P. 1
Comunicarea organizationala

Comunicarea organizationala

|Views: 232|Likes:
Published by tarchila

More info:

Published by: tarchila on Mar 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/07/2014

pdf

text

original

COMUNICAREA ORGANIZAŢIONALĂ. DEFINIŢII, CARACTERIZĂRI.

CANALE DE COMUNICARE

Comunicarea este procesul prin care se schimbă informaţii între emiţător şi receptor. (Gary Johns, 1998, p.326) Comunicarea este „lubrifiantul” mecanismelor unei întreprinderi. (Tiffin, McCormick, 1967 apud Zlate, 2008, p. 493) Emiţătorul trebuie să îşi codifice gândurile astfel încât să poată fi transmise receptorului. Receptorul are nevoie să decodifice corect mesajul pentru a-l înţelege. Un alt element important pentru ca o comunicare să îşi atingă scopul este transmiterea feedbackului. Dacă ar fi să sintetizăm etapele unui proces de comunicare am distinge următoarele: gândire, codificare, transmitere, percepţie, decodificare, înţelegere şi feedback. Deşi foarte simplu acest model de comunicare este foarte valoros datorită faptului că pot fi identificate momentele în care se pot produce greşeli, mesajul neatinzându-şi scopul. În ştiinţele sociale se foloseşte un model definit de informatică (Shannon şi Weaver, 1948 apud Chirică, 1996, p. 255) cuprinzând o sursă care codifică un mesaj şi îl transmite unui destinatar care îl decodifică şi răspunde. Codificarea este operaţie prin care iniţiatorii comunicării îşi traduc ideile în seturi de simboluri (limbaj). Simbolurile conţin informaţia sau mesajul. Decodificarea este procesul prin care destinatarul interpretează mesajul receptat: îi asociază o semnificaţie şi încearcă să descopere intenţia destinatarului. Feedbackul este pasul care încheie procesul comunicării. Formele feedbackului sunt următoarele: o întrebare, o aprobare, tăcerea. Funcţiile acestuia se referă la informarea partenerului, corectarea mesajului şi întărirea sau recunoaşterea primirii mesajului de către destinatari. (Chirică, 1996, p.255) Comunicarea eficientă apare atunci când oamenii potriviţi primesc la timp informaţia potrivită. (Gary Johns, 1998, p.327) În orice fază a comunicării pot apărea o serie de factori care distorsionează mesajul.

Din punct de vedere teoretic.501): ♦ Comunicarea formală • • • Comunicare verticală (ascendentă şi descendentă). standarde şi criterii de apreciere şi corectare performanţei şi îndoctrinare. se construieşte de către psihologia organizaţional-managerială a unei proprii viziuni asupra comunicării.500) identifică patru competenţe cheie ale comunicării organizaţionale: o Competenţa cunoaşterii. proceduri. Comunicarea strict pe circuit ierarhic (formală) este o comunicare care urmăreşte liniile de autoritate şi relaţiile de raportare formală. rapoarte asupra performanţei. dispute. „managementul impresiei”. 2008. atunci când ne gândim la comunicarea organizaţională vizăm două tipuri de comunicare (Zlate. Pe lângă păstrarea elementelor clasice ale comunicării. Grapevine (viţă-de-vie). informaţie financiar/contabilă. 1998. 2008.327-328) identifică trei forme necesare comunicării: ♦ Comunicarea de sus în jos (fluxul de informaţii circulă de la vârf spre baza organizaţiei). şi contextuali) şi se postulează factorii determinanţi ai succesului comunicării organizaţionale. o Competenţa senzitivităţii. o Competenţa deprinderilor. plângeri. obiective. se accentuează rolul factorilor psihoorganizaţionali (experienţiali. p. Conform Pamelei Shockley-Zalabak (2002. În acest sens Gary Johns (Gary Johns.258) . p. 1996. repartizări de sarcini. ♦ Comunicarea informală. (Chirică. o Competenţa valorilor. ♦ Comunicare de jos în sus (fluxul de informaţii circulă de la bază spre vârful organizaţiei). apud Zlate. argumentări. Comunicarea orizontală.În anii ’80-’90. p. instrucţiuni. strategii. politici. p. Cuprinde: probleme sau excepţii. Cuprinde: scopuri.

