Sunteți pe pagina 1din 4

Parti de vorbire Exemple Locutiuni

A.flexibile B.neflexibile

A ) 1.Verbul a scrie,a citi ,a vedea,a privi etc. Locutiuni verbale:

a băga de seamă, a da de
veste, a da de ştire, a da
ortul popii, a da fuga, a o lua
la fugă, a o lua la sănătoasa
etc.

2.Substantivul masa,scaun,creion,caiet etc. Locutiuni substantivale:

părere de rău, nod în papură,


aduceri- aminte, băgare de
seamă, băgător de seamă
etc.

3.Pronumele 1. P.Personal: eu,tu, el, ea etc. Locutiuni pronominale:

2.P.personal de politete: cine ştie cine, cine ştie ce, te


dumneavostra,dumneata,dumnealui etc. miri ce, nu ştiu ce, te miri ce,
nu ştiu cine, etc.
3.Pronumele reflexiv :se,sine,isi etc.

4.Pronumele posesiv: (al)lui,(a)sa etc.

5.Pronumele de intarire :insumi,insasi etc.

6.Pronumeledemonstrativ:asta,aceea,aceiasi
etc.

7.Pronumele interogativ: cine,ce,care etc.

8.Pronumele relativ: care,ceea ce etc.

9.Pronumele negativ: nimeni,nimic etc.

10.Pronumele nehotarat: unii,oricare,cineva


etc.

4.Articolul 1.Articolul hotarat: -l;-a;-I;-le-;-lui etc. ----------------------------

2.Articolul nehotarat: un,o,niste etc.


3.Articolul posesiv: ai,a,ale,alor etc.

4.Articolul demonstrativ:cel,celui,cea,celei,
etc

5.Adjectivul 1.simple: rău, alb, negru, bun etc. Locutiuni adjectivale:

2.compuse: binevoitor, dulce-amărui etc. (om)de seama = important

3.propriu-zise: imprecis,vechi,gri etc. (fete)foarte de treaba=


cumsecade
4.provenite din alte parti de vorbire:
(om)cu judecata= intelept
-vb. la participiu: (ziare)citite
(om)cu stare si cu socoteala=
-vb. la gerunziu acordat: (lebada)murinda bogati si chibzuiti

-pronume: acest(oras);
toti(copiii);niciun(om)

-numeral(cu val. adjectivala): al doilea(tablou)

-adverb: asa(om)

5. variabile:

-cu 4 forme: alb-a; albi-e

-cu 3 forme: rosu-e-rosii

-cu 2 forme: verde-verzi

6.invariabile:
coscogeamite(region.);mov;bleu

6.Numeralul 1.N.cardinal: unu;doi;mie;million etc -------------------------------

2.N. ordinal: primul; al doilea etc.

3.N. colectiv: ambii;tustrei etc.

4.N.distributiv: cate doi;cate trei etc.

5.N. fractionar: doime; treime; patrime etc.

6.N. multiplicativ: dublu; triplu; etc.

7.N. adverbial: o data; de doua ori etc.


B)1.Prepozitia 1. simple: de; ca ; a ; la etc. Locutiuni prepozitionale:

2.compuse: despre; de la ; pana la etc. Acuzativ: impreuna cu; in loc


de : fata de etc.

Genitiv: in fata; in urma; in


jurul ; in timpul etc.

2.Conjunctia 1. simple: si;nici;dar;ori etc. Locutiuni conjunctionale:

2.compuse: ci si; si nici; fara sa etc. Subordonatoare: fara sa;


devreme ce; pana saetc.
3.subordonatoare: daca;fiindca; deoarece
etc. Coordonatoare: numai ca; in
concluzie etc.
4.coordonatoare: a)copulative: si (iar;ci si)

b)adversative: dar(insa;ci;or)

c)disjunctive: sau(ori; fie)

d) conclusive:deci(asadar)

3.Interjectia 1.propriu-zise: brr,au,aoleu etc. Locutiuni interjectionale: dar


de unde ;iate uita;nu zau etc.
2.onomatopeice:ga-ga;baldabac etc.

3.simple: cioc-cioc;au;ei etc.

4.compuse: tic-tac;heir up;cip-cirip etc.

4.Adverbul 1.adverbe de loc: unde,acasa, departe etc. Locutiuni adverbial


predicative: cu siguranta;
2.adverbe de timp: cand,adesea,atunci etc. fara indoiala; fara doar si
3.adverbe de mod: asemenea,cum,totuna etc. poate

4.adverbe simple: aici;agale;tarasi etc. Alte locutiuni: in graba; in


zadar; la un loc etc.
5.adevrbe compuse: alene;acasa;deseori etc.

6.adverbe relative: unde,cand,cum etc.

7.adevrbe interrogative: unde, cum, cat etc.

8.adverbe negative: niciodata;niciunde; etc.

9.adverbe nehotarate: undeva,candva etc.

10.adverbe predicative: bineinteles ca


;fireste; negresit;desigur etc.