P. 1
Contractul de leasing, proiect (Lori)...finalizat

Contractul de leasing, proiect (Lori)...finalizat

|Views: 179|Likes:
Published by ciprian_3my

More info:

Published by: ciprian_3my on Mar 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/27/2011

pdf

text

original

UNIVERSITATEA ”AL. I.

CUZA” FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR

PROIECT LA DISCIPLINA:

Bazele contabilitatii

Student: Avădănei Loredana An: I Seria: 3 Grupa: 2

2007 - 2008

A.al cererii şi ofertei al progresulu tehnic care implică decizii şi investiţii imediate. După încheierea tranzacţiei în aceste condiţii şi livrarea produselor comandate către client. producţia şi comercializarea. în special în cadrul relaţiilor comerciale internaţionale. În această situaţie. au orientat comercianţii catre gasirea unor soluţii cât mai echitabile . dar care nu aveau posibilitaţi financiare. menegerul în cauză s-a adresat unei instituţii financiare solicitându-i acesteia achiziţionarea echipamentelor necesare şi închirierea imediată a acestora către firma sa. Prima formă de leasing născută din necesitatea obţinerii unei finanţări. când directorul unei fabrici de produse alimentare din California a primit o comandă profitabilă. 2 .U. precum şi nevoia de a beneficia in procesul de producţie de avantajele pe care le oferă utilizarea unor tehnologii avansate. însă nu deţinea fondurile necesare pentru achiziţionarea echipamentelor necesare onorării comenzii. că e eficient. care să le permită accesul la procedeele moderne şi eficiente de lucru. a apărut in 1950 în S. leasingul. operaţiune ce reuneşte finanţarea.. Leasingul a reprezentat un pas deosebit de important în finanţarea întreprinderilor care doreau să îşi achiziţioneze utilaje şi echipamente. a pus bazele primei societăţi specializate pe leasing denumită United State Leasing Corporation. Progresul tehnic. încurajat de beneficiile şi avantajele pe care le realizase prin metoda folosită. dând astfel satisfacţie agenţilor economici care nu doreau să apeleze la credite bancare sau să-şi gireze bunurile mobile sau imobile prin construirea unor gajuri sau ipoteci. managerul societaţii de produse alimentare. • S-a găsit astfel. chiar şi in condiţiile in care: • Nu dispuneau de mijloace financiare necesare. în vederea desfaşurării unei activitaţi productive. ce depaşesc uneori posibilitatea de autofinanţare ale comerciantului si capacitaţile de creditare de care acesta dispune.CONTRACTUL DE LEASING Aparitia operaţiunilor de leasing a fost determinată de ritmul alert al comerţului.

