Sunteți pe pagina 1din 10

Funcţiile trigonometrice directe şi

inversele lor

Revista Electronică MateInfo.ro ISSN 2065 – 6432 Septembrie 2010


www.mateinfo.ro

Prof. LUNG IOAN


Colegiul Naţional “Arany Janos” Salonta
Cercul trigonometric
Def: Fie xOy un reper cartezian în plan. Se numeşte cerc trigonometric
cercul de rază 1 cu centrul în O împreună cu cele două sensuri de
parcurgere ale sale (sensul pozitiv şi sensul negativ), se notează C.

B(0,1)

(+)

A’(-1,0) O A(1,0) x

(-)

B’(0,-1)

T : t    ! k   şi  !   [ 0 , 2  ] a.î.
t    2k 
 t 
k    şi   t - 2k 
2 
Funcţia de acoperire universală a cercului C

Def: Fie cercul trigonometric C . Funcţia F: R C


definită astfel: F(t)  Pt a.î. lAPt   unde t    2k
 [0,2], k   , se numeşte funcţia de acoperire
y
universală a cercului C.

B
Pt
α
A’ O A x

B’

  3 
Ex : F(0)  A(1,0); F   B(0,1); F( )  A' (1,0); F    B' (0,1)
2  2 
Obs: funcţia F periodică de perioadă principală T0  2
deci F (t  2k )  F (t ),  t   şi k  .
Funcţiile trigonometrice cosinus şi sinus

Fie cercul trigonometric C şi funcţia F


. de acoperire universală a cercului C .
F: R C ; F (t )  Pt ( xt , yt ).
Definim funcţiile : cos :   , cost 
def
xt şi y

sin :   , sin t 


def
yt
B
cos - functia cosinus Pt (cos t , sin t )
sin t
sin - functia sinus α
Obs: F (t )  Pt (cos t, sin t ).
A’ O cos t A x

Proprietăţi:
B’

1.) sin t, cos t [-1,1],  t  


2.) cos 2t  sin 2 t  1,  t  
3.) Functiile sin si cos sunt periodice de perioada principala T0  2.
4.) Functia cos este pară iar functia sin este impara
Funcţiile trigonometrice tangentă şi cotangentă

cos t  0  t  A    2k  1 k  k   
sin t  0  t  B   k k   y

sin x
Def: Funcţia tg :  \ A  , tg x  B T
cos x P
se numeşte funcţia tangentă. x
cos x tg x
Def: Funcţia ctg :  \ B  , ctg x  sin x
sin x
A’ O A x
se numeşte funcţia cotangentă.

Proprietăţi:
B’
1) Funcţiile tg şi ctg sunt periodice de perioadă
principală T0   .
2) Funcţiile tg şi ctg sunt funcţii impare.
Proprietăţi:
 x  0 avem :
sin x  x  tg x
Funcţia arcsinus
y
Fie funcţia f:[0,2π] [-1,1], f(x)=sin x

1
3
2

O π 2π x
2

-1
Obs: f –nu este injectivă
y
  
Def: Definim funcţia sin :  ,   [1,1]
 2 2
sin x  sin x
1

Obs: sin -funcţie bijectivă, deci este inversabilă 


O

x

1 2 2
-1
Notaţie: arcsin  sin 2
2
  
Deci : arcsin : [1,1]   , 
 2 2     0    
x     arcsin y
arcsin y  x a.î. y  sin x. 2 3 4 6 6 4 3 2
3 2 1 1 3
-1    0 2 1
Obs:    sin x 2 2 2 2 2 y
arcsin(sin x)  x,  x   ,  2
 2 2
sin(arcsin y)  y,  y  [1,1]
Funcţia arccosinus
y
Fie f:[0,2π] [-1,1], f(x)= cos x

π 2π
O  3 x
2 2

-1
y
Obs: f –nu este injectivă
Def: Definim funcţia cos : [0,  ]  [1,1], cos x  cos x
1

x
O  π
Obs: cos -funcţie bijectivă, deci este inversabilă 2
-1
1
Notaţie: arccos  cos

Deci : arccos : [1,1]  [0,  ] 0     2 3 5


π
arccos y  x a.î . y  cos x x 6 4 3 2 3 4 6 arccos y
3 2 1 1 2 3
1 0    -1
cos x 2 2 2 2 2 2 y
Obs: arccos(cos x)  x,  x  [0,  ]
cos(arccos y )  y,  y  [1,1]
Funcţia arctangentă

  
Fie funcţia tg :   ,   , tg x  tg x y
 2 2

 
 O x
tg -funcţie bijectivă, deci este inversabilă 2 2

1
Notaţie: arctg  tg
  
Deci : arctg :     , 
 2 2
acrtg y  x a.î . y  tg x

Obs: arctg ( tg x )  x ,  x     ,  
 2 2 
tg ( arctg y )  y ,  y  

    0    
   
x 2 3 4 6 6 4 3 2 arctg y
 3 -1 3 0 1 
  3 3
tg x 3 y
3
Reducerea la primul cadran

     3 
Dacă x   0, , atunci  - x   ,  ,   x   , ,
 2 2   2 
 3 
2  x   ,2 , avem :
 2 

t=π-x t=π+x t=2π-x

cos t - cos x - cos x cos x

sin t sin x -sin x -sin x


Aplicaţii

15 8
1) arcsin  arccos
17 17
8 15
2) arccos  arctg
17 8
3) sin (2 arctg 3)  ?
 3 15 
4) cos arcsin  arccos   ?
 5 3
5) arctg ( tg 10)  ?

S-ar putea să vă placă și