Sunteți pe pagina 1din 2

Prof.

Stanciu Diana, Şcoala nr 1 Ulmeni

Simularea Evaluării Naţionale


Matematică - martie 2011

Notă:
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru 2 ore.

Subiectul I ( 30 de puncte) Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele.

1. Rezultatul calculului 2 2 ⋅ 5 : 10 − 2 este………


2. Valoarea lui x din 3x + 6 =18 este…………...
3. Media aritmetică a două numere este 40. Unul din numere este 16, iar celălalt număr
este………….
4. Alegând la întâmplare o cifră din numărul 37965, probabilitatea ca aceasta să reprezinte un
multiplu de 3 este………….
5. Volumul cubului cu muchia de 5 cm este de……………cm3.
6. În intervalul [ – 5 ; 6 ) sunt ……………. numere întregi.

Subiectul II ( 30 de puncte) Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.

1. Desenaţi pe foaia de examen corpul a cărui desfăşurare este în figura de mai jos.

2. Un obiect costă 240 lei şi se scumpeşte cu 10%. Aflaţi noul preţ al obiectului.
2
x − 2x − 1 5
3. Simplificaţi raportul , ∀ x ∈ R \ { − 3;− 7} .
x + 1 0x + 2 1
2

4. Se dau numerele a = 11 +4 7 şi b = 11 −4 7 .

a) Calculaţi a · b
b) Arătaţi că ( a – b) 2 = 16
Prof. Stanciu Diana, Şcoala nr 1 Ulmeni
5. Suma a două numere reale este 60. Împărţind primul număr la al doilea număr se obţine
câtul 2 şi restul 3. Să se afle cele două numere.

Subiectul III ( 30 de puncte) Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.

1. Două loturi au aceeaşi arie. Primul lot este sub formă de pătrat cu latura de 600m, iar al
doilea are formă de dreptunghi cu o latură de 400m.
a) Primul lot se împrejmuieşte cu un gard de sârmă, cu 5 rânduri. Calculaţi lungimea
sârmei folosite.

b) Aflaţi care este a doua dimensiune a lotului în formă de dreptunghi.

c) Câţi lei se încasează pe recolta de grâu de pe al doilea lot dacă producţia medie la
hectar este de 4000 kg, iar 1kg de grâu se vinde cu 0,8 lei ?

2. Un vas în formă de cub cu muchia de 12 dm are apă până la înălţimea de 80cm.


a) Calculaţi cîţi litri de apa sunt în vas.
b) Calculaţi aria laterală a vasului.
c) Câţi litri de apă sunt necesari pentru a umple vasul ?

S-ar putea să vă placă și