Unitati de mǎsura în sistemul internaţional Unitate lungime masǎ timp curent electric temperatura termodinamicǎ Intensitatea luminoasǎ Unitate

aria volum vitezǎ acceleraţie densitatea masei volum specific densitatea curentului puterea câmpului magnetic concentratie Cantitate derivatǎ unghi plan unghi solid frecvenţa forţa presiune cantitate de caldura putere cantitate de electricitate diferenta de potential electric capacitate rezistenta Nume metru Simbol m Definitie este lungimea egala cu 1650763,73 lungimi de unda in vid ale radiatiei care corespunde tranzitiei intre nivelele 2p10 si 2d5 ale atomului de kripton 86 este masa "kilogramului prototip international", adoptat ca unitate de masura a masei de Conferinta Generala de Masuri si Greutati din 1889 este durata a 9192631770 perioade ale radiatiei corespunzatoare tranzitiei intre cele doua nivele hiperfine ale starii fundamentale a atomului de cesiu 113 este intensitatea unui curent electric constant, care mentinut in doua conductoare paralele, rectilinii, de lungime infinita si sectiune neglijabila, asezate in vid, la o distanta de 1 m unul de celalalt, ar produce intre acestea, pe o lungime de 1 metru, o forta egala cu 2·10-7 newtoni este fractiunea 1/273,16 din temperatura termodinamica a punctului triplu al apei este intensitatea luminoasa, intr-o directie data, a unei surse care emite o radiatie monocromatica cu frecventa de 540·1012 hertzi si a carei intensitate energetica in aceasta directie este de 1/683 wati/sterradian Simbol Definitie m² produsul dintre lungine si latime (L·l) m³ produsul dintre arie si inaltime (L·l·h) 1m/s reprezinta viteza unui mobil care parcurge , in miscare m/s uniforma , o distanta de 1 m, in timp de 1 s. 1m/s² reprezinta acceleratia unui mobil care-si variaza viteza cu m/s² 1m/sin timp de 1 s. Kg/m³ m³/kg A/m² A/m mol/m3 Expresie m m-1 = 1 m2 m-2 = 1 s-1 m kg s-2 m-1 kg s-2 m2 kg s-2 m2 kg s-3 sA m2 kg s-3 A-1 m-2 kg-1 s4 A3 1 Newton reprezinta forta care actioneaza asupra unui corp cu masa de 1 Kg si ii imprima o acceleratie de 1m/s² Definitie este unghiul plan cu vârful in centrul unui cerc care delimiteaza pe circumferinta cercului un arc a carui lungime este egala cu raza cercului este unghiul solid cu vârful in centrul unei sfere, care delimiteaza pe suprafata sferei o arie egala cu aria unui patrat a carui latura este egala cu raza sferei

kilogram kg secundǎ amper kelvin candela s A K cd

Nume metru pǎtrat metru cub metru pe secundǎ metru pe secundǎ la pǎtrat kilogram pe metru cub metru cub pe kilogram amper pe metru pǎtrat amper pe metru concentratie Nume radian Simbol rad

steradian sr hertz newton pascal Joule watt coulomb volt farad Hz N Pa J W C V F

1 Watt reperzinta puterea unei masini care efectueaza un lucru mechanic de 1J in timp de 1s 1 Coulomb reprezinta sarcina transportata de un current de 1A,printr-o sectiune transversala a unui conductor in timp de 1s. 1Volt reprezinta tensiunea electrica intre doua puncte situate la distanta de 1 m unul de altul ,pe acelasi linie de camp, intr-un camp electric uniform cu intensitatea de 1V/m 1Ohm reprezinta rezistenta unui conductor strabatut de un current constant

1

reprezinta iluminarea unei suprafete de 1m² .000001 Nano (n)= 10 −9 =0.000000000001 Femto(f)= 10 −15 =0.000000001 Pico (p)= 10 −12 =0.electrica conductia electrica flux magnetic densitatea fluxului magnetic inductie temperatura Celsius flux luminos ohm siemens weber Ω S Wb m2 kg s-2 A-1 m-2 kg-1 s3 A2 m2 kg s-2 A-1 kg s-2 A-1 M2 kg s-2 A-2 cu o intensitate de 1A. Weberul reprezinta fluxul magnetic prin a carui scadere uniforma pana la zero in timp de 1s se induce in circuitul electric inchis strabatut de acel flux magnetic cu un current de 1V..la presiune normala 1 lumen reprezinta fluxul luminos emis intr-un unghi solid egal cu 1 sr de catre un izvor punctiform avand intensitatea luminoasa 1 cd. uniform repartizat pe aceasta suprafata.1 Centi (c)= 10 −2 =0. daca la capetele conductorului se aplica o tensiune de 1V. 1grad Celsius reperezinta a 100 parte din intervalul cuprins intre punctual de inghetare al apei (0°C) si punctual de fierbere al apei (100°C) . Nume pascal*secunda newton*metru radian pe secunda radian pe secunda la patrat joule pe kelvin joule pe kilogram*kelvin joule pe kilogram watt pe metru kelvin joule pe metru cub volt pe metro coulunb pe metru patrat farad pe metru joule pe mol joule pe mole*kelvin gary pesecunda watt pe steradian watt pe metru patrat*steradian Simbol Pa s Nm rad/s rad/s2 J/K J/(kg K) J/kg W/(m K) J/m3 V/m C/m2 F/m J/mol J/(mol K) Gy/s W/sr W/(m2 sr) tesla henry degree Celsius lumen T H °C lm lx cd sr m-2 cd sr iluminarea lux Cantitate derivata vascozitatea dinamica momentul fortei viteza ungiulara acceleratia ungiulara entropia entropia specifica energia specifica conductivitatea termica densitatea energiei puterea campului electric densitate fluxului electric peritivitatea energia molara entripia molara doza ratei de absortie intensitatea radiatiei radiatia Prefixe pentru formarea multiplilor si submultiplilor unitatilor de masura - - - Tera (T) = 10¹² = 1 000 000 000 000 Giga (g) = 10 9 = 1 000 000 000 Mega (M) = 10 6 = 1 000 000 Kilo (k) = 10 3 = 1 000 Hecto (h) = 10 2 = 100 Deca (da)= 10¹ = 10 1 Deci (d) = 10 − = 0.01 Mili (m)= 10 −3 =0.001 Micro (µ)= 10 −6 =0.000000000000001 2 .care primeste un flux luminos de 1 lm. 1Tesla reprezinta inductia magnetica a unui camp magnetic uniform care actioneaza cu o forta de 1 N asupra unui conductor cu lungimea de 1 m asezat perpendicular pe liniile campului daca acesta este parcurs de un current de 1A.

3 .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.