P. 1
Contractul de leasing, proiect (Lori)...finalizat

Contractul de leasing, proiect (Lori)...finalizat

|Views: 181|Likes:
Published by ciprian_3my

More info:

Published by: ciprian_3my on Mar 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/27/2011

pdf

text

original

UNIVERSITATEA ”AL. I.

CUZA” FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR

PROIECT LA DISCIPLINA:

Bazele contabilitatii

Student: Avădănei Loredana An: I Seria: 3 Grupa: 2

2007 - 2008

producţia şi comercializarea. dar care nu aveau posibilitaţi financiare. că e eficient. operaţiune ce reuneşte finanţarea. precum şi nevoia de a beneficia in procesul de producţie de avantajele pe care le oferă utilizarea unor tehnologii avansate. însă nu deţinea fondurile necesare pentru achiziţionarea echipamentelor necesare onorării comenzii. După încheierea tranzacţiei în aceste condiţii şi livrarea produselor comandate către client. Prima formă de leasing născută din necesitatea obţinerii unei finanţări..U. Progresul tehnic.CONTRACTUL DE LEASING Aparitia operaţiunilor de leasing a fost determinată de ritmul alert al comerţului. 2 . leasingul. managerul societaţii de produse alimentare. când directorul unei fabrici de produse alimentare din California a primit o comandă profitabilă. în special în cadrul relaţiilor comerciale internaţionale. ce depaşesc uneori posibilitatea de autofinanţare ale comerciantului si capacitaţile de creditare de care acesta dispune. au orientat comercianţii catre gasirea unor soluţii cât mai echitabile . care să le permită accesul la procedeele moderne şi eficiente de lucru.A. a pus bazele primei societăţi specializate pe leasing denumită United State Leasing Corporation. În această situaţie. Leasingul a reprezentat un pas deosebit de important în finanţarea întreprinderilor care doreau să îşi achiziţioneze utilaje şi echipamente. menegerul în cauză s-a adresat unei instituţii financiare solicitându-i acesteia achiziţionarea echipamentelor necesare şi închirierea imediată a acestora către firma sa. dând astfel satisfacţie agenţilor economici care nu doreau să apeleze la credite bancare sau să-şi gireze bunurile mobile sau imobile prin construirea unor gajuri sau ipoteci. • S-a găsit astfel. chiar şi in condiţiile in care: • Nu dispuneau de mijloace financiare necesare. încurajat de beneficiile şi avantajele pe care le realizase prin metoda folosită.al cererii şi ofertei al progresulu tehnic care implică decizii şi investiţii imediate. în vederea desfaşurării unei activitaţi productive. a apărut in 1950 în S.

