28 20 8

Categoria formativa a disciplinei


DF-fundamentala, DG-generala, DS-de specialitate, DE-economica/manageriala, DU-umanista DS
Categoria de optionalitate a disciplinei: DI-impusa, DO-optionala, DL-liber aleasa (optionala) DI

Discipline Obligatorii (conditionate) Fundamentele psihologiei I


anterioare Recomandate Nu are

Obiective Cunoaşterea, operarea şi interpretarea problematicii specifice rezultate din studiul


proceselor psihice reglatorii.
Continut Atenţia. Afectivitatea. Motivaţia. Voinţa. Activitatea umană.
(descriptori)

Forma de evaluare (E-examen, C-colocviu/test final, LP-lucrari de control) E


Stabilirea -raspunsurile la examen/ colocviu/ lucrari practice 70%
Notei finale -activitati aplicative atestate/ laborator/ lucrari practice/ proiect, etc. -
(procentaje) -teste pe parcursul semestrului -
-teme de control 30%
Bibliogafie M. Golu, Bazele psihologiei generale, Bucureşti, Ed. Universitară,
2002
Lista Curs
materialelor
didactice
necesare

Coordonator de Grad didactic, titlul, prenume, nume Semnatura


discplina
Fundamente
psihologiei II Conf. univ. dr. Mihai Aniţei
Legenda : SI – studiu individual, TC – teme de control, AT – activitati tutoriale, AA – activitati aplicative aplicate
PROGRAMA ANALITICA

Denumirea PSIHOLOGIE EXPERIMENTALĂ


disciplinei

Codul disciplinei 103 Semestrul 2 Numarul de credite 6

Facultatea PSIHOLOGIE Nr. ore pe sem/activitati


Profilul PSIHOLOGIE Total SI TC AT AA
Specializarea PSIHOLOGIE 56 28 20 8 56

Categoria formativa a disciplinei


DF-fundamentala, DG-generala, DS-de specialitate, DE-economica/manageriala, DU-umanista DS
Categoria de optionalitate a disciplinei: DI-impusa, DO-optionala, DL-liber aleasa (optionala) DI

Discipline Obligatorii (conditionate)


anterioare Recomandate Nu are

Obiective Prezentarea mecanismelor elaborării ştiinţifice. Cunoaşterea domeniului


psiholgiei experimentale. Cunoaşterea constituirii psihologiei experimentale.
Cunoaşterea şi aplicarea metodei observaţiei . Cunoaşterea şi aplicarea metodei
experimentului. .
Continut Cunoaşterea ştiinţifică. Şcoli şi curente în psihologia experimentală. Domeniul
(descriptori) psihologii experimentale. Observaţia. Experimentul.

Forma de evaluare (E-examen, C-colocviu/test final, LP-lucrari de control) C


Stabilirea -raspunsurile la examen/ colocviu/ lucrari practice 70%
Notei finale -activitati aplicative atestate/ laborator/ lucrari practice/ proiect, etc. -
(procentaje) -teste pe parcursul semestrului -
-teme de control 30%
Bibliogafie M.Aniţei, Curs de psiholgie experimentală
Lista Curs
materialelor
didactice
necesare

Coordonator de Grad didactic, titlul, prenume, nume Semnatura


discplina

Conf. univ. dr. Mihai Aniţei


Legenda : SI – studiu individual, TC – teme de control, AT – activitati tutoriale, AA – activitati aplicative aplicate
PROGRAMA ANALITICA

Denumirea Psihoneurofiziologie
disciplinei

Codul disciplinei 104 Semestrul 2 Numarul de credite 5

Facultatea PSIHOLOGIE Nr. ore pe sem/activitati


Profilul PSIHOLOGIE Total SI TC AT AA
Specializarea PSIHOLOGIE 56 28 20 8

Categoria formativa a disciplinei


DF-fundamentala, DG-generala, DS-de specialitate, DE-economica/manageriala, DU-umanista DS
Categoria de optionalitate a disciplinei: DI-impusa, DO-optionala, DL-liber aleasa (optionala) DI

