Sunteți pe pagina 1din 4

Contul de economii

Ce sunt şi cum se utilizează conturile de economii ?


Sunt produse de economisire care oferă posibilitatea de a retrage sau depune numerar în
orice moment. Contul de economii este constituit pe o perioadă nedeterminată. Pentru contul de
economii băncile oferă în general o dobandă mai avantajoasă decât cea de la contul curent, dar
mai mică decât cea a unui depozit la termen. De obicei, conturile de economii nu permit şi
efectuarea de tranzacţii ca în cazul conturilor curente. De exemplu, daca doriţi să plătiţi
utilităţile, mai întâi va trebui să transferaţi banii din contul de economii in contul curent şi apoi să
faceţi plata.
Rata dobânzii contului de economii este variabilă. În cazul unei modificări a acesteia de
către bancă, noua valoare va fi aplicată în cazul tuturor din ziua respectivă. Dobanda se plateşte
la sfarşitul fiecărei luni sau la închiderea contului pentru zilele din luna în curs.
Băncile plătesc bonificaţii pentru conturile de economii foarte apropiate de cele pentru
depozite. În plus, poţi depune şi retrage banii oricând fără să pierzi dobânda. Impozitul de 16%
pentru câştigul din dobânzi la depozite îi va determina pe români să-şi plaseze lichidităţile în
conturile de economii, care sunt scutite de taxare. Odată cu reducerea dobânzii de politică
monetară, până la 6,25% în prezent, băncile comerciale au redus semnificativ bonificaţiile oferite
pentru depozitele în lei. Unele dobânzi ajung chiar la 4%, în timp ce nivelul maxim nu depăşeşte
8% pe an. În acelaşi timp, unele bănci au menţinut bonificaţii atractive pentru conturile de
economii, foarte apropiate de nivelul celor oferite depozitelor la termen.

De ce sunt ele avantajoase?


Conturile de economii prezintă mai multe caracteristici ce ar putea să-i determine pe
români să-şi plaseze resursele într-un astfel de produs. În primul rând, impunerea unui impozit de
16% pentru câştigul obţinut din dobânzile la depozitele la termen, măsură impusă de autorităţi în
planul de austeritate, va diminua bonificaţia obţinută printr-un astfel de plasament. Conturile de
economii sunt însă scutite de această taxare. În plus, în cazul acestui tip de plasament, dobânda
se virează lunar sau trimestrial, are opţiune automată de capitalizare şi nu există scadenţă,
perioada de economisire putând fi prelungită oricât. Pentru conturile de economii, depunerile şi
retragerile se pot efectua oricând, fără să afecteze nivelul dobânzii. Totuşi, unele bănci
comerciale condiţionează acordarea dobânzii printr-o anumită perioadă minimă de economisire.
Atunci când aleg un produs de economisire, clienţii trebuie să fie atenţi la comisioanele
percepute de bănci, întrucât acestea pot diminua câştigul obţinut în ciuda unei dobânzi atractive.
Statul român impozitează dobânda aferentă conturilor de economii doar dacă rata
dobânzii practicată de bancă este mai mare decât rata dobanzii de referinţa de pe piaţa la
depozite. Rata dobânzii de referinţa este comunicată de catre Banca Natională a României.

