Sunteți pe pagina 1din 42

New Energie Technologies #3 (22) 2005 http://www.faraday.

ru
14 mai 2010

Platforma anti-gravitaţională a lui


V.S. Grebennikov
Materiale publicate de pe site-ul http://dragons-matrix.narod.ru. Autorul site-ului scrie sub
pseudonimul Dragon’s Lord. Ideile lui sunt destul de interesante pentru un cititor curios, ca
acesta să le analizeze.

Ca de obicei, această descoperire a fost


facută de şansă. Atunci când Grebennikov a pus
o elitră păroasă sub microscop şi a vrut sa pună
încă una, aceasta a alunecat din pensetă şi a
rămas suspendată în aer. Apoi savantul a legat
împreună câteva lamele, cu un fir, aranjându-le
în poziţie verticală. A fost imposibil să pună
chiar şi o pioneză peste acest bloc, deoarece
aceasta era permamnent împinsă în sus şi apoi
aluneca în lateral. Atunci când pioneza a fost
fixată forţat peste blocul de elitre, aceasta a fost
ridicată şi pentru moment a dispărut complet.

În anul 1988 Grebennikov a descoperit


efectul bio-antigravitaţional, apoi pe durata a
trei ani, a studiat amănunţit acest efect, a
proiectat o platformă antigravitaţională, şi a
realizat diferite experimente.

Fig.1 Viktor Stepanovich Grebennikov

În vara anului 1988, un entomolog din


oraşul Novosibirsk, Viktor Stepanovich
Grebennikov, examina cu un microscop o
micro-structură de pe partea inferioară a unei
elitre a unei insecte din familia albinelor,
devenind atras de “o structură ritmică stranie,
exterm de ordonată, sub formă de fagure, cu o
compoziţie solidă multidimensională, care arăta
ca şi cum ar fi fost presată de un mecanism
automat complicat”. Studiul aceastei minunate
micro-structuri, i-a permis lui Grebennikov să
construiască un nou tip de aparat de zbor
denumit “Gravitoplan”.
Fig.2 O aripă şi o elitră de Cetonia. În multe părţi din
cartea lui, Grebennikov a descris remarcabilele
proprietăţi ale elitrelor aripilor scarabeilor, bondarilor şi
în special al Cetoniei. Dintre 5 specii de bondari,
aproape toate au pe partea inferioară a elitrelor un
model haotic de fagure.

1
CopyLeft SaDAng
New Energie Technologies #3 (22) 2005 http://www.faraday.ru
14 mai 2010

Oamenii care o observau de la sol,


vedeau în locul ei o sferă de lumină, sau un disc,
sau un nor cu marginile bine delimitate şi
luminoase.

Nu mai este necesar să specific că


aceasta a fost descoperită nu ieri, ci în anii 1980.
Grebennikov a încercat să stârnească interesul
oamenilor de ştiinţă “veritabili”, dar fără folos.
Nimeni nu vroia să vorbească cu el. În aprilie
2001, Grebennikov a murit din cauza unui
accident vascular cerebral. A rămas o carte
intitulată “Lumea Mea” scrisă de el în anul
1997. Există o variantă întreagă a acestei cărţi
pe internet la adresa http://bronzovka.narod.ru.

Grebennikov a studiat efectul de


structură cavitară la insecte. El a dat acest nume
unei radiaţii misterioase emisă de cuburile
acestora.
Împreună cu profesorul V. Zolotarev, el
În capitolul 5-1 a cărţii, Grebennikov a
a trimis un brevet de invenţie. În final, în anul scris:” Am doar câteva bucăţi de lut vechi,
1991, Grebennikov a construit platforma anti-
fragmente din aceste cuiburi, cu numeroase mici
gravitaţională şi a început să zboare cu ea, camere-celule. Celulele sunt una langă alta şi
aceasta fiind total lipsită de zgomot şi atingând
arată ca nişte mici degetare, sau mai degrabă, ca
viteze de 1500 – 2400 Km/h. Platforma anti- nişte mici ulcioare cu ciocuri înguste şi line. Eu
gravitaţională permitea o deplasare neinerţială,
ştiam deja că aceste albine aparţin speciei
aceasta fiind aproape invizibilă de către cei Halictus – datorită numarului de cercuri albe de
aflaţi dedesubt.
pe abdomenul lor alungit.

Fig.3 Platforma zburătoare a lui Grebennikov

2
CopyLeft SaDAng
New Energie Technologies #3 (22) 2005 http://www.faraday.ru
14 mai 2010

Exista un vas mare plin cu aceste bucăţi Dar cum a ajuns Grebennikov la idea
de lut spongios pe biroul meu de lucru, care era aparatului de zbor? Să citim mai departe: “În
aglomerat cu instrumente, cuiburi de furnici şi vara lui 1988, observam prin microscop elitrele
lăcuste, sticluţe cu agenţi chimici şi alte lucruri. chitinoase ale insectelor, antenele lor păroase,
Am vrut să iau ceva şi mi-am trecut mâna peste aripile plate de o structură foarte fină ale
aceste fragmente spongioase. Si s-a întâmplat un fluturilor, şi alte asemenea aripi şi elitre. Eram
miracol: Brusc am simţit o căldură deasupra interesat de o neobişnuită micro-structură,
lor... Am atins bucăţile cu mâna – erau reci. Dar ritmică, de la o parte din insectele mari.
cu siguranţă simţeam căldură deasupra lor. Mai
mult de atât, simţem un fel de împingere, Aceasta era o compoziţie extrem de
plutire, furnicături în degete.” ordonată, care arăta ca şi cum ar fi fost presată
de o maşină complicată, ţinând cont de
Această radiaţie nu poate fi ecranată. complexitatea structurii. În opinia mea, această
Grebennikov a scris: “Am pus o bucată de structură celulară incomparabilă nu era necesara
carton deasupra – căldura se simţea la fel. Am nici pentru soliditate, nici pentru decorare.
pus un capac de tigaie dar nu a avut nici un
efect: aceasta cumva trece de orice barieră. Ar Nu am observat ceva care măcar să fie
trebui să studiez imediat acest fenomen. asemămător cu această minunată şi neobişnuită
Instrumentele nu reacţionează: nici cele mai fine micro-structură nici într-o altă parte la insecte,
termometre sau magnetometre. Dar mâinile nici altundeva în natură, tehnologie sau artă.
omului (şi nu doar ale mele) cu certitudine simt Datorită faptului că aceasta era o structură
o adiere caldă sau rece, sau furnicături, sau multidimensională, nu am putut să o reproduc
unora le amorţesc degetele, alţii simt spasme într-un desen plat sau o fotografie. De ce are o
musculare în antebraţe, alţii se simt buimaci sau insectă aşa ceva? Această structură este
zăpăciţi, iar alţii secretă salivă din abundenţă.” localizată în partea inferioară a elitrelor şi este
aproape întotdeauna ascunsă. Poate fi vazută
doar când o insectă zboară, dar cine poate face
aceasta?

Am bănuit ca aceasta poate genera un


fascicol de unde având efectul “meu” de
structură multi-cavitară. Pe durata acestei veri
întradevar fericite, au foarte multe insecte din
această specie pe care le-am capturat utilizând
lumină, pe înserat. Nici inainte, nici după
aceasta, nu am mai observat un aşa mare număr
sau nici chiar un singur exemplar din aceste
insecte.

Am pus o elitră mică, subţire şi concavă


pe lamela microscopului pentru a vedea încă o
dată, utilizând o mare putere de mărire, celulele
stranii de pe aceasta. Priveam la o capodoperă
obişnuită a Bijutierului-Natură, şi fără nici un
scop, am pus o altă elitră cu aceste neobişnuite
celule localizate pe una din părţi, peste prima,
cu penseta. Dar aceasta a fost împinsă afară din
pensetă, a rămas suspendată în aer pentru câteva
secunde, sub lamela care era aşezată pe tablia
microsco-pului, s-a rotit în sensul acelor de
ceasornic, apoi s-a mutat spre dreapta (în aer), s-
Fig.4 O imagine din capitolul 6 a rotit în sensul invers acelor de ceasornic, s-a
din cartea “Lumea Mea”
balansat şi doar apoi a căzut brusc pe masă.

3
CopyLeft SaDAng
New Energie Technologies #3 (22) 2005 http://www.faraday.ru
14 mai 2010

Un cititor poate doar să-şi imagineze ce De la rău la şi mai rău, în revista


am simţit în acel moment... Dupa ce mi-am “Тehnologia Tineretului” s-a scris că, cartea va
revenit din uimire, am legat câteva elitre cu o avea aproximativ 500 de pagini şi 400 de
sârmă. A fost dificil şi am reuşit doar ţinându-le imagini. În acelaşi articol s-a scris că principiile
în poziţie verticală. Astfel, am făcut un fel de detaliate de funcţionare ale platformei
bloc multistrat de elitre. L-am pus pe masă. antigraviţationale vor fi publicate în cartea
Chiar şi un lucru comparativ greu cum este o “Lumea Mea”. Grebennikov a vrut să facă o
pioneză nu putea fi aşeazată pe acest bloc: ceva descriere completă a invenţiei lui. Acesta era
o împingea în sus şi apoi în lateral. Am fixat subiectul principal al întregii cărţi. Dar
pioneza deasupra blocului şi atunci au început corectorii şi un editor (şi posibil şi autorităţile)
să se întâmple lucruri de necrezut (concret, i-au explicat lui Grebennikov că este interzis să
pioneza a dispărut complet pentru un moment) publice asemenea informaţii.
care m-au făcut să înţeleg că acesta nu era un
fascicul ci cu totul altceva. Aşa că Grebennikov a trebuit să şteargă
fragmente de text şi să le potrivească. Acesta
Eram din nou emoţionat şi, datorită este şi motivul pentru care în carte au rămas tot
agitaţiei totul în jurul meu părea tulbure: dar a felul de sugestii şi cuvinte specifice. Pentru a
trebuit să mă calmez şi în două ore am putut să- putea şterge complet informaţiile despre
mi continui munca... Totul a început de la acest platforma antigravitaţională, el a trebuit să
incident. rescrie întreaga carte. Două fotografii cu zborul
lui Grebennikov au fost lăsate în carte, deoarece
Şi, astfel în doi ani de muncă laborioasă, ele ereau deja destul de cunoscute de oameni.
o platformă gravitaţională aşa cum se vede în Ca rezultat, cartea are acum peste 300 de pagini
figura 3 a luat naştere: un dispozitiv cu care conţin multe imagini de fluturi către
caracteristici uimitoare. Este invizibil, nu sfârşitul capitolului 5.
necesită nici un fel de motor tradiţional, asa cum
ni-l imaginăm noi, şi nu are aripi sau Deşi Grebennikov nu a putut să publice
combustibil. Este total lipsit de zgomot, atinge descrierea invenţiei, el a încercat să le spună
cu usurinţă viteze de 1500 Km/h, care nu este cititorilor, prin diverse sugestii, fundamentele
resimţită de pilot, nici măcar proprietăţile invenţiei sale (în 1990 el a vrut să spună acest
inerţiale nu se manifestă sau cele de frecare cu lucru întregii lumi, apoi în 2000, după ce s-a
mediul ambiant (caldură), sau presiune imblonăvit, el a început să reducă informaţiile
dinamică, sau alte efecte. Aceasta arată de despre platformă deoarece a considerat-o
asemenea foarte simplu: o platformă cu un periculoasă pentru sănătatea oamenilor).
ghidon.
În articolul din revista “Tehnologia
O scurta investigatie Tineretului” s-a scris că Grebennikov a
demonstrat caracteristicile plaformei
În 1992, în ziarul “Tineretul Siberiei” a antigravitaţionale într-un muzeu (la Institutul
fost publicată o versiune preliminară a cărţii lui Siberian de Cercetări în Agricultură şi Chimie
Grebennikov “Lumea Mea”. Fotografiile cu Agricolă), pentru toţi cei prezenţi. Probabil că
Grebennikov zburând pe platforma lui au fost foarte multe fotografii au fost făcute în muzeu.
publicate pentru prima dată. Fotografiile au fost Şi bineinţeles că există şi foarte mulţi martori
de asemenea publicate şi în revista “Тehnologia care au văzut platforma. Aceştia trebuie să
Tineretului”. existe undeva!