Discipline Obligatorii (conditionate) Nu are


anterioare Recomandate Nu are

Obiective Cunoaşterea modului de raportare a psihicului la datele anatomiei şi fiziologiei


sistemului nervos. Studierea creierului ca entitate legată de unghiul de vedere al
psihologiei
Continut Obiectul neuropsihologiei. Organizarea structural-funcţională a creierului.
(descriptori) Neuronul şi funcţiile sale. Biochimia cerebrală. Tehnici de investigare a funcţiei
cerebrale. SNC. Psihopatologia lobilor cerebrali. Diferenţierea interhemisferică.
Mecanismele neuronale ale funcţiilor psihice.

Forma de evaluare (E-examen, C-colocviu/test final, LP-lucrari de control) E


Stabilirea -raspunsurile la examen/ colocviu/ lucrari practice 70%
Notei finale -activitati aplicative atestate/ laborator/ lucrari practice/ proiect, etc. -
(procentaje) -teste pe parcursul semestrului -
-teme de control 30%
Bibliogafie Leon Dănăilă,
Lista Curs
materialelor
didactice
necesare

Coordonator de Grad didactic, titlul, prenume, nume Semnatura


discplina

Prof. univ. dr. Leon Dănăilă


Legenda : SI – studiu individual, TC – teme de control, AT – activitati tutoriale, AA – activitati aplicative aplicate
PROGRAMA ANALITICA

Denumirea ISTORIA PSIHOLOGIEI


disciplinei

Codul disciplinei 105 Semestrul 1 Numarul de credite 5

Facultatea PSIHOLOGIE Nr. ore pe sem/activitati


Profilul PSIHOLOGIE Total SI TC AT AA
Specializarea PSIHOLOGIE 56 28 20 8

Categoria formativa a disciplinei


DF-fundamentala, DG-generala, DS-de specialitate, DE-economica/manageriala, DU-umanista DS
Categoria de optionalitate a disciplinei: DI-impusa, DO-optionala, DL-liber aleasa (optionala) DI

Discipline Obligatorii (conditionate) Fundamentele psihologiei I


anterioare Recomandate Nu are

Obiective Cunoaşterea principalelor momente şi sisteme de gândire în istoria psihologiei


Continut Concepţii despre suflet în lumea antică. Concepţii medievale şi moderne.
(descriptori) Asociaţionismul şi structuralismul. Funcţionalismul. Behaviorismul. Gestaltismul.
Psihanaliza. Psihologia românească.

Forma de evaluare (E-examen, C-colocviu/test final, LP-lucrari de control) C


Stabilirea -raspunsurile la examen/ colocviu/ lucrari practice 70%
Notei finale -activitati aplicative atestate/ laborator/ lucrari practice/ proiect, etc. -
(procentaje) -teste pe parcursul semestrului -
-teme de control 30%
Bibliogafie
Lista Curs
materialelor
didactice
necesare

Coordonator de Grad didactic, titlul, prenume, nume Semnatura


discplina

Prof. univ. dr. Alexandru Surdu


Legenda : SI – studiu individual, TC – teme de control, AT – activitati tutoriale, AA – activitati aplicative aplicate
PROGRAMA ANALITICA

Denumirea BAZELE PSIHOLOGIEI SOCIALE


disciplinei

Codul disciplinei 104 Semestrul 2 Numarul de credite 5

Facultatea PSIHOLOGIE Nr. ore pe sem/activitati


Profilul PSIHOLOGIE Total SI TC AT AA
Specializarea PSIHOLOGIE 56 28 20 8

Categoria formativa a disciplinei


DF-fundamentala, DG-generala, DS-de specialitate, DE-economica/manageriala, DU-umanista DS
Categoria de optionalitate a disciplinei: DI-impusa, DO-optionala, DL-liber aleasa (optionala) DI

Discipline Obligatorii (conditionate) Fundamentele psihologiei I


anterioare Recomandate Nu are

Obiective Transmiterea cunoştinţelor teoretice, metodologice şi practice referitoare la


fenomenele psihosociale ce au loc în plan macrosocial.
Continut Mulţimile şi fenomenele de masă. Opinia publică. Socialitatea şi comportamentul
(descriptori) social. Elemente de ecologie socială.

