Sunteți pe pagina 1din 4

A DNS-t a szavak befolyásolják

A legutóbbi orosz kutatások, magyarázatul szolgálnak olyan jelenségekre mint az intuíció, tisztánlátás,
csodás spontán gyógyulások, öngyógyítások, a mentál hatása a klímára, stb.

Grazyna Fosar és Franz Bludorf rámutat arra, hogy a DNS-t, bizonyos frekvenciájú szavak
befolyásolják és újra-programozhatják. Ezek a felfedezések egy új típusú orvostudománynak nyitják
meg kapuit, melyben a DNS-t bizonyos kulcs-szavakkal és frekvenciákkal újra lehet programozni,
vagyis feldarabolás vagy bizonyos gének helyettesítése nélkül. A genetikai sebészetnek, méltó
konkurenciája jelent meg tehát! Az emberi DNS, csupán 10%-át használja fehérje előállításra. Csupán
e kis része képezi a nyugaton ismert és népszerűsített kutatások tárgyát. A fennmaradt 90%, ballaszt-
anyagnak van nyilvánítva, melynek semmilyen jelentősége nincsen. Ennek ellenére, az orosz kutatók
meg vannak győződve arról, hogy a természet egyáltalán nem pazarló, ezért nyelvészekkel és
genetikusokkal karöltve elhatározták, hogy felfedezik az emberi DNS fennmaradt részének valódi
szerepét. E kutatások eredményeinek következtetései forradalmiak!

GYÓGYÍTÓ SZAVAK

Ennek megfelelően, az emberi DNS, nemcsak testünk felépítéséért felelős, hanem információ
raktárként és kommunikációs csatornaként is szolgál. Vagyis egyféle Internet. Az orosz nyelvészek
felfedezték, hogy az egész genetikai kód, főképp a nyugaton fölöslegesnek ítélt 90%, az emberi
nyelvek szabályai szerint működik. Ilymódon, összehasonlították a nyelvtani szabályokat (a szavak és
mondatok képzési módját), ezek sémáit (egy bizonyos nyelvben használt értelmezés tanulmányozása)
és az alapvető nyelvtani szabályokat. Ilymódon felfedezték, hogy a DNS alkaloid/alkáli molekuláira, az
emberi nyelvekben használt nyelvtani szabályok érvényesek. Más szóval, az emberi nyelvek, nem
véletlenszerűen, hanem a DNS eredményeként jelentek meg.

Piotr Gariaev, orosz biofizikus és biológus és kollegái tanulmányozták a DNS vibrációs viselkedését is,
vagyis bizonyos frekvenciák hatását erre. Következtetésük elképesztő: az élő kromoszómák, pontosan
holografikus számítógépekként működnek, a DNS belsejében létrehozott endogén lézer- sugárzás
hatására! Vagyis sikerült nekik, bizonyos vibrációs modellt előállítaniuk a DNS-t és a genetikai
információt befolyásoló lézer sugár segítségével. És, akkor, amikor a DNS szerkezete az emberi nyelv
szerkezetével azonos, direkt szavakat és mondatokat is lehet használni a DNS módosításához,
melyhez semmilyen kódfejtés nem szükséges. E dolgot kísérletileg bebizonyították! Az élő DNS (a
szövetekben nem pedig "in vitro"), határozottan reagál a szavak és mondatok által gerjesztett lézer
sugarakra, a rádióhullámokra is, ha megfelelő frekvenciát használunk. Ezzel tudományosan
magyarázható a kijelentések, autogén tréning, hipnózis és pozitív gondolkodás erős hatása az
emberre. Tehát természetes és normális az, hogy a DNS reagál a nyelvezetre. Mialatt a nyugati
kutatók sebészeti eljárásokkal bizonyos géneket vonnak ki a DNS láncból más helyekre beműtve
ezeket kísérletezés céljából, addig az oroszok lelkesen dolgoznak azon berendezéseken, melyek
lehetővé teszik a sejt anyagcsere befolyásolását rádió és ennek megfelelő fény frekvenciákkal,
bizonyos genetikai bántalmak kijavításáért.

