Sunteți pe pagina 1din 3

Liceul Teoretic „Ion Creangă”

Cuizăuca-Rezina

Ora educativă

Clasa a XII-a „B”


Timp : 45 minute
Data: 23 martie 2009

Obiective: O1-să determine valorile-cheie ale propriei personalităţi


O2- să identifice individual problemele pe care le vede în legătură cu
problema centrală a dezvoltării capacităţilor tinerilor în atingerea
unui nivel de bunăstare socială durabilă
O3-să aprcieze importanţa cunoaşterii de sine pentru realizarea
personală
O4- să identifice unele elemente care asigură o viaţă de succes în
viziunea standardelor contemporane şi ale valorilor morale

Materiale : flipchart, tablă, carioci, cretă, fişe, planşe.

Profesor:
Duca Larisa

2009
Mersul didactic al orei

Etapele Ob Conţinuturi Metode/teh


lecţiei - nici de
predare
Captarea

O1 Motivaţie: Lumea din totdeauna a fost obsedată de succes.


atenţiei

Tinerii din societatea contemporană nu sunt mai prejos.


Problema însă constă în faptul că ei asemuiesc succesul cu
banii, puterea şi prestigiul.Tocmai de aceea cu cît ne vom
cunoaşte mai bine pe noi înşine, cu atît mai judicioasă va fi
aprecierea pe care o vom face, atît în privinţa posibilităţilor
de a răspunde cerinţelor carierei profesionale pe care o vom
alege, cît şi a posibilităţilor ca aceasta să ne aducă satisfacţie
Prin această lecţie îmi propun ca elevii să obţină o altă
înţelegere- mai profundă- a termenului „succes”- din
perspectiva valorilor morale general-umane
Numiţi cîte un cuvînt care vă vine în asociere cu lexemul Clastering
„succes”
Anunţarea Comunicarea eficientă în pregătirea tinerilor pentru a-şi
temei şi a asigura un nivel de bunăstare durabilă
obiectivelor
Desfăşurare O2 Aveţi fiecare cîte o fişă şi e nevoie să o completaţi, dar e Căsuţa magică
a temei nevoie de sinceritate

4 nume 4 roluri 4 lucruri 4 activităţi


foarte dragi sociale matriale

Jocul căsuţa magică are menirea de a le trezi participanţilor


interesul pentru viaţă. După 2-3 minute profesorul nimiceşte 4 Jocul didactic
din cele 16 căsuţe
Participanţii trebuie să-şi expună părerea privitor la dispariţia
acestor căsuţe , utilizînd expresiile:
M-a afectat cel mai mult...
Aş putea rezista dacă...
Voi regreta dacă...

Concluzie: Păstraţi persoanele ce le-aţi indicat în tabel căci ele


Debriefing vor contribui la succesul vostru în viaţă. Aspiraţi spe acele
roluri sociale şi chiar la bunurile materiale ce le-aţi indicat,
căci ele constituie scopul fiecăruia. Activităţile ce le aveţi sînt
cele la care aspiraţi, dar trebuie ca să învăţaţi pentru a le da
formă şi sens
O2 Aveţi 10 valori importante pentru fiecare om. Încercaţi Caleidoscopul
individual să le aranjaţi pe posterul vostru în dependenţă de valorilor
importanţa lor la cest moment
Educaţie,Familie,Bani,Copii,Sănătate,Serviciu,Odihnă,Studii
Prietenie,Carieră
Discutaţi în grup şi înscrieţi pe posterul primit primele 3 valor
care sînt cele mai importante pentru fiecare grup
Prezentanţi posterele căpătate, realizînd o mică analiză,
pornind de la Pentru fiecare e strict necesar...
Debriefing Fiecare decizie vă modelează viitorul, tocmai de aceea nu
încercaţi să-l ignoraţi
O3 De ce aţi venit la liceu? Discuţie dirijată
Ce aţi aflat nou fiind liceeni?
Enumeră 4 valori ce le-ai format în cadrul studiilor. Credeţi că
ele vă vor fi necesare în viitor?
Unde aţi dori să vă cimentaţi aceste valori?
Unde credeţi că aţi avut cel mai mult succes: în clasele
primare, gimnaziu, liceu sau în familie?
Cît de importante sînt studiile pentru fiecare dintre voi?
Vedeţi legătura dintre viitorul vostru şi cartea? Asalt de idei
Consideraţi această legătură una importantă pentru a vă realiza
în viaţă?
În ce domeniu de activitate crezi că ai avea succes şi consideri
că ar fi bine să-ţi continui studiile pentru a-l atinge sau e
posibil şi fără de studii?
Numeşte o persoană pe care o consideri realizată în viaţă (poţi
include şi persoane care nu mai trăiesc). Argumentează
Care 3 elemente din cele de mai jos consideri că te vor ajuta să
te realizezi în viaţă? Argumentează.
Debriefing Studiile sunt elementul principal în formarea unei personalităţi.
Pentru a te forma ca personalitate şi să ai succes ba chiar să te
bucuri de o viaţă de succes e nevoie să ai studii ce-ţi dau o
profesie. Aceasta la rîndul ei îţi va asigura viitorul , avînd
serviciu, bani, prieteni, carieră, familie, copii şi nu în ultimul
rînd odihnă
O4 Reflectaţi la propria personalitate. Examinaţi caractristicile de Relaţionarea
personalitate şi notaţi în dreptul fiecăreia litera core
corespunde următoarelor variante :
a) mi se potriveşte pe deplin
b) mi se potriveşte destul de mult
c) nu ştiu, nu sunt sigur
d) categoric nu mi se potriveşte
capabil să mă afirm; consecvent; prietenos, organizat; sensibil
faţă de ceilalţi; energic; combativ; tacticos; sigur pe sine; demn
de încredere; gust estetic; responsabil; comunicativ; romantic;
hotărît; precaut; calm; analitic; independent; amabil; obiectiv;
dispus la cooperare; inventiv; adaptabil; curios; deschis spre Alegerea
nou; creativ; flexibil;stăpînire de sine; concentrare; rapid.
Evidenţiaţi caractristicile-cheie ce conţin litera a sau b şi
studiind secvenţele propuse identificaţi profesia care ar
corespunde cel mai mult cu caracteristicile-cheie ale
personalităţii voastre
Debriefing Construiţi în grup pornind de la cuvîntul „Succes” Lucrul în grup:
Gr.I-acrostih acrostihul,
Gr.II-integramă integrama,
Gr.III-Asocieri libere asocierile libere