locaţiune de capital..G.. însa şi sub forma operaţiunilor de SALE AND LEASE-BACK.G. locaţiune de capital sau credit. nr. delimitând şi unele elemente specifice ale leasingului imobiliar cu cauza irevocabilă de vânzare.După anul 1952.locatiune. pentru ca în prezent acest termen să definească orice modalitate de închiriere. puternic susţinute de companiile de asigurări. leasingul a fost pentru prima dată reglementat. în prezent 80 % din firmele americane au apelat la ea. avându-se în vedere dispoziţiile Codului Comercial Uniform al S.U. sau ca operaţiune juridică prin care o persoana fizică sau juridică (o societate specializată) cumpără un anumit bun .în vederea închirierii unei alte persoane – societate care utilizează bunul respectiv. Termenul leasing a fost preluat treptat şi de alte ţări. Leasingul a mai fost definit ca fiind operaţiunea prin care o parte denumită finanţator se angajează la cererea unui utilizator să-i asigure posesia spre folosinţă a unui bun. cum ar fi: locaţiune-finanţare.51/1997 privind operaţiuniile de leasing. Doctrina juridică romanească a început relativ recent definirea noţiunii de leasing din prisma dreptului comercial roman. promovată de către stat ca formă de privatizare. Menţionăm însă că şi înainte de adoptarea O.A. 51/1997 au existat autori care au definit conceptul în cauză. odată cu reglementarea acestui tip de operaţiune în sistemul de drept de la noi din ţară. însa mai există legislaţii care folosesc alte denumiri. În S. însă acest lucru a fost făcut din perspectiva dreptului comerţului internaţional ori având ca element de bază legislaţiile stetelor în care acest tip de operaţiune era reglementat.U. contractul numit ( ease desemna o locaţiune a unor bunuri imobile. cum ar fi. leasingul a început să fie folosit pe scară largă. prin O. Etimologia noţiunii de leasing Termenul de leasing este susceptibil de mai multe înterpretări. precum şi de extindere la alte operaţiuni asemănătoare ca mod de functionare.S. nr. societaţile de leasing.A. astfel că. Actele normative adoptate ulterior au făcut aplicaţia contractului de leasing. închirierea de drept comun ori vânzarea afectata de un termen.C. Astfel.L. odată cu înfiinţarea U. Această alternativă de finanţare a crescut constant de-a lungul timpului.de regulă – maşini sau utilje . leasingul a fost definit ca fiind o operaţiune de finanţare la termen. cumpărat sau 3 . În Romania. în special pentru închirierea unor echipamente. având ca suport juridic principal un contract ce conferă unei persoane posesia şi folosinţa unui bun. ulterior extinzându-se şi asupra unor bunuri mobile.

G. 44 din 26 februarie actul normativ reglementa aplicarea regimului de import temporar pentru bunurile intrate în ţară în baza unor contracte de leasing. nr. care reglementa posibilitatea încheierii unor contracte de leasing imobiliar cu clauze irevocabile de vânzare având ca obiect active aparţinand socetăţilor comerciale la care statul sau o autoritate a administarţiei publice locale este acţionar majoritar.Of nr. Ordonată a permis pentru prima dată aplicarea regimului vamal de import temporar. nr.U. fară garantarea taxelor vamale.72/1993 privind regimul vacual al bunurilor importate ce fac obiectul tranzacţiilor de leasing.124/21 iunie 1995) şi abrogat împreună cu H. 12/1995 privind unele măsuri referitoare la regimul vamal al maşinilor.90/1998 pentru aprobarea O.U. contractul de leasing imobiliar cu clauză irevocabilă de vânzare mai este reglementat de H. 2 M. 51/1997. 577/2002 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a O. după ce a suferit două modificări.1 Aceasta a fost urmată de O.2 Leasingul ca fomă de privatizare După apariţia O. pieselor de schimb. nr.3 din Legea nr.G. iar la finalul perioadei de leasing convenite. a fost republicată în Monitorul Oficial al României în forma sa finală. primele referiri de leasing s-au făcut în H. nr. nr.G.G. care. nr. nr. actele normative au legiferat aplicaţii ale contractului de leasing. precum şi la regimul vamal al materiilor prime.Of. iar ulterior a fost din nou modificată.G. introduse în ţară în baza unor contracte de leasing (art.2.G. dar nu mai mult de 36 luni.nr. este cel prevazut în contractul de leasing. termenul în care bunurile introduse în ţară urmau a fi restituite sau a primi o noua destinaţie vamală. care prevede în 1 M. utilajelor şi instalaţiilor importate în cadrul tranzacţiilor de leasing.51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societătile de leasing.G. nr. sau regiilor autonome. Anterior consacrării legislative a operaţiunilor de leasing în România. Reglementarea leasingului în România Reglemental la noi în ţară pentru prima oară prin O. 88/1997.51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing.realizat finanţator.G. Potrivit art. Acest act normativ a fost aprobat prin Legea nr. În prezent. ultima modificare fiind adoptată în 2006. nr. contra unei redevenţie. materiilor şi componentelor folosite în producţia proprie a unor agenţi economici.Of. să respecte dreptul de opţiune al utilizatorului de a dobândi proprietatea bunului la un preţ rezidual sau de a prelungi contractul de leasing ori de a înceta raporturile contractuale.26 din 3 februarie 1995. începând cu O. nr.G.1). 4 .U. 72/1993 şi art.59/1995 (M. însă cu obligaţia utilizatorului de a achita o sumă de bani. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale.

