Sunteți pe pagina 1din 6

ISTORIA ANTICĂ

_____________________________________________________________________

ISTORIA ANTICĂ

Istoria a fost cultivată de către vechii greci începând din sec.VII-lea


î.Hr. Unii scriitori au relatat câte un episod din istoria ţării lor, s-au
ocupat de genealogiile unor familii domnitoare, iar alţii au realizat
adevărate istorii universale.
Herodot(484-425)î.Hr.) a fost cel mai mare istoric al Antichităţii
,fiind numit ,,parintele istoriei”. Lucrarea sa se intitulează ISTORII şi
este consacrată războaielor greco-persane, dar în realitate este o vastă
istorie universală.
Thucidide, atenian de origine, a participat la razboiul dintre Sparta şi
Atena(431-404 î.Hr.). Exilul său din anul 424 î.Hr.i-a fost favorabil
pentru redactarea operei Războiul peloponeziac, având posibilitatea de a
se informa în ambele tabere, relatând evenimrntele până în 411 î.hr. Este
primul istoric grec care a acordat importanţa cuvenită faptelor economice
şi sociale şi ,spre deosebire de Herodot, a eliminat orice element
supranatural din determinarea acestora.
Xenofon(430-353 î.Hr.), elev al lui Socrate, prin Helenicele a
continuat opera lui Thucidide ,relatând evenimentele între 411 si 362
î.Hr. Într-o altă scriere, Anabasis, el a descris expediţiile lui A.Macedon.
La romani cel mai vechi gen al naraţiunii istorice a fost analele(Annales),
în care evenimentele erau prezentate cronologic, iniţial fiind întocmite de
către pontifi.
Polibius(200-120 î.Hr.), deşi grec de origine, a elaborat prima
lucrare importantă pentru istoria romanilor, dar şi a grecilor, Istoria
universală. El considera că succesele romanilor sunt inevitabile şi, în
acelaşi timp, binefăcătoare pentru alte popoare.
Caesar (Caius Iulius Caesar, 100-44 î.Hr.), om politic şi general a
abordat literatura memoralistă. În De bello Gallico (despe războiul cu
galii) descrie războiul pentru cucerirea acestei provincii. Lucrarea este
valoroasă atât prin informaţii istorice, cât şi prin cele etnologice şi
descrierile geografice. În De bello civili demonstrează că ruptura dintre el
şi Pompei s-a produs din vina adversarilor săi, care au provocat războiul
civil.

2
ISTORIA ANTICĂ
_____________________________________________________________________

Titus Livius(59 î.Hr.-17d.Hr.), în lucrarea sa Ab urbe condita (De


la fondarea cetăţii), relatează evenimentele începind cu fondarea Romei
până în anul 9 î.Hr.
Cornelius Tacitus(55-120d.Hr.), cel mai important reprezentant al
istoriografiei romane, în principalele opere ale sale, intitulate Historiae şi
Annales, prezintă dinastiile Iulia, Claudia şi Flavia, societatea germanilor
si cea a britanilor. El consilera epoca îndepărtată a Romei ca o epocaă
ideală şi Legea celor 12 table ca ultima expresie a dreptăţii. După
părerea sa, scopul istoriei este de ,,a nu trece sub tăcere virtuţile şi de a
stigmatiza cuvintele şi faptele urâte în faţa posterităţii”.
Cassius Dio Cocceianus(155-235d.Hr.), în lucrarea sa Istoria
romana, relatează evenimentele începând cu legenda lui Aeneas
până în 229 d.hr. El considera că destinul are un rol hotărâtor în
istorie.

EGIPTUL ANTIC

În secolul 3 î.H. se construiau morminte săpate în stăncă în care s-au


găsit statui, mumii şi obiectele personale ale celui decedat. Mormintele
erau acoperite cu lespezi. Din suprapunerea lespezilor au apărut
piramidele. Piramida reprezintă forma cea mai stabilă, iar dimensiunile ei
s-au stabilit în urma unor calcule matematice.
Templele erau săpate în stâncă sau clădite din piatră. Au un drum
mărginit de şiruri de statui. La intrare sunt puşi sfincşi (lei cu cap de om).
Poarta de intrare este străjuită de turnuri înalte de cetate, iar tavanul
templului este suţinut de coloane. Coloanele sunt înalte dominând omul şi
sunt asemuite cu copacii. Au bază fus şi capitel. Capitelul este împodobit
cu frunze de lotus, palmier, boboci de flori, iar pe fusul coloanei se găsesc
texte hieroglife. Statuile sunt realizate pentru a sluji cultul morţilor, din
granit şi bazalt. Ele reprezintă faraoni şi se dă o mare atenţie reprezentării
feţei şi privirii. Din această categorie sunt statuile numite scribii.
Bazorelieful reprezintă săparea contururilor unui desen realizat pe
suprafaţa construcţiilor. Se folosesc linii simplificate şi mai puţine detalii.
Pictura se realiza pe zid de culoare deschisă cu culori luminoase (roşu,
galben, verde) şi contururi de culoare închisă. Mărimea personajelor era în
funcţie de rangul lor.