în vederea închirierii unei alte persoane – societate care utilizează bunul respectiv. Astfel. nr. locaţiune de capital sau credit. prin O. având ca suport juridic principal un contract ce conferă unei persoane posesia şi folosinţa unui bun. însa şi sub forma operaţiunilor de SALE AND LEASE-BACK. astfel că. Această alternativă de finanţare a crescut constant de-a lungul timpului. Leasingul a mai fost definit ca fiind operaţiunea prin care o parte denumită finanţator se angajează la cererea unui utilizator să-i asigure posesia spre folosinţă a unui bun. leasingul a început să fie folosit pe scară largă. Termenul leasing a fost preluat treptat şi de alte ţări. contractul numit ( ease desemna o locaţiune a unor bunuri imobile. însa mai există legislaţii care folosesc alte denumiri. societaţile de leasing.L.G. puternic susţinute de companiile de asigurări. pentru ca în prezent acest termen să definească orice modalitate de închiriere.După anul 1952. Actele normative adoptate ulterior au făcut aplicaţia contractului de leasing. în prezent 80 % din firmele americane au apelat la ea. În S. în special pentru închirierea unor echipamente. cum ar fi: locaţiune-finanţare.S.. avându-se în vedere dispoziţiile Codului Comercial Uniform al S.locatiune.51/1997 privind operaţiuniile de leasing. cum ar fi. leasingul a fost definit ca fiind o operaţiune de finanţare la termen. precum şi de extindere la alte operaţiuni asemănătoare ca mod de functionare.U. leasingul a fost pentru prima dată reglementat.de regulă – maşini sau utilje . 51/1997 au existat autori care au definit conceptul în cauză. Doctrina juridică romanească a început relativ recent definirea noţiunii de leasing din prisma dreptului comercial roman. delimitând şi unele elemente specifice ale leasingului imobiliar cu cauza irevocabilă de vânzare.C.A. Menţionăm însă că şi înainte de adoptarea O. cumpărat sau 3 .G. odată cu înfiinţarea U. odată cu reglementarea acestui tip de operaţiune în sistemul de drept de la noi din ţară. promovată de către stat ca formă de privatizare.. Etimologia noţiunii de leasing Termenul de leasing este susceptibil de mai multe înterpretări. ulterior extinzându-se şi asupra unor bunuri mobile. însă acest lucru a fost făcut din perspectiva dreptului comerţului internaţional ori având ca element de bază legislaţiile stetelor în care acest tip de operaţiune era reglementat.U. locaţiune de capital.A. nr. sau ca operaţiune juridică prin care o persoana fizică sau juridică (o societate specializată) cumpără un anumit bun . închirierea de drept comun ori vânzarea afectata de un termen. În Romania.

Of nr.G.2.51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing. În prezent. 72/1993 şi art. după ce a suferit două modificări. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale. iar la finalul perioadei de leasing convenite. 4 . 577/2002 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a O. Potrivit art.3 din Legea nr. nr. nr. nr.Of. 51/1997. actele normative au legiferat aplicaţii ale contractului de leasing.90/1998 pentru aprobarea O. pieselor de schimb. 88/1997. dar nu mai mult de 36 luni. Reglementarea leasingului în România Reglemental la noi în ţară pentru prima oară prin O. iar ulterior a fost din nou modificată.G.1 Aceasta a fost urmată de O.51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societătile de leasing. nr. Anterior consacrării legislative a operaţiunilor de leasing în România.nr.G. însă cu obligaţia utilizatorului de a achita o sumă de bani. precum şi la regimul vamal al materiilor prime.G. care prevede în 1 M. a fost republicată în Monitorul Oficial al României în forma sa finală.G. nr.G. introduse în ţară în baza unor contracte de leasing (art. 12/1995 privind unele măsuri referitoare la regimul vamal al maşinilor. Ordonată a permis pentru prima dată aplicarea regimului vamal de import temporar. este cel prevazut în contractul de leasing.U.G.Of. termenul în care bunurile introduse în ţară urmau a fi restituite sau a primi o noua destinaţie vamală. fară garantarea taxelor vamale.U.26 din 3 februarie 1995. contra unei redevenţie. începând cu O. primele referiri de leasing s-au făcut în H. ultima modificare fiind adoptată în 2006. nr.59/1995 (M.2 Leasingul ca fomă de privatizare După apariţia O.1). 2 M. nr. utilajelor şi instalaţiilor importate în cadrul tranzacţiilor de leasing.124/21 iunie 1995) şi abrogat împreună cu H. nr. nr. sau regiilor autonome. materiilor şi componentelor folosite în producţia proprie a unor agenţi economici. 44 din 26 februarie actul normativ reglementa aplicarea regimului de import temporar pentru bunurile intrate în ţară în baza unor contracte de leasing.G. Acest act normativ a fost aprobat prin Legea nr.realizat finanţator. contractul de leasing imobiliar cu clauză irevocabilă de vânzare mai este reglementat de H. care reglementa posibilitatea încheierii unor contracte de leasing imobiliar cu clauze irevocabile de vânzare având ca obiect active aparţinand socetăţilor comerciale la care statul sau o autoritate a administarţiei publice locale este acţionar majoritar. să respecte dreptul de opţiune al utilizatorului de a dobândi proprietatea bunului la un preţ rezidual sau de a prelungi contractul de leasing ori de a înceta raporturile contractuale.72/1993 privind regimul vacual al bunurilor importate ce fac obiectul tranzacţiilor de leasing. care.G. nr.U.