desi au natură legală. şi are ca obiect bunul pe car efinanţatorul l-a cumparat de la furnizor. sunt apte să producă raporturi juridice obligaţionale specifice. chiar dacă până la momentul semnării acestuia (sau după semnare) au existat (sau vor exista) demersuri ale celor două părţi. Este vorba de dreptul de acţiune directă a utilizatorului împotriva furnizorului. conform specificaţiilor utilizatorului. Acesta este contractul principal. Contractul de leasing propriu-zis (stricto-sensu) se încheie între finanţator şi utilizator. cu drepul utilizat omului de a opta pentru cumpărarea bunului. contra unei plăţi periodice. denumită locator/finanţator. Contractul de leasing este o tranzacţie bipartită (şi nu tripartită ca operţiunea de leasing) întrucat el se încheie între cele două părţi. în baza cărora o parte.preţul leasingului (rata de leasingului) . denumită locator/utilizator.dreptul de opţiune al utlilizatorului cu cele trei variante ale sale În ceea ce ne priveşte.existenta a două părţi (locator/finanţator şi utilizator) .Contractul de leasing este un contract bilateral. care dau naştere la alte raporturi juridice specifice ce definesc caracteristicile operaţiunii de leasing în ansamblul ei. restituirea sa ori continuarea folosirii acesteia. care se încheie între un proprietar (finanţator sau locator) şi utilizator.obiectul contractului (bunuri imobile sau mobile de folosinţă îndelungată) . 5 . definim contractul de leasing ca fiind acele raporturi contractuale. Îgnorarea acestor demersuri este utilă numai pentru a delimita exact întinderea obligaţiilor pe care părţile şi le-au asumat prin semnarea contractului de leasing propriu-zis. în jurul căruia se formează celelalte contracte accesorii. La baza definirii contractului de leasing propriu-zis stau urmatoarele elemente: . Contractul de leasing cuprinde însă clauze particulare. transmit pentru o perioadă determinată de timp dreptul de folosinţă asupra unui bun al cărui proprietar este (bun pe care l-a produs ori l-a achiziţionat de la un terţ furnizor) unei alte părţi.concret elementele pe care trebuie să le conţină un astfel de contract. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării intreprinderilor mici şi mijlocii. clauze care. care poate îmbrăca forma unei clauze excreratoare de răspandire pentru finanţator în contractul de leasing (pentru nelivrarea bunului de catre furnizor). precum şi de Legea nr. denumită rată de leasing. de promisiunea unilaterală de vanzare asumată de finanţator sau de dreptul de opţiune al utilizatorului. care au dus (sau vor duce) la naşterea unor alte rapoarte judiciare între ele si terţe persoane (în cadrul). având ca obiect un bun pe care proprietarul îl deţine sau pe care l-a cumpărat de la un furnizor cu scopul de a-l da in lasing utilizatorului.