Forma de evaluare (E-examen, C-colocviu/test final, LP-lucrari de control) E


Stabilirea -raspunsurile la examen/ colocviu/ lucrari practice 70%
Notei finale -activitati aplicative atestate/ laborator/ lucrari practice/ proiect, etc. -
(procentaje) -teste pe parcursul semestrului -
-teme de control 30%
Bibliogafie Dumitru Cristea, Tratat de psihologie socială, Editura Pro
Transilvania, Bucureşti 2001.
Lista Curs
materialelor
didactice
necesare

Coordonator de Grad didactic, titlul, prenume, nume Semnatura


discplina

Prof. univ. dr. Dumitru Cristea


Legenda : SI – studiu individual, TC – teme de control, AT – activitati tutoriale, AA – activitati aplicative aplicate
PROGRAMA ANALITICĂ

Denumirea
disciplinei STATISTICĂ ŞI INFORMATICĂ PSIHOLOGICĂ I

Codul disciplinei 107 Semestrul 1 Numarul de credite 5

Facultatea PSIHOLOGIE Nr. ore pe sem/activitati


Profilul PSIHOLOGIE Total SI TC AT AA
Specializarea PSIHOLOGIE 42 14 20 8 -

Categoria formativă a disciplinei


DF-fundamentală, DG-generală, DS-de specialitate, DE-economică/managerială, DU-umanistă DF
Categoria de opţionalitate a disciplinei: DI-impusă, DO-optională, DL-liber aleasă (optională)
DI

Discipline Obligatorii (condiţionate)


anterioare -
Recomandate -

Obiective Dobândirea noţiunilor şi a principiilor de baza ale statisticii. Utilizarea tehnicilor


şi metodelor statistice descriptive în cercetarea psihologică. Utilizarea tehnicilor
şi metodelor statistice inferenţiale în cercetarea psihologică.
Conţinut Noţiuni introductive. Statistică descriptivă de bază : procente, raporturi, rate,
(descriptori) tabele, grafice. Mărimi ale tendinţei centrale. Mărimi ale dispersiei. Proceduri de
estimare statistică. Teste sttistice parametrice. ANOVA. Teste statistice non-
parametrice. Mărimi ale corelaţiei.

Forma de evaluare (E-examen, C-colocviu/test final, LP-lucrari de control) E


Stabilirea -răspunsurile la examen/ colocviu/ lucrări practice 60%
Notei finale -activitaţi aplicative atestate/ laborator/ lucrări practice/ proiect, etc. -
(procentaje) -teste pe parcursul semestrului -
-teme de control 40%
Dumitru Gheorghiu, Statistică pentru psihologi, Bucureşti, Editura
Bibliografie Trei, 2004
Lista materialelor Curs
didactice necesare

Coordonator de discplină Grad didactic, titlul, prenume, nume Semnatura

Prof. univ. dr. Dumitru Gheorghiu


Legenda : SI – studiu individual, TC – teme de control, AT – activitati tutoriale, AA – activitati aplicative aplicate
PROGRAMA ANALITICĂ

Denumirea
disciplinei STATISTICĂ ŞI INFORMATICĂ PSIHOLOGICĂ II

Codul disciplinei 107 Semestrul 2 Numarul de credite 5

Facultatea PSIHOLOGIE Nr. ore pe sem/activitati


Profilul PSIHOLOGIE Total SI TC AT AA
Specializarea PSIHOLOGIE 42 14 20 8 -

Categoria formativă a disciplinei


DF-fundamentală, DG-generală, DS-de specialitate, DE-economică/managerială, DU-umanistă DF
Categoria de opţionalitate a disciplinei: DI-impusă, DO-optională, DL-liber aleasă (optională)
DI

Discipline Obligatorii (condiţionate)


anterioare Statistică şi informatică
psihologică I
Recomandate -

Obiective Dobândirea noţiunilor şi a principiilor de baza ale informaticii.. Utilizarea


metodelor informatice în cercetarea psihologică.
Conţinut Sisteme cibernetice. Cibernetica psihologică. Psihometria. Psihocibernetica.
(descriptori) Modelul computaţional al creierului. Psihologia în era informaţiei. Arhitectura
calculatoarelor. Aplicaţiile MS Office.