4
CopyLeft SaDAng
New Energie Technologies #3 (22) 2005 http://www.faraday.ru
14 mai 2010

Fig 4. “Aceste stranii, extraordinar de fine şi complexe instrumente şi dispozitive ale insectelor sunt utilizate nu doar
pentru simţuri ca: atingere, miros, vedere, auz, ci şi ca receptoare sau generatoare de unde electronice în timp ce
unele din ele se opun gravitatiei terestre. Imaginea a fost luată cu un microscop electronic.

Aţi acordat atenţie cuvintelor magice ”...şi câteva dintre ele se opun atracţiei
pământului...”? Este întradevar ciudat că aceste “...stranii celule stelate...” nu pot fi văzute deşi
“...micro-structurile ritmice neobişnuite.. .compozitia extrem de ordonată arată ca şi cum ar fi fost
presate de o maşină complicată conform cu desenul specia şi calculul... incomparabila structură
spongioasă...” se vede foarte clar pe a treia fotografie. Totuşi dacă ne amintim remarca lui
Grebennikov: “...Nu am observat nimic nici chiar asemănător cu aşa un neobişnuit micro-model, în
nici o altă parte a corpului insectelor, nici în alta parte în natură, nici în tehnologie, nici în artă...”.
Poate fi observat obişnuitul fagure hexagonal. Sau întradevăr, Grebennikov vrea să zică că fagurii
(ca în experimentele de producere a efectului de structura cavitară - ESC) sunt un exemplu
simplificat a acestui model complicat şi efectul antigravitational poate deja fi observat în aşa o
structură de simplă? Aici sunt mai multe fotografii de faguri:

Fig.5 Structuri multicelulare ale insectelor mărite de sute şi mii de ori de către un microscop electronic

Acestea sunt singurele imagini din carte, unde “...stranii celule stelate...” pot fi văzute. Este
posibil ca acestea să fie prototipul folosit în construcţia platformei. Sau cel puţin, acestea sunt ceva
foarte apropiat. Putem presupune că acestea sunt faguri (la nivel micro) şi un element cu o stea
realizat din mai multe straturi de celule. Exact ca în aceste imagini.

5
CopyLeft SaDAng
New Energie Technologies #3 (22) 2005 http://www.faraday.ru
14 mai 2010

Un dispozitiv real a fost construit într-o Dispozitivul


singură copie care a dispărut dupa moartea lui
Grebennikov. Oricum, în muzeul mai sus O analiză aprofundata a unei posibile
mentionat, a rămas un model după platforma platforme a lui Grebennikov este publicată la
realizată de Grebennikov. În momentul de faţă http://dragon-matrix.narod.ru (nu este un design
doar postul de comanda a mai rămas. Placa de real ci o posibilitate).
bază a fost furată, postul de comanda partial
dezmembrat, toate piuliţele fluture din ipsos
sunt rupte – se pare că hoţii au încercat să le
Postul de comanda (ghidonul)
desfileteze  ! Totul – butoanele,
Prima secţiune a postului de comandă
comutatoarele, mânerele sunt făcute din ipsos,
este mânerul în formă de T care este sudat la
ghips şi carton şi vopsite în argintiu.
cealaltă secţiune. Acesta este plin de butoane,
indicatoare (LED-uri), există şi un comutator
Grebennikov a încercat cu certitudine să
electric (5). Instrumentul din centrul ghidonului
reproducă dispozitivul cu cât mai mare
este un altimetru (4). Un comutator (5) cu 2
acurateţe, ţinând cont de faptul că şi piuliţele
poziţii (pornit-oprit) este utilizat pentru pornirea
fluture au fost făcute tot din ghips, fiind mult
echipamentului electric al platformei, şi
mai uşor să folosească unele reale. Deci se pare
probabil pentru activarea “motorului”.
că copiile din ghips au fost făcute întradevar
după platforma reală. Este regretabil că partea
La stânga altimetrului este localizat un
inferioară a platformei este pierdută. Ea ar fi
buton de start (3). Grebennikov îl apăsa când
putut conţine copii ale lamelelor, şi ar fi
platforma era încă pe sol (chiar înainte de
reflectat schema reală cinematică de control a
decolare). Apăsând butonul, o placă condensator
acestora. Dacă ne-am putea uita la schema de
plasată în secţiunea motorului, este încărcată la
control, ar putea fi posibilă eliminarea multor
un potenţial foarte mare. În partea terminală
versiuni ale principiului de realizare a
stânga a ghidonului se află un LED verde (1).
antigravitaţiei. O serie de întrebări s-ar îngusta...
El indică faptul că placa condensator din
secţiunea motorului este încărcată (şi probabil
poate indica şi nivelul încărcării prin
intensitatea culorii LED-ului).

Fig.7 Schema elementelor de pe postul de comandă

6
CopyLeft SaDAng
New Energie Technologies #3 (22) 2005 http://www.faraday.ru
14 mai 2010

Fig.8 Schema elementelor de pe a patra sectiune a postului de comanda

În partea opusă, la extremitatea dreaptă a Toate celelalte elemente care se mai văd
ghidonului se află 2 LED-uri roşu (8) şi alb (7). pe postul de comandă sunt şuruburi de fixare.
Acestea sunt direct conectate la unitatea Nu există elemente de control şi diagnosticare a
mecanică de strângere – desfăşurare şi înclinare funcţionării exceptând pe cele menţionate deja.
a lamelelor. LED-ul alb indică mişcarea în plan Cel mai important lucru la postul de comandă
orizontal, iar cel roşu cea în plan vertical. este că aceasta se răsuceşte în plan orizontal,
exact ca şi ghidonul unei biciclete, şi care
Mânerul rotativ din stânga (2) controlează mecanismul de rotire al platformei
controlează desfăşurarea lamelelor, adică (asincronismul rotaţiei simetrice a blocului de
mărirea suprafeţei active – tracţiune verticală. lamele). Mişcarea de rotaţie este transmită de un
Mânerul rotativ din dreapta (6) controlează cablu flexibil (cu un diametru de aproximativ 10
schimbarea unghiului de rotaţie al fiecarei mm). Cel mai mare şurub (13) de pe ghidon,
lamele în jurul axului longitudinal – tracţiune care este poziţionat sub altimetru are rolul de a
orizontală. bloca acest cablu. Făcând legatura întregului
post de comandă cu platforma, acest cablu de
Două butoane de deblocare (14, 9) rotaţie este legat la cutia centrală (cea mai mare
plasate către burta pilotului, sunt plasate în din fotografie, la care Grebenikov ataşează
dreptul şi mai jos decât comutatorul pornit-oprit platforma). “Deşurubând piuliţele fluture de pe
şi butonul de start. Acestea sunt conectate cutia centrală a postului de comandă, pot
mecanic la manşoanele rotative confrom scurta postul de comandă ca pe o antenă
principiului “apasă şi roteşte”. Pentru a putea telescopică, apoi scot cablul din platformă, pe
roti manşoanele trebuie iniţial apăsat butonul care o împăturesc în două datorită
corespondent. Daca nu se mai apasă pe buton balamalelor”.
atunci manşonul va rămâne blocat în poziţia
existentă. Aceste butoane îndeplinesc rolul unui Apropo, postul de comandă se poate roti.
“pilot automat”, cel din stânga stabilind Lângă şurubul care prinde cablul de transmitere
înălţimea de zbor, iar cel din dreapta viteza (prin a rotirii, este sudată o bridă metalică (10).
blocarea manşoanelor rotative în poziţia dorită).