3
ISTORIA ANTICĂ
_____________________________________________________________________

GRECIA ANTICĂ
Omul este măsura tuturor lucrurilor. În perioada 2000-1500 î.H. în
Insula Creta din Marea Egee s-a dezvoltat o civilizaţie deosebită. Centrul
acestei civilizaţii se afla la Cnossos unde exista un palat deosebit. Acesta
avea peste 1000 de încăperi; curţi interioare destinste jocurilor sportive
sau luptelor cu taurii şi ateliere meşteşugăreşti. Pereţii erau pictaţi cu
culori viu colorate ce înfăţişau scene de vânătoare, petreceri, animale;
vasele de ceramică găsite au forme şi dimensiuni variate.
Templele au fost construite în perioada de apogeu a artei greceşti
când înflorise viaţa economică şi se dezvoltase teatrul, ştiinţa şi literatura.
Apar trei tipuri de coloane: dorice, ionice şi corintice. Capitelul doric este
alcătuit din forme geometrice simple. Capitelul ionic are nişte coarne de
berbec, iar capitelul corintic este decorat cu frunze.
Acropola: templul Eveteion-coriatide
templul Partenon
SCULPTURA .
Discobolul lui Myron , Venus din Mito
În interiorul construcţiei se găsesc statui din bronz, marmură sau
lemn, acoperite cu fildeş şi pietre preţioase. Frontonul este un triunghi
format de două pante ale acoperişului. Friza se afla sub streaşina, are un
relief sculptat şi este alcătuit dintr-o suprafaţă continuă sau nişte plăcuţe
alăturate.Vasele de ceramică sunt colorate în culori vii, la început, iar spre
sfârşitul perioadei antice fondul este de culoare închisă pe care se
conturează personajele.

CHINA ANTICĂ
S-au păstrat vestigii din secolele II - I î.H. Cel mai important este
Zidul Chinezesc, care are o lăţime de 10 m. şi lungime de 3000 de km. A
fost folosit ca drum comercial dar şi ca zid de apărare. Palatele şi templele
( pagode ) aveau picturi şi decoraţiuni de jad şi de fildeş. În secolul IV - V
s-au facut statuiete din lut ars ce reprezintau personaje de la Curtea
Imperială: pictura pe matase. Culorile erau delicate şi uneori se foloseşte
tuş negru. Subiectele sunt peisaje: pasari, animale, flori.

4
ISTORIA ANTICĂ
_____________________________________________________________________

INDIA
Arta Indiei antice :
1. a apărut în secolul III î.H.
2. primele vestigii importante în secolul I î.H. până în secolul
IV d.H.
3. construcţiile închinate zeilor erau în formă de movilă -
piramide
4. ornamente din piatra sunt înconjurate cu un gard ce are patru
părţi corespunzatoare punctelor cardinale
5. porţile sunt alcătuite din piatră ce are reliefuri înfăţişând
scene din legende
Structura :
1. personajul cel mai reprezentat în sculptură este Buddha-
întemeietorul budismului
2. arta indiană a influenţat arta chineză, vietnameză şi
cambogiană.

ROMA ANTICĂ
Etruscii construiau temple şi palate bine proporţionate, solide,
împodobite cu statui din pământ ars, sculpturi din bronz şi picturi. Ei sunt
primii care introduc bolta în arhitectură. Urmaşii lor, romanii, au construit
şosele din piatră, poduri trainice, temple, stadioane. Construcţiile erau
înalte şi preiau bolta de la etrusci. Folosesc coloane cu rol decorativ
lipindu-le de suprafaţa peretelui. Capitelurile coloanelor sunt corintice.
Planul construcţiilor este adeseori rotund sau oval. Colosseumul din Roma
a fost un stadion rotund având bolţi etajate şi tribune. Phantenonul de
formă rotundă are cupola circulară şi intrarea la Phantenon este
asemănătoare unui templu grecesc. Forumul lui Traian este un ansamblu
construit de Apolodor din Damasc. Acesta cuprinde o piata
dreptunghiulară acoperită cu marmură albă şi intrarea se face pe o poartă
sub forma de arc, în centru se află columna. Pe laturile pietei se află
sculpuri .

CELE ŞAPTE MINUNI ALE LUMII ANTICE


Cea mai mare parte din cele şapte minuni sunt dispărute. Ele
reprezintă creaţiile cele mai importante ale antichităţii şi sunt
impresionante ca dimensiuni şi realizare tehnică.

5
ISTORIA ANTICĂ
_____________________________________________________________________

1. Piramida lui Keops este singura care mai există. S-au folosit
2.300.000 blocuri de piatră a câte 2,5 tone fiecare; feţele
piramidei sunt placate cu blocuri de granit şlefuite; latura bazei
este de 230 m, şi înălţimea de 146 m.
2. Grădinile suspendate ale Semiramidei au fost construite de
Semiramida (regina Babilonului). Palatul se află lângă palatul
regelui Nabucodonosor.
3. Colosul din Rhodos este o statuie de 32 m. din bronz; se află
la intrarea în portul Rhodos. A fost realizată de sculptorul
Chares; a fost ridicat de locuitorii oraşului în sec III î.H. şi a
dispărut în urma unui cutremur în secolul III.
4. Farul din Alecsandria a fost construit în secolul III î.H. şi
folosea corăbiilor ce intrau în port; avea o înălţime de 130 m,
construit din marmură albă; a dispărut între secolele XII-XIV
din cauza unor cutremure succesive.
5. Mausoleul din Halicarnos era mormântul lui Mausol; a fost
început de Mausol şi terminat de soţia sa Artemisa.
6. Statuia lui Zeus din Olimp a fost construită de sculporul
Fidias; era din lemn acoperit cu aur, fildeş şi se afla în templul
din Olimpice cu o înălţime de 12 m. Îl reprezenta pe Zeus pe
tron şi a fost distrus în secolul IV.
7. Templul zeiţei Artemis din Efes a fost construit în secolele
VII-IV î.H. în stil ionic având 127 coloane; a fost distrus în
perioada IV-VI d.H.