dar şi de jos în sus. influenţează foarte mult cursul evenimentelor. îmbunătăţind sau reducând eficienţa respectivei organizaţii. de obicei ca mijloc de coordonare a eforturilor). prin natura funcţiei pe care o are. reviste de specialitate. un control informaţional. consumatori. „legătura”. Liderul de opinie poate influenţa atitudinile şi comportamentele celorlalţi. (Gary Johns. Cele patru roluri relevante pot facilita sau pot obstrucţiona comunicarea în organizaţie. dar şi pentru că în comunicare apare fenomenul de filtrare. furnizori de materiale).. Un minus al comunicării ierarhice ar putea fi şi încetineala în transmiterea .♦ Comunicarea orizontală (fluxul de informaţii care circulă între departamente sau unităţi funcţionale. Este foarte important ca această persoană să identifice corect probleme interdepartamentale şi să găsească un limbaj comun în aşa fel încât să fie corect înţelese. fără să aparţină acestor grupuri. facilitând astfel rezolvarea lor. Conform Rogers şi Rogers (1976) apud Chirică (1996. fiind caracterizată prin accesibilitate sau conformitate foarte ridicată faţă de normele grupului din care face parte. 1998. p. „Portarul” (gatekeeper) este cel care exercită. beneficiari. Comunicarea strict ierarhică este deseori ineficientă. Această influenţă se datorează faptului că poate accesa informaţii interzise altora sau este protejată de o persoană cu status ridicat ori exercită o influenţă asupra factorilor de decizie. „Cosmopolitul” se caracterizează printr-o comunicare foarte bună cu mediul extern relevant pentru organizaţie (organizaţii profesionale.259-260) există patru roluri comunicaţionale distincte: „portarul”. O dată pentru că nu ţine cont de comunicarea informală care există între membrii organizaţiei (ex. fiecare angajat având posibilitatea de a comunica direct cu un manager fără a parcurge circuitul ierarhic. Datorită faptului că aceste persoane filtrează informaţiile de sus în jos. „liderul de opinie şi „cosmopolitul”.328) Un alt element este politica uşilor deschise. stă în calea fluxului informaţional. procesul decizional. zvonurile). p. tendinţa de a dilua sau de a opri un mesaj aflat în curs de transmitere. Acest tip de politică în comunicarea organizaţională ajută la dezamorsarea unor situaţii conflictuale uzând de o modalitate informală. „Legătura” este numită persoana care îndeplineşte funcţia de conectare interpersonală a două sau mai multor grupuri sau departamente.

Înainte de a fi şefi. p. fiind o parte a îndeplinirii sarcinilor de serviciu. ♦ Ancorarea informaţiilor transmise fie în sfera rezultatelor organizaţiei. Deşi o calitate importantă a unui şef este aceea a ascultării active.informaţiilor. 2008. Cea mai cunoscută formă de comunicare informală este „grapevine”. din diferite motive.504-505): ♦ Rapiditatea cu care circulă informaţiile. ♦ Reputaţia proastă a comunicării informale în cazurile extreme când informaţiile sunt inexacte. este ineficientă. de multe ori prin scurtcircuitarea liniei ierarhice ajungându-se la îmbunătăţirea comunicării între departamente.332-334) Printre caracteristicile cele mai importante ale comunicării informale enumerăm (Zlate. (Gary Johns. apud Zlate. 1992. această comunicare al cărei rol este acela de a îmbunătăţi activitatea la locul de muncă. aceste persoane sunt oameni. motivele fiind legate fie datorită minimizării acestui tip de comunicare. mulţi şefi acordă o importanţă scăzută comunicării cu subordonaţii. În ceea ce priveşte transmiterea unor veşti proaste atât şefii cât şi subordonaţii se înregistrează multiple ezitări în acest proces. De multe ori. ♦ Corectitudinea relativă sau parţială a informaţiilor transmise şi receptate. devenind problematică. Nu toţi cei care primesc informaţii prin bursă le transmit mai departe. fără nicio bază reală şi neverificabile. . Keith Davis (1985. trăiri afective mai mult sau mai puţin profunde sau manifeste. cu emoţii. 1998. p. Mesajele transmise astfel au rolul de a umple golurile informaţionale care apar atunci când căile oficiale de comunicare sunt închise. 2008. În momentul în care prin intermediul bursei se transmit zvonuri.505) a identificat patru tipuri de grapevine: o Reţeaua „linie unică”. p. de aceea trebuie să realizeze un echilibru între sarcinile de la serviciu şi cele social emoţionale. un element interesant este „bursa noutăţilor”. 1998. ♦ Potenţialele efecte pozitive ale comunicării informale. atunci efectele benefice ale acesteia sunt anulate. Comunicarea şef-subordonat este un element de baza în comunicarea din fiecare organizaţie. fie în sfera vieţii personale.329-331) În ceea ce priveşte comunicare informală într-o organizaţie. (Gary Johns. p. fie din cauza lipsei timpului.