7
CopyLeft SaDAng
New Energie Technologies #3 (22) 2005 http://www.faraday.ru
14 mai 2010

Grebennikov se prindea de această bridă Cele două piuliţe fluture din laterale (20,
cu o curea. A doua secţiune a postului de 23) reglează acurateţea operării distribuitoarelor
comandă nu prezintă interes deoarece este o (acurateţea desfăşurării şi strângerii lamelelor).
simplă ţeavă. Este necesar totuşi să menţionez Există două distribuitoare: cel din stânga este
că această secţiune nu se roteşte odată cu pentru separarea (desfăşurarea) lamelelor, şi cel
ghidonul, fiind prinsă cu şuruburi de a patra din dreapta pentru schimbarea unghiului
secţiune, care este fixă, a postului de comandă. acestora. Fiecare distribuitor mecanic al
Piuliţa fluture (11) din partea inferioară a efortului (poziţionat orizontal) este conectat
ghidonului nu este pentru fixarea acestuia la printr-un cablu la cele două manşoane rotitoare
secţiunea a doua, ci împreună cu o fantă de pe a de pe postul de comandă. Apoi, eforturile sunt
doua secţiune ajută la limitarea rotirii acestuia. distribuite prin câteva cabluri, la fiecare din cele
Există un buton pe a treia secţiune, orientat către patru blocuri de lamele.
pilot. Nu este un LED, ci un buton, deoarece
Grebennikov la colorat în aceiaşi culoare maro Pedala (22) situată pe partea pilotului, de
ca şi postul de comandă. De ce ar vopsi cineva pe cutia de control, este folosită cu piciorul
un LED? Destinaţia acestui buton va rămâne drept, şi are rolul de “coborare rapida” (sau
necunoscută poate. La fel ca şi destinaţia piuliţei coborare standard).
fluture de pe secţiunea a patra (cea orientată
către pilot). Un alt comutator oprit-pornit este
localizat chiar lângă pedală (în partea stangă a
A patra secţiune se termină cu o flanşă acesteia). Are culoarea portocaliu strălucitor şi,
cu trei şuruburi (25). Această secţiune nu se ori e facut dintr-un material transparent şi
roteşte, datorită faptului că la ea este sudat luminează din interior datorita unui LED, ori
mecanismul de blocare a zborului. Corpul (17) este făcut dintr-un material opac vopsit cu
al acestui mecanism este o ţeavă cilindrică, al vopsea fluorescentă. De ce? El este colorat aşa
cărui capăt liber este tăiat sub un unghi de 40 de deoarece este utilizat doar pe timpul nopţii.
grade şi închis de un capac (16) prins cu trei Ce controleaza? O mică lumină de
şuruburi mici. În centrul capacului este o gaură balizaj este plasată pe partea dreapata a
unde intră mânerul (15) mecanismului. Mânerul platformei. Acest comutator porneşte lumina de
este cu arc şi acţionează pur mecanic. Din partea balizaj. Această lumină este de tip flash. Becul
inferioară centrala a acestui mecanism coboară de balizaj este cuplat printr-un rezistor la un mic
o ţeavă subţire până în cutia de control. Prin acumulator, ascuns în cutia de control (este
această ţeavă, era ori un cablu, ori o funie cu un analog cu o baterie de 9V de tip Krona, are
şurub la capătul dinspre lamele. Când mânerul aceiaşi mărime doar că este cilindrică).
este ridicat în sus, este imposibil să zbori. Daca
este tras înspre pilot, zborul este permis.

Pe partea superioară a mecanismului de


blocare a zborului, este un element de reglaj
(26). Acesta arată ca un mic cilindru cu o
parghie orizontală care este utilizată pentru
rotirea acestuia. El reglează acurateţea operării
mecanismului de conectare – deconectare (prin
tragerea de cablu sau altcumva). Cel mai
probabil, mânerul este un mecanism de proţectie
standard, care blochează funcţionarea platformei
anti-gravitaţionale fără un pilot.

Acum să discutăm despre mica cutie din


partea inferioară a postului de comandă. Patru
piuliţe fluture (19, 24) localizate pe partea Baterie Крона 9V
superioară a cutiei o fixează pe aceasta la
platformă.

8
CopyLeft SaDAng
New Energie Technologies #3 (22) 2005 http://www.faraday.ru
14 mai 2010

Este necesar să supliniez că aceast Dar această platformă este o cutie de la


acumulator poate furniza curentul necesar un vechi microscop rusesc, cu grosimea
pentru toate LED-urile, becul de balizaj şi peretelui extern de 8 mm şi marginile de
pentru transformatorul de înaltă tensiune şi aproximativ 50 mm. Grebennikov a trebuit doar
încarcă plăcile condensatorului din dispozitivul să ia folia de plastic din interior şi să adauge un
de mişcare, pentru două săptămâni de operare strat de ulei pe exterior. El a facut aceasta deşi
continuă (cel puţin acest acumulator asigură grosimea placajului de 8 mm făcea această
curentul necesar pentru o perioadă lungă). operaţie inutilă. Posibil ca Grebennikov să fi
Acesta poate de asemenea fi încărcat acasă. intărit baza cu o folie de metal pe partea
interioară.
Lumina de balizaj poate fi folosită la
decolare şi la aterizare, nu pe timpul zborului,
din două motive. Primul, nu este nimic de Lamelele (Blocul de lamele)
luminat pe cer. Al doilea, dacă iradiatorii
platformei au suficientă putere, platforma Forma lamelelor este cea a unui evantai
devine invizibilă, şi opreste lumina să treacă standard realizat din elemente lungi şi plate.
dincolo de limita câmpului generat. Şi mai mult Există patru evantaie. Fiecare din cele patru
de atât, este destul de greu ca din greşeală să evantaie este fixat pe axa lor verticală în cele
calci pe bec şi să-l spargi, deoarece este patru colţuri ale platformei. Aceasta poate fi
poziţionat într-un loc facil. vazută în fotografii. Chiar şi în desenul lui
Grebennikov se poate vedea aceasta.

Baza Platformei Două capete de şurub se pot deasemenea


vedea în fotografii, aproximativ în mijlocul
Grebennikov şi-a făcut aparatul lui de fiecărei jumătăţi de platformă. Aceasta este
zburat dintr-o platformă, aşa că multe şuruburi legatura mecanismului de distribuţie, care
şi piuliţe fluture sunt parte componentă a acestei transferă efortul de la distribuitoare la un
platforme. dispozitiv de deschidere a evantaielor. Fiecare
evantai este făcut din 9 lamele. Pentru a fi cat
Fiecare jumătate de platformă a fost mai rezistente, acestea sunt făcute din plăci de
facută de Grebennikov dintr-o singură piesă de metal.
lemn, în timp ce platformele industriale sunt
făcute din placaj cu scânduri îmbinate.

Fig.9 O vedere de dedesubt a platformei. (imagine din cartea “Lumea mea”).


Pot fi văzute lamelele şi profilul acestora.

9
CopyLeft SaDAng
New Energie Technologies #3 (22) 2005 http://www.faraday.ru
14 mai 2010

Micro-reţelele sunt lipite pe partea Undele “reflectate“ pot fi mai departate


superioară a lamelelor. Pe de o parte, plăcile sau mai apropiate de suprafaţă. Cele mai
metalice nu afectează funcţionarea micros- apropiate au puterea cea mai mare.
reţelelor, deorece efectul de structură cavitară
nu poate fi ecranat de acestea, iar pe de altă Deci, avem o grilă foarte fină. Stabilind
parte protejează micro-structurile de efectele o anumită geometrie a celulelor acesteia
mecanice ale aterizării (influenţa ierbii, a (mărimea şi forma planurilor, unghiurile între
pietrelor...). Găurile care se pot vedea în plăci planuri), putem concentra câmpul STATIC
sunt doar pentru a uşura greutatea totală a (radiaţia materialului) într-un anumit punct din
platformei. Se poate vedea din poză cat de greu spaţiu. Oricum, noi suntem interesaţi înainte de
ii este lui Grebennikov să manevreze platforma. toate, de gradientul forţei. Câmpul static
menţionat nu produce lucru, şi confirmă legea
Efectul anti-gravitaţional (creat datorită conservarii energiei. Nu există anti-gravitaţie
efectului structurilor cavitare) este produs de încă.
celule, dar acestea au nevoie de “carburant”
pentru a lucra la eficienţă maximă. Apoi utilizam teoria leptonilor a lui
Isakov (reţineţi că leptonul, eterul şi orgonul
În general vorbind, efectul de structură sunt acelaşi lucru). Trebuie stabilită o asemenea
cavitară lucrează în modul următor: orice formă a celulelor, care va permite apariţia
material este compus din particule care vibreaza diferitelor câmpuri de forţă: de la foarte slabe la
cu o frecvenţă proprie (citiţi cosmologia lui foarte tari. Cu cat este mai mică distanţa între
Tesla, munca lui John Worrel Keely, Thomas câmp şi suprafaţa materialului, cu atât sunt mai
Henry Moray, Wilhelm Reich şi altii). Datorită puternice undele ”reflectate”. Putem trage o
acestei vibraţii atomice, apare o undă staţionară simplă şi logică concluzie, că o faţă a unei
în jurul fiecărui obiect (şi mai departe, reflexii celule trebuie să fie mai mică decât cealaltă.
“discrete” sau un maximum al acestei unde.) Dacă o celulă iniţială este cilindrică, va trebui să
avem un con; daca este triunghiulară sau pătrată
Astfel, fiecărui material ii este asociată o va trebui sa avem o piramidă cu baza
frecvenţă şi o lungime de undă specifice (după triunghiulară sau pătrată. Dacă iniţial avem un
Grebennikov, acestea sunt o “reflexie a undelor hexagon, atunci piramida rezultantă va fi
de Broglie”). Dacă facem o gaură într-un hexagonală.
material, pereţii acestuia vor începe să “radieze”
direct unul către celălalt, sau sub diferite Este necesar să discutăm despre rolul
unghiuri. Dacă poate fi găsit unghiul corect leptonilor în explicarea efectului gravitaţional.
pentru o asemenea gaură, undele radiate se vor Aceştia zboară haotic, în toate direcţiile în tot
însuma şi va apărea un câmp de o anumită spaţiul. Aceştia traversează prin toate corpurile,
putere într-un anumit punct din spaţiu. (câmp dar transmit o parte (foarte mică) din viteza lor
antinodic). Deci, să tragem concluziile. Prima acestor corpuri. Acum imaginaţivă două sfere.
dată, este nevoie de cât mai multe suprafeţe Un flux de leptoni zboară către aceste sfere,
pentru fiecare celulă (poate pare straniu, dar trece prin prima sferă, frânează şi “iradiază” a
poligonul cu cele mai multe laturi care poate doua sferă mai putin decât pe prima (a doua
umple o suprafaţă plană fără să rămână goluri, sferă este în “umbra leptonică” a primei sfere).
sau întreruperi este hexagonul). A doua, cu cât La fel şi invers. Astfel presiunea dintre cele
este mai mică fiecare celulă, cu atât sunt mai două sfere va fi uşor mai mică decât presiunea
multe suprafeţe în unitatea de volum. Mai multe din exteriorul lor, ceea ce va conduce la atracţie
celule, şi respectiv mai multe suprafeţe, între două corpuri. Acest efect se numeşte
înseamnă implicit un efect de structură cavitară gravitaţie.
mai puternic. Să mai remarcăm că mărimea unei
celule nu este arbitrară, ci este multiplu al undei Deci, noi avem nevoie de anti-gravitaţie.
“reflectate” (poziţia maximă), care la rândul ei Există leptoni sau eter peste tot în univers.
depinde de materialul utilizat.