Forma de evaluare (E-examen, C-colocviu/test final, LP-lucrari de control) E


Stabilirea -răspunsurile la examen/ colocviu/ lucrări practice 60%
Notei finale -activitaţi aplicative atestate/ laborator/ lucrări practice/ proiect, etc. -
(procentaje) -teste pe parcursul semestrului -
-teme de control 40%
T. Paraschiv, V. I. Tănase, V. T. Ţigănescu, S. Bold, Informatică şi
Bibliografie psihologie, Ed. Univers Ştiinţific, Bucureşti, 2005
T. Paraschiv, V. I. Tănase, V. T. Ţigănescu, S. Bold, Aplicaţii ale
sistemelor de calcul în psihologie, Ed. Univers Ştiinţific, Bucureşti,
2005
Lista materialelor Curs
didactice necesare

Coordonator de discplină Grad didactic, titlul, prenume, nume Semnatura

Prof. univ. dr. Titi Paraschiv


Legenda : SI – studiu individual, TC – teme de control, AT – activitati tutoriale, AA – activitati aplicative aplicate
PROGRAMA ANALITICA

Denumirea INTRODUCERE ÎN FILOSOFIA MINŢII


disciplinei

Codul disciplinei 108 Semestrul 1 Numarul de credite 4

Facultatea PSIHOLOGIE Nr. ore pe sem/activitati


Profilul PSIHOLOGIE Total SI TC AT AA
Specializarea PSIHOLOGIE 42 14 20 8 -

Categoria formativa a disciplinei


DF-fundamentala, DG-generala, DS-de specialitate, DE-economica/manageriala, DU-umanista DF
Categoria de optionalitate a disciplinei: DI-impusa, DO-optionala, DL-liber aleasa (optionala) DI

Discipline Obligatorii (conditionate) Nu are


anterioare Recomandate Nu are

Obiective Familiarizarea studenţilor cu principalele concepte şi instrumente conceptuale ale


filosofiei minţii. Analiza şi clarificarea unor concepte utilizate în psihologie.
Explicitarea şi elucidarea unor presupoziţii tacite ale teoriilor psihologice.
Analiza principalelor argumente în filosofia minţii.
Continut Conştiinţa reflexivă şi intenţională. Probleme filosofice ale inconştienţei. Abstract
(descriptori) şi concret în percepţie. Limbaj şi gândire. Termeni, concepte, imagini. Înnăscut şi
dobândit în cunoaştere. Eu, conştiinţă, personalitate. Identitatea personală.

Forma de evaluare (E-examen, C-colocviu/test final, LP-lucrari de control) C


Stabilirea -raspunsurile la examen/ colocviu/ lucrari practice 70%
Notei finale -activitati aplicative atestate/ laborator/ lucrari practice/ proiect, etc. -
(procentaje) -teste pe parcursul semestrului -
-teme de control 30%
Bibliogafie 1. Dumitru Gheorghiu, Probleme filosofice ale
psihologiei, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică,
1995.
2. Vasile Dem. Zamfirescu, Filosofia inconştientului, vol.
I, II, Bucureşti, Editura Trei, 1999, 2002.
3. Mircea Lăzărescu, Introducere în psihopatologia
antropologică, Timişoara, Editura Facla, 1989.