ambele raportate la grup sau la sarcină. în funcţie de capacitatea pe care o posedă în ceea ce priveşte transmiterea informaţiei în: canale bogate. constituie reţeaua de comunicare. buletine.o Reţeaua de tip „bârfă”. 2008. abundente şi canale sărace. canalele de comunicare pot fi grupate în patru categorii: 1.507). Comunicarea informală are atât efecte pozitive cât şi negative. Canalele de comunicare reprezintă ansamblul căilor de acces la ceilalţi parteneri ai comunicării. p. Reţele de comunicare pot fi centralizate (lanţ. 2008. 3. 508) În cadrul unei organizaţii vorbim de comunicare prin reţele formale şi comunicare prin reţele informale. canale statice personale (memorii. urmând ca şeful să transmită obiectivele.507) Conform lui Zlate (2008. (Zlate. Paternurile comunicării arată cine poate să vorbească şi cui poate să vorbească într-o organizaţie. Comunicarea în lanţ este specifică organizaţiilor cu structură birocratică mergând de sus în jos. Comunicarea în stea sau roată este comunicarea între subalterni şi şefi. cristal). p. o Reţeaua de tip „probabilitate”. rapoarte generale). corectând performanţa şi îndoctrinând. canale bazate pe percepţia faţă în faţă a partenerilor. O reţea de comunicare reprezintă paternul comunicării interpersonale dintre membrii grupului sau organizaţiei. (Zlate. Draft (1994 apud Zlate. p. canale interactive (telefonul. 4. primii comunicând şefului problemele.261) Ansamblul canalelor de comunicare şi al mediului în care se desfăşoară comunicarea. pe discuţia directă cu aceştia. (Chirică. o Reţeaua de tip „ciorchine”. instrucţiunile de lucru. p. fiecare verigă reprezentând un nivel ierarhic. procese-verbale). 2008. fiind dependente de acurateţea informaţiilor comunicate. 2. stea sau roată) sau descentralizate (cerc. 1996. 507-508) realizează o altă clasificare a canalelor de comunicare. canale statice impersonale (fişiere. comunicări mediate electronic). . scrisori. p. performanţele şi disputele.

