Sunteți pe pagina 1din 5

GRUP ŞCOLAR INDUSTRIAL

“ION BĂNESCU”-MANGALIA
PROF. SEREA NICOLETA

PROIECT DE TEHNOLOGIE DIDACTICĂ

Data : 27 Mai 2005


Disciplina : Desen Tehnic
Clasa : a-IX-a A
Tema lectiei : Cotarea desenelor tehnice
Subiectul lecţiei : Reguli de cotare
Tipul lectiei : Formare de priceperi si deprinderi
Varianta : Lectie de formare a priceperilor si deprinderilor
Durata lectiei : 50 minute
Scopul: Formarea de priceperi si deprinderi ;aplicarea in practica a cunostintelor
insusite ; familiarizarea elevilor cu diferite procedee de munca

I.Resurse didactice :
a. Mediu de instruire : cabinetul de desen ;
b. Capacităţi de învăţare : clasa formată de 28 de elevi, toţi apţi pentru
învăţătură ;
c. Durata : 50 minute
d. Surse informaţionale : Manual de desen tehnic, Ed. Aramis, Bucureşti 2004
;
II. Forma de organizare : frontal, pe grupe şi individual ;
III. Mijloace didactice : fişe de lucru , fişe de autoevaluare ;
IV Metode de învăţământ :
a. expozitiv – euristice : conversaţia ( introductivă, de comunicare, de
sistematizare, fixare şi evaluare ), dialog, asalt de idei .
b. de cercetare – descoperire : descoperire deductivă, studiul de caz ;
c. evaluativ – stimulative : apreciere verbală, chestionare orală şi cu ajutorul
fişelor şi testelor de evaluare, autoevaluare .
V. Evenimente instrucţionale :
1. Moment organizatoric – Observaţii privind ţinuta elevilor, ordinea, notarea
absenţelor în catalog ( 1 minut )
2. Captarea atenţiei – conştientizarea elevilor de importanţa cotării ( 1 minut);
3. Enunţul subiectului lecţiei şi al obiectivelor operaţionale urmărite ( 1 minut ) ;
4. Realizarea ancorelor învăţării ( 2 minute ) ;
Profesorul adresează întrebări întregii clase referitoare la :
- Reguli de cotare
- Simboluri folosite la cotare
- Metode de cotare
5. Formarea si consolidarea priceperilor si deprinderilor prin activitatea
desfasurata de elevi (35 minute).
Elevii rezolvă sarcina trasată de professor

6 Analiza si aprecierea lucrarilor (7-8minute )

7. Concluzii : (1-2 minute) .


- aprecieri globale asupra lecţiei şi rezultatele testului ;
- stabilirea sarcinilor de studiu individual (teme pentru acasă) ;
- stabilirea liniei de pespectivă (precizarea subiectului lecţiei viitoare).
FIŞĂ DE AUTOEVALUARE

Rezolvă sarcinile următoare şi compară răspunsurile tale cu rezolvarea dată .


Autoevaluează-te conform punctajului acordat. Timp de lucru 35 minute. Se acordă
1 punct din oficiu.

I. Încercuieşte , dintre variantele de mai jos , varianta corectă : 1 punct


1) Simbolul reprezintă :
a. înclinarea unei suprafeţe;
b. conicitatea unei suprafeţe
c. o suprafaţă triunghiulară
2) Diametrul unui cerc cu valoarea de 50mm se notează : 1 punct
a. Sφ 50
b. φ 50
c. R 50

II. 1) Identifică 6 greşeli în desenul de mai jos şi justifică-le : 6 puncte


200

40
9
a)…………………………………..
b)…………………………………..
=

c)…………………………………..

120
d)…………………………………..
e)…………………………………..
f)…………………………………..

80
Sφ 20
R30

250mm

2) Înscrie valoarea cotelor de 60° şi 60 pe desenele de mai jos 1punct


REZOLVAREA PROBEI DE AUTOEVALUARE

I
1. b)
2. b)

II
1.
a ) unitatea de măsură (mm) nu se trece
b) indică latura pătratului ( în reprezentare apare egalitatea cotelor)
c) simbolul Sφ indică diametrul unei sfere ( în reprezentare apare latura unui
pătrat)
d) simbolul R indică o rază ( în reprezentare apare diametrul unui cerc)
e) nu este trecut simbolul R care indică o rază ( în reprezentare apare doar cota )
f) supracotare ( cota 40 nu trebuia trecută pe desen)

200

R9
=

120
80

20
φ 30
=

250

2. 60° 60