Sunteți pe pagina 1din 1

MECANISMUL DE FUNCŢIONARE

AL UNEI ASIGURĂRI DE VIAŢĂ

Asigurarea de viaţă este o proprietate creată instantaneu în momentul


achitării primei rate de primă.

ASIGURAREA DE VIAŢĂ este o metodă de garantare şi conservare a


proprietăţilor unei familiei în cazul unei situaţii neaşteptate astfel încât să nu fie
afectate celelalte forme de economisire:
- depozitul bancar – la termen
- acţiunile –posibil în pierdere
- casa, terenul – uneori subevaluate

ASIGURAREA DE VIAŢĂ este o metodă de protejare valorilor umane;


indemnizaţia pentru invaliditate asigură independenţa materială şi spirituală a
persoanei în cazul imposibilităţii obţinerii unui venit prin muncă

ASIGURAREA DE VIAŢĂ este o metodă prin care se asigură independenţa


financiară în cazul unui accident sau îmbolnăvire care necesită spitalizare sau o
intervenţie chirurgicală

ASIGURAREA DE VIAŢĂ acoperă un credit, o ipotecă sau ratele de la


cumpărarea uni produs, garantând proprietatea

ASIGURAREA DE VIAŢĂ poate constitui un capital de investit pentru o


persoană tânără, la începutul perioadei productive. Sunt două categorii de persoane:
cei care cheltuiesc toate veniturile lunare şi cei care înainte de a cheltui,
economisesc. În timp, cei din prima categorie ajung să lucreze pentru cei din a doua
categorie.

ASIGURAREA DE VIAŢĂ conservă o afacere în favoarea asociaţilor, în cazul


decesului unuia dintre ei.

ASIGURAREA DE VIAŢĂ este produsul care acoperă în mod real necesităţile în


caz de deces sau supravieţuire.

ASIGURAREA DE VIAŢĂ poate rezolva problemele care apar între moştenitorii


unei proprietăţi în cazul decesului părinţilor.