conform specificaţiilor utilizatorului. clauze care. La baza definirii contractului de leasing propriu-zis stau urmatoarele elemente: .obiectul contractului (bunuri imobile sau mobile de folosinţă îndelungată) . Acesta este contractul principal. denumită locator/utilizator.preţul leasingului (rata de leasingului) . restituirea sa ori continuarea folosirii acesteia. care dau naştere la alte raporturi juridice specifice ce definesc caracteristicile operaţiunii de leasing în ansamblul ei. Este vorba de dreptul de acţiune directă a utilizatorului împotriva furnizorului.existenta a două părţi (locator/finanţator şi utilizator) . Contractul de leasing cuprinde însă clauze particulare. având ca obiect un bun pe care proprietarul îl deţine sau pe care l-a cumpărat de la un furnizor cu scopul de a-l da in lasing utilizatorului. în jurul căruia se formează celelalte contracte accesorii. 5 . de promisiunea unilaterală de vanzare asumată de finanţator sau de dreptul de opţiune al utilizatorului. chiar dacă până la momentul semnării acestuia (sau după semnare) au existat (sau vor exista) demersuri ale celor două părţi. denumită rată de leasing.concret elementele pe care trebuie să le conţină un astfel de contract. definim contractul de leasing ca fiind acele raporturi contractuale. în baza cărora o parte. care au dus (sau vor duce) la naşterea unor alte rapoarte judiciare între ele si terţe persoane (în cadrul). precum şi de Legea nr. Contractul de leasing este o tranzacţie bipartită (şi nu tripartită ca operţiunea de leasing) întrucat el se încheie între cele două părţi.dreptul de opţiune al utlilizatorului cu cele trei variante ale sale În ceea ce ne priveşte. contra unei plăţi periodice. care se încheie între un proprietar (finanţator sau locator) şi utilizator. transmit pentru o perioadă determinată de timp dreptul de folosinţă asupra unui bun al cărui proprietar este (bun pe care l-a produs ori l-a achiziţionat de la un terţ furnizor) unei alte părţi. sunt apte să producă raporturi juridice obligaţionale specifice. denumită locator/finanţator. Contractul de leasing propriu-zis (stricto-sensu) se încheie între finanţator şi utilizator. Îgnorarea acestor demersuri este utilă numai pentru a delimita exact întinderea obligaţiilor pe care părţile şi le-au asumat prin semnarea contractului de leasing propriu-zis. şi are ca obiect bunul pe car efinanţatorul l-a cumparat de la furnizor. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării intreprinderilor mici şi mijlocii.Contractul de leasing este un contract bilateral. desi au natură legală. care poate îmbrăca forma unei clauze excreratoare de răspandire pentru finanţator în contractul de leasing (pentru nelivrarea bunului de catre furnizor). cu drepul utilizat omului de a opta pentru cumpărarea bunului.

