Sunteți pe pagina 1din 6

STUDIU DE MARKETING AL UNEI DESTINAŢII TURISTICE

Autor: NUME Prenume


Grupa: ..........

I. Alegerea şi cartarea destinaţiei turistice

Accesibilitatea destinaţiei (completaţi următorul tabel bifând căsuţele care se potrivesc)


Destinaţia turistică are acces la: Destinaţia este deservită de:
Drum1 Cale ferată Gară Autogară Staţie a curselor
european naţional judeţean magistrală secundară proprie a altei localităţi internaţionale de
autobuz

Aeroport (cu trafic) Heliport Port Port (turistic)


intern internaţional

Observaţii2:
..........................................................................................................................................................................

II. ANALIZA OFERTEI TURISTICE A DESTINAŢIEI

- Analiza resurselor destinaţiei turistice

Listaţi principalele resurse turistice în relaţie cu dezvoltarea unor forme - produse turistice ale
destinaţiei alese conform modelului:
Tipul resurselor Principale Obiective / Repere Formă de turism / Produs
turistic
Naturale de relief Munţii Bucegi – Vf. Omu, abruptul Caraimanului, Valea Turism montan (drumeţii,
Cerbului, Platoul Bucegilor (Babele, Sfinxul), jepi, Colţii sporturi extreme, speoturism)
Morarului, Clăbucetele Predealului, Peştera Ialomiţei,
Cheile Urşilor, Tătarului, Zănoagei, Complexul Mălăieşti.
arii protejate Parcul Natural Bucegi Ecoturism, turism ştiinţific
Antropice monumente Castelul Peleş, Pelişor, Mănăstirea Sinaia Turism cultural, turism
materiale istorice şi de religios
arhitectură

Enumeraţi în funcţie de caz resurse turistice secundare


Tipul resurselor Obiective
Naturale de hidrografie R. Prahova, P. Timiş, Cascada Urlătoarea Turism montan (drumeţii)
de vegetaţie Peisaj forestier, peisaj subalpin, alpin Turism montan, turism climateric
Descriere sumară a principalelor obiective turistice selectate:
1
Se completează cu datele corespunzătoare destinaţiei.
2
(Starea calitativă a drumurilor principale şi/sau de legătură între destinaţie şi drumurile principale. Frecvenţa şi tipul
mijloacelor de transport feroviare).
Ex.:
Castelul Peleş – reşedinţa de vară a familiei regale a României (provenind din casa regală
Hohenzollern). Construit în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, de către regele Carol I, castelul are
160 de camere şi valoroase colecţii de artă, arme, mobilă fiind unul din cele mai bine păstrate din Europa.
Atât interiorul cât şi exteriorul său sunt decorate cu sculpturi şi picturi valoroase.

- Analiza infrastructurii turistice a destinaţiei

Structuri de cazare
Evoluţia structurilor de cazare (se vor alege minim 2 ani diferiţi care să marcheze o perioadă evolutivă, ex. 2000 -
2009)
Nr. locuri după categoria de confort
Anul Nr. unităţi Nr locuri Nr hoteluri Nr de locuri în hoteluri 1 * şi neclasificate 2* – 3* 4* – 5*

Observaţii3:
..........................................................................................................................................................................

Structuri de alimentaţie
Evoluţia structurilor de alimentaţie (se vor alege minim 2 ani diferiţi care să marcheze o perioadă evolutivă, ex.
2000 - 2009)
Nr. restaurante cu specific Nr. unităţi exceptând restaurantele
Anul Nr. unităţi Nr locuri Românesc Alt specific Unităţi de tip Cafenele şi
fast food baruri

Observaţii:
..........................................................................................................................................................................

Structuri de agrement

Specifice destinaţiei alese


Destinaţia turistică deţine structuri de agrement specifice pentru:
litoral turism montan sporturi de iarnă turism balnear turism urban agroturism turism de
afaceri

Observaţii (referitoare la caracterul destinaţiei turistice (complex, specializat; de staţiune turistică distinctă
sau strâns legată de o localitate cu a cărei suprafaţă se întrepătrunde), la vechimea recunoaşterii localităţii
ca destinaţie turistică, etc.):
..........................................................................................................................................................................