valoarea totală a contractului de leasing Iar în cazul leasingului financiar.societăţi generale de leasing – care optează pe baza specificaţiilor date de beneficiari cu o gamă largă de produse . pe lângă elementele de mai sus menţionate şi următoarele elemente: .denumirea bunului care face obiectul contractului de leasing şi caracteristicile de identificare a acestuia .clauze privind definirea contractului de leasing ca leasing financiar sau operaţional . când este cazul . Contractul de leasing trebuie sa cuprindă cel puţin următoarele elemente: .valoarea ratelor de leasing şi termenul de plată al acestora .societăţi de leasing integrate – constituite de mari unitaţi producatoare ce beneficiază de avntajele financiare rezultate din tranzacţiile de leasing. Societăţiile de leasing pot fi: . din textul legii rezultă că această calitate o poate avea doar o societate de leasing.capacitatea de a contracta .consimţământul valabil al părţii ce se obligă .clauze privind obligaţia asigurării bunului .societăţi de leasing de intermediere – fiind de fapt o societate de mijlocire a produselor.părţile într-un contract de leasing .o cauză licită .locatorul / finanţatorul . ce constă în aptitudinea subiectului de drept de a deveni titularul de drepturi şi oligaţii civile prin încheierea actelor de drept civil.rata de leasing 6 . persoană juridică română sau străină.Condiţiile esenţiale de validizarea a contractului de leasing sunt: .un obiect determinat .valoarea avansului .valoarea de intrare a bunului .valoarea reziduală a bunului convenită de părţi. iar închirierea aparţine de fapt celor ce au furnizat facturile de investiţii .locatorul / finanţatorul .perioada de utilizare în sistemul de leasing al bunului . În ceea ce priveşte capacitatea de a contracta a finanţatorului. contractul trebuie să cuprindă.capacitatea parţilor contractate (capacitatea de cantractare a utilizat) Capacitatea de a încheia acte juridice.

constând în trimiterea unei oferte catre potenţiatorul utilizator. A doua parte a consimţământului o constituie acceptarea ofertei. Articolul 4 din O. Efectele contractului de leasing 7 . Momentul încheierii contractului de leasing între părţile prezente este şi momentul încheierii consimţământului. conform art. în care se va preciza bunul care va constitui obiectul contractului. 51/1997 prevede că pentru efectuarea unei operaţiuni de leasing. nr. Încheierea contractului de leasing Orice contract ia naştere prin acordul de voinţă al părţilor asupra clauzelor contractuale. a ratelor de leasing.7 din ordonanţă.În ceea ce priveşte durata contractului de leasing. În oferta societaţii de leasing vor fi menţionate bunurile ce pot fi puse în baza contractului de leasing. atunci când părţile nu sunt de faţă iar acceptarea şi oferta sunt trimise prin scrisoare sau alte mijloace de trimitere la distanţă. valoarea dobanzii practicate. însă pentru un contract de leasing cu restituirea bunurilor ce formează obiectul contractului.G. orice persoană fizică sau juridică va formula unei societăţi de leasing o cerere fermă. iar locul în care se găsesc părţile este locul încheierii contractului. specifică faptul că se va încheia pe o perioadă de cel puţin un an. Încheierea contractului mai poate fi şi inter absentes. împreună cu actele din care să rezulte situaţia sa financiară. condiţiile de acordare a creditului (valoarea bunului. care reprezintă manifestarea de voinţă a destinatarului ofertei de a încheia contractul de leasing. contractul se consideră în momentul în care ofertantul – utilizator primeşte acceptarea ofertei lui de la finanţator în termenul hotarârii de utilizator. Din textul legii reiese că pentru a se încheia un contract de leasing. nu se va încheia pe o perioadă mai mare de 7 ani pentru leasingul internaţional. numarul ratelor de achitat si garanţiile cerute). acord care se realizează prin ofertă şi acceptare. actele necesare pentru închierea contractului şi eventual termenul de livrare. dar considerăm însă că iniţiativa poate aparţine şi finanţatorului. ofertă care va fi acceptată de catre acesta. iniţiativa îi va aparţine utilizatorului.