perioada de utilizare în sistemul de leasing al bunului .capacitatea parţilor contractate (capacitatea de cantractare a utilizat) Capacitatea de a încheia acte juridice. iar închirierea aparţine de fapt celor ce au furnizat facturile de investiţii .consimţământul valabil al părţii ce se obligă .valoarea ratelor de leasing şi termenul de plată al acestora .rata de leasing 6 .societăţi de leasing integrate – constituite de mari unitaţi producatoare ce beneficiază de avntajele financiare rezultate din tranzacţiile de leasing. ce constă în aptitudinea subiectului de drept de a deveni titularul de drepturi şi oligaţii civile prin încheierea actelor de drept civil.o cauză licită .valoarea avansului .un obiect determinat .Condiţiile esenţiale de validizarea a contractului de leasing sunt: . Contractul de leasing trebuie sa cuprindă cel puţin următoarele elemente: .capacitatea de a contracta .valoarea de intrare a bunului .părţile într-un contract de leasing . din textul legii rezultă că această calitate o poate avea doar o societate de leasing.valoarea reziduală a bunului convenită de părţi.clauze privind definirea contractului de leasing ca leasing financiar sau operaţional . persoană juridică română sau străină. când este cazul .denumirea bunului care face obiectul contractului de leasing şi caracteristicile de identificare a acestuia .clauze privind obligaţia asigurării bunului .locatorul / finanţatorul . pe lângă elementele de mai sus menţionate şi următoarele elemente: .valoarea totală a contractului de leasing Iar în cazul leasingului financiar.societăţi generale de leasing – care optează pe baza specificaţiilor date de beneficiari cu o gamă largă de produse .societăţi de leasing de intermediere – fiind de fapt o societate de mijlocire a produselor.locatorul / finanţatorul . Societăţiile de leasing pot fi: . În ceea ce priveşte capacitatea de a contracta a finanţatorului. contractul trebuie să cuprindă.

însă pentru un contract de leasing cu restituirea bunurilor ce formează obiectul contractului. iniţiativa îi va aparţine utilizatorului. conform art. numarul ratelor de achitat si garanţiile cerute).G.7 din ordonanţă. În oferta societaţii de leasing vor fi menţionate bunurile ce pot fi puse în baza contractului de leasing. a ratelor de leasing. care reprezintă manifestarea de voinţă a destinatarului ofertei de a încheia contractul de leasing. actele necesare pentru închierea contractului şi eventual termenul de livrare. nr. Efectele contractului de leasing 7 .În ceea ce priveşte durata contractului de leasing. nu se va încheia pe o perioadă mai mare de 7 ani pentru leasingul internaţional. Momentul încheierii contractului de leasing între părţile prezente este şi momentul încheierii consimţământului. atunci când părţile nu sunt de faţă iar acceptarea şi oferta sunt trimise prin scrisoare sau alte mijloace de trimitere la distanţă. împreună cu actele din care să rezulte situaţia sa financiară. iar locul în care se găsesc părţile este locul încheierii contractului. 51/1997 prevede că pentru efectuarea unei operaţiuni de leasing. Încheierea contractului de leasing Orice contract ia naştere prin acordul de voinţă al părţilor asupra clauzelor contractuale. orice persoană fizică sau juridică va formula unei societăţi de leasing o cerere fermă. în care se va preciza bunul care va constitui obiectul contractului. condiţiile de acordare a creditului (valoarea bunului. Din textul legii reiese că pentru a se încheia un contract de leasing. contractul se consideră în momentul în care ofertantul – utilizator primeşte acceptarea ofertei lui de la finanţator în termenul hotarârii de utilizator. constând în trimiterea unei oferte catre potenţiatorul utilizator. valoarea dobanzii practicate. Articolul 4 din O. dar considerăm însă că iniţiativa poate aparţine şi finanţatorului. acord care se realizează prin ofertă şi acceptare. specifică faptul că se va încheia pe o perioadă de cel puţin un an. Încheierea contractului mai poate fi şi inter absentes. A doua parte a consimţământului o constituie acceptarea ofertei. ofertă care va fi acceptată de catre acesta.