Lista Curs
materialelor
didactice
necesare

Coordonator de Grad didactic, titlul, prenume, nume Semnatura


discplina

Prof. univ. dr. Dumitru Gheorghiu


Legenda : SI – studiu individual, TC – teme de control, AT – activitati tutoriale, AA – activitati aplicative aplicate

Denumirea BAZELE GÂNDIRII CRITICE


disciplinei

Codul disciplinei 109 Semestrul 2 Numarul de credite 4

Facultatea PSIHOLOGIE Nr. ore pe sem/activitati


Profilul PSIHOLOGIE Total SI TC AT AA
Specializarea PSIHOLOGIE 42 14 20 8 -

Categoria formativa a disciplinei


DF-fundamentala, DG-generala, DS-de specialitate, DE-economica/manageriala, DU-umanista DF
Categoria de optionalitate a disciplinei: DI-impusa, DO-optionala, DL-liber aleasa (optionala)
DI

Discipline Obligatorii (conditionate) Nu are


anterioare Recomandate Nu are

Obiective Educarea clarităţii şi a preciziei, a coerenţei şi consecvenţei, a rigorii


demonstrative şi a caracterului fundamental al discursului, a capacitaţii de a evita
erorile de argumentare şi a prudenţei raţionale în susţinerea şi combaterea de
opinii. Educarea priceperii de folosire a metodelor logice în cercetarea teoretică şi
empirică : descrierea reţelelor neuronale, bazele logice ale psihologiei gândirii şi
ale inteligenţei artificiale, metodele cercetării inductive, criterii de evaluare a
ipotezelor.
Conţinut Noţiuni introductive. Logica termenilor. Specificul termenilor psihologici. Logica
(descriptori) propoziţionala. Operatorii logici şi gandirea naturală. Elemente de logica
predicatelor. Logica claselor şi logica relaţiilor. Inferenţe deductive. Inferenţe
inductive. Bazele psihice ale proceselor inferenţionale. Ipoteza şi probabilitatea.

Forma de evaluare (E-examen, C-colocviu/test final, LP-lucrari de control) C


Stabilirea -raspunsurile la examen/ colocviu/ lucrari practice 60%
Notei finale -activitati aplicative atestate/ laborator/ lucrari practice/ proiect, etc. -
(procentaje) -teste pe parcursul semestrului 20%
-teme de control 20%
Bibliogafie P. Bieltz, Elemente de logică teoretica şi aplicativa, Pan Publishing
Hopuse, Bucureşti, 1996 ; P. Bieltz, D. Gheorghiu, Logică juridică,
Bucureşti, Ed. Pro Transilvania, 1998 ; Gh. Enescu, Fundamentele
logice ale gândirii, Bucureşti, Ed. St. şi Enciclopedică , 1980 ; J.
Piaget, Tratat de logică operatorie, Bucureşti , EDP, 1991
Lista materialelor Curs
didactice necesare

Coordonator de discplină Grad didactic, titlul, prenume, nume Semnatură

Bazele gândirii critice Prof. univ. dr. Petre Bieltz


Legenda : SI – studiu individual, TC – teme de control, AT – activitati tutoriale, AA – activitati aplicative aplicate
Legenda : SI – studiu individual, TC – teme de control, AT – activitati tutoriale, AA – activitati aplicative aplicate

PROGRAMA ANALITICĂ

Denumirea
disciplinei SOCIOLOGIE

Codul disciplinei 110 Semestrul 1 Numarul de credite 4

Facultatea PSIHOLOGIE Nr. ore pe sem/activitati


Profilul PSIHOLOGIE Total SI TC AT AA
Specializarea PSIHOLOGIE 42 14 20 8 -

Categoria formativă a disciplinei


DF-fundamentală, DG-generală, DS-de specialitate, DE-economică/managerială, DU-umanistă DF
Categoria de opţionalitate a disciplinei: DI-impusă, DO-optională, DL-liber aleasă (optională)
DO

Discipline Obligatorii (conditionate)


anterioare -
Recomandate -

Obiective Insuşirea de către student a unui mod de gândire specific sociologic şi dezvoltarea
abilitaţii de gândire şi analiză a faptelor şi a relaţiilor sociale.
Conţinut Cunoaşterea obiectului şi a metodelor sociologice, specificul cunoaşterii
(descriptori) sociologice, cultură şi socializare, instituţii sociale, procese şi mişcări sociale –
toate oglindite în teorii şi modalitaţi de interpretare sociologică..