Gariaev tudósainak csoportja sikerült bebizonyítsa, hogy ezzel a módszerrel megjavíthatók, a


röntgensugarak által károsított kromoszómák. Mi több, felfogtak bizonyos információs modelleket az
egyik DNS-ből és ezt továbbították egy másiknak, ilymódon sikerült átprogramozniuk ennek sejtjeit,
egy másik genommá. Ilymódon átalakítottak béka embriókat - szalamandra embriókká, csupán a
megfelelő információs modell átadásával! Ilymódon, az egész információ átadódott, semmilyen
mellékhatás nélkül, amilyenek a nyugati gyakorlat során gyakran előfordulnak. Ez nyilvánvaló módon
az orvostudomány egyik legnagyobb forradalmi ugrása, mely minden bizonnyal meglepő
változásokkal fog járni. Látványos eredményeket értek el egyszerűen vibrációkkal és nyelvezettel, a
bizonyos módon barbárnak számító molekuláris sebészeti beavatkozási technikák alkalmazása
helyett. Ezek a kísérletek rámutatnak a vibrációs genetika végtelen potenciáljára, melynek
nyilvánvalóan nagyobb hatása van a szervezet működésére, mint amit a DNS biokémiai folyamatainak
alkáli részlegének (az egész 10%-nak) tulajdonítanak.
A spirituális és ezoterikus mesterek, már évezredekkel ezelőtt tudták azt, hogy az emberi test
beszéddel: szóval és gondolattal programozható. Most tudományosan is megmagyarázták és
bebizonyították ezt a dolgot. Természetesen, a megfelelő frekvenciát kell alkalmazni. Éppen ezért
nem mindenki sikeres, sem ugyanolyan mértékű sikereket nem tud elérni minden egyes alkalommal.
Az embernek dolgoznia kell belső folyamataival, hogy bizonyos spirituális érettséget érhessen el
ahhoz, hogy direkt és tudatos kommunikációt hozhasson létre a DNS-el. Az orosz kutatók egy olyan
berendezés kidolgozásán dolgoznak, mely biztosítja a sikert, megfelelő frekvencia használatánál.

MINDENKI SAJÁT BELSŐ FORRADALMÁT KELL, VÉGREHAJTSA

Azonban, egy magas spirituális tudattal rendelkező személynek nincs szüksége semmilyen
berendezésre! Ő nem függ semmilyen gépezettől, DNS-ének átprogramozásában. Mindannyiunk
megtehetjük ezt, amit a tudomány igazol! Az orosz kutatók felfedezték, hogy az emberi DNS
morfológiai szabványokat hoz létre a semmiből, úgynevezett mágneses "féreglyukakat" teremtve.
Ezek a híres Einstein-Rosen hidak mikroszkopikus megfelelői, melyek a kozmikus fekete lyukak
közelében megtalálhatóak, két nagyon távoli pontot kapcsolva össze, rövidítésképpen.

Ezeknek alagúthoz hasonlóan, két végük a kozmosz különböző zónáiban található és általuk az
információ átadható a tér és idő törvényein kívül. A DNS, ilyen információkat vonz a
makrokozmoszból, átadva azokat tudatunknak. Olyan, mint egy sokrétű rezonátor, mint egy több
különböző állomást fogó rádió-készülék, a kibocsátó frekvenciájának függvényében. Ez a
hiperkommunikációs folyamat, rendkívül hatékony egy mély relaxációs állapotban. A stressz, gondok
vagy egy hiperaktiv mentál megnehezíti ezt a folyamatot és a kapott információk elferdülnek vagy
haszontalanná válnak. A természet évmilliók óta használja ezeket a hiperkommunikációkat. A modern
ember csupán egy kis részét ismeri ennek, intuíció néven. Íme egy természetből vett példa erre: egy
hangyaboly esetében, ha a királynőt eltávolítják a kolóniától, a hangyák folytatják a boly építését, az
eredeti tervnek megfelelően. Azonban, ha a királynőt megölik, az egész kolónia tevékenysége félbe
marad. Egyetlen hangya sem tudja, mit kell tennie. Úgy tűnik, hogy a királynő a csoport- tudat által,
közvetíti a boly tagjainak, mit és hogyan kell tenniük, a hangyák meg vakon hallgatnak rá, mintha saját
tudattal nem rendelkeznének.