10
CopyLeft SaDAng
New Energie Technologies #3 (22) 2005 http://www.faraday.ru
14 mai 2010

Dacă va fi inventat un dispozitiv care să condiţii normale, Soarele. Ideea este că,
fie capabil să schimbe direcţia leptonilor după împreună cu lumina soarelui, o curgere intensă
necesitate (să creeze vânt eteric), problema de eter (sau leptoni) vine de la Soare. Aşa cum a
noastră va fi rezolvată. Noi avem deja acest fost observant şi de Grebennikov, pe durata
dispozitiv – acesta este format din celulele decolării, platforma acestuia era mereu trasă
noastre. O celulă conică (sau cuneiformă) ia un într-o direcţie, care era opusă Soarelui. Aceasta
flux de leptoni din direcţie orizontală (aceasta se întâmpla pentru că, pe partea cu Soarele,
va deveni evident după ce citim munca lui lamelele devin mult mai eficiente si lucrează
Wilhelm Reich, ataşată la sfârşit) şi îl mult mai bine, mutând platforma intr-o anumită
redirecţionează în plan vertical: o mică parte din direcţie. Acesta este răspunsul. În cazul în care
flux merge într-o direcţie, în timp ce aproape platforma a fost mutată, din diferite motive,
întreg fluxul merge în alta. Desigur, doar dacă aceasta nu poate fi explicată prin “condiţii
axa celulelor este plasată vertical ca în normale”. În acest caz, au loc diferite perturbări
platforma lui Grebennikov. ale mediului. Nu le vom analiza aici, deoarece
acestea sunt fluctuaţii care nu afectează zborul.
Acum, dacă noi plasăm această reţea
solidă, alcătuită din microcelule, sub platformă Să ne gândim la electrostatică. Dacă în
(într-o zonă între corp, şi de exemplu, între toate descrierile experimentelor lui Grebennikov
Pământ şi platforma cu un om) şi o orientăm în incluzând în acestea o regularitate întâlnită la
aşa fel încât “vântul eteric”, care este creat de gândaci (două straturi de structuri reticulare sunt
aceasta, loveşte platforma de dedesubt, mult mai puternice decât un singur strat), cum
compensând insuficienţa creată de presiunea poate fi explicat faptul că un evantai strâns (un
leptonică, platforma şi pasagerul ei va deveni pachet multistrat de faguri) este mult mai SLAB
imponderabil şi va zbura în sus. Controlând decât unul nestrâns (plasarea tuturor fagurilor
puterea şi direcţia unui flux eteric (lamelele sunt intr-un singur strat)?
utilizate pentru aceasta) noi avem aproximativ
aceiaşi idee de vector de forţă ca şi în cazul Este evident că puterea creşte pe durata
jeturilor. Singura diferenţă este că eterul este aşa desfăşurării lamelelor: “Mişcând o mână,
de insensibil pentru noi, încât nu există curenţi desfăşor lamele din nou şi mă ridic vertical”
de aer puternici. La prima vedere, nu există sau “Un cablu flexibil din interiorul mânerului
nimic! Platforma doar prinde viteză şi înălţime transmite mişcarea de la mâna stângă la
fără nici un zgomot, sau alte efecte vizuale sau lamelele gravitaţionale. Prin strângerea sau
de altă natură. Forţa inerţială nu-l influenţează desfăşurarea lor, eu realizez decolarea sau
pe pilot. Este necesar de reţinut că, capul este aterizarea”. Ce creşte pe durata desfăşurării
mai greu decât picioarele, în timp ce picioarele, lamelelor? Corect, suprafaţa lor creşte. Dar nu
la rândul lor sunt mai grele decât platforma – doar suprafaţa, ci suprafaţa de interacţiune cu
este un gradient al forţei anti-gravitaţionale! stratul secundar. Este de neinţeles că nu există
structuri suplimentare sub evantaie. Dar exista o
Este interesant că este posibilă realizarea asemenea strctură deasupra lor. Va aduceţi
de celule simetrice (cum sunt obişnuiţii faguri aminte de placa de metal?
de albine) in loc de cele cuneiforme. Jumatate
din acest “vânt eteric” bate către pământ – e in De ce electrostatica? Diferite elemente
regulă. Este nerezonabil: aproximativ aproape electrice sunt instalate pe platformă. Aceasta
jumătate din putere este pierdută (oricum, înseamnă că se utilizează electricitatea. Este de
puterea poate fi mărită prin micşorarea asemenea cunoscut faptul că un câmp
dimensiunii celulelor cu 0,5), dar din punct de electrostatic de înalt voltaj poate produce lucru
vedere tehnologic acest tip de retea este usor de mecanic (amintiţi-vă spusele lui Tesla), care nu
construit. este consumat pe durata existenţei acestuia. Este
posibil să se obţină înalt voltaj de mulţi
Acum să vorbim despre “combustibilul” kilovolţi, cu dispozitive compacte care
celulelor. Grebennikov a observat că în cazul utilizează baterii de ceas.
experimentelor sale despre efectul structurilor
cavitare, este necesar să luăm în calcul, în

11
CopyLeft SaDAng
New Energie Technologies #3 (22) 2005 http://www.faraday.ru
14 mai 2010

In Novosibirsk, în anii 90, o întreagă gamă de Mânerul din stânga lucrează NORMAL
asemenea dispozitive a fost vândută, de la cele doar cu evantaiele din spate (nu ar fi suprinzător
cu electrosocuri la stimulatoare. dacă se va descoperi că cele două evantaie din
spate sunt mai puternice decât cele frontale.)
O asemenea “cutie” poate fi plasată cu care crează tracţiunea verticală. Grebennikov stă
uşurinţă în cutia de sub postul de comandă. doar pe jumătatea din spate a platformei.
Apăsând butonul de pornire (butonul de pe Trageţi concluziile. Mânerul din dreapta
manerul stang al postului de comanda), ÎNTOTDEAUNA controlează doar evantaiele
transformatorul este alimentat pentru o scurtă frontale, care crează tracţiunea orizontală (LED-
perioadă de timp si placa terminala aflata puţin ul alb luminează). Rotaţia, aşa cum de altfel
deasupra plasei metalice obtine astfel o deja s-a discutat, este transmisă mecanic prin
considerabilă încărcătură electrostatică. LED+ul răsucirea unui cablu gros şi flexibil. Efortul
verde indica gradul de încărcare al plasei rotativ este transferat de la unitatea de
metalice. Aceasta nu se poate descărca singură transmisie aflată în centrul cutiei de sub
pe durata operării, dar se descarcă încet prin aer ghidonul postului de comandă, printr-o metodă
(aşa numita descărcare corona). Astfel, standard “auto”, prin nişte tije de control cu
Grebennikov trebuia să apese periodic pinioane conice la capete (dar capete conice pot
menţionatul buton, urmărind lumina data de lipsi) direct la unitatea rotativa de legătură cu
LED. Este posibil să poată fi construită o evantaiele FRONTALE. Evantaiele din spate
schemă automata de control al acestui proces, nu sunt utilizate de către Grebennikov pentru
dar Grebennikov nu avea cunoştinţe de control. Aşa că cuplul mecanic din spate este de
electronică. Si foarte puţine de trei ori mai simplu decat cel din fata. Pe durata
electrotehnologie. zborului, evantaiele sunt desfăşurate, şi când
pedala este apăsată, mecanismul pedalei roteşte
Există o singura întrebare: “Ce a arătat lamelele, şi încetineşte platforma după ce în
Grebennikov în desen? Pot fi ori AMÂNDOUĂ prealabil a „tăiat gazul” (LED-ul alb se stinge şi
jumătăţile de platforma, ori doar jumătatea din cel roşu se aprinde). Efortul pentru desfaşurarea
SPATE.” Prima versiune va fi susţinută de către evantaielor şi răsucirea placuţelor evantaielor
suporterii unei interpretări brute a operării posterioare, se transmite prin cabluri flexibile;
platformei: o forţă repulsivă ce este direcţionată aceasta permite strângerea cu uşurinţă a
în JOS (tehnologiile vortex si altele). A doua platformei. Astfel, pedala este analoagă în
versiune este confirmată de o gandire funcţionare cu manerul drept dar pentru
rezonabilă: “NU sunt două partiţii interne evantaiele frontale nu cele posterioare.
verticale, la care sa fie fixate lagărele rotative,
între evantaiele din desen. Înseamnă ca in desen
sunt arătate cele două evantaie din SPATE.” În Invizibilitatea platformei
presupunerile noastre, noi considerăm ca există
o forţă direcţionată în sus către platformă şi care Un motiv pentru invizibilitatea instabilă
bate către partea inferioara a acesteia. a pilotului, descrisă de Grebennikov este
Înţelegând construcţia platformei în acest fel, cauzată de existenţa a patru câmpuri încrucişate
este posibil să explicăm cum se poate frâna, prin în loc de influenţa unuia singur. Locul unde stă
înclinarea perechilor de evantaie din spate. În pilotul este un produs al acestor 4 câmpuri.
acest fel funcţionează pedala de pe platformă. Dacă ar fi existat doar un singur câmp, acesta ar
Corespunzător, perechile de evantaie de pe faţă fi fost stabil.
lucrează la fel, dar în oglindă (creând tracţiune
în direcţia de deplasare). Este bnecesar de Evantaiele, în acord cu modul de zbor, î-
menţionat, doar când este cazul (pentru militari şi schimbă puterea radiată şi direcţia acesteia tot
şi cosmonauţi), că înclinarea nu se face pentru timpul (decolare/aterizare, accelerare/frânare, şi
întregul evantai, ci pentru fiecare lamelă în mai ales întoacere). Aşa că noi vom discuta doar
parte. Fiecare lamelă are propria ei axă. despre prezenţa efectului de invizibilitate.