Forma de evaluare (E-examen, C-colocviu/test final, LP-lucrări de control) C


Stabilirea -răspunsurile la examen/ colocviu/ lucrări practice 70%
Notei finale -activitaţi aplicative atestate/ laborator/ lucrări practice/ proiect, etc. -
(procentaje) -teste pe parcursul semestrului -
-teme de control 30%
Bibliogafie Numeroase lucrări de specialitate din dotarea Bibliotecii UTM.
Lista materialelor Curs Repere sociologice, Ed. Printech, 2000
didactice necesare

Coordonator de discplină Grad didactic, titlul, prenume, nume Semnatura

Lect. univ. dr. Oana Gheorghiu


Legenda : SI – studiu individual, TC – teme de control, AT – activitati tutoriale, AA – activitati aplicative aplicate
PROGRAMA ANALITICA

Denumirea
disciplinei LIMBA ENGLEZĂ I, II

Codul disciplinei 112 Semestrul 1, 2 Numarul de credite 1, 1

Facultatea PSIHOLOGIE Nr. ore pe sem/activitati


Profilul PSIHOLOGIE Total SI TC AT AA
Specializarea PSIHOLOGIE 42 14 20 8 -

Categoria formativa a disciplinei


DF-fundamentala, DG-generala, DS-de specialitate, DE-economica/manageriala, DU-umanista DU
Categoria de optionalitate a disciplinei: DI-impusa, DO-optionala, DL-liber aleasa (optionala)
DI

Discipline Obligatorii (conditionate)


anterioare -
Recomandate
-

Obiective Stăpânirea limbii engleze în specialitatea psihologie.


Continut Limba engleza în psihologie.
(descriptori)

Forma de evaluare (E-examen, C-colocviu/test final, LP-lucrari de control) C


Stabilirea -raspunsurile la examen/ colocviu/ lucrari practice 80%
Notei finale -activitati aplicative atestate/ laborator/ lucrari practice/ proiect, etc. -
(procentaje) -teste pe parcursul semestrului -
-teme de control 20%
Daniela Niculescu Zdrenghea, English for Social Sciences,
Bibliogafie Bucureşti, Editura Europa Nova, 2006.
Lista materialelor Curs
didactice necesare

Coordonator de discplina Grad didactic, titlul, prenume, nume Semnatura

Asist. univ. Daniela Zdrenghea


Legenda : SI – studiu individual, TC – teme de control, AT – activitati tutoriale, AA – activitati aplicative aplicate
PROGRAMA ANALITICA

Denumirea
disciplinei LIMBA FRANCEZĂ

Codul disciplinei 112 Semestrul 1 Numarul de credite 3

Facultatea PSIHOLOGIE Nr. ore pe sem/activitati


Profilul PSIHOLOGIE Total SI TC AT AA
Specializarea PSIHOLOGIE 42 14 20 8 -

Categoria formativa a disciplinei


DF-fundamentala, DG-generala, DS-de specialitate, DE-economica/manageriala, DU-umanista DU
Categoria de optionalitate a disciplinei: DI-impusa, DO-optionala, DL-liber aleasa (optionala)
DO

Discipline Obligatorii (conditionate)


anterioare -
Recomandate
-

Obiective Stăpânirea limbii franceze în specialitatea psihologie.


Continut Limba franceza în psihologie.
(descriptori)

Forma de evaluare (E-examen, C-colocviu/test final, LP-lucrari de control) C


Stabilirea -raspunsurile la examen/ colocviu/ lucrari practice 80%
Notei finale -activitati aplicative atestate/ laborator/ lucrari practice/ proiect, etc. -
(procentaje) -teste pe parcursul semestrului -
-teme de control 20%
BERARD, Evelyne, LAVENNE, Christian, Grammaire utile du
Bibliogafie français. Mode d'emploi, Les Editions Didier, Paris, 1991.
TUTESCU, Mariana, Du mot au texte. Exercices de français pour
les avancés, Editions Cavallioti, 1996.
Lista materialelor Curs
didactice necesare

Coordonator de discplina Grad didactic, titlul, prenume, nume Semnatura

Limba franceză Asist. univ. Ştefanică Maria-Magdalena Mihaela


Legenda : SI – studiu individual, TC – teme de control, AT – activitati tutoriale, AA – activitati aplicative aplicate
PROGRAMA ANALITICA