Az ember ugyanezt a típusú hiperkommunikációt tapasztalja meg akkor amikor van egy intuíciója vagy
ihlete. Több hónapon keresztül, egy 42 éves férfi éjjelente azt álmodta, hogy egy CD-Rom típusú
információs rendszerrel áll kapcsolatban. Ilymódon igazi tudást szerzett meg, különböző
szakterületekről, melyeket ő reggelente ellenőrzött. Egy igazi információáradat érte - mint egy
enciklopédia! Ezek nagy többsége kívül esett saját személyi tudáskörén és olyan technikai részleteket
tartalmaztak, melyekről halvány fogalma sem volt.

A FANTOM DNS HATÁS

Ez a fajta hiperkommunikáció látványos hatásokat hoz létre, mind a DNS-ben, mind az emberi
lényben. Az orosz kutatók lézer fénysugárral sugároztak be egy DNS mintát és a gép képernyőjén az
a hullám modell jelent meg, melyre számítottak. Akkor, amikor kivették a DNS mintát, a hullám modell
nem eltűnt, hanem továbbra is ott maradt! Több hasonló kísérlettel igazolták, hogy az eltávolított minta
által létrehozott hullám energetikai modellje ott marad. Ezt nevezték el fantom DNS hatásnak.

MIKROSZKOPIKUS FÉREG/FEKETE LYUKAK

Állítások szerint, a szokásos téren és időn kívülről energia áramlik az aktivált féreglyukakon át, akkor
is miután eltávolították a DNS mintát a kísérletből. Mellékhatásként megfigyelték, hogy a
hiperkommunikációra képes emberi lények körül is megmagyarázhatatlan elektromágneses mező
jelenléte észlelhető. Elektronikai berendezések, pl. CD lejátszók működése leállhat néhány órára.
Amint az elektromágneses mező kezd eltűnni, ezek a berendezések újból normális módon működni
fognak néhány órán belül. Sok gyógyító és terapeuta régóta ismeri már ezt a hatást. Minél
telítődöttebb a légkör, vagyis minél nagyobb az energia, eme berendezések megállásának lehetősége
annál nagyobb. És a berendezések gombjait hiába nyomogatjuk, úgysem fognak elindulni, csupán
néhány óra elteltével, miután eltűnt az energia. Grazyna Gosar és Franz Bludorf: Vernetze Intelligenz
(Összekapcsolódott Intelligencia) - című könyvében nagyon pontosan és világosan megmagyarázzák
ezeket a jelenségeket. Ők olyan forrásokat idéznek a múltból, amikor az emberiség nagyon szorosan
kapcsolódott egymáshoz és a többi életformához, a csoport-tudathoz és csoportként cselekedett.
Azonban, ahhoz hogy megtapasztalják az egyéni tudatállapotot is, az embereknek szinte teljes
mértékben el kellett felejteniük a hiperkommunikációt.

A FELSŐBBRENDŰ CSOPORTTUDAT

Ebben a pillanatban, az emberiség szintjén, az individualizált tudat viszonylag stabil és létrehozható