12
CopyLeft SaDAng
New Energie Technologies #3 (22) 2005 http://www.faraday.ru
14 mai 2010

Lumina poate ajunge nestingherită la După antrenamentele făcute în bucătărie sau


“sfera” din jurul lui Grebennikov (în zona de baie, veţi simţi mult mai puternic acest efect în
influenţă a câmpului creat de faguri) dar nu se preajma fântânilor arteziene şi a cascadelor.
mai poate întoarce. Din această cauză Chiar dacă presiunea atmosferică nu coboară,
Grebennikov este invizibil. El poate vedea totul ploaia îndepărtată crează un puternic câmp ESC,
deoarece lumina îi atinge retina. Dar nici o rază a carui influenţă se simte de la distanţă de mulţi
nu este reflectată înapoi de la el, deoarece kilometri. Amintiţivă cum vream să mergem la
întreaga lumină (un flux de particule venind din culcare înainte de ploaie, chiar aflându-ne într-o
exterior) a fost absorbită de către procesul cameră închisă: ESC nu poate fi ecranată.
generat de către plase, lumina fiind utilizată (un
flux de particule aducând “combustibilul” la Multe picături mici şi spaţiile dintre ele
plase). formează o structură multidimensională goală,
care influenţează prin propriul ESC. Aceasta,
Atunci când Grebennikov se află pe oricum, nu ajută dispozitivul bazat pe acelaşi
pământ, el era vizibil deoarece lamelele erau principiu să zboare.
strânse si nu lucrau (deci, ele nu absorbeau
lumina sau oricare alte particule). De îndata ce Sub desenul cu gândacul Grebennikov a
începea să se ridice şi să crească puterea scris: “Când un mic gandac din Asia Mijlocie
(mărind suprafaţa evantaielor), el uşor (nu stă ca acesta (acesta este viu!) pe un deget, se
brusc) începea să devină invizibil. Desigur, simte de parcă degetul ar fi tras în sus”.
invizibilitatea era totală pe timpul zborului, iar
la întoarcere, procesul era la fel. De aceea, când Fii atent: insecta este vie!!! Posibil că
Grebennikov zbura jos deasupra pământului (şi elitrele unui gândac uscat să NU arate efectul de
genera puţină putere), el devenea vizibil (avea respingere. Repet: este posibil. Ce vreau să zic?
umbră). La fel se întâmpla pe durata unei scurte Probabil, gândacul uscat nu are suficientă
aterizări, în modul “cădere ca o piatră”, când încărcătura statică pe elitre şi aceasta previne
eventaiele erau strânse: el devenea complet afişarea efectului antigravitaţional. Este de
vizibil. De aceea era posibil ca să-i poată fi asemenea posibil ca sarcina electrostatică să nu
facute poze pe durata decolării, când acesta fie transmisă de elitre ci de hemolimfa (tip de
zbura jos. Dar când zbura “deasupra vârfurilor sânge) insectelor. Sau poate nu este vorba de
brazilor” era imposibil să-i fie făcute poze, sarcină electrostatică ci de altceva.
deoarece nu exista lumină reflectată de la el,
astfel acesta era invizibil. Ca un exemplu, aici este un mic
fragment din “munca” lui Mister X (nota
editorului: Mister X este un vizitator al site-ului
Umiditatea şi electrostatica http://dragons_matrix.narod.ru): “Odată,
accidental am omorât o gargariţă (ştiam despre
Grebennikov a mai observat un detaliu: descoperirea lui Grebennikov din articol). Nu
era imposibil să zboare cu platforma pe timp sunt sigur dacă vreau să spun însa eu am
ploios. Pe de o parte, umiditatea crescută nu încercat chiar cu elitrele una peste alta dar fără
favorizează electrostatica (iar gândacii zboară nici un success. Nu aveam microscop dar am
doar pe vreme însorită deoarece elitrele utilizat o lupă normal pentru examinarea
chitinoase sunt foarte electrostatice; un gândac, elitrelor. Chiar şi sub o asemenea slabă marire
foarte probabil, foloseşte următorul efect: am putut vedea cu claritate în interior
electrostatica + ESC = antigravitaţie). Pe de altă “marginile” unor pereţi longitudinali subţiri.
parte, aşa cum insuţi Grebennikov a scris: Urmându-mi pur şi simplu curiozitatea, am
“Luaţi un duş şi deschideţi apa rece. Încet strivit una din elitre între degete. Ca rezultat, un
apropiaţi palmele de jetul de stropi: mulţi lichid roşu a curs din ea. Doarece curiozitatea
oameni simt căldură în acest moment. Defapt, continua, am luat o baterie normală, un bec şi o
aceasta este ESC marit de mişcarea noilor bucată de sârmă. Am găsit un fapt interesant:
elemente a “reţelei multistrat”: picăturile de apă linhidul era conductor.
şi golurile dintre ele ”.

13
CopyLeft SaDAng
New Energie Technologies #3 (22) 2005 http://www.faraday.ru
14 mai 2010

După ce am citit cartea şi am analizat desenele, În acest caz, pilotul nu va fi NICIODATĂ în


aceasta m-a lămurit că e vorba de un simplu campul generat de platforme. Mai mult de atât,
condensator electrolitic, cu hemolimfa (sângele Grebennikov a menţionat că desenul
insectelor) având rolul de electrolit şi dielectric triunghiular cu trei elemente (reţea de
(elitra)!”. platforme) este un tip ideal de control.

Ce idee! Un condensator electrolitic, ce Pentru a exclude contactul pilotului cu


crezi?! În general este evident că, chiar dacă atmosfera, este instalată o cabina ermetică.
adunăm necesarul de elitre, trebuie să facem Aceasta furnizează un confort deplin si
foarte multe şi DIFERITE experimente. Dar protecţie.
cum să creăm proprietăţile unei elitre “vii” la
una “moartă”? Platforma lui Grebennikov a Întrebări şi Răspunsuri
funcţionat; aceast este clar, aşa că este posibil să
poată fi reproduse tehnic proprietăţile elitrelor Întrebare: De ce Grebennikov, pe timpul
“vii”. zborului stătea în picioare, în loc, de exemplu,
să stea in fund pe platformă, cu picioarele
Nota editorului: Aici este momentul să atârnând înafară, in acest din urmă cay, de ce nu
amintesc cititorilor despre o altă posibilitate a făcut un post de comandă mai scurt?
de creare a motoarelor, care se numeşte Răspuns: Amândoi, atat Grebennikov cât şi
“condensatoare asimetrice”. Articolele platforma erau COMPLET în zona de influenţă
despre acesta au fost publicate în revista a gravitaţiei compensate, adică masa lor, sau
noastră. mult mai précis, greutatea lor nu era pozitivă ci
negativă, aceasta permiţând zborul. Dacă şi-ar fi
Martorii pus picioarele ÎNAFARA limitei câmpului,
greutatea acestora ar fi devenit normală din nou,
După cum s-a constatat, Grebennikov a aproximativ 30-40Kg. Ca rezultat, platforma şi-
sperat să rămână invizibil degeaba. Au fost ar schimba poziţia verticală, într-una orizontală
gasiţi oameni care susţin că l-au văzut zburând. datorită schimbării greutăţii. Şi Grebennikov va
Mister X scrie: “Am fost interest de cădea de pe ea. În general, nimic nu poate fi
Grebennikov, încă de când un articol scos înafara limitei platformei, pe durata
denumit “Zbor nocturn peste oraş” care a zborului.
fost publicat în ziarul “Tineretul Siberian”
din anul 1991. O condişie prealabilă a fost Întrebare: Deci, este imposibil să fie construit
observarea zborului unui OZN la mijlocul un dispozitiv, unde un pilot sa fie înafara
lunii Martie 1990. OZN-ul nu arăta ca o radiaţiei periculoase a lamelelor? Este necesar
“farfurie” sau ca un “obiect”. Obiectul sa fie în zona de influenţă a câmpului aşa cum
observat a fost la fel ca cel din desen, deşi nu era şi Grebennikov?
pot afirma că a fost vorba de zborul lui Răspuns: Nu, este o eroare. Cabina pilotului
Grebennokov sau nu.” poate fi plasată înafara limitei câmpului de
radiaţie. Sunt necesare cel putin trei platforme
Riscuri Biologice independente care să fie plasate pe marginile
unei asemenea “farfurii” la construcţia acesteia.
Grebennikov a murit la varsta de 74 de În plus, lamelele trebuie să fie mult mai
ani. Vărsta este venerabilă, dar moartea a fost puternice decât cele ale lui Grebennikov,
cauzată de o serie de boli, care pot fi obţinute de deoarece noi va trebui să transportăm o masă
exemplu, ca rezultat al iradierii datorate unui neanulată, cea a pilootului şi a cabinei acestuia,
camp electromagnetic puternic. Şi aflate central între lamelele radiante. Mai mult
Grebennikov a confirmat ca s-a îmbolnăvit de atât, este necesar sa avem un dispozitiv de
datorită zborului pe platformă. Dar poate fi stabilizare automată, care va elimina
făcut din ţevi un cadru triunghiular, si câte o instabilităţile aeronavei prin manipularea puterii
platforma poate fi pusă în fiecare colţ, iar locul celor trei elemente radiante.
pilotului să fie plasat în mijlocul ecstei
construcţii.

14
CopyLeft SaDAng
New Energie Technologies #3 (22) 2005 http://www.faraday.ru
14 mai 2010

Întrebare: De ce celulele (de exemplu ţevile), Întrebare: Cum putem lucra cu o placă de
orientate vertical radiază mai puternic decât cele reţele de microcelule – să le presăm, să le legăm
orientate orizontal (amintiţivă cum Grebennikov într-un block – şi să instalăm aceste plăci într-un
a încercat să lege câteva elitre împreună şi toate dispozitiv – dacă o celulă zboară imediat ce o
acele experimente cu ECS), dacă eterul este lăsăm din mână.
pretutindeni. Răspuns: Aceasta este o greşeală foarte
Răspuns: Nu există o cantitate suficientă de răspândită. Reţelele nu zboară ele însele. Doar
vânt eteric în spaţiul DINTRE două obiecte pe obiectele plasate în zona de gravitaţie
direcţia vectorului de la un obiect la celălalt. compensată (deasupra reţelelor plasate
Aşa după cum vedem, Pământul are o orizontal), au greutatea egală cu 0. Dificultăţi
dimensiune uriaşă, şi în consecinţă, considerabil apar doar la ultimul stadiu de ansamblare, când
leagă un flux care curge prin ea. Aceasta puterea elementelor constructive este relative
cauzează influenţa garvitaţională puternică puternică şi se influenţează fiecare în parte. În
asupra altor obiecte. Daca plasăm oricare celula acest caz, la ansamblarea dispozitivului, este
(ţeavă) orizontal, eterul va fi absorbit din necesar să se urmărească ca reţelele să fie în
direcţie verticală prin pereţii celulei respective. poziţie vertical. Acest lucru face referire la
Datorită faptului că fluxul leptonic în acest caz Grebennikov: când acesta î-şi strângea sau
este foarte slab, obţinem o slabă eficienţă. Daca desfăşura platform, o facea în poziţie vertical
plasăm celula vertical, eterul va fi absorbit din (despre platform vorbesc).
direcţie orizontală. Pe direcţia orizontală, vântul
eteric nu este “ecranat” (pentru că Pământul este Întrebare: Grebennikov nu poate face
mai jos decât celula, şi, de exemplu platform intoarceri, la putere mică a tracţiunii verticale
este mai sus. Al doilea obiect poate să (pe durata decolării, a aterizării si a coborârii),
lipsească). nu-i aşa?
Răspuns: Da, pentru că în cazul tracţiunii
Întrebare: Ce este un “principiu fractal”? verticale minime, lamele sunt foarte puţin
Răspuns: Imaginaţivă un fagure de albine desfăşurate. Aceasta nu permite întoarcerea
normal. Luăm o singură celulă hexagonală. normală a lamelelor în jurul propriei axe
Dacă are dimensiunea corectă, câmpul ESC (schimbarea unghiului de înclinare). Pe durata
generat de către fiecare perete care compune coborârii, alimentarea cu “gaz” nu mai este
această celulă, trebuie să coincidă exact cu axul necesară. Aceasta face ca utilizarea manerelor
central (reflexia undelor de Broglie), adică postului de comandă să nu mai fie necesară,
acelaşi maxim al undei staţionare. Avem o deoarece lamelele evantaielor frontale sunt de
anumită putere. Să adăugăm încă alte şase asemenea plasate în poziţie orizontală. Datorită
celule de jur împrejurul primei celule, rezultă un faptului că evantaiele de pe spate răspund de
hexagon aproximativ. Câmpurile ESC generate tracţiunea verticală, este posibil ca evantaiele
de părţile EXTERNE ale nou creatului hexagon, frontale să fie doar pe jumătate închise în
vor coincide şi se vor însuma din nou în centru, poziţia lor minimă (când manerul drept nu este
acestea fiind alte reflexii (mult mai puternic răsucit), ceea ce permite utilizarea postului de
decât primul observat de noi). Amândouă comandă pe durata modului de zbor “putere
grupurile de “maximum” se însumează, şi ca redusă”. Dacă nu este aşa, atunci este posibil să
rezultat, obţinem un câmp care este mai puternic fie facut aşa. Mie mi se pare că Grebennikov nu
decât cel creat de toate celulele participante a facut aşa, deoarece acesta era împins in
luate individual. Acum adăugăm alte 12 celule direcţie opusă Soarelui şi nu i se putea opune,
în jurul primului hexagon şi tot aşa. Maxmele deci nu putea gestiona funcţia de întoarcere pe
câmpurilor ESC de diferite mărimi se vor durata decolării. Fundamental, aceste detalii nu
însuma tot timpul. Acesta este un “principiu influenţează zborul pentru că mişcarea este
fractal” foarte clar. Este evident că din această neinerţială şi pe durata redistribuirii fluxului de
cauză toată cartea lui Grebennikov este plină de vânt eteric, se schimbă instantaneu şi vectorul
hexagoane. de mişcare.