În momentul în care luaţi decizia de plasare a economiilor dvs. într-un depozit la termen
sau cont de economii, trebuie avută în vedere moneda in care doriţi păstrarea economiilor. Exista
mai mulţi factori de care trebuie să ţinem cont şi anume de rata dobânzilor în lei şi în valutele
respective, de rata inflaţiei, de tendinţa de depreciere sau apreciere a leului comparative cu
valuta respectivă şi de cursul de schimb valutar în momentul constituirii.
BCR- Maxicont în lei şi în valută
Caracteristici:
Beneficiari: persoane fizice rezidente sau nerezidente, cu vârsta de până la 18 ani sau peste 18
ani, care deţin suma minimă de constituire a contului de economii
Moneda: RON, USD, EUR
Suma minimă/sold minim:
» RON: 500
» USD: 250
» EUR: 250
Depuneri/alimentări: oricând, în sume minime de 50 lei sau 50 USD/EUR, prin:
» depunerea de numerar la sediul oricărei unităti bancare teritoriale
» virament intra si interbancar
» transfer de fonduri din contul curent ce este ataşat cardului de debit în lei (de la ATM-urile
BCR)
» alimentarea de la extern
În situaţiile în care sumele reprezentând alimentarea contului de economii sunt inferioare
valorilor minime stabilite, se va proceda la refuzul acestora; excepţie fac alimentările contului
prin intermediul cardului de debit.
Retrageri: oricând, orice sumă. Retragerile se pot face prin:
»numerar
» virament în contul curent cu sau fără card de debit ataşat şi/sau în contul de card de credit al
titularului
» constituirea de depozite la termen
În situatia în care soldul zilnic al contului de economii scade sub nivelul soldului minim,
se va proceda la virarea acestuia în contul curent şi lichidarea contului de economii:
»  Este necesara deţinerea unui cont curent
»  Împuterniciţi: titularul de cont poate desemna unul sau mai mulţi împuterniciţi care pot efectua
operaţiuni în cont pe baza actului de identitate prezentat în original, în limita sumelor aferente
contului de economii
Dobânzi
Dobânda este variabilă şi este diferenţiată pe tranşe valorice.
Aceste niveluri de dobândă vor fi bonificate cu condiţia menţinerii soldului minim obligatoriu
cel puţin o lună de la data deschiderii conturilor de economii în lei, respectiv 3 luni pentru
conturile de economii în valută.
În situaţia în care soldul contului de economii scade sub nivelul minim stabilit pe parcursul
primei luni calendaristice, pentru conturile în lei, respectiv primelor 3 luni pentru conturile în
valută, nivelul dobânzii practicate va fi cel la vedere, pentru perioada scursă de la data
deschiderii si până la data diminuării soldului.
Dobânda la conturile de economii se bonifică lunar, în contul de economii în lei, respectiv,
trimestrial, în contul de economii în valută.
Dobânzile calculate începând cu 01.07.2010 se impozitează cu cota de 16%. 
Costuri
√ comision pentru deschidere a contului de economii: 0
√ comision de administrare a contului de economii*:
» RON: 4 lei/luna
» EUR: 1 EUR/luna
» USD: 1 USD/luna
√ comision pentru retragere numerar, la ghişeele băncii:
» RON:
- 0,4%, min 6 lei
» EUR/USD:
- 0,5%, min. 3 EUR aplicabil la sume mai mici de 100.000 EUR
- 2,5% pentru sume mai mari de 100.000 EUR
* se aplică exclusiv conturilor de economii nou deschise începând cu data de 05.01.2011
Avantaje:
√ flexibilitate prin:
» acces rapid la sumele economisite, cu condiţia menţinerii soldului minim
» transfer de sume între contul de economii si contul curent prin serviciul de efectuare de
operaţiuni prin canale alternatice BCR
» alimentarea contului de economii prin intermediul cardurilor de debit în lei (de la ATM-urile
BCR)
√ un plus de valoare pentru cei ce economisesc mai mult, dobânda fiind diferenţiată pe tranşe
valorice
√ siguranţa oferită de garantarea de catre Fondul de Garantare a Depozitelor a sumelor
economisite
Documente
√ BI/CI
√ Convenţie de cont de
Moneda Sold cont de economii Dobanda (%/an)
economii în lei/valută pentru
persoane fizice sau Convenţie Până la 3.000 lei, exclusiv 3,00
de cont de economii în între 3.000 - 10.000 lei , exclusiv 4,00
lei/valută pentru persoane
fizice minore. RON între 10.000 - 50.000 lei exclusiv 5,25
√ Convenţie de cont curent între 50.000 - 200.000 lei exclusiv 5,40
pentru persoane fizice, dupa
peste 200.000 lei inclusiv 5,50
caz.
Până la 4.000 EUR, exclusiv 1,00
între 4.000 inclusiv - 12.000 EUR exclusiv 1,20
EUR între 12.000 inclusiv – 60.000 EUR exclusiv 2,00
Între 60.000 inclusiv – 160.000 EUR exclusiv  2,10
peste 160.000 EUR inclusiv  2,20
Până la 4.000 USD, exclusiv 1,50
între 4.000 inclusiv - 12.000 USD exclusiv 1,50
USD între 12.000 inclusiv – 60.000 USD exclusiv 1,50
 Între 60.000 inclusiv – 160.000 USD exclusiv  1,60
 peste 160.000 USD inclusiv  1,70
Banca Comercială Română (BCR)
a majorat, începând cu luna
noiembrie, cu până la trei puncte
procentuale dobânzile la produsele
de economisire destinate
persoanelor fizice, atât la cele în
lei cât şi la cele în euro şi dolari.

Top 10 banci din România şi


dobânzile pe an oferite la
economii în lei:
BCR - 4,5-5,5%
BRD - 8%
Volksbank - 8,8%
Alpha Bank - 3,75-6,75%
UniCredit - 6-8,25%
Raiffeisen - 6,5-7%
Banca Transilvania - 6,5-8%
Bancpost - 5,5-8%
ING Bank - 8%