Sunteți pe pagina 1din 1

ŞCOALA NR.

2, CHIRAFTEI
AN ŞCOLAR 2009-2010

ANALIZA SWOT A COLECTIVULUI DE ELEVI


AL CLASEI A-IV-A

Punctele tari Punctele slabe

- Rezultatele scolare bune si foarte bune; - Relaţiile reci cu o parte din colegi
- Participarea la diverse concursuri si (egoism);
activitati extrascolare(matematica ,arte- - Superficialitatea cu care trateaza
plastice,etc); unele probleme (agresivitatea).
- Optimismul ;
- Gama largă de disponibilităţi şi abilităţi
(artistico-plastice , literare, matematice);
- Deschiderea către nou .

Oportunităţi Ameninţări

- Noutăţile în domeniu;
- Diferite forme de colaborare:concursuri - Transformările sociale permanente
scolare,extrascolare; - Plecarea părinţilor în străinătate
- Colaborarea cu alte cadre didactice din - Scăderea interesului faţă de
scoala sau din afara scolii in cadrul învăţătură
relaţiilor de parteneriat ,cu autorităţile şi - Lipsa de interes a parintilor;
comunitatea locală. - Rutina.

Instit.Toma Silvia