8 . şi anume a furnizorului. . fară a schimba natura leasingului. Obligaţiile utilizatorului sunt: . obligaţiile sale fiind corelative şi în strânsă interdependenţă cu drepturile utilizatorului. de a prelungi contractul de leasing. încheiat între furnizor şi societatea de leasing. Obigaţiile derivă. şi de asemenea va trebui să asigure piesele de schimb necesare pentru reparator şi să efectueze reparaţiile echipamentului dacă acestea nu au fost cauzate din vina utilizatorului.să efectueze recepţia şi să primească bunul la termen şi în condiţiile de livrare agreate cu furnizorul. în contractul de leasing propriu – zis. dar mai ales din contractul de leasing propriu – zis încheiat între societatea de leasing şi utlilizator. în condiţiile respectării clauzelor contractuale. iar în cazul programelor pentru calculator. în termen contractul de leasing.să respecte dreptul locatorului / utilizatorului de a alege furnizorul de bunuri.să contracteze bunul cu furnizorul desemnat de utilizator. fară a-şi mai putea exercita acest drept pe perioada contractului de leasing. . ori de a înceta raporturile contractului. drepturile ce derivă din contract. potrivit intereselor sale.să respecte dreptul de obţiune al locatorului de a cumpara bunul. conform specificaţiilor date de utilizator şi să asigure asistenţă tehnică a personalului care va exploata aceste bununri. În ceea ce priveşte obligaţiile furnizorului terţ. prevazute în lege. finanţatorului şi utilizatorului.Ca operaţiune tripartită. bunurile oferite în leasing. printr-o societate de asigurări. să transmită dreptul de utilizare asupra programului pentru calculat către utilizator. în condiţiile expres formulate de către acesta sau. din contractul de vânzare – cumpărare.să încheie contractul de leasing cu utilizatorul şi să-i transmită. . iar acestea sunt: . să dobândească dreptul definitiv de utilizare asupra programului pentru calculator. Obligaţiile locatorului / finanţatorului Acesta este obligat faţă de utilizator prin încheierea contractului de leasing.să asigure. dacă nu s-a convenit astfel prin contractul de leasing. acestea vizează aspectele privind livrarea şi calitatea bunului obiect al contractului de leasing. după caz. .să îi garanteze utilizatorului folosinţa liniştită a bunului. Astfel furnizorul are obligaţia să livreze utilizatorului bunurile contractate. . leasingul crează obligaţii în sarcina tuturor părţilor implicate. pe de o parte.

Contractul de leasing va înceta în momentul în care bunul ce formeaza obiect al contractului este restituit de utilizator finanţatorului la sfarşitul contractului. în general în derularea contractelor comerciale.să restituie bunul. util.să îl informeze pe finanţator. 969 alin.. . despre orice tulburare a dreptului de proprietate. venită din partea unui terţ.cazul în care utilizatorul refuza să primească bunul la termenul stabilit (art. . fiincă aceasta prezintă ceea mai mare importanţă şi este situaţia cea mai frecvent întalnită. Contarctul de leasing se va rezilia în: . . decât cu acordul finanţatorului.să îşi asume pentru întreaga durată a contractului totalitatea obligaţiilor care decurg din folosirea bunului direct sau prin prepusă. impozite. în sensul restituirii bunului luat în leasing la data specificată în contract duce la încetarea contractului de leasing prin ajungerea la termen. fară acordul finanţatorului.să suporte cheltuielile de întreţinere precum şi alte cheltuieli aferente bunului sau din contractul de leasing. .să permită finanţatorului verificarea periodică a stării şi a modului şi a modului de exploatare a bunului – obiect de contract . în conformitate cu prevederile contractuale.civil. .să nu aducă modificări bunului şi să nu schimbe locul declarat în contract.să nu graveze de sarcini bunul ce face obiect al contractului de leasing. în timp. inclusiv riscul pierderii distrugerii sau avarierii bunului utilizat din cauza fortuirii şi continuarea plaţii ratelor pâna la achitarea integrală a valorii contractului. Dacă utilizatorul optează pentru cumpararea bunului. Aşadar exercitarea dreptului de opţiune al utilizatorului. asigurare.să exploateze bunul conform instructajului elaborate de furnizor şi să asigure instruirea personalului desemnat să îl exploateze. . Un contract de leasing mai poate fi reziliat pentru neexecutarea culpabilă a obligaţiilor de catre una din părţilor.să achite toate cheltuielile datorate conform contractului – rata de leasing. taxe – în cuantumul şi la termen. .14. alin(1)).(2) C. contractul încetează din momentul transferării dreptului de proprietate de la finanţor la utilizator prin achitarea valorii reziduale. 9 . Contarctul de leasing îşi poate înceta efectele şi prin consimţământul părţilor în condiţiile art.