15
CopyLeft SaDAng
New Energie Technologies #3 (22) 2005 http://www.faraday.ru
14 mai 2010

Întrebare: Se poate roti cu adevărat postul de Întrebare: De ce Grebennikov a încercat să


comandă. deseneze evacuarea vortexului de energie din
Răspuns: Să ne gândim. Mâna stângă este platformă în desenele cu zborurile de noapte?
ocupată (aceasta desfăşoară lamelele şi crează Răspuns: Posibil, ca Grebennikov sa nu fi
tracţiunea verticală); mâna dreaptă, potrivit utilizat celule conice ci unele simetrice, în
descrierii, schimbă unghiul de înclinare al desenul lui, un flux eteric era distribuit atât în
lamelelor (crează tracţiune orizontală de la 0 la sus cât şi în jos în aceste celule. Ceasta variantă
maxim). Astfel, doar pedala este lăsată înafara este una funcţională, de asemenea. Luând în
uneltelor de control. Dar, prin utilizarea pedalei considerare utilizarea înaltei tensiuni, fluxurile
(dacă considerăm ca aceasta este un omolog al eterice transportau particule mai mari (ioni
unui mâner de pe postul de comandă), noi încărcaţi de exemplu), care deveneau vizibile în
putem întoarce planul orizontal doar într-o parte întuneric. Ele formau discrete pseudo-vortexuri
(mişcarea pedalei este într-un sens ca şi datorită găurilor din lamelele metalice (metalele
mişcarea mânerului). Este foarte incomod, şi absorb sau reduc radiaţia în timp ce gaurile o
prin urmare, ireal. Deci, tragem concluzia că lasă să treacă liberă).
postul de comandă, normal, se roteşte la stanga
şi la dreapta, acesta controlând întoarcerea Întrebare: De ce crezi că mânerul rotativ drept
platformei. Fotografiile confirmă aceasta. acţionează doar asupra evantaielor frontale şi nu
asupra tuturor?
Întrebare: Cum poţi dovedi că pedala este Răspuns: Iată ce a scris Grebennikov: “Partea
utilizată ca o frână, şi nu este, de exemplu un superioară a dispozitivului meu este întradevar
dispozitiv pentru controlul operării unui de la o bicicletă: mânerul drept este pentru
mecanism de mişcare complex? deplasarea orizontală-înainte, care se
Răspuns: Să ne gandim din nou. Amândouă realizează prin înclinarea ambelor grupe de
mâinile schimbă viteza de deplasare (una lamele deasemeni prin cablu”. El a scris
vertical, cealaltă orizontal). Pentru a se putea “AMÂNDOUĂ”, a vrut să se înţeleagă cele
opune, când este necesar, forţei de tracţiune două evantaie frontale (un evantai este un singur
verticale, este suficient să strângă lamelele şi, grup de lamele, sau cu alte cuvinte o placă-
datorită faptului că platforma zboară MEREU bloc).
cu partea inferioară către pământ, forţa
gravitaţională face restul pentru noi. Cu
mişcarea orizontală este diferit. Putema tinge Anexe: ipoteze ştiinţifice şi extrase din
viteze de la 0 la maxim fără probleme, dar cum articole
putem frâna repede, dacă este necesar? Conform
cuvintelor lui Grebennikov, nu există nici măcar Ipoteza leptonică a lui B.I. Isakov. Extrase.
fricţiune cu aerul! Aceasta conduce la
necesitatea de a avea un alt element de control Consecinţa 5. În conformitate cu formulele,
pe platformă, cum este pedala de frânare, care rezultă oportunitatea ca valori mari a
acţionează în acelaşi mod dar opus funcţionării gradientului obiectelor care compun campul
mânerului drept. fizic leptonic, poate fi observant în zonele opuse
ale unghiurilor ascuţite ale corpurilor solide,
Întrebare: Nu este logic să vă încredinţa-ţi pietrelor, în marginile plăcilor tectonice, în
propria viaţă in prezenţa sau absenţa tensiunii în vârfurile pietrelor, pe piscurile munţilor şi a
acumulator. Ce se întâmplă dacă aceasta se piramidelor, etc, în special este posibilă ca
goleşte pe durata zborului. materia să curgă sub formă de lepton şi alte
Răspuns: În primul rând, acest lucru este particule elementare.
neplăcut. În al doilea rând, chiar dacă aceasta se
întâmplă, nimic fatal nu se va întâmpla. Plasele Descoperirea emisiilor de electroni în
vor lucra, deşi nu la putere maximă. Acest lucru, zonele de ruptură ale plăcilor geologice (USSR,
posibil, va conduce la o aterizare lină a 1984) este o manifestare particular a unei legi
platformei (deoarece înalta tensiune de pe mult mai generale. Un obiect plasat în faţa
terminal se va reduce treptat nu brusc). unghiului ascuţit al altui corp sau piatră, poate fi
iradiat cu leptoni.

16
CopyLeft SaDAng
New Energie Technologies #3 (22) 2005 http://www.faraday.ru
14 mai 2010

Din contră, corpurile plasate in interiorul ...unde d este o constantă de proporţionalitate; p


corpurilor goale ale altor solide, de exemplu, în este densitatea de materie în masa distribuită, g
interiorul ţevilor, a cilindrilor şi conurilor, sau este o distanţă şi o multitudine de distanţe de la
cele plasate într-un poliedru sau un unghi diferite puncte variabile ale masei M la punctul
tridimensional poate experimenta o “extragere” de masă m; l este unghiul corpului
a microleptonilor. corespunzător mărimii unghiului creat de masa
distribuită M şi un punct al locaţiei punctului de
Corpurile biologice cu câmpuri masă m; f(r) este o funcţie a geometriei corpului
microbiologice slăbite pot fi încărcate cu M; 12 este o funcţie a geometriei şi curburii
energie leptonică pe vârfurile munţilor sau pe unui flux de electroni într-un punct dat al
piramide. Din contră, corpurile biologice spaţiului.
excitate excesiv, se calmează repede dacă sunt
plasate în cavităţi interne convexe de materie Ipoteza leptonică permite nu postularea
solidă, sau într-un colţ, o cutie etc, cu un ci concluzionarea, fundamentarea teoretică şi
dezechilibru geometric al materiei, care este înţelegerea legii lui Newton, înţelegerea
echivalent cu o curbă negativă (posibil gravitaţiei şi mecanismelor acţiunii la distanţă.
obişnuinţa multor naţiuni de a calma copii Dacă două corpuri cu mase distribuite M1 şi M2
superenergici prin punerea acestora la colţ, să sunt localizate în apropiere unul de celălalt,
aibă un sens.) forţa rezultantă nu se schimbă fundamental, se
complică doar rezultantele legii lui Newton, în
Consecinţa 14. În conformitate cu ipoteza timp ce dependenţele fundamentale se
leptonică, fiecare corp este străbătut de fluxuri păstrează.
leptonice, care îl bombardează şi echilibrează
presiunea leptonică la o medie rezultantă egală Astfel, conform teoriei leptonice, atracţia
cu 0. Interacţiunea leptonilor cu un corp se este o deficienţă a respingerii, legea gravitaţiei
efectuează pe întreg volumul acestuia, nu doar poate fi considerată ca o consecinţă a legii de
pe suprafaţa acestuia. Dacă va fi creată artificial respingere a leptonilor (sau a compresiei
o presiune leptonică mai mare sau mai mică leptonilor, presiune) pe durata ecranării
doar pe o parte a corpului, prin concentrarea corpurilor, care conduce la faptul că corpurile
fluxului leptonic, sau din contră prin reducerea sunt împinse (presate) unul către celălalt. Dacă
acestuia printr-o ecranare sau un vortex leptonic ipoteza leptonică este corectă este posibil să
artifical, va fi creat un dezechilibru de presiune presupunem ca o potenţială posibilitate a
leptonică care poate fi capabilă sa deplaseze variaţiei gravitaţiei şi masei inerţiale a unui corp
obiecte uşoare. aflat in anumite conditii:
1. Pe durata schimbării fluxului leptonic
Aceasta poate explica fenomenele de concentrate cu ajutorul “lentilelor
telekinezie, iar în particular experimentele lui V. leptonice” cauzând concentrarea
Avdeev, R. Kuleshova şi alţii, precum si acestora în cazul rachetelor si discurilor
efectele poltergeist. Ipoteza leptonică permite zburătoare leptonice
înţelegerea mecanismului universal al gravitaţiei 2. Pe durata vitezei uriaşe de rotire a
expimată de legea lui Newton, dintr-un nou vortexurilor leptonice cu viteză
punct de vedere. Două corpuri aflate în unghiulară mare, care este echivalentă
apropiere unul de celălalt, se ecranează parţial cu ecranarea faţă de fluxul leptonic.
reciproc faţă de presiunea leptonică. Pe Dacă ipoteza leptonică este corectă,
suprafeţele opuse ale celor două corpuri se mecanismul menţionat dă posibilitatea
crează presiune leptonică care este mai mare unui control parţial sau total al
decăt cea dintre cele două corpuri, deoarece gravitaţiei. Mecanismul sugestionat al
fiecare corp în parte ecranează parţial fluxul unei potenţiale posibile parţiale sau
leptonic care trece prin el faţă de celălalt corp. complete levitaţii trebuie în întregime
Dacă un punct de masă m este localizat în verificat experimental. Dacă ipoteza
apropierea unei alte mase distribuite M, o forţă leptonică este corectă, motoarele
egală cu forţa de ecranare influenţează masa leptonice, rachetele şi discurile
m... zburătoare sunt posibile.