să transmită dreptul de utilizare asupra programului pentru calculat către utilizator. în termen contractul de leasing. . şi anume a furnizorului. . printr-o societate de asigurări. fară a-şi mai putea exercita acest drept pe perioada contractului de leasing.să contracteze bunul cu furnizorul desemnat de utilizator. din contractul de vânzare – cumpărare. dacă nu s-a convenit astfel prin contractul de leasing. . ori de a înceta raporturile contractului. .să respecte dreptul de obţiune al locatorului de a cumpara bunul. după caz.Ca operaţiune tripartită. Obligaţiile locatorului / finanţatorului Acesta este obligat faţă de utilizator prin încheierea contractului de leasing. de a prelungi contractul de leasing. 8 . în condiţiile respectării clauzelor contractuale. pe de o parte. în contractul de leasing propriu – zis. potrivit intereselor sale. să dobândească dreptul definitiv de utilizare asupra programului pentru calculator. iar în cazul programelor pentru calculator. conform specificaţiilor date de utilizator şi să asigure asistenţă tehnică a personalului care va exploata aceste bununri. Obigaţiile derivă. şi de asemenea va trebui să asigure piesele de schimb necesare pentru reparator şi să efectueze reparaţiile echipamentului dacă acestea nu au fost cauzate din vina utilizatorului. . iar acestea sunt: . în condiţiile expres formulate de către acesta sau. dar mai ales din contractul de leasing propriu – zis încheiat între societatea de leasing şi utlilizator. Obligaţiile utilizatorului sunt: . Astfel furnizorul are obligaţia să livreze utilizatorului bunurile contractate. leasingul crează obligaţii în sarcina tuturor părţilor implicate. drepturile ce derivă din contract. În ceea ce priveşte obligaţiile furnizorului terţ.să îi garanteze utilizatorului folosinţa liniştită a bunului. bunurile oferite în leasing. finanţatorului şi utilizatorului.să asigure. încheiat între furnizor şi societatea de leasing.să respecte dreptul locatorului / utilizatorului de a alege furnizorul de bunuri. acestea vizează aspectele privind livrarea şi calitatea bunului obiect al contractului de leasing. obligaţiile sale fiind corelative şi în strânsă interdependenţă cu drepturile utilizatorului.să efectueze recepţia şi să primească bunul la termen şi în condiţiile de livrare agreate cu furnizorul.să încheie contractul de leasing cu utilizatorul şi să-i transmită. prevazute în lege. fară a schimba natura leasingului.

să restituie bunul. 969 alin..cazul în care utilizatorul refuza să primească bunul la termenul stabilit (art. decât cu acordul finanţatorului. în conformitate cu prevederile contractuale. Un contract de leasing mai poate fi reziliat pentru neexecutarea culpabilă a obligaţiilor de catre una din părţilor.să nu aducă modificări bunului şi să nu schimbe locul declarat în contract. în sensul restituirii bunului luat în leasing la data specificată în contract duce la încetarea contractului de leasing prin ajungerea la termen. Contarctul de leasing îşi poate înceta efectele şi prin consimţământul părţilor în condiţiile art. inclusiv riscul pierderii distrugerii sau avarierii bunului utilizat din cauza fortuirii şi continuarea plaţii ratelor pâna la achitarea integrală a valorii contractului. . fară acordul finanţatorului. Contarctul de leasing se va rezilia în: . în timp.să permită finanţatorului verificarea periodică a stării şi a modului şi a modului de exploatare a bunului – obiect de contract . contractul încetează din momentul transferării dreptului de proprietate de la finanţor la utilizator prin achitarea valorii reziduale. impozite.să îl informeze pe finanţator. asigurare.să suporte cheltuielile de întreţinere precum şi alte cheltuieli aferente bunului sau din contractul de leasing. util. despre orice tulburare a dreptului de proprietate. fiincă aceasta prezintă ceea mai mare importanţă şi este situaţia cea mai frecvent întalnită. Aşadar exercitarea dreptului de opţiune al utilizatorului.civil. 9 . . în general în derularea contractelor comerciale. alin(1)). .(2) C.să exploateze bunul conform instructajului elaborate de furnizor şi să asigure instruirea personalului desemnat să îl exploateze. . venită din partea unui terţ.să îşi asume pentru întreaga durată a contractului totalitatea obligaţiilor care decurg din folosirea bunului direct sau prin prepusă.să achite toate cheltuielile datorate conform contractului – rata de leasing. . .14. Dacă utilizatorul optează pentru cumpararea bunului. Contractul de leasing va înceta în momentul în care bunul ce formeaza obiect al contractului este restituit de utilizator finanţatorului la sfarşitul contractului. . taxe – în cuantumul şi la termen.să nu graveze de sarcini bunul ce face obiect al contractului de leasing.

