Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA

POLITEHNICA

Facultatea ----------

DIN BUCURE~TI

CHESTIONAR

DE CONCURS

DlSCIPLlNA:

VARIANTA

Geometrie

B

~iTrigonometrie

M2

Numarullegitimatiei

de banca

Numele ------------

Prenumele tatalui --------

Prenumele -----------

_

t.

2.

3.

4.

5.

6.

Se dau vectorii u = (A-I) T - 3) 1 ~i v = 2T +
Se
dau vectorii
u = (A-I)
T -
3)
1
~i v = 2T + .I . Sa se determine
). E IR., astfelincat
u
~i v
(5 pet.)
1
1
1
a) 2;b)
"2;c) l;d)
4";e) 3;f)
7'
Determinati
a
astfel
incat
punctul
A (0,2)
sa se gaseasca
pe
dreapta
de
ecuatie
E IR.
(5 pet.)
a)2;b)
-l;c)S;d)
-3;e)
-2;f)0.
In reperul ortonormat
xOy
se considera vectorii perpendiculari
u = T + .I
~i v = 2T + m] . Atunci:
a)
m=O;b)
m=3;c)
m=2;d)
m=-2;e)
m=-l;f)
m=l.
Dreapta care trece prin punctele
A(1,2)
~i B(2,S)
are ecuatia: (5 pet.)
a)
2y-x+l=0;b}3y+2x-1=0;c)
x+3y-1=0;d)
2x-y=0;e)
y-3x+l=0;f)
2x-y-l=0.
Stiind ca sin x =.! , sa se calculeze
cos2
x.
(5 pet.)
2
I
3
3
1
a)
-"2;b)
-4";c)O;d)
4";e)2;f)"2'
Daca punctele
A (1,2),
B (2,4),
C (4,).)
sunt coliniare, atunci: (5 pet.)
a)
A = 2;
b)
A = 7;
c)
A = 8;
d)
A = 10;
e)
). = S; f)
A = 1.

sa fie paraleli.

x + ay + 4 = 0 .

(5 pet.)

7. Sa se calculeze produsul

P = sin4So·cos60°.

(5 pet.)

a) -'

J2

4'

b)

-V 6 "33' . c)

17

l'

d)

-

-'

1H

e)

-'

H

3'

f) -

1H

4

-.

3

8D~.

aca

z = cos -Jr 3 + I

SIn-,Jr 3

atuncl·l este ega 1cu: (5 pet. )

a) 1;b) l+i

jj;2

c). i; d) -1; e) -i;

f) V3fI.

M2-B

9. Sa se calculeze aria unui triunghi echilateral cu latura de lungime 6. (5 pet.)

a) 18; b)

6J2;

c)

7J3; d) 36;

e) 9; f) 9J3.

10. Sa se calculeze modulul numarului

complex

z = 1+ iJ3 . (5 pet.)

a)2;b)4;c)0;d)

-l;e)

-2;f)

J3.

11. ii, v

Fie vectorii

astfelindit

\lull = 2,

Ilvll = 3

~i v = 3J3 . Gasiti masura

a a unghiului

dintre vectorii

ii

~i v.

(5 pet.)

1['

a) a=S;b)

1['

a=6";c)

21['

a=);d)

1['

a=3;e)

a=O;f)

1['

a=2"'

12. Distanta de la punctul

a)

d=4'c) , d=!'d) 5' d=.±·e) 5' d=2'f) d=~. 4 , , 2J2 ; c) 2;
d=4'c) ,
d=!'d) 5'
d=.±·e) 5'
d=2'f)
d=~. 4
,
,
2J2 ; c)
2;
d)
J2 ; e)
15 ; f)
1.
de laturi 3,4,5.
d) 3; e) 2,5; f) 2,4.
liniei mijlocii
e) 5;f) 1~--~---~~--
de varfuri
0(0,0),
A(l,O),
B(O,l)
este: (5 pet.)
2+J3;c)
3;d)
2-J2;e)
2+J2;f)
4.
B(0,1),
C(-2,0)
~i fie S aria triunghiului
ABC. Atunci: (5 pet.)
S=l'c)
S=3'd)
S=~'e)
S=~'f)
S=2.
2'
,
,
2'
2'
unghiurile unui triunghi
ABC. Daca sin A = 1, calculati B+C.
(5 pet.)

0(0,

0) la dreapta

3x -

4y - 4 = Oeste:

(5 pet.)

d=3'b)

13. Aria unui patrat este 4. Calculati diagonala patratului. (5 pet.)

a)

2J3; b)

14. Se da triunghiul dreptunghic

a)

Sa se calculeze inaltimea din varful unghiului drept. (5 pet.)

2; b) 4,1; c) 4;

15. Laturile parale1e ale unui trapez au lungimile 4 ~i 6. Sa se determine lungimea (5 pet.)

a)

a trapezului.

1~~)-4;-~)6; ~)~;

16. Perimetrul triunghiului

a) l;b)

17. Fie A(l,O),

a)

S=!'b)

18. Fie A,B,C

. 1['

41['

a)"4;b) S;c)

31['

21['

4;d) );e)

1['

1['

3;f) 2"'

M2-B