17
CopyLeft SaDAng
New Energie Technologies #3 (22) 2005 http://www.faraday.ru
14 mai 2010

Natura efectului de structură cavitară


Undele staţionare de Broglie nu au
Care este natura fizică a efectului de energie proprie, şi prin urmare, legea de
structură cavitară? Au fost exprimate multe consevare a energiei nu este violată. Datorită
supoziţii şi ipoteze, dar din nefericire, multe din faptului că undle de Broglie se mişcă în vidul
ele sunt cuplate cu percepţiile extrasenzoriale, fizic, efectul structurilor cavitare trebuie sa
care sunt la modă printre intelectualii moderni pătrundă peste tot. Le observăm atunci când
din anumite motive. Teoria unui fizician din încercăm fără folos să oprim efectul acestora
Leningrad, Doctor în ştiinţe tehnice, V.F. prin ecranare.
Zolotarev necesită o mai mare atenţie. Aceasta a
fost dezvoltată de către acesta cu ceva vreme în Nota editorului: În anul 1996 profesorul
urmă şi confirmată experimental acum. Zolotarev mi-a dat o copie a acestui
Ca rezultat al unor lungi cercetări, noi manuscris. Noi l-am studiat, am pregătit un
caracterizăm descoperirea ca fiind interacţiunea plan de experimente, şi am început să căutăm
“unui efect necunoscut al structurilor multi- investitori. A fost inutil. Situaţia noastră la
cavitare cu sistemele vii, această interacţiune acel timp putea fi descrisă de cuvintele
constând în faptul că, datorită interferenţei, “foamete” şi “sărăcie”. Î-mi amintesc că
undele de Broglie care acompaniază mişcarea Profesorul a trebuit să sacrifice puii din curte
fluxului de electroni în pereţii solizi ai pentru mâncare. Posibil ca acum cineva să fie
cavităţilor formează un câmp microscopic al serios interest să înceapă un program de
structurilor multi-cavitare, care cauzează cercetare a efectului strcturilor cavitare,
schimbarea stării funcţionale a obiectelor vii animat de dorinţa de a crea motoare reale
localizate în acest câmp”. pentru sistemele spaţiale. A.V. Frolov

Undele de Broglie sunt specifice Câmpurile energetic ale formelor


mişcării micro particulelor oricărui corp. geometrice
Acestea sunt compensate în interiorul corpului
şi afişate ca radiaţie la suprafaţa acestuia. www.keelynet.com
Acestea sunt unde cu lungime de undă foarte
mică şi frecvenţă foarte mare, pe care aparatele Munca lui Wilchem Reich este de
de măsură le pot sesiza doar sub formă de asemenea conectată cu schimbarea densităţii
difracţie, dar şi aşa au ajutat ştiinţa. Aduceţivă eterului. Ne-ar face plăcere să exprimăm câteva
aminte de imaginile specifice ale electronului şi gânduri interesante:
neutronului obţinute pe cristale şi filme, cu “Câmpurile energetice ale formelor geometrice”
ajutorul undelor de Broglie (n.t. unde sunt efecte special conectate cu conceptual
staţionare). Nimeni nu s-a găndit că aceste modern de eter. Câteva materiale şi forme
radiaţii slabe, pot influenţa cumva materia vie. geometrice optime pot fi folosite pentru
Şi acestea nu o influenţează – cel puţin în construcţia dispozitivelor, care reacţionează
apropierea obiectelor plate. Dar în apropierea doar sub influenţa condiţiilor de mediu, fără
structurilor multi-cavitare, unde suprafaţa stimulare externă suplimentară.
obiectelor este mare şi cu multiple goluri,
undele de Broglie se însumează şi formează ca
şi tonurile muzicale, armonici cu frecvenţe
joase.
Astfel, alungindu-se şi contractându-se,
datorită faptuui că se îndreaptă una împotriva
celeilalte în celule, acestea formează un
maximum al undelor staţionare de Broglie.
Lovindu-se de aceste bariere pasive, impulsurile
nervoase î-şi schimbă frecvenţa şi viteza, şi
cauzează nu doar simţiri aparente, cât şi de Fig.10 Simularea unui flux eteric directţionat
asemenea uneori schimbări psihologice
considerabile.

18
CopyLeft SaDAng
New Energie Technologies #3 (22) 2005 http://www.faraday.ru
14 mai 2010

Fig.11 Dispozitivul emiţător de ESC Fig.12 Dispozitivul “vacuum” de ESC

Detaliile prezentate sunt despre Un asemenea dispozitiv poate induce un


realizarea a două dispozitive simple, care ecou eficient, crescând fineţea vibraţiilor la
produc o forţă de impact liniară tangibilă, fără nivel cuantic, care sunt cu mult sub
utilizarea nici unei alte surse de energie capabilităţile si posibilităţile noastre de măsură.
adiţională. Pot fi constatate două valori pentru
dispozitivele folosite în demonstraţie: În ciuda faptului că cele mai subtile forţe
1. Acestea dovedesc existenţa unui anumit naturale au fost studiate de mii de ani, poate fi
tip de materie eterică, pe care o persoană dovedit că era modernă a început în 1884. În
normlaă o poate simţi anul 1884, Baron Karl von Reichenbach din
2. Acestea dovedesc cu certitudine Stutgart a publicat o serie de scrisori care
existenţa metodelor de activare eterică, descriau cercetările efectuate de acesta asupra
care pot fi folosite in aplicaţiile pentru eterului, care era denumit “OD” de către acesta.
noua energie Reichenbach a descoperit că o parte din oameni,
pot vizual simţi emanaţiile din vârful cristalelor
Alte exemple de dispozitive cu eficienţă şi magneţilor, dacă în prealabil aceştia au fost
mai mare de 1 includ o venerabilă ţeavă de orgă ţinuţi în întuneric. El ia denumit pe aceşti
şi o antenă electromagnetică. Aceste dispozitive oameni “senzitivi”.
funcţionează utilizând metoda rezonanţei, atunci
când vibraţii de amplitudine relativ joasă sunt Mai târziu, Reichenbach a decis că eterul
reflectate înapoi. Un semnal reflectat poate fi de poate pătrunde prin materiale ca lână, sticlă şi
multe ori mai mare decaât semnalul generat, metal. Conform, ideilor acestuia, eterul se pare
raportat la mîrimea dispozitivului. Cea mai că pătrunde toate lucrurile, cu densităţi diferite.
eficientă mărime a rezonatorului corespunde cu Largi cantităţi de eter pot fi găsite în lumina
o pătrime din lungimea undei iniţiale. solară şi cea a lumânărilor.
Rezonanţa va apărea de asemenea la orice
lungime de undă, care este multiplu cu un La sfârşitul secolului, un filozof austriac
numar impar dintr-un sfert din lungimea de pe nume Rudolf Steiner, având capacitate de
undă. În aceste cazuri, că geometria unui anumit clarviziune, a cercetat lumea invizibilă a forţelor
dispozitiv are o importanţă minoră. Dacă eterice. Partenerul şi biograful acestuia,
geometria este optimizată pentru condiţiile de Guenther Wachsmith a continuat munca după
intrare, se poate obţine o creştere maximă sau moartea lui Steiner, şi a publicat capodopera
un ecou mărit. profesorului lui denumită “Forţele Modelatoare
Eterice în Spaţiu, Pământ şi Om”.
Putem rezuma caracteristicile acestor
dispozitive “super-unice” ca dispozitive care Un prim inginer al forţelor eterice a fost
utilizează “energia campurilor geometrice” Wilchem Reich, care a descoperit, aşa cum el a
datorită intensităţii energiei maxime a ecoului, denumit-o, “energia orgonică” în anul 1939. Ca
care poate fi realizată doar ca o funcţie a şi Reichenbach, Reich a descoperit că metalele
mărimii, formei şi locaţiei. Ţinând cont de sunt capabile să conducă eterul, cu 100 de ani în
aceasta, putem presupune că anumite forme urmă. Adevărata sa mare realizare, oricum, a
geometrice foarte bine optimizate, pot furniza fost înţelegerea faptului că materialele organice
un ecou mărit, fără nici un alt semnal la intrare. au capacitatea de a absorbi eterul. Aşezând două
tipuri de material împreună, Reich putea realiza
o curgere direcţionată a eterului.

19
CopyLeft SaDAng
New Energie Technologies #3 (22) 2005 http://www.faraday.ru
14 mai 2010

Reich a dezvoltat un prim dispozitiv Cum să construim dispozitivul emiţător.