RO – 325690 Cont bancar: RO 22 RZBR 0000075024709123 E-mail: office@brd-leasing. FIAT Doblo 1..35. .l.C4. este un vehicul.L.ro 2. În cazul în care O. este descris în detaliu în anexă .F.L. şi care au fost aduse la cunoştinţă utilizatorului. Dacia.jud.R. 3. Sediul social/adresă: Iaşi.9 D Locul de instalare/pasare: IAŞI • O.L. respectiv 120.2007 Prezentul contract de leasing financiar se încheie între: 1. nr.15 din ordonanţă). Bacău.L. bl. Finanţatorul: S.Bd.cand utilizatorul se află în starea de reorganizare judiciară şi / sau faliment (art.000 km pentru autoturisme. 8544 din 17.C. .11.r.5. declară că este de acord cu Condiţiile Generale şi că-şi asuma toate obligaţiile prevazute de acestea.L. Iaşi Reprezentat de: Avădănei Loredana CUI/CNP: RO 6478294 Telefon: 0232412107 Telefax: 0232412002 CUI 23983002 (atribut fiscal R) Telefon: +40527899403 Telefax: +40527898253 • Denumiţi în cele ce urmează ”Părţile” în bază şi în conformitate cu Condiţiile Generale de Leasing Financiar seria 008 (denumite în cele ce urmează „Condiţiile Generale”).000 km pentru camioane (prezenta clauză se coroborează cu prevederile din Condiţiile Generale) 10 .sau în cazul în care utilizatorul nu îşi executa obligaţia de plata a ratei de leasing timp de două luni consecutiv (art.14. Utilizatorul: Denumire/nume: s.c.F.16 din orbonanţă). Utilizatorul trebuie să respecte o limită anuală de kilometri parcurşi în cuantum de maxim 20. Sediu social: Bd. care fac parte integrată din C. partier. teza a II-a). Obiectul leasingului (denumit în cele ce urmează OL): Descriere: 5 buc. Utilizatorul prin semnarea prezentului C. .sau alte cauze. nr.Drobeta . Banca Română pentru Dezvoltare Leasing S. Aplicaţie practică: Contract de leasing financiar Nr. Avgal s.2.cazul în care finanţatorul nu respectă dreptul de opţiune al utilizatorului (art.ap.