utilizat pentru facilitarea comunicării în cadrul respectivei organizaţii. să se explice şi să se înţeleagă unul pe altul. Minusul în cazul acestor reţele este legat de acceptarea mesajului de către destinatar. 1998. În ceea ce priveşte viteza şi acurateţea comunicării. În această categorie intră: bazele de date. interacţiunea având un caracter difuz. comunicarea în lanţ şi stea nu generează atitudini pozitive din partea subordonaţilor. 1996. Reţelele electronice de comunicare sunt utilizate pentru a distribui şi colecta informaţii din diferite părţi ale organizaţiei. p. reţelele locale. Limbajul corpului se manifestă prin mişcarea corpului sau poziţionarea sa faţă de receptorul mesajului. Deşi este mult mai subtil şi automat sugerează simpatia. Grupurile care utilizează comunicarea în cerc sau în cristal conduc la satisfacţia membrilor faţă de rolurile îndeplinite în variate episoade ale comunicării. (Gary Johns. accesul unui grup mare de oameni la informaţii. dar şi foarte multe organizaţii care desfăşoară activităţi în colaborare .335-338) Nu trebuie să ignorăm faptul că există în lume foarte multe organizaţii multinaţionale. pentru nou-veniţi reprezintă un obstacol în comunicare. 1998. comunicarea în lanţ şi stea este mai rapidă. Comunicarea în cristal face posibilă folosirea tuturor canalelor de comunicare. iar în sarcinile complexe sunt mai eficiente celelalte două reţele.265-266) arată că în grupul de muncă intelectual colaborarea prin e-mail creşte calitatea comunicării. Videoconferinţele permit transmiterea la distanţă a imaginilor şi sunetelor. interesul sau diferenţa de statut. amenajarea biroului. sporind eficienţa lucrului în echipă. reducând participarea şi implicarea afectivă. p.Comunicarea în cerc este specifică comunicării în grupului de lucru. Dacă pentru membrii organizaţiei reprezintă un plus în ceea ce priveşte facilitarea comunicării. utilizatorii considerându-l un mecanism valoros de comunicare şi colaborare. p. Există însă şi beneficii uriaşe. poşta electronică. făcând posibilă şi comunicarea orizontală. Studii recente (Galegher.334335) Alături de limbajul verbal (scris sau vorbit). dar poate stânjeni un proces în care participanţii trebuie să se acomodeze mutual. Cât priveşte satisfacţia membrilor. cum ar fi faptul că se poate lucra pe aceeaşi bază de date. În interiorul fiecărei organizaţii se constituie un limbaj propriu. un rol important în comunicare îl are limbajul non-verbal (limbajul corpului. 1990 apud Chirică. numit jargon. îmbrăcămintea purtată). (Gary Johns. cerc şi cristal. faxul). de acordul acestuia. pentru sarcinile mai simple.

putem să interpretăm informaţia mai literal. În acest sens. Apar probleme şi în ceea ce priveşte transmiterea semnalelor nonverbale.345-350). acţiuni. sisteme de propuneri şi de adresare de întrebări. (Gary Johns. Nu întotdeauna interlocutorii cunosc simbolurile folosite. 1998. apare problema diferenţelor de limbaj verbal. Limbajul specializat. În mod ideal trebuie să existe o congruenţă între mesajele nonverbale şi cele verbale. efectele de mediu influenţează foarte mult înţelegerea mesajului. Timpul (persoanele importante nu sunt lăsate să aştepte). în primul rând. sondaje printre angajaţi. convenţiile sociale pot constitui bariere în comunicare. De aceea. . dar şi nonverbal. aparenţa fizică (coafura. 1998. intenţiile) sunt simboluri purtătoare de mesaje.343345) Sub aspect organizaţional. expresii ale feţei şi ale corpului. În acest sens trebuie să încercăm să cunoaştem cultura în care operăm. Dacă avem de-a face cu o cultură mai slab contextuală. să declarăm ce simţim. îmbrăcămintea (natura şi stilul hainelor indică statutul social al persoanei). 1998. metaforele. p. necolorat cu multe elemente nonverbale. înţelesurile multiple ale cuvintelor.338-343) Deşi am privit comunicarea în ansamblu. aspectul mâinilor indică statusul social). Comunicarea umană se realizează prin intermediul simbolurilor. Pentru îmbunătăţirea individuală a comunicării trebuie să ne găsim timp pentru a-i asculta pe ceilalţi. linii fierbinţi şi reţele de televiziune. spaţiul (spaţiile mari indică importanţa persoanei respective). aşa încât pentru o comunicare eficientă nu trebuie ignorate aceste efecte. individual. limbaje speciale. (Gary Johns. titlurile (reacţiile oamenilor sunt influenţate de titlurile interlocutorilor) şi interacţiunea (felul în care oamenii se poartă cu noi indică statusul. să ascultăm activ şi să oferim feedback specific şi la timp. postura corpului. îmbunătăţirea comunicării se face prin feedback la 3600. nu trebuie să uităm că o îmbunătăţire a comunicării se face. dar în cazul unei culturi intens contextuală. Problemele de etichetă. imprecizia termenilor pot influenţa înţelegerea mesajelor dacă sunt interpretate greşit. care pot fi cuvinte. atunci când comunicăm transcultural trebuie să ţinem cont de efectele de mediu şi de diferenţele culturale şi să folosim un limbaj cât mai simplu. p. instruirea echipelor manageriale. să fim înţelegători. (Gary Johns. jargonul profesional. să nu amestecăm persoana cu problema. p.cu organizaţii din alte ţări.

