Sunteți pe pagina 1din 3

Concursul de creativitate in fizica si tehnologie ,,Stefan

Procopiu’’
26-27 martie etapa judeteana ,Iasi

Sine physicis

,,Două mii de ani după Hristos şi cinci mii înainte de când


omenirea sa confruntat cu legile cunoscute şi studiate în fizică,13 miliarde de
ani de când s-a format universul.Nu era nici ou,nici haos,nici şarpe ce-
şi muscă coada, era un unic punct de
materie contractată , fără dimensiune ,fără timp supus unei presiuni uriaşe:
o imagine de neânţeles pentru om.Dar totuşi nu fără exemple,naşterea este
crearea unui mic univers ,din două celule sexuale diferite se obţine zigotul
:celula ou ,care prin procese repetate se multiplică ducând la formarea
ţesuturilor,organelor şi sitemelor de organe.Spaţiul şi timpul
convertite în energie hrănesc punctual primordial.
O secundă a durat explozia cunoscută sub numele de Big Bang ,forţele
ce guvernează universal au izbugnit cu rapiditate din început.Forţe ce au
ajutat la apariţia vieţii ,forţe ce au distrus viaţa ,forţe ce sunt Dumnezeul
universului. Dacă am opri aceste forţe,dacă le-am anula ?Anulezi
ceva dacă îi aplici opusul ,ar fi logica fizicii .Este adevărat ,principiul
acţiunii şi reacţiuni o dovedeşte dar cum anulezi timpul ,spaţiul? “
Aceste idei erau expuse cu o claritate şi eleganţă uimitoare pe noul afiş
ce fusese lipit la repezeală pe panoul mâncat de carii şi umezit de
ploi al facultăţii.Nu prea avusese mulţi doritori,iar cei care
au zăbovit în faţa lui l-au folosit drept prilej de amuzament.Uşa facultăţii
se deschide iar ,şi în lumina soarelui de vară iese un tânăr cu un
mers stângăci ,repezit ,cu o privire tulbure,opacă ce reflectă cu înverşunare
tot ce este frumos şi strălucitor,dar în acelaşi timp arzătoare şi adâncă ca

1
două lacuri arătând setea de cunoaştere. Nu se opreşte ,să privească
panoul ca de fiecare dată trece mai departe pierdut în aprofundarea lecţiei
predate de profesorul de astrofizică.
Aşteaptă tramvaiul, dar dogoarea soarelui îl forţează să se ascundă sub
stejarul cel mare şi falnic ,ce mătură cerul cu frunzele şi adăposteşte panoul
cu ramurile .A explorat bulevardul cu atenţia unui jandarm
ce parcă căuta ceva dar nu este atent la nimic ,apoi priveşte
panoul şi zăreşte şi el ciudatul afiş.Prima frază îl uimeşte ,a doua îi produce o
senzaţie de râs,iar după încă câteva rămâne pironit locului ,parcă prinsese
rădăcini ,pupilele se dilataseră ,venele zvâgneau cu furie.Nu înţelegea ,cum
se putea ca acel
afiş să fie opera profesorului său de astrofizică.Din scurta sa analiză crezuse
că profesorul era un om cât se poate de normal ,fără antecende pe plan
psihic ,iar comportamentul său nu denota o pierdere a facultăţii mintale.Cu
o forţă brutală ,cu o neglijenţă fără seamăn smulge afişul şi se îndreaptă
spre cabinetul profesorului.
-Ce este asta?
-În primul rând tonul îţi este cam impertinent ,îţi sugerez să te
calmezi ,probabil că soarele puternic face ca sângele din vene să fiarbă cu
înverşunare.
Dintr-un sertar ascuns al biroului de lucru scoase un cuţit ,şi cu o
rapiditate uimitoare pentru un profesor atât de firav îl aruncă spre
student.Analizatorii sunt blocaţi ,dar stimuli îndeplinesc cu succes acţiunea
de a evita pericolul ,într-o fracţiune de secundă era sub scaun.
-Acum pot spune că am uitat micul tău incident.
-Poftim ?!Era să mor ...?de ce aţi ?..Dar nu mai putea să continue.
-Da aşa este, nu ai nici măcar cea mai mică rană.Eşti surprins?
-Nu nici gând doar îngrozit .
-Poţi să te ridici.Te întrebi probabil unde este cuţitul ,sau cum de
nu sa înfipt în pieptul tău .Este simplu,că să fie oprit din zbor
trebuia să intervină un factor fie el unul static sau dinamic.Forţele
primordiale nu pot fi anulate deoarece ele reprezintă esenţa universului
,cuţitul nu tea atins sau mai bine spus a încetat să existe în această realitate
pentru o perioadă scurtă de timp ,poţi să verifici deoarece este
înfipt în perete.Am descoperit aşa numitele găuri de vierme ,ce duc spre o
realitate paralelă.Mai simplu spus atunci când schimbăm postul
radio,acesta recepţionează frecvenţe diferit,nu le putem asculta pe toate dar
ele există .Cuţitul a părăsit realitatea noastră a
pătruns în alta care coexistă cu a noastră.Acestă realitate paralelă
se află intr-o continuă mişcare ,energia realităţii noastre o propulsează,
astfel ea comprimă timpul şi spaţial nostru pentru a
se deplasa .Cel mai important este momentul când intră în gaura de vierme
obiectul, acest moment putând fi setat în funcţie de cerinţe,înainte de un

1
accident ,de o coliziune masivă şi când va ieşi obiectul trimis.Pentru a
se deschide aceste găuri de vierme este nevoie de antimaterie.După cum ştii
este foarte scumpă dar am obţinut un miligram
de la o sursă secretă .Energia produsă de antimaterie
este atât de mare încât ar fi necesari doar 18 grame pentru a
ajunge la cel mai apropiat sistem stelar Alfa Centauri.
-Cel mai apropiat?Se află la 4 ani lumină de Soare!!!
-Da aşa este.Din păcate,antimateria este instabilă şi după cum
ştiam dacă atinge un obiect format din materie dispare intr-
o sferă de lumină împreună cu acesta.Ceea ce nu ştiam este
faptul că obiectul atins pătrunde în acest univers paralel.Dezavantajul
principal este preţul imens pentru obţinerea antimateriei, iar pentru
a putea ieşi din universal paralel, unde obiectul este dispersat în parcicule,
trebuie refăcută structura atom cu atom ,cu ajutorul unor structure robotice
nano,astfel se încălcă legea ce guvernează acel univers
paralel,al dimensiunilor nano.Timpul nu există particulele fiind îngheţate
,suspendate în aer.Din păcate structurile biologice sunt mai complexe şi
trebuie să fac mai multe teste pentru a le putea trimite în acest univers .
-Este o ideie îndrăzneaţă şi greu de realizat,dar când începem?
-Nerăbdătorul meu student este o lecţie pentru care lumea încă nu
este pregătită.Tu nu trebuie să o divulgi oamenilor decât când va veni
momentul ,dacă se va arăta vreodată .