Pentru staţiuni litorale

3
Comentarii privind evoluţia numărului de unităţi, respectiv locuri; privind tipurile predominante de unităţi de cazare
(ex. ponderea hotelurilor şi a locurilor de cazare în hoteluri în numărul total de unităţi şi locuri de cazare) sau
referitoare la ponderea categoriilor de confort în total.
Destinaţia dispune de: Destinaţia
Plaje amenajate Agrement Piscine în Parcuri de Terenuri Spaţii de Spaţii organizează
(nr.) nautic (ex) aer liber distracţie de sport distracţie culturale periodic
(nr.) (ex.) (nr., (cluburi, (teatre, evenimente cu
profil) discoteci) cinematografe caracter turistic
(nr.) în aer liber) (festivaluri,
(ex.) competiţii) 4

Observaţii (starea calitativă a structurilor de agrement):


..........................................................................................................................................................................

Pentru staţiuni montane


Destinaţia dispune de: Destinaţia
Poteci şi trasee turistice Puncte de Terenuri de sport Sporturi Spaţii de Spaţii culturale organizează
amenajate (nr., grad de belvedere (nr., profil) extreme distracţie (săli de periodic
dificultate, ecart altitudinal) (ex) (ex.) (cluburi, spectacol, evenimente cu
discoteci) cinematografe) caracter turistic
(nr.) (ex.) (festivaluri,
competiţii)5

Observaţii (starea calitativă a structurilor de agrement):


..........................................................................................................................................................................

Pentru staţiuni montane specializate şi pentru sporturi de iarnă


Destinaţia dispune de:
Pârtii de schi (pentru Pârtii Instalaţii transport cablu Raportul lungimea pârtiilor /
detaliere se va folosi amenajate lungimea instalaţiilor transp. cablu
modelul din studiul pentru alte Telegondolă Telecabin Telescaun Teleschi
de caz) sporturi (nr.) ă (nr.) (nr.) (nr.)

Observaţii (starea calitativă a structurilor de agrement):


..........................................................................................................................................................................

Pentru staţiuni balneare


Destinaţia dispune de:
Piscine şi Izvoare amenajate pentru cura Bază de Alei Alte tipuri de structuri
ştranduri internă (tip – nr.) tratament amenajate
termale (nr., ex.) pentru cura Spaţii de distracţie Spaţii culturale
(ex., nr.) de teren (cluburi, discoteci) (muzee, săli de
spectacol, etc.) (ex.)

Observaţii (menţionaţi vechimea amenajărilor şi starea lor actuală; proprietari, grad de menţinere şi
modernizare a instalaţiilor de tratement; precizaţi serviciile oferite în cura balneoclimaterică în cadrul
bazei/bazelor de tratement existente)
..........................................................................................................................................................................
Pentru oraşe / destinaţii urbane

4
Se oferă exemple concrete: titlul evenimentelor, perioada, de când se organizează, cine sunt organizatorii.
5
Se oferă exemple concrete: titlul evenimentelor, perioada, de când se organizează, cine sunt organizatorii.
Destinaţia dispune de: Destinaţia
Parcuri, grădini Grădini Parcuri Terenuri Spaţii de distracţie Spaţii culturale organizează periodic
publice (ex., nr.) tematice de de sport (cluburi, discoteci) (muzee, expoziţii, evenimente cu
(zoologice, distracţie (nr., (nr.) săli de spectacol, de caracter turistic
botanice) (ex.) profil) teatru, de cinema, (festivaluri,
(ex.) etc.) (ex.) competiţii)6

Observaţii (starea calitativă a structurilor de agrement):


..........................................................................................................................................................................

Pentru destinaţii ale turismului rural şi agroturismului


Destinaţia dispune de: Evenimente culturale
Pensiuni (nr.) Pensiuni Pensiuni care Gospodării Gospodării care oferă tradiţionale şi
din care construite în utilizează materialul care oferă cazare şi în care se contemporane cu caracter
omologate (nr.) stil tradiţional tradiţional în cazare (nr.) mai practică activităţi turistic organizate în
(nr.) construcţie (nr.) tradiţionale (nr.) prezent (ex.)

Observaţii (starea calitativă a structurilor de agrement):


..........................................................................................................................................................................

Pentru turism de afaceri


Destinaţia dispune de:

Centre Pensiuni Pensiuni care Furnizori pentru Alţi furnizori pentru


pentru dotate cu oferă material Sporturi extreme Echitaţie Paint- ATV-uri servicii de agrement şi
conferinţă săli pentru de suport: (alpinism, bunjee ball divertisment (ex.)
conferinţă videoproiector, jumping,
flipchart, etc. tiroliană)

III. ANALIZA CERERII


- Cantitativă
Evoluţia volumului cererii (se vor alege minim 2 ani diferiţi care să marcheze o perioadă evolutivă, ex. 2000 - 2009)

Anul Nr. sosiri Nr. înnoptări Durata medie a Rata de ocupare8


şederii7

Observaţii ............................................................................................................... ................................