În cazul în care O.15 din ordonanţă). partier. Bacău. teza a II-a). declară că este de acord cu Condiţiile Generale şi că-şi asuma toate obligaţiile prevazute de acestea.9 D Locul de instalare/pasare: IAŞI • O.L. Sediul social/adresă: Iaşi. este un vehicul. 8544 din 17. respectiv 120.cazul în care finanţatorul nu respectă dreptul de opţiune al utilizatorului (art.L.. Dacia. . . nr.sau alte cauze.ro 2.14. nr.C4. Avgal s.F.C.R.11.F. Utilizatorul trebuie să respecte o limită anuală de kilometri parcurşi în cuantum de maxim 20.2007 Prezentul contract de leasing financiar se încheie între: 1. Banca Română pentru Dezvoltare Leasing S. bl.jud. Utilizatorul prin semnarea prezentului C.Bd. Finanţatorul: S. RO – 325690 Cont bancar: RO 22 RZBR 0000075024709123 E-mail: office@brd-leasing. Sediu social: Bd. Aplicaţie practică: Contract de leasing financiar Nr. 3. care fac parte integrată din C.l.L.r.L.cand utilizatorul se află în starea de reorganizare judiciară şi / sau faliment (art.c.000 km pentru autoturisme.000 km pentru camioane (prezenta clauză se coroborează cu prevederile din Condiţiile Generale) 10 . şi care au fost aduse la cunoştinţă utilizatorului. FIAT Doblo 1. Obiectul leasingului (denumit în cele ce urmează OL): Descriere: 5 buc.2.L.16 din orbonanţă). . Utilizatorul: Denumire/nume: s. este descris în detaliu în anexă .ap.sau în cazul în care utilizatorul nu îşi executa obligaţia de plata a ratei de leasing timp de două luni consecutiv (art.Drobeta .35.5. Iaşi Reprezentat de: Avădănei Loredana CUI/CNP: RO 6478294 Telefon: 0232412107 Telefax: 0232412002 CUI 23983002 (atribut fiscal R) Telefon: +40527899403 Telefax: +40527898253 • Denumiţi în cele ce urmează ”Părţile” în bază şi în conformitate cu Condiţiile Generale de Leasing Financiar seria 008 (denumite în cele ce urmează „Condiţiile Generale”).

