Sunteți pe pagina 1din 2

TEST DE EVALUARE

Vocabular, fonetică
clasa a VII-a

1.(18p) Identifică, în textul de mai jos, cuvintele obţinute prin mijloace interne de
îmbogăţire a vocabularului şi explică felul în care s-au format :
Ceilalţi oameni treceau pe aleile desfrunzite ale parcului înnegrit, fără să-l observe pe micuţ.
Faţa sa era posomorâtă, dar nu se gândea la nimic.Oricare putea să se gândească la a-l
binecuvânta, dar era un lucru nemaivăzut până acum.

2.(6p) Arată modalităţile de realizare a compunerii şi dă câte un exemplu.

3.(4p)Alcătuieşte enunţuri în care substantivele lumină şi otravă să fie folosite cu sens


propriu şi cu sens figurat.

4.(6p)Identifică, în textul de mai sus, patru cuvinte care conţin diftong şi două cuvinte
care conţin vocale în hiat.

5.(8p)Desparte în silabe următoarele cuvinte :


atlet, inegal, dezaproba, dreptunghi, câteodată, dezumanizat, teslar, conjuncţie.

6.(12p)Precizează numărul de sunete şi de litere din cuvintele :


privighetoare, există, gheaţă, ceară, girafă, examen,

7.(10p) Ilustrează în cinci enunţuri sensurile cuvântului polisemantic a strânge.

8.(6p) Alcătuieşte familia lexicală a cuvântului lemn.(6 cuvinte).

9.(8p)Alcătuieşte enunţuri în care să dovedeşti valoarea omonimică a cuvintelor poartă şi


voi, precizându-le valoarea morfologică.

10.(5p)Rescrie corect enunţurile :


Îşi autoadministrează singur averea sa.
Microorganismele foarte mici pot fi dăunătoare.
Andra e bolnavă de otită la urechi.
Simona prevedea dinainte grindina.

11.(4p) Construieşte enunţuri în care să foloseşti paronimele :


a evolua- a evalua,
eminent- iminent.

12(3p) Folosind ca text suport enunţurile de la exerciţiul 1, dă câte un sinonim pentru


cuvintele : să-l observe, posomorâtă, se gândea.

Din oficiu 10 puncte Succe


s
!!!!!