L. ÎN CAZ DE NEEXECUTARE A OBLIGAŢIEI DE RESTITUIRE A OBIECTULUI LEASING-ULUI.F. taxă ce include serviciile de înmatriculare şi radiere.F. Iaşi. T5. fară T. înscrierea C. finanţatorul acordă utilizatorului un termen de graţie de 10 zile calendaristice..A.L. Toate plăţile către finanţator se vor efectua prin transfer bancar în contul bancar al finanţatorului. înregistrarea / modificarea / stingerea în/din Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare se va factura utilizatorului separat.U. jud. dacă părţile nu convin altfel. Biletele la ordin: Indiferent de celelalte garanţii stabilite în anexa prezentului C. să emită în favoarea finanţatorului: C.U. şi cu omologarea individuală (dacă este cazul). fară T. 102.L.N.Voievozilor. nr. după avans este scadentă în prima zi lucratoare a lunii urmatoare celei în care se efectuează importul O. în cazul în care O. Facturile fiscale aferente următoarelor rate de leasing se succed lunar.4. E-mail: Şi/sau: Denumire/nume: Reprezentat de: Sediu social/adresă: E-mail: 6. Pentru executarea obligaţiilor de plată. costurile cu R.: 2860918225906 Telefon: 0743229653 Telefax: 0232546773 Cont bancar: C. în cazul în care furnizorul este din România.I.. Fidejusorul Denumire/nume: Avădănei Loredana Sediul social/adresa: IAŞI.I.5 euro Avans.000 euro Valoarea reziduala: 20 % Taxa de administrare. pâna la sfârşitul perioadei de leasing.: 20 % • Toate plăţile se efectuează în lei fară a fi diminuate de taxe şi impozite. este importat pe teritoriul României de către finanţator. ap.V..C. deduceri sau reţineri. str.P.L.L. 5. În cazul echipamentelor. în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare. Condiţii contractuale: Durata leasing-ului: 120 luni Moneda contractului: euro Preţ de achiziţie: 60..: 632./C. Taxa nu include: prestaţiile vamale aferente importului O.: Telefon: Telefax: Cont bancar: 11 .V.A. FINANŢATORUL POATE FOLOSI MIJLOACELE PROPRII PENTRU LUAREA ÎN POSESIE A ACESTUIA 5..A.V. respectiv plata integrală a O. finanţatorul va face utilizatorului şi o taxă fixă 120 € + T. Odata cu taxa şi avansul de administrare. acestea fiind scadente în prima zi lucratoare a fiecărei luni. Factura fiscală aferentă primei rate de leasing.L. bl.A.

.procesul -verbal de acceptare.c. 11. Asigurarea: Asigurarea în conformitate şi cu prevederile Condiţiilor Generale. Biletele la ordin astfel completate de către finanţator vor fi puse în executare potrivit legii.L. După încetarea raporturilor rezultând din C.L. finanţatorul mandatează prin prezentul C. Declaraţia utilizatorului: Utilizatorul declara că la sfârşitul duratei leasing-ului va cumpara O. prin acordul lor scris. Astfel. inclusiv cu suma datorată de catre utilizator în cazul în care utilizatorul nu-şi respectă oricare dintre obligaţiile sale pecuniare rezultand din C.L. Finanţatorul va completa aceste bilete la ordin cu toate elementele necesare.L. citit.Leasing .F.F. .F. În cursul duratei leasing-ului părţile au dreptul să renegocieze şi să modifice conţinutul anexei.F. Utilizatorul Avădănei Loredana 12 Fianţatoru s. în 3 (trei) exemplare originale. Dispoziţii finale: Anexa constituie parte integrantă a prezentului C.L.factura proformă. finanţatorul va returna utilizatorului.B.D. se extinde şi asupra: . iar încasarea sumei se va face in lei la cursul B.L. Anexa cuprinde: . 8.L.garanţiile . utilizatorul confirmă că a primit. 7.N. la care se adaugă un procent de 0. Părţile au încheiat prezentul C.F. inclusiv fidejusorul a primit cîte un exemplar original. cu menţiunea „fară protest” şi cu scadenţa la o zi fixă. şi anexa ataşată. Biletele la ordin.F. în conformitate cu planul de plăţi prevăzute în anexa din prezetul C. pe utilizator să încheie pe numele finanţatorului poliţă de asigurare împotriva tuturor riscurilor pentru toata perioada derulării contractului. Dreptul de proprietate asupra O.F. astfel emise. din ziua încasării acestora.L. Alte garanţii: Celelalte garanţii pe care utilizatorul trebuie să le constituie în favoarea finanţatorului sunt stabilite în anexa ataşata prezentului C.R.Biletele la ordin..F. . şi după achitarea de către utilizator a tuturor obligaţiilor sale rezultînd din C.L.L.L. vor fi investite cu formula executorie şi vor fi puse în executare de către acesta potrivit legii. biletele la ordin nepuse în executare.L. 9.F.L.F. Prin semnarea prezentului C.. părţile pot înlocui anexa cu o nouă anexa ce corespunde noilor înţelegeri. Fiecare parte la prezentul C. -scadentarul preliminar/scadentarul/scadentarele ajustate. prin intermediului unui asigurator agreat de finanţator. se va transfera asupra utilizatorului de la finanţator numai în urma plăţii ultimei rate şi a valorii reziduale urmate de confirmarea scrisa a finanţatorului cu privire la îndelinirea de către utilizator a tuturor obligaţiilor contractuale.Două Bilete la ordin cu menţiunea „făra protest”.5% . Fiecare bilet la ordin va fi completat în euro. Dreptul de folosinţă al O.angajaţilor utilizatorului 10.. Scadenţa fiecărui bilet la ordin va fi fixată într-un termen de 10 zile lucrătoare de la data emiterii facturii.L. înţeles şi acceptat prezentul C.rudelor şi afinilor de gradul I şi II .R. la cererea acestuia.F.