Biletele la ordin: Indiferent de celelalte garanţii stabilite în anexa prezentului C. Pentru executarea obligaţiilor de plată. costurile cu R. fară T. FINANŢATORUL POATE FOLOSI MIJLOACELE PROPRII PENTRU LUAREA ÎN POSESIE A ACESTUIA 5. Factura fiscală aferentă primei rate de leasing.A.U.L.. E-mail: Şi/sau: Denumire/nume: Reprezentat de: Sediu social/adresă: E-mail: 6. str. În cazul echipamentelor.: Telefon: Telefax: Cont bancar: 11 . în cazul în care furnizorul este din România. acestea fiind scadente în prima zi lucratoare a fiecărei luni.4.L.P.V. este importat pe teritoriul României de către finanţator. înregistrarea / modificarea / stingerea în/din Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare se va factura utilizatorului separat.F.A. fară T. Condiţii contractuale: Durata leasing-ului: 120 luni Moneda contractului: euro Preţ de achiziţie: 60. Fidejusorul Denumire/nume: Avădănei Loredana Sediul social/adresa: IAŞI. Iaşi.L.F. jud. taxă ce include serviciile de înmatriculare şi radiere.Voievozilor. ÎN CAZ DE NEEXECUTARE A OBLIGAŢIEI DE RESTITUIRE A OBIECTULUI LEASING-ULUI.: 2860918225906 Telefon: 0743229653 Telefax: 0232546773 Cont bancar: C.U. după avans este scadentă în prima zi lucratoare a lunii urmatoare celei în care se efectuează importul O. Facturile fiscale aferente următoarelor rate de leasing se succed lunar.: 632... şi cu omologarea individuală (dacă este cazul). 5.L.. în cazul în care O..A. în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare. finanţatorul acordă utilizatorului un termen de graţie de 10 zile calendaristice. respectiv plata integrală a O.V.000 euro Valoarea reziduala: 20 % Taxa de administrare./C.L. nr.I.V. Toate plăţile către finanţator se vor efectua prin transfer bancar în contul bancar al finanţatorului.N.L.A. înscrierea C.5 euro Avans. Odata cu taxa şi avansul de administrare. 102.I. Taxa nu include: prestaţiile vamale aferente importului O. ap. deduceri sau reţineri.C. dacă părţile nu convin altfel. finanţatorul va face utilizatorului şi o taxă fixă 120 € + T. bl. să emită în favoarea finanţatorului: C.: 20 % • Toate plăţile se efectuează în lei fară a fi diminuate de taxe şi impozite. pâna la sfârşitul perioadei de leasing. T5.

F. Dreptul de proprietate asupra O. 11.L. citit. şi după achitarea de către utilizator a tuturor obligaţiilor sale rezultînd din C. Fiecare bilet la ordin va fi completat în euro. Utilizatorul Avădănei Loredana 12 Fianţatoru s. se va transfera asupra utilizatorului de la finanţator numai în urma plăţii ultimei rate şi a valorii reziduale urmate de confirmarea scrisa a finanţatorului cu privire la îndelinirea de către utilizator a tuturor obligaţiilor contractuale. Fiecare parte la prezentul C. la cererea acestuia. Biletele la ordin. Părţile au încheiat prezentul C. din ziua încasării acestora.F. . 9.F.angajaţilor utilizatorului 10.garanţiile .Biletele la ordin.F.L. Scadenţa fiecărui bilet la ordin va fi fixată într-un termen de 10 zile lucrătoare de la data emiterii facturii. prin acordul lor scris.L.L.L.B. la care se adaugă un procent de 0.F. Dispoziţii finale: Anexa constituie parte integrantă a prezentului C. Biletele la ordin astfel completate de către finanţator vor fi puse în executare potrivit legii.L. Astfel. În cursul duratei leasing-ului părţile au dreptul să renegocieze şi să modifice conţinutul anexei. Declaraţia utilizatorului: Utilizatorul declara că la sfârşitul duratei leasing-ului va cumpara O.L.F. 8. în 3 (trei) exemplare originale..procesul -verbal de acceptare.rudelor şi afinilor de gradul I şi II . Dreptul de folosinţă al O.L. prin intermediului unui asigurator agreat de finanţator.D.F.. 7.F. După încetarea raporturilor rezultând din C. se extinde şi asupra: . biletele la ordin nepuse în executare. iar încasarea sumei se va face in lei la cursul B.F. părţile pot înlocui anexa cu o nouă anexa ce corespunde noilor înţelegeri. Anexa cuprinde: . în conformitate cu planul de plăţi prevăzute în anexa din prezetul C. înţeles şi acceptat prezentul C.L.F.R. cu menţiunea „fară protest” şi cu scadenţa la o zi fixă... Asigurarea: Asigurarea în conformitate şi cu prevederile Condiţiilor Generale.L.N. astfel emise. finanţatorul va returna utilizatorului.5% . inclusiv cu suma datorată de catre utilizator în cazul în care utilizatorul nu-şi respectă oricare dintre obligaţiile sale pecuniare rezultand din C. vor fi investite cu formula executorie şi vor fi puse în executare de către acesta potrivit legii. -scadentarul preliminar/scadentarul/scadentarele ajustate.L.L.c. şi anexa ataşată.L.R.Două Bilete la ordin cu menţiunea „făra protest”. utilizatorul confirmă că a primit.F. Alte garanţii: Celelalte garanţii pe care utilizatorul trebuie să le constituie în favoarea finanţatorului sunt stabilite în anexa ataşata prezentului C. Prin semnarea prezentului C. Finanţatorul va completa aceste bilete la ordin cu toate elementele necesare.L.Leasing . pe utilizator să încheie pe numele finanţatorului poliţă de asigurare împotriva tuturor riscurilor pentru toata perioada derulării contractului. inclusiv fidejusorul a primit cîte un exemplar original. .factura proformă. finanţatorul mandatează prin prezentul C.