- Calitativă (categorii de turişti după anumite criterii: vârstă, buget, provenienţă)

Realizaţi un model de chestionar care să vizeze aspecte calitative ale cererii turistice din destinaţia
studiată.

6
Se oferă exemple concrete: titlul evenimentelor, perioada, de când se organizează, cine sunt organizatorii.
7
Se calculează prin raportarea numărului de înnoptări la numărul de soriri.
8
Se calculează prin raportarea numărului de înnoptări la capacitatea de cazare (numărul de locuri) în funcţiune,
multiplicat cu 100.
IV. ANALIZA PROGRAMELOR ŞI MIJLOACELOR DE PROMOVARE TURISTICĂ
EXISTENTE

Comentaţi critic aspecte legate de site-ul de internet prin care se promovează destinaţia studiată

Imaginea primei pagini a site-ului (Se obţine prin tastarea comenzilor: Print Scrin – Copy – Paste)

Observaţii9:

- Proprietarul site-ului
..........................................................................................................................................................................

- Locul promovării turistice pe site-ului destinaţiei selectate


..........................................................................................................................................................................

- Tipul de informaţii redate pe site şi modul în care sunt redate (link, text, etc.)
..........................................................................................................................................................................

- Imaginea / imaginile prezentate pe site şi modul în care sunt redate (locul: central, margine,
etc.; mărimea imaginilor, reprezentativitatea lor pentru localitate ca destinaţie turistică)
..........................................................................................................................................................................

- Calea prin care se ajunge la informaţiile turistice.


..........................................................................................................................................................................

- Există trimitere către site-ul / contactul unui centru de informare turistică al destinaţiei
..........................................................................................................................................................................

- Informaţiile turistice oferite (obiective, unităţi de cazare, unităţi de alimentaţie, modalităţi de


practicare a timpului liber (agrement) altele decât vizitarea obiectivelor, tarife etc.)
..........................................................................................................................................................................

- Gradul de actualitate a informaţiilor oferite pe site (Perioada pentru care sunt oferite
informaţiile)
..........................................................................................................................................................................

- Informaţii utile turiştilor care lipsesc şi ar putea fi adăugate pe site


..........................................................................................................................................................................

- Sugestii privind îmbunătăţirea modului de prezentare a site-ului pentru a-i spori utilitatea
din prisma potenţialilor turişti
..........................................................................................................................................................................

9
Dacă nu există site separat al destinaţiei turistice analizate se va studia siteul aferent locaităţii, judeţului, etc. studiat
(ex. siteul primăriei Buşteni pentru staţiunea Buşteni).
V. ANALIZA MEDIULUI DE PIAŢĂ

- Principalii competitori ai destinaţiei la nivel regional, naţional, internaţional (dacă este cazul)
....................................................................................................................................................................

- Locul ierarhic al destinaţiei studiate faţă de competitori (din punct de vedere:


- al resurselor
....................................................................................................................................................................

- al infrastructurii turistice
....................................................................................................................................................................

- al cererii
....................................................................................................................................................................

- al preţului
(se compară preţul unei camere / loc de cazare pe noapte pentru o unitate cu aceeaşi categorie de confort
pentru aceeaşi perioadă a anului. Pentru argumentare sunt necesare exemple concrete.)
....................................................................................................................................................................

- al politicilor de promovare turistică


(se vor menţiona diferiţii actori care promovează destinaţia respectivă (ex.: administraţia publică locală –
primăria; judeţeană – consiliul judeţean; ONG-uri; tour-operatori; unităţi de primire, etc.) prin ce mijloace.
....................................................................................................................................................................

VI. MĂSURI STRATEGICE DE OPTIMIZARE A PRODUSULUI TURISTIC ÎN


VEDEREA UNEI MAI BUNE SITUĂRI PE PIAŢĂ FAŢĂ DE MEDIUL
COMPETIŢIONAL

Strategii de optimizare a produsului/destinaţiei ţintă axate pe mixul de marketing la nivelul


destinaţiei alese

Prin punerea în valoare a resurselor de care dispune destinaţia


- resurse insuficient valorificate în prezent
....................................................................................................................................................................
- resurse nevalorificate în prezent
....................................................................................................................................................................
Şi crearea unor produse turistice distincte:
..........................................................................................................................................................................

Prin dezvoltarea infrastructurii


....................................................................................................................................................................

Prin concentrarea pe anumite segmente ale cererii


....................................................................................................................................................................

Prin anumite mijloacele şi metode de promovare


....................................................................................................................................................................