Denumirea
disciplinei GENETICĂ

Codul disciplinei 112 Semestrul 1 Numarul de credite 3

Facultatea PSIHOLOGIE Nr. ore pe sem/activitati


Profilul PSIHOLOGIE Total SI TC AT AA
Specializarea PSIHOLOGIE 42 14 20 8 -

Categoria formativa a disciplinei


DF-fundamentala, DG-generala, DS-de specialitate, DE-economica/manageriala, DU-umanista DG
Categoria de optionalitate a disciplinei: DI-impusa, DO-optionala, DL-liber aleasa (optionala)
DO

Discipline Obligatorii (conditionate)


anterioare -
Recomandate
-

Obiective Cunoaşterea principalelor noţiuni de genetică şi a legăturilor geneticii cu


psihologia.
Continut Determinismul caracterelor umane ; relaţia ereditate mediu. Raporturile geneticii
(descriptori) cu psihologia. Genetică şi bioetică. Programul Genomului Uman.

Forma de evaluare (E-examen, C-colocviu/test final, LP-lucrari de control) C


Stabilirea -raspunsurile la examen/ colocviu/ lucrari practice 80%
Notei finale -activitati aplicative atestate/ laborator/ lucrari practice/ proiect, etc. -
(procentaje) -teste pe parcursul semestrului -
-teme de control 20%
BERARD, Evelyne, LAVENNE, Christian, Grammaire utile du
Bibliogafie français. Mode d'emploi, Les Editions Didier, Paris, 1991.
TUTESCU, Mariana, Du mot au texte. Exercices de français pour
les avancés, Editions Cavallioti, 1996.
Lista materialelor Curs
didactice necesare

Coordonator de discplina Grad didactic, titlul, prenume, nume Semnatura

Conf. univ. Adriana Stana


Legenda : SI – studiu individual, TC – teme de control, AT – activitati tutoriale, AA – activitati aplicative aplicate
PROGRAMA ANALITICA

Denumirea
disciplinei PSIHOLINGVISTICĂ

Codul disciplinei 112 Semestrul 1 Numarul de credite 3

Facultatea PSIHOLOGIE Nr. ore pe sem/activitati


Profilul PSIHOLOGIE Total SI TC AT AA
Specializarea PSIHOLOGIE 42 14 20 8 -

Categoria formativa a disciplinei


DF-fundamentala, DG-generala, DS-de specialitate, DE-economica/manageriala, DU-umanista DG
Categoria de optionalitate a disciplinei: DI-impusa, DO-optionala, DL-liber aleasa (optionala)
DO

Discipline Obligatorii (conditionate)


anterioare -
Recomandate
-

Obiective Însuşirea principalelor noţiuni de lingvistică şi alegăturilor acestea cu psihologia.


Continut Caracterul interdisciplinar al psiholingvisticii, Studiul psihologic al facultăţilor
(descriptori) gândirii, Studiul limbajelor corespunzătoare facultăţilor gândirii, Studiul
performanţelor diferenţiate de gândire şi vorbire.

Forma de evaluare (E-examen, C-colocviu/test final, LP-lucrari de control) C


Stabilirea -raspunsurile la examen/ colocviu/ lucrari practice 80%
Notei finale -activitati aplicative atestate/ laborator/ lucrari practice/ proiect, etc. -
(procentaje) -teste pe parcursul semestrului -
-teme de control 20%
BERARD, Evelyne, LAVENNE, Christian, Grammaire utile du
Bibliogafie français. Mode d'emploi, Les Editions Didier, Paris, 1991.
TUTESCU, Mariana, Du mot au texte. Exercices de français pour
les avancés, Editions Cavallioti, 1996.
Lista materialelor Curs
didactice necesare

Coordonator de discplina Grad didactic, titlul, prenume, nume Semnatura

Prof. univ. Alexandru Surdu


Legenda : SI – studiu individual, TC – teme de control, AT – activitati tutoriale, AA