egy új, valóban felsőbbrendű csoport tudati forma, melyben hozzáférhetünk a teljes információhoz, a
testünk minden sejtjében - DNS-ünkben jelen lévő biológiai rezonátor segítségével - erőfeszítés nélkül
vagy anélkül, hogy távolról manipulálnának minket, az információt illetően. Akárcsak az Internet, DNS-
ünk is továbbíthatja saját információit ebbe a széles hálózatba, mely maga az Élet, információkat is
kaphat ebből a hálózatból és valószínűleg direkt kapcsolatot is teremthet e hálózat többi tagjaival. A
csodálatos távolsági gyógyítások, telepátia, ily módon könnyedén és természetesen
megmagyarázható. Például, bizonyos állatok már távolról észlelik gazdáik hazatérését. E dolgot a
hiperkommunikációval és a csoport tudattal lehet megmagyarázni. Egyetlen csoport tudatot sem lehet
a végtelenségig használni egyéni tudat nélkül. Máskülönben visszatérnénk egy olyan primitív
állapotba, melyben a csorda ösztönök rendkívül könnyedén manipulálhatóak.

Jelen pillanatban a hiperkommunikáció teljesen másvalamit jelent: A kutatók szerint, ha az egyéni


tudattal rendelkező emberek, újból képesek lesznek hozzáférni majd a csoport tudathoz, emberfeletti
teremtő erőre fognak szert tenni, mellyel képesek lesznek átformálni az egész bolygón lévő életet.
Tény az, hogy az emberiség nyilvánvalóan egy ilyen felsőbbrendű csoport tudat felé tart. Becslések
szerint, a most születő gyermekek 50 % -nak nagy problémái lesznek az iskolában. Őket Indigó
gyermekekként ismerik - indigó színű aurájuk miatt, mely magas tudatállapotukra és rendkívüli
tisztaságukra utal. Ugyanakkor, egyre több tisztánlátói képességgel rendelkező gyermek születik
(lásd. Paul Dong: A kínai indigó gyermekek - című könyvét). E gyermekek, személyes példájukkal
megtanítják nekünk, felnőtteknek, mit jelent a felsőbb csoport tudat. Például a klímát, rendszerint nem
befolyásolhatja egyetlen ember sem. Azonban egy csoport szelleme képes befolyásolni ezt - lásd
bizonyos törzsek esőt hozó táncait. A klímát erősen befolyásolják a Föld saját frekvencia rezonanciái,
az úgynevezett Schumann frekvenciák. De ezek pontosan azok a frekvenciák, melyek agyunkban
mennek végbe és akkor, amikor több ember szinkronban, összehangoltan cselekszik, a lézersugárhoz
hasonló hatás jön létre ebben a megnyilvánulásban. Ezzel tudományosan is megmagyarázható az,
hogyan lehet befolyásolni az időt!

A csoport tudat kutatói, létrehozták az I. Típusú civilizáció teóriáját. Egy felsőbb csoport tudatba
belépett emberiségnek, semmilyen környezeti, sem energia hiányos problémái nem lennének. Mivel
természetes módon kontrollálnának minden energiát és folyamatot az egész bolygón. Beleértve az
esetleges katasztrófák kivédését is! Egy II. típusú civilizációnak meg, ellenőrzése lenne egész
galaxiájuk összes energiái felett.

A FELSŐBB CSOPORTTUDAT RENDET TEREMT

És most egy igazi bomba: akkor, amikor nagyszámú ember koncentrál ugyanarra a célra (pl. egy
futballmérkőzés, Karácsony megünneplése vagy más hasonló méretű esemény...), bebizonyították,
hogy a véletlenszerű számokat létrehozó generátorok, rendezett számsort képeznek, a véletlenszerű
számsorok helyett. Más szavakkal, egy felsőbb (rendezett) tudat, mindig rendet teremt az egész
környezetben!

Egyetemi környezetben végzett kísérletek bizonyítják, hogy a fizikai és mentális világ


összekapcsolódik és kölcsönösen függnek egymástól! A projektről bővebben a következő siton:
http://noosphere.princeton.edu/fristwall2html