producători. comercianţi ce deservesc la rândul lor servici dar sunt depăşiţi de puterea lor financiară.l. gen.returnării obiectului leasing-ului la termenul prestabilit în contract şi încetarea plăţii ratelor lunare de leasing . fiind puternic susţinute de societăţile de asigurări.prin: s. Fidejusorul prin: prin: dir. Burlacu Ion Fidejusorul prin: Concluzii generale: • • de-a lungul timpului contractele de leasing au luat diferite denumiri iar în prezent operaţiunile de leasing au fost pe piaţa economică o tranzacţie bancară benefică din ajungând la o utilizare de peste 80% din piaţa financiară.plata integrală a contravalorii obiectului leasing-ului pentru obţinerea proprietăţii acestuia. • acestuia.r. punct de vedere al cererii şi ofertei la momentele actuale ele fiind cu succes implementate de către bănci ca un mijloc / mijlocire între producele de care au nevoie societătile producătoare şi lichidităţile acestora • programele de leasing sunt orientate către. . Avgal s. • contractele de leasing au fost folosite la scară largă de către americani influienţând mai toate pieţele în curs de dezvoltare dându-le o alternativă financiară la cererea utilizatorilor. leasing-ul fiind un avantaj pentru ei deoarece nu include contractarea unui credit bancar şi condiţii impuse • leasingul este o operaţiune flexibilă ce oferă mai multe opţiuni din punct de vedere al evoluării şi obţinerii unor avantaje financiare cu posibilităţile: . unul dintre dezavantajele pe care le întalnim într-un contract de leasing ar fi interzicerea comercializării obiectului leasingului contractat de catre utilizator pâna la achitarea 13 . .prelungirii contractului de leasing sau alte clauze contractuale prestabilite.c.

Pop – Contractele comerciale. I. o o Mona Lisa Belu Magdo – Contracte comerciale. Al. tradiţionale şi moderne. Băicolanu – Tratat de drept civil român vol. Bucureşti 1991 o I.Beck. Ialomiţeanu. editura Lumina Lex. Bucureşti 1996 Gabriel Tiţa Nicolescu – Leasingul. Voinescu – Aspecte juridice.Formarea contractelor. Hamangiu. Formare şi executare. Turcu. editura Lumina Lex. Bucuresti 1998 14 . editura Tribuna Economica. Gheorghiu – Operaţiunile de leasing. Clocotici.H. editura C. L. Rosetti –Bălănescu. L. Gh. . I. editura Ecran Magazin. editura ALL BECK. fiscale şi contabile privind leasingul. Bucureşti 1997 o Ch. editura Lumi Lex.BIBLIOGRAFIE: o Bucuresti 1997 C. Bucureşti 2000 o Bucureşti 2000 D. II.

Lupu.o o Ghe. Iaşi 1998 D. editura Universitară 15 . Macovei. Magda Volonciu. Drept civil – Contracte. Drept comecial. editura Fundaţiei Chemarea. Iaşi 1996 o Smaranda Angheni. Camelia Stoica – Drept comercial pentru învăţământul economic. editura Ancarom.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->