Chaiken. ♦ Orientarea prezentă a atenţiei (se aude ceea ce se aşteaptă să se audă). o persuasiunea şi schimbarea punctului de vedere. În cazul comunicării defensive. Avem de-a face cu o informaţie disonantă: ♦ disonanţă ca efect a structurilor cognitive „izolate” sau „disociate defensiv”. care contrazice convingerile. p. atractivitatea. dar păstrarea convingerii contrazise. În ceea ce priveşte persuasiunea avem „Modelul probabilităţii elaborării” (Petty şi Cacioppo. ♦ Simplificarea şi radicalizarea (diluarea prin transmiterea de la o persoană la alta). nerelevanţa mesajului pentru interesele personale ale sursei. ca urmare a atitudinilor persoanei respective). 278-279). ♦ Forţarea datelor în convingerile preexistente. p. pot apărea o serie de probleme (Chirică. ♦ Stereotipiile. cunoştinţele precedente. 1996. ♦ Concluziile neadecvate (premature. cu prea puţine informaţii). 1996. statusul şi puterea. Se face distincţia dintre „ruta centrală” (procesarea sistematică – Chaiken. o comunicarea defensivă. 1980) care presupune asociaţii afective şi inferenţe facile. Autorii afirmă că schimbarea de atitudine urmărind ruta centrală este mai stabilă la contraargumentare decât schimbarea posibilă prin ruta periferică. care implică argumentarea şi ruta periferică (procesarea euristică . ♦ Proiecţia (propriile gânduri proiectate asupra sursei). comportamentul anterior.268-275): ♦ Selectivitatea percepţiei (percepţiile celor care primesc mesajul influenţează procesul comunicării. 1985 apud Chirică. Percepţia informaţiei ca fiind adevărată are în vedere: o credibilitatea sursei dată de competenţa. unii oameni primesc informaţie personal ameninţătoare. apărând şi procesul de negare şi distorsiune a mesajului. o recunoaşterea mesajului. ♦ disonanţa ca metapercepţie („managementul impresiei”). .În ceea ce priveşte interpretarea mesajelor. 1980).

Comunicarea organizaţională poate fi îmbunătăţită printr-o serie de strategii cum ar fi (Zlate. Vol. efortul de a asculta. Tratat de psihologie organizaţional-managerială. Johns. găsirea domeniilor de interes. o utilizarea zvonurilor într-o manieră inteligentă prin evitarea zvonurilor utilizând tehnica inoculării şi terapiile de susţinere. 2008. gândire mai rapidă decât vorbirea. M. provizorat. [1998). Bucureşti: Editura Economică. spontaneitate. recurgerea la valenţele pozitive ale antizvonurilor. responsivitate. 2. [1996). exersarea gândirii. p. Psihologie organizaţională. Modele de diagnoză şi intervenţie. îmbunătăţirea altor forme de comunicare din cadrul organizaţiei. empatie. Zlate. 255-299. 3. p. G. p. prin cunoaşterea cauzei generatoare a zvonurilor. BIBLIOGRAFIE: 1. 226-250. menţinerea în priză. Comportament organizaţional. o folosirea tehnicilor de ascultare activ-eficientă: ascultarea activă. (2008)[2004). 535-542): o crearea climatului suportiv care vizează importanţa individului. egalitate. S. ascultarea ideilor. p. . Cluj-Napoca: Casa de Editură şi Consultanţă „Studiul Organizării”. Chirică. orientare spre problemă. Iaşi: Polirom. unicitatea şi meritele lui fiind creat prin descriere. rezistenţa la distragere. folosirea într-o mai mare măsură a comunicării persuasive şi a tehnicilor de persuasiune. 493-542. I. evaluarea conţinutului. o facilitarea transpunerii empatice.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->