funcţional pentru colectarea şi concentrarea Următoarele lucruri sunt necesare:
eterului. Un “accumulator orgonic” este o cutie - O ţeavă de cupru de 4 mm (3.96875
cu 6 pereţi, făcuţi din straturi alternante de metal millimeters)
şi materiale organic. În condiţii controlate, acest - O sfoară de bumbac moale de 3mm
dispozitiv produce o creştere inexplicabilă a (3.17500 millimeters)
temperaturii în interior. Aceasta a fost de ajuns - Un cuţit metalic pentru ţevi
pentru a atrage atenţia lui Albert Einstein care s- - Un metru, un cuţit acuţit şi lipici
a întâlnit cu Reich în Ianuarie 1941. Reich a
experimentat de asemenea cu un “spărgător de Tăiaţi o bucată din ţeava de cupru cu
nori” (un spărgător pentru împrăştierea norilor), dimensiunea de 18,1 cm. Aplicaţi o mică
un dispozitiv sub formă de turn, care cel mai picătură de lipici, pe partea externă a unui capăt
probabil, direcţiona o curgere eterică prin a tubului şi lipiţi acolo capătul sforii de bumbac.
atmosferă. Înfăşuraţi 2 cm, apoi aplicaţi o nouă picătură de
Probabil cea mai mare contribuţie la lipici, după care înfăşuraţi pe toată lungimea
tehnologiile de control ale eterului a adus-o ţevii sfoara de bumbac. Tăiaţi excesul de sfoară.
Trevor James Constable. Acesta a fost un urmaş
a lui Steiner, Wachsmith, Reich şi alţii. Un dispozitiv de “vacuum” este făcut în
El a încercat pentru mai mult de 40 de alt fel. Noi avem nevoie de un cilindru
ani să înbunătăţească tehnologiile eterice de nemetalic, învelit în metal. Eterul este tras
control ale vremii. El a descoperit că anumite printr-un capat, şi dispersat prin laterale.
forme geometrice, prezintă un mai mare ecou Geometria câmpului energetic în jurul
eteric. Pe durata multor ani, el şi-a dezvoltat dispozitivului de vacuum este arătat în figura
metoda, aşa că un dispozitiv de mărimea unei 12.
ceşti de cafea, localiyat la mare distanţă faţă de Cum să construim dispozitivul de
ocean, poate schimba condiţiile atmosferice pe o vacuum. Sunt necesare următoarele lucruri:
distanţă de mulţi kilometri în jurul lui. - O bucată de tub de vinilin cu diametru
Descoperirea rezonatoarelor eterice facută de de 4 mm
Constable a fost importantă pentru cercetarea - O bucata de ţeavă de cupru de 3 mm
noii energii. - Un cuţit metalic pentru tubul de vinilin
Acum un simplu dispozitiv geometric si ţeava de cupru
poate direcţiona un fascicul concentrat de forţe - Un metru, un cuţit ascuţit şi o bandă
eterice, prin orice tip de dispozitiv cu o foarte izolatoare
mare precizie. De fapt, nivelul concentraţiei
eterice este atât de mare că organele noastre de Tăiaţi o bucată din ţeava de cupru cu
simţ pot simţi direct presiunea acestuia. dimensiunea de 18,1 cm. Înfăşuraţi banda
Mulţumită muncii de pionierat a mai sus izolatoare în jurul tubului de vinilin în câteva
menţionaţilor savanţi, este posibil să descriem locuri, în aşa fel încât acesta să poată intra în
două dispozitive rezonatoare eterice, care au ţeava de cupru. Împinge-ţi tubul de vinilin în
fost denumite “Creioane Chi” de către autor. ţeava de cupru până când iese prin capătul
Amândouă dispozitivele sunt construite în jurul celălalt al ţevii. Tăiaţi excesul de tub de vinilin.
unei cavităţi rezonatoare centrale. O formulă
pentru calcularea mărimii cavităţii rezonante a Fluxurile constatate de forţe eterice
fost obţinută de la expertul în balistică Gerald generate de mai sus descrisele dispozitive
Bull din Philadelphia. rezonante, î-şi permit să sfideze descoperirea
Un dispozitiv “emiţător” este un cilindru acestora de către instrumentele de măsură
metallic, acoperit cu o structură nemetalică. standard. Nu este surprinzător că, aşa cum mulţi
Datorită efectelor descoperite de Reich, eterul oameni gândesc, eterul este energie “vie”, în
este absorbit din mediul ambiant prin lateral, şi timp ce instrumentele standard sunt desigur
emis prin ambele capete (de fapt, este ca un “moarte”.
laser). Geometria câmpurilor energetice în jurul Oricum, capacitatea de a putea descoperi
dispozitivului emiţător este arătată în figura 11. forţele eterice, a organismelor vii (cum este
corpul uman) este cunoscută.

20
CopyLeft SaDAng
New Energie Technologies #3 (22) 2005 http://www.faraday.ru
14 mai 2010

Nota editorului: sperăm că publicarea


acestor materiale primite va stârni interesul
experimentatorilor care vor încerca să reproducă
aceste efecte. Prin crearea fluxurilor eterice,
schimbarea densităţii eterice, este posibilă
producerea nu doar a efectelor de forţă, cât şi a
efectelor de mişcare. Datoriă faptului că
elementele materiei sunt procese în eter
(procese elicoidale), parametrii eterici
influenţează viteza de existenţă a oricărei
materii. A fost confirmat în experimente care au
fost efectuate de către compania noastră în
colaborare cu V.A. Chernobrov. Este evident că
gravitaţia şi viteza timpului sunt efecte
conectate mutual. Din această cauză, crearea de
asemenea dispozitive, sfidează nu doar
gravitaţia ci şi timpul. Vom aprecia oferta
organizaţiilor care ar putea investi în
dezvoltarea acestor tehnologii.

A.V. Frolov
Director General al Companiei “Faraday Lab Ltd”

În figurile din cartea lui Grebennikov “Lumea Mea”, sunt arătate efecte
de respingere a tulpinilor plantelor tăiate recent (figura 15), şi a unei
legături de tulpini (figura 13, 14). Acestea sunt experimente simple şi
convingătoare, pe durata cărora se observă efecte de respingere.

Stimaţi abonaţi, vă mulţumesc pentru interesul acordat revistei “Noi


Tehnologii Energetice”. Vă rugăm să reţineţi că publicaţiile în 2006 nu
sunt planificate.

Toate respectele,
Editura

21
CopyLeft SaDAng
New Energie Technologies #3 (22) 2005 http://www.faraday.ru
14 mai 2010

Primul desen enigmatic aflat chiar la începutul capitolului 5 intitulat “Zborul” din cartea “Lumea Mea”

22
CopyLeft SaDAng
New Energie Technologies #3 (22) 2005
http://www.faraday.ru
14 mai 2010

Secţiune într-un cuib de albine.


În partea de jos, bucăţi de cuiburi care oferă un foarte puternic câmp ESC.

23
CopyLeft SaDAng
New Energie Technologies #3 (22) 2005
http://www.faraday.ru
14 mai 2010

Un mănunchi de tulpini proaspăt tăiate care emit un puternic câmp ESC

24
CopyLeft SaDAng
New Energie Technologies #3 (22) 2005 http://www.faraday.ru
14 mai 2010

Unul din multele OZN-uri vazute de Grebennikov care funcţionează pe aceleaşi principii cu cele ale gravitoplanului

25
CopyLeft SaDAng
New Energie Technologies #3 (22) 2005
http://www.faraday.ru
14 mai 2010

Gravitoplanul. Vedere frontală de ansamblu. (1990)

26
CopyLeft SaDAng
New Energie Technologies #3 (22) 2005
http://www.faraday.ru
14 mai 2010

Probabil aşa se vede Gravitoplanul meu de la sol.

27
CopyLeft SaDAng
New Energie Technologies #3 (22) 2005
http://www.faraday.ru
14 mai 2010

... şi am rămas suspendat deasupra uzinelor Zatulinki.


Oricum, martorii au raportat cu totul şi cu totul altceva.

28
CopyLeft SaDAng
New Energie Technologies #3 (22) 2005
http://www.faraday.ru
14 mai 2010

Aşa cum îl vedeau oamenii aflaţi la sol.

29
CopyLeft SaDAng
New Energie Technologies #3 (22) 2005
http://www.faraday.ru
14 mai 2010

Desen facut de Grebennikov ce reprizintă o imagine de ansamblu


din unul din multele zboruri făcute de acesta cu platforma.

30
CopyLeft SaDAng
New Energie Technologies #3 (22) 2005
http://www.faraday.ru
14 mai 2010

Oblic în jos, pe peretele enorm al unui nor orbitor de alb, trebuie să fie umbra mea. Însa ea lipseşte. Este
vizibil doar un inel strălucitor multicolor, cunoscut de toţi pilotii, care a alunecat pe suprafaţa norului, în jos,
întrecându-mă.

31
CopyLeft SaDAng
New Energie Technologies #3 (22) 2005
http://www.faraday.ru
14 mai 2010

Fosfene - forme luminoase mşscaătoare care apar în ochi - pot fi cauzate de diferite structuri cavitare.
Câteva dintr-o largă colecţie de fosfene apărute în prezenţa ESC.

32
CopyLeft SaDAng
New Energie Technologies #3 (22) 2005
http://www.faraday.ru
14 mai 2010

Fosfene - forme luminoase mşscaătoare care apar în ochi - pot fi cauzate de diferite structuri cavitare.
Câteva dintr-o largă colecţie de fosfene apărute în prezenţa ESC.

33
CopyLeft SaDAng
New Energie Technologies #3 (22) 2005
http://www.faraday.ru
14 mai 2010

Fosfene - forme luminoase mşscaătoare care apar în ochi - pot fi cauzate de diferite structuri cavitare.
Câteva dintr-o largă colecţie de fosfene apărute în prezenţa ESC.

34
CopyLeft SaDAng
New Energie Technologies #3 (22) 2005
http://www.faraday.ru
14 mai 2010

Fosfene - forme luminoase mşscaătoare care apar în ochi - pot fi cauzate de diferite structuri cavitare.
Câteva dintr-o largă colecţie de fosfene apărute în prezenţa ESC.

35
CopyLeft SaDAng
New Energie Technologies #3 (22) 2005
http://www.faraday.ru
14 mai 2010

Postul de comandă al platformei, pe care se pot vedea altimetrul, manşoanele rotative,


întrerupătorul, butonul de pornire, cele 2 butoane de blocare a poziţiei manşoanelor rotative,
cât şi LED-urile indicatoare.

36
CopyLeft SaDAng
New Energie Technologies #3 (22) 2005
http://www.faraday.ru
14 mai 2010

Platforma, cutia cu mecanisme şi partea inferioară a postului de comandă.

37
CopyLeft SaDAng
New Energie Technologies #3 (22) 2005
http://www.faraday.ru
14 mai 2010

Grebennikov cu platforma strânsă

38
CopyLeft SaDAng
New Energie Technologies #3 (22) 2005
http://www.faraday.ru
14 mai 2010

Grebennikov pe platformă înainte de decolare

39
CopyLeft SaDAng
New Energie Technologies #3 (22) 2005
http://www.faraday.ru
14 mai 2010

Grebennikov pe platformă imediat după decolare

40
CopyLeft SaDAng
New Energie Technologies #3 (22) 2005
http://www.faraday.ru
14 mai 2010

“Când un mic gandac din Asia Mijlocie stă ca acesta (acesta este viu!) pe un deget,
se simte de parcă degetul ar fi tras în sus”.

41
CopyLeft SaDAng
New Energie Technologies #3 (22) 2005
http://www.faraday.ru
14 mai 2010

Nota Traducătorului: Am încercat să pastrez atât formatul original al articolului, cât şi conţinutul acestuia.
Traducerea articolului este făcută în manieră personală, pentru uz personal, şi comportă probabil multe
corecturi. Traducerea s-a făcut după două documente, unul în engleză, altul în rusă. Numele acestor
documente este “An anti-gravity platform of V.S. Grebennikov” şi “Антигравитационная платформа В. С.
Гребенникова”, apărute ambele în revistele “НОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА Номер 3 (22) 2005”, cât şi “New
Energy Technologies #3(22) 2005”, aparţinând D-nului A.V. Frolov.

Am adăugat la finalul acestei traduceri, diferite imagini din capitolul 5 intitulat “Zborul” din cartea “Lumea
Mea” scrisă de Grebennikov. Am făcut acest lucru pentru ca cititorul să poată aprecia cât mai corect
dimensiunile, funcţionarea platformei, cât şi sugestiile criptice făcute de Grebennikov privind funţionarea
acesteia, prin desene existente pe întreg cuprinsul cărţii..

Vă mulţumesc,
SaDAng

42
CopyLeft SaDAng