A DNS-t most egy szerves vezetőnek tekintik, mely normális testhőmérsékleten működik, a
mesterséges szuper-vezetékektől eltérően, melyek nagyon alacsony hőmérsékleten képesek
működni: -200 és -400 Celsius fokok között. Minden szupervezető képes tárolni a fényt, tehát az
információt is. Ezzel magyarázható, hogyan képes a DNS olyan jól tárolni és közvetíteni az
információt. Ami az úgynevezett féreg-lyukakat (wormhole) illeti, ezek normális módon nagyon
instabilak és a másodperc töredéke alatt eltűnnek. Bizonyos feltételek között, ezek a féreg-lyukak
önmagukban szerveződnek, olyan űrt képezve, melyben például a gravitáció elektromossággá
alakulhat át. Ezek az üres terek hasonlóak ionizált gázt sugárzó labdákhoz és mérhetetlenül nagy
energiával rendelkeznek.
A TUDAT EREJE

Oroszország egyes vidékein, ilyen sugárzó fény labdák gyakran jelennek meg. Az oroszok intenzív
kutató programokat indítottak, melyek meglepő következtetésekhez vezettek. Nagyon sok ember
ismeri ezeket a vidékeket, ahol ezek az űr-jelenségek, az égen megjelenő csillogó fény gömbök
formájában gyakran fordulnak elő. Figyelmesen szemlélik ezeket, azt kérdezve vajon mik lehetnek
ezek? Egyszer arra gondoltam: Szervusz! Ha ufók vagytok, repüljetek háromszög alakban. És
egyszerre, a gömbök háromszöget formáltak. Egy másik alkalommal azt üzentem nekik, hogy
gyorsítsanak fel 0-ról, maximális sebességre és ezt tették. Nyilvánvalóan ufóknak hittem őket.
Barátságos ufóknak, mivel azt tették, amit mondottam. Az oroszok most felfedezték azokon a
vidékeken, ahol ezek a fény gömbök megjelennek, hogy a gondolat által irányíthatóak. E gömbök
körül nagyon alacsony frekvenciákat mértek, melyek azonosak az agyunk által gerjesztett
frekvenciákhoz. Eme azonosság miatt reagálnak e gömbök, a mi gondolatainkra! Figyelmeztetnem
kell benneteket arra, hogy nem jó ötlet ráugrani egy ilyen, talajon lévő fény labdára. Mivel a benne
lévő energia annyira nagy, hogy genetikai mutációkat okozhat nekünk... De az is lehet, hogy mégsem.
Mivel, köztudott például az, hogy sok spirituális tanító létrehoz ilyen láthatatlan energia gömböt maga
körül, akkor amikor mély meditáció állapotában kellemes és spirituálisan felemelő állapotot hoz létre.

Híressé vált az egyik ilyen spirituális tanító esete, akit valaki lefényképezett miközben székén ülve
meditált és a fényképen csupán egy fehéres-csillogó ködfolt volt látható. Egyszerűen ez a jelenség a
gravitáció-antigravitáció jelenségével áll kapcsolatban, ezekkel a féreg-lyukakkal, melyek gondolattal
stabilizálhatóak valamint a hiperkommunikációval, vagyis a szokásos tér-idő szerkezetünkön kívüli
energiával. Az előző nemzedékek, akiknek ilyen kapcsolataik voltak a hiperkommunikációval és fény
gömbökkel, angyali tapasztalatnak nevezték ezeket. Annak ellenére, hogy ezekről a kölcsönhatásokról
azt feltételezik, hogy csupán spirituális energia transzferek voltak ezekből a szférákból az Ember
számára, ami nem jelenti azt, hogy angyalok nincsenek!

A hivatalos tudomány ismer már olyan zónákat a Földön, ahol gravitáció anomáliák vannak, mely
elősegíti az ilyen űr fény-gömbök képződését. Eddig a gravitációs eltérés a mező összértékének 1 %
-a alatt volt. Nemrég 3 - 4% -os gravitációs anomáliákat mutató zónákat is felfedeztek. Az egyik ilyen
hely Rocca di Papa, Rómától délre ( a hely pontos megjelölését lásd a - Vernetzte Intelligenz - című
könyvben. Ott, különböző dolgok emelkednek a levegőbe, kezdve a gömböktől - egészen az
autóbuszokig (igen, nem nyomdai hiba).