prelungirii contractului de leasing sau alte clauze contractuale prestabilite. producători. leasing-ul fiind un avantaj pentru ei deoarece nu include contractarea unui credit bancar şi condiţii impuse • leasingul este o operaţiune flexibilă ce oferă mai multe opţiuni din punct de vedere al evoluării şi obţinerii unor avantaje financiare cu posibilităţile: .l. Burlacu Ion Fidejusorul prin: Concluzii generale: • • de-a lungul timpului contractele de leasing au luat diferite denumiri iar în prezent operaţiunile de leasing au fost pe piaţa economică o tranzacţie bancară benefică din ajungând la o utilizare de peste 80% din piaţa financiară. unul dintre dezavantajele pe care le întalnim într-un contract de leasing ar fi interzicerea comercializării obiectului leasingului contractat de catre utilizator pâna la achitarea 13 . comercianţi ce deservesc la rândul lor servici dar sunt depăşiţi de puterea lor financiară. Fidejusorul prin: prin: dir.r. fiind puternic susţinute de societăţile de asigurări. • acestuia. Avgal s.prin: s.plata integrală a contravalorii obiectului leasing-ului pentru obţinerea proprietăţii acestuia. gen. • contractele de leasing au fost folosite la scară largă de către americani influienţând mai toate pieţele în curs de dezvoltare dându-le o alternativă financiară la cererea utilizatorilor. . punct de vedere al cererii şi ofertei la momentele actuale ele fiind cu succes implementate de către bănci ca un mijloc / mijlocire între producele de care au nevoie societătile producătoare şi lichidităţile acestora • programele de leasing sunt orientate către.c. .returnării obiectului leasing-ului la termenul prestabilit în contract şi încetarea plăţii ratelor lunare de leasing .

Turcu. editura Tribuna Economica. Ialomiţeanu.Formarea contractelor. Bucuresti 1998 14 .H. Bucureşti 1997 o Ch. editura Lumina Lex. Formare şi executare. editura ALL BECK. Clocotici. Bucureşti 1996 Gabriel Tiţa Nicolescu – Leasingul. Gheorghiu – Operaţiunile de leasing. Bucureşti 1991 o I. Voinescu – Aspecte juridice. L. L. editura Lumina Lex. . Rosetti –Bălănescu. Gh. I.BIBLIOGRAFIE: o Bucuresti 1997 C. I. editura Lumi Lex. Al. II. tradiţionale şi moderne. Hamangiu. Pop – Contractele comerciale. Bucureşti 2000 o Bucureşti 2000 D. Băicolanu – Tratat de drept civil român vol. o o Mona Lisa Belu Magdo – Contracte comerciale. fiscale şi contabile privind leasingul.Beck. editura C. editura Ecran Magazin.

editura Fundaţiei Chemarea. Macovei. Lupu. Drept comecial. Magda Volonciu. Drept civil – Contracte. editura Ancarom. Camelia Stoica – Drept comercial pentru învăţământul economic. Iaşi 1996 o Smaranda Angheni. Iaşi 1998 D.o o Ghe. editura Universitară 15 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->