Sunteți pe pagina 1din 1

Unitatea de învăţământ Colegiul Naţional Liceal “Zinca Golescu” Piteşti

Clasa/Nr. ore pe săpt./ Anul : VIIIB/2/2006-2007


Unitatea de învăţare: Mecanica fluidelor: Presiunea. Presiunea în fluide. Legile lui Pascal şi Arhimede. Aplicaţii
Nr. ore alocate: 11
Conţinuturi (detalieri) O.R. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
• pornind de la exemple din cotidian, se analizează
efectul unei forţe normală pe suprafeţe de arie • corpuri diferite; • dialog cu elevii;
diferită; • vase diferite cu lichide.
Presiunea • experimente
• se analizează definiţia presiunii; • Manual, cretă, tablă, caietul
• rezolvare de probleme.
elevului, culegere de probleme
• se prezintă unităţi de măsură pentru presiune.
• se evaluează presiunea exercitată de un lichid aflat
în echilibru, asupra fundului unui vas;
• se analizează definiţia presiunii hidrostatice; • vas cu lichid; • experimente;
• se determină experimental, cu ajutorul capsulei • manometru, capsulă • dialog cu elevii;
manometrice, dependenţa presiunii hidrostatice de manometrică; • rezolvare de probleme;
Presiunea hidrostatică
adâncime, densitatea lichidului, orientarea suprafeţei • vase comunicante;
capsulei; • .Manual, cretă, tablă, caietul
• se interpretează graficul dependenţei presiunii elevului, culegere de probleme
hidrostatice de adâncimea de scufundare;
1.1, • se prezintă şi se analizează paradoxul hidrostatic.
1.2, • pentru un lichid aflat în echilibru se deduce
• experimente;
Principiul fundamental al 1.3, expresia principiului fundamental al hidrostaticii; • Manual, cretă, tablă, caietul
• rezolvare de probleme;
hidrostaticii 2.3, • se analizează expresia matematică a principiului elevului, culegere de probleme
2.4, fundamental al hidrostaticii.
3.1, • se prezintă experimente simple ce evidenţiază
3.2, existenţa presiunii atmosferice; • manometre; • experimente;
Presiunea atmosferică 4.2, • se analizează experimentul Torricelli; • Manual, cretă, tablă, caietul • dialog cu elevii;
5.2 • se prezintă şi se analizează principiile de elevului, culegere de probleme • rezolvare de probleme.
funcţionare ale barometrelor şi manometrelor.
• descrierea unor fenomene pe baza legii lui • Probe orale
Pascal • Manual, cretă, tablă, caietul
Legea lui Pascal • Observare sistematică a elevilor
• se prezintă şi se analizează principiile de elevului, culegere de probleme
funcţionare ale preselor şi frânelor hidraulice
• Manual, cretă, tablă, caietul
• descrierea unor fenomene pe baza legii lui • experimente;
elevului, culegere de probleme
Legea lui Arhimede. Aplicaţii Arhimede • dialog cu elevii;
• Balanţă, cilindri, suport, alice • rezolvare de probleme
• se analizează plutirea corpurilor
de plumb,vas, pipetă
Probleme
• Rezolvare unor probleme simple în care • Manual, cretă, tablă, caietul • dialog cu elevii;
intervin legile specifice staticii fluidelor elevului, culegere de probleme • rezolvare de probleme
• Rezolvare unor itemi având ca scop evaluarea
TEST cunoştinţelor dobândite în decursul timpului • Fişe de activitate Fişă de activitate independentă
afectat studierii